Aderarea României la OCDE - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Fișiere atașate

RO - Informații referitoare la procesul de aderare a României la OCDE - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

EN - Information regarding Romania’s accession process to OECD - Organization for Economic Co-operation and Development


RO - Participarea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la Conferința „România în OCDE: Spre clubul bunelor practici economice internaționale” - Miercuri, 3 mai 2023

RO - Participarea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la evenimentul de lansare a proiectului de constituire a Consiliului Național pentru Productivitate în România - Miercuri, 3 mai 2023


  LIVE - Română                                                 LIVE - English

 


RO - Aderarea României la OCDE - AGENDA EVENIMENTULUI - Joi, 9 Februarie 2023

ADERAREA LA OCDE
-oportunități pentru mediul de afaceri din România-

București, Hotelul Athénée Palace

 

10:00 – 12:30
Participare în baza invitației /acreditării

Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă unul dintre cele mai importante obiective de țară pentru România, după accederea în NATO și intrarea în Uniunea Europeană.
Guvernul României a finalizat cu succes prima etapă a procesului de aderare la OCDE în decembrie 2022, ocazie cu care Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a depus Memorandumul Inițial conform Foii de Parcurs.
La un an de la primirea invitației adresate României de începere a negocierilor pentru aderarea la OCDE, Guvernul României organizează un eveniment dedicat promovării beneficiilor statutului de membru al acestei organizații pentru mediul de afaceri. Evenimentul va fi deschis de Prim-ministrul României, dl. Nicolae-Ionel Ciucă și de Secretarul general al OCDE, dl. Mathias Cormann și va fi o excelentă ocazie de dialog între membri ai Guvernului României, reprezentanți OCDE și ai mediului de afaceri din România pe tema beneficiilor aderării la OCDE pentru mediul investițional și de afaceri.
Evenimentul își propune să evidențieze rolul investitorilor de-a lungul procesului de aderare la OCDE, sectorul privat reprezentând un vector important în dezvoltarea României. De asemenea, evenimentul se va concentra asupra impactului pe care aderarea și statutul de membru OCDE le va avea asupra sectorului privat.
Dialogul permanent dintre Guvernul României și mediul de afaceri este un instrument esențial în sprijinirea politicilor publice și a reformei și poate contribui la găsirea de soluții bazate pe dovezi la preocupări comune.
În cadrul procesului de aderare a României la OCDE, reprezentanții mediului de afaceri vor avea ocazia de a interacționa cu reprezentanții OCDE și vor avea acces la expertiza Organizației, contribuind astfel la procesul de reformă.
Având ca deviză ”politici mai bune pentru vieți mai bune”, OCDE ajută, printre altele, țările să maximizeze comerțul și investițiile, să încurajeze inovarea, să-și sporească oportunitățile de afaceri, să responsabilizeze actorii privați, să sprijine antreprenoriatul.

 

SESIUNEA INTRODUCTIVĂ


Discurs de deschidere al Prim-ministrului Nicolae-Ionel CIUCĂ și Secretarului General al OCDE Mathias Cormann (mesaj video înregistrat)
PANEL I - Beneficiile aderării la OCDE pentru mediul de afaceri
Moderator: Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului României.
KEYNOTE SPEAKER
Ulrik Vestergaard Knudsen, Secretar General Adjunct al OCDE –7 minute (intervenție online)
Tema: Aderarea la OCDE și beneficiile sale pentru mediul de afaceri
VORBITORI:
Luca Niculescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE); (3-4 minute)
Tema: Procesul de aderare a României la OCDE și creșterea încrederii în economia românească
Ramona Jurubița, Vice-President of Foreign Investors Council and Country Managing Partner at KPMG Romania & R. Moldova (3-4 minute)
Tema: Rolul Consiliului Investitorilor Străini
E.S. Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România, implicat activ în procesul de aderare al țării sale la OCDE (3-4 minute)
Tema: Experiența Israelului în ceea ce privește procesul de aderare la OCDE și beneficiile sale pentru mediul de afaceri și cel investițional

Gita Kothari, Deputy Director for Legal Affairs, OECD Secretariat –3-4 minute
Tema: Procesul de aderare la OCDE și rolul mediului de afaceri. Perspectiva OCDE.

 

Sesiune de întrebări și răspunsuri (30 min)

 

PANEL II - Mediul investițional și perspectivele economice în cadrul OCDE
Moderator: Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului României.
KEYNOTE INTERVENTIONS
Isabell Koske, Acting Director Economics Department, OECD Secretariat -4 min  (intervenție online cu prezentare ppt)
Tema: Mesaje – cheie pentru mediul de afaceri rezultate din Studiul Economic OCDE pe 2022
Antonio Gomez, Deputy Director (Directorate for Financial and Enterprise Affairs)(4 min)
Tema: Rolul implementării standardelor OCDE în promovarea piețelor eficiente și a condițiilor de concurență echitabile pentru mediul de afaceri
VORBITORI:
Adrian Câciu, ministrul finanțelor (3-4 min)
Tema: parteneriatul dintre Guvern si mediul de afaceri în reconversia economiei
Radu Hanga, președinte al Bursei de Valori București(BVB) 3-4 min
Tema: Piața de capital românească în cadrul OCDE
Rareș Burlacu, președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior
Tema: Oportunități de investiții în România (3-4 min)

Donatas Tamulaitis, Lithuania’s Permanent Representative to the World Trade Organisation(unul dintre oficialii cheie din timpul aderării Lituaniei la OCDE)
Tema: Experiența Lituaniei în procesul de aderare la OCDE și primii ani după aderare -3-4 min, (intervenție online)
Sesiune de întrebări și răspunsuri (30 min)
Concluzii
Prim-ministrul României, Nicolae-Ionel Ciucă

 

EN - Romania's accession to the OECD, THE EVENT AGENDA - Thursday, 9 February 2023

ACCESSION TO THE OECD - Opportunities
for the business environment in Romania

Hotel Athénée Palace Bucharest

10:00 am – 12:30 (noon)
Participation by invitation

The accession to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) represents one of the most important projects for Romania, after joining NATO and the European Union.
The Government of Romania has successfully completed the first phase of the accession process in December 2022, when Prime Minister Nicolae Ciucă submitted the Initial Memorandum as provided in the Accession Roadmap.
One year since Romania received the invitation to open accession discussions, the Government of Romania is organizing an event dedicated to promoting the benefits of OECD membership for the business sector. The event will be opened by the Prime Minister of Romania, Mr. Nicolae-Ionel Ciucă, and the OECD Secretary-General, Mr. Mathias Cormann. It will be an excellent opportunity for a dialogue among members of the Romanian Government, representatives of the OECD, and the Romanian business sector on the benefits of joining the OECD for the business and the investment environment.
The event aims at highlighting the role of the stakeholders during the accession process, as the private sector remains an important vector in the development of Romania. It will also focus on the potential impact of OECD accession and membership for the private sector.
The constant dialogue between the Government of Romania and the business sector is an essential instrument in supporting policy-making and reform and can contribute to finding evidence-based solutions to shared concerns.
During Romania's accession process to the OECD, business representatives will have the opportunity to interact with OECD representatives and tap into the reservoir of the Organisation’s expertise, thereby contributing to the reform process.
With the motto "better policies for better lives", the OECD helps countries among others to maximize trade and investment, foster innovation, increase business opportunities and accountability of private actors, and support entrepreneurship.

 

OPENING SESSION


Welcome remarks by Prime Minister Nicolae-Ionel CIUCĂ and OECD Secretary-General Mathias Cormann (pre-recorded message)

PANEL I: THE BENEFITS OF THE OECD ACCESSION FOR THE BUSINESS ENVIRONMENT
Moderator: Dan Cărbunaru, Spokesperson for the Romanian Government
KEYNOTE SPEAKER
OECD accession and benefits for the business sector: Ulrik Vestergaard Knudsen, OECD Deputy Secretary General – (7 min, remotely)

PANELISTS
Romania's OECD accession process and the increase of confidence in the Romanian economy - Luca Niculescu, Secretary of State (Ministry of Foreign Affairs) and National Coordinator for Romania's OECD Accession Process (3-4 min)
Role of the Foreign Investors Council - Ramona Jurubița, Vice-President of Foreign Investors Council and Country Managing Partner at KPMG Romania & R. Moldova; (3-4 min)
Israel’s experience related to the accession process and the benefits for the business/investment environment - H.E. Reuven Azar, Israel's ambassador to Romania (involved in the national accession process to OECD); (3-4 min)
The OECD accession process and the role of business. OECD perspective: Gita Kothari, Deputy Director for Legal Affairs, OECD Secretariat (3-4 min)


Q&A SESSION (30 min)

PANEL II: THE INVESTMENT ENVIRONMENT AND OECD OPPORTUNITIES
Moderator: Dan Cărbunaru, Spokesperson for the Romanian Government
KEYNOTE INTERVENTIONS
KEY MESSAGES FOR BUSINESS FROM THE 2022 ECONOMIC SURVEY, Isabell Koske (remotely), Acting Director Economics Department, OECD Secretariat (4 min)
THE ROLE OF OECD STANDARDS IN PROMOTING EFFICIENT MARKETS AND A LEVEL-PLAYING FIELD FOR BUSINESS: Antonio Gomes, Deputy Director (Directorate for Financial and Enterprise Affairs), OECD Secretariat (4 min)

PANELISTS
The partnership between the Government and the business environment in the reconversion of the economy, Adrian Câciu, Minister of Finance (3-4 min)
Romanian capital market within OECD framework: Radu Hanga, Chairman of the Board of Bucharest Stock Exchange (BVB) (3-4 min)
Investment opportunities in Romania: Rareș Burlacu, president of the Romanian Investment and Foreign Trade Agency (3-4 min)
Lithuania’s experience with the OECD accession process and the first years of OECD membership: Donatas Tamulaitis, Lithuania’s Permanent Representative to the World Trade Organisation (one of the key officials during Lithuania’s accession to the OECD) (3-4 min, remotely)
Q&A SESSION (30 min)
CONCLUDING REMARKS:
Prime Minister of Romania, Nicolae-Ionel Ciucă


RO - Depunerea Memorandumului inițial pentru aderarea României la OCDE - Joi, 15 Decembrie 2022

Participarea prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă la reuniunea Consiliului OCDE

Întrevederea prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă cu secretarul general al OCDE, Matthias Cormann

Discursul susținut de prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă la cea de-a șasea ediție a Conferinței de la Paris organizată de Forumul Economic Internațional al Americilor

EN - Submission of the Initial Memorandum for Romania's OECD accession - Thursday, 15 December 2022

Prime minister Nicolae-Ionel Ciucă attended the OECD Council meeting

Prime Minister Nicolae-Ionel Ciucă welcomed by the OECD Secretary-General Mathias Cormann

Remarks by Prime Minister Nicolae-Ionel Ciucă at the 6th Paris Conference organized by the International Economic Forum of the Americas, Paris, 15 December 2022


OCDE - Raportul de evaluare a capacității de inovare a administrației publice din România

RO - OCDE - Sinteza raportului de evaluare a capacitatii de inovare a administrației publice din România

EN - OECD - Summary of the assessment report on the Romanian public sector’s innovative capacity


EN - OECD - Assessment report on the public sector’s innovative capacity, launched in Bucharest


RO - Marți, 11 Octombrie 2022

Briefing de presă susținut de secretarul de stat în MAE, coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE, Luca Niculescu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, și directorul adjunct al Directoratului pentru GuvernanțăPublică al OCDE, Janos Bertok

Dezbatere despre capacitatea de inovare (Public seminar on innovative capacity), eveniment organizat în marja misiunii de lucru a OCDE în România

EN - Tuesday, 11 October 2022

Press briefing by Secretary of State with the Ministry of Foreign Affairs and National Coordinator for Romania’s OECD Accession Process, Luca Niculescu, Spokesperson for the Romanian Government, Dan Cărbunaru and Deputy Director of the OECD Public Governance Directorate, János Bertók

Public seminar on innovative capacity, an event organized on the sidelines of the OECD mission in Romania


RO - Miercuri, 12 Octombrie 2022

Misiunea OCDE la București - stadiul implementării politicilor de dezvoltare durabilă în România

EN - Wednesday, 12 October 2022

OECD mission to Bucharest - state of implementation of the sustainable development policies in Romania


RO - Marți, 13 Septembrie 2022

Participarea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la reuniunea Comitetului Interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu OCDE

EN - Tuesday, 13 September 2022

Prime Minister Nicolae -Ionel Ciucă's participation in the meeting of the Inter-Ministerial Committee for the coordination of Romania's relations with the OECD


RO - Luni, 11 Iulie 2022

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă: Guvernul va derula consultări cu mediul de afaceri și societatea civilă pentru a include inițiativele acestora în procesul național de aderare la OCDE

EN - Monday, 11 July 2022

Prime Minister Nicolae-Ionel Ciucă: The Government will hold consultations with the business community and civil society to include their initiatives in the national process of accession to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)


RO - Marți, 28 Iunie 2022

Reuniune a Comitetului Interministerial pentru coordonarea relațiilor României cu OCDE cu participarea delegației Secretariatului OCDE 

EN - Tuesday, 28 June 2022

The meeting of the Interministerial Committee for the coordination of Romania's relations with the OECD enjoyed the participation of the OECD Secretariat delegation


RO - Vineri, 10 Iunie 2022

Foaia de Parcurs pentru aderarea României la OCDE, aprobată oficial

EN - Friday, 10 June 2022

The roadmap for Romania’s accession to the OECD - officially approved


RO - Vineri, 28 Ianuarie 2022

Studiul Economic pentru România al OCDE, lansat astăzi, la Palatul Victoria

Conferință de presă a premierului Nicolae-Ionel Ciucă şi a secretarului general al OCDE, Mathias Cormann

Evenimentul de lansare a studiului “Economic Survey of Romania”

EN - Friday, 28 January 2022

Launch of the 2022 edition of OECD's Economic Survey of Romania at Victoria Palace today

Press conference by Prime Minister Nicolae-Ionel Ciucă and OECD Secretary –General Mathias Cormann

Launch of the “Economic Survey of Romania”


RO - Miercuri, 26 Ianuarie 2022

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă: Reuniunea de astăzi este semnalul pe care îl dăm privind seriozitatea cu care tratăm pregătirea aderării noastre la OCDE

EN - Wednesday, 26 January 2022

Prime Minister Nicolae-Ionel Ciucă: Today’s meeting is the signal we are conveying regarding our seriousness in preparing the country’s accession to OECD


RO - Marți, 25 Ianuarie 2022

Guvernul României salută decizia Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind lansarea negocierilor de aderare cu România

EN - Tuesday, 25 January 2022

The Government of Romania welcomes the decision of the Council of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) to open accession negotiations with Romania Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe