Guvernul RomânieiJoi, 21 Mai

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 21 mai 2020


I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea Legii nr. 207/ 2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice
6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea de către Ministerul Sanatatii, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului Bucuresti, către autorităţile publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
8. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19
9. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD
10.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM
11.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți cu și fără dizabilități, precum și alte categorii vulnerabile izolate preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență

 
II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare infrastructură necesară Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în cazarma 562 Sibiu”
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XI-a a Împuterniciţilor, semnat la Suceava, România, la 12 decembrie 2019, pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30 septembrie 1997
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „IOR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
4. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centură București, sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770", pe raza localităților Afumați, Corbeanca, Dragomirești Vale și Glina, din județul Ilfov și Joița, din județul Giurgiu
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomene naturale de risc produse în localitatea Azuga, din judeţul Prahova
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Serviciului de Protecție și Pază
7. HOTĂRÂRE privind autorizarea Ministerului Culturii de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român
8. HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, valorii de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti, precum și trecerea unor bunuri aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii
9. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și a centrelor judeţene din subordinea acesteia
10.HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Zona Sagricom, str. Silviu Stănculescu, etapa II”
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Dezvoltarea facilităţilor de pregătire necesară gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe, generate de acte de rea-voinţă”
12.HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Constructorilor de Automobile din România – ACAROM ca fiind de utilitate publică
13.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către domnul Manoliu Mihai
14.HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Cojanu Gheorghe din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de prefect al municipiului București
15.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Stan Ion
16.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către doamna Ionescu Tudorița
17.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către doamna Gîrjan Adina
18.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Scutelnicu Andrei
19.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Olteanu Octavian
 

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior
2. MEMORANDUM cu tema: Înființarea Grupului de Lucru 5G pentru identificarea măsurilor strategice și tehnice cheie din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor și asigurarea securității rețelelor 5G necesare a fi implementate de România, respectiv pentru elaborarea raportului privind punerea în aplicare a acestora la nivel național
3. MEMORANDUM cu tema: Utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare reținute în proporție de 10% din bugetul Serviciului de Informații Externe la titlul 71 - Active nefinanciare
4. MEMORANDUM cu tema: Amendament formulat de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L1/2020, Plx14/2020)
5. MEMORANDUM cu tema: Finalizarea Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbărilor Climatice 2021-2030 si a Strategiei Energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050
 

IV.  PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 14 propuneri legislative
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social (Bp.262/2020)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului cu privire la propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene (Bp.91/2020)