Guvernul RomânieiJoi, 14 Octombrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 14 octombrie 2021


I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2021 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății
3. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2021
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru organizarea unor centre de vaccinare la punctele de trecere a frontierei în județul Suceava, în vederea operaționalizării unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul autorității publice locale din Sectorul 2 al Municipiului București și pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de vaccinare și triaj în cadrul unor unități sanitare din județul Mureș
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administraţia Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, precum și a Secretariatului General al Guvernului, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea
9. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Ploiești - Buzău”, aflate pe raza localităților Săhăteni, Ulmeni, Movila Banului, Pietroasele, Stâlpu, Buzău, Țintești, din județul Buzău
10.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucureşti
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ighiu, judeţul Alba
12.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de steag al judeţului Timiș
13.HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"
14.HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)”
15.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 41 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
16.HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidarea și modernizarea stadionului Giulești «Valentin Stănescu», Calea Giulești nr. 18, sector 6, București”
17.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire centru sportiv și de recreere, str. Sportului, nr. 2, municipiul Salonta, judeţul Bihor”
18.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centru balneoclimateric multifuncțional Covasna, orașul Covasna, județul Covasna”
19.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1054/2021 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021
20.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
21.HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Iacobescu Marcel-Petrică din funcția de subprefect al județului Gorj
22.HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Buși Sebastian-Nicolae din funcția de subprefect al municipiului București
23.HOTĂRÂRE privind numirea domnului Iacobescu Marcel-Petrică în funcția de prefect al județului Gorj
24.HOTĂRÂRE privind numirea domnului Badea Jean în funcția de subprefect al municipiului București

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare a candidaților la funcția de membru al Plenului Consiliului Concurenței
2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 305 mil. EUR, pentru susținerea obiectivului de investiţii Spitalul Regional de Urgență Cluj și a semnării acestuia și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Raportului privind acțiunile întreprinse la recomandarea Consiliului Uniunii Europene pentru ajustarea deficitului bugetar în urma declanșării procedurii de deficit excesiv pentru România și transmiterea acestuia către Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană

III. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Beiuș, județul Bihor, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile situate în municipiul Beiuș, identificate în Cărțile funciare nr. 102034, 102273 și 102274 ale municipiului Beiuș, cu nr. cadastrale 102034, 102273 și 102274, din domeniul public al municipiului Beiuș, județul Bihor, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Voineasa, județul Olt, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat pe teritoriul administrativ al comunei Voineasa, identificat în cartea funciară a comunei Voineasa nr. 50230, nr. cadastral 20, din domeniul public al comunei Voineasa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale pentru desfășurarea activităților specifice domeniului apărării naţionale
3. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Neamț, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Neamț în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamț