Guvernul RomânieiLuni, 11 Iulie

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă: Guvernul va derula consultări cu mediul de afaceri și societatea civilă pentru a include inițiativele acestora în procesul național de aderare la OCDE


Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE. Cu această ocazie, a fost analizat stadiul pregătirii României în cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe 28 iunie a.c., după primirea Foii de parcurs adoptate de Consiliul miniștrilor OCDE.

Una dintre principalele teme vizează elaborarea Memorandumului inițial pentru asumarea standardelor practicate de organizația ai cărei membri dețin 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

Premierul României a dispus ca toate instituțiile cu atribuții în domeniu să își asume responsabilitățile ce le revin în procesul de aderare, atât prin elaborarea cadrului normativ adecvat, cât, mai ales, prin aplicarea reformelor. În acest sens, prim-ministrul a subliniat importanța corelării demersurilor cu cele de implementare a reformelor din PNRR.

“Folosind  procedurile de lucru care sunt deja standarde recunoscute la nivelul partenerilor din statele dezvoltate, vom putea oferi  cetățenilor noștri o mai bună funcționare a instituțiilor publice, iar mediului de afaceri, un cadru mai predictibil. Aderarea la OCDE va dinamiza ritmul atragerii de investiții străine, crescând nivelul nostru de credibilitate și atractivitate. Guvernul va derula în acest sens o serie de consultări cu mediul de afaceri și societatea civilă pentru a include propunerile și inițiativele acestora în procesul național de aderare la OCDE”, a declarat prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă.