Guvernul RomânieiJoi, 10 Septembrie

Briefing de presă susținut de șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, la finalul ședinței de guvern


Galerie foto

[Check against delivery]

Ionel Dancă: În ședința de guvern, au fost dezbătute și adoptate mai multe acte normative care vizează buna pregătire a începerii anului școlar, în sensul în care se alocă sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor în vederea organizării începutului de an școlar și pe parcursul desfășurării cursurilor din această toamnă, astfel încât, atât autoritățile locale, inspectoratele școlare, unitățile de învățământ să fie pregătite pentru evoluția legată de epidemia de COVID și pentru adoptarea măsurilor necesare în vederea desfășurării în bune condiții a cursurilor școlare.

În acest sens, a fost adoptată o hotărâre de guvern pentru aprobarea Programului Național "Educația în siguranță" și pentru alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, fondul de rezervă al prim-ministrului, cu o sumă de 100 de milioane de lei pentru Ministerul Educației și Cercetării, în vederea constituirii unor stocuri de rezervă la nivelul inspectoratelor școlare pentru perioada următoare. Practic, au fost alocate sumele necesare astfel încât inspectoratele școlare să facă achiziții de laptop-uri, materiale sanitare și dispozitive electronice, precum camere web sau table electronice, pentru ca personalul din învățământ să poată  desfășura lecții online acolo unde situația epidemiologică impune un astfel de sistem. În situația în care unele unități școlare vor epuiza stocurile de materiale sanitare sau nu vor avea la dispoziție tehnica necesară în ceea ce privește dotarea cu laptop-uri sau camere web, acestea vor putea solicita alocarea de materiale necesare și dispozitive electronice din stocurile de rezervă care vor fi constituite la nivelul inspectoratelor școlare și, în acest sens, guvernul a alocat suma de 100 de milioane de lei.

Tot în vederea îmbunătățirii accesului atât al elevilor, cât și al profesorilor la sistemul de învățământ online, a fost adoptat un memorandum pentru asigurarea conectării la internet a unităților de învățământ preuniversitar. Este vorba despre un memorandum prin care toate instituțiile implicate și furnizorii de servicii vor face toate demersurile și vor implementa tehnologia necesară pentru a crește numărul de unități școlare conectate la internet. Astfel, dintr-un număr de 5.882 de unități școlare fără acces la internet în acest moment, potrivit acestui memorandum, în urma implementării măsurilor prevăzute în cadrul acestui memorandum, vor fi conectate la rețeaua de internet 3.150 de unități școlare. Practic, mai mult de jumătate din unitățile școlare care în acest moment nu sunt conectate la rețeaua de internet, în baza acestui memorandum și după aplicarea prevederilor incluse în cadrul acestui act normativ, vor putea avea acces la rețeaua de internet.

Tot în domeniul educației, a fost adoptată o hotărâre de guvern pentru modificarea hotărârii guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru ocuparea a 500 de posturi în sistemul de învățământ, atât personal nedidactic, cât și personal didactic în învățământul preuniversitar. Este o necesitate impusă de situația actuală în care, în multe unități de învățământ preuniversitar, avem în acest moment deficiențe, un personal deficitar în ceea ce privește asigurarea atât a activităților auxiliare învățământului, cât și a activităților didactice.

În domeniul economic, avem două hotărâri de guvern foarte importante pentru implementarea Planului naţional de investiţii şi relansare economică. După adoptarea actelor normative primare pentru implementarea unor programe de sprijin în domeniul economic, în vederea facilitării accesului companiilor la lichidități în această perioadă, în acest moment, au fost adoptate normele metodologice pentru două astfel de programe, respectiv programul IMM Leasing și programul IMM Invest România. În cazul programului IMM Leasing, urmare a adoptării normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență prin care a fost instituit acest program, companiile vor avea o opțiune în plus de acces la finanțare pentru achiziția de utilaje sau echipamente tehnologice cu garanții de stat, astfel încât acestea să poată avea acces mai ușor la finanțările din piața financiar-bancară. În cazul programului IMM Invest România, acesta este în derulare în acest moment, cu un număr de peste 16.000 de credite aprobate pentru întreprinderi mici și mijlocii, iar valoarea finanțărilor depășește deja 1% din PIB, respectiv peste 12 miliarde de lei. După notificarea Comisiei Europene și modificarea programului, astfel încât toți solicitanții să beneficieze de aceeași perioadă de dobândă subvenționată, respectiv opt luni de la data aprobării creditului, astăzi au fost adoptate normele metodologice pentru implementarea acestor modificări în cadrul programului IMM Invest România.

În ceea ce privește hotărârile de guvern pentru organizarea alegerilor, au fost adoptate două hotărâri de guvern pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul României în data de 6 decembrie, respectiv hotărârea privind alocarea sumelor necesare pentru asigurarea cheltuielilor în vederea organizării alegerilor din 6 decembrie pentru Parlamentul României, cu un buget de 625 de milioane de lei.

Pentru unele unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate ca urmare a producerii unor calamități, a fost adoptată o hotărâre de guvern pentru alocarea unor sume din fondul de intervenție aflat la dispoziția guvernului, respectiv 20 de milioane de lei, și tot pentru unele unități administrativ-teritoriale a fost aprobat o hotărâre de guvern pentru alocarea unei sume de 1,34 miliarde de lei pentru acoperirea nevoilor urgente la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din România care au făcut solicitări pentru alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului.

Este important de precizat, în acest caz, că este vorba despre un efect al rectificării bugetare recent adoptată și care, în urma fondurilor alocate pentru echilibrarea cheltuielilor la nivelul unor unități administrativ-teritoriale, au existat solicitări pentru alocarea de sume din fondul de rezervă al guvernului pentru acoperirea cheltuielilor urgente la nivelul acestor unități administrativ- teritoriale. Este o sumă importantă alocată către toate unitățile administrativ-teritoriale din România care au făcut solicitări din fondul de alocare de bani din fondul de rezervă al guvernului. Este o alocare care nu discriminează în niciun fel, o alocare echilibrată la nivelul județelor din România, în funcție de mărimea acestora și pentru acoperirea cheltuielilor atât pentru începerea anului școlar - așa cum am observat cu toții, sunt numeroase achiziții pe care primăriile trebuie să le facă în acest moment, fie că vorbim despre tablete, laptop-uri, materiale sanitare, achiziţii care ulterior pot fi decontate din fonduri europene; în acest sens, guvernul a adoptat deja decontarea a 175 de milioane de euro din fonduri europene acestor achiziţii.

De asemenea, este nevoie pentru unele unități administrativ-teritoriale pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în această perioadă atât ca efect al carantinării și izolării unor persoane la domiciliu. Au fost numeroase cheltuieli efectuate în această perioadă ca urmare a pandemiei de coronavirus și care au secătuit bugetele multor unități administrativ-teritoriale și, în absența unor măsuri de intervenție din partea Guvernului, acestea ar fi în imposibilitatea de a-şi continua funcționarea în perioada următoare.

Nu în ultimul rând, această echilibrare a bugetelor locale din fondul de rezervă al guvernului vine să compenseze reducerea de venituri suferită de multe primării în această perioadă, ca urmare a întreruperii unor activități economice ale agenților economici și prin reducerea, astfel, a încasărilor din diverse surse de impozit și taxe locale. În acest sens, pe perioada stării de urgență și stării de alertă au fost numeroase facilități acordate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice la plata unor impozite și taxe locale, care au dus la o scădere a veniturilor la nivelul acestor unități administrativ-teritoriale și guvernul, în acest moment, vine să compenseze o parte din aceste scăderi de venituri.

De asemenea, este foarte important de precizat că, în această perioadă, prioritatea tuturor unităților administrativ-teritoriale este continuarea proiectelor de investiții la nivel local atât din fonduri proprii, cât și din fonduri naționale sau fonduri europene. În absența unor alocări de sume din fondul de rezervă al guvernului pentru continuarea acestor proiecte și pentru cofinanțarea lor, în cazul în care acestea sunt bugetate din fonduri europene, există riscul nefinalizării lor la timp și chiar al pierderii sumelor alocate din fondurile nerambursabile de la Uniunea Europeană. Este o prioritate a guvernului ca niciun șantier în România, în această perioadă, fie că vorbim de lucrări publice derulate de autorități centrale sau autorități publice locale, să nu fie oprit. Este un angajament al guvernului, asumat în această perioadă, continuarea investițiilor publice, ca una dintre măsurile care poate să ajute la relansarea economică și la dezvoltarea economiei din țara noastră.

Acestea sunt principalele acte normative adoptate în ședința de guvern din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție, sănătate și o seară bună!