Guvernul RomânieiVineri, 20 Decembrie

Declarații susținute de premierul Ludovic Orban și de alți membri ai Executivului la începutul ședinței de guvern


Galerie foto

[Check against delivery]

Ludovic Orban: Doamnă ministru Violeta Alexandru, sunteţi pregătită cu hotărârea de guvern privitoare la zilele de 27 decembrie și 3 ianuarie?

Violeta Alexandru: Da, domnule prim-ministru, suntem pregătiţi.

Realizator: Domnule ministru Ştefan, hotărârile de guvern cu alocările din fondul de rezervă?

Ion Ştefan: Da, domnule prim-ministru, suntem pregătiți să o introducem pe ordinea de zi.

Ludovic Orban: Aici va trebui comunicat că, și în cazul în care este acordată zi liberă pe 27, Trezoreria va lucra pe 27, domnule ministru.

Florin Cîțu: Lucrează, pentru că sistemul bancar lucrează pe 27, și atunci lucrăm şi noi. Şi va lucra până pe 31 decembrie.

Ludovic Orban: Asta înseamnă că se va lucra pe 23, 24, 27, 30 și 31. Deci nu închidem Trezoreria, fără să anunţăm, pe 20, aşa cum au făcut alţii.

Florin Cîțu: Nu închidem.

Ludovic Orban: Începem şedinţa de guvern. Ordinea de zi cuprinde: proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii numărul 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule și tramvaie; proiect de ordonanță de urgență privind prorogarea termenului prevăzut de articolul 3 din Legea nr. 252/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier; proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului SA. Aici este vorba de plățile compensatorii pentru minerii din minele Paroșeni?

Virgil Popescu: Este vorba de venitul de completare pentru cele două mine, exact ce aţi spus dumneavoastră. E vorba mai mult de o chestie tehnică, care ar trebui să vină în completarea ordonanței - 34.000 de lei.

Ludovic Orban: Da, aici ne-am angajat faţă de mineri că vom face plățile. Sper să se poată face plățile după această hotărâre de guvern.

Virgil Popescu: Rugămintea către Secretariatul General este să fie publicată astăzi.

Ludovic Orban: Toate actele normative pe care le adoptăm astăzi trebuie publicate astăzi. Hotărâre de guvern privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou admiși pe piața forței de muncă în anul 2020. Acesta e un proiect de hotărâre important, care poate oferi o parte din soluția pentru criza de forță de muncă din momentul de față; proiect de hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; Memorandum cu tema ”Programele operaționale naționale și arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor europene aferente politicii de coeziune 2021-2027”; Memorandum cu tema ”Aprobarea unor soluții temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazate finanțate din fonduri europene în domeniul deșeurilor, astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fie periclitată până la finalizarea procedurii competitive”; Memorandum cu tema ”Rezultatele celei de-a cincea runde de negocieri informale între autoritățile române şi Comisia Europeană privind documentele naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene 2021-2027, care s-a desfășurat pe 2-4 decembrie”. La note - Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al orașului Avrig, județul Sibiu, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al orașului Avrig în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență  ”Căpitan Dumitru Croitoru”, al județului Sibiu, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Dacă aveți propuneri de introducere pe ordinea de zi suplimentară, de acte normative, o luăm așa, din stânga, domnul ministru Virgil Popescu.

Virgil Popescu: Domnule prim-ministru, aş dori introducerea pe ordinea suplimentară a proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 115/ 2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea numărul 163/ 2012, cu modificrile și completările ulterioare și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costurile emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.

Ludovic Orban: Fiţi mai scurt și mai explicit.

Virgil Popescu: Este vorba de ordonanța cu privire la alocarea unor sume de bani din fondurile...

Ludovic Orban: Vă referiţi la schema de ajutor de stat?

Virgil Popescu: Schema de ajutor de stat.

Ludovic Orban:  Schema de ajutor de stat care este aprobată de...

Virgil Popescu: Comisia Europeană.

Ludovic Orban: Comisia Europeană și care este aplicată în mai multe țări europene.

Virgil Popescu: În 12 țări europene.

Ludovic Orban: 12 țări europene care permit către consumatori industriali 16 domenii.

Virgil Popescu: 15.

Ludovic Orban: 15 domenii să beneficieze prin intermediul certificatelor de emisii de CO2 de reduceri ale prețului la energie electrică.

Virgil Popescu: Da.

Ludovic Orban: Despre asta e vorba, nu?

Virgil Popescu: Despre aceasta este vorba. Mai este vorba de...

Ludovic Orban: Da, spuneţi.

Virgil Popescu: Cu permisiunea dumneavoastră. Proiect de hotărâre a privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe 2019 al Societății Avioane Craiova și un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale, conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei.

Ludovic Orban: De acord. Domnul ministru Boloş.

Marcel Boloş: Domnule prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi a unei ordonanțe de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene. Este vorba de ordonanța pe care v-am amintit-o în ședințele precedente, pentru proiectele de infrastructură finanțate din fonduri europene, pentru transpunerea unor reglementări europene în domeniul abaterilor pe fonduri europene și prelungirea perioadei de eligibilitate la proiectele ex-ISPA până în 31 decembrie 2022.

Ludovic Orban: De acord. Asta trebuie discutată în profunzime.

Monica Anisie: Domnule prim-ministru, vă rog să acceptați să fie introdusă pe ordinea de zi suplimentară proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene. Este vorba despre prorogarea termenelor referitoare la Evaluarea Națională, la Bacalaureat și la admiterea elevilor la liceu să se realizeze pentru elevii care se află acum în clasa a șaptea să se realizeze după modelul actual și nu după programa transdisciplinară, pe care elevii nu au parcurs-o până la acest moment. Totodată, în această prorogare de termene se prevede ca să se proroge termenul pentru evaluarea școlilor doctorale, având în vedere că ARACIS-ul nu a realizat o metodologie pentru această evaluare. Dacă nu luăm această măsură începând cu data de 1 ianuarie 2020, școlile doctorale se blochează și nu îşi mai pot desfășura activitatea. Totodată, vă rog să introduceți pe ordinea de zi proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului pentru completarea articolului 201 din Legea Educației Naționale numărul 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare. Aici se prevede exceptarea de la obligativitatea înregistrării în registrul matricol unic a studenților înmatriculați la Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul", la programele de master, licență și programe postuniversitare.

Ludovic Orban: Aprobat!

Monica Anisie: Mulțumesc!

Ludovic Orban: Dar vă spun de acum. Nu mai accept introducerea pe ordinea de zi a niciunei ordonanțe de urgență pe care nu o discutați în prealabil cu mine. Nu mi se pare normal ca, pe nepusă masă, să ne trezim cu două ordonanțe de urgență despre care habar n-am. Ca să nu mai spun că sunt subiecte care trebuiau discutate anterior. Domnul ministru Ștefan...

Ion Ștefan: Domnule prim-ministru, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi patru hotărâri de guvern și anume: hotărâre de guvern privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale. Suntem într-o situație dificilă în teritoriu, avem 1682 de unități administrative-teritoriale care au nevoie de sprijinul nostru. Numărul doi…

Ludovic Orban: De acord.

Ion Ștefan: Altă hotărâre de guvern – hotărâre de guvern privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Uliești, județul Dâmbovița.

Ludovic Orban: De acord.

Ion Ștefan: Hotărâre de guvern privind alocarea unei sume din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 pentru comuna Negreni, județul Cluj.

Ludovic Orban: Da.

Ion Ștefan: Și proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 pentru Consiliul Județean Satu Mare.

Ludovic Orban: Aici este vorba de...?

Ion Ștefan: Spital.

Ludovic Orban: În regulă. De acord. Doamna ministru?

Violeta Alexandru: Domnule prim-ministru, permiteți-mi să citesc titlul proiectului de hotărâre de guvern pe care vă propun să-l includeți pe ordinea de zi suplimentară. Este vorba despre hotărârea privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere. Vă mulțumesc!

Ludovic Orban: 27? Astea sunt cele două zile care fac puntea. Și recuperarea lor?

Violeta Alexandru: Și recuperarea lor se va face în funcție de organizarea fiecărei instituții, atât în zilele libere de weekend, cât și la sfârșitul programului de lucru în timpul săptămânii. Precizez că în hotărârea de guvern sunt o serie de instituții menționate de lege care își vor desfășura în continuare activitatea în program normal.

Ludovic Orban: Mulțumesc, doamna ministru! Alte acte normative? Mulțumim, mass-media!