Guvernul RomânieiMiercuri, 06 Iulie

Înființarea Departamentului CENTENAR


Executivul a aprobat, în ședința de astăzi, înființarea unei structuri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, numit Departamentul CENTENAR, ce are ca obiectiv coordonarea la nivel național a pregătirii, organizării și desfășurării manifestărilor, a acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și Primului Război Mondial.

Departamentul CENTENAR nu are personalitate juridică, se află în subordinea prim-ministrului și este finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Departamentul exercită următoarele atribuții:

  • supune spre aprobare prim-ministrului, prin decizie, pe baza propunerilor formulate de ministerele și autoritățile publice implicate, manifestările, acțiunile și proiectele de aniversare a Centenarului României și a Primului Război Mondial;
  • realizează dezbateri pe teme legate de marcarea și aniversarea Centenarului României României și a Primului Război Mondial;
  • coordonează desfășurarea în mod unitar, la nivel național, a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României și a Primului Război Mondial;
  • elaborează opinii și informează Guvernul cu privire la acțiunile și manifestările dedicate aniversării și marcării Centenarului României și a Primului Război Mondial;
  • elaborează documente, analize, rapoarte și sinteze dedicate aniversării Centenarului României și a Primului Război Mondial, pe care le pune la dispoziția prim-ministrului sau instituțiilor implicate, după caz;
  • fundamentează oportunitatea și propune prim-ministrului participarea, reprezentarea sau transmiterea de mesaje la manifestările naționale și internaționale dedicate aniversării și marcării Centenarului României și a Primului Război Mondial;
  • centralizează datele despre derularea activităților dedicate aniversării și marcării Centenarului României și a Primului Război Mondial;
  • întocmește și prezintă proiecte de mesaje sau declarații aferente aniversării și marcării Centenarului României și a Primului Război Mondial;
  • stabilește și instituie măsurile de comunicare publică și identitate vizuală pentru acțiunile și manifestările dedicate aniversării și marcării Centenarului României și a Primului Război Mondial.

De asemenea, Departamentul va colabora strâns cu ministerele și cu autoritățile publice implicate în punerea în aplicare a aniversării și marcării Centenarului României și a Primului Război Mondial, cu alte instituții publice și organizații neguvernamentale.

Departamentul va fi condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. De asemenea, tot prin decizie a prim-ministrului se vor stabili și atribuțiile respectivului secretarul de stat.

Numărul maxim de posturi ale Departamentului este de 25, inclusiv demnitarul, cu încadrarea în numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului.