Guvernul RomânieiMiercuri, 01 Septembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 1 septembrie 2021


I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
2. HOTĂRÂRE privind numirea a 2 controlori financiari șefi adjuncți la Corpul controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul annual aprobat Secretariatului General al Guvernului, în vederea participării la Programul Internațional pentru Acțiune privind Schimbările Climatice/International Programme for Action on Climate (IPAC)
4. HOTĂRÂRE privind atribuțiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători ”C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 27,2219 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și de interes național „Deschiderea și punerea în exploatere a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat , nivel secret, elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală Permanentă, precum și termenele de clasificare aferente acestora
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naționale împotriva Criminalității Organizate 2021-2024
9. HOTĂRÂRE privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalității de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gostavățu, judeţul Olt
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dersca, judeţul Botoșani

II. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 6 inițiative legislative

III. INFORMĂRI
1. INFORMARE cu privire la desfășurarea activităților din cadrul raporturilor constituționale între Guvern și Parlament, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021