Guvernul RomânieiJoi, 18 Februarie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 18 februarie 2021


I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 (PRIMĂ LECTURĂ)

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

III. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

IV. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Umaga Siaki Jack”
2. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Shennan Stephen Ross”
3. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Richard II Patrick Neal”
4. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. și transmiterea acestuia în administrarea Aeroclubului României
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmației", județul Maramureș
6. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general (Doamna Adriana Octavia Ciamba se recheamă din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Istanbul, Republica Turcia)

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Timiș, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil situat pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, identificat în cartea funciară a municipiului Timișoara nr.433876, nr. cadastral 433876, din domeniul public al județului Timiș, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, pentru desfășurarea activităților specifice domeniului apărării naționale

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 23 inițiative legislative