Guvernul RomânieiLuni, 08 Nov

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 8 noiembrie 2021


HOTĂRÂRI

1.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentelor nr. 1 convenite prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 9 februarie 2021 și la Luxemburg la 28 ianuarie 2021, la Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanţare pentru creştere 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016, la Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanţare pentru transport 2014 - 2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 și la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018
3.HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19