Guvernul RomânieiMiercuri, 15 Septembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 15 septembrie 2021


I.    PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PRIMĂ LECTURĂ)
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și stabilirea schemei de subvenționare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 (PRIMĂ LECTURĂ)

II.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a  Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului
3.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Protocolului adoptat la Montreal, Canada, la 4 aprilie 2014 și semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea Convenției referitoare la infracțiuni şi la anumite alte acte săvârșite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokio la 14 septembrie 1963

III.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

IV.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei și conținutului insignei și ale documentelor de legitimare a acestuia, precum și a siglei Jandarmeriei Române
2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive și a formei și conținutului documentului de legitimare pentru personalul militar din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și din structurile subordonate acestuia
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar ‹‹Alexandru Ioan Cuza›› în cazarma 3607 Constanța”
5.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei „Wick Katharina”
6.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic național anual 2021
8.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil ca urmare a reevaluării, trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9.    HOTĂRÂRI privind numirea domnului Jugan Iulian în funcţia de subprefect al judeţului Neamț
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de steag al județului Covasna


V.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea repartizării unor sume din profitul net realizat al anului 2020 de Regia autonomă „Monetăria Statului”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, pentru finanțarea investițiilor prioritare, cu respectarea nivelului cotei prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.64/2001

VI.    NOTE
1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Moisei, judeţul Maramureș, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil situat în comuna Moisei, identificat în cartea funciară nr. 51228 a comunei Moisei, cu nr. cadastral 51228, din domeniul public al comunei Moisei, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale

VII.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr.195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
2.    NOTĂ DE INFORMARE cu privire la necesitatea adoptării unei decizii referitoare la redevențele din concesionare