Guvernul RomânieiMarți, 07 Octombrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 7 octombrie


I.    PROIECTE DE LEGE-se vor trimite către Parlament

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Proiectul de Lege aprobat de Guvern modifică și completează Statului polițistului (Legea nr. 360/2002) în urma Deciziei Curții Constituționale nr. 392 din 2 iulie 2014. Modificările vizează reglementarea sistemului de recompense, a cercetării disciplinare și a sancțiunilor care se aplică polițiștilor.
2.    PROIECT DE LEGE privind stimularea investitorilor individuali
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. Proiectul creează condițiile pentru evidențierea și punerea la lucru a capitalului de risc destinat afacerilor aflate în stadiu timpuriu, cu efect multiplicator în economie. Scopul proiectului este stimularea fiscală a investitorilor individuali în vederea realizării de investiții în IMM-uri nou create.
3.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege prin care este determinată necesitatea de a asigura aplicarea în continuare și fără discriminare a prevederilor Legii 220/2008 cu modificările si completările ulterioare, pentru centrale electrice din surse regenerabile de peste 125 MW și a armonizarea cadrului legislativ național cu prevederile cuprinse în orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020.

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern vizează, printre altele:
- includerea transferului bancar printre modalitățile de plată a taxelor consulare,
- sistematizarea tuturor serviciilor consulare prestate cu titlu gratuit,
- extinderea regimului de gratuitate asupra unor servicii consulare prestate în cazuri umanitare sau speciale,
- alinierea la reglementările comunitare.

III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăților directe unice pe suprafață, a plăților separate pentru zahăr și a plăților specifice pentru orez, care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
2.    HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de minimis „Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate”
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube în sectorul apicol”
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
6.    HOTĂRÂRE pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”
Prin Hotărârea adoptată de Guvern Se stabilește un plafon destinat pentru garantarea achiziției sau construirii unei locuințe de către persoanele cu cetățenie română care locuiesc în străinătate și au permis de ședere și de muncă eliberate de autoritățile statului respectiv. Această sumă-plafon, de 25 milioane lei, este o parte din plafonul rămas nealocat și/sau neutilizat destinat ANL.
7.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori ”
Actul normativ adoptat de Guvern aprobă un amendament la Acordul-cadru de împrumut dintre România și BDCE. Prin acest amendament, economiile realizate pe parcursul implementării proiectului, 5.870.000 euro din împrumut, sunt alocate pentru finanțarea a patru noi subproiecte, în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Teleorman.
8.     HOTĂRÂRE pentru modificarea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reglementează situația juridică a două blocuri de locuințe din Craiova care au fost repartizate ca locuințe sociale destinate familiilor evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari.
9.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Pui şi Baia de Criş, judeţul Hunedoara
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
10.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Ocniţa, Odobeşti şi Răzvad, judeţul Dâmboviţa
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
11.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bistra, Boiu Mare, Câmpulung la Tisa, Copalnic-Mănăştur şi Mireşu Mare, judeţul Maramureş
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
12.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Teregova, judeţul Caraş-Severin
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
13.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
14.     HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România-Orizont 2020
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Strategia cuprinsă în actul normativ urmărește sprijinirea sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de afaceri, precum și transpunerea principiilor din documentul Small Business Act, elaborat sub egida Comisiei Europene. 
15.     HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române''- Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
16.     HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru actualizarea anexelor nr.1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Prin Hotărârea adoptată de Guvern, o parte dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea MApN se trece în administrarea MAI pentru amplasarea Centrului de Comunicații și Informatică din subordinea IGSU.
17.     HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2014
Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2014 pentru Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 51.285 mii lei, iar cheltuielile totale de 51.060 mii lei.
18.     HOTĂRÂRE privind privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
Potrivit Hotărârii adoptate de Guvern, bugetele locale ale județelor se suplimentează cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Suma totală este de 450.000 mii lei, iar repartizarea se face după cum urmează: 65% din sumă este alocată în mod egal fiecărui județ, iar 35% se alocă proporțional cu lungimea drumurilor județene și comunale, capacitatea financiară a județelor și ținând seama de analizele de specialitate.
19.     HOTĂRÂRE privind darea unui imobil în folosință gratuită Asociației “Grupul pentru Dialog Social”
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către primul-ministru al României, a scrisorii de notificare către directorul general CERN, referitoare la primirea de către România a statutului de membru plin CERN, în anul 2015, în devans cu o lună faţă de termenul stabilit prin Acordul de aderare, precum şi a reducerii contribuţiei financiare a României, la CERN, în anul 2015
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a acţiunilor pregătitoare privind construcţia în România a Centrului internaţional pentru studii avansate asupra sistemelor fluvii-delte-mări (DANUBIUS-RI) în cadrul  Strategiei Europa 2020 şi a Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi declararea acestui proiect ca ''proiect strategic de importanţă naţională'', în domeniul cercetării științifice
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind implementarea proiectelor comune de cercetare între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Universitară a Francofoniei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: deblocarea sumelor blocate prin OUG nr. 59/2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Prima maşină - Program de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se inițiază programul guvernamental Prima Mașină, program destinat tinerilor care nu au avut pana acum în proprietate un autoturism. Prin stimularea producătorilor auto, programul va avea efecte benefice multiple, economic și social.
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deplasării personalului din cadrul Ministerului Culturii şi a invitaţilor instituţiei la târgurile internaţionale de carte, în anul 2014
Acest Memorandum a fost retras de inițiator.
7.    MEMORANDUM cu tema: alocarea fondurilor necesare la bugetul de stat, pentru anul 2015, în vederea reluării plăților privind indemnizațiile reparatorii pentru toate categoriile de beneficiari, conform Legii nr. 341/2004 și măsuri referitoare la situația beneficiarilor Legii nr. 341/2004
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Documentul propune alocarea fondurilor necesare pentru indemnizațiile reparatorii, clarificarea situației privind modul de preschimbare a certificatelor de revoluționar, inclusiv prin constituirea unui Comitet interministerial pentru optimizarea cadrului legislativ în domeniu.

V.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2014
Guvernul a primit Informarea săptămânală privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Președintele României. În săptămâna care a trecut, BEC a emis Decizia nr. 36D/28.09.2014 privind măsurile pentru colectarea datelor și informarea opiniei publice privind prezența la vot și Decizia nr. 37D/28.09.2014 privind unele măsuri pentru buna desfășurare a activității birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Pentru primul tur de scrutin al alegerilor vor fi tipărite 20.745.068 buletine de vot de către RA Monitorul Oficial, vor fi confecționate 94.220 ștampile cu mențiunea VOTAT de către RA Monetăria Statului și vor fi imprimate 18.190.957 timbre autocolante de către RA Imprimeria BNR. În țară vor fi organizate 18.550 secții de votare, iar MAE va asigura funcționarea a 294 de secții de votare în străinătate.

VI.    NOTE
1.    NOTĂ privind situaţia indemnizaţiilor persoanelor cu dizabilități
Guvernul a primit această Notă în care este prezentată situația indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap și variantele de indexare ale acestora.

VII.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 9 din Legea  nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică”, iniţiată de domnul deputat PNL Costel Şoptică şi de un grup de parlamentari aparţinând Grupului parlamentar al PNL(Bp. 271/2014)
Aviz favorabil.
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de deputaţi – PSD, PNL, PP-DD  (Bp. 677/2013,  Plx. 282/2014)
Aviz favorabil.
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor reciproc”, iniţiată de domnul senator PSD Şerban Nicolae  (Bp. 19/2014)
Aviz nefavorabil.
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă intitulată „Lege de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, iniţiată de domnul deputat PNL Valentin Rusu (Bp. 142/2014)
Aviz nefavorabil.
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale” iniţiată de doamna deputat PSD Tamara Dorina Ciofu împreună cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD ȘI UDMR (Bp. 205/2014)
Aviz nefavorabil.
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 109 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, iniţiată de domnul deputat PSD Marian Ghiveciu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, PNL, PP-DD, UDMR şi PD-L (Bp. 297/2014)
Aviz nefavorabil.
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă”, iniţiată de domnul deputat PD-L Cezar–Florin Preda şi un grup de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al  PD-L (Bp. 337/2014)
Aviz nefavorabil.
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, iniţiată de domnul senator PNL Sebastian Grapă împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 235/2014)
Aviz nefavorabil.
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 190¹ al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă aparținând Grupului parlamentar al PD-L (Bp.137/2014)
Aviz nefavorabil.
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea  art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” iniţiată de domnul deputat Dumitru Ovidiu Ioan, deputat neafiliat, împreună cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD și PP-DD (Bp. 318/2014)
Aviz nefavorabil.