Guvernul RomânieiMarți, 13 Iulie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 14 iulie 2021


Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.


I. ANALIZE
1. MEMORANDUM privind implementarea Proiectului ''România Educată'' și aprobarea priorităților în reforma sistemului național de educație
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/MEMO.pdf
 
II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/LG-2.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Națíonal al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/LG-3.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-22.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru desemnarea operatorilor medicali și a unităților sanitare colaboratoare pentru elicopterele aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviație din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-23.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea doamnei Costache Andra-Mihaela în funcţia de subprefect al județului Galați
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-24.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferente Programului Operaţional Sectorial „Transport” 2007 – 2013
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-25.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2020, privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor de cazare, a standardelor de cost şi a listei spaţiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGANEXA-4.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Institutului de Medicină Legală Cluj – Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătății
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-26.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-36.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuțiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-3.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de ape minerale naturale din perimetrele VALEA SPUMOASĂ, județul Prahova și CIOBOTANI, judeţul Mureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGANEXA-5.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plății cotizației anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundației Europene pentru Tineret a Consiliului Europei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-28.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2007 privind funcționarea și atribuțiile Comitetului pentru finanțe publice locale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-29.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Chieșd, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-30.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vima Mică, judeţul Maramureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-31.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Comandău, judeţul Covasna
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-32.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Șelimbăr, judeţul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-33.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Remetea Chioarului, judeţul Maramureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-34.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Miercurea Nirajului, județul Mureș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-35.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tușnad, județul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGANEXA-2-1.pdf

IV. NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE privind sarcina rezultată din ședința Guvernului din data de 30 iunie 2021 referitoare la Planul României pentru următorii șapte ani pe agricultură, în conformitate cu rezultatele ultimelor runde de negocieri privind Pachetul legislative prilejuit de reforma Politicii Agricole Comune post 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NOTA.pdf

2. NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul procesului de descentralizare (iulie 2021)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NOTAANEXE.pdf

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanțelor în temeiul Legii nr.195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.