Guvernul RomânieiJoi, 18 Februarie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 18 februarie 2021


Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.


I PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/OUG-1.pdf

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/OUG-2.pdf


II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/LG.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/LG-1.pdf


III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Umaga Siaki Jack”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-9.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Shennan Stephen Ross”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-10.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Richard II Patrick Neal”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-11.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. și transmiterea acestuia în administrarea Aeroclubului României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-12.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții " Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei", județul Maramureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-13.pdf
 

IV. NOTE
NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Județean Timiș, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil situat pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, identificat în cartea funciară a municipiului Timișoara nr.433876, nr. cadastral 433876, din domeniul public al județului Timiș, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, pentru desfășurarea activităților specifice domeniului apărării naționale.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/NOTA.pdf
 

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 23 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf
 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.