Guvernul RomânieiMarți, 20 Aprilie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 21 aprilie 2021


Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 și la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/LG-6.pdf

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-37.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare pavilion nou medicină operațională-politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașovˮ
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-38.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Argeș, Buzău, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Mureș și Vrancea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-39.pdf
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Calafat, judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-40.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Iași
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-7.pdf
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-8.pdf
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației ''Episcop Melchisedec " ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-41.pdf
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei „Rutto Stella Jepkosgei”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-42.pdf
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei „Meringor Delvine Relin”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-43.pdf
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei „Melly Joan Chelimo”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-44.pdf
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Ianca, județul Brăila
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-45.pdf
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dragomirești, județul Neamț
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-47.pdf
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Giera, județul Timiș
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-46.pdf
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Valea lui Mihai, judeţul Bihor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-48.pdf
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Malnaș, județul Covasna
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-49.pdf
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Târnava, județul Sibiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-50.pdf
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dobârlău, județul Covasna
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-51.pdf

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Monitorizarea şi evaluarea complexă pe bază trimestrială a acțiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activității ministerelor și diseminarea rezultatelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/MEMO-6.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.