Guvernul RomânieiMarți, 20 Iulie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda ședinței Guvernului României din 21 iulie 2021


Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.


I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGANEXA-6.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-4.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-5.pdf
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-6.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Națională Plafar S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-7.pdf
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea BĂIȚA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-8.pdf
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății ”Telecomunicații C.F.R.” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-37.pdf
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale Poșta Română S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-38.pdf
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome ”Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-39.pdf
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cislău, județul Buzău
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-40.pdf
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Someș-Odorhei, județul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-41.pdf
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Crasna, județul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-42.pdf
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sânmartin, județul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-43.pdf

II.    NOTE
1.    NOTĂ cu tema: Retragerea cererii Guvernului transmisă Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca prin adresa nr.20/6375/THG/05.04.2021, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației”.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NOTA-1.pdf
2.    NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, județul Alba, înscris în Cartea Funciară nr. 114426 Alba Iulia, din domeniul public al municipiului Alba Iulia în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Alba și Palatul Copiilor Alba Iulia.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NOTA-2.pdf
3.    NOTĂ cu tema: Trecerea terenurilor cu suprafețele de 336 mp și de 241 mp situate în municipiul laşi, din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului Român de Informaţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NOTA-3.pdf

III.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.