Guvernul RomânieiMarți, 16 Iunie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 16 iunie 2020


I. PROIECTE DE LEGI
1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 
III. HOTĂRÂRI
1.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiş, Constanţa, Giurgiu, Călăraşi, Vaslui, Dâmboviţa, Argeş, Tulcea, Alba şi municipiul Bucureşti
3.HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
4.HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
5.HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capitalale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

IV. MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniile educației, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului
2.MEMORANDUM cu tema: Excedentul existent ca urmare a implementării Planului Național de Investiții stabilit în baza Directivei 2003/87/CE-Directiva EU-ETS, cu modificările și completările ulterioare, faza a treia-2013-2020 (Contul PNI)