Guvernul RomânieiLuni, 04 Octombrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 4 octombrie 2021


I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/LG-4.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/LG-7.pdf

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/LG-8.pdf

 

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997privind înființarea Societății „Compania națională de transporturi aeriene române –TAROM” - S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/OUG-1.pdf

 

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind condiţiile de acordare a despăgubirilor de viaţă, sănătate și bunuri pentru polițiștii de penitenciare 

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-19.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile situate în comuna Luna, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-20.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile situate în orașul Lipova, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 2315 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-21.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosința gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 768, 2344, 2795 și 2829, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-22.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al  tatului și pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași (UM 0908 Iași) din  domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării 

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NFHGANEXE-1.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr.  1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-23.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.