Guvernul RomânieiJoi, 09 Decembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 decembrie 2021


PRIMA PARTE

I.PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-2.pdf

II.PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-5.pdf

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-6.pdf

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unități administrativ-teritoriale

 

PARTEA A DOUA

I.PROIECTE DE LEGI

1.PROIECT DE LEGE privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/LG-3.pdf

II PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituţional și financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.