Guvernul RomânieiJoi, 13 Ianuarie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 13 ianuarie 2022


I.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OUG-1.pdf


II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Capitolului XIV din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/HG-23.pdf


III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea coordonării Grupului de Lucru Interinstituțional GLI-CYBER, constituit prin Decizia prim-ministrului nr.533/2021, de către Cancelaria Prim-Ministrului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/MEMO-2.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.