Guvernul RomânieiJoi, 17 Nov

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 17 noiembrie 2022I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică
5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii
6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii educației naţionale nr. 1/2011
II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea şi monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană de Sport Dâmbovița şi trecerea acestuia în domeniul public al Județului Dâmbovița
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Susținerea de către Guvernul României a operatorilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3twMhFc