Guvernul RomânieiJoi, 21 Mai

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 21 mai 2020


Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea Legii nr. 207/ 2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/OUG-7.pdf
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/OUG-4.pdf
3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/OUG-6.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
4. PROIECT DE HOTĂRÂRRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare infrastructură necesară Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est în cazarma 562 Sibiu”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-17.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XI-a a Împuterniciţilor, semnat la Suceava, România, la 12 decembrie 2019, pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30 septembrie 1997 
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-18.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „IOR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/NFHG-3.pdf
    
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centură București, sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770", pe raza localităților Afumați, Corbeanca, Dragomirești Vale și Glina, din județul Ilfov și Joița, din județul Giurgiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-19.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomene naturale de risc produse în localitatea Azuga, din judeţul Prahova
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-20.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Serviciului de Protecție și Pază
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-21.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind autorizarea Ministerului Culturii de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, valorii de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti, precum și trecerea unor bunuri aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HGANEXE-1.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și a centrelor judeţene din subordinea acesteia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HGANEXE-2.pdf
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Zona Sagricom, str. Silviu Stănculescu, etapa II” 
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-22.pdf
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Dezvoltarea facilităţilor de pregătire necesară gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe, generate de acte de rea-voinţă”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HGANEXA-3.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

III. MEMORANDUMURI
16. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/MEMO-5.pdf
17. MEMORANDUM cu tema: Înființarea Grupului de Lucru 5G pentru identificarea măsurilor strategice și tehnice cheie din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor și asigurarea securității rețelelor 5G necesare a fi implementate de România, respectiv pentru elaborarea raportului privind punerea în aplicare a acestora la nivel național.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/MEMO-6.pdf
18. MEMORANDUM cu tema: Utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare reținute în proporție de 10% din bugetul Serviciului de Informații Externe la titlul 71 - Active nefinanciare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/MEMO-7.pdf
19. MEMORANDUM cu tema: Amendament formulat de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L1/2020, Plx14/2020)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/MEMO-8.pdf

IV. NOTE
20. NOTĂ privind situația financiară a Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/NOTA-5.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE
21. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 15 propuneri legislative
Proiectele pot fi consultate la adresele: 
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv-Bp-94_2020.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv-Bp-573_2019.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/PDV_Bp-319_2019.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-111_2020.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-496_2018.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_bp.528_2019.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp81_2020.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp97_2020.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp102_2020.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx.-61_2020.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx.-64_2020.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx.-198_2020.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx.-648_2019.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx_126_2020.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx_147_2020.pdf
Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.