Guvernul RomânieiJoi, 25 Iunie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 25 iunie 2020


Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/OUG-2.pdf

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/OUG-3.pdf

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. III alin.(3) din ordonanța de urgență nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/OUG-4.pdf

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/LG-6.pdf
 
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-16.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desființarea Unităţii de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-17.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vrancea, Argeş, Brăila, Vaslui, Mureş, Prahova, Olt, Călăraşi, Ialomiţa, Sibiu, Giurgiu, Satu Mare şi municipiul Bucureşti din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-18.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2020 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-19.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire cămin studenţesc – Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, str. Titu Maiorescu nr. 15, județul Iași”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-20.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 160723, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-21.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiții “Amenajare bandă pistă și R.E.S.A.”, la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, comuna Mihail
Kogălniceanu, județul Constanța
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-23.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti", precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1546/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-22.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/NFHG-1.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-31.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuției anuale a României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-25.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură a judeţului Galaţi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-1-1.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Muzeului Național Bran, instituție publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-27.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum și actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/NFHG-2.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/NFHGANEXE.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală Anticorupție
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/NFHGANEXA.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Lymanskyy Yevgeniy”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-28.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-29.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare, după caz, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, precum și pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Ialomița din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HGANEXE.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, a codului de clasificație și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HGANEXA-3.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/HG-30.pdf

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul pregătirii Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 și a Programelor Operaționale finanțate din Politica de Coeziune 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-9.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii negocierii „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (Republica Moldova)”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-10.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: aprobarea participării doamnei Vetuța STĂNESCU, domnului Augustin-Cătălin IAPĂ și domnului Gheorghe PĂSAT – secretari de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-11.pdf

4. MEMORANDUM cu tema: aprobarea participării doamnei Vetuța STĂNESCU– secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-12.pdf

5. MEMORANDUM cu tema: evaluarea, analizarea și exercitarea de către Guvern a dreptului de sesizare a Curții Constituționale cu privire la constituționalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora (control a priori)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/06/MEMO-13.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 propuneri legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-25-06-2020/

2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 18 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-25-06-2020/


Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.