Guvernul RomânieiMiercuri, 25 Ianuarie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 26 ianuarie 2023


I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Amendamentului Doi la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), semnat de partea română, la Bucureşti, la 29 octombrie 2020

II.    PROIECTE DE ORDONANȚE
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2023 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti, la 12 decembrie 2022
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă"
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind deschiderea Punctului Internaţional de trecere a frontierei de stat şi a Biroului Vamal de Frontieră Racovăţ, România-Diakivți, Ucraina şi pentru modificarea unor acte normative
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba în domeniul sănătăţii, semnat la Havana la 18 octombrie 2022
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Bogdan Vodă" Suceava (UM 0925 Suceava)
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani (UM0663 Drăgăşani)
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 105133 şi trecerea acestuia, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al comunei Tarna Mare, judeţul Satu Mare
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj (UM 0654 Craiova)
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul privat al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea acestuia în domeniul privat al comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 326 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 888 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 2362 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 578 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unei construcții aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenției Naţionale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţie "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", Tronson 1
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării, precum şi transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei Române - Filiala Iaşi în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului M.F. 64885 la numărul M.F. 64171, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeași carte funciară, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea acestora în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

IV.    ANALIZE
1.    ANALIZA privind PROIECTUL DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii

V.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înțelegere privind cooperarea militară între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale, şi Guvernul Republicii Arabe Egipt, reprezentat de Ministerul Apărării
2.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea calendarului pentru rambursarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, aprobat prin Memorandum în ședința Guvernului din data de 11 ianuarie 2023

VI.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 inițiative legislative


NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3kCpCWJ