Guvernul RomânieiMiercuri, 06 Mai

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 7 mai 2020


Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/LG.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/LGANEXA.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/OUG.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa:http://https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-1.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”, pentru perioada 2020 – 2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-2.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/NFHG.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Bistriţa Năsăud, Olt, Iaşi, Gorj, Timiş şi Dolj din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-3.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0849 Sinaia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/NFHGANEXA.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/NFHGANEXA-1.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Instituției Prefectului – Județul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/NFHGANEXA-2.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmbovița din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/NFHGANEXA-3.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MFP 40163 şi 152346, aflate în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-4.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvențe radio

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-5.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului, pentru retragerea calității de reședință oficială atribuită unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat" și atribuirea acestuia în folosința gratuită a Asociației Casa Majestății Sale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/HG-6.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului Național de Reformă 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/MEMO.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: stabilirea unor măsuri în scopul realizării obiectivelor naționale în domeniul tehnologiilor avansate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/MEMO-1.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Cristian Tudor Băcanu secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2020/05/MEMO-2.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 60 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară (tabelare)

Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/1/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-07-05-2020/

2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 20 propuneri legislative

Proiectele pot fi consultate la adresa: https://sgg.gov.ro/1/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-07-05-2020/

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței