Guvernul RomânieiJoi, 19 August

Briefing de presă susținut de ministrul educației Sorin Cîmpeanu, la finalul ședinței de guvern din 19 august


Galerie foto

[Check against delivery]

Sorin Cîmpeanu: În această ședință de guvern au fost discutate 10 acte normative care privesc sistemul de educație: un proiect de lege, trei proiecte de ordonanță de urgență și șase proiecte de hotărâri de guvern. Proiectul de lege a vizat ratificarea acordului de împrumut cu Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru construcția, în cea mai mare parte, 90%, dar și reabilitare a unui număr de cel puțin 55 de școli în România. A fost un proiect de lege, inițiat în parteneriat, evident, de către Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației. O primă ordonanță de urgență a vizat acordarea unui suport alimentar pentru preșcolari și pentru elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Este vorba de continuarea programului pilot ”Masă caldă în școli”. Valoarea este de 46,4 milioane lei. Un alt proiect de ordonanță de urgență, prezentat în prima lectură, a reglementat ”Școala în spital”; mai exact în cadrul Universităților de Medicină și Farmacie se înființează unități de învățământ preuniversitar cu titulatura "Școala din spital". Acest lucru are ca scop organizarea școlarizării antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor spitalizați, în număr de câteva sute în fiecare an. Aș vrea să precizez că până acum nu a fost posibilă organizarea "Școlii în spital", deoarece piedici birocratice reglementau dimensiunea minimă a formațiunilor de studiu, mai exact este ca și cum am putea să planificăm că într-un spital oncologic am avea un număr suficient de mare, în același spital, în același timp, de elevi de clasa a VII-a, spre exemplu, lucru care, în mod evident, este absurd. Această absurditate a fost înlăturată din reglementările legale. În acest fel, pe toată perioada spitalizării se va desemna un cadru didactic monitor, care are obligația de a supraveghea parcursul educațional al preșcolarului sau al elevului, precum și de a menține legătura în permanență cu unitatea de învățământ la care acesta a fost înmatriculat înainte de spitalizare. De asemenea, Ministerul Educației - un lucru important - înființează Corpul național al cadrelor didactice pentru "Școala din spital".

Acesta va fi constituit în urma selecției cadrelor didactice, care fac dovada absolvirii unor programe de pregătire în domeniul psiho-pedagogiei speciale. Se organizează şi Programul Naţional "Școala din spital", care vizează continuarea predării învățării prin membrii acestui Corp Naţional al Cadrelor Didactice pentru "Școala din spital", în cazul mutării elevilor de la un spital la altul sau de la o secție la alta. Deci, este vorba de componenta mobilă a acestei şcoli din spital. Pentru sprijinirea învățării în "Școala în spital", Ministerul Educaţiei poate organiza şi olimpiade şi concursuri şcolare şi de asemenea poate acorda burse de studiu şi alte forme de sprijin material, prin programe naționale aprobate prin hotărâre de guvern. Universitățile de Medicină şi Farmacie pot accesa şi fonduri externe nerambursabile în vederea îmbunătățirii activităților desfășurate prin acest program naţional "Școala din spital" mobilă. Procesul instructiv-educativ desfășurat în "Școala din spital" se va efectua adaptat la specificul bolii, la perioada de spitalizare şi la clasa, desigur, în care este înscris elevul în anul școlar respectiv. În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei OUG, Ministerul Educaţiei va elabora o programă diferențiată, diferențiată, subliniez, de susținere a Evaluării Naţionale şi a Examenului Naţional de Bacalaureat, atât pentru elevii școlarizați în acest program "Școala din spital", cât şi pentru toţi elevii cu cerințe educaționale speciale şi care necesită o spitalizare îndelungată. Fiind derogare de la dispozițiile art.5, alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale, prezenta OUG va intra în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial. Acest proiect de ordonanță a fost prezentat, repet, astăzi, în primă lectură. De asemenea, tot în primă lectură a fost prezentat şi un al 3-lea proiect de OUG, care prevede preluarea creșelor în sistemul de educaţie. Este vorba de cele 387 de creșe, care funcționează în prezent, care vor fi preluate în sistemul de educaţie în felul următor: acolo unde autorităţile locale inițiază solicitări de preluare, inclusiv a personalului în sistemul de educaţie, aceste creșe vor funcționa pe lângă grădinițe, sub personalitatea juridică a grădinițelor, având în vedere nevoia de integrare a conceptului educaţiei timpurii, integrare între creșă şi grădiniță. Acolo unde autorităţile locale nu inițiază demersuri pentru preluarea totală în sistemul de educaţie, Ministerul Educaţiei va asigura cheltuielile salariale pentru componenta educațională. Deci, cu alte cuvinte, Ministerul Educaţiei asumă preluarea resursei umane. Este vorba de educatori-puericultori, inclusiv din perspectiva cheltuielilor salariale. Această ordonanță de urgenţă, a treia, al treilea proiect discutat, vine în corelare cu proiectul hotărârii de guvern adoptat astăzi cu privire la costul standard per copil în creșă. Este o cerință de mulţi ani a întregii societăți de definire a acestui cost standard per copil în creșă. Acest cost standard a fost stabilit la o valoare de 15 mii de lei per copil pentru cheltuieli salariale, la care se adaugă şi o componentă 585 de lei pentru cheltuieli materiale. Aş vrea să comparăm acest nivel cu 7.431 de lei, costul standard per copil în grădiniță, deci este puţin mai mult de dublu, pentru că este vorba, în primul rând, de grupe mai mici, la jumătate faţă de grupele din grădiniță şi este vorba de cerințe speciale de îngrijire în acest domeniu antepreşcolar, copii în creșă. Vom vedea, prin consultare cu personalul medical specializat, din primele consultări a reieșit că în creșă vor putea merge copii de la zero la trei ani, dar prin zero ani înțelegându-se vârsta de 11 luni, vârstă până la care am înțeles că este recomandat ca acești copii să stea pe lângă mame, împreună cu mamele. Deci de la 11 luni la trei ani va fi posibilă preluarea creșelor în sistemul de educaţie. Aceasta este o primă hotărâre de guvern. O altă hotărâre de guvern, a doua, este aceea a premierii elevilor cu rezultate deosebite la examene naționale. Este vorba de un număr de 163 de elevi care au luat nota 10,00 la bacalaureat şi care vor fi premiați cu 3.000 de lei per elev şi de 132 de elevi care au luat nota 10,00 la evaluarea naţională - aceștia vor fi premiați cu 1.000 de lei. Avem, de asemenea, două hotărâri de guvern adoptate pentru actualizarea programelor de licență, respectiv a programelor de master. O a cincea hotărâre de guvern adoptată este extrem de importantă. În condițiile în care numărul grădinițelor noi care își vor deschide porțile în luna septembrie este de 39, în condițiile în care Legea 185 prevede reducerea numărului de elevi în clasă pentru învățământul primar la maximum 22 plus 3, adică 25 de elevi în clasă, pentru învățământul gimnazial la maximum 26 plus 3, adică 29 de elevi în clasă și pentru învățământul liceal, cu excepția clasei a IX-a de la 30 plus 3, adică 33 de elevi în clasă, este nevoie de o creștere a numărului cadrelor didactice. Am spus cu excepția clasei a IX-a pentru că în plus față de reglementările din Legea 185 există acel ordin de ministru din anul 2021 pe care l-am promovat pentru reducerea numărului de elevi în clasă, de la 28 la 26, respectiv 24 în funcție de filieră. Toate aceste măsuri necesită un plus de resursă umană. Acest plus de resursă umană necesită suplimentarea numărului de posturi care a fost făcută prin hotărâre de guvern pentru un cuantum de 3.500 de posturi, care se adaugă la cele 286.550 posturi existente în acest moment în învățământul preuniversitar. Repet, până astăzi aveam 286.550, se adaugă cele 3.500 de posturi. aprobate prin hotărârea de guvern de astăzi. Aceasta este cea de-a cincea hotărâre de guvern inițiată de Ministerul Educației. Avem și o a șasea hotărâre de guvern pentru care apreciez inițiativa Ministerului Agriculturii. Ministerul Educației a avizat - este vorba de programul de susținere a școlilor, în valoare de 501 milioane lei. Este vorba de un program care vizează în plus față de componenta deja cunoscută de lapte și produse lactate, în valoare de 167 milioane de lei; în plus față de componenta cunoscută, de produse de panificație în valoare de 181 milioane de lei, avem și o componentă în valoare de 76 de milioane lei, care vizează fructe și legume proaspete pentru elevii din școlile din România. Până la incidența sumei de 501 milioane lei sunt măsuri educative. O  prevedere pe care o consider foarte importantă în această hotărâre de guvern este posibilitatea redistribuirii în colectiv a produselor neconsumate. Ştiţi că a fost o problemă cu ce se întâmplă cu acele produse care nu sunt consumate, nu sunt ridicate de elevi sau de părinți. Hotărârea de guvern prevede posibilitatea de redistribuire în cadrul colectivului. Acestea au fost cele 10 acte normative. Repet, un proiect de lege, trei proiecte de ordonanță de urgență, din care două în primă lectură și cinci proiecte de hotărâre de guvern, toate adoptate.