Guvernul RomânieiVineri, 28 Ianuarie

Conferință de presă a premierului Nicolae-Ionel Ciucă şi a secretarului general al OCDE, Mathias Cormann


Galerie foto

[check against delivery]

 

Nicolae-Ionel Ciucă: Domnule secretar general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann, doamnelor și domnilor, bună ziua! Am avut astăzi plăcerea să îl găzduiesc pe dl secretar general al OCDE, la trei zile după ce Consiliul Organizaţiei a decis iniţierea negocierilor pentru aderarea României la OCDE. Este primul obiectiv politic al guvernului nostru care este realizat în scurta perioadă de la preluarea mandatului. OCDE reuneşte, prin statele sale membre, 70% din comerţul şi producţia mondială şi 90% din investiţiile străine directe. Reprezintă un pol de atractivitate pentru orice investitor de calibru şi implică, prin prestigiul de care se bucură, beneficii politice, economice şi financiare. În egală măsură, oferă cetăţenilor noştri perspectiva apartenenţei la un sistem de valori democratice care generează, în statele membre, stabilitate şi perspective de dezvoltare durabile.

Deschiderea negocierilor de aderare la OCDE este un succes în sine. Aceasta atestă importanţa pe care statul român o acordă obiectivelor strategice de politică externă a României. Pe bună dreptate, poate fi considerat cel mai notabil rezultat după aderarea la NATO şi UE, pentru că aduce ţara noastră mai aproape de un etalon care va implica recunoaşterea statutului de economie de piaţă funcţională şi democraţie consolidată.

Această decizie a Consiliului OCDE, pe care o salutăm şi pentru care îi mulţumesc încă o dată dlui secretar general Mathias Cormann pentru sprijin, este o nouă etapă a unui drum pe care românii l-au ales după revoluţia din decembrie 1989, acela de a fi parte a UE, de a fi aliaţi de nădejde în NATO şi de a pune bazele dezvoltării României, împreună cu cele mai dezvoltate ţări ale lumii. Este un succes de etapă, pentru că obiectivul nostru strategic este obţinerea statutului de membru al OCDE.

Am convocat încă din prima zi, după invitaţia de aderare, Comitetul interministerial OCDE şi am aprobat deja principalele standarde obligatorii, demers absolut necesar pentru lansarea foii de parcurs a României. L-am întâmpinat astăzi pe dl secretar general cu scrisoarea formală de răspuns a României la invitaţia de aderare şi condiţiile necesare pentru declanşarea procesului. România este, de azi, în proces de aderare la OCDE.

Tot astăzi am lansat studiul economic făcut de către OCDE şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză despre România, care prezintă situaţia economiei româneşti la zi şi soluţiile pentru modernizarea acesteia.

Prin aderarea la OCDE, România se angajează să îndeplinească toate criteriile care decurg din statutul de membru al acestui club select şi o vom face pentru că aceste criterii sunt pe de o parte în fibra naţiunii noastre, iar pe de altă parte, țin de potenţialul strategic şi avantajele competitive pe care ţara noastră le are.

Primul criteriu: apartenenţa la un set comun de valori şi principii decurge şi din statutul nostru de membru al UE şi NATO şi al beneficiilor pe care România le-a avut de la aderarea la cele două organizaţii. Este vorba despre principiile democraţiei şi ale economiei de piaţă, performanţă economică, bună guvernanţă şi statul de drept, drepturile omului, participarea activă la organizaţiile internaţionale şi regionale relevante, asistenţa pentru dezvoltare, respectarea acquis-ului OCDE.

România este o ţară ai cărei cetăţeni au luptat pentru democraţie şi libertate de fiecare dată când a fost nevoie în istoria noastră şi demonstrează că preţuiesc aceste valori. România e o ţară care respectă statul de drept şi care promovează valorile democraţiei liberale, inclusiv în calitate de preşedinţie a Comunităţii Democraţiilor.

România e o ţară a cărei performanţă economică a crescut în cei 15 ani de când e membră a UE şi care va fructifica şansa celor aproape 30 de miliarde de euro pentru redresarea economică şi PNRR şi a celor aproape 50 de miliarde de euro prin noul cadru financiar multianual. Vă ofer numai o scurtă imagine: PIB-ul României a depăşit 220 de miliarde de euro faţă de aproximativ 28 de miliarde de euro în anul 2005. Să ne imaginăm că punem aceste valori într-un grafic ale cărui capete sunt înaintea aderării la UE şi la 15 ani de la aderare, valori care n-ar fi fost posibile fără apartenenţa la UE, o apartenenţă care a fost facilitată şi precedată şi de celălalt moment definitoriu al istoriei noastre contemporane, accederea în NATO, umbrela de securitate care protejează dezvoltarea noastră azi mai clar decât oricând.

Între celelalte criterii, precum capacitatea de a influenţa pozitiv deciziile structurilor organizaţiei sau relevanţa candidatului pentru aspiraţia organizaţiei de a dezvolta politic global, România are avantajul principiului diversității geografice şi şi-a probat vocația de actor care sprijină reformele democratice, anticorupție şi economice în regiunea noastră.

Dacă decizia de începere a negocierilor pentru aderarea României la OCDE a fost una politică, pregătirea tehnică ocupă un loc central în parcursul țării noastre spre aderare. De aceea, vă asigur de întreg angajamentul meu şi al guvernului pe care îl conduc că pregătirea aderării la OCDE va fi în prim-planul agendei noastre, alături de celelalte priorități ale politicii noastre externe. Ne vom apleca foarte riguros asupra pregătirilor tehnice, care sunt esenţiale. În calitate de prim-ministru şi coordonator al Comitetului interministerial de resort, vă asigur că voi urmări personal acest proces de pregătire.

În acelaşi timp, procesul de aderare ne va permite să continuăm reformele necesare şi astfel, să fructificăm avantajele şi beneficiile care vor decurge din acest proces, de la îmbunătăţirea ratingului de ţară la atragerea investiţiilor străine, prin imaginea favorabilă a României faţă de marile economii democratice ale lumii.

Asemenea instrumentelor de la nivelul UE, precum semestrul european, negocierile de aderare şi apartenenţa la OCDE vor deschide României uşa unui club de expertiză de talie globală, pe care îl vom putea accesa şi de unde vom putea primi asistenţă pentru reformele pe care ţara noastră le derulează în materie de politici publice, guvernare, reforme anticorupţie, politică fiscală, infrastructură de transport, agricultură şi educaţie. Un set de reforme care vor trebui să ne apropie şi mai mult de un alt obiectiv important, acela al atingerii convergenţei economice la nivelul UE şi al adoptării monedei euro.

Vom avea la dispoziţie toate ingredientele pentru a face România şi mai atractivă din punct de vedere instituţional şi mai rezilientă în faţa şocurilor şi, îmi doresc, mai tentantă pentru românii care vor putea să se întoarcă acasă. Unde acasă înseamnă şi va însemna o Românie consolidată, democratic, cu o economie de piaţă funcţională și parte implicată și influentă în cele mai de succes organizații.

Avem aşadar un succes de etapă, invitația pe care am primit-o de a începe negocierile de aderare, iar înaintea noastră avem responsabilitatea unui proiect de ţară pentru care îi îndemn pe toţi actorii politici şi instituţionali să îşi aducă contribuţia în beneficiul cetăţenilor români. Vă mulţumesc!

 

Mathias Cormann: Mulţumesc, domnule premier! Este un adevărat privilegiu să fiu astăzi, aici, la Bucureşti, pentru a  prezenta Studiul Economic OCDE referitor la România, la doar câteva zile după ce Consiliul OCDE a decis deschiderea procedurilor oficiale de aderare ale României la OCDE. Cunoaștem angajamentul României manifestat de-a lungul timpului pentru aderarea la OCDE, am apreciat eforturile consecvente, modul în care aţi lucrat împreună cu noi în ceea ce privește reformele pentru îmbunătățirea standardelor şi alinierea la standardele OCDE, precum și participarea României la organismele instituționale OCDE timp de mai mulți ani. Este un pas important către etapa finală, cea de membru cu drepturi depline. Am apreciat modul în care a răspuns premierul la scrisoarea noastră, confirmând aderarea României la viziunea, valorile și prioritățile OCDE, la viziunea exprimată în declarația noastră cu ocazia reuniunii Consiliului OCDE de la nivel ministerial din octombrie anul trecut.

România s-a descurcat foarte bine pe parcursul ultimelor decenii în ceea ce privește creșterea economică, creșterea nivelului de trai, reducerea emisiilor. Mai sunt în continuare o serie de aspecte care trebuie rezolvate, domenii în care este nevoie de îmbunătățiri, şi sunt încrezător, şi de-abia aștept această ocazie de a lucra împreună pentru a aduce cele mai bune practici şi experiențe OCDE în discuțiile noastre cu Guvernul României. Putem contribui astfel la implementarea celor mai bune practici pentru îmbunătățirea standardelor de viață în România. Privim cu interes acest proces de implicare ca parte a fișei de parcurs pentru aderare, care se va derula în următoarele săptămâni, luni. Am pus accentul în cadrul acestui studiu pe domenii cu potențial de dezvoltare, priorități de reformă pe termen scurt, mediu şi lung. Pe termen scurt, trebuie spus că cel mai mare risc la adresa României, dar și a altor țări, este legat de posibilitatea unor noi valuri de infecții cu COVID, care ar aduce după sine o serie de restricții economice. Acesta ar prezenta cel mai mare risc pentru redresarea economică susținută. În România, acest risc e mai accentuat, pentru că dumneavoastră aveţi o rată relativ redusă de vaccinare. Ştim că  Guvernul se concentrează pe acest lucru, că există un consens politic larg în sensul îmbunătățirii ratei de vaccinare şi ceea ce aş putea să spun românilor, celor care încă ezită în acest sens: vaccinaţi-vă, pentru dumneavoastră, pentru sănătatea dumneavoastră şi pentru oportunitățile pe care le-aţi avea în viitor, pentru familia dumneavoastră, pentru comunitatea dumneavoastră, pentru ţara dumneavoastră! Vaccinaţi-vă, asigurați-vă un booster de vaccin, acesta este oportun pentru sănătatea dumneavoastră şi oportunitățile dvs viitoare economice! Pe termen lung, este important ca fondurile substanțiale provenite din cadrul PNRR al UE să fie investite în mod eficace. Astăzi, împreună cu colegii, am avut ocazia să discutăm în contextul studiului economic privind România, o serie de presiuni economice care trebuie discutate, faptul că populaţia îmbătrânește, îmbunătățirea accesului la educaţie, mai ales în ceea ce priveşte grupurile dezavantajate, rata de participare la sistemul educaţional din România, prin comparație cu alte state OCDE, este în mod semnificativ legată de condițiile economice și sociale ale familiei, aceste aspecte trebuie abordate corespunzător, iar Guvernul le acordă o atenției sporită.

Sunt o serie întreagă de domenii care necesită reforme, care sunt abordate în cadrul acestui raport. Am avut ocazia să le abordăm în detaliu, pe parcursul acestei întâlniri şi raportul a fost deja pus la dispoziţia publicului, nu voi detalia aceste aspecte. Mai vreau să mai spun că apreciem foarte mult entuziasmul manifestat de România pentru a deveni un contributor activ la familia OCDE. România a avut un lung drum de parcurs şi a fost un partener important pentru noi pentru o perioadă lungă de timp şi de-abia așteptăm să continuăm acest proces, care, sperăm, va conduce la o serie de reforme substanțiale în continuare, vizând oportunitățile importante pentru ridicarea nivelului de trai al românilor.

Reporter: Bună ziua! O întrebare pentru dl Mathias Cormann. În ce an ar putea România deveni membru al OCDE şi care sunt acele reforme, acele lucruri esenţiale pe care trebuie să le facem pentru ca acest lucru să se întâmple, să aderăm la OCDE?

Mathias Cormann: Nu sunt în măsură să vă dau o dată precisă, vă pot spune că acest proces se va desfășura pe cât de repede posibil, însă va dura atâta timp cât este necesar. România a adoptat deja 53 de standarde OCDE, participă la multe organisme ale OCDE, ne cunoaștem foarte bine. În continuare, avem în vedere o analiză atent realizată de către 20 de comitete tehnice ale OCDE, care vor evalua atent politicile şi practicile la nivel naţional despre care considerăm că ar putea și ar trebui îmbunătățite pentru a se alinia cu acele practici şi politici pe care OCDE deja le aplică în cadrul organizației. Acest lucru depinde de modul în care evoluează procesul. Domnul premier m-a asigurat încă o dată că domnia sa şi Guvernul se vor implica în acest sens. Vom încerca să lucrăm cât mai eficient din acest punct de vedere, dar vorbim deja de un proces tehnic. În ceea ce priveşte cea de-a doua întrebare, pe lângă domeniile la care se face referire în Studiul economic privind România, aderarea depinde foarte mult de ceea ce procesul tehnic va identifica. Sunt multe domenii care trebuie studiate cu atenție şi, pentru a veni în beneficiul României și al cetățenilor ei, vom lucra în continuare cu Guvernul dumneavoastră pentru a ne asigura că lucrurile avansează. Așa cum am afirmat în introducerea mea, apreciez foarte mult existența unui sprijin din partea întregului spectru politic, în sensul sprijinirii aspiraţiilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE. Acest lucru ne dă și mai multă încredere să lucrăm alături de partenerii noștri, de aici, din România, în cadrul acestui proces.

Reporter: Bună ziua! V-aş întreba în contextul în care vorbim, domnule Mathias, în contextul în care există aceste probleme de securitate la granița cu Ucraina, v-aş întreba dacă există posibilitatea ca intenția şi încrederea investitorilor străini de a veni pe piaţa din România, poate fi într-un fel afectată? Mulţumesc!

Mathias Cormann: Mediul geopolitic este întotdeauna un factor important, acest lucru nu poate fi pus sub semnul îndoielii, însă aceste aspecte merg dincolo de sfera de acțiune a OCDE. Pot doar să fiu de acord cu dumneavoastră că mediul geopolitic are un impact  asupra mediului economic. România e deja membru în structuri foarte importante, membră a UE, a NATO. Şi toate aceste state poziționează România într-o situaţie foarte bună, pentru a aborda unele dintre aceste provocări, însă mai degrabă este o întrebare pentru domnul prim-ministru.

Reporter: Bună ziua! Aş avea o întrebare pentru premierul Nicolae-Ionel Ciucă. V-aş întreba un subiect mai specific puţin, pentru că se discută şi în acest raport despre problema sustenabilității  sistemului de pensii, până la urmă, în viitor, şi despre o posibilă desființare a pensiilor speciale. Ştim că este şi o dezbatere în plan intern  pe acest subiect. V-aş întreba cum vedeţi rezolvarea şi când o vedeţi?

Nicolae-Ionel Ciucă: Vă mulţumesc! Înainte de a vă răspunde, aş vrea să adaug, pentru că îi avem aici, alături de noi pe domnul ministru de externe Bogdan Aurescu şi pe domnul ambasador al ţării noastre la Paris, domnul Luca Niculescu. La început i-am mulțumit domnului secretar general şi echipei dumnealui pentru sprijinul acordat astfel încât să avem un final de etapă şi să primim scrisoarea de invitație la aderare. Cred că este foarte important şi vreau să o fac în faţa tuturor şi, anume, să mulţumesc echipei care s-a implicat în mod deosebit să realizeze elementele de aliniere tehnică de la nivelul instituțiilor statului român cu staff-ul tehnic al OCDE. Le mulţumesc dumnealor personal, domnului secretar de stat Cornel Feruță, nu este aici, dar dumnealui a fost coordonatorul tehnic al întregii activităţi şi, desigur, întregului staff din cadrul Administraţiei Prezidențiale şi a Guvernului, care s-au ocupat nemijlocit de acest demers. Reforma pensiilor este un obiectiv cât se poate de important şi trebuie să vă împărtășesc, la nivelul Guvernului, atenția trebuie să se concentreze astfel încât românii să beneficieze, după o viață de muncă, de un venit care să le permită să ducă un trai decent. Ieri, a fost prima întrunire a Comitetului interministerial pentru PNRR. Unul dintre primele subiecte care au fost discutate a fost reforma pensiilor. Ca atare, este o țintă din PNRR, intră în ansamblul de reforme pe care Guvernul trebuie să le facă, astfel încât să poată să atragă banii pe care îi avem la dispoziție prin acest program. Vom continua să acordăm toată atenția necesară, astfel încât această reformă să se îndeplinească.

Reporter: Bună ziua! Una dintre recomandările raportului realizat de către cei de la OCDE arată foarte clar că ar trebui majorate taxele pe proprietate, tocmai pentru a reduce deficitul bugetar. Când s-ar putea întâmpla acest lucru cel mai devreme și care ar fi noile plafoane? Mulţumesc.

Nicolae-Ionel Ciucă: Aşa cum ne-am angajat şi am spus şi în momentul în care am prezentat programul de guvernare în Parlament, în centrul programului de guvernare se află cetățeanul român. Ca atare, doresc să subliniez că, în acest moment, ne focalizăm atenția pe ceea ce înseamnă creșterea nivelului de trai al cetățenilor și, de asemenea, vom acorda tot ceea ce este la îndemâna noastră ca cetățenii să plătească taxele care şi le poți permite. Ca atare, la nivelul Guvernului, vom face tot ceea ce este omenește posibil pentru a continua să creștem investițiile şi în felul acesta să asigurăm o creștere economică, iar cetățenii români să poată să beneficieze de pe urma lor. Vă mulțumesc!

Dan Cărbunaru: Mulţumesc şi eu, dle prim-ministru. Dle prim-ministru, dle secretar general, conferința noastră se încheie acum. Mulţumesc foarte mult!