Guvernul RomânieiLuni, 01 Iulie

Bilanțului rezultatelor obținute de Președinția României la Consiliul Uniunii Europene


Acțiunile au fost circumscrise motto-ului Președinției – Coeziunea, o valoare comună europeană.

Rezultatele Președinției României la Consiliul UE:

 • aproximativ 2500 de reuniuni și evenimente;
 • 90 de dosare legislative închise până la finalul activității legislative a Parlamentului European;
 • 84 de Concluzii ale Consiliului UE adoptate pe multiple teme de interes comun;
 • rapoarte de progres ale Președinției elaborate, Decizii de Consiliu aprobate.


Am înregistrat progrese pe toți cei patru piloni-cheie pe care i-am enunțat în programul nostru de priorități: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa actor global, Europa valorilor comune, precum și în privința Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, gestionarea procesului Brexit și definirea Agendei Strategice 2019-2024.

În mandatul Președinției române a Consiliului UE:

 • am contribuit la definirea viitorului Uniunii;
 • am acționat pentru mai multă coeziune în Europa;
 • am lucrat pentru o Europă mai sigură și pentru întărirea frontierelor externe;
 • am acționat pentru promovarea digitalizării și inovării;
 • am livrat rezultate pentru întărirea Uniunii Energiei și combaterea schimbărilor climatice;
 • am lucrat pentru întărirea Uniunii Economice și Monetare și pentru o mai mare rezistență a economiei europene la crize;
 • am contribuit la întărirea rolului UE în lume și în vecinătate;
 • am menținut activă agenda de extindere a Uniunii, o politică cu valoare strategică deosebită.