Guvernul RomânieiJoi, 16 Martie

Nota de Fundamentare - HG nr. 130/16.03.2017

Hotărâre 130/2017-03-16

Guvernul României pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională“

Monitorul Oficial al României nr 192 din 2017-03-17


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 130/2017 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. Hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 147/2007 şi nr. 174/2016 prevăd că programul „Corvetă multifuncţională” este de importanţă strategică şi esenţial  destinat să asigure interesele de securitate ale statului român.

Potrivit art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare ”Corvetă multifuncţională”, Ministerul Apărării Naţionale a fost autorizat să deruleze procedurile specifice prevăzute în anexă, să semneze şi să deruleze acordul-cadru/acordurile/contractele interguvernamentale atribuite în baza acestora prin Compania Naţională „Romtehnica” - S.A., în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. 

Ministerul Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011  a solicitat aprobarea Parlamentului României înainte de iniţierea procedurii de atribuire.

Întrucât Parlamentul României, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nu s-a pronunţat cu privire la respectiva solicitare, nu a fost  iniţiată procedura de atribuire, şi prin urmare actul normativ care face obiectul prezentului demers nu a produs efecte juridice.

Astfel, necesitatea abrogării Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 rezidă în faptul că actul administrativ conţine o condiţie suspensivă de a cărei îndeplinire depindea producerea sau nu a efectelor urmărite la data emiterii lui. În consecinţă, neîndeplinirea condiţiei suspensive inserată în cuprinsul prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 906/2016 face ca hotărârea să nu aibă un caracter definitiv, afectând însăşi existenţa acesteia.

1.1 prezentul act normativ nu transpune legislaţia comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.

2. Schimbări preconizate.Abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare ”Corvetă multifuncţională”.

3. Alte informaţii. Nu au fost identificate.