Guvernul RomânieiVineri, 30 Decembrie

Nota de Fundamentare -HG nr.973/21.12.2016

Hotărâre 973/2016-12-21

Guvernul României

privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2016 la bugetul Fundaţiei Europene pentru Democraţie (European Endowment for Democracy)       

Monitorul Oficial al României nr 1038 din 2016-12-22


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 973/2016

privind aprobarea plății contribuției  financiare voluntare a României pentru anul 2016, la bugetul Fundației Europene pentru Democrație

(European Endowment for Democracy)

Secțiunea 1

Titlul actului normativ

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea plății contribuției  financiare voluntare a României pentru anul 2016, la bugetul Fundației Europene pentru Democrație

(European Endowment for Democracy)

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Fundația Europeană pentru Democrație (European Endowment for Democracy – EED) a fost creată în 2012 de către Uniunea Europeană și statele membre, pentru promovarea democrației în țările din vecinătatea Europei, respectiv Europa de Est și Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Ulterior, mandatul geografic a fost extins și la țările adiacente vecinății europene, după principiul „vecinii vecinilor”, acoperind între altele spații precum Federația Rusă și Asia Centrală.

Crearea EED a răspuns nevoii Uniunii și statelor membre de a dispune de un instrument flexibil și orientat către nevoile imediate ale organizațiilor neguvernamentale și ale altor actori angajați în proiecte de promovare a democrației și a drepturilor omului din societățiile aflate în tranziție sau care se confruntă cu situații de criză, din vecinătatea Europei. În relativ scurt timp de la constituire, EED a reușit să se impună ca un contributor relevant în acest domeniu și o referință pentru comunitatea de donatori de asistență pentru apărarea drepturilor omului și promovarea democrației, având ca obiectiv central sprijinul acordat celor care nu pot beneficia de susținere din alte surse.

EED este o fundație înființată de UE prin Serviciul European de Acțiune Externă, Comisia Europeană și statele membre UE, cărora li s-au adăugat și alte state europene, precum Elveția și Norvegia. De asemenea, Canada contribuie printr-un grant la bugetul organizației, fără însă a fi parte din structurile de guvernanță. Din aceste structuri fac parte, de asemenea, reprezentanți ai Parlamentului European și experți din societatea civilă.

În ultimii trei ani, de când EED funcționează efectiv, a gestionat peste 3000 de cereri de finanțare nerambursabilă, dintre care peste 300 de proiecte au fost aprobate și implementate în 22 de țări.

În primul ciclu de trei ani de la înființare, EED a gestionat un buget de aproximativ 27,3 milioane euro, dintre care circa 10 milioane euro au fost fonduri puse la dispoziție de Comisia Europeană pentru funcționare, restul fiind contribuții voluntare din partea statelor membre și a Elveției, direcționate către finanțarea de proiecte. Cele mai importante contribuții au fost puse la dispoziție de Polonia (5 milioane euro), Danemarca (4,5 miloane euro), Suedia (3,6 milioane euro).

Conform Statutului EED, Capitolul III. Buget și prevederi financiare, bugetul EED este alcătuit din contribuții voluntare din partea statelor membre UE, donații din partea unor entități publice sau private și granturi sau al tip de suport financiar, inclusiv fonduri UE gestionate de Comisia Europeană. Valoarea contribuțiilor voluntare nu este fixate și se stabilește annual de către fiecare stat în parte.

România este membru fondator al EED din 2012 și a contribuit în 2013 cu 100 mii euro și în 2015, cu 160 mii euro, la bugetul organizației.

În ceea ce privește bugetul 2016, au fost anunțate și transferate contribuții voluntare în valoare totală de 11 milioane euro, din 18 state europene și Canada, cele mai substanțiale fiind din partea Marii Britanii, Germaniei, Suediei și Poloniei.

România a acordat cu precădere prin participarea atât la structurile de guvernanță ale EED, cât și prin orientarea contribuției sale financiare, o atenție prioritară vecinătății estice, mai ales Republicii Moldova. Astfel, 47% din finanțarea nerambursabilă acordată prin EED, respectiv 11,8 milioane euro,  au mers către proiecte din Europa de Est, alte 12% (aproximativ 3 milioane euro) fiind proiecte cu cuprindere regională, în timp ce către vecinătatea sudică au mers circa 10 milioane euro. Dintre țările din vecinătatea estică, Republica Moldova este al treilea beneficiar de finanțare nerambursabilă, după Ucraina și Belarus. De asemenea, unele dintre cele mai importante proiecte ca sume angajate au fost dirijate către Republica Moldova, pentru susținerea orientării pro-democratice și pro-europene. Au fost de asemenea finanțate inițiative de apărare a drepturilor omului și promovarea democrației în Transnistria și în Găgăuzia.

Una dintre prioritățile strategice în care este angajat EED o reprezintă susținerea presei independente din regiunile în care predomină media de limbă rusă. Acest obiectiv este congruent cu cel al României de a sprijini presa independentă din Republica Moldova, inclusiv presa de limbă română. În acest sens, Departamentul Politici pentru Relațiile cu Românii de Pretudindeni, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a derulat o serie de proiecte proprii menite să conducă la crearea unui spațiu comunicațional comun între România și Republica Moldova și a aprobat o serie de propuneri prezentate de reprezentanți ai mass-media de limba română din Republica Moldova. Din perspectiva părții române prezintă un interes aparte catalizarea și canalizarea prin intermediul EED, a sprijinului acordat actorilor emergenți și organizațiilor neguvernamentale care promovează valorile democratice și orientarea pro-europeană.