RSS - Guvernul Românieihttp://www.gov.roRSS Guvernul Românieiro-RODeclarații de presă susținute de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații de UrgențăȘtiri din 07.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/declaratii-de-presa-sustinute-de-eful-departamentului-pentru-situatii-de-urgenta-raed-arafat-la-finalul-edintei-comitetului-national-pentru-situatii-de-urgentaHOTĂRARE nr. 112 din 07.12.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Anexa la HCNSU nr.112 din 07.12.2021, măsuri de prevenire și control a infecțiilor propuse a se aplica pe durata stării de alertă Galerie foto 2021-12-07 21:19:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_luk_2648.jpgMăsuri aplicate în perioada sărbătorilor de iarnă persoanelor care sosesc în RomâniaȘtiri din 07.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/masuri-aplicate-in-perioada-sarbatorilor-de-iarna-persoanelor-care-sosesc-in-romaniaCOMUNICAT DE PRESĂ Măsuri aplicate in perioada sărbătorilor de iarnă persoanelor care sosesc in Romania Incepand cu 10 decembrie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit noi măsuri pentru persoanele care sosesc in Romania in perioada sărbătorilor de iarnă, in scopul protejării sănătății și combaterii răspandirii COVID -19. Noile reguli de carantină pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene sau din state terțe sunt stabilite in funcție de riscul de infectare pe care il implică fiecare situație in parte. Măsurile de carantinare au in vedere următoarele situații: I. Sosirea in Romania a persoanelor care vin din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, aflate in zonele VERDE și GALBEN: a. NU intră in carantină persoanele vaccinate sau trecute prin boală; b. Carantină pentru 14 zile la domiciliu, la o adresă declarată sau intr-un spațiu special amenajat in cazul in care: Persoanele nu prezintă dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării negative RT-PCR pentru COVID-19, efectuată cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); II. Sosirea in Romania a persoanelor care vin din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, aflate in zona ROȘIE: a. NU intră in carantină persoanele vaccinate sau trecute prin boală; b. Carantină pentru 10 zile (la domiciliu, la o adresă declarată sau intr-un spațiu special amenajat) pentru persoanele nevaccinate și care nu au trecut prin boală, doar dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). c. Carantină pentru 14 zile (la domiciliu, la o adresă declarată sau intr-un spațiu special amenajat) pentru persoanele nevaccinate și care nu au trecut prin boală, dacă NU prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). SITUAȚII EXCEPTATE DE LA CARANTINARE, INDIFERENT DE ZONA DE RISC IN CARE SE AFLĂ STATUL COMUNITĂȚII EUROPENE: Copiii sub 12 ani; Copiii cu varsta intre 12 și 16 ani, indiferent de incadrarea țării in zona de risc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); Persoanele nevaccinate sau care nu au fost confirmate pozitiv in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară, care sosesc din zona ROȘIE și răman in Romania pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore). In această situație, persoanele trebuie să prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării sau intrării pe teritoriul național. In situația in care persoanele nu părăsesc teritoriul național in cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul in care locuiesc sau in care au adresa declarată la intrarea in țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, incepand cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul Romaniei; Persoanele aflate in tranzit, dacă părăsesc Romania in cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării; Lucrătorii transfrontalieri care intră in Romania din Ungaria sau Bulgaria, precum și cetățenii romani angajați ai operatorilor economici din cele două țări. La intrarea in țară ei fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; Elevii/studenții, cetățeni romani sau cetățenii cu domiciliul sau reședința in afara Romaniei, care frecventează cursurile unor instituții de invățămant din Romania sau din afara țării, in cazul in care fac naveta zilnic. Aceștia trebuie să prezinte documente doveditoare. Aceleași măsuri se aplică in cazul in care elevii și studenții au de susținut examene sau urmează cursuri. Excepție fac și insoțitorii acestora, in cazul in care ne referim la elevi minori. Membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora nevaccinați ori trecuți prin boală, care sosesc din zona ROȘIE pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment. Aceștia trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării sau intrării pe teritoriul național. Ei vor participa doar la activități in cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate; Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, nevaccinați ori care nu au trecut prin boală și care sosesc din zona ROȘIE. Aceștia trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar in scop profesional; Persoanele predate autorităților romane in baza acordurilor de readmisie, returnate in procedură accelerată; Membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, nevaccinați ori care nu au trecut prin boală, care sosesc din zona ROȘIE. Condiția este ca aceștia să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării sau intrării pe teritoriul național. III. Sosirea in Romania a persoanelor care vin din state terțe (altele decat UE și spațiul european) a. NU intră in carantină persoanele vaccinate sau trecute prin boală in ultimele 180 de zile, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării sau intrării pe teritoriul national. b.Carantină pentru 10 zile la o adresă declarată sau intr-un spațiu special amenajat in cazul in care persoanele nevaccinate ori cele care nu au trecut prin boală in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară, cu condiția să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării sau intrării pe teritoriul national, indiferent de zona de risc in care sunt incadrate statele din care vin. c.Carantină pentru 14 zile pentru persoanele care intră in Romania și NU prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). SITUAȚII EXCEPTATE DE LA CARANTINARE, INDIFERENT DE ZONA DE RISC IN CARE SE AFLĂ STATUL TERȚ: Copiii sub 12 ani; Copiii cu varsta intre 12 și 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); Persoanele nevaccinate sau care nu au fost confirmate pozitiv in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară, care răman in Romania pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore). In această situație, persoanele trebuie să prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării sau intrării pe teritoriul național. In situația in care persoanele nu părăsesc teritoriul național in cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul in care locuiesc sau in care au adresa declarată la intrarea in țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, incepand cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul Romaniei; Persoanele aflate in tranzit, dacă părăsesc Romania in cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării; Lucrătorii transfrontalieri care intră in Romania din Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii romani angajați ai operatorilor economici din cele trei țări. La intrarea in țară ei fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; Elevii/studenții, cetățeni romani sau cetățenii cu domiciliul sau reședința in afara Romaniei, care frecventează cursurile unor instituții de invățămant din Romania sau din afara țării, in cazul in care fac naveta zilnic. Aceștia trebuie să prezinte documente doveditoare. Aceleași măsuri se aplică in cazul in care elevii și studenții au de susținut examene sau urmează cursuri. Excepție fac și insoțitorii acestora, in cazul in care ne referim la elevi minori. Membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora nevaccinați ori care nu au trecut prin boală in ultimele 180 de zile, pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment. Aceștia trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării sau intrării pe teritoriul național. Ei vor participa doar doar la activități in cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate; Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, nevaccinați ori care nu au trecut prin boală. Aceștia trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar in scop profesional; Membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, nevaccinați ori care nu au trecut prin boală, care sosesc din state terțe, indiferent de incadrarea acestora in zona de risc. Condiția este ca aceștia să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării sau intrării pe teritoriul național. Aceste măsuri se vor aplica pană pe 8 ianuarie 2022 și vor fi adaptate inclusiv prin introducerea, incepand cu 20 decembrie 2021, a Formularului de localizare a pasagerilor (PLF). In prezent, acest formular se aplică in 14 țări europene. 2021-12-07 14:59:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-12-07-03-01-05big_sigla_guvern.pngParticiparea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la prezentarea proiectului și recepția Stației de Uscare Gaze Naturale – Grup 145, Bilciurești, proiect ce contribuie la creșterea capacității de extracție în cadrul depozitului Bilciurești, județul DâmbovițaȘtiri din 07.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-la-prezentarea-proiectului-i-receptia-statiei-de-uscare-gaze-naturale-grup-145-bilciure-ti-proiect-ce-contribuie-la-cre-terea-capacitatii-de-extractie-in-cadrul-depozitului-bilciure-ti-judetul-dambovitaGalerie foto Conferință de presă susținută de premierul Nicolae-Ionel Ciucă și de ministrul Energiei, Virgil Popescu, in județul Dambovița [Check against delivery] Nicolae-Ionel Ciucă: Bună ziua! Am venit astăzi la Bilciurești, la Grupul 145. Inainte să ajungem aici am oprit impreună cu domnul ministru al energiei, domnii directori de la ROMGAZ și DEPOGAZ la Grupul 102, am putut să constat că există foarte mult potențial, potențial care a fost demonstrat prin această investiție, o investiție de aproximativ 7,6 milioane de euro, bani ai Companiei DEPOGAZ. De asemenea, tot ceea ce am putut să vedem a fost realizat de către o companie romanească. Am ținut să particip la această activitate pentru că, așa cum ne-am propus prin programul de guvernare, tot ceea ce ţine de sistemul energetic și de asigurarea capacităților energetice, reprezintă o prioritate pentru Guvernul Romaniei. Nevoia de a găsi soluții pe termen mediu și lung, de asemenea, se află in primele trei priorități ale Guvernului. Și pentru că, la inceput, spuneam că am văzut că există potențial, am avut o discuție cu domnul ministru al energiei, cu domnii directori, ai ROMGAZ şi DEPOGAZ, și am decis ca, pe data de 20 decembrie, la ședința de guvern, dumnealor să vină și să prezinte proiectele agreate in comun pentru tot ceea ce inseamnă dezvoltarea capacităților de extracție și depozitare la nivel național. Este cat se poate de clar că avem nevoie de efortul comun și de o aliniere a proiectelor și programelor, astfel incat să putem să ne atingem acest obiectiv. Am să-i las pe dumnealor să prezinte datele tehnice referitoare la acest proiect. Ceea ce doresc incă o dată să subliniez este faptul că există speranțe să putem să ne folosim capitalul romanesc, să putem să folosim capacitățile romanești pentru a putea să ne atingem acest obiectiv de realizare a independenței energetice intr-un orizont de timp care - am ințeles de la domnul ministru al energiei - că poate să nu depășească 5 ani. Mulțumindu-vă incă o dată și felicitandu-vă pentru ceea ce ați realizat, domnul ministru vă dau cuvantul. Virgil Popescu: Mulțumesc, domnule prim-ministru. Astăzi asistăm la prima investiție aici, la o creșterea capacității de uscare de peste trei ori a gazelor, asta inseamnă o creștere a capacității de extracție din depozite. Practic este o etapă in planul nostru de creștere atat a capacității de inmagazinare, cat și a capacității de injecție și de extracție din depozite. Ne-am propus ca, pană prin 2025, să avem peste patru miliarde de metri cubi capacitate totală de stocare și să ajungem la o capacitate totală de extracție de 40 de milioane de metri cubi și cu o capacitate de injecție de 30 de milioane de metri cubi. DEPOGAZ este in lista a cincea a proiectelor de interes comunitar, a fost aprobată lista 5 şi se găsește pe această listă, deci va putea beneficia de finanțări europene, iar totalul investițiilor aici, in inmagazinarea gazelor la DEPOGAZ, se situează la peste 100 de milioane de euro. Vom asigura sursele de finanțare atat din surse ale acționarului Romgaz, cat și din surse europene, avem și fondul de modernizare la dispoziție, unde avem linie de finanțare și pentru zona de gaz. Sunt convins că, așa cum ne-am propus in programul de guvernare, capacitatea strategică de inmagazinare a gazelor naturale in Romania va crește și va asigura atat securitatea energetică a Romaniei, cat și independența sa energetică. Mulțumesc. Vasile Carstea, director general DEPOGAZ: Aşa cum au spus domnul prim-ministru şi domnul ministru al Energiei, DEPOGAZ are o strategie de dezvoltare astfel incat capacitatea să ajungă la 4 - 4,2 miliarde, injecție 30, extracție 40 - 42 de milioane, normal, metri cubi pe zi. Dezvoltarea depozitelor se face etapizat, astfel incat sistemul energetic romanesc să nu fie afectat de noile investiții care vor fi promovate. Aici, la această investiție pe care o vedeți, totul a fost făcut in cinci-șase luni de zile, fără ca sistemul să fie afectat, atat din punct de vedere tehnic, cat și tehnologic. Avem constructorul care a executat, INSPET-ul, aşa cum a spus şi domnul prim-ministru, este companie romanească cu care am realizat şi alte proiecte importante pe partea de depozitare, cu stația de la Sărmășel, cu stația de la Urziceni, cu instalațiile tehnologice pe care le-ați văzut și care sunt aici in depozitul Bilciurești. Ce pot să mai spun este că depozitul Bilciureşti este cel mai mare depozit din Romania, este unul dintre depozitele care concură cu alte depozite din comunitatea europeană. Dacă aveți intrebări tehnice și celelalte, vă stau la dispoziție. Reporter: Valoarea investiţiei ? Vasile Carstea: Valoarea investiţiei, aşa cum a spus și domnul prim-ministru, este de 7,6 milioane euro. Reporter: ./.../ Vasile Carstea: Aşa cum au spus domnul ministru şi domnul prim-ministru, in perioada 2025- 2026, avem o strategie de dezvoltare in care ne-am propus să ajungem la aceste deziderate. Reporter: Domnule prim-ministru, aţi văzut deja, Azomureş, unul dintre cei mai mari producători de /.../ din Romania /.../ Aş dori să vă intreb dacă aveţi semnale din teritoriu că şi alţi mari producători, consumatori de energie electrică şi gaze naturale se află in această situaţie? Ce se poate face pentru a evita practic /.../ industrial? Nicolae-Ionel Ciucă: Am discutat această problemă incă de la finele săptămanii trecute am discutat cu ministrul energiei, bineințeles am discutat cu ministrul agriculturii, pentru că producția de la Azomureș este foarte necesar producătorilor agricoli. Ieri am avut o discuție pe acest subiect, rămanand ca factorii de răspundere să continue să analizeze care este realitatea, care sunt motivele reale pentru care s-a intrat in această perioadă de oprire a producției și, desigur, impreună vom găsi soluții. Nu pot să vă spun acum ce vom face, pentru că se analizează și cred că ministrul energiei, aici de față, poate să dea mai multe detalii tehnice legate de modul in care vom găsi soluții impreună cu Azomureş să repornească producţia. Reporter: Dar aveţi semnale din ţară că şi alţi producători se află in această situaţie? Nicolae-Ionel Ciucă: Pană in momentul de faţă, nu avem astfel de semnale. Reporter: Domnule premier, ştim că unul dintre motive , dacă nu motivul principal, este creşterea preţului la gazele naturale - Azomureş era unul dintre cei mai mari consumatori din Romania - insă este posibil să vedem şi alte companii avand dificultăţi din aceleaşi motive. Ce măsuri pot fi luate referitor la creşterea preţului la gaze pentru companiile romaneşti? Cum le veţi sprijini? Nicolae-Ionel Ciucă: Vă rog să imi permiteți să ii dau cuvantul domnului ministru al energiei, pentru a putea să vă răspundă tehnic la aceste intrebări. Virgil Popescu: Mulţumesc. Aş vrea să revin puţin la Azomureș. Azomureş funcționa la jumătate din capacitate, funcționa doar cu linia 4 pentru că, dacă vă aduceţi aminte, a fost un accident la Azomureș pe linia 3, deci funcționa la jumătate din capacitate. Contractul lor de gaze la un preț foarte bun - nu vi-l pot spune, dar este un preț foarte bun -, expiră la 31 decembrie. Pentru a preintampina această turbulență pe piața gazelor naturale, au luat decizia să oprească, pe o perioadă de o lună sau două luni de zile, să iși mute reviziile, care erau planificate in vară, in perioada aceasta de iarnă. Cred că cu toții știm motivul creșterii gazelor naturale. Este o speculație pe piața gazelor naturale făcută de către Federația Rusă prin Gazprom; s-au redus livrările prin Ucraina, se presează, practic, operaționalizarea conductei Nord Stream 2. Noi estimăm că, după perioada de iarnă, odată cu, probabil, pornirea conductei Nord Stream 2, prețurile vor scădea. Așa se vede și pe piața futures a contractelor de vanzare de gaz pe bursele europene, prețurile sunt la jumătate pentru primăvară, vară și chiar iarna anului viitor. Deci, estimăm o scădere a prețului la gaze naturale, după această iarnă. Iar intreprinderi mici și mijlocii, după cum știți, prin legea care am adoptat-o in parlament, au o schemă de ajutor de stat, primesc practic o subvenție atat la energie electrică, cat și la gaze naturale pentru a trece cu bine această această iarna. Reporter: Domnule ministru, /.../ cum spunea Adrian Vasilescu, consilierul de strategie al /.../ Virgil Popescu: Repet incă o dată: liberalizarea preţului la gaze naturale şi la energie electrică, care a fost anunţată cu un an şi ceva inainte, nu are absolut nicio legătură cu creşterea preţurilor; nu are absolut nicio legătură liberalizarea preţului la gaze naturale cu politica care a fost dusă pentru a crește prețul la gaze naturale, cu geopolitica dusă de către Federația Rusă - deci aici cred că toți suntem absolut de acord. Iar prețul gazului natural foarte mare dă prețul marginal pentru energia electrică. Deci, practic, principala cauză, in momentul de față, a creșterii la energie electrică este prețul gazelor naturale, care este prețul marginal; nici măcar certificatul de CO2, care și acesta a crescut, nu mai dă prețul cel mai mare al energiei electrice. Reporter: Domnule ministru, astăzi Romania consumă aproape 50 de milioane de metri cubi /.../ Virgil Popescu: 44. Reporter: In luna februarie, s-au inregistrat consumuri de 76 de milioane de metri cubi. Aş vrea să vă intreb, in condiţiile in care producţia internă aia e, de vreo 23 de milioane, extracţia asta este, atat se poate, ştim care este maximum, aş vrea să vă intreb dacă avand acum actualele capacităţi de import, care sunt limitate, da, că nu se mai face nimic, nu se mai importă nimic din Ucraina, aş vrea să oferiţi o garanţie consumatorilor romani că, in luna februarie, in cazul in care este ger afară, se poate asigura consumul de gaze al acestei ţări fără să intrerupeţi consumul vreunui consumator mare public. Virgil Popescu: Iarna aceasta va fi ca şi iarna trecută, ca şi acum două ierni, ca şi acum trei ierni, pentru că avem aceeaşi capacitate de extracţie, ba din contră, acum avem mai mare capacitatea de gaze naturale din depozite, ca şi iarna trecută. Singura diferenţă este - aşa cum bine aţi spus -că nu se mai rezervă anticipat capacități de interconectare, capacităţi de intrare, iar după părerea noastră şi a altor colegi ai mei din statele membre ale miniştrilor energiei, este la fel, o modalitate de a sensibiliza piaţa şi de a ţine preţul sus. Deci cine a rezervat capacităţi? Tot companii... Reporter: Este vorba de capacitatea fizică a conductei. Nu mai există import din Ucraina, pentru că sunt ţări inchise. Virgil Popescu: Nu importăm gaze prin Isaccea, importăm gaze prin Negru Vodă şi prin Ungaria, prin Csanadpalota. Deci, nu vorbim de Ucraina. Negru Vodă are suficientă capacitate. Reporter: Explicaţi-ne puţin cum stăm cu rezervele de gaze ale Romaniei, pentru că aici sunt specialişti care spuneau că in februarie /.../ am putea să nu asigurăm nici măcar 20% din consum... Virgil Popescu: Nu există aşa ceva! Cred că domnul director care este aici, vă poate spune mai multe... Vasile Carstea: Vă pot spune eu. Din programele de extracţie, care sunt agreate cu beneficiarii serviciului nostru, nu se pune problema ca in luna februarie să ajungem in situaţia in care dvs. o prognozaţi şi de la care aţi pornit ideea. Reporter: Ne daţi asigurări că există gaz suficient? Vasile Carstea: De ce vă dau asigurări? După programele de extracţie care sunt agreate cu beneficiarii serviciului nostru - și sunt contracte că luna februarie este lună acoperită din punct de vedere al necesarului ca extracţie din depozite de magazine. Virgil Popescu: Dacă-mi permiteţi, aş mai face o completare. Tot timpul am spus, toți aşa-zişii specialişti fără nume care spun că vom avea probleme cu gazele... Reporter: /.../ Virgil Popescu: Nu, nu vorbesc numai de dansul, sunt toţi specialiştii, tot timpul spun, oare are cineva interes să ţină preţul sus? Pentru că intr-o piaţă sensibilă a gazelor naturale, in momentul cand spui că există o criză, care de fapt ea nu există... Este o criză a preţurilor la gaze naturale, pentru că preţurile sunt sus, dar cand spui că nu vor exista gaze, nu faci decat, automat, să pui o presiune pe preţ. Or, aşa ceva, de fiecare dată trebuie să vin să spun: nu vom avea o criză a gazelor naturale in această iarnă. Reporter: Şi care e planul, domnule ministru, pentru Romania, care e planul autorităţilor astfel incat să aveţi... Virgil Popescu: Dar v-am explicat că nu există, v-a explicat şi domnul director de la DEPOGAZ că nu există problemă cu gazele. Reporter: Dar un plan există? Virgil Popescu: Evident că avem un plan de siguranţă pentru absolut orice situaţie care se poate intampla. Reporter: Și ce arată planul? Virgil Popescu: Este un plan foarte amplu, cu scenarii, cu mai multe scenarii, cu scenarii de siguranţă, cu ce se poate intampla, deci este un lucru foarte profesionist făcut de către specialiştii ministerului. Reporter: De ce nu e public, domnule ministru? Virgil Popescu: Este public planul. Reporter: Nu este public. Pană acum era public şi de /.../ nu mai este... Virgil Popescu: Nu, este public planul. Ce nu găsiţi dvs, nu găsiţi nişte anexe care nu sunt publice, tocmai din motivul pentru a nu exista speculaţii pe acele anexe. Am luat decizia in guvern ca acele anexe să nu se publice, tocmai pentru a nu... Dar vă asigur că toate lucrurile funcţionează in mod normal. Reporter: /.../ Virgil Popescu: Nu, nu sunt publice anexele din programul de iarnă, nu din planul de siguranţă. Planul de siguranţă este altceva şi este public. Reporter: Domnule ministru, ultima chestiune din partea mea. La ultimul Enel Capital Markets Day, conferinţa internaţională a lui Enel, care e unul dintre cei mai importanţi investitori străini in ţara asta in ce inseamnă distribuţie, furnizare şi producţie de energie electrică, a zis aşa: aveam de gand să investim două miliarde in ţara asta, nu mai investim atat pentru că măsurile luate de guvern sunt cele mai proaste posibil - citez aproximativ din memorie - şi dacă nu se schimbă, volumul nostru de investiţii va scădea dramatic. Aveţi de gand să modificaţi cumva legislaţia dată pentru protecţia consumatorilor in timpul iernii, dar cu efecte negative asupra companiilor din sector? Virgil Popescu: Eu nu cred că o legislaţie care se aplică in cinci luni de zile poate să aibă efecte asupra unor investiţii pe un termen de pană in 2027. De aceea prefer să nu comentez acea declaraţie a preşedintelui ENEL. Noi vorbim de măsuri tranzitorii, luate pe o perioadă de cinci luni de zile, măsuri care au fost luate in toată Europa şi am inţeles că ii deranjează pe toţi posibilii investitori acel... să-i zicem tot un windfall tax, acea taxă pe preţul energiei electrice mai mare de 450 de lei. Ea se aplică doar pană in luna martie. Nu cred că cineva pornea investiţii in această iarnă și nu cred că va scădea atractivitatea investițiilor şi sunt convins că ENEL işi va face bugetul de investiții pe care spun că voiau să-l facă. Reporter: Domnule premier, o precizare, voiam să vă intreb de restricţiile pentru sărbători, dacă ştiţi cumva cand vor fi aprobate sau măsurile de relaxare, mai ales că aţi avut ieri şi o şedinţă ? Nicolae-Ionel Ciucă: Aseară au fost aprobate măsurile in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Aţi văzut, sunt foarte clare, nu este nimic diferit faţă de ceea ce am stabilit duminică impreună cu domnul ministru al Sănătăţii, cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi cu domnii miniştri ai Apărării şi Internelor. Urmează ca maine să luăm o hotărare de guvern in ceea ce priveşte aplicarea măsurilor din CNSU şi, desigur, in funcţie de evoluţia indicatorilor de incidenţă in perioada următoare vom reveni cu hotărari ale CNSU vizavi de hotărarile din perioada sărbătorilor de iarnă. Vă mulţumesc foarte mult. Reporter: /.../ Voiam să vă intreb cum comentaţi dvs acest comportament /.../ nu au fost normele gata la timp? 2021-12-07 12:34:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_luk_2428.jpgParticiparea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la Ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și Senatului dedicată aniversării a 30 de ani de la adoptarea Constituției României de către Adunarea ConstituantăȘtiri din 06.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/alocutiunea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-la-edinta-solemna-a-parlamentului-dedicata-aniversarii-a-30-de-ani-de-la-adoptarea-constitutiei-romaniei-de-catre-adunarea-constituantaGalerie foto Alocuțiunea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la ședința solemnă a Parlamentului dedicată aniversării a 30 de ani de la adoptarea Constituției Romaniei de către Adunarea Constituantă [Check against delivery] Domnule președinte al Senatului, Domnule președinte al Camerei Deputaților, Stimate domnule președinte al Curții Constituționale, Domnule președinte Constantinescu, Stimate doamne și stimați domni parlamentari, Stimați colegi miniștri, Doamnelor și domnilor ambasadori, Bună ziua! Sunt deosebit de onorat să particip astăzi la această ședință solemnă, prin care marcăm 30 de ani de la adoptarea Constituției Romaniei, act juridic și politic fundamental al statului - garant al libertăților democratice ale cetățeanului. La referendumul național desfășurat pe 8 decembrie 1991, romanii s-au pronunțat pentru democrație, libertate și stat de drept, pentru o societate in care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, dreptatea și pluralismul politic, supremația legii și statul de drept să fie valori supreme, garantate de stat. Onorată asistență, Prima și singura Constituție adoptată după căderea comunismului, actuala Constituție a Romaniei, reprezintă piatra de temelie a societății noastre democratice, fiind inspirată și legitimată de idealurile Revoluției din Decembrie 1989, de sacrificiul și jertfa celor care și-au pierdut viața sau au fost răniți in acele zile. Această Constituție este cea de-a doua cea mai longevivă Constituție a Romaniei, după cea din 1866. Acum, la trei decenii de la adoptare și după revizuirea necesară aderării la Uniunea Europeană, in anul 2003, consider că este necesară in continuare reformarea statului și a administrației publice pentru a pune in centrul preocupărilor cetățeanul, pentru a crește eficiența și calitatea serviciilor publice oferite contribuabililor și pentru a crește responsabilitatea deținătorilor funcțiilor publice. Pandemia COVID -19 a arătat incă o dată cat de importantă este asigurarea echilibrului dintre libertățile democratice și dreptul la viață, pe care statul trebuie să-l asigure tuturor - inclusiv prin servicii medicale, de care toți cetățenii romani trebuie să beneficieze in mod egal. Starea de alertă este, alături de limitările legale și legitime ale libertăților cetățenilor, pe o perioadă restransă, la fel de importantă ca și nevoia de prezervare a drepturilor și libertăților care dau esența statului democratic. Nevoia acestui echilibru este evidentă, astăzi, cand traversăm o perioadă de criză sanitară, in care sunt necesare unele reglementări pentru combaterea COVID-19. Trebuie să traversăm cu bine, impreună, această perioadă și voi lua toate măsurile necesare pentru a trece țara prin această criză, cu sprijinul experților și a personalului de specialitate, al instituțiilor statului, in colaborare cu partenerii europeni și internaționali, dar mai ales cu sprijinul tuturor cetățenilor Romaniei. Excelențele voastre, Distinși invitați, Așa cum am subliniat de la această tribună și cu prilejul acordării votului de investitură, in centrul preocupărilor Guvernului se află cetățeanul roman și binele comun. Alături de toți miniștrii din acest Guvern, ne angajăm să facem tot ce depinde de noi pentru ca situația economică, socială și sanitară a romanilor să se imbunătățească. Oamenii au așteptări legitime de la noi: să cultivăm respectul față de lege, să apărăm adevărul, dreptatea, unitatea socială și solidaritatea. Lucrăm pentru cetățeni, luand la timp, cu bună credință și nepărtinitor decizii care să ducă la o viață in siguranță, la dezvoltare, la respectarea demnității fiecăruia și la o viață mai bună. Obiectivul nostru este ca prin măsurile pe care le vom implementa să asigurăm dezvoltarea și prosperitatea țării noastre. Valorile și libertățile constituționale există in fiecare dintre noi, ne unesc, ne fac mai puternici ca națiune, iar idealurile comune reprezintă liantul intre cetățeni și instituțiile statului. De aceea, vă cer sprijinul, atat dumneavoastră, dar și tuturor cetățenilor, pentru a construi o țară mai puternică și prosperă, aducandu-i pe oameni impreună in jurul unui obiectiv comun: dezvoltării și bunăstării Romaniei și romanilor. In calitate de cetățean roman și de prim-ministru al Romaniei, voi milita intotdeauna pentru respectarea literei și spiritului Constituției și pentru domnia legii. Vă mulțumesc! 2021-12-06 13:57:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_luk_2211.jpgMăsuri pentru combaterea răspândirii tulpinii Omicron a virusului COVID-19 și pentru protejarea sănătății oamenilor, stabilite la întâlnirea de lucru a premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu responsabilii gestionării pandemieiȘtiri din 05.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/masuri-pentru-combaterea-raspandirii-tulpinii-omicron-a-virusului-covid-19-i-pentru-protejarea-sanatatii-oamenilorGalerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Măsuri pentru combaterea răspandirii tulpinii Omicron a virusului COVID-19 și pentru protejarea sănătății oamenilor Ca urmare a confirmării prezenței tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a convocat, astăzi, de la ora 11.00, la sediul Guvernului, o intalnire cu principalii responsabili ai gestionării pandemiei: ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dincu, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, Adriana Pistol. Primul punct al ordinii de zi a fost starea cetățenilor romani depistați cu Omicron, aceștia fiind vaccinați și cu o evoluție bună a sănătății. Deoarece specialiștii anticipează o posibilă creștere a incidenței in următoarele săptămani, vaccinarea persoanelor rămane cea mai eficientă și importantă formă de protecție, mai ales a celor din categoriile vulnerabile. In acest sens, Guvernul face apel către autoritățile locale, ca prin serviciile de asistență comunitară să se coordoneze cu structurile medicale din teritoriu și să reevalueze situația persoanelor nevaccinate. Prioritate vor avea persoanele din categoriile vulnerabile, care vor beneficia de centre mobile de vaccinare, puse la dispoziție de MApN și MAI. S-a discutat ca, pentru limitarea răspandirii Omicron, romanii și alți cetățeni UE care vin din țările terțe vor prezenta test RT PCR, obținut cu cel mult 48 de ore inaintea călătoriei. Cei care nu sunt vaccinați vor intra in carantină zece zile. Cei care vin din alte țări UE, vor continua să prezinte certificatul verde, care să ateste respectiv vaccinarea, trecerea prin boală in ultimele 180 de zile sau rezultatul negativ al unui test RT PCR, obținut cu cel mult 72 de ore inaintea călătoriei. Persoanele nevaccinate și netrecute prin boală in ultimele șase luni, care călătoresc din alte state membre UE aflate in zona roșie urmează a fi carantinate zece zile. Persoanele nevaccinate și care nu au trecut prin boală in ultimele șase luni și care nu prezintă test RT PCR realizat cu 72 de ore inaintea călătoriei vor fi carantinate pentru 14 zile. Se va actualiza lista statelor din Africa, ai căror cetățeni nu pot intra temporar in Romania. Aceste propuneri urmează a fi aprobate prin Hotărare CNSU. Avand in vedere numărul mare de romani așteptați să revină in țară in perioada sărbătorilor de iarnă, pentru protejarea populației și facilitarea liberei circulații, in contextul apariției și extinderii noii tulpini Omicron, a fost analizată utilizarea, incepand cu data de 20 decembrie, la intrare in Romania a formularul de localizare a pasagerului. La nivel guvernamental, se va elabora in acest sens o strategie de comunicare pentru folosirea tuturor vectorilor de informare și o cale nouă de legătură, intre țară și romanii din diaspora. Intalnire de lucru a premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu principalii responsabili ai gestionării pandemiei *** Galerie foto Declarații susținute de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat [Check against delivery] Alexandru Rafila: Bună ziua din nou, la o conferință de presă care este organizată ca urmare a intalnirii convocate de primul ministru al Romaniei, domnul Nicolae-Ionel Ciucă, impreună cu miniștrii Sănătății, Afacerilor Interne, Apărării, șeful Departementului pentru Situații de Urgență și directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Pe primul punct al ordinii de zi a fost discutată situația cetățenilor romani infectați cu noua tulpină Omicron. Din fericire, ea este bună, dar o concluzie evidentă după acest moment a fost că vaccinarea persoanelor rămane cea mai bună formă de protecție impotriva bolii și a complicațiilor și a decesului și din cauza aceasta, recomandăm cu tărie, in continuare, vaccinarea. Și acum o să incerc să vă comunic măsurile care s-au discutat și care urmează să fie adoptate in perioada imediat următoare. Aceste măsuri se referă la limitarea răspandirii acestei noi tulpini și de aceea, romanii și alți cetățeni din Uniunea Europeană care vin din țări terțe, deci din afara Uniunii, trebuie să prezinte, sau vor prezenta, un test RT-PCR obținut cu cel mult 48 de ore inaintea călătoriei. Cei care nu sunt vaccinați vor intra in carantină timp de 10 zile. Cei care vin din alte țări, dar din spațiul Uniunii Europene, vor continua să prezinte, ca și pană in prezent, certificatul verde care să ateste vaccinarea, trecerea prin boală in ultimele 180 de zile sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR obținut cu cel mult 72 de ore inaintea călătoriei. Persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boală in ultimele șase luni, care călătoresc din alte state membre ale Uniunii Europene aflate in zona roșie, urmează să fie carantinate timp de 10 zile. Dacă persoanele nevaccinate și care nu au trecut prin boală nu prezintă un test RT-PCR realizat cu 72 de ore inaintea călătoriei vor intra in carantină timp de 14 zile. Acestea sunt măsurile. Şi o să il invit pe domnul secretar de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, să facă trecerea in revistă a măsurilor care sunt preponderent in responsabilitatea Ministerului Administrației și Internelor. Raed Arafat: Bună ziua! Sunt două aspecte la care mă voi referi. Primul este cu implementarea formularului de localizare a pasagerului, PLF - passenger locator form - care este deja implementat in foarte multe țări, mai ales la intrare in aeroporturi și unde persoanele care călătoresc trebuie să il completeze inainte să călătorească, să il aibă, să il prezinte la graniță sau la sosire la graniță, pentru a putea identifica persoana unde este, dacă există o problemă de contact, să poată imediat să fie localizată persoana respectivă și contactată. Acest formular, după discuţiile care au avut loc astăzi, urmează să fie implementat incepand cu data de 20 decembrie şi se va elabora in acest sens şi o strategie de comunicare pentru folosirea tuturor vectorilor de informare, pentru a pregăti oamenii pentru folosirea acestui formular. Cei care acum călătoresc in alte țări europene deja știu că acest formular există și au trebuit să il completeze inainte să călătorească, sau la sosirea in țara respectivă, aşa că Romania va introduce şi acest tip de formular incepand cu 20 decembrie. Un alt aspect care s-a discutat, şi aici vine in completarea a ceea ce a zis domnul ministru, in sensul incurajării și creșterii numărului persoanelor vaccinate, rămanand vaccinul soluția optimă pentru reducerea impactului și pentru prevenirea imbolnăvirilor grave. In acest sens, guvernul va face apel către autoritățile locale ca prin serviciile de asistență comunitară să se coordoneze cu structurile medicale din teritoriu și să reevalueze situația persoanelor nevaccinate, in sensul in care acolo unde este necesar, Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul de Interne sau impreună, să asigure centre mobile de vaccinare care să se deplaseze in zonele respective, unde sunt doritori, in zonele rurale vorbim mai ales şi unde să se vaccineze oamenii care doresc să se vaccineze cu prima doză in zonele respective. Deci acestea sunt cele două puncte suplimentare pe care am vrut să le subliniez și dacă sunt intrebări, vă rog... Reporter: /.../ pentru carantină? Alexandru Rafila: Pentru că 10 zile de carantină este durata care a fost aplicată in marea majoritate a țărilor din Uniunea Europeană și, dacă vă uitați, există o diferență, 14 zile in cazul persoanelor care, la intoarcerea in țară, nu prezintă un test RT-PCR. Dumneavoastră știți că, pentru cetățenii romani, nu se pune problema că ei nu pot intra in Romania şi, dacă cumva vin pe o frontieră terestră și nu au acest test, ei sigur că intră in țară și vor fi carantinați pe o perioadă ceva mai lungă. Prezența testului RT PCR este un element foarte important care certifică statusul pacientului intr-un anumit moment și, in mod evident, există această diferențiere intre 10 și 14 zile condiționată de realizarea acestui test. Reporter: A durat patru ore această ședință. Puteți să ne spuneți dumneavoastră, fără să mai apară știri pe surse, dacă v-aţi ințeles la toate aceste măsuri sau au fost contradicții? Raed Arafat: Mai bine să nu ascultați știrile pe surse, ci numai ce vă spunem noi. Reporter: De asta vreau să ne spuneţi. Alexandru Rafila: Aş vrea să vă răspund la intrebarea asta, să lămurim şi cateva chestiuni de principiu. Măsurile care se iau trebuie luate după discuții, nu sunt măsuri pe care le dictează cineva și, in mod evident, există o dezbatere care, pană la urmă, duce la adoptarea unui set de măsuri, care sunt acceptate de toți sau de marea majoritate a participanților la o astfel de dezbatere. Vă rog să nu mai luați in considerare informații care sunt false. De exemplu, in timpul acestei reuniuni am primit o intrebare legată de faptul că se discută despre introducerea obligativității certificatului verde la slujbele sau la procesiunile religioase. Nu numai că nu s-a discutat acest lucru in nici un fel, dar am declarat in mod public și eu, a declarat și domnul viceprim-ministru - nu știu dacă și domnul prim-ministru a declarat - că nu se pune această problemă a utilizării certificatului verde la slujbele religioase. Asta nu inseamnă că nu ne dorim sprijin din partea bisericilor in respectarea măsurilor care țin de distanțare, de folosirea corectă a măștii și de evitare a aglomerației, acolo unde se poate, prin modul in care sunt organizate slujbele. Este cu totul altceva și nu cred că este cazul să facem speculații despre conținutul acestor intalniri, care, in niciun caz, nu sunt conflictuale, ci sunt, in mod evident, de dezbatere și de colaborare. Mulțumesc! Reporter: V-aş intreba măsura cu testele PCR de cand intră in vigoare? Alexandru Rafila: Există o procedură stabilită de aprobare prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență și va exista un interval de 48-72 de ore cel puțin - rămane să stabilim acest lucru- , astfel incat ele să poată să fie aplicabile, oamenii să fie informați, pentru că, fără informare, in mod evident, putem crea neplăceri. Ideea este să protejăm sănătatea publică, iar cetățenii să fie participativi la acest mecanism, să nu creăm tensiuni. Ei trebuie să aibă un interval in care să le cunoască, să se adapteze acestor cerințe. Reporter: Şi acel formular pentru localizarea pasagerului, pentru ce categorii de persoane? Doar pentru turiștii străini sau străinii care vin in Romania? Raed Arafat: Toți care vin in țară trebuie să aibă formularul completat. Menirea formularului este să știm unde găsim persoana respectivă, iar in momentul in care ştim că este contact, că a fost expusă sau dacă persoana respectivă se imbolnăvește, atunci prin ea putem să aflăm cine a mai fost in jurul ei in zona sau in avionul sau in autobuzul in care a călătorit. Aşa că, formularul de localizare a pasagerului este un formular care ajută pentru a face ancheta epidemiologică foarte bine, motiv pentru care toți care intră in țară vor trebui să completeze acest formular, așa cum noi cand plecăm și cetățenii altor ţări completează formularul cand ajung in ţările lor. Reporter: Chiar dacă vin din ţări UE in Romania, de exemplu? Raed Arafat: Da. Alexandru Rafila: Dumneavoastră nu aţi fost in vacanţă anul ăsta? Reporter: Am fost. Alexandru Rafila: Şi aţi fost in Grecia, aţi completat? Reporter: Vă intrebam ca să fie cat mai clar. Raed Arafat: Deci, este obligatoriu pentru toți. Asta se intamplă și in alte țări. Şi noi cand călătorim, indiferent că călătorim oficial, neoficial, acest formular trebuie să fie completat. Alexandru Rafila: Adică acest formular este funcțional in marea majoritate a țărilor din Uniunea Europeană, e un pas de aliniere, poate puțin prea tardiv, dacă vreți, dar e bine să il facem și să incercăm să sprijinim și să comunicăm acest demers impreună cu dumneavoastră. Reporter: Aţi spus că toţi cei care vor intra in ţară vor trebui să facă testul, dar ce se intamplă cu copiii? In cazul in care sunt prea mici să fie vaccinați, vor intra in carantină? Alexandru Rafila: Nu am discutat in detaliu acest lucru, dar in cazul copiilor, probabil că vom utiliza, cel puțin pentru cei care vin din Uniunea Europeană, această prevedere, că testul nu se solicită sub varsta de 12 ani. Reporter: Noi am descoperit cazul unei persoane care s-a vaccinat la acel centru de vaccinare de vaccinare din sectorul 2, unde au existat problemele și au fost modificate datele, după cum ştiţi; această persoană s-a vaccinat inclusiv cu a treia doză, insă nu există in baza de date, prin urmare, nu poate descărca certificatul. Ce se intamplă cu aceste persoane? Ce ar putea face? Alexandru Rafila: Dacă s-a vaccinat, asta e o problemă de natură tehnică, care se va rezolva - este aici doamna director Adriana Pistol - o să vedem care este situaţia. Ei trebuie să comunice cu Direcţia de Sănătate Publică, să semnaleze acest aspect şi, cu siguranţă, situaţia se va rezolva. E o situație particulară, nu e vorba de o situație generală, să nu ințeleagă lumea altceva. Reporter: Dacă am inţeles bine, nu se mai poate ieşi din carantină după ziua 8 dacă ai testul, ci trebuie să stai 10 zile in carantină. Alexandru Rafila: Păi și inainte trebuia să stai. In ziua a opta făceai testul și ieşeai la 10 zile. Acum s-a simplificat, intr-un fel, nu se mai cere testul după 10 zile și carantina durează 14 zile, dacă persoana intră in Romania sau dorește să intre in Romania fără un test RT-PCR. Raed Arafat: Fără posibilitatea de a face la opt zile, deci, asta dispare din document. Reporter: Discutaţi cumva aceste măsuri in coaliție? Maine ar trebui să avem o decizie finală şi ulterior să fie acel CNSU. Alexandru Rafila: Aceste măsuri vor fi discutate și in coaliţie. Dar astea sunt măsuri de natură tehnică, care nu cred că ar putea să pună vreo problemă de acceptabilitate la nivel politic. Reporter: Şi pentru că vorbeaţi de informaţii pe surse, apăruse o informaţie potrivit căreia s-a discutat varianta unei carantinări timp de două săptămani, indiferent de... Alexandru Rafila: Este, din nou, o informație eronată, nu are niciun fel de legătură, nu s-a discutat acest detaliu sau acest lucru nici măcar așa, marginal. Nu s-a discutat nici despre limitarea accesului in spațiile religioase, nu s-a discutat nici despre carantină. Sunt informații false. Reporter: Şi nici despre testarea tuturor celor care intră in ţară, indiferent de zonele din care vin. Alexandru Rafila: Eu v-am spus exact acum cum se va face testarea. Asta este varianta pe care am discutat-o. Reporter: Şi apropos de această nouă tulpină, dacă permiteţi o intrebare, pentru că nu am inţeles foarte clar acum, in funcţie de informaţiile care au apărut. Testele rapide, de fapt, depistează sau nu depistează această tulpină? Alexandru Rafila: Depinde și de testele rapide. Noi avem o listă de teste care sunt recomandate de Centrul European de Control al Bolilor. Dacă utilizăm acele teste, in principiu, depistează, dar testele rapide sunt incă in evaluare in ceea ce privește acuratețea, sensibilitatea și specificitatea depistării. O să aflăm un răspuns extrem de rapid din partea Centrului European de Control al Bolilor și atunci va fi un răspuns oficial din partea agenției specializate a Uniunii Europene. Reporter: Dar putem vorbi despre o altă simptomatologie a ei? Alexandru Rafila: Nu avem timpul necesar incat să putem să avem detalii legate de profilul de evoluție din punct de vedere clinic al acestei variante. Informațiile pe care le avem pană in momentul de faţă sunt că in general, au produs infecții ușoare la populația tanără din Africa. Problema noastră - și din cauza asta insistăm - este să ne sprijiniţi cat puteți de mult, pentru vaccinarea persoanelor varstnice sau care au diverse afecțiuni cronice. Vaccinarea cu siguranță reduce impactul negativ al acestei infecții și dovada cea mai bună este reprezentată de cele două persoane care au fost diagnosticate in Romania și dintre care una este asimptomatică și cealaltă are doar niște simptome minimale. Reporter: Dacă imi mai permiteţi o completare, apropo de teste, testele pe bază de salivă, inclusiv folosite in școli, depistează o astfel de tulpină? Alexandru Rafila: Testele pe bază de salivă folosite in școli sunt teste de screening, cu o sensibilitate ceva mai redusă. Sunt tot teste pe bază de antigen, doar că nu folosesc exudatul nazo-faringian ca şi produs, ci folosesc saliva, din cauza asta şi cantitatea de produs e mai mare. De la un tampon care se descarcă intr-un mediu, ai cateva picături de salivă, deci discuţi despre teste mai puțin sensibile. Vă dați seama că, dacă la testele pe bază de antigen, nu s-a făcut incă o evaluare, cu atat mai puțin la cele pe bază de salivă. Reporter: Dacă pentru persoanele vaccinate, domnule ministru, există vreo măsură pentru persoanele vaccinate? In lista pe care aţi enumerat-o dumneavoastră, persoanele vaccinate... pare că nu există nicio restricție pentru ele. Alexandru Rafila: Nu există măsuri suplimentare in ceea ce priveşte persoanele vaccinate, cu o excepție, totuși: pentru cei care vin din țări terțe, din afara Uniunii, trebuie să existe teste RT-PCR, inclusiv pentru persoanele vaccinate. Reporter: Bun. De exemplu, dacă o persoană vine dintr-o țară din afara continentului, se opreşte intr-o ţară, in continent, stă acolo o zi, două trei zile - și mă refer la persoane nevaccinate sau la persoane care trebuie să prezinte un test - de unde știți dumneavoastră că trebuie să iși facă testul, că a venit din afara continentului? Alexandru Rafila: Da, este o intrebare foarte bună, dar, totuşi, noi trebuie să plecăm de la premisa că oamenii sunt de bună credință și nu mint. Astfel de situații in care oamenii inșeală autoritățile și se inșeală pe ei și iși inșeală propriile familii, sigur că pot să facă subiectul și unor măsuri de natură punitivă, dacă sunt făcute in cunoștință de cauză. Reporter: Deci autorităţile romane nu vor putea să aibă un control...? Raed Arafat: Mai e un lucru, dacă imi permiteţi, domnule ministru, toate țările celelalte au deja reguli la intrarea in ele, așa că oricum persoanele care vin din țările africane direct o să fie controlate la intrarea in ţările respective. Alexandru Rafila: Şi plecarea de pe aeroporturile respective presupune tot așa existența unor documente care să certifice unul dintre cele trei elemente, respectiv vaccinare, trecere prin boală sau testare. Reporter: Toate măsurile pe care le-ați prezentat acum vor intra in vigoare cand? Alexandru Rafila: Depinde de cat de rapid. Reporter: Cand va fi CNSU, cand va fi şedinţă de /guvern/. Raed Arafat: Hotărarea CNSU pentru ce a anunțat domnul ministru cu testele o să fie realizată și probabil supusă la vot maine, deci acest lucru a fost discutat. Noi vom propune hotărarea CNSU pe baza a ce s-a discutat astăzi. După ce cădem de acord pe formularea ei, va ajunge după aceea să fie supusă votului cu acordul premierului maine, dand și perioada despre care a vorbit domnul ministru perioada de 48 de ore pentru... Alexandru Rafila: Informare... Raed Arafat: Exact. Alexandru Rafila: ... dar e bine să facem de acum informarea, adică mai caştigăm 24 de ore, așa incat oamenii să știe că este nevoie de test la intoarcerea in țară. Practic, acesta este lucrul cel mai important. Reporter: Şi pentru că se apropie şi sărbătorile de iarnă și, cu așa cum bine spuneaţi, că ar trebui ca oamenii să fie informați din timp, măsurile cu privire la sărbătorile de iarnă, avand in vedere și acest nou context pandemic cu prezența noii tulpini pe teritoriul țării noastre, cand le veți lua? Adică, de exemplu cand vor ști oamenii pană cand pot fi făcute petreceri in stradă in noaptea de revelion? Alexandru Rafila: Apropo de acest subiect, el va fi dezbătut și adoptat din punct de vedere legislativ probabil in cursul acestei săptămani, dar nu putem intra in astfel de detalii. Indiferent cum ar fi, dacă oamenii vor să facă petreceri in stradă, ceea ce este firesc pentru această perioadă, rugămintea este să ințeleagă că aceste petreceri in stradă, chiar dacă incidența este mică in Romania sau va fi mică in perioada sărbătorilor de iarnă, utilizarea măștii in spații aglomerate, inclusiv in timpul, utilizarea corectă - atenție! - inclusiv in timpul acestor petreceri este absolut obligatorie. Avem o presiune suplimentară /din cauza/ acestei tulpini Omicron și eu ered că fiecare trebuie să ințelegem că este responsabilitatea pe care o avem de a ne proteja nu numai personal, dar și pe cei cu care intrăm in contact. Reporter: /.../ Alexandru Rafila: Eu n-am spus că nu recomand, recomand. Adică dumneavoastră mă intrebaţi ce măsuri şi acum vreţi să spuneţi că guvernul recomandă petrecerile, adică e puţin exagerat. Noi nu recomandăm să existe evenimente cu foarte mare număr de persoane și aglomerații. Nu putem discuta de petreceri, dar dacă aceste lucruri se intamplă sau se vor intampla și cadrul legal va permite acest lucru, trebuie desfășurate in condiții de siguranță și rolul este educativ, de transmitere a informațiilor corecte către populație, incat să se protejeze in continuare, să nu creadă că o incidență scăzută reprezintă un element de nerespectare a unor reguli, ci dimpotrivă, inseamnă un element de păstrare a incidenței scăzute și de păstrare a vieții cat mai aproape de normalitate. Reporter: Există posibilitatea ca, la ora 12:00 noaptea, in momentul trecerii dintre ani, oamenii să nu poată să fie in stradă, să sărbătorească acest lucru /.../? Alexandru Rafila: Vom discuta acest lucru, dar vă dați seama că nu vor fi luate măsuri stupide care să facă imposibilă, de exemplu, intoarcerea in timp util la domiciliu. Nu cred că este subiectul acestei conferințe de presă, noi am vrut să vă spunem măsurile luate in acest moment. Nu putem să comentăm alte măsuri care vor fi luate in perioada următoare, dar, cu siguranță, fiți convinși că nu vor fi introduse măsuri care să nu poată să fie respectate. Reporter: Şi o ultimă intrebare, dacă imi permiteți. Certificatul COVID-19, Stop COVID-19, că așa spuneaţi că intenționaţi să il denumiți, am putea să vedem proiectul adoptat in Parlamentul Romaniei inainte de sărbători sau există posibilitatea să vedem in viitoarea sesiune parlamentară care incepe pe 1 februarie? Alexandru Rafila: Ar fi de dorit să se adopte un cadru legislativ care să permită introducerea utilizării unui astfel de document. In funcție de situația epidemiologică, e bine să ai un cadrul legal și, in funcție de evoluția situației epidemiologice, să poţi să iei măsura potrivită sau să renunți la ea in momentul care, ştiu eu, incidența scade sub o anumită valoare care nu mai pune probleme pentru sănătatea publică. Vă mulțumim! 2021-12-05 15:38:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_-omicron8219.jpgÎntâlnire de lucru a premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu principalii responsabili ai gestionării pandemieiȘtiri din 04.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/intalnire-de-lucru-a-premierului-nicolae-ionel-ciuca-cu-principalii-responsabili-ai-gestionarii-pandemieiCa urmare a confirmării prezenței tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a convocat, maine, de la ora 11.00, la sediul Guvernului, o intalnire de lucru cu principalii responsabili ai gestionării pandemiei: ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică., Adriana Pistol. - După consultarea cu specialiștii din domeniul sănătății și al situațiilor de urgență, voi dispune măsurile care se impun. Nicio clipă nu trebuie pierdută, niciun efort irosit pentru a proteja țara noastră de o evoluție nedorită, a declarat prim-ministrul. 2021-12-04 21:55:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-12-04-09-56-47big_stema.pngGuvernul va sprijini autoritățile locale pentru a asigura cetățenilor apă caldă și căldurăȘtiri din 03.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/guvernul-va-sprijini-autoritatile-locale-pentru-a-asigura-cetatenilor-apa-calda-i-calduraGalerie foto La solicitarea premierului Nicolae-Ionel Ciucă, reprezentanții Guvernului au analizat impreună cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, situația alimentării cu energie termică a celor două municipii și impactul prețului gigacaloriei asupra populației. La inceputul intalnirii, desfășurată la Palatul Victoria, prim-ministrul a solicitat reprezentanților Guvernului - miniștrii Finanțelor, Adrian Caciu, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila , Energiei, Virgil-Daniel Popescu - să găsească urgent soluții pentru ca cetățenii să beneficieze de apă caldă și căldură și să fie redus impactul pe care scumpirea gigacaloriei il are asupra facturilor plătite de populație. Primarii celor două municipii au prezentat problemele cu care se confruntă sistemele de producție și distribuție a energiei in sistem centralizat. Ca soluție imediată, pentru a sprijini autoritățile locale, la nivelul Guvernului va fi inițiat un proiect de Hotărare prin care să fie alocate, in cursul acestui an bugetar, fonduri guvernamentale unităților administrativ-teritoriale, pentru plata restanțelor la energia termică. De această formă de sprijin vor beneficia locuitorii din București, Constanța, precum și din alte localități care se confruntă cu disfuncționalități in livrarea energiei termice. Discuțiile cu privire la acordarea subvenției energiei termice vor continua și in perspectiva definitivării de către Guvern a proiectului bugetului de stat pentru anul 2022. Pentru eficientizarea sistemelor de termoficare, in cadrul intalnirii de la Palatul Victoria s-a discutat despre modalitățile prin care producția și distribuția energiei termice in sistem centralizat vor putea fi preluate in coordonare unitară, in subordinea primăriilor. Totodată, s-a discutat despre soluții viabile de modernizare și eficientizare a sistemelor de termoficare, prin creșterea accesului primăriilor la fonduri europene alocate prin Fondul de Modernizare. Discuțiile intre reprezentanții Guvernului și cei ai autorităților publice locale vor continua in perioada următoare. 2021-12-03 15:14:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-12-03-03-37-18big_prima.jpgParticiparea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la deschiderea evenimentului ”Învingători pe frontul de acasă”, dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor cu DizabilitățiȘtiri din 03.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-la-deschiderea-evenimentului-invingatori-pe-frontul-de-acasa-dedicat-zilei-internationale-a-persoanelor-cu-dizabilitatiGalerie foto 3 decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel Ciucă a participat astăzi, 3 decembrie 2021, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, la evenimentul Invingători pe frontul de acasă, organizat de INVICTUS Romania și Asociația CONIL, cu sprijinul Clubului Sportiv al Armatei - Steaua, un eveniment in care două tipuri de invingători s-au reunit pentru a demonstra că solidaritatea și incluziunea pot funcționa in Romania. Echipa INVICTUS Romania, formată din militari romani răniți in teatrele de operații, a organizat pentru copiii cu dizabilități o tabără militară in care cei mici au descoperit secretele tirului cu arcul, au realizat trasee aplicative, demonstrații cu biciclete speciale și alte activități sportive adaptate dizabilităților fizice. Romania a parcurs un traseu evolutiv lent in domeniul dizabilității, deși a ratificat Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități incă din 2010, insă dinamica acestui parcurs este acum in schimbare. Incepand din acest an, persoanele cu dizabilități vor beneficia de un mecanism articulat de suport in luarea deciziei. Romania va face cea mai importantă reformă juridică in domeniul dizabilității: persoanele cu dizabilități nu vor mai avea drepturile anulate sau restranse, ci, prin modificările aduse Codului Civil, care vor fi aprobate in scurt timp in Guvern, persoanele cu dizabilități intelectuale vor avea posibilitatea să muncească, să se căsătorească și să-și manifeste voința și preferințele cu sprijinul necesar. De asemenea, o serie intreagă de servicii sociale integrate in comunitate, atat de necesare copiilor și adulților cu dizabilități, au fost prevăzute și vor fi inființate prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență. Totodată, in cadrul Programului Romania Educată, este urmărită cu atenție componenta de educație incluzivă și sprijin pentru copiii cu dizabilități, care au dreptul la educație de calitate, alături de toți ceilalți copii. In egală măsură, in contextul pandemiei de COVID-19, care a marcat substanțial starea de bine psiho-emoțională a copiilor, aceștia vor beneficia, de la inceputul anului 2022, de servicii de consiliere și psihoterapie gratuite prin intermediul Programului Național - Din grijă pentru copii. Copiii cu dizabilități și familiile lor sunt un altfel de eroi ai noștri, care duc, din păcate, o luptă inegală cu un sistem care incă nu le valorifică pe deplin potențialul in educație și, in general, in societate. Pe ei, pe familiile lor, pe adulții cu dizabilități și pe eroii noștri militari răniți in teatrele de operații, camarazii noștri de la Echipa INVICTUS Romania, vreau să ii salut cu recunoștință și respect. Vă asigur că aveți in mine un partener de incredere in promovarea și implementarea efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități și mă voi asigura, alături de specialiștii din Guvern, societatea civilă și toți partenerii sociali, că vom lua acele măsuri prin care copiii și adulții cu dizabilități să poată trăi demn in Romania. Pentru că noi nu lăsăm pe nimeni in urmă!, a declarat prim-ministrul Romaniei, domnul Nicolae-Ionel Ciucă. La eveniment au mai participat, din partea Guvernului Romaniei, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dincu, ministrul Sportului, Carol-Eduard Novak, și consilierul de stat la Cancelaria Prim-ministrului Mădălina Turza. *** Alocuțiunea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la deschiderea evenimentului Invingători pe frontul de acasă, organizat de Asociația CONIL și dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități [Check against delivery] Nicolae-Ionel Ciucă: Bună ziua. Dragi copii, dragi camarazi ai INVICTUS, doamnelor, domnilor, domnilor miniştri, sigur am venit cu aceeași emoție pe care a exprimat-o doamna Adela la acest eveniment şi sunt convins că nu trebuie cuvinte multe pentru a exprima emoția atunci cand ne aflăm in fața acestor copii. Astăzi, 3 decembrie, marcăm Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, consacrată de Organizația Națiunilor Unite in 1992 tocmai pentru a atrage atenția asupra drepturilor acestor persoane și a nevoii de incluziune și echitate. Mă bucur să mă aflu astăzi aici, la un eveniment special organizat de Asociația CONIL și INVICTUS Romania, cu sprijinul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, un eveniment in care două tipuri de invingători s-au reunit pentru a demonstra că solidaritatea și incluziunea pot funcționa in Romania. Ştiu că mai avem mult de lucru pentru ca adulții și copiii cu dizabilități să poată beneficia cu adevărat de incluziune pe toate palierele vieții sociale, insă vă asigur de toată deschiderea și sprijinul meu pentru a pune lucrurile in mișcare și in acest domeniu. Cred că este foarte important să știm faptul că, incepand din acest an, persoanele cu dizabilități vor beneficia de un mecanism articulat de suport in luarea deciziei. Romania face, iată, pasul către cea mai importantă reformă juridică in domeniul dizabilității, persoanele cu dizabilități nu vor mai avea drepturile anulate sau restranse, ci, prin modificările Codului Civil, pe care le vom aproba in scurt timp in guvern, persoanele cu dizabilități intelectuale vor avea posibilitatea să muncească, să se căsătorească, să iși manifeste voința și preferințele cu sprijinul necesar; de asemenea, o serie intreagă de servicii sociale integrate in comunitate, atat de necesare copiilor și adulților cu dizabilități, au fost prevăzute și vor fi inființate prin intermediul PNRR. Totodată, prin intermediul programului Romania educată, un program strategic pentru Romania, pe care il susțin de la nivel guvernamental, urmărim cu atenție componența de educație incluzivă și sprijin pentru copiii cu dizabilități care au dreptul la educație de calitate, alături de toți ceilalți copii. In final, vreau să vă asigur de toată susținerea mea in ceea ce privește promovarea și implementarea efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități și mă voi asigura, alături de specialiștii din guvern, societatea civilă și toți partenerii sociali, că prevederile Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități devin treptat parte din realitatea noastră. Nu inchei inainte de a mă adresa și militarilor INVICTUS, pe care ii stimez pentru tot ceea ce fac, pentru lupta pe care o duc permanent și pe frontul de acasă. Sunteți invingători, sunteți model pentru toată Romania, sunteți speciali prin proiectele in care vă implicați și prin iubirea de țară, iubirea pentru semenii voștri, precum și pentru determinarea cu care vă urmăriți nobilele țeluri. Felicit organizatorii acestui eveniment special pentru inițiativă şi sunt convins că și domeniul militar poate ușor deveni un spațiu al incluziunii, iar evenimentul de astăzi este dovada acestui lucru. Aș dori, de asemenea, să menționez că am avut ieri o intalnire cu doamna Turza, cea care trudește la nivelul Guvernului pentru tot ceea ce inseamnă drepturile și implementarea programelor pentru persoanele cu dizabilități. Ne-a semnalat faptul că există un demers legislativ in derulare. Astăzi, de dimineață, inainte de inceperea ședinței de guvern, am discutat cu membrii cabinetului și in mod special cu ministrul justiției, pentru a afla stadiul la care se găsește acest proiect de lege și, la final, am primit garanția că proiectul de lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale urmează să intre in aprobare in următoarea ședință de guvern și, ca atare, ulterior va intra in procedură de urgență, in dezbatere și aprobare, la nivelul Parlamentului. Distinsă doamnă, (...) doresc să vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor celor care s-au implicat in pregătirea și in organizarea și desfășurarea acestui eveniment, membrilor INVICTUS, Clubului Sportiv Militar al Armatei Steaua, tuturor celor care au acordat sprijinul şi mediatic pentru acest eveniment şi, in mod deosebit, pentru sufletul pe care depuneţi astfel incat aceşti copii să beneficieze de ceea ce noi toţi ar trebui să le acordăm. Vă mulţumesc. *** Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, marcată la Palatul Victoria Galerie foto 2021-12-03 13:24:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_original_-templul-coral-culte6940.jpgBriefing de presă susținut de ministrul Muncii, Marius Budăi, la finalul ședinței de guvernȘtiri din 03.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-sustinut-de-ministrul-muncii-marius-budai-la-finalul-edintei-de-guvern1638534345Galerie foto [Check against delivery] Marius Budăi: Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos pentru prezență. Astăzi, in ședința de guvern, Ministerul Muncii a promovat o Hotărare de Guvern privind acordarea unor ajutoare de urgență in următoarele cuantumuri. Știm cu toții că la Valcea a avut loc un accident nefericit și ne dorim să sprijinim familiile aparținătoare victimelor de acolo. Se acordă, prin Hotărarea de Guvern de astăzi, o sumă de 10.000 de lei pentru fiecare persoană decedată, 8.000 de lei pentru fiecare persoană rănită și 5.000 de lei pentru fiecare persoană aflată in șoc traumatic. Asta am avut de anunțat din punctul de vedere al Ministerului Muncii. Vă stau la dispoziție cu intrebări. Reporter: Bună ziua! Voiam să vă intrebăm despre intrarea in vigoare a pensiilor speciale pentru primari. Dacă va fi prorogată, avand in vedere că astăzi aţi avut şi o primă discuție in şedinţa de guvern pe stabilirea unui calendar in ceea ce priveşte aprobarea bugetului de stat pentru anul viitor. Marius Budăi: Vreau să fim foarte ințeleși impreună cu dumneavoastră și să stabilim un lucru: Ministerul Muncii nu se ocupă de acest lucru. Ministerul Muncii se ocupă de pensiile din sistemul public de pensii, iar fiecare minister in parte işi face politica de salarizare şi pe pensii. Mă refer la cele cu legi speciale. Astăzi, in şedinţa de guvern nu s-a luat nicio decizie in acest sens. Reporter: Dacă ştiţi cumva cand veți veni cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor? Marius Budăi: Nu avem o nouă formulă de recalculare a pensiilor, avem o lege pe care o vom pune in vigoare. Avem un pachet social pe care o să il punem in vigoare, după cum bine știți, incepand cu luna ianuarie 2022. Reporter: Deci se renunță şi la lucrul noua lege a salarizării care era anunțată de foștii miniștri ai uncii? Marius Budăi: In programul de guvernare, coaliția a agreat modernizarea legii aflate in vigoare. Reporter: Sporurile pentru bugetari ar putea să rămană inghețate și in 2022? Marius Budăi: Aceste lucruri se vor hotări exact inainte de buget, in acea ordonanță pe care știți că o dă Guvernul in fiecare an, la sfarșit de an. Reporter: Bănuiesc că şi pentru indemnizaţia de hrană? Marius Budăi: Putem bănui orice. Vă spun cu sinceritate că nu este nimic stabilit la această oră vizavi de aceste sporuri și indemnizații. Reporter: Legat de amanarea plății facturilor, ştiţi că nu există deocamdată normele de aplicare. Dacă au existat discuții in guvern pentru a grăbi cumva lucrurile? Marius Budăi: Au existat discuții in guvern. Aș prefera ca la chestiuni de linie de ministere să vă răspundă miniștrii de resort. Nu avem astăzi o decizie. Cu siguranță, cei care sunt la ministere de resort vă vor răspunde. Reporter: Şi legat voucherele de vacanță, pentru că au fost puse in dezbatere publică deja... Marius Budăi: Este deja o discuție, a fost discuția astăzi, in guvern. Noi, ministerele inițiatoare, IMM-ul și cu Ministerul Muncii, am propus prelungirea voucherelor de vacanță, care mai sunt și care din cauza pandemiei nu au putut fi folosite, precum și acordarea de vouchere de vacanță pentru anul următor. Reporter: Cu cat le va fi prelungită valabilitatea? Marius Budăi: Valabilitatea celor care nu au fost folosite? Reporter: Da. Marius Budăi: Pană la sfarșitul anului următor. Asta este propunerea. Vedem ce iese din cadrul avizărilor interministeriale. Reporter: Şi o ultimă intrebare, dacă imi permiteți. Sunt unele state care dau ajutoare populației care au venituri mai mici pentru a face față scumpirilor. Știm că guvernul din care faceți vrea să dea cea de-a 13-a pensie pentru cei care au venituri de pană in 1.600 de lei, vă gandiți să le daţi un ajutor de la stat şi celor cu salariul minim, de exemplu, pentru că ei iau in mană 1.386 de lei lunar? Marius Budăi: Nu știu unde aţi văzut dumneavoastră a 13-a pensie. Nu scrie nicăieri. Scrie despre a 13-a indemnizație pentru persoanele cu dizabilități. Acel ajutor de 1.200 de lei este acordat in luna ianuarie pentru cei cu venituri pană in 1.600 lei. Cu toții am fost de acord in dezbaterile publice din lunile trecute că trebuie să ii sprijinim pe cei cu venituri mai mici. Reporter: Deci pentru cei cu salariu minim s-ar putea da astfel de ajutoare? Marius Budăi: Este o idee, dar nu a fost in discuție deocamdată. Reporter: Există pericolul ca din ianuarie, odată cu aceste pensii speciale pentru primari, șefi de consilii, să atingem acel nivel de 9,4% din PIB. Cum aţi putea rezolva această situație? Marius Budăi: Pentru că eu sunt ministrul muncii, o să vă fac o singură precizare și dezbatem subiectul, bineințeles. In lege nu scrie pensii speciale. Termenul pensii speciale este cunoscut in comunicarea publică. Noi vorbim de indemnizații speciale. Referitor la procentul de 9,4% - aici ar trebui să ne spună fostul ministru, care a prins acest lucru in PNRR, in contextul in care media Uniunii Europene cu plata pensiilor din sistemul public doar este de 13%. De ce USR şi domnul Ghinea i-au vrut săraci pe părinții și bunicii noștri, intrebați-l pe dumnealui. Reporter: Deci există acest pericol? Marius Budăi: Nu, nu am spus că există sau nu există. Eu critic acest 9,4 prins in PNRR, pentru că nu il ințeleg. De ce Uniunea Europeană merge și tinde spre 13% și are acum 13%, noi, prin legea 127, ne-am propus 11,7%, iar domnul Ghinea a spus 9,4%. Eu, personal, nu ințeleg. Reporter: Şi pentru că tot suntem la acest subiect, Florin Cițu amenință cu ruperea coaliției in cazul in care Partidul Social Democrat va reincerca renegocierea PNRR. Cum răspundeți? Marius Budăi: Aici vor răspunde liderii coaliției, nu eu, vă mulțumesc frumos! Reporter: Faceți parte din Partidul Social Democrat. Marius Budăi: Fac parte din Partidul Social Democrat. Coaliția are o disciplină. Oricare partid ca oricare organizație are o disciplină. Liderii coaliției vor răspunde la această intrebare. Reporter: Există experți care susțin că acea creștere de la 800 la 1.000 de lei a pensiei minime va fi mai mare decat pentru cei care primesc 10%, pentru care se aplică creșterea de 10%. Vedeți aici vreo inechitate și cum veți incerca să rezolvați? Marius Budăi: Traversăm o perioadă foarte grea din punct de vedere economic și din punct de vedere sanitar, și nu numai noi, Romania, ci intregul glob pămantesc. Partidul Social Democrat face parte din această coaliţie și a venit cu un anumit pachet social. Le mulțumesc și pe această cale partenerilor din coaliție că au acceptat acest pachet social. Viziunea noastră este să nu lăsăm pe nimeni la marginea societății. Asta ne dorim să facem prin această majorare, asta işi propune acest guvern și asta va face. Reporter: Totodată, o ultimă intrebare. Am vorbit cu membri ai Federației pensionarilor care spuneau că deși și-a asumat coaliția aceste creșteri, nu ar fi de ajuns pentru această iarnă și că vor veni cu anumite propuneri la dumneavoastră, cum ar fi să li se acorde acea diferență in momentul in care nu s-a mai dat 41%, doar 14%. Cum vedeți propunerile lor? Marius Budăi: Propunerile sunt de bun simț și am spus din punctul zero al negocierii programului de guvernare să nu işi inchipuie cineva că noi cu aceste majorări ii vom imbogăți pe pensionari. Nu! Incercăm doar să creăm un scut in jurul pensionarilor in fața acestui val de scumpiri năprasnic. Cu siguranță că pe viitor trebuie să gandim majorări, pentru că nivelul pensiilor in Romania este mult mai mic față de media Uniunii Europene. Reporter: Mulțumesc! Marius Budăi: Mulțumesc! Reporter: Bună ziua, domnule ministru! Voiam să vă intreb dacă va exista o nouă lege a pensiilor care să fie aplicată poate mai devreme de 2023, dacă se discută asta acum in guvern? Marius Budăi: După cum știți, prin PNRR s-a prins o consultanță pentru o nouă lege a pensiilor sau pentru legea pensiilor și legea salarizării. In programul de guvernare noi nu am vorbit de o nouă lege a pensiilor, noi vorbim despre modernizarea legii pensiilor actuale și cu siguranță, dacă vom găsi lucruri care trebuie indreptate in lege este un aspect foarte bun şi il vom pune in aplicare. Reporter: Asta ar putea insemna un nou calendar de majorare a pensiilor, sume diferite? Marius Budăi: Am spus şi in programul de guvernare că avem la dispoziție 120 de zile să stabilim un nou calendar de implementare. Deocamdată, prioritatea zero pentru acest guvern, pentru Ministerul Muncii și pentru această coaliție este implementarea pachetului social, care trebuie și este obligatoriu să fie implementat din ianuarie pentru a veni in sprijinul oamenilor și a traversa această perioadă grea. Reporter: Apropo, pentru că voiam să vă intreb şi de recalculări, există posibilitatea ca ele să intarzie, avand in vedere numărul destul de mic de dosare care au fost evaluate pană acum? Marius Budăi: Să intarzie față de ce termen? Reporter: Față de termenul anunțat de fostul ministru al muncii. Marius Budăi: Nu. Faţă de termenul asumat inițial in lege suntem deja intarziați. După cum am spus, vom stabili un calendar și cu siguranță veți afla public acest calendar. Reporter: Deci urmează să il stabiliți... Marius Budăi: Noi continuăm activitatea in cadrul caselor de pensii din țară. Am deja două zile la minister și (...) voi avea intalnire cu toate structurile din teritoriu, mă refer la casele de pensii, agențiile de ocupare, inspectoratele de muncă și agențiile de prestații și plăți și vom stabili pe fiecare agenție, pentru că am pentru fiecare agenție cate un mesaj de dat și de impulsionare la treabă. Reporter: Dar, probabil, va fi devansat acest termen de recalculare, nu? Marius Budăi: Atunci cand vorbim de veniturile oamenilor, nu vorbim de probabilități, vorbim de lucruri exacte și vi le voi comunica atunci cand le am clar definite, asumate de coaliție şi prezentate in guvern. Reporter: Apropo de salarii, pentru că vă intreba şi colegul meu mai devreme şi țin minte ceea ce spunea Florin Ciţu, faptul că nu sunt bani suficienți in acest moment pentru a acoperi eventuale majorări de la 1 ianuarie, există posibilitatea de inghețare a acestor majorări salariale pentru profesori, infirmieri, pentru alte categorii din sistemul medical care ar fi trebuit să aibă parte de aceste majorări? Marius Budăi: Am văzut răspunsul președintelui PSD, Marcel Ciolacu și eu, in calitate de ministru al muncii, apreciez foarte mult acest răspuns. Nu sunt bani față de ce priorități? Noi suntem la guvernare, facem parte din această coaliție, trebuie să ne ingrijim și de investiții, și de creșterea economică, dar o creștere economică care nu se regăsește in buzunarul cetățenilor nu este o creștere economică reală. Reporter: Şi o ultimă intrebare, dacă imi permiteți: faceți şi dvs. un audit la minister, aşa cum procedează şi ministrul finanțelor? Marius Budăi: Nu mi-am propus neapărat să fac un audit, dar cu siguranță in momentul in care preiei ministerul - am mai predat odată ministerul, acum il preiau iarăși- ai un proces verbal de predare-primire, ai anumite acte normative de parcurs, ai indicatori; se pot verifica și discuta oricand. Reporter: O precizare, vă rog, d-le ministru. Pentru voucherele de vacanță, ne-aţi zis că sunt prelungite cu un an. Dar care dintre ele? Cele din 2019, 2020, 2021 sau toate? Marius Budăi: Intr-o primă discuție, am ințeles de la ministrul IMM-urilor că a trecut voucherele din 2020. Știu că, in piață, mai sunt vouchere din 2019. O să discutăm in Guvern și cu siguranță cand va fi ordonanța de urgență. Este pusă doar in transparență de domnul ministru. Vom discuta și vom decide forma finală. Cu siguranță, se așteaptă observații de la celelalte ministere de resort. Reporter: Şi pentru că vorbeați de actuala lege a pensiilor, că o respectați dar o modernizați, mai exact care dintre ele: cea care a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis și prorogată de Partidul Național Liberal sau...? Marius Budăi: Evident. Vă mulțumesc frumos tuturor! Zi frumoasă! 2021-12-03 11:34:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_luk_2008.jpgDeclaraţii susținute de premierul Nicolae–Ionel Ciucă la începutul şedinţei de guvern Știri din 03.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-premierul-nicolae-ionel-ciuca-la-inceputul-sedintei-de-guvern1638517150 Galerie foto [Check against delivery] Nicolae - Ionel Ciucă: Buna dimineața. Este o ședință de guvern cu o agendă restransă. Avem patru puncte pe ordinea de zi. Am dorit să avem această ședință de guvern pentru că am considerat necesar ca, după ce parcurgem agenda de astăzi, să putem să discutăm alte trei subiecte pe care le consider ca fiind foarte importante pentru perioada imediat următoare. Unul dintre subiecte este legat de semnificația zilei de astăzi. Astăzi este Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, o zi consacrată, incă din anul 1992, de către Organizația Națiunilor Unite, pentru atragerea atenției asupra drepturilor acestor persoane și nevoii de incluziune și echitate. Ştiu că la nivel guvernamental există un proiect de lege care se găsește, in acest moment, in analiză la Ministerul Justiției - proiectul de lege privind măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale şi psihosociale. Aș dori, domnule ministru, dacă este posibil, ca in perioada imediat următoare să venim cu el la aprobare in ședința de guvern și să putem să avem legea cat mai curand aprobată, pentru că sunt convins că există o dorință a fiecăruia dintre noi și o așteptare la nivelul societății, astfel incat să legiferăm tot ceea ce inseamnă incluziunea și echitatea persoanelor cu dizabilități. Cel de-al doilea motiv pentru care am dorit să avem această ședință este cel legat de proiectul de buget pe anul 2022. Am discutat cu domnul ministru Caciu. O să stabilim liniile de efort pentru perioada imediat următoare, astfel incat să avem toate demersurile intreprinse pentru ca, pană la 24 decembrie, să putem să avem bugetul finalizat și aprobat, așa cum am discutat. Iar cel de-al treilea subiect este legat de Planul Național de Redresare și Reziliență. Ieri, Uniunea Europeană a plătit 1,8 miliarde de euro sub formă de prefinanțare, este echivalentul a 13% din alocarea de granturi pentru țara noastră. Eu doresc doar să subliniez că, revizuind ceea ce inseamnă partea de responsabilitate guvernamentală, avem in cadrul PNRR 15 componente, care acoperă şase piloni prevăzuți la nivel european. Ceea ce cred că este, de asemenea, foarte important de menționat este că avem 507 jaloane, nu mă inșel, și ținte pe care fiecare dintre ministerele responsabile trebuie să și le extragă și să le urmărească in indeplinirea lor. Şi, de asemenea, avem 171 de măsuri; din aceste măsuri, 64 sunt reforme și 107 investiții. Ca atare, suntem in urmă cel puțin cu elaborarea Ordonanței de Urgență privind stabilirea cadrului de implementare a PNRR. Aș dori să avem o dezbatere, să vedem cat de repede avem această ordonanță pe masă, să putem să o dezbatem și să o aprobăm. Vă mulțumesc. 2021-12-03 09:38:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_original_luk_1903.jpgRomânia primește prima tranșă din PNRRȘtiri din 02.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/romania-prime-te-prima-tran-a-din-pnrr Romania primește prima tranșă din PNRR Romania primește, astăzi, prima tranșă din PNRR, in cuantum de 1,851 mld. euro din prefinanțarea totală de 3,793 mld. euro din valoarea contribuției financiare pe anul 2021. Pană la finalul anului, țara noastră va primi și prefinanțarea din componenta de imprumut, in cuantum de 1,942 mld. euro. In plus, anul viitor țara noastră va primi o finanțare de aproximativ 6,171 miliarde euro. Pentru anul 2021 și primul trimestru al anului 2022 sunt planificate 45 de ținte sau jaloane din care 5 sunt deja indeplinite, iar restul sunt in curs de realizare. Cele cinci obiective atinse sunt: Intrarea in vigoare a Legii nr. 50/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania - S.A. (CNAIR) și inființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A. (CNIR); Intrarea in vigoare a legii privind securitatea rețelelor 5G; Creșterea numărului de case de marcat conectate la sistemul IT al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală (466.288 de case deja conectate); Intrarea in vigoare a cadrului legal pentru inrolarea contribuabililor persoane juridice SPV (Spațiul Privat Virtual); Intrarea in vigoare a modificării legislației naționale privind căile de atac (Legea nr. 101/2016). In perioada următoare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va semna acordurile de finanțare cu ministerele care au calitatea de coordonator de reforme și investiții, in baza țintelor și jaloanelor prevăzute a fi indeplinite de aceste instituții. ------------------- Planul Național de Redresare și Reziliență este structurat pe cei 6 piloni prevăzuți de Regulamentul Mecanismului de Redresare și Reziliență și impărțit in 15 componente, astfel incat să acopere nevoile Romaniei și să urmărească concomitent prioritățile Comisiei Europene. Cei șase piloni sunt: tranziția verde, transformarea digitală, creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență economică, socială și instituțională, politici pentru generația următoare, copii și tineri. Banii se vor acorda in tranșe, in funcție de indeplinirea unor obiective, numite jaloane și ținte. In total, sunt 507 de jaloane și ținte care trebuie realizate pană la 31 august 2026. In total, Romania va beneficia de o finanțare in sumă de 29,2 miliarde de euro din Mecanismului de Redresare și Reziliență pentru finanțarea reformelor și investițiilor incluse in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Mai exact, este vorba de un grant in valoare de 14,24 miliarde de euro și de o finanțare in valoare de 14,942 miliarde de euro, acordată in condiții avantajoase, la nivelul costurilor Comisiei Europene. Versiunea extinsă a PNRR, insemnand peste 70 de documente, poate fi consultată pe pagina oficială dedicată PNRR: https://mfe.gov.ro/pnrr/ 2021-12-02 15:31:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-12-02-03-26-59big_sigla_guvern.pngÎntrevederea premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu reprezentanții cultelor religioase din România și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru CulteȘtiri din 02.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-cu-reprezentantii-cultelor-religioase-din-romania-i-cu-cei-ai-secretariatului-de-stat-pentru-culteCOMUNICAT DE PRESĂ Guvernul va avea un dialog constant și deschis cu reprezentații cultelor religioase din Romania pentru a proteja sănătatea și viața cetățenilor Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a avut astăzi consultări cu reprezentanții cultelor religioase din Romania, prima reuniune intre reprezentanții statului și cei ai cultelor, care a avut loc intr-un lăcaș de cult, respectiv, Templul Coral. Șeful Executivului a subliniat că dialogul autorităților cu reprezentanții cultelor religioase creează punți de legătură pentru a găsi căile comune de a acționa in slujba oamenilor, pentru a proteja sănătatea și viața cetățenilor, indeosebi in această perioadă dificilă provocată de criza pandemică. Autoritățile guvernamentale și societatea civilă, in care cultele religioase reprezintă un pilon de stabilitate, urmăresc binele oamenilor. Guvernul susține și promovează libertatea religioasă, prin participarea la activitățile religioase in condiții de siguranță sanitară și respect reciproc. Aplicarea măsurilor de protecție sanitară și vaccinarea sunt soluții sigure și eficiente pentru protejarea sănătății cetățenilor și combaterea crizei COVID-19. Fac apel la unitate și coeziune și vă rog să vă alăturați eforturilor guvernamentale care au in centru protejarea sănătății și vieții cetățenilor. Oamenii au nevoie de incredere și speranță, iar contribuția cultelor religioase este esențială in această perioadă, a afirmat prim-ministrul Ciucă. Șeful Executivului a transmis că respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, intre care libertatea religioasă este deosebit de importantă, reprezintă baza societății democratice din Romania. De asemenea, premierul Nicolae-Ionel Ciucă a arătat că la nivelul Guvernului vor fi preluate mesajele și propunerile reprezentanților cultelor religioase, inclusiv cele privind sprijinirea financiară legată de construirea și repararea lăcașurilor de cult și a salarizării personalului de cult. Preluăm și invățăm din mesajul pe care il aduc cultele religioase din randul comunităților pe care le păstoresc pentru că acestea reprezintă aproape 99% din cetățenii Romaniei, a menționat premierul. Reprezentanții cultelor religioase au mulțumit prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă și reprezentanților Guvernului pentru deschiderea la dialog și colaborare și au propus inființarea unui mecanism permanent de cooperare, care să funcționeze la nivel tehnic, prin Secretariatul de Stat pentru Culte. La intalnirea cu reprezentanții cultelor religioase din Romania au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierul Kelemen Hunor, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, secretarul de stat in MAI, șeful DSU, Raed Arafat, președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță și secretarul de stat pentru culte, Victor Opaschi. *** Galerie foto Declaraţii de presă susținute de premierul Nicolae-Ionel Ciucă, după intalnirea cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte [CHECK AGAINST DELIVERY] Nicolae-Ionel Ciucă: Bună ziua! Am avut o activitate, pe care a organizat-o Secretariatul pentru Culte, găzduită aici, la Templul Coral, o intalnire la care au participat 17 din cele 18 culte din Romania. A fost o activitate foarte bună, in care am reușit să ascultăm fiecare reprezentant cu mesajul și propunerile dumnealor. De asemenea, am avut posibilitatea să discutăm și să transmitem mesajul atat de la nivelul domnului ministru al sănătății, Alexandru Rafila, cat și de la nivelul Guvernului Romaniei. Aș putea spune că activitatea a debutat printr-un mesaj care ne-a plăcut foarte mult tuturor: suntem aici pentru că ne iubim țara și ne iubim comunitățile, iar mesajul nostru a fost cat se poate de clar că, prin astfel de activități, nu facem altceva decat să redăm oamenilor increderea și speranța. Nu o spun gratuit, o spun pentru că aceasta se intamplă in baza unui dialog, pe care noi il avem cu societatea civilă. Cele 18 culte păstoresc impreună peste 99 la sută din populația Romaniei, or partea aceasta de dialog ne ajută in tot ceea ce inseamnă găsirea soluțiilor și armonizarea lor cu nevoile și specificul fiecărei comunități in parte. Este o modalitate de dialog, pe care o vom continua și cu ceilalți reprezentanți ai societății civile, astfel incat să putem să primim și să acumulăm tot ceea ce vine din partea cetățenilor romani pentru a putea să luăm decizii pentru ei (cetățenii romani n.r.). Reporter: Aţi discutat despre introducerea certificatului verde in lăcaşurile de cult? Nicolae Ciucă: A fost o discuție și o solicitare a reprezentanților cultelor ca cetățenii să poată să beneficieze de această libertate de a participa la slujbe, fără să se impună obligativitatea deținerii certificatului verde. Așa cum am spus-o de fiecare dată - și il avem aici și pe domnul ministru Rafila -, este un proiect care este in dezbatere, se discută cu fiecare dintre specialiști și sperăm ca, intr-un timp cat se poate de rezonabil, să ajungem la o concluzie, să mergem in Parlament și, pană la sfarșitul anului, să putem să avem această lege a certificatului COVID, care, incă o dată, se va inscrie in parametrii reali a ceea ce inseamnă incidența bolii și, de asemenea, ceea ce inseamnă oamenii care au trecut prin boală, oamenii care beneficiază de teste. Deci este o chestiune care urmează să fie dezbătută și finalizată cu cei care sunt indrituiţi și au cunoștințele necesare pentru acest lucru. Reporter: S-a discutat şi despre implicarea cultelor in campania de vaccinare? Nicolae Ciucă: Aici, domnul ministru Rafila avut un mesaj cat se poate de bun și de la nivelul Guvernului susținem acest mesaj. Am cerut sprijinul cultelor pentru a putea să salvăm cat mai multe vieți, iar discuția a fost dacă vaccinarea este singura soluție. Răspunsul a fost, de asemenea, cat se poate de ferm și de clar: vaccinarea este o soluție, iar cea de-a doua, complementară vaccinării, este comportamentul, iar prin comportamente ințelegem respectul față de sine, respectul față de comunitate, respectul față de tot ceea ce inseamnă dorința de a salva vieți. Vă mulţumesc foarte mult! 2021-12-02 13:48:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_whatsapp_image_2021-12-02_at_13.34.23.jpegÎntâlnirea premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu președintele fondator al The Heritage Foundation, Edwin J. FeulnerȘtiri din 02.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/intanirea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-cu-pre-edintele-fondator-al-the-heritage-foundation-edwin-j-feulnerGalerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Muzeele memoriale privind victimele comunismului sunt o prioritate pentru Romania Prim-ministrul Romaniei, domnul Nicolae-Ionel Ciucă, a avut astăzi, 2 decembrie a.c., la Palatul Victoria, o intalnire cu domnul Edwin Feulner, președintele fondator al Heritage Foundation, președinte al Victims of Communism Memorial Foundation. Cu această ocazie, premierul i-a mulțumit oaspetelui pentru contribuția experților Heritage Foundation la valorificarea parteneriatului strategic dintre Statele Unite ale Americii și Romania, in domenii precum securitate, economie și prosperitate. In cadrul dialogului, cei doi au analizat situația de securitate in zona Mării Negre, cu accent pe rolul important al Romaniei in această zonă a Europei. Președintele Fundației Victims of Communism Memorial a prezentat inițiativa construirii, la Washington, al unui muzeu Memorial dedicat victimelor comunismului. - Muzeele memoriale privind victimele comunismului sunt o prioritate pentru Romania, țară ai cărei cetățeni au suferit atrocitățile și abuzurile sistemului comunist in perioada 1945-1989, a declarat Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă. Cele trei muzee dedicate memoriei victimelor comunismului, care vor fi construite la București, Ramnicu Sărat și Timișoara vor contribui la prezentarea acestor crime și abuzuri suferite de romani timp de 44 de ani pentru generațiile viitoare, care vor cunoaște astfel ororile regimului comunist. 2021-12-02 11:00:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_-gov-ro-rbrf-parada!dec5533.jpgParticiparea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la Parada Militară Națională organizată cu prilejul Zilei Naţionale a RomânieiȘtiri din 01.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-la-parada-militara-nationala-organizata-cu-prilejul-zilei-nationale-a-romanieiGalerie foto 2021-12-01 13:47:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-12-01-03-50-28big_1.jpgParticiparea premierului Nicolae Ionel Ciucă la ceremonia militară și religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori la Mormântul Ostașului NecunoscutȘtiri din 01.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-la-ceremonia-militara-i-religioasa-de-depunere-de-coroane-si-jerbe-de-flori-la-mormantul-osta-ului-necunoscutGalerie foto 2021-12-01 11:30:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_luk_1507.jpgMesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu prilejul Zilei Naționale a României, 1 DecembrieȘtiri din 01.12.2021https://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-nicolae-ionel-ciuca-cu-prilejul-zilei-nationale-a-romaniei-1-decembrieGalerie foto 1 Decembrie 1918 va rămane pentru totdeauna, in istoria poporului roman, drept ziua triumfului idealului național: unitatea. Rostită pentru prima dată in Revoluția de la 1848 și săvarșită doar parțial la 1859, Marea Unire a avut loc după un lung șir de lupte, după nenumărate sacrificii umane și materiale. Marea Unire a rezultat in urma exercitării dreptului la autodeterminare exprimat la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia. In mod democratic, s-a decis unirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei cu Romania. Marea Unire este incununarea victorioasă a voinței romanilor și rămane cea mai frumoasă pagină din istoria Romaniei. O lecție despre perseverență și coeziune, care acum ne este deosebit de utilă și necesară. Doar printr-un efort comun vom putea depăși perioada dificilă pe care o traversăm. Am incredere că vom reuși să trecem impreună prin aceste greutăți și am incredere in curajul și credința romanilor că unitatea rămane una dintre valorile de neprețuit ale națiunii noastre, care ne inspiră și ne motivează să mergem mai departe. Pentru mine, eroii acestui an sunt romanii, care, in ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 și a suferințelor, au muncit, au fost solidari, au făcut sacrificii și au depus zi de zi eforturi in această luptă dură cu virusul. Le mulțumesc in mod special și tuturor celor care fac parte din personalul medical și au luptat in linia intai pentru a salva vieți și pentru limitarea efectelor pandemiei. Dar, să nu uităm niciodată sacrificiile inaintașilor noștri, pe care ii cinstim cu respect și prin grija pentru absolut toți romanii și pentru toate regiunile istorice ale Romaniei. Ne onorăm trecutul, cu speranța că lecțiile istoriei reprezintă un exemplu pentru fiecare dintre noi să luptăm pentru un viitor mai bun și mai prosper. Dragi romani, De Ziua noastră Națională, pe data de 1 Decembrie, la inceperea ceremoniilor, vă indemn pe toți cei care simțiți și trăiți romanește să ne gandim, impreună, timp de un minut, la eroii neamului romanesc, care s-au jertfit pentru Marea Unire. Un minut in care să ne regăsim cu toții, indiferent unde suntem, indiferent de opțiunile conjuncturale, indiferent de opțiunile politice. Am incredere că vom trece cu bine peste aceste grele incercări, privind, azi, la mai bine de un secol de la Unirea tuturor romanilor, la reușita extraordinară a inaintașilor noștri. Prin determinarea, unitatea și sacrificiile lor, au oferit sens vieții lor atunci și viitorului nostru astăzi. La mulți ani, dragi romani! Trăiască Romania! Nicolae-Ionel Ciucă, Prim-ministru al Romaniei 2021-12-01 07:11:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_a45e5500-97c6-4ae6-a878-a2f204c0d0ab.jpgDeclarații susținute de premierul Nicolae-Ionel Ciucă după vizita pe șantierul drumului care face legătura cu Podul Prieteniei, în zona GiurgiuȘtiri din 30.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-premierul-nicolae-ionel-ciuca-dupa-vizita-pe-antierul-drumului-care-face-legatura-cu-podul-prieteniei-in-zona-giurgiu [Check against delivery] Nicolae-Ionel Ciucă: Bună ziua! Am venit, impreună cu dl ministru al transporturilor, cu dl ministru al afacerilor interne, să vedem stadiul in care se găsesc lucrările la această porțiune de drum care leagă Vama Giurgiu și practic ocolește municipiul Giurgiu pentru a putea să se elibereze traficul din municipiul Giurgiu. Am putut să avem o discuție tehnică la sediul punctului de lucru al companiei care a contractat acest proiect. Am ințeles că au lucrat foarte bine pană in acest moment și există posibilitatea ca pană la sfarșitul anului să dea in folosință acest tronson de drum și cred că este important de menționat că in plan era planificat ca finalizarea să fie in luna a patra, in aprilie anul viitor. Ca atare, am vrut să vedem cu ochii noștri, să vedem că se intamplă, că este adevărat. Am primit garanții că va fi deschis traficul pe această porțiune de drum pe patru benzi, ceea ce este foarte bine pentru intrarea in Romania pe la acest punct de trecere de frontieră, care de fiecare dată, ne aducem cu toții aminte că a constituit o problemă și au fost momente in care s-a așteptat mai mult, fie că s-a trecut in partea cealaltă a Dunării, fie cand a fost vorba de intrarea in țară. Reporter: Mai avem astăzi o inaugurare, la Sebeș-Turda, iată, așadar, şi acolo a fost o intarziere foarte mare, de cinci ani. Vreau să vă intreb dacă sunteți mulțumit de modul in care se desfășoară proiectele, marile lucrări de infrastructură la ora actuală. Nicolae-Ionel Ciucă: Suntem aici, astăzi, pentru că acesta este unul dintre motivele pentru care vrem să vedem și să ne convingem că aceste proiecte de infrastructură mare au ritm și pot să se deruleze și să se incadreze in plan, așa cum au fost asumate la semnarea contractelor. Ca atare, nu putem să spunem că suntem mulțumiți, in schimb, putem să spunem că suntem deciși ca prin măsurile pe care le vom lua odată ce reușim să analizăm și să vedem stadiul in care s-a ajuns la nivelul fiecărui proiect in parte, să luăm deciziile care se impun, astfel incat ele să se deruleze in conformitate cu angajamentele asumate. Pentru că eu consider că este normal ca odată ce asigurăm toate cele necesare - și mă refer la resursa financiară - și constructorul să iși respecte angajamentele asumate. Este o decizie pe care - și practic, nu este vorba de o decizie, ci este o asumare pe care noi vrem să o punem in practică fără a mai accepta toate aceste intarzieri care ne-au adus in stadiul in care nu putem să asigurăm infrastructura atat de necesară atat economiei cat și oamenilor. Reporter: Aş vrea să vă mai intreb, dacă imi permiteți. A fost o ședință la CNSU referitor la situația romanilor care au rămas blocați in Maroc. Ințeleg că s-a luat o decizie pentru a interveni statul pentru repatrierea acestora. Dacă puteți să ne spuneți, in momentul de față, cați au solicitat ajutorul, cați vor fi preluați, ce s-a decis, practic, la această ședință și in al doilea rand, dacă va exista, nu știu, un grup de urgență, să spunem așa, in cazul in care vor lua și alte state, așa, dintr-o pocnire de deget, să ia decizia de inchidere a granițelor, mai ales că e perioada de călătorii acum, vin sărbătorile de iarnă, iar mulți romani s-ar putea să iși fi făcut deja planuri de vacanță. Nicolae-Ionel Ciucă: Am ințeles. Am să incep cu partea finală a celei de-a doua intrebări. Fiecare stat ia decizii in funcție de evoluția situației pandemice. Ca atare, eu consider că impreună cu ceilalți colegi ai mei din cadrul Guvernului, suntem in măsură și avem activate toate mecanismele pentru a menține sub atenție tot ceea ce se intamplă. De aceea am și avut această ședință a CNSU in regim de urgență. Incă de azi-dimineață, impreună cu Ministerul Afacerilor Externe, am aflat de situația inchiderii spațiului aerian al Marocului și in momentul acela am discutat cu Raed Arafat, cu toţi cei care sunt responsabili, cu ministrul de interne, cu domnul ministru Grindeanu, să vedem care ne sunt posibilitățile să putem să intervenim. A fost o situaţie pe care am rezolvat-o foarte repede, pentru că deja aveam experiența de data trecută pe situația din Africa de Sud și in felul acesta am decis, astăzi, ca cei 72 de cetățeni romanii, aceasta este cifra pe care o avem de la Ministerul Afacerilor Externe, să poată să se pregătească și să fie repatriați cu o aeronavă a companiei TAROM. Am decis ca să lăsăm astăzi după-amiază și maine să poate să se indeplinească toate formalitățile și să vedem dacă mai sunt și alți romani in zonă și poimaine dimineață, aeronava să plece in Maroc și să aducem cetățenii romani acasă, punand, de asemenea, la dispoziție, prin mecanismul de urgențe al Uniunii Europene, disponibilitatea de a aduce și alți cetățeni europeni la București și de acolo să fie transportați in țările de origine. Reporter: Zborul e programat pentru 2 decembrie in principiu. Nicolae-Ionel Ciucă: Da. Reporter: In cazul romanilor de la Cape Town, cei șapte romani aveți alte informații? Nicolae-Ionel Ciucă: Am discutat și acest subiect cu domnul ministrul Aurescu. Din păcate, nu au putut să ajungă pană la momentul la care aeronava a decolat. Sunt preluați și sunt in legătură cu consulatul și cu ambasada din Africa de Sud, din Johannesburg și se caută soluții pentru ca, folosind alte aeronave, să beneficiem și noi de ajutorul altor țări care au ajuns acolo, şi dacă nu găsim, reanalizăm situația și vedem ce putem face. Reporter: Sunt in acest moment discuţii, nu ştiu, despre inchiderea granițelor terestre şi aeriene din cauza acestei noi tulpini? Nicolae-Ionel Ciucă: Nu, nu, nu. Reporter: Aş vrea să ne vorbiți şi despre cand veți aloca fondurile către administrațiile locale pentru subvenționarea căldurii. Nicolae-Ionel Ciucă: Pentru? Reporter: Pentru subvenția la căldură. Nicolae-Ionel Ciucă: Va urma să avem o analiză pe sumele din fondul de rezervă a bugetului și, in funcție de nevoile fiecărei localități in parte, vom repartiza sumele care se cuvin intr-un timp foarte scurt. Reporter: Ne așteptăm la o şedinţă de guvern pană la finalul anului pentru redistribuirea de sume către primării? Nicolae-Ionel Ciucă: Vom avea o ședință de guvern, prin care să decidem modul in care se vor repartizarea banii din fondul de rezervă al bugetului. Reporter: Aş vrea să vă intreb dacă vor fi permise sărbătorile, petrecerile de Crăciun și pană la ce oră? Putem să ne vizităm rudele, familiile, veți impune restricții in perioada următoare? Nicolae-Ionel Ciucă: Deciziile vor depinde de modul in care evoluează situația pandemică. Reporter: Cand vom putea avea certificatul verde la locul de muncă, cand va fi impus? Nicolae-Ionel Ciucă: Este un subiect pe care l-am discutat cu domnul ministru Rafila, sambătă, şi am convenit să găsim acele soluții prin care certificatul verde să fie reintrodus in dezbatere in Parlament, și in momentul in care va fi aprobat de Camera Deputaților să meargă la promulgare și să poată să fie aplicat. Reporter: Deci anul viitor, cel mai probabil, ca procedură parlamentară. Nicolae-Ionel Ciucă: Dați-mi voie să nu estimez un timp acum. Reporter: Şi luați in calcul ca și persoanele care au anticorpi și pot dovedi acest lucru, dar nu au fost inregistrate, nu au fost luate in evidență de către DSP să poată să elibereze certificatul verde? Nicolae-Ionel Ciucă: Din discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru, de certificatul verde vor beneficia și persoanele care au trecut prin boală. Reporter: O intrebare, dacă imi permiteți, apropo de certificat, pentru că s-au pus mai multe, era o propunere a domnului Rafila ca certificatul COVID să fie eliberat şi la zece zile după prima doză, spunea domnia sa, dacă se ia in calcul această modificare legislativă de către guvern in momentul de faţă? A fost o declarație pe care a făcut-o imediat in preajma audierilor din parlament. Nicolae-Ionel Ciucă: Nu am discutat acest detaliu cu dumnealui sambătă, urmand ca dumnealui impreună cu ceilalți specialiști să poate să vină cu o propunere concretă in cuprinsul proiectului de lege care va fi supus dezbaterii Camerei Deputaților şi atunci vom vedea despre ce soluţii concrete este vorba. Reporter: Mulțumim frumos! Reporter: Domnule ministru, dacă ne puteţi da mai multe detalii despre aeronava TAROM care ar urma să plece, dacă este stabilită o oră sau nu pentru ea, pentru Maroc? Sorin Grindeanu: In primul rand, cred că trebuie să spunem că va sosi in după-amiaza aceasta, undeva după ora 16:00, aeronava care a plecat din Johannesburg, cu escală in Mombasa pentru realimentare. Domnul prim-ministru v-a informat că poimaine avem... Reporter: Mă gandeam că poate avem o oră stabilită. Sorin Grindeanu: Asta este in funcţie şi de cum cei de la Ministerul Afacerilor Externe ne vor comunica care este data sau ora cea mai potrivită pentru a putea să nu mai avem cazuri cum am avut la Johannesburg, cand nu au putut să vină toți. Aici este și mai simplu. Este o distanță mai apropiată și atunci lucrurile vor sta mai bine, cred, de această dată. Oricum, lucrurile au fost foarte bine puse la punct şi cred că merită felicitaţi toți cei care s-au ocupat de organizare. Reporter: Şi dacă imi permiteţi, discuţia cu constructorul pe acest proiect de infrastructură, ce mai rămane de făcut pentru a avea, totuşi, o inaugurare in acest an și dacă ați discutat și o dată pentru darea in trafic? Sorin Grindeanu: In primul rand, dați-mi voie să imi cer scuze pentru intarziere, știu că sunteți de mai multe ore aici. Răspunzand direct la intrebarea dumneavoastră, in primul rand vreau să ii felicit sau să ii felicităm, dacă in 20 decembrie vor putea da in trafic, așa cum ne-au spus. La cum s-au mobilizat, eu cred şi suntem optimiști că vor putea in 20 decembrie să dea in trafic. Repet, merită felicitați pentru modul in care s-au mobilizat, cum, la fel, aș felicita și pe cei care in ultimele zile au făcut ultimele reparații pe tronsonul 2, lotul 2, de la Sebeș la Turda. Cred că in cateva momente, din ce m-au informat colegii mei, se va da drumul la trafic și acolo. Această investiție să știți că este extrem de importantă, pentru că ce a fost pană acum era o rușine. Ştim cu toții cum se trecea și cum se revenea in țară și odată cu această finalizare, cred că imaginea și confortul cetățenilor sunt cu totul altele, că pană la urmă, acestea sunt cele mai importante lucruri. Reporter: Răman parcările de făcut, nu? Aici am văzut că sunt intr-un stadiu incipient. Sorin Grindeanu: Da, dar lucrurile acestea vor putea fi făcute chiar dacă este dată in trafic, pentru că, pană la urmă, asta ne interesează. Reporter: La Sebeş-Turda, dacă imi permiteţi, şi-a asumat constructorul şi un termen pană la care o să ridice, practic, restricțiile? Sorin Grindeanu: In primăvară. Ştiți, experiențele cu acel lot - și domnul ministru Bode știe foarte bine - nu sunt cele mai plăcute, dar undeva in primăvară, avand in vedere acele alunecări, luna este aprilie. Sper ca vremea să permită, să se țină și aş spera și la o mobilizare, la fel cum au făcut cei de aici. Reporter: Şi gardurile de protecţie se termină de instalat? Sorin Grindeanu: Da, dacă se dă drumul la acest tronson, se va da cu toate elementele de siguranță. Reporter: Şi cu caţi kilometri noi de autostradă vom termina anul 2021, dle ministru? Sorin Grindeanu: Din cate am văzut şi din cate mi-au spus colegii mei, aceștia sunt singurii kilometri dați in folosință anul acesta. Vor mai urma aproape cinci km in zilele următoare -Targu Mureș - Ungheni, dar prea puțini, așa că la anul sper să stăm mult mai bine. Reporter: Domnule prim-ministru, pentru că maine este Ziua Națională aş dori să vă intreb cum comentaţi dumneavoastră această situaţie, după ataţia şi ataţia ani, Romania nu are incă autostrăzi care să lege provinciile istorice. Nicolae-Ionel Ciucă: Nu cred că putem să comentăm acest fapt, această realitate. In schimb, așa cum ne-am asumat in programul de guvernare unul dintre obiectivele noastre principale, prioritare, este acela să legăm provinciile istorice prin infrastructură rutieră și feroviară. Suntem cat se poate de focalizați pe acest obiectiv și nu cred că este momentul să ne luăm angajamente in acest moment, cred că ar fi bine să lăsăm faptele să vorbească. Dar pentru că ați amintit de Ziua Națională, azi este Sfantul Andrei și cred că se cuvine să le urăm La mulți ani tuturor celor care poartă numele Andrei, Andreea și pentru maine să le urăm tuturor romanilor un sincer La mulți ani și Trăiască Romania. Lucian Bode: Vreau să ii mulţumesc domnului prim-ministru şi domnului ministru Grindeanu pentru faptul că m-au invitat la această vizită, pe obiectivul de infrastructură de aici. Am profitat de vizita domniilor lor și am făcut o vizită aici, in punctul de trecere a frontierei, fără să anunțăm. Am venit să vedem care sunt valorile de trafic aici, care sunt problemele cu care se confruntă Poliția de Frontieră. Așa cum știți, in această perioadă indicatorii de trafic sunt crescuți, vorbim de această minivacanță in care foarte mulți romani au ales să iși petreacă această minivacanță in afara țării. In ultimele 24 de ore am avut peste 96.000 de persoane care au trecut frontiera, cu aproximativ 33.000 de autovehicule. Reporter: Doar aici? Lucian Bode: Nu, vorbesc la nivel național, in cele 88 de puncte de trecere a frontierei care sunt funcționale in Romania. Aici timpii de așteptare sunt in parametri normali. După cum puteți observa, nici la marfă și nici la persoane nu sunt timpi de așteptare. Din păcate avem situații in care timpii de așteptare sunt foarte mari. La Calafat, spre exemplu, la marfă avem media de peste 150 de minute, iar pe frontiera de vest la Nădlac, la Nădlac 2 in special, dar și la Petea și la celelalte puncte de trecere a frontierei timpii de așteptare sunt de peste 200 de minute. Aici discutăm cu autoritățile din Ungaria, pentru că este nevoie de suplimentarea numărului de efective de către partea maghiară, pentru ca aceşti timpi de așteptare să scadă. Precizez faptul că, in acest moment, noi acţionăm zilnic cu aproximativ 4.500 - 4.600 de efective ale Poliției de Frontieră. Am văzut și condițiile in care işi desfăşoară activitatea colegii noştri. Aici pe tură sunt 25 - 27 de colegi din cei 180 care iși desfășoară activitatea la acest punct de trecere a frontierei. Sigur, deficitul de personal este şi aici cea mai importantă problemă cu care se confruntă. Lipsesc in jur de 40 de posturi. Clădirea, de asemenea, pentru că este o clădire in care ei funcționează ca și chiriaşi, clădirea aparține primăriei. Sunt multe lucruri care trebuie corectate, dar ce este foarte important, noi am vrut să vedem cum arată cartea de vizită a Romaniei in momentul in care un cetățean intră in Romania prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse și din punct de vedere al infrastructurii lucrurile arată bine. Din punct de vedere al condițiilor pe care le oferim sunt multe lucruri de făcut. Acesta este motivul pentru care astăzi am venit să vedem efectiv la fața locului cum se desfășoară traficul intr-o zi in care, așa cum spuneam la nivel național, traficul la frontieră este crescut. Reporter: Pentru perioada sărbătorilor veţi lua măsuri speciale in punctele de frontieră tocmai pentru a reduce timpii, pentru a nu se crea blocaje? Lucian Bode: Sigur că pe ce inseamnă transportul de marfă, aici lucrurile depind de mai multe instituții, nu doar de Ministerul Afacerilor Interne. Noi am suplimentat numărul de efective. Ştiţi foarte bine că acţionăm cu peste 26.000 de efective zilnic ale Ministerului Afacerilor Interne, din care aproape 5.000 polițiști de frontieră. Dar, aici lucrăm cu Ministerul Transporturilor pentru că avem acele puncte de măsurare a greutății. Unele, cum sunt cele de la Calafat, nu funcționează toate și atunci avem timpii foarte, foarte crescuți din acest punct de vedere, dar impreună cu Ministerul Transporturilor, impreună cu partenerii bulgari, impreună cu partenerii maghiari, lucrăm pentru a reduce la minim timpii de așteptare. Ce facem noi? Suplimentăm numărul de efective și creștem numărul de mașini și dispozitive pe care le avem nu doar in punctele de trecere a frontierei, ci și pe frontieră. Să nu uităm că in această perioadă, vedem ce se intamplă in toată Europa in legătură cu fenomenul migrației. Reporter: Aţi mai vorbit dumneavoastră de un deficit de cadre aici, la Poliţia de Frontieră. Ce să inţelegem? Se vor face angajări in perioada următoare sau anul viitor pregătiţi ceva anume, o suplimentare a personalului? Lucian Bode: Da, la nivelul MAI, așa cum știți, deficitul este undeva la 20%, noi avem un deficit de aproximativ 30.000 de posturi din cele 160.000 cate ar trebui să avem ocupate. In acest an am făcut pași importanți, cred eu, in reducerea acestui deficit, am avut, aproximativ in 11 luni, 7.500 de colegi care s-au pensionat și pe langă cei peste 1.000 care au fost incadrați din școală, am decis să organizăm acele concursuri din sursă externă. Peste 5.000 de posturi au fost scoase la concurs, recrutare din sursă externă, tocmai pentru a reduce deficitul, deficit care, spre exemplu, in 2016, dacă nu greșesc, a fost unul uriaș, s-au pensionat 12.000 de colegi și au intrat in sistem undeva la 5-6.000. Anul trecut, de asemenea, a fost un deficit de peste 5.000. In aceste condiții, scoțand la concurs din sursă externă 5.000 de locuri, anul acesta, propunandu-ne să facem același lucru și anul viitor, cel puțin 5.000 de posturi din sursă externă, pe langă școlile postliceale, pe langă Academie, eu cred că acest deficit va fi redus. Este, intr-adevăr, cea mai mare problemă cu care se confruntă sistemul de ordine publică din Romania, deficitul de resurse umane, avand in vedere numărul mare de colegi care s-au pensionat in ultimii ani. Vă mulţumim! 2021-11-30 18:24:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_0huivqdxy.jpgLotul 2 din Autostrada 10 Sebeș – Turda va fi deschis circulației de mâineȘtiri din 29.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/lotul-2-din-autostrada-10-sebe-turda-va-fi-deschis-circulatiei-de-mainePremierul Nicolae-Ionel Ciucă salută deschiderea circulației pe Lotul 2 al Autostrăzii 10 Sebeș - Turda, incepand de maine, și ii felicită pe toți cei implicați in finalizarea acestui proiect. Dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania este un punct important in programul nostru de guvernare, pentru beneficiile pe termen lung pe care le va aduce țării noastre, atat prin facilitarea legăturilor intre regiuni, cat și prin creșterea economică firească generată de viteza și calitatea acestor legături. De aceea, ii felicit pe toți cei implicați in finalizarea proiectului de față și le urez succes celor angajați in proiecte similare, a declarat șeful Executivului. Prim-ministrul a apreciat, in context, importanta susținere financiară la nivel guvernamental din ultimii doi ani, care a impulsionat lucrările pe Lotul 2 din Autostrada Sebeș - Turda și a dat asigurări privind determinarea guvernului de a sprijini finalizarea celorlalte loturi de autostradă aflate in lucru. Proiectele de infrastructură din Romania au trecut prin multe situații complicate, in ultimele decenii. Guvernul Romaniei va susține și va urmări indeaproape implementarea fiecărui proiect de infrastructură la nivel național , a ținut să mai sublinieze premierul. Autostrada 10 Sebeș - Turda face legătura intre autostrăzile A1 (București-Nădlac, parte a Coridorului IV paneuropean) și A3 (numită și Autostrada Transilvania pe porțiunea Brașov-Borș), iar contractul pentru Lotul 2 a fost semnat in toamna anului 2014, cu Asocierea Aktor S.A.- S.C. Euroconstruct Trading SRL, avand ca termen inițial de finalizare a proiectului cea de-a doua jumătate a anului 2016. Lotul 2, intre Alba Iulia Nord și Aiud, va fi deschis circulației maine, 30 noiembrie 2021, cu anumite restricții de viteză. Pe tot lotul, viteza va fi limitata la 100 de km/h, iar in zona Dealului Oiejdea, unde se va circula pe o singură cale, pe cate o bandă de sens, viteza va fi limitată la 60 de km/h, pană in aprilie 2022 - termen asumat de constructor pentru incheierea tuturor lucrărilor. 2021-11-29 19:05:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-11-29-07-16-44big_stema.pngVizita premierului Nicolae-Ionel Ciucă la două unități de producție din localitățile Frâncești și Băbeni, județul VâlceaȘtiri din 29.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/vizita-premierului-nicolae-ionel-ciuca-la-ferma-avicola-din-localitatea-france-ti-i-fabrica-de-nutreturi-combinate-din-localitatea-babeni-judetul-valceaGalerie foto Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă, impreună cu ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian-Ionuț Chesnoiu, au vizitat o fermă de creștere pui din localitatea Francești și o fabrică de nutrețuri combinate din localitatea Băbeni, județul Valcea. Grupul cu capital romanesc 100%, din care fac parte cele două unități de producție moderne și tehnologizate, a investit peste 100 de milioane de euro după intrarea Romaniei in Uniunea Europeană. - Am discutat despre principalele provocări și probleme pe care le intampină fermierii, precum și despre modalitățile concrete de remediere a acestora. Am vrut să văd o companie care gestionează intregul lanț de producție a cărnii de pasăre, plecand de la cultivarea cerealelor, producția de furaje pentru asigurarea unei alimentații sănătoase și controlate a păsărilor, reproducție, creșterea puilor, abatorizare, tranșare, ambalare și distribuție la nivel național și internațional. Fermierii romani au nevoie de ajutor pentru ca atat legislația, cat și mecanismele de finanțare să le permită dezvoltarea afacerii, in beneficiul consumatorului roman, precum și pentru a le deschide oportunitățile oferite de Piața Unică europeană. Pentru a reuși acest lucru, avem nevoie de previziune și proiecte pe termen mediu și lung, coerență in procesul de planificare și o stabilire a priorităților. Am convenit cu ministrul Agriculturii să stabilim un mecanism de consultare permanentă cu structurile asociative reprezentative ale fermierilor și agricultorilor romani, a căror voce trebuie să fie ascultată cand luăm decizii care ii privesc, a precizat prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă. 2021-11-29 15:49:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_whatsapp_image_2021-11-29_at_15.37.56.jpegAlocuțiunea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la ceremonia de aprindere a primei lumânări de HanucaȘtiri din 28.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/alocutiunea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-la-ceremonia-de-aprindere-a-primei-lumanari-de-hanucaGalerie foto Domnule președinte al Camerei Deputaților, Excelența Voastră, domnule ambasador, distinși membri ai Parlamentului și ai Guvernului, Excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, onorați invitați, Cu prilejul Sărbătorii Hanuca, doresc să transmit urările mele sincere de pace și prosperitate tuturor membrilor comunității evreiești din Romania. Sărbătoarea Hanuca reprezintă pentru comunitățile evreiești lumină și biruință, Hanuca ne amintește că speranța și credința ne fac mai puternici. Felicit conducerea Federației Comunităților Evreiești din Romania pentru această festivitate găzduită la Opera Națională București, instituție simbol a culturii romanești, care de-a lungul timpului a reunit artiști și public deopotrivă, de naționalități, credințe și religii diferite. In această seară, Opera Națională București ne găzduiește sub aceeași cupolă, la invitația Excelenței Sale domnul ambasador David Saranga, pentru a celebra valorile spirituale ale poporului evreu, pe care le apreciez și le susțin: solidaritatea, intalnirea dintre religii și culturi, dialogul și respectul. Aprinderea lumanărilor Menorei ne aduce impreună pentru a cinsti memoria celor care s-au jertfit pentru libertate și unitate și prin care impărtășim speranța in viitorul pe care-l construim impreună, sub semnul unității in diversitate, pentru noi și generațiile ce vor urma. Hag Hanuka Sameah! 2021-11-28 19:45:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_whatsapp_image_2021-11-28_at_20.55.04.jpegDeclaraţii de presă susținute de secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, la finalul sedintei de guvernȘtiri din 28.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/declaratii-de-presa-sustinute-de-secretarul-de-stat-in-ministerul-afacerilor-interne-raed-arafat-la-finalul-sedintei-de-guvernGalerie foto [Check against delivery] Raed Arafat: Bună ziua! După cum s-a anunțat și in cadrul ședinței de guvern, mai devreme a fost aprobată Hotărarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Prin hotărare, s-a adăugat la țările care au fost menționate ieri și Malawi, iar, in plus, s-a stabilit că Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, prin DSU, şi Ministerul Transporturilor vor lucra impreună pentru repatrierea cetățenilor romani care nu pot să ajungă inapoi in Romania din cauza perturbărilor care sunt acum cu transportul aerian din zona respectivă, mai multe curse fiind anulate, iar celelalte care ajung in Europa fiind pline. Așa că am inceput să intreprindem măsurile impreună, cum am zis cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Ministerul Transporturilor, prin TAROM, pentru trimiterea unui avion, la decizia Guvernului, care va pleca pe ruta București - Mombasa - Pretoria -Mombasa- București și care urmează să aducă cetățenii romani. Vom oferi, prin Mecanismul european de protecție civilă și un număr de locuri pentru cetățenii europeni ai altor țări membre UE, pentru a-i repatria pană la București cel puțin, iar de aici se stabilește cum ajung in țările lor. Hotărarea de Guvern, care a fost emisă astăzi, a fost necesară pentru a stabili interdicția de intrare in țară a cetățenilor țărilor următoare: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Zimbabwe și Malawi. Este o interdicție temporară care este in concordanță in această perioadă cu ceea ce s-a stabilit la nivel european, urmand să urmărim evoluția noii variante sau tulpini și să vedem care vor fi deciziile in următoarele două, trei săptămani. Bineințeles, cetățenii romani, cetățenii europeni care vin din această zonă pot să vină inapoi, dar cum s-a anunțat ieri, vor intra in carantină 14 zile sau dacă testul este negativ la opt zile, pot ieși in a 10-a zi, plus obligativitatea unei testări la sosirea in țară. Mai sunt două, trei aspecte pe care vreau să le lămurim, avand in vedere că au fost discuții in spațiul public. Pentru parada de 1 Decembrie, interdicția de a intra in zonă pentru cei care nu sunt testați și permiterea doar pentru cei vaccinaţi sau trecuți prin boală se aplică numai zonei oficiale, nu și zonei care este in apropiere, unde de regulă stau oamenii și urmăresc parada. Acolo, singurele reguli care se aplică sunt regulile de sănătate publică, purtarea măștii este obligatorie. In rest, interdicția de intrare decat celor vaccinați sau trecuți prin boală, se aplică zonei oficiale unde vor fi invitați oficiali și unde este o zonă limitată cu un număr de persoane limitate. Același lucru se aplică și recepțiilor oficiale, care sunt permise in ziua respectivă, cu un număr limitat de persoane, unde din nou vor intra doar persoanele vaccinate sau trecute prin boală. Deci, pentru populația generală nu există interdicții, există doar obligația de a respecta măsurile de sănătate publică, distanțarea și purtarea măștii, care este obligatorie. In al doilea rand, s-a discutat despre meciurile de fotbal, intrucat ele incep la ora 20:00 și se termină mai tarziu decat ora 21:00, pentru persoanele care se intorc acasă. In discuția pe care am avut-o acum, și in care a fost pusă problema respectivă, s-a hotărat că persoanele respective pot arăta biletul lor de la meci și să spună că se intorc de la meci, că sunt in drum spre acasă. Deci asta este hotărarea, nu trebuie modificări, nu trebuie alte modificări in legislație. Bineințeles, Ministerul de Interne va trimite o instrucțiune la organele de control, ca să știe de acest lucru. Nu sunt meciuri in fiecare zi, sunt puține, și se va aplica această regulă, ca la intoarcerea acasă persoana să arate doar biletul de la meci și să spună că este pe drum către casă, dacă a depășit ora limită. Deci, astea sunt punctele pe care am vrut să le clarific. Dacă aveți intrebări, vă rog. Reporter: Bună ziua! In primul rand, care e starea romanilor care se află in Africa de Sud? Raed Arafat: Nu au nicio problemă. Singura problemă este că nu pot să se intoarcă, fie că nu sunt locuri in avioanele care trebuiau să se intoarcă cu ele. Ei aveau, din ce am ințeles, bilete, dar avioanele lor au fost anulate. Nu e o problemă pe linie medicală, ci este doar problema că ei sunt rămași acolo și trebuie repatriați in ţară şi decizia Guvernului a fost să-i repatriem cat mai repede, să fie chiar aici de 1 decembrie, și acest lucru este in curs de realizare. Reporter: Au fost testați? Raed Arafat: Vor fi testați oricum inainte să urce in avion și vor fi testați și cand ajung, și vor intra in carantină cand ajung, conform regulilor care sunt stabilite. Reporter: Modificarea făcută astăzi in legislație privind acest Mecanism european pentru protecţie civilă permite repatrierea romanilor care sunt şi in alte țări in momentul in care țările respective vor intra pe această listă? Raed Arafat: Acolo a hotărare CNSU, nu modificare legislativă, dar Mecanismul de Protecție Civilă are un mod de asistență consulară in el, ceea ce inseamnă că noi putem să spunem că vom merge după un număr de cetățeni romani și că vom pune avionul; dacă alte țări au cetățeni de-ai lor și vor să ii trimită cu noi inapoi, Mecanismul european de protecție civilă cofinanțează zborul, dar, bineințeles, o parte il cofinanțează statul roman, care şi-a asumat această treabă. Deci in ambele situații, chiar dacă mergem numai după cetățenii romani sau dacă vom merge și vom aduce și cetățeni europeni cu noi, acest zbor se va desfășura și cel mai probabil plecarea va fi maine, adică in noaptea asta, din ce am ințeles, dacă nu se schimbă ceva, sunt in curs de rezolvare toate problemele. Ce inseamnă maine - candva va fi acolo și după asta va prelua pasagerii și se va intoarce. Se lucrează foarte indeaproape cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Ambasada noastră in Africa de Sud. Reporter: Voiam să vă intreb, pentru că Tanzania de exemplu, o țară din zonă, e o destinație turistică inclusiv pentru romani; in situația in care vor apărea și acolo cazuri și vor fi probleme de zbor... Raed Arafat: Deci noi am zis ieri și am sfătuit cetățenii romani să evite aceste zone. Deci pot să intre și alte țări in lista țărilor care acum au interdicție asupra lor, așa că sfatul nostru de ieri incă, cand am fost cu domnul ministru, la fel am zis, ca să evite deplasarea acolo, că se evite, să rămană acolo sau chiar să se imbolnăvească acolo și să fie problemă mult mai complicată pentru recuperarea lor. Deci asta este ce sfătuim pe toți cetățenii romani la acest moment. Reporter: Bună ziua! In primul rand spuneţi-mi dacă au fost solicitări de la alți cetățeni străini, europeni, care să vină in această...? Raed Arafat: După ce postăm pe Mecanismul de protecție civilă, vom ști de acest lucru, pentru că la acest moment noi știm de solicitările din partea cetățenilor romani, dar pentru alte țări, după ce se postează şi deja cred că au postat-o colegii mei, că trebuiau să aștepte aprobarea hotărarii CNSU, după asta vom afla de la alte țări dacă au cetățeni care doresc să ii aducem cu noi inapoi. Reporter: Si referitor la această nouă tulpină vedem că se intensifică discuțiile in Europa, Austria este in lockdown total, Israelul este prima țară care şi-a inchis complet granițele, se vorbește despre măsuri, restricții mai dure. Care este poziția Romaniei? Am putea și noi să adoptăm o poziție similară? Raed Arafat: Deci noi la acest moment aplicăm regulile care sunt stabilite la nivel european. La acest moment in Europa nu se discută de inchidere de granițe sau așa ceva, dar se discută de limitare de acces al cetățenilor din țările respective și persoanele care se repatriază, fiind cetățeni europeni, să intre printr-un mecanism mai strict de carantinare. Țările care au inchis granița sunt, de exemplu Marea Britanie, care fiind insulă este foarte ușor să faci acest lucru; inclusiv Israel, unde granițele mult mai ușor se controlează ca și acces extern, pentru că accesul extern la ei este pe cale aeriană. Așa că, in Europa, nu văd cum să se inchidă integral granițele sau așa ceva, deci nu văd asta ca o soluție și nici nu a fost aplicată inainte. Dar interdicția de zboruri pe anumite linii de zbor, interdicția de acces a anumitor cetățeni care sunt din zonele afectate, care nu sunt cetățeni europeni, măsuri de sănătate publică, asta oricand pot să fie intensificate, depinde ce decizii se vor lua inclusiv și ce recomandări vor fi la nivel european, la nivel de OMS ș.a.m.d. Reporter: Şi aș vrea, vă rog, să ne lămuriți și referitor la certificatul verde. Spunea ieri ministrul sănătății că acesta nu va mai fi obligatoriu la locul de muncă, in situația in care incidența este... Raed Arafat: Aici este o discuție in Parlament, nu am ce să explic mai mult. Așteptăm să vedem care va fi decizia finală. Ieri, a explicat domnul ministru clar care vor fi demersurile, dar este o discuție care va fi la nivelul Parlamentului sau la nivelul Guvernului și vedem după care va fi soluția. Reporter: Dar mai este nevoie de acest certificat, pentru că premierul Nicolae Ciucă spune in urmă cu doar cateva zile că este nevoie de... Raed Arafat: Vă rog, acestea sunt declarațiile miniștrilor, prim-ministrului și nu vreau să le comentez. Vor fi ulterior clarificate, bineințeles după ce vor trece, fie la nivel guvernamental sau chiar la nivel parlamentar, dacă va fi nevoie, și știți că este o discuție la nivelul parlamentului, și vom vedea care va fi decizia finală. Reporter: Mulțumesc. Raed Arafat: Mulțumesc. Reporter: Celelalte state au fost inițial pe listă și Malawi cand a venit vorba de lista cu statele din zona roșie. De ce a fost nevoie, iară, după ziua de ieri, de o nouă ședință pentru a introduce această țară? Raed Arafat: Pentru că au fost două liste. S-a lucrat după o listă care era o listă pe transporturi și pe interdicția de avioane și acolo nu era menționată Malawi și cea de-a doua listă unde era menționată Malawi. In final, din ce s-a intamplat intre ieri și astăzi, impact negativ cu siguranță nu a fost. A fost anunțat și Malawi, deci la noi s-a anunțat Mozambic, care este la limită bineințeles, știți foarte bine și asta era din cauza diferitelor liste venite tot la nivel european. Acum s-au integrat și totul este bine și avem și Malawi integrat. Reporter: Din datele pe care le aveți dumneavoastră, ce alte state ar putea intra in zona roșie? Știm că incă de ieri le-ați recomandat tuturor să evite deplasările in mai multe zone din... Raed Arafat: Da. Nu avem de unde să știm, dar fiind o variantă nouă și cu răspandire rapidă, poate incet-incet țările vecine țărilor care sunt acum cu probleme să inceapă să aibă aceeași problemă, deci nu știm incă la acest moment, nu putem să anticipăm să spunem: țara cutare sau țara cutare, dar asta e și motivul de ce s-a luat măsura de interdicție de zboruri. In final, tulpina va ajunge peste tot, asta nimeni nu va putea să oprească. Am văzut asta și cand a inceput pandemia in China. Singurul lucru care se face acum este intarzierea răspandirii și cumpărarea de timp pană aflăm dacă răspunde la vaccin, nu răspunde la vaccin, dacă e mai ușoară, dacă impactul ei pe sănătate e mai grav, deci astea toate sunt lucruri care acum se analizează și se studiază de către specialiști și de către oameni de știință care vor veni cu concluziile lor in următoarele săptămani. Reporter: Şi pentru că aţi menționat vaccinul, aș mai avea o intrebare, dacă imi permiteți. Sunt persoane care se intreabă acum, care nu sunt vaccinate și incă evită această decizie, dacă nu avem incă date exacte care să arate că vaccinurile deja existente pe piață nu sunt eficiente, de ce ar trebui să se vaccineze? Raed Arafat: Imi pare rău, vorbim aici de două chestii. Vorbim de vaccinurile care sunt funcționale pe toate tulpinile care au fost pană acum şi acum avem o tulpină care nu știm incă care este impactul ei. Deci nu ai cum să vii să spui: păi, pentru că a apărut tulpina asta, eu nu mă mai vaccinez. Va dura incă mult timp ca să devină această tulpină neapărat, să zicem, predominantă și atunci vaccinul in continuare protejează și este soluția pentru a opri următoarele valuri. Pană să vedem cum ajunge tulpina asta, dacă devine predominantă, in cat timp, poate intre timp se vor găsi soluții tot prin modificarea vaccinurilor pentru ea. Toate astea sunt lucruri la care urmează să avem răspunsuri in următoarea perioadă. Mulțumesc. Reporter: Bună ziua! Voiam să vă rog, dacă ne puteți spune dumneavoastră, legat de secvențiere. Ştim că inclusiv premierul a spus că o să inventariem capacitatea, insă ieri știm că s-a anunțat deja că se vor prelucra probe de la pacienții in stare severă. Dacă ne puteți spune dacă s-a inceput deja această procedură? Raed Arafat: Eu ce pot să vă spun, și aici informația o obțineți mai bine de la INSP, dar ce pot să vă spun este că, da, INSP a transmis la spitale pentru a recolta de la pacienții care sunt cu risc de a fi infectați cu această tulpină, pacienți in stare critică (...) Este o suspiciune ca tulpina să fie una diferită, adică să fie recoltări care să se trimită pentru testare și există centre care pot secvenția numărul lor. Cum se va face această treabă? Poate fi adresată intrebarea către INSP pentru a vă răspunde clar, să nu vă dau eu informații eronate. Reporter: Şi incă o intrebare: avand in vedere că această variantă a fost deja depistată atat in Italia, cat și in Germania, dacă am putea avea măsuri și cu privire la aceste țări care au deja confirmate cazuri cu varianta Omicron? Raed Arafat: La acest moment, cum am zis, deciziile sunt decizii la nivel european și vom vedea cum evoluează. Faptul că au fost depistate unul, două, trei, patru cazuri, care tot proveneau din zona Africii, asta nu inseamnă automat că inchidem cu toate lumea deplasările, dar trebuie mare atenție și trebuie respectate toate regulile de sănătate publică, indiferent unde ne deplasăm. Protecția cea mai importantă e asta: e masca! Masca protejează in mod egal. Cum a protejat pană acum, protejează mai departe orice persoană care o poartă cand circulă să nu contracteze virusul. In rest, măsurile vor fi măsuri luate la nivel european. Există un grup de coordonare și de armonizare a măsurilor in acest sens care se discută in cadrul lui și care vine cu recomandările exact ca și recomandările pe care noi le-am aplicat acum şi bineințeles mai este și Organizația Mondială a Sănătății. Reporter: Mulțumesc. Raed Arafat: Mulţumesc. O zi plăcută! 2021-11-28 13:50:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_2021-11-282021-11-28sedinta-guvern-2.jpgDeclarații susținute de premierul Nicolae-Ionel Ciucă, la începutul ședinței de guvernȘtiri din 28.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-premierul-nicolae-ionel-ciuca-la-inceputul-edintei-de-guvern1638096817 Galerie foto [Check against delivery] Nicolae-Ionel Ciucă: Bună ziua. Doamnă ministru, domnilor viceprimari, domnilor miniștri, vă mulțumesc pentru disponibilitate și, de asemenea, pentru modul in care am reușit să ne mobilizăm in aceste zile, să luăm decizii pentru a fi cat mai pregătiți pentru această nouă tulpină a virusului Corona, virusul sud-african, Omicron. Ieri, am avut discuții cu domnul ministru al sănătății, Alexandru Rafila și cu doamna Adriana Pistol. Au fost, de asemenea, discuții in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență. A fost adoptată o hotărare prin care am intreprins primele măsuri pe care țara noastră le va lua in acest sens. Ulterior, am mai primit incă o nominalizare de țară de la Comisia Europeană, este vorba de Malawi, și, in felul acesta, a fost nevoie să mai organizăm o ședință astăzi, pentru a completa hotărarea CNSU de ieri. De asemenea, a apărut acea problemă a cetățenilor romani, a echipei de rugby de la Baia Mare, care a rămas blocată in Africa de Sud; mai sunt alți patru cetățeni romani care sunt, de asemenea, blocați acolo și trebuie să se intoarcă acasă. La capitolul măsuri, am discutat cu echipa domnului ministru Rafila și am identificat că este nevoie in continuare să ne focalizăm atenția pe ceea ce inseamnă prevenție. De asemenea, am inventariat capacitatea de secvențiere pe care o avem și am stabilit măsurile pentru a putea să ameliorăm această capacitate, astfel incat să fim in măsură să identificăm apariția virusului in țara noastră in timp foarte scurt, pentru a putea să luăm măsurile care se impun. In ceea ce privește cetățenii romani din Africa de Sud, am avut o coordonare foarte bună cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Ministerul Transporturilor, cu Departamentul pentru Situații de Urgență și, incepand de ieri, au fost identificate soluțiile prin care să determinăm o decizie pe care o vom lua astăzi in ședința de guvern. Am identificat la TAROM o aeronavă care va zbura la Pretoria și va prelua cetățenii romani. De asemenea, pentru că, in aeronavă, vor mai fi alte 50 sau 55 de locuri libere, oferim această capabilitate și celorlalte țări europene care nu au reușit să iși extragă cetățenii din Africa de Sud și, in felul acesta, vom urca această disponibilitate a noastră pe Mecanismul european pentru situații de urgență. Ca atare, este cat se poate de normal să luăm astfel de decizii, pe care cetățenii le așteaptă de la noi. Noi avem datoria față de ei să luăm astfel de decizii. Nu in ultimul rand, ținand cont că, peste cateva zile, vom sărbători Ziua Națională, ar fi o bucurie pentru noi ca toți cei care sunt departe de țară și doresc să fie in țară de Ziua Națională să facem totul astfel incat să simțim impreună romanește. Mulțumesc presei. 2021-11-28 12:53:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_2021-11-282021-11-28sedinta-guvern-17.jpgMesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu prilejul Zilei BucovineiȘtiri din 28.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-nicolae-ionel-ciuca-cu-prilejul-zilei-bucovinei- Marcăm astăzi 103 ani de la realipirea ținutului Bucovinei la Romania-Mamă, un act istoric care a precedat, in 1918, cu doar cateva zile, un alt moment de suflet pentru neamul romanesc și cel mai important al istoriei noastre, Marea Unire. După aproape un secol și jumătate de ocupație străină, Bucovina redevenea, la 28 noiembrie 1918, parte integrantă a teritoriului romanesc. Indiferent de contextul politic, au continuat să simtă și să gandească romanește pe intreg ținutul bucovinean. Smulși fără voia lor din trupul Moldovei de puterile străine ale acelor vremuri, bucovinenii au continuat să creadă in destinul lor, de a reveni intre vechile hotare, chiar dacă istoria i-a ținut departe de frații lor romani. Perseverența oamenilor de cultură și a celor politici din acea perioadă, susținuți și de voința populară, reprezintă un exemplu din care consider că avem de invățat și astăzi, despre rădăcinile care ne unesc pe noi toți și care ne dau puterea de a depăși orice obstacol, oricat de insurmontabil poate să pară pentru unii. Frumusețea aparte a Bucovinei, tradițiile incă vii, valorile culturale și toată incărcătura istorică a acestor locuri ne incantă sufletul, fac parte din identitatea noastră ca romani și ne reprezintă in fața intregii lumi. Avem o datorie sfantă să păstrăm intacte toate aceste valori, din respect față de strămoși și pentru a duce mai departe povestea acestui leagăn al Moldovei istorice. De Ziua Bucovinei, mesajul trebuie să fie unul de unitate. Contextul crizei sanitare ne obligă să luăm cele mai bune măsuri pentru a trece cu bine de această perioadă. Impreună putem reuși! Nicolae-Ionel Ciucă, Prim-ministru al Romaniei 2021-11-28 09:18:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-11-28-09-19-48big_sigla_guvern.pngDeclarații susţinute de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, și directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, Adriana PistolȘtiri din 27.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-ministrul-sanatatii-alexandru-rafila-secretarul-de-stat-in-ministerul-afacerilor-interne-raed-arafat-i-directorul-centrului-national-de-supraveghere-i-control-al-bolilor-transmisibile-adriana-pistolGalerie foto [Check against delivery] Alexandru Rafila: Bună ziua. Mulțumesc pentru participarea la conferința de presă organizată la sediul Guvernului Romaniei. După cum știți, atat Organizația Mondială a Sănătăţii, cat şi Centrul European al Bolilor au lansat o alertă in sudul Africii. In șapte țări au fost izolate tulpini de ingrijorare, așa se numesc: variant of concern, ale virusului corona, care se pare că are mutații majore și care, din punct de vedere al consecințelor, pune probleme pentru că există o transmisibilitate (...). Urmează să vedem dacă, in viitor, eficacitatea vaccinării se păstrează in ceea ce privește acest virus şi dacă evoluția bolii este modificată față de varianta standard sau față de varianta Delta. Avand in vedere aceste alerte de la OMS şi de la Centrul European de Control al Bolilor, in mod normal, și Romania s-a adaptat măsurilor care au fost recomandate de către aceste instituții iar, in momentul de față, a fost adoptată o hotărare a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și o să vă prezinte imediat domnul dr. Arafat detaliile, care aliniază și Romania la măsurile care au fost deja luate in mai multe state europene, care limitează sau chiar interzic călătoriile in această zonă afectată sau dinspre această zonă afectată. Oricum, călătorii romani care vin din zonele respective vor fi carantinaţi timp de 14 zile, iar in prezența unui test negativ pot ieși din carantină, intr-un interval de 10 zile. Trebuie să spunem foarte clar - și lucrul acesta l-am discutat impreună cu domnul prim-ministru, care este deosebit de preocupat de acest subiect, legat desigur și de pericolul pe care l-au sesizat instituțiile medicale internaționale, dar și de subiectul pandemiei in general - că măsurile de vaccinare și măsurile de sănătate publică sunt recomandate cu tărie de către toate organismele internaționale. In continuare, vaccinarea este soluția care se consideră, in acest moment, că este oportună și populația ar trebui să țină cont de acest lucru, pentru că nu știm cum va evolua această nouă tulpină, iar alte măsuri de sănătate publică recomandate, incepand cu utilizarea măștii, distanțare sau evitarea aglomerațiilor, bineințeles că răman in vigoare. Mai mult, discuția s-a concentrat și asupra certificatului COVID; fac așa un disclaimer: nu se mai spune Certificatul Verde, pentru că Certificatul Verde original - ca să ințeleagă toată lumea - se referă la documentul adoptat de către Parlament European și se referă la călătoria intre statele membre. Pentru certificatul COVID, care a prezentat un subiect de interes şi de dezbatere, și de foarte multe ori de controverse in spațiul public, vom incerca să găsim o soluție legislativă, care să stabilească un cadru foarte clar pentru toată lumea, iar introducerea acestui certificat verde să poată să fie făcută atunci cand există o creștere susținută, un anumit interval de timp, de exemplu trei săptămani. Renunțarea la utilizarea acestui Certificat Verde complet, care presupune vaccinare, testare sau trecerea prin boală, să fie făcut atunci cand există o scădere mai multe săptămani consecutiv și se atinge un anumit nivel al incidenței cumulate. Toate aceste lucruri, detaliile tehnice, dacă vreți, cifrele vor fi stabilite de colegii de specialitate de la Institutul Național de Sănătate Publică. Aceasta este situația in momentul de față. Ne pregătim să vedem ce se va intampla in perioada următoare. Nu putem să excludem in nici un fel și, de fapt, nicio țară nu exclude apariția de cazuri şi nici Romania nu este ferită de posibilitatea apariției acestor tulpini. Pentru aceasta, Institutul Național de Sănătate Publică, impreună cu rețeaua de laboratoare care efectuează secvențieri, au demarat deja activitatea, in sensul că mai ales cazurile grave care sunt internate, in momentul de față, spitale vor fi subiectul acestor secvențieri, să vedem dacă cumva, mai ales dacă există și corelații epidemiologice, linkuri epidemiologice, aceste tulpini ar putea fi prezente in Romania şi dacă evoluțiile clinice ale pacienților care sunt infectați ar putea să difere față de varianta originală sau față de tulpina Delta. Cand discutăm de variantele de interes, sunt trei elemente care se dezbat intotdeauna. E vorba de transmisibilitate, iar referitor la acest lucru v-am spus că avem date că această tulpină se transmite mai ușor. Al doilea element este legat de forma de manifestare a bolii, mai puțin gravă sau mai gravă sau identică cu alte tulpini. Nu excludem niciuna dintre cele trei variante. Şi cel de-al treilea lucru care este important este legat de eficacitatea anticorpilor obținuți după vaccinare sau prin trecerea prin boală. In trei săptămani probabil, vor apărea primele studii care vor demonstra dacă vaccinarea sau trecerea prin boală sunt afectate de această nouă variantă. Eu vă mulțumesc! O să așteptăm intrebări din partea dumneavoastră. Il rog pe domnul secretar de stat să vină să ia cuvantul. Raed Arafat: Bună ziua! Aşa cum a zis domnul ministru, astăzi s-a intrunit online Comitetul Național pentru Situații de Urgență pentru a lua măsuri suplimentare față de cele care au fost anunțate prin hotărarea CNSU care s-a publicat ieri, referitor la lista țărilor. După cum observați in lista care a fost publicată, țările respective in mare parte erau in zona verde. Avand in vedere avertizările care s-au primit de la OMS și de la Comisia Europeană, s-a făcut modificarea astăzi in următorul sens: se modifică clasificarea țărilor și teritoriilor aprobate prin Hotărarea Comitetului Național numărul 106 din 26 noiembrie 2021 in sensul introducerii statelor: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe in zona roșie, incepand cu data publicării acestei hotărari, adică cu data de astăzi. Ea urmează să fie publicată in Monitorul Oficial in această după amiază. Hotărarea numărul 43 din 1 iulie 2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență se va modifica și se va completa astfel: unu, prin excepție de la prevederile articolului 5 pentru toate persoanele cetățeni romani, cetățeni din țările Uniunii Europene, ale spațiului economic european sau Confederația Elvețiană care sosesc in Romania din țările pe care le-am menționat anterior, se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile. Astfel, fie la domiciliu sau la locaţia declarată dacă există posibilitatea delimitării faţă de ceilalţi membri ai familiei sau faţă de cei cu care locuiesc. Următoarea posibilitate este in spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale conform prevederilor legale in vigoare. Cu alte cuvinte, se intoarce o familie intreagă de la o călătorie in zona care este afectate, ei pot să meargă acasă să stea toţi acasă. Se intoarce o singură persoană şi trebuie să se carantineze, trebuie să ne asigurăm că persoana respectivă, pe perioada carantinării, nu transmite şi la alte persoane infecţia. Şi atunci sunt două posibilități: fie se carantinează intr-un loc pe care il declară şi despre care știm că este departe de restul membrilor familiei, adică să fie izolat de ei și să poată să rămană pe perioada respectivă, fie intr-un loc care se pune la dispoziție de autoritățile locale. Următorul aspect, pentru toate persoanele prevăzute la alineatul 1, pe care l-am menționat inainte, se instituie obligativitatea testării RT-PCR pentru SARS-CoV-2 la sosirea in Romania, precum și in a 8-a zi de la sosire, iar in cazul unui rezultat negativ acestea pot ieși din carantină incepand cu ziua a zecea. Dacă nu se testează in ziua a 8-a, atunci răman carantinaţi 14 zile. Totodată, tot la recomandarea care a fost dată de la nivel european, se interzice accesul pe teritoriul Romaniei prin punctele de trecere a frontierei de stat a cetățenilor străini și apatrizilor definiți potrivit Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor in Romania, republicată cu modificările și completările ulterioare, care sosesc din Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe. Deci cetățenii care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene sau ai ţărilor pe care le-am menţionat la inceput, Confederația Elvețiană, sau, bineinţeles, cetăţeni ai Romaniei care tot sunt consideraţi cetăţeni ai UE, nu vor putea intra in Romania in următoarea perioadă dacă vin din aceste țări. Cam acestea sunt măsurile care au fost aprobate astăzi in Comitetul Național pentru Situații de Urgență, hotărarea a fost semnată de domnul prim-ministru și urmează să plece spre publicare la Monitorul Oficial. Totodată, un sfat pe care il dăm la acest moment, de a limita vizitele in zona respectivă la vizite extrem de esențiale și de a evita deplasările acolo pentru că există riscul, după cum va evolua situația, care nimeni nu știe cum va evolua in acest moment, există riscul să apară decizii care să ingreuneze revenirea in țară a persoanelor plecate sau care să creeze anumite probleme pe mecanismul de transport și revenire in țară dacă pleacă cu chartere sau dacă pleacă, să zicem, cu mijloace de transport. Așa că aceasta este o zonă in care, la acest moment, sfatul nostru pentru toți este să evite deplasarea, decat dacă este ceva extrem de esențial. Deci asta este ce putem spune la acest moment. Să monitorizeze toţi datele care vor ieși la nivelul INSP-ului, Ministerului Sănătății, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne, in vedere urmăririi evoluției și, bineințeles, dacă apar alte decizii vi le vom aduce la cunoștință. Mulțumesc. Dacă sunt intrebări. Reporter: Avand in vedere faptul că se cunosc foarte puține date despre noua tulpină, dar vedem că deja a apărut un prim caz in Belgia, iar in aceste momente se fac teste pentru alte 61 de persoane care au venit din Africa de Sud și care au fost testate pozitiv pentru a vedea dacă este vorba despre aceeași tulpină din Africa de Sud... Alexandru Rafila: In Olanda, da. Reporter: Intrebarea este dacă in țara noastră s-ar putea impune in următoarea perioadă preventiv anumite măsuri restrictive in contextul in care vedem că totuși au fost acordate anumite relaxări cu ocazia Zilei Naționale? Alexandru Rafila: In acest moment, cel puțin pe termen scurt, nu cred că este cazul să fie luate alte măsuri, cu excepția celor pe care le-a precizat domnul secretar de stat Arafat care se referă la intrarea persoanelor care vin din zonele de risc. In plus, monitorizarea pe care o efectuăm in mod curent, o efectuează Institutul Național de Sănătate Publică și laboratoarele care secvențiază tulpinile la nivelul diverselor spitale sau institute de specialitate, este funcțională. Oricum, aceste măsuri pe care le ia Romania sau orice alt stat din Uniunea Europeană nu o să prevină transmiterea acestei tulpini, ci o să intarzie cu două săptămani sau cu trei săptămani - asta este, dar e bine că știm și putem să ne pregătim pentru momentul cand se pune problema unei emergențe a cazurilor provocate de această tulpină care poate e mai transmisibilă, poate că e mai patogenă sau poate e mai puțin responsivă la anticorpii obținuţi după vaccinare sau la trecerea prin boală, atunci sigur că măsurile vor fi adaptate. In mod evident, acum, pentru un interval de o săptămană, nu știu dacă vor fi introduse restricții suplimentare pentru că, pană la urmă, in Romania, nu am avut niciun fel de caz. Avem cazuri sporadice, cum aţi spus dvs, unul in Belgia, e posibil să existe şi in Olanda. Este important ca lumea să ințeleagă și să renunțe, dacă se poate, la călătoriile in zonele de risc, pentru că aceste călătorii pun probleme serioase și in ceea ce privește carantinarea la intoarcerea in țară, dar inclusiv probleme legate de călătorii internaționale, pentru că sunt multe țări care reduc foarte mult transporturile către zonele afectate, pe de o parte, și, pe de altă parte, cu cat circulația e mai intensă cu atat riscurile de a apărea această tulpină in Romania sau undeva intr-o țară din Europa cresc mai mult. Reporter: In acelaşi context al călătoriilor, luați in calcul să extindeți aceste măsuri restrictive și in privința altor state tot din Africa? Am văzut că sunt foarte mulți romani plecați, de exemplu, in Egipt. Raed Arafat: Ce am zis ca recomandare, eu aş aplica pe toată zona, nu numai pe aceste 6 ţări, adică să aibă grijă, pentru că, la modul in care evoluează această situație, prima in zona care va fi mai afectată va fi zona africană şi după care, bineințeles, prin călătorii totul să inceapă să se răspandească in alte zone. De aici, eu am spus să urmărească datele, pentru că oricand noi măsuri pot fi anunțate. Se lucrează, bineințeles, in comun cu restul țărilor membre de la Uniunea Europeană, cu Comisia, cu Centrul European de Control al Bolilor, cu Organizația Mondială a Sănătății, deci, dacă vor apărea noi recomandări, aceste recomandări vor fi implementate cum s-au implementat actualele recomandări. Deci trebuie urmărite aceste informații pe toate site-urile pe care le-am menționat inainte. Reporter: Am văzut că a fost la intalnire cu dvs. şi doamna doctor Adriana Pistol. Alexandru Rafila: E şi aici, in sală, doamna doctor Adriana Pistol. Domnul prim-ministru ne-a invitat să venim să discutăm aceasta problemă care impunea urgenţă şi e normal să participe la această intalnire şi directorul Centrului Naţional de Control al Bolilor Transmisibile. Reporter: Aş fi avut o intrebare pentru dansa. Avem capacitea necesară astfel incat să facem indeajuns de multe secvenţieri incat să aflăm cat mai repede dacă există această tulpină in Romania? Adrian Pistol: In prezent, in Romania există șapte laboratoare care efectuează secvențieri. Capacitatea acestor laboratoare este diferită. Sunt laboratoare care pot să facă pană la 800 -1.000 de probe pe zi, sunt laboratoare care pot să facă un număr mai mic de probe, undeva la 200 - 300, important este să avem recolte, probele recoltate, motiv pentru care noi am incercat, prin intermediul Direcțiilor de Sănătate Publică, să alertăm toate spitalele COVID care au fost foarte clar invitate și cu o recomandare foarte fermă să recolteze probe pentru PCR de la toate cazurile severe, in primul rand, pentru că ne-am dori să știm dacă această tulpină este cumva mai severă și sigur să se obișnuiască ca, la toate cazurile pe care le internează, să intrebe persoana respectivă dacă a avut călătorie undeva intr-o țară africană sau a venit in contact cu o persoană care a călătorit de curand in acea zonă, acestea fiind primele indicii epidemiologice de legătură cu zona. Deci, dacă vom avea probe din unitățile sanitare, cred că, la acest moment, capacitatea este suficientă. Reporter: Se tot vorbește de adaptarea vaccinurilor. Cand sau dacă au fost discuții in care s-a pus in discuție această situație in care Romania ar putea primi vaccinuri, la un mandat, adaptate pentru noile tulpini? Alexandru Rafila: Este o discuție la nivel internațional și nu e de acum, este o discuție care s-a intensificat după apariția tulpinii Delta. Sigur că depinde de producător. Dumneavoastră știți că nu sunt chiar așa de mulți producători in lume care produc astfel de vaccinuri, care sunt și autorizate de Organizația Mondială a Sănătății. Există, cu siguranță, această preocupare și in mod evident switch-ul va fi necesar la un moment dat către un vaccin adaptat tulpinii circulante, doar că e o problemă. Va dau un exemplu: incepe să circule tulpina Delta, lucrezi pentru tulpina Delta și, cand ai terminat vaccinul și incepi să il administrezi pentru tulpina Delta, apare noua tulpină din sudul Africii. Ei bine, ăsta este un exemplu teoretic dacă vreţi, dar, in mod evident, această adaptare a vaccinului este foarte importantă. Dar mai există o direcție de cercetare care nu se referă doar la adaptarea in funcție de tulpina circulantă, ci - și lucrul ăsta se intamplă și in cazul infecției gripale -, se lucrează la vaccinuri care să fie eficace impotriva oricărei tulpini, inclusiv a tulpinilor mutante. Cred că astea sunt cele două direcții de cercetare, sunt discuții - știu că cei de la compania Pfizer sunt destul de avansați din punctul ăsta de vedere, dar să vedem momentul cand aceste vaccinuri trec studiile clinice, pentru că orice nou vaccin trebuie să urmeze și el, sigur mai scurte, niște etape care certifică siguranța pe deoparte și eficacitatea pe de altă parte, Reporter: Şi Romania ar fi printre primele țări? Alexandru Rafila: Nu cred că discutăm, adică care ar fi motivul ca Romania să fie printre primele țări? Noi discutăm de un mecanism european, in momentul de față, care a gestionat modul de achiziție și de distribuție a vaccinurilor către statele membre și a fost foarte bine că s-a intamplat așa pentru că am avut vaccin incă din primele zile ale autorizării acestui vaccin de către Agenția European a Medicamentului. In cadrul Mecanismului European sigur și Romania va beneficia la fel ca și celelalte state membre de prioritatea pe care o oferă apartenența la Uniunea Europeană. Reporter: Şi o intrebare pentru dumneavoastră, domnule doctor. In acest moment am văzut ce se intamplat in valul 4 cu sistemul medical. Avand in vedere că această nouă tulpină este sau se spune că este mult mai contagioasă și ar putea fi mult mai gravă, cum ar rezista sistemul medical al nostru intr-o situație in care această tulpină s-ar extinde in Romania? /.../ Raed Arafat: Deci aici pregătirea pentru următorul val oricum se face și la nivelul Ministerului Sănătății și la nivelul nostru, pe partea sectorului de urgență. Nu stăm liniștiți chiar dacă acum suntem in scădere la numărul cazurilor. Bineințeles, aici cu siguranță sunt și alte soluții care pot fi implementate, sunt convins că se lucrează asupra lor la nivelul Ministerului Sănătății. Am avut și vizite care au venit cu anumite idei, astea toate se vor discuta acolo. Din punctul nostru de vedere, capacitatea, modul in care vom reacționa - noi incercăm să păstrăm ce am avut in sensul in care, la momentul in care vedem că incepe să crească, să incepem să reactivăm anumite mecanisme care acum incet, incet nu mai sunt active sau sunt active la minim, pentru că avem un număr mai mic de cazuri, şi ne intoarcem la activarea unui număr mai mare de paturi de terapie intensivă, ne intoarcem la activarea mecanismelor din unitățile de primiri urgențe, la suplimentarea echipajelor de intervenție. De exemplu, din București abia acum două zile am dat acordul ca să se retragă ultimele mașini de SMURD și de multiple victime care au fost aduse in București pentru a sprijini serviciul de ambulanță și SMURD București. După cum știți, noi am adus 28 de echipaje, din care o parte din ele s-au retras aproximativ acum 10 zile și ultima parte s-a retras abia acum două zile. Oricand putem să revenim invers și să incepem să reactivăm toate aceste mecanisme. Reporter: Spuneaţi, domnule ministru, că de ce ar fi Romania printre priorităţi. Păi am văzut că intr-un varf de pandemie Romania a fost una dintre cele mai afectate ţări - avand in vedere toate intrebările pe care le-am pus mai devreme. Din această cauză am şi intrebat dacă am putea fi puşi ca prioritate, pentru că există un risc. Alexandru Rafila: Dvs. mi-aţi pus o intrebare, dar eu totuşi răspunsul să-l nuanţez, pentru că prioritatea trebuie să fie corelată, cum spuneţi dvs., am avut de suferit, dar trebuie să ne gandim de ce am avut de suferit. Pentru că nu am fost prioritari? Am fost prioritari, pentru că am discutat că Romania a avut acces la vaccin incepand din data de 27 decembrie 2020. Noi am avut probleme pentru că nu ne-am vaccinat decat in proporţie mică, şi aici nu poate altcineva să se vaccineze in locul nostru, şi, din păcate, nu am luat măsuri in timpul verii atunci cand, incepand cu data de 5 iulie, a inceput creşterea şi ne-am gandit să luăm măsurile ceva mai tarziu, şi au fost şi evenimente - nu mai intrăm acum, sunt lucruri care s-au incheiat, nu are rost să ne intoarcem la ele, dar au fost totuşi momente in care transmiterea infecţiei a fost accelerată şi nu trebuie să ne mai intoarcem la o astfel de situaţie, mai ales că in momentul de faţă există acest pericol, al unei noi tulpini emergente care ar putea să pună probleme sistemului de sănătate şi, bineinţeles, siguranţei populaţiei. Reporter: Domnule ministru, vă rog să ne explicaţi cum va funcţiona certificatul COVID - spuneaţi că el ar putea să fie introdus cand rata de infectare creşte şi retras atunci cand rata de infectare scade. Intrebarea mea era ce se intamplă cu angajaţii care sunt daţi afară de la locul de muncă atunci cand avem o rată de infectare mare şi acest certificat este obligatoriu? Alexandru Rafila: Eu nu cred că aţi auzit că am discutat despre datul afară al cuiva de la locul de muncă. O să incercăm să găsim o soluție. Eu v-am spus un principiu in momentul de față, dumneavoastră deja mă intrebați niște detalii tehnice. Nu am ce să vă răspund pentru că nu ăsta este scopul, ca să impiedici dreptul la muncă, ci scopul introducerii acestui certificat COVID este să franezi rapid o creştere a numărului de cazuri, deci este un scop de sănătate publică intr-un anumit interval de timp și din cauza asta există criterii de introducere a acestui certificat și criterii de renunțare la acest certificat. Noi sperăm că, in condițiile actuale, in care există și această nouă tulpină și, așa cum vă spuneam, există recomandarea explicită a Centrului European de Control al Bolilor, lumea să se protejeze și să iși protejeze, dacă vrem să avem cat mai multă liniște in perioada următoare, persoanele varstnice, persoanele care au diverse boli cronice, deci cele vulnerabile. Avem totuși o lună măcar la dispoziție să facem acest lucru și cred că e un moment in care trebuie să incetăm puțin dezbaterile acestea de tip polemic sau să sugerăm că se incearcă limitarea dreptului la muncă in vreun fel și să incercăm să fim solidari și să facem in așa fel incat și Romania să aibă probleme cat mai mici in ceea ce privește infecția cu noul coronavirus. Reporter: O precizare, vă rog. Asta inseamnă că persoanele care nu sunt vaccinate ar putea nu fie nici măcar suspendate de la locul de muncă, așa cum prevedea legea...? Alexandru Rafila: Eu v-am spus că... Deci, nu discutăm despre proiectul de lege care a fost in Parlament. Proiectul de lege care a fost in Parlament, dacă l-aţi citit, se referea exclusiv la personalul medical. Reporter: Ce se intamplă cu acei oameni? Alexandru Rafila: Cel puțin pentru personalul medical, vă dați seama că nu o să pună nimeni problema ca personalul medical să fie suspendat in vreun fel. Aici noi, acționand ca guvern al Romaniei, nu vreau să vă spun punctul de vedere al Partidului Social Democrat pe care il reprezint acum. Vă spun punctul meu de vedere ca profesionist in sănătate. Nu este potrivit, mai ales cand discuți de o urgență de sănătate publică, să pui in discuție suspendarea personalului medical. Vă mulțumesc! Reporter: Incă o intrebare pe altă temă, vă rog. Ce știm despre formele de boală provocate de această nouă tulpină? Alexandru Rafila: Eu v-am și răspuns că nu cunoaștem. Haideți să facem o cronologie. Prima tulpină a fost identificată pe data de 24 noiembrie, la o persoană de la care proba a fost recoltată pe data de 9 noiembrie. Deci noi discutăm de cateva zile. Vă dați seama că in cateva zile, nu poate nimeni să facă o evaluare a impactului cand avem un număr total de 200 de cazuri și un studiu care să poată să răspundă la intrebarea pe care aţi spus-o dumneavoastră, durează cateva luni incat să putem să avem o informație. Noi putem altceva, sau nu noi, cei care fac acest lucru de la OMS sau de la Centrul European de Control a Bolilor sau din Statele Unite pot să vadă dacă capacitatea neutralizantă, de exemplu, a anticorpilor obținuți după o infecție obișnuită sau după vaccinare este similară sau este modificată in raport cu această tulpină. Dar, asta necesită incă cateva săptămani ca să putem afla un răspuns. In trei zile nu s-a putut. Deci, ăsta este răspunsul. Reporter: Categoric sunt monitorizate aceste cazuri. Dumneavoastră ca ministru al sănătății sau alte instituții, primiți informații cu privire la evoluția persoanelor care sunt infectate cu noua tulpină? Vedem că avem un caz in Belgia, trei in Israel. Cum se simt acei oameni? Sunteți informat? Alexandru Rafila: Nu am primit astfel de informații dar, in momentul in care fiecare stat face niște raportări la nivelul sistemelor internaționale, fie că discutăm de Centrul European de Control al Bolilor, fie de OMS, o să avem, sigur, și noi acces la informații. Nu cred că cineva face raportări in fiecare zi referitor la cele cateva cazuri de infecție pe care le are. In plus, mai gandiți-vă și la faptul că marea majoritate a cazurilor care au fost inregistrate, cele 200 de cazuri, sunt inregistrate in partea de sud a continentului african care, mă rog, nu cred, cu o anumită excepție, nu cred că face parte din zona celor mai performante in sisteme de sănătate. Reporter: Domnule Arafat, spuneați că restricțiile le-ați introduce şi pentru alte state din Africa de Sud, pentru zona respectivă și, dacă avem in minte turiștii care călătoresc in state precum Egipt, Tunisia, Maroc, sunt zone destul de frecventate. Acești turiști sunt sau nu in pericol, pentru că avem și următoarea situație: un turist belgian a fost cel care s-a infectat, s-a intors din Egipt, a fost cel care s-a infectat cu această nouă tulpină şi dacă nu vă gandiţi acum la restricții privind carantinarea, mă gandesc la alte măsuri pentru a verifica turiștii care vin din aceste state? Raed Arafat: Deci, la acest moment recomandarea care s-a primit din partea Uniunii Europene, din partea organismelor care au făcut aceste recomandări, și aici vorbim in mod deosebit de Centrul European pentru Control al Bolilor, au pus o listă de țări care au recomandat ce am făcut noi și astăzi. După cum am zis și inainte, situația rămane sub o atentă monitorizare. In orice moment, cand vedem că numărul cazurilor incepe să apară, că intră aceste țări sub semnul intrebării, adică in sensul in care să introducem acolo măsuri, se va lua decizia pentru extinderea ariei sau extinderea numărului țărilor care vor fi sub incidența măsurilor pe are le avem acum. De aceea, am sfătuit ca orice călătorie in zona respectivă, unde este riscul să găsim anumite probleme in următoarele zile și să luăm măsuri similare, orice deplasare acolo să fie foarte bine calculată și să fie una neapărat esențială. Cei care pot evita să se deplaseze acolo, nu fac decat să simplifice lucrurile și pentru ei, și poate și pentru noi, in cazul in care se aplică astfel de reguli şi, cum a zis domul ministru, scad transporturile, unele avioane nu mai zboară, trebuie după asta să faci repatrieri, trebuie să te duci să-i aduci, deci devine o problemă mult mai complexă. Aşa că cea mai bună soluţie este, avand in vedere situaţia in cele 7 ţări pe care le-am menţionat, să ne gandim că prima zonă, unde e posibil să se extindă aceste măsuri in următoarea perioadă, pană avem un răspuns mai ales despre efectul vaccinurilor asupra acestei tulpini, prima zonă va fi zona limitrofă a acestor ţări şi se va extinde acolo, aşa că va trebui să fie atenţi cei care se deplaseaza că oricand regulile pot să fie schimbate, pot fi incluse şi alte ţări, şi aici, din ce aţi observat, nu avem timp de aşteptare. In momentul in care se ia hotărarea, se şi aplică. De exemplu, astăzi hotărarea a fost votată, se aplică, deci aici nu există timp de graţie ca toată lumea să poată să se intoarcă inainte, că scopul este să poţi să limitezi intrarea tulpinii in Romania, ca să intarziem efectul ei. Cam asta este. Reporter: Şi o intrebare pentru domnul Rafila, dacă-mi permiteţi. Spuneaţi că in continuare soluţia rămane vaccinarea. V-aţi gandit cum am putea să accelerăm acest proces, pentru că, din păcate, sunt persoane care spun nu acestei soluţii. Alexandru Rafila: Accelerarea campaniei de vaccinare nu se poate face decat prin creşterea increderii populaţiei şi prin schimbarea modului de comunicare. Am discutat cu domnul prim-ministru acest aspect şi, in perioada imediat următoare, deci in foarte scurt timp, o să incercăm să găsim elemente noi ale comunicării şi, mai ales, ale informării care de multe ori a lipsit. Acest sentiment de impunere a vaccinării trebuie să dispară şi trebuie, insă, inlocuit cu sentimentul de responsabilitate pentru sănătatea proprie şi a membrilor familiei. De-asta v-am şi spus puţin mai devreme că cea mai bună soluţie pentru petrecerea in linişte a sărbătorilor este să ne protejăm noi şi, dacă se poate, şi poate chiar asta este prioritar, să se protejeze persoanele varstnice şi persoanele cu boli cronice cu care intrăm in contact. Să nu uităm că in perioada de iarnă există o mobilitate mare, multă lume merge la rude, merge la ţară, merg să-şi vadă părinţii, sunt tot felul de lucruri tradiţionale care se intamplă şi aceste lucruri, dacă sunt, e foarte bine că se intamplă, dar trebuie să le facem in siguranţă. Siguranţa este dată de existenţa anticorpilor, care, chiar dacă, să spunem, nu sunt perfecţi, că aţi văzut şi există multe discuţii in spaţiul public atunci cand discutăm de persoanele vaccinate care se imbolnăvesc, putem insă să discutăm şi despre persoanele vaccinate care se imbolnăvesc şi nu fac forme grave de boală, nu merg la spital, nu ajung in situaţia in care să inregistrăm un număr mare de decese. Sigur că lucrurile astea nu se intamplă peste noapte, inclusiv schimbarea strategiei de comunicare, dar cu siguranţă ele se află pe agendă şi pe primele locuri in ceea ce priveşte interesul Guvernului Romaniei in acest domeniu. Reporter: Aveţi in minte ceva concret, ne puteţi da un exemplu concret despre cum aţi putea să modificaţi această strategie de comunicare şi...? Alexandru Rafila: Da, probabil că vom apela şi la astfel de soluţii, la agenţii profesioniste care pot să ajute la acest efort şi sunt sigur că există suficient de mulţi doritori să ajute la acest efort naţional care, pană la urmă, are două semnificaţii: este o semnificaţie legată de sănătate, sănătatea publică, şi cea de-a doua semnificaţie care devine tot mai evidentă, este cea de continuitate a vieţii economice intr-un context dificil. Cred că toată lumea, inclusiv cei care au agenţii de publicitate, angajatorii au acest interes, să-şi protejeze angajaţii şi să asigure sustenabilitatea economică a Romaniei. S-a discutat destul de puţin de partea asta şi asta iar o să fie o parte care ar trebui adusă in discuţie, inclusiv, să ştiţi, agenţiile de rating stabilesc scenarii mult mai favorabile şi parametri mult mai favorabili pentru ţările cu un procent mare de vaccinare, pentru că le corelează cu sustenabilitatea funcţionării economiilor din aceste ţări. Reporter: Vă rugăm să ne spuneți cum ar mai fi incurajată vaccinarea dacă avem un sistem de activare, respectiv dezactivare a certificatului COVID, dacă acest lucru s-ar intampla intr-un interval scurt de timp, să presupunem că in trei săptămani, o lună, ar cădea rata incidenţei și atunci am dezactiva folosirea certificatului COVID in magazinele non-esențiale, să spunem? Alexandru Rafila: Dezactivarea certificatului COVID are o dublă cheie de control. Nu este vorba numai de scăderea numărului de cazuri, timp de trei săptămani să spunem, un exemplu, nu trebuie neapărat să il luați ca atare, ci și de atingerea unei incidențe foarte mici, a unei incidenţe cumulate, care nu mai reprezintă o problemă pentru sănătatea publică. Vă dau o cifră tot așa, dacă vreți, ca exemplu, nu ca cifră definitivă. Sunt colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică care se gandesc cum va fi cel mai bine, deci, să zicem o incidență sub 0,5 ar putea să fie convenabilă. Problema mare in Romania, cel puțin ce am observat eu și multă altă lume, a fost legată de sentimentul de obligativitate, de coerciţie, care a fost cuplat cu acest instrument, care vedeți, nu se mai numește certificat verde, pentru că Uniunea Europeană l-a desemnat să fie doar pentru libera circulație intre statele membre. Atunci incercăm să il adaptăm și noi, să spunem că este certificat COVID, dar cred că toată lumea işi dă seama că e mult mai puțin obositor, mult mai puțin periculos, dacă vreți, să te vaccinezi decat să incerci să nu o faci sau să trebuiască să te testezi foarte frecvent. Şi mai e un lucru pe care aș vrea să il spunem foarte clar, pentru că este o dezbatere in spațiu public permanentă. Nu vreau să mă vaccinez pentru că vreau să am acces la tratament antiviral. Noi vom asigura accesul la tratament antiviral şi ambulator, ca să fie foarte clar, ne preocupă lucrul ăsta și il vom face, dar tratamentul nu inlocuiește vaccinarea. Vaccinarea este mult mai puțin periculoasă, dacă vreţi, din punct de vedere al efectelor adverse decat tratamentul antiviral, fie cu pastile, fie cu anticorpi monoclonali. Ele trebuie, antiviralele și anticorpii monoclonali, trebuie administrate cu foarte mare precauție, pentru că sunt substanțe care au efecte secundare, in mod evident mult, mult superioare efectelor secundare produse de vaccin. Chiar am un document trimis de Institutul Național de Sănătate Publică și, după administrarea primelor 10 milioane de doze de vaccin, pană la data de 3 octombrie, se inregistraseră, așa ca să ințelegeți, șase cazuri de miocardită, vreo 10 cazuri de şoc anafilactic, incă cateva alte afecțiuni, toate reversibile după tratament, deci nu a murit nimeni, ca să ne ințelegem, ceea ce inseamnă extrem de puțin. Adică, 30 de cazuri de manifestări, să spunem, grave la 10 milioane de doze este extrem de puțin. Dacă am face o astfel de statistică pentru utilizarea aspirinei, de exemplu, o să vedeți că acolo sunt mult, mult mai numeroase. Deci, argumentele in favoarea vaccinării sunt foarte solide, nu ascunde nimeni nimic, să ne ințelegem. Oricine poate să raporteze o reacție adversă, există un sistem deschis de raportare. Dacă vreți vă mai spune doamna doctor Pistol detalii. Dar noi chiar incurajăm pe toată lumea să raporteze aceste efecte adverse după vaccinare. Ele, din păcate, nu s-au confirmat sau din fericire nu s-au confirmat decat in foarte puține situații, aşa cum v-am spus puţin mai devreme. Reporter: O lămurire aş mai dori să ne spuneți. Ştim ce se intamplat in Parlament cu dezbaterile privind certificatul COVID, certificatul verde. Spuneaţi dumneavoastră de o soluție legislativă. Cand ar veni ea și sub ce formă? Alexandru Rafila: Forma o vom hotări impreună, dacă este vorba de o soluție care vine din partea guvernului sau va ajunge direct in Parlament. Oricum și o soluție a guvernului tot in Parlament va ajunge, pană la urmă. Noi trebuie să creăm cadrul, să nu legăm soluția legislativă de introducere. Introducerea pe baza unui algoritm, așa cum am spus, dar soluția legislativă ar trebui să fie luată pană la sfarșitul acestei sesiuni parlamentare. Reporter: Asta inseamnă pană la finele acestui an? Alexandru Rafila: Pană la finele acestui an. Reporter: Şi pentru domnul Arafat, dacă imi permiteţi. Vă rugăm să ne spuneţi cum se pregătește Romania pentru acest nou val, dincolo de activarea capacității pe care am avut-o pe varful valului pe care incă il traversăm, dincolo de activarea acestei capacități, ce facem in plus pentru că, am văzut, realitatea a depășit capacitatea pe care am avut-o de gestionare? Raed Arafat: Deci, ca soluţii şi, eu cel puţin am văzut că Ministerul Sănătăţii a anunţat implicarea medicinii primare, creşterea capacităţii ambulatorilor, mai e un lucru la care trebuie să ne uităm foarte bine, incep să apară din ce in ce mai multe cazuri de post-COVID, COVID lung, cum spunem, care necesită atenţie şi ingrijire atentă şi la care trebuie găsite soluţii pentru ea. Asta a fost una din concluziile colegilor din Israel, care ne-au spus că la ei deja se vede acest fenomen, că post-COVID-ul deja incepe să apară in unităţile de primiri urgenţă, incepe să apară in diferite zone, şi aici recomandarea este să se facă anumite clinici de pneumologie, de infecţioase... Alexandru Rafila: De recuperare. Raed Arafat: Exact, să se ocupe de aceste cazuri. Aşa că astea sunt măsuri suplimentare pe care Ministerul Sănătăţii le-a anunţat. Din punctul nostru de vedere, şi ne ocupăm de el in mod deosebit la nivelul centrului de coordonare, şi ce am făcut pană acum este incercarea de a creşte capacitatea şi rezolvarea problemelor de combatere cand incepe să crească valul şi incepe să fie impact pe sistemul sanitar şi pe unităţile de primiri urgenţe, şi nu numai, pe secţiile de ATI şi pe restul secţiilor, infecţioase, pneumologie ş.a.m.d. Aşa că măsurile vor fi combinate, măsurile de capacitate plus măsurile de a angrena şi alte sectoare din sistemul sanitar care să vină in sprijin şi care să ia presiunea de pe sectoarele de urgenţă, unde, intr-adevăr, trebuie să vezi bolnavii care au nevoie de ingrijri avansate, deci asta este important de spus. Reporter: Pe de altă parte, spuneaţi, cazurile sunt incă sporadice şi ar dura cam trei săptămani să se facă acele studii de secvenţiere... Alexandru Rafila: Nu, nu, nu studiile de secvenţiere. In ceea ce priveşte capacitatea neutralizantă a anticorpilor care apar după vaccinare. Reporter: Avem timp? Nu este cam mult timp să aşteptăm să vedem ce se intamplă? Alexandru Rafila: Păi noi nu aşteptăm. Pe cine aşteptăm? Nu aşteptăm deloc. Nu cred că din ceea ce v-am spus noi rezultă că aşteptăm ceva. Nu aşteptăm. Ne pregătim, in funcţie de concluziile acestor studii sau acelor studii, sigur că ne adaptăm in momentul respectiv apropo de strategia de vaccinare, modul de desfăşurare a activităţilor publice ş.a.m.d. Asta nu inseamnă că aşteptăm să se intample, dar trebuie să avem informaţii care să fie, din punct de vedere ştiinţific, validate. Reporter: Domnule ministru, aş vrea o precizare mai intai, acea lege, spuneaţi, legată de certificatul COVID, ar putea lua forma şi unei ordonanţe de urgenţă care să fie dată mai repede? Alexandru Rafila: Rămane să discutăm cu toate instituţiile implicate. Lucrul acesta va trebui discutat şi in cadrul coaliţiei, el trebuie asumat din punct de vedere politic, incat să răspundem acestei urgenţe de sănătate publică şi să creăm un mecanism transparent şi predictibil şi cunoscut de utilizare a acestui certificat COVID, care nu trebuie să fie in niciun fel discriminator, nu trebuie considerat un element de coerciţie, ci dimpotrivă, un element de protecţie a sănătăţii şi de control al pandemiei, incat să nu repetăm experienţa din valul 4. In momentul de faţă sigur că nimeni nu ştie ce se va intampla, probabil că acest val 5 pe care il legăm de o intensificare a activităţilor in perioada sărbătorilor şi nu putem să excludem acest lucru, nu o să aibă legătură cu noua tulpină, este prea devreme, dar nu trebuie să evităm sau să excludem niciun fel faptul că o astfel de tulpină poate să potenţeze agresivitatea unui astfel de val. Reporter: Voiam să vă intreb, de asemenea, dacă aţi discutat cu premierul astăzi şi despre mutarea unor atribuţii de la DSU la Ministerul Sănătăţii? Alexandru Rafila: Nu am discutat lucrul ăsta, nu e o problemă de mutare a atribuţiilor, este o problemă de armonizare a procedurilor in cadrul instituţiilor care colaborează in acest moment pentru gestionarea pandemiei. Reporter: Şi o intrebare pentru domnul Arafat. A apărut in spaţiul public o controversă legată de testele pentru elevi, că acele kituri ar fi ajuns neasamblate in şcoli şi.. Raed Arafat: Nu. Să ne inţelegem, ştiu despre ce este vorba. Aceste teste, şi cand am adus testele antigen rapide, ele vin in cutii... Alexandru Rafila: 25. Raed Arafat: Da, dar cele 25 sunt bețișoarele, sunt containerul de soluție, sunt locul unde iei şi faci amestecul și tot și după care caseta in care pui ca să vezi testul. Nu vin cate un test cu toate asamblate. Vin separat și cand facem testele luăm o bucată din fiecare, le punem și testăm. Dacă noi facem o solicitare in achiziții, dacă la caietul de sarcini scria la /.../ in achiziții că vrem testele să fie asamblată individual, unu: era riscul să nu găsim cine să o facă și să vină cu o ofertă, mai ales la cantitățile pe care le vrem; doi: insemna că poate livrarea trebuia să fie mult mai tarziu, pentru că trebuia să schimbe modul de livrare și să stea cineva să le asambleze și să le livreze. Pentru asta s-au luat, nu văd o problemă in a lua o componentă din fiecare cele patru sau trei componente care sunt și să le punem intr-un loc. Deci, asta este. Dar așa se livrează ele și așa s-au livrat și testele antigen rapide, şi aşa s-au livrat testele in general care au fost teste rapide așa se livrează, fie in cutii mici, fie in cutii mai mari pe cele patru componente care nu sunt combinate intr-un container separat. Reporter: Dacă rezultatul e in vreun fel afectat de faptul că nu vine kitul complet și... Raed Arafat: Nu ar trebui să aibă efect, că noi toate testele de antigen așa s-au folosit. Reporter: Dacă imi permiteţi o lămurire aici. In acea postare, unde se reclamă acest lucru in privința testelor de salivă, se arată că acele teste au ajuns in școli și fără instrucțiuni și fără... Raed Arafat: Nu. Este fiecare cu un set de instrucțiuni, care se multiplică acolo. Deci, nu trebuie decat la nivelul școlii să multiplice instrucțiunea care este dată, ca să o dea la fiecare persoană care va administra testul. Dar instrucțiune pentru test a ajuns, deci nu s-a pus problema. Şi rugămintea noastră către toți este să lucrăm impreună. Avem ce face aici ca intr-adevăr să le folosim pentru screening și pentru a vedea dacă cineva intr-adevăr poate fi pozitiv, ca să confirmăm după asta, că știți că după asta vine confirmarea, că ăsta nu este testul final, este testul de screening numai. De aici rugămintea noastră către toată lumea e să ințeleagă că e nevoie să colaborăm cu toții, să lucrăm cu toții. Deci, nu e o mare problemă să iei acele componente și să le pui separat pentru fiecare persoană care va fi testată. Reporter: Domnule ministru, Comisia Europeană discută despre valabilitatea certificatului pe o perioadă de nouă luni pentru persoanele vaccinate cu schema completă, posibilitate de prelungire după doza booster. Ați lua in calcul această variantă și la noi in țară? Şi o precizare, dacă ați lua in calcul această variantă, am discuta despre certificatul verde, cel pentru călătorii sau cel COVID pentru celelalte activităţi? Alexandru Rafila: Sunt două lucruri separate. Certificatul verde e reglementat la nivelul Uniunii Europene. Şi dacă la nivelul Uniunii Europene se hotărăște ca acest certificat verde are o anumită valabilitate, in funcție de o anumită schemă de vaccinare, așa vom face și noi ca și ceilalți membri ai clubului. Suntem intr-un club, trebuie să respectăm regulile. In ceea ce privește la nivel național, asta rămane de văzut. Şi totuși aș mai aduce in discuție un element, şi apropo de a treia doză booster, trebuie să vedem şi ce se intamplă cu aceste studii care se referă la eficacitatea vaccinului, in raport cu alte tulpini, nu neapărat aceasta, cu alte tulpini emergente care pot să fie sau să nu fie neutralizate de anticorpii care rezultă in urma vaccinării. Cred că e o discuție prematură in Romania acest subiect. Eu cred că e mai important să vaccinăm jumătate sau mai mult de jumătate din romanii care incă nu au reușit să se vaccineze, iar doza a treia trebuie explicat că, pentru persoanele, spre exemplu, cu varsta de peste 60 de ani sau pentru cele care au boli cronice, este utilă tocmai pentru a evita imbolnăvirea intr-o situație in care oricum reactivitatea organismului este diferită, este diminuată și atunci cea de-a treia doză poate avea acest efecte de booster, dacă vreți, dar pentru anumite persoane intregește schema de vaccinare, adică la persoanele cu imunitatea afectată schema completă, dacă vreți, de vaccinare e cu trei doze. Ăsta este răspunsul. Reporter: Şi incă o intrebare, dacă imi permiteți. Am intrat in sezonul rece, sezon in care apare și virusul gripal. Ar insemna acest lucru o presiune pe sistemul de sănătate in contextul in care apare virusul gripal? Avem acum această nouă amenințare cu o tulpină mult mai contagioasă, nu știm dacă și mai puternică și intrăm și in valul 5. Alexandru Rafila: Sistemul de sănătate din Romania, totdeauna iarna, este supus, cel puțin spitalele de boli infecțioase, la mine la spital, la Matei Balș, e mare afluență. Acum noi ne găsim intr-o situație puțin paradoxală că anul trecut virusul gripal nu a circulat aproape deloc și lucrul ăsta a demobilizat multe persoane, poate, să se vaccineze. In general, după un sezon in care nu circulă, urmează un sezon in care circulația este intensificată. Este perioada optimă pentru toată lumea să se vaccineze. Există două milioane de doze de vaccin, cred, care a fost achiziționate de Ministerul Sănătății, există vaccinul disponibil in farmacii pentru celelalte categorii de persoane care doresc să o facă. Sigur, avem un avantaj, dacă vreți, dacă putem considera așa, măsurile astea de distanțare, de utilizarea măștii, previn, și de igienă, de exemplu, previn și transmiterea infecției gripale. Deci, aici ar fi partea favorabilă care ar putea să nu ducă la o situație cum descrieţi dumneavoastră, insă o să trebuiască să ne pregătim să putem să facem și diagnosticul diferențial intre gripă și infecția cu noul coronavirus, pentru că, din punct de vedere al simptomatologiei, ele sunt destul de apropiate. Reporter: Vă mulțumesc! Raed Arafat: Mulţumim! 2021-11-27 16:21:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_2021-11-272021-11-27guvernul-ciuca-26nov-2.jpgÎntâlnire de lucru cu ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, și directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, Adriana PistolȘtiri din 27.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/intalnire-de-lucru-cu-ministrul-sanatatii-alexandru-rafilaGalerie foto 2021-11-27 15:08:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_2021-11-272021-11-27guvernul-ciuca-26nov-7.jpgÎntâlnire cu primarul general al Capitalei, Nicușor DanȘtiri din 27.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/intalnire-cu-primarul-general-al-capitalei-nicu-or-danGalerie foto 2021-11-27 15:04:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_2021-11-272021-11-27guvernul-ciuca-26nov-5.jpgBriefing de presă susținut de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode și de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, la finalul ședinței de guvernȘtiri din 26.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-sustinut-de-ministrul-afacerilor-interne-lucian-bode-i-de-ministrul-finantelor-adrian-caciu-la-finalul-edintei-de-guvernGalerie foto [Check against delivery] Lucian Bode: Bună ziua! Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astăzi hotărarea de modificare a Hotărarii de Guvern 1183 din 8 noiembrie 2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, fiind preluate astfel propunerile făcute de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin Hotărarea Nr. 105 din 19 noiembrie 2021. Modificările introduse prin hotărarea guvernului adoptată astăzi sunt, şi o să vă prezint șase dintre acestea, intr-o sinteză pentru dumneavoastră: Unu: se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a Romaniei cu participarea, in zona oficială delimitată de organizatori, a cel mult 400 de persoane in municipiul București, iar in municipiile reședință de județ, cu cel mult 200 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe de minim un metru intre participanți, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de protecție sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 sau, respectiv, persoanele care au trecut prin boală. Doi: se permite accesul tuturor persoanelor la ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale a Romaniei cu asigurarea unei distanțe de minimum un metru intre participanţi, cu portul măștii de protecție și cu respectarea măsurilor de prevenire și răspandire a infecțiilor cu SARS-CoV-2. Trei: se permite organizarea și desfășurarea activităților specifice Zilei Naționale a Romaniei la sediul autorităților și instituțiilor publice centrale cu participarea a cel mult 300 de persoane, iar la sediul autorităților și instituțiilor publice locale, cu participarea a cel mult 150 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe de minim doi metri pătrați pentru fiecare persoană participantă. Precizez faptul că participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate, respectiv persoanele care au trecut prin boală. Patru: se permite desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul Romaniei in spațiile inchise sau deschise, in intervalul orar 5:00-21:00, cu participarea spectatorilor pană la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minim un metru intre persoane și cu purtarea măștii de protecție. Precizez faptul că participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate sau persoanele care au trecut prin boală. Cinci: se permite desfășurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale in intervalul orar 5:00-21:00 cu participarea publicului pană la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, cu purtarea măștii de protecție, cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 metri pătrați pentru o persoană. Menționez incă o dată: participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate sau au trecut prin boală. Și ultima reglementare pe care v-o prezint: se permite organizarea și desfășurarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională, care necesită activități practice, workshopuri și conferințe, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, in intervalul orar 5:00-21:00, cu participarea persoanelor pană la 30% din capacitatea maximă a spațiului, in interior sau in exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe de minim doi metri pătrați pentru fiecare persoană, purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de sănătate publică. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv pentru persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusului SARS-CoV-2. Acestea sunt principalele reglementări cuprinse in hotărarea de guvern de astăzi. Eu aici mă opresc, dacă sunt intrebări pe această temă, vă stau la dispoziție. Domnul ministru al finanțelor vă va prezenta la fel de importantul subiect al rectificării. Așadar, cum apreciați dumneavoastră. Il lăsați să prezinte și domnia sa, și intrebările la final, cum doriți. Reporter: Bună ziua! Domnule ministru, vedem că in această ședință de guvern au fost adoptate aceste relaxări, pentru in special ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională. Intrebarea este de ce venim cu aceste măsuri de relaxare, in contextul in care vedem că in alte state europene sunt impuse tot mai multe restricții și avem aceste recomandări din partea specialiștilor, care spun că nu trebuie să lăsăm garda jos, pentru că urmează valul cinci. Lucian Bode: Categoric nu trebuie să lăsăm garda jos. Ne-am uitat pe statistică, vedem că mai avem in Romania trei județe in scenariul roșu, vedem că rata de infectare, la 24 de ore, a persoane nou infectate este in scădere. Dar, in același timp, ne uităm, așa cum foarte corect ați subliniat, cu ingrijorare la ceea ce spune OMS, spre exemplu, cu riscurile care s-ar putea să vină dintr-o anumită zonă a lumii, din Africa, mai exact, tulpina africană. Vom vedea raportul Organizației Mondiale a Sănătății și noi, astăzi, adoptăm o hotărare a CNSU, o hotărare prin care vom stabili lista țărilor cu zonele verzi, zonele galbene, zonele roșii, și, cu siguranță, acolo, dacă OMS ne spune foarte clar că există aceste riscuri, eu cred, dar incă nu s-a luat această decizie, eu cred că Romania va introduce in zona roșie automat aceste țări. Și ce inseamnă zona roșie? Inseamnă obligatoriu carantinarea celor care vin din aceste zone. Dar așteptăm raportul... Reporter: Chiar dacă sunt persoane vaccinate? Lucian Bode: Chiar dacă sunt persoane vaccinate, dacă vorbim de această nouă tulpină extrem de agresivă și periculoasă. Dar, incă o dată, nu s-a luat această decizie. Astăzi vom adopta hotărarea CNSU cu lista țărilor și atunci vom spune foarte clar dacă introducem aceste țări in zona roșie, cu obligativitatea carantinării, indiferent dacă sunt sau nu vaccinate. Reporter: Revenind la paradele care ar avea loc de 1 decembrie, credeți, totuși, că este oportun să vorbim despre aceste relaxări in contextul in care am văzut că, și in vară, am avut o perioadă in care numărul cazurilor a mai scăzut; ulterior, a venit valul patru. Lucian Bode: Numărul persoanelor participante, așa cum ați văzut, este limitat la 400, respectiv 200, București, respectiv municipii reședință de județ. In ceea ce privește activitățile autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, vorbim despre 300, respectiv 150 de persoane. Vorbim despre persoane vaccinate, vorbim despre persoane care au trecut prin boală, așa cum ați putut sesiza, nu vorbim despre persoane care să prezinte o adeverință. In acest sens, publicul poate participa, cum am spus, atat in București, cat și intreaga țară, la aceste activități, cu respectarea distanței, cu portul măștii și, obligatoriu, să facă dovada vaccinării sau a faptului că au trecut prin boală. Reporter: Și o intrebare referitoare la certificatul verde, dacă acesta mai rămane valabil in contextul in care se apropie sărbătorile de iarnă, oamenii se pregătesc pentru aceste sărbători, dacă mai rămane valabil in cazul magazinelor non-alimentare? Lucian Bode: Așa cum știți, noi avem o inițiativă legislativă in Parlament și mi-aș dori ca Parlamentul să ia o decizie cat mai repede cu putință in ceea ce privește certificatul verde. Vă rog! Reporter: In condițiile implicațiilor apărute de la noua tulpină africană, voiam să vă intreb dacă luați in calcul noi restricții in perioada sărbătorilor, la acest moment, ori să suspendați zborurile dinspre Africa de Sud, așa cum țări, precum Italia, au decis deja acest lucru? Lucian Bode: Absolut toate deciziile pe care le vom lua la nivelul Guvernului Romaniei vor fi fundamentate pe baza rapoartelor Organizației Mondiale a Sănătății, INSP, hotărarilor CNSU și, de abia la finalul acestei proceduri, Guvernul Romaniei va lua o decizie. Astăzi, așa cum v-am spus, suntem in discuții in Comitetul Național pentru Situații de Urgență, suntem in discuții cu privire la aprobarea listei țărilor cu cele trei categorii. La finalul zilei, cu siguranță, veți avea răspuns la intrebarea dacă introducem in zona roșie acele țări la care faceți referire. Reporter: Și dacă le veți introduce in zona roșie, ce ar trebui ... Lucian Bode: Inclusiv această decizie, dacă instituim carantina obligatorie pentru cei care vin din respectivele țări, chiar dacă sunt vaccinați. Acest lucru, de altfel, este, așa cum corect ați spus, o practică deja pusă in aplicare de alte țări europene. Reporter: Bună ziua, domnule ministru, eu doar v-aș intreba de un update dacă aveți la acea anchetă din Giurgiu, cu referatul pentru un porc? Lucian Bode: Da, este ultima dată cand răspund astăzi, probabil, la această intrebare. Este nedrept pentru zecile de mii de polițiști care sunt zi de zi la datorie, este nedrept să fie subiect de glume pe seama unor nefericiți de la Serviciul Rutier Giurgiu. Știți, o expresie foarte cunoscută și folosită foarte des in limba romană cand o zbura porcul. Ei, cred că se pare că această expresie i-a inspirat pe cei de la Poliția Rutieră Giurgiu și vreau să vă anunț astăzi, aici, faptul că pană o zbura porcul, am decis să ii zbor eu pe cațiva din funcție. Așadar, am decis incetarea imputernicirii șefului Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, incepand cu data de 26 noiembrie, și am decis declanșarea cercetării prealabile, in conformitate cu Statutul polițistului, față de un ofițer și cinci agenți de poliție pentru a stabili existența sau inexistența unor abateri disciplinare. Vă mulțumesc! Reporter: Vă rugăm să ne spuneţi dacă a avut sau nu loc o şedinţă a coaliţiei inainte de şedinţa de guvern de astăzi. De altfel, ştim că fostul premier Florin Ciţu a cerut o discuţie pe marginea rectificării bugetare, care a fost adoptată azi. Lucian Bode: Răspunsul este nu. Nu a avut loc o şedinţă a coaliţiei. Şedinţele coaliţiei se organizează, se desfăşoară conform acordului politic semnat de cei patru parteneri. Vor fi săptămanale, vor fi anunţate public şi vor avea o ordine de zi dinainte stabilită. Aşadar, astăzi a fost o simplă discuţie intre liderii celor mai importante partide care compun coaliţia de guvernare, pe mai multe teme, inclusiv pe tema rectificării, despre care, cu siguranţă, domnul ministru vă va da mai multe detalii. Reporter: Aşadar a fost o chestiune care a ţinut de organizare faptul că nu a avut loc această şedinţă? Lucian Bode: Nu, nu a avut lo o şedinţă a coaliţiei, a fost pur şi simplu o discuţie, nu de organizare, cand se convoacă, ele vor fi anunţate public de către liderii celor patru formaţiuni politice, nu de către miniştri. Reporter: Domnule Bode, dvs., in calitate de prim-vicepreşedinte PNL, ne puteţi spune de ce a fost convocată atat de in grabă această şedinţă de preşedintele partidului? Ştiu că... Lucian Bode: La ce şedinţă vă referiţi, mă iertaţi? Reporter: La această discuţie care a avut loc pe tema rectificării bugetare. Florin Ciţu s-a consultat in partid inainte de a cere această şedinţă? Lucian Bode: Cu tot respectul, aici suntem Guvernul Romaniei şi despre chestiuni care ţin de partid o să vă răspund cu mare plăcere, cum fac de fiecare dată, in Modrogan, nu aici, la sediul Guvernului. Reporter: Domnule ministru, dar aţi vorbit despre rectificarea bugetară, un act extrem de important pentru Guvern. Lucian Bode: Rectificarea bugetară era deja discutată cu toate ministerele şi o să vă explice domnul ministru cum s-a derulat această procedură de consultare a ministerelor. Nu era nevoie de un aviz politic. Pur şi simplu a fost o discuţie, ştiţi foarte bine că Florin Ciţu a predat portofoliul, a predat mandatul către ministrul fondurilor europene şi in acest context s-a aflat la Guvern. Eu vă mulţumesc şi vă să-i daţi posibilitatea... Reporter: O precizare, deci, in timpul acestei discuţii s-au făcut sugestii de modificare a rectificării? Lucian Bode: Categoric nu. Nu. A fost o discuţie pe mai multe subiecte, inclusiv pe ordinea de zi. Pe ordinea de zi am avut astăzi, pe langă rectificare, am avut hotărarea de guvern cu privire la starea de alertă, am avut hotărarea de guvern cu privire la ziua liberă de luni, am avut mai multe, am avut şi la confidenţial un memo, o notă pe care a prezentat-o un coleg ministru, aşadar, am discutat despre mai multe subiecte. Reporter: Şi vor mai avea loc astfel de discuţii inaintea şedinţelor de guvern? Lucian Bode: Nu. Vor avea loc, aşa cum am spus, şedinţe de coaliţie, in care vom discuta inclusiv chestiuni care ţin de agenda guvernului. Reporter: Domnule Bode, o precizare, vă rog: dar in ce calitate au participat liderii partidelor politice la această discuţie, care viza acte care erau pe agenda şedintei de guvern? Deci ne spuneţi că nu a fost o şedinţă a coaliţiei, care este prevăzută de acordul politic, dar totuşi vedem că liderii partidelor politice vin la guvern, discută cu miniştrii... Lucian Bode: Totuşi, vorbim de un guvern politic şi primul ministru are acest drept şi chiar o parghie de a invita liderii partidelor politice la discuţii, ori de cate ori consideră domnia sa de cuviinţă. Reporter: Domnule ministru, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor anunţă proteste pentru luna ianuarie, la care vor participa cateva mii de oameni, in semn de protest faţă de faptul că salariile poliţiştilor nu au fost majorate in 2021, conform legii, şi nici nu sunt perspective că vor fi majorate anul viitor. Luaţi in calcul, avand in vedere că sunteţi chiar langă ministrul de finanţe şi cu care, oricum, bănuiesc că v-aţi mai intalnit, dacă aţi mai discutat despre veniturile poliţiştilor pentru anul acesta sau pentru anul viitor. Lucian Bode: Lucrăm la proiectul de buget al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2022. Şi anul trecut, dacă vă aduceţi aminte, am solicitat fondurile necesare pentru majorarea salariilor, de fapt, punerea in aplicare a Legii 153, am solicitat aceste fonduri suplimentare. Din păcate, am reuşit să le obţinem doar parţial, vă aduceţi aminte că am obţinut pentru 75.000 de angajaţi ai MAI acordarea sporului de specialist de clasă, un impact financiar de peste 120 de milioane de lei, dacă nu greşesc, şi alte drepturi salariale pentru angajaţii MAI. Şi in acest an vom fundamenta bugetul astfel incat să acoperim toate obligaţiile care ne revin nouă, in calitate de ordonator principal de credite, pentru a onora toate obligațiile, pană la urmă, că sunt obligații, vorbim de hotărari judecătorești definitive, acte administrative care trebuie puse in executare și, dacă vreți, cel mai bun exemplu este cel de astăzi, de la Ministerul Justiției, cand, ii mulțumesc şi pe această cale domnului ministru pentru că a ințeles să acorde peste 800 de milioane de lei la rectificare, bani pentru a plăti drepturile salariale restante, acte administrative care obligatoriu trebuie puse in aplicare. Altfel riscam să blocăm sistemul de justiție din Romania și mă bucur că acest lucru nu s-a intamplat. Reporter: Şi pentru că vine Ziua Naţională a Romaniei, o singură rugăminte, Antena 3 face un demers special, vă rugăm să completaţi următoarea propoziţie: Sunt roman pentru că... Lucian Bode: Sunt roman pentru că iubesc Romania. Reporter: Mulţumesc. Reporter: Domnule ministru, de 1 Decembrie au fost anunţate mai multe proteste in toate oraşele ţării. In calitatea dumneavoastră de lider al Ministerului Afacerilor Interne, aveţi in calcul să luaţi noi măsuri impotriva acestor proteste, pentru că, pană la urmă, suntem in prim val patru? Lucian Bode: Protestele sunt garantate prin acte normative, ştiţi foarte bine, in această perioadă, că aceste proteste pot avea loc cu un număr limitat de participanţi, cu respectarea unor prevederi legale. In consecinţă, ne vom asigura că cei care doresc să protesteze in această perioadă o pot face in siguranţă. Reporter: Dar cum veţi face asta, pentru că pană acum exemplele ne-au arătat că nu este respectată nicio regulă? Lucian Bode: La ce anume vă referiţi? Reporter: In niciun caz nu participă un număr limitat de persoane, nimeni nu poartă mască de protecţie... Lucian Bode: Cand nu se respectă regulile organizatorii sunt sancţionaţi. Domnule ministru - şi vă mulţumesc incă o dată pentru susţinerea la rectificare, şi la Ministerul Afacerilor Interne şi la Ministerul Justiţiei -, apropo, la Ministerul Afacerilor Interne am primit 440 de milioane la rectificare pentru plata pensiilor militare de stat, și ii mulțumesc domnului ministru, și 130 de milioane pentru derularea contractelor subsecvente pentru achiziții și stocuri de urgență medicală. Vă mulțumesc. O zi frumoasă! Adrian Caciu: Vă mulţumesc, domnule ministru. Bună ziua! Astăzi avem cateva vești bune. Rectificarea bugetară pe bugetul asigurărilor sociale de stat, mult așteptată de altfel pentru seniori noștri, pentru pensionari, a fost adoptată și rectificarea aferentă bugetului de stat, la fel, a fost adoptată, in contextul in care am menținut ținta de deficit la ținta asumată in programul de convergență al Romaniei, in procedura de deficit excesiv, de 7,13% din PIB, in contextul in care am asigurat resursele necesare pentru acest an, pană la finalul anului, la 31 decembrie, și in contextul in care, foarte important, am reușit să găsim o soluție pentru deblocarea situației critice de la CEC Bank, o societate de comercială, o societate bancară de stat care de doi ani de zile căuta soluția, dacă vreți, ca după o majorare de capital social, din 2019, să poată intra in regula solicitată de Comisia Europeană de a putea avea expunerea și garanțiile necesare pentru a intra pe piața reală a creditării. Drept pentru care am stabilit că acordăm un imprumut de 1,4 miliarde de lei către această societate bancară, către CEC Bank, cu mai multe scopuri. In primul rand, statul roman va incasa imediat 900 de milioane de lei dividende. In al doilea rand, această societate bancară, CEC Bank și celelalte bănci, ne vor sprijini in aplicarea programului de guvernare, pentru că programul de guvernare nu conține numai bani de la bugetul de stat, conține și foarte multe fonduri europene, avem nevoie de cofinanțare, avem nevoie ca beneficiarii de fonduri europene să aibă de unde lua credite care să fie targetate pentru implementarea programelor de politici publice pe care Guvernul Romaniei le va adopta in perioada de următoare. Deci, a fost un moment cheie, din punctul meu de vedere, și am vrut să il anunț, pe partea de sistem financiar bancar din Romania. Şi in acest moment nu mai avem, din acest punct de vedere al acestei bănci CEC Bank, care e o bancă de stat, un risc asupra sistemului bancar. In principiu, rectificarea bugetară de azi este /.../ ați observat, de altfel, că in ultimele zile am incercat să ies mai puțin, astfel incat să vin cu soluții la dumneavoastră. Este primul semn că Ministerul Finanțelor devine o instituție sau un minister al soluțiilor, și nu un minister-problemă care spune mereu nu am bani. Evident, rectificarea de astăzi ne arată niște carențe structurale in modul in care proiecțiile bugetare se fac in Romania, pentru că ajungem in ultima lună a anului să trebuiască să alocăm suplimentări pentru banii de pensii, pentru banii de salarii, dar, cel mai trist din perspectivă guvernamentală, dacă vreți, este că trebuie să luăm bani. Să luăm bani de la proiectele cu finanțare europeană, să luăm bani de la investiții, din motivul simplu: nu pentru că trebuie să iei bani de undeva, ci pentru că acele investiții au fost doar trecute scriptic intr-un buget. E o lecție pe care o invăț rapid și eu, dar și guvernul, pe care nu trebuie să o repetăm in anul 2022. Ceea ce contează pentru oameni este că banii de pensii sunt prevăzuți in totalitate in acest moment in bugetul asigurărilor sociale de stat și banii de asistență socială, acolo unde mai sunt echilibrări, era o lipsă și la salarii in zona respectivă; toate lucrurile s-au echilibrat in bugetul asigurărilor sociale de stat. In ceea ce privește bugetul de stat, toți banii de salarii sunt asigurați. Comunitățile locale primesc sume foarte importante. Și o să mai avem măsuri in completare, pentru ca pe partea de finanțare a cheltuielilor locale, pentru care vreau să vă spun că au fost făcute eforturi din partea autorităților locale și artificii financiare, să le spun așa, legale, de altfel, pentru a sprijini susținerea cheltuielilor descentralizate, și trebuie să găsim soluția să le compensăm pană la final de an, dar am găsit soluția, o avem in buget. Am prevăzut 150 de milioane de lei pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate in contextul evoluției pestei porcine africane. Am prevăzut banii de la Ministerul Sănătății, foarte important, bani de la Ministerul Sănătății, atat pentru salarii restante, dar mai ales pentru plata cheltuielilor sanitare, pentru deconturile intarziate, pentru tot ce inseamnă programele naționale de sănătate; pană la final de an sunt asigurați. Am prevăzut bani și pentru schema de ajutor de sprijin de la Ministerul Energiei, pentru care a existat o serie de confuzii zilele următoare; la acel minister nu a existat, de fapt, filă bugetară, pentru că schema de sprijin, compensația la factură, discountul și schema de sprijin pentru IMM-uri au venit după rectificarea intai, și atunci ele nu aveau deschisă o linie bugetară. Și atunci trebuia să vii cu rectificare, evident, nu aveai cum să dai bani din ceva care nu există. Practic nu erau bani, pentru că nu există linia bugetară. Am inființat această linie bugetară și am acordat sumele care se pot deconta efectiv, pană la finalul anului. De asemenea, la partea de minister al Muncii, am alocat, dincolo de partea de transferuri pentru pensii, tot ce inseamnă finanțarea pentru consumatorul vulnerabil și celelalte legi care necesitau finanțare, legi care au apărut adoptate după rectificarea intai. Imi pare foarte rău de faptul că a trebuit să iau fonduri de la Ministerul Transporturilor, de la ministerele care au avut proiecte cu finanțări, chiar de la Ministerul Agriculturii, am constatat că am avut o execuție foarte slabă acolo; undeva la 50% la luna noiembrie este, din punctul meu de vedere, pentru sustenabilitatea finanțelor publice, acest lucru este tragic. In luna noiembrie nu poți să vii cu o execuție de 50%. Anul viitor am vrea să facem bugetul pe niște proiecții corecte, nu pe proiecții care să fie doar bune de dat către presă și după care să ne trezim la final de an că luăm banii pentru care, pană la urmă, țara aceasta se imprumută. Eu o să vă stau la dispoziție, dacă sunt cifre pe care le vreți, să ne uităm impreună. Practic, o să mai fac această precizare: multe dintre cifre le aveți, sunt pe site-ul Ministerului de Finanțe. Față de forma pe care am pus-o pe site-ul Ministerului de Finanțe a apărut o singură modificare la Ministerul Mediului, e o alocare suplimentară de 50 de milioane de lei. Iar, in rest, pe cifre discutăm, o să mă uit și eu pe hotărare, nu le știu pe toate chiar pe de rost, dar nu vreau să greșesc la centimă, dar acelea sunt foarte clare in actele normative. Vă rog. Reporter: Domnule ministru, vedem că partenerul dvs. de coaliție, pană la urmă, Florin Cițu, vă critică și spune că deja ați inceput să risipiți banii de la Ministerul de Finanțe. Mai exact, in acest proiect de rectificare bugetară ați aloca mult mai mulți bani pe subvențiile către Metrorex și CFR Călători. Și spune Florin Cițu: cateva sute de milioane de lei. Pană la urmă, care este situația? Adrian Caciu: Vedeți dumneavoastră, sunteți... Nu știu declarația, nu am citit-o, dar ca principiu, vedeți, cand discutăm de noțiuni de genul acesta, subvenții, ne gandim intotdeauna la o chestiune de asistență socială, probabil salarii, probabil eu știu ce drepturi restante. Ei bine, pe subiectul respectiv vreau să vă spun un lucru: acolo a fost o guvernare, și nu vreau să fac politică, dar am constatat că, pe partea de subvenții, trebuia achitate facturi restante către furnizorii de utilități sau furnizorii de mentenanță, de exemplu, de la Metrorex. Deci, niciun ban pentru salarii! Subvențiile nu sunt pentru salarii, care nu au fost plătite. In contextul in care nu au fost plătite și riscand, pană la urmă, o situație puțin... eu nu aș vrea să fim in situație de incertitudini sau să creăm crize atunci cand putem să le rezolvăm, pentru a nu ne trezi că e blocată calea ferată sau, cum am avut in vara aceasta, se blochează metroul, am deblocat această situație. Nu am dat cat s-a cerut, ca să fie foarte clar! Pentru că acolo, probabil, va urma o evaluare a domnului ministru al transportului, dar măcar o rezervă pentru plata subvențiilor, in sensul că a deconta strict necesarul sau ceea ce e foarte important ca să nu blochezi activitatea acelor companii, pe care cineva inaintea nu a mea, că nu eram la transporturi, eu sunt la finanțe, și-a permis să facă reforme doar din gură. Nu vă supărați, dvs., ca și mine, cred că mergem cu metroul; dacă vă simțiți mai bine după un an de zile de reforme la metrou, atunci inseamnă că eu greșesc. Mulțumesc! Reporter: In primul rand, ați spus despre faptul că prin rectificare se alocă bani către comunitățile locale și că vor mai fi luate decizii. Dacă puteți să ne spuneți ce se intamplă cu fondurile pentru gigacaloria in București? Au fost solicitați niște bani, Bucureștiul n-a primit nimic. Ce se intamplă? Adrian Caciu: Urmează să ne vedem, am avut o discuție informală pe tema aceasta, pentru că trebuie să ne vedem foarte serios cu domnul Nicușor Dan. E foarte simplu să spunem alocăm bani. Să știți că Primăria Capitalei are bani; un primar gospodar putea să mute, prin hotărarea Consiliului General, pe baza rectificărilor bugetare interne și locale, trebuia să rezolve problemele. Deci, nu plecăm de la ideea - noi avem cum să alocăm acești bani, dar va trebui să avem o discuție foarte corectă și foarte aplicată cu domnul primar general. Pentru că aici nu este intre ministrul finanțelor, ministrul energiei, primarul capitalei; este vorba despre oameni. Sunt bucureștean și trăiesc aceeași drama ca și dvs. și nu aveți nici dvs., nici eu, nicio vină pentru faptul că cineva nu e gospodar că nu are bani, cineva nu il finanțează, dacă trebuia să-l finanțeze, sau etc. De aceea, am decis ca după această minivacanță și intoarcerea tuturor la lucru, pentru că unii, probabil, nu sunt la muncă, vorbesc de demnitarii primari, sau mai ales la domnul Nicușor Dan, nu știu dacă va fi disponibil, dar eu sunt disponibil să discut cu el chiar și in această minivacanță, vom avea discuții cu miniștrii de resort care sunt implicați, in sensul Ministerul Finanțelor, ca finanțator, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, pentru că aici este un risc și pentru Primăria Capitalei să aibă o problemă cu hotărari defalcate TVA anul viitor, și cu domnul primar general, care trebuie să ințeleagă un lucru: banii de la bugetul de stat vin, dar banii aceia trebuie folosiți nu pentru a sta in conturi, prost distribuiți sau, mă rog, deficitar distribuiți, ci pentru oameni. Vă mulțumesc. Reporter: Dacă puteți să faceți o estimare cand credeți că se va incheia această discuție și să aveți o decizie? Adrian Caciu: Eu aș vrea ca săptămana viitoare, poate pe 10 decembrie, ca să nu vă creez un orizont, haideți pe 10 decembrie incolo să inchidem această situație. Și trebuie să știți un lucru, există instrumentul; poate dansul ne privește și trebuie să ințeleagă că vrem să avem o discuție in interesul cetățenilor. Nu vrem să ajungem in acțiuni de control, in acțiuni de situații in care trebuie, ca stat, să luăm măsuri pentru protejarea propriilor cetățeni față de un primar ales de cetățeni acestei urbe. Mulțumesc! Reporter: Și dacă mai imi permiteți o altă intrebare pe un alt subiect, dar legată de rectificare: de obicei, in decembrie, pensiile ajungeau la oameni mai devreme, in avans, pentru ca oamenii să aibă timp să iși facă cumpărăturile; după rectificarea de astăzi, cand credeți că vor fi plătite pensiile, ultimele pensii? Adrian Caciu: Primele pensii vor fi plătite conform procedurii, ințeleg, de la 1 decembrie. Credeți-mă că la mine problema nu s-a terminat. In acest moment sunt cu dvs. Va urma publicarea rectificării. Vor fi zile libere. Cei care sunt implicaţi in distribuirea banilor către instituţiile care, la fel, sunt implicate şi ele pentru a ajunge banii la oameni, la autorităţi, vor trebui să fie acolo şi să-şi facă treaba. Eu o să fiu liniştit şi vă promit că la următoarea conferinţă, sper să avem pe data de 10 sau pe data de 15, cand se incheie plata pensiilor, sau se face şi plata salariilor, să vă spun: acum pot să răsuflu uşurat şi acum vă stau la dispoziţie cu scuzele de rigoare pentru colegii din presă, pe care ştiţi că-i stimez mult şi pentru care nu am avut timp in aceste zile. Reporter: Pană in 15-20 decembrie puteţi să estimaţi cand s-ar plăti toate... ? Adrian Caciu: Procedura de plată a pensiilor nu ține de Ministerul Finanţelor (MF). Eu introduc toţi banii intr-o zi, care sunt necesari pentru alimentarea contului. Am mai spus-o acum două zile, banii erau 95% in conturile Ministerului Muncii şi ale Casei de Pensii, deci nu a fost o chestiune apocaliptică, cum s-a anunţat, 95% erau acolo, era o chestiune, dacă vreţi, nu erau puse in pericol pensiile din primele zile, dar cele din ultimele zile, intr-adevăr, trebuia alimentate, adică puteam să avem rectificarea, să vină fluxul de numerar şi atunci... S-a creat această, oarecum, temere şi eu aş vrea să avem şi grijă cand ne exprimăm, cateodată, pe tema asta, că nu sunt bani de pensii. Era o diferenţă. Mare parte erau acolo şi vor fi plătiţi. Mulţumesc. Reporter: Aş reveni la problema de la Primăria Capitalei, cu subvenţia la gigacalorie, spuneaţi că bani sunt de la buget, s-ar putea acorda. Aţi făcut o estimare cam cat aţi putea să-i acordaţi domnului Nicuşor Dan. Dumnealui spune că ar avea nevoie de peste 900 de milioane de lei. Adrian Caciu: Păi staţi un moment. E vorba de cat estimează dansul, că dansul a estimat că a doua zi după ce e ales facem duş cu apă caldă, da? Eu şi noi, care suntem implicaţi in această discuţie, trebuie să vedem ce s-a intamplat cu banii daţi pană acum. Trebuie să vedem care sunt soluţiile lui. Nu e vorba de a achita o sumă suplimentară. E vorba de nu da nişte bani din nou, iar dvs. şi cu mine să nu primim acea căldură, pentru că asta s-a intamplat in Bucureşti, nu vreau să fac politica Primăriei Capitalei sau contra ei, pentru că nu mă bag in această... oarecum, dar dvs, sunteţi cetăţean ca şi mine. Această Primărie a Capitalei e cea mai bogată primărie din Romania. Cand a avut nevoie de la bugetul de stat a primit pe ceea ce şi-a prognozat ca și cheltuieli. Acum nu inţeleg de ce nu avem... nu că nu avem căldură sau avem probleme, de ce nu avem apă caldă de un an de zile? Reporter: Păi şi aşteptaţi o analiză de la el sau... ? Adrian Caciu: Eu am resurse, ca Minister de Finanțe, nu eu, ca persoană, Ministerul de Finanțe şi acest stat are resursele de a rezolva problemele. Dar in Romania există democraţie, avem demnitari aleşi in funcţii de primari, care dau oarecum cu subsemnatul, dacă pot să spun aşa, in faţa concetăţenilor care i-au ales. Noi ii ajutăm, dar corect şi fără să risipim banii, pentru că bani la Primăria Capitalei s-au adus şi in acest an, s-au adus şi anii trecuţi. De ce această primărie mereu a cumulează datorii tocmai pe acest subiect? De ce in momentul in care Termoenergetica ştie care sunt problemele de sistem are nişte chestiuni de negociere care nu sunt neapărat... transparente, că nu cer altceva. Haideţi să vedem cum s-a stabilit preţul, cum s-au stabilit arieratele, dacă s-au plătit din arierate, bani la Ministerul de Finanțe sunt, dar o să avem acea discuţie pe 10, nu detaliez mai mult. Reporter: Discuţie va fi pe 10... ? Adrian Caciu: Nu detaliez mai mult, să avem discuţia şi voi veni şi vă voi comunica soluţiile, pentru că a intra in analiză premergătoare nu face bine nici mie, nici lui Nicuşor Dan. Reporter: Staţi puţin, va fi o decizie pe 10 decembrie, ziceţi? Adrian Caciu: Va fi o cunoaştere şi, posibil, decizie, la mine nu durează mult. Reporter: Posibil o decizie?! Adrian Caciu: Trebuie să inţelegeţi. Nu ştiu dacă aţi observat, şi trec in alt registru. Această rectificare a apărut azi, eu am fost numit ieri. Da? Eu am fost numit ieri şi această rectificare a apărut astăzi. Am rugat colegul meu interimar să ne ajute - pentru că domnul ministru Vilceanu este colegul meu de guvern. Haideţi să incepem să intrăm in transparenţă decizională cu această ordonanţă puţin mai devreme astfel incat să se poată aviza pentru ca lucrurile să se rezolve. Nu vă pot spune eu că pe 10 va veni. Nu mă puneţi in situaţii de a promite ceva. Dacă am soluţiile pe 10, in sensul că vreau să vedem situaţia, pe 10 luăm decizia. Reporter: Spuneţi-mi ce se va intampla exact, adică trimiteţi dvs. vreun corp de control, il aşteptaţi pe dumnealui să vină /.../? Adrian Caciu: Nu. Vom avea o discuţie, v-am spus la inceput. Eu cred că va trebui să vă repet. Vom avea o discuţie, cel puţin in trei entităţi, dacă nu mai mult, dar va fi şi Termoenergetica de faţă, va fi domnul primar, va fi Ministerul Energiei, va fi Ministerul Dezvoltării, va fi Ministerul Finanțelor, să vedem ce e de făcut. Mulţumesc mult! Reporter: La audierile din parlament spuneați că situația nu este una extraordinară, că, de fapt, acele creșteri vin pe fondul unui an 2020, știm cu toții, pandemic, cu multe inchideri de activități, și, totuși, astăzi ați vorbit mai mult despre buget. Spuneați că ați găsit multe carențe și, totodată, probleme de structurare a bugetului. Intr-un cuvant, dacă ar fi să caracterizați cum ați găsit bugetul lăsat moștenire de fostul guvern și, totodată, să ne spuneți cum vedeți, totuși, 2022, un an in care, prin programul de guvernare, sunt promise creșteri de pensii, de indemnizații, de alocații și așa mai departe, in condițiile in care la finalul anului vom fi la 7% deficit și, știm bine, trebuie, pană in 2024, să ne reducem deficitul pană la un maximum de 3%, potrivit ințelegerii cu Comisia Europeană? Așadar, intrebarea este cum ați găsit bugetul, pe de o parte, și, doi - cum veți face să echilibrați, pe de o parte, promisiunile din programul de guvernare, iar, pe de alta, faptul că deja suntem foarte aproape de un 7% deficit? Mulțumesc. Adrian Caciu: Bugetul de pe 2021 l-am găsit in situația in care am fost puși să facem rectificarea, pe care și dvs. sau despre care ați vorbit și dvs., cu probleme mari, in sensul in care să n-ai plata salariilor asigurată, n-ai plata pensiilor, n-ai autoritățile locale finanțate, plata persoanelor cu handicap, cheltuielile sociale la nivel local, la școli, la educație, iar, la fel, probleme, la sănătate iar, la fel, probleme. Asta este, nu aș vrea să revin. Ceea ce trebuie să facem este să invățăm din aceste lecții. Am discutat la audierile de la parlament, nu știu cată lume a vrut să ințeleagă, pentru că există oarecum... unii au vrut să facă un pic spectacol. Oricine se uită pe situația creșterii economice din acest an, vede care sunt părțile ei bune, să zic structurale, care vin din ceea ce se numește efectul PIB-ului potențial exprimat; o să stăm o dată de vorbă și o să vorbim, poate facem un schimb de opinii cu privire la termenii puțin macroeconomici, și ceea ce vine din efectul de bază de anul trecut, cand am avut o cădere de 3,9, și atunci orice se duce pană in 3,9, vorbesc pe real, nu pe nominal, pentru că pe nominal a fost mai mare, este efect de bază, și restul de efect care este generat de puseul inflaționist. Există iar, la fel, grija pe care vreau să o rezolv prin programul, pe care vreau să il pun pe strategia fiscal-bugetară, a acumulării inflației pe costuri. Unii economiști ii spun inflația pe partea ofertei. In momentul in care inflația pe costuri se acumulează mai mult, gandiți-vă, că e foarte logic, este o ofertă scumpă, te uiți la un galantar, e ceva foarte scump, foarte frumos, pe care nu poți să il cumperi pentru că ea nu se intalnește cu o cerere la fel de ridicată din punct de vedere volum și valoare. Or, axa principală pentru a ne incadra in cele asumate cu Comisia Europeană, in sensul de țintele de deficit, unu la mană, țintele de deficit pană in 2024 vor fi menținute exact cele care au fost asumate impreună cu Comisia Europeană. Doi: investițiile la 7% din PIB; este o chestiune pe care mi-am asumat-o in programul de guvernare. Lecția pe care am invățat-o in această rectificare este să prindem numai investiții mature, inclusiv investițiile din PNRR, mature astfel incat la final de an să incercăm, eu aș vrea să reușim, să nu luăm niciun leu, din contră, să mai punem la a doua rectificare bani la investiții. Trei la mană - pachetul social. Este o chestiune care face legătură cu ce am spus la inceput: avem nevoie de un boost de cerere. Boost-ul de cerere se exprimă pe două componente: economia care depinde pe orizontală de altă economie are ceea ce se numește cerere intermediară. Avem nevoie ca economia sau companiile care cumpără materii prime să aibă capital pentru a realiza cererea intermediară. Pe de altă parte, populația, care inseamnă consumul final, are nevoie de bani pentru menținerea puterii de cumpărare cel puțin la nivelul din 2020, inainte să apară acest puseu inflaționist. Pe de altă parte, sau nu in ultimul rand, avem raportul asupra inflației al BNR. Ne spune foarte clar acolo că lucrurile nu se calmează doar pentru faptul că am schimbat guvernul. Efectele inflației nu sunt intotdeauna ca la doctor, nu știu, ai luat un medicament și a trecut inflația. Se vor mai exprima cateva luni din primul trimestru. Şi vom avea nevoie ca puterea de cumpărare a cetățenilor - și eu ii spun așa: putere de cumpărare cetățeni - putere de cumpărare economie - să fie menținută astfel incat echilibrul intre cerere și ofertă, cererea agregată și oferta agregată, să fie dus in zona de confort, dacă vreți. Asta este marea provocare a bugetului pe 2022, dincolo de incadrarea in ținte de deficit, dincolo de cine cat primește - ministere; ministerele trebuie să primească bani, că sunt banii pentru social, că sunt banii pentru investiții, că sunt banii pentru bunuri şi servicii, că sunt banii pentru programe, dar trebuie să facem lucrurile acestea cu efect de multiplicare in zona economico-socială. Şi vă dau şi un exemplu, haideţi să ducem banii in companii care trec, de exemplu, la economia de producţie şi procesare. Avem acest program. Ne plangem de 20 de ani că avem economie de consum. Eu cred că este cazul să direcţionăm programe, şi le avem in programul de guvernare, să direcţionăm banii cat mai repede către aceste companii care fac reconversia economică, o numesc eu, trecerea de la economia de consum sau de intermediere către economia de producere şi procesare. O să stăm o dată de vorbă intr-un interviu care sunt abordările. Dar ce am invăţat in această rectificare va fi aplicat pe ceea ce inseamnă buget, adică, incercăm să nu mai facem aceste greșeli, eu cel puțin asta voi incerca să fac, sper ca anul viitor să nu mă criticați că am avut prea multe dorințe. Reporter: Şi pentru că suntem aproape de finalul anului şi, probabil, in mai puţin de trei săptămani ar trebui să luaţi şi o decizie, știm că la finele anului se dă o ordonanță de urgență de inghețare a acelor creșteri care ar urma după creșterea salariului minim pe economie, pe langă acest lucru, știm că depinde și punctul de amendă de această creștere a salariului minim pe economie, așadar vă intreb dacă și la finele acestui an, așa cum a fost in ultimii ani, vom vedea o ordonanță de inghețare a acestor creșteri, de bonusuri, cum se numesc, creșterii legate de salariul minim pe economie? Și aici este toată lumea implicată, de la demnitari pană la cei care au aceste beneficii in plus la salariu. Adrian Caciu: Eu vă dau următorul răspuns. Practic, la final de an, pentru că bugetul pentru anul viitor nu se aproba, se făcea o ordonanță, punte se numea, in care se luau niște măsuri fiscal-bugetare astfel incat anumite elemente să nu afecteze construcția bugetară care urma să fie creată pentru anul viitor puțin mai tarziu, in sensul de lunile februarie și martie. Noi incercăm să facem bugetul pană la final de an. Eu am cerut deja simulări pe toate măsurile care sunt vizate de ordonanța de anul trecut. Ce inseamnă să dai, să actualizezi, să indexezi, să aplici, pentru că acele prorogări, pană la urmă, sunt niște chestiuni pe care Parlamentul, deci acte normative, Parlamentul le-a aprobat, președintele le-a promulgat, Curtea Constituțională nu a spus că sunt neconstituționale și normal e că, dacă aprobi o politică publică, ar trebui să o şi implementezi. Vreau să fac simulări și să vedem cum ne incadrăm cu costul implementării, costul de conformare, costul implementării să ii spunem aşa, la care să adăugăm ceea ce inseamnă priorităţile din programul de guvernare pe anul 2022, la care să adăugăm abordarea de creştere a colectării, de creştere a veniturilor fiscale, dar şi curente, bugetare ale statului roman. Cu ocazia asta vă spun un lucru, din punctul meu de vedere: Romania trebuie să işi revină in stabilitatea fiscal-bugetară pe două componente: pe procedura de deficit excesiv şi aşa-zisa consolidare fiscal-bugetară, pe care o numesc unii, eu ii spun creșterea sustenabilității fiscale bugetare. Nu poţi să o faci numai prin tăiere de cheltuieli, este incorect, și dacă ar fi numai cheltuieli private. In contextul in care tu ai creșteri economice, de ce tai cheltuielile? Deci, dacă te dezvolţi, cum să ai cheltuieli mai mici? Trebuie să o faci in context de echilibru sau mai ales pe creșterea veniturilor bugetare, ceea ce a lipsit in ultimii ani. Dacă noi am avut deficite din ce in ce mai mari, că a venit o criză, că ne-am ascuns in spatele unei crize, cum s-au ascuns unii, nu știu, nu comentez trecutul, dar noi trebuie să ne ducem către zona de venituri, nu prin alte taxe, avem destule situații de regim fiscal slab aplicat, deficitar aplicat, avem aparatul de la ANAF, pe care vrem să il digitalizăm, o să avem simulări cu danșii, şi, deci, trebuie să echilibrăm puntea cu ceea ce avem prioritățile pentru 2022. Vă rog. Reporter: Domnule ministru, legat de aceasă ordonanță despre care ne-ați vorbit, guvernul a amanat pană la 1 ianuarie mai multe măsuri: vorbim despre TVA de 5% pentru locuințe care ajung la 140.000 de euro, vorbim, de asemenea, despre indexarea salariilor deputaților, erau indexate cu salariul minim, creștea salariul minim, creșteau și aceste salarii. Vă rog să ne spuneți dacă aceste două măsuri le-ați putea implementa din nou, adică am putea să vedem un TVA de 5% pentru locuințe și, de asemenea, anumite salarii plătite de stat care să fie indexate in raport cu salariul minim? Adrian Caciu: Haideți să vă răspund in felul următor: am zis la inceput, in primul răspuns, că se fac simulări pe toate elementele care au ajuns să fie prorogate. Totuși, eu fac diferența in chestiunea asta asupra cheltuielilor care afectează sustenabilitatea fiscal-bugetară a Romaniei, in sensul de a fi finanțate din bugetul de stat, și prevederi ale legilor care sunt corelate cu programe ale statului roman, care sunt menite să stimuleze economia sectorială. Și de ce am zis asta? Pentru că ați vorbit de acel TVA la locuințe de 5%. O să facem simulări să vedem ce inseamnă, dacă il aplicăm... Eu vreau exact să vin cu soluția, de aceea se aplică, pentru că noi caștigăm..., prin piață se caștigă, prin efectele impozitelor și taxelor colectate. Dar acel TVA de 5% la acel prag, pană la urmă, are legătură cu programul de anul trecut Noua Casă, care ridica plafonul la Prima Casă. Deci trebuie să te uiți in corelație. In momentul in care tu blochezi acea prevedere, s-ar putea să ai o blocare a intregului program pe care l-ai gandit in beneficiul cetățenilor, că era o creditare cu o dobandă subvenționată, erau niște... /../, eu fac diferența. Vedem pe cheltuieli, vedem cum le inchidem, vedem care e prognoza de venituri, am prognozele pe care o să mă bazez pentru anul 2022, avem și prognozele de la Comisia Europeană și vă anunț care sunt măsurile. Eu mi-aș dori să am bugetul, nu să am o ordonanță-punte. Am zis să mi se facă simulările, cerem de la toate ministerele proiecțiile de buget și solicitările de buget, poate inchidem bugetul, poate reușim să avem Legea bugetului odată adoptată, și ea, inainte de sfarșitul anului, fără să-și asume cineva răspunderea. Mi-aș dori să fie cu dezbateri, pentru că, și in aceste zile, nu mă ascund să vă spun, la rectificare a fost foarte bine că a fost urcată pe site, pentru că au fost mici chestiuni de reglat, care e foarte bine că s-au reglat, pentru că am fost in situația să fiu asistent ca și dumneavoastră la situații in care faci rectificare și, după două săptămani, constați că nu ai bani la un capitol. Anul trecut s-a intamplat lucrul acesta. Reporter: In momentul de față, vi s-ar părea potrivit să se revină iar la indexarea salariilor inalților demnitari cu salariul minim pe economie, să fie tot o creștere, nu mi-ați răspuns la această intrebare? Adrian Caciu: Nu vă voi răspunde acum direct. Mie mi s-ar părea foarte normal ca Romania să aibă venituri mari, toți oamenii. Nu o să mă refer la categorii, pentru că aici incep problemele, pentru că ii pui pe unii contra altora. Dar noi trăim intr-o țară, și aici trebuie să avem grijă, dincolo de simulări și de efectele fiscal bugetare, trebuie să avem o echilibrare socială in Romania, cu adevărat, și aveți dreptate aici, că acolo voiați să ajungeți, trăim intr-o țară in care 80% din romani au cu mai puțin de 4000 de lei. Trebuie să ne uităm cu atenție la lucrul ăsta. Ne intrebăm intotdeauna de ce ne pleacă oamenii din țară. Oameni buni, eu o să discut cu mediul antreprenorial, cat avem venituri mici, este un cerc vicios al veniturilor mici in Romania. Chiar și companiile se păcălesc, cateva și multe dintre ele, că sunt companii. O companie care are capital negativ, o companie care vine să incaseze de la stat 2000 de euro, cu tot respectul, ar trebui ajutată să crească. 2000 de euro inseamnă, de fapt, probabil mai puțin decat un salariu mediu lunar, mult mai puțin sau un salariu minim, de fapt, lunar pentru... Da, mulțumesc. Reporter: Incă o intrebare, vă rog, și este ultima. Cu banii pe care i-ați alocat la această rectificare bugetară acoperiți necesarul și pentru plata pensiilor majorate din luna ianuarie, de exemplu, dacă nu o să avem Legea bugetului? Adrian Caciu: Nu. acești bani sunt pentru... incă o dată: banii sunt pentru inchiderea financiară a anului 2021. Am bugetul aprobat pe data de 23, o să știu asta..., in jur de data de 10 incep să știu dacă voi putea pe tot calendarul să avem bugetul aprobat, va intra Legea bugetului; nu, va fi o ordonanță-punte care va prevede tot pachetul social. Reporter: In acest moment, sunt bani la buget pentru plata pensiilor majorate din ianuarie, acea majorare de 10%? Adrian Caciu: Da, sunt. Aveți o creștere nominală de 11%, aveți... Vreți să vă spun și alte lucruri? Am mai discutat in platourile de televiziune. Dincolo de indicatorii pe care ii avem măsurabili, dacă vreți, in incasările bugetare, avem o evaziune pe contribuții foarte mare. Avem o muncă informală. Avem altă problemă, avem arierate foarte mari. Nu trebuie să ne facem treaba dacă ocupăm funcţii publice sau demnităţi publice? Cred că ar trebui să ne gandim toţi, pentru că lumea se uită la noi şi se intreabă de ce ne spuneţi mereu n-avem? Mulţumesc. Reporter: Eu aş vrea să vă intreb, domnule ministru, referitor la acea lege a compensării facturilor, pentru că nu am inţeles foarte clar, pană la urmă, deconturile se vor face de Ministerul Energiei (ME) anul acesta? Adrian Caciu: Şi anul acesta şi in luna ianuarie, este o perioadă mai mare de deconturi, că e in funcţie de fiecare factură, cand vine, are un termen de depunere, dar vorbesc de facturile cel puţin aferente compensării la IMM-uri. Se depun intr-un termen la ME şi ME are un termen de decontare. Pentru tot ce inseamnă 30 de zile, 32 de zile cate sunt... Banii sunt. In ianuarie avem 1/12, ii facem tot ce trebuie ca, dacă sunt deconturi, să le plătească; dacă nu am ordonanţa-punte aprobată sau Legea bugetului. Pentru ceea ce inseamnă cealaltă parte, adică cetăţenii şi IMM-urile nu trebuie să-şi facă griji, pentru că aici nu este o problemă pentru cetăţeni şi pentru IMM-uri. Acele facturi trebuie să vină cu discounturi. Chiar vă rog, dacă nu vin cu discount, eu o să-i transmit colegului meu, ministrul energiei, că se intamplă lucruri neplăcute, dacă vreţi, in zona aplicării acestei legi, deci cetăţeanul şi clienţii non-casnici nu au de ce să-şi facă griji. A existat situaţia aceasta, că furnizorii sunt ingrijoraţi dacă-şi vor primi banii. Da, işi primesc bani, este o procedură, este o lege adoptată de Parlamentul Romaniei. Nu putem să... Sau danşii poate işi doresc să primească banii inainte de a factura. Nu se poate aşa. Mulţumesc. Reporter: Şi pentru că tot aţi discutat - mă iertaţi, e doar o completare - că tot discutaţi despre ordonanţa asta punte şi bugetul pe anul viitor, aleşii locali, ştim, pensiile speciale pentru aleşii locali, practic, care niciodată nu au fost plătite, ele au vreo şansă sau ei, depinde cum vrem să... ? Adrian Caciu: Nu vă dau acest răspuns, vreau să văd exact toate lucrurile pentru că şi aici sunt... Eu am văzut, sunt foarte multe dezbateri in spaţiul public, care nu au fost nici explicate. O să văd exact care e finanţarea, e de la autoritatea locală, e de la bugetul de stat, care este impactul. Eu nu o să analizez oportunitatea unei legi care este in vigoare, dar dacă pot să finanţez ceva - nu mă refer la aceasta, ca să nu inţelegeţi acum că ministrul finanţelor a spus că va face asta - vedem care este situaţia. Dar incă o dată, trebuie să inţelegeţi priorităţile unui stat, cum le văd eu: oameni, economie, capital, stat. Da? Ştiu că foarte mulţi guvernanţi au zis: stat, capital; economie; oamenii - nu avem. Mulţumesc. Reporter: Mulţumesc. Aş mai avea o singură intrebare pentru dvs., dacă ne puteţi lămuri referitor la datoria publică a Romaniei... Adrian Caciu: Da. Reporter: Fostul ministru nu ne-a spus niciodată un procent clar la care a ajuns aceasta. Ştiu că sunteţi de puţin timp la minister, insă care este, pană la urmă procentul? Adrian Caciu: Suntem in graficul asumat in programele de convergenţă... Reporter: Sub 50%? Adrian Caciu: Sub 50%, da. Am avut acest beneficiu, in care ultimele date, și de la Comisia Europeană şi de la Comisia Naţională de Prognoză, ne-au ajutat pe o creştere nominală, insă, incă o dată, macroeconomia, te uiți pe creşteri reale pentru că inflaţia sau deflatorul folosit la orice PIB te poate inşela. Deci suntem acolo, iar aici o să trebuiască să şi lucrăm puţin pentru... cum să zic, adaptarea programului de convergenţă la noile realităţi, pe de o parte economice şi la noile provocări generate de programul de guvernare astfel incat datoria publică să fie menţinută la un nivel sustenabil şi, de ce nu, intr-un orizont - să indrăznesc eu - de un an de zile şi dobanzile să revină la un trend de scădere, pentru că in momentul acesta suntem in situaţie de creştere a dobanzilor, ne va mai afecta cateva luni. Reporter: Deci nu există riscul ca anul viitor, de exemplu, ea să sară de 50%? Adrian Caciu: Poate să sară intr-o lună şi in celelalte luni să revină pentru că ai o creştere de PIB, pană la urmă aici este o chestie şi de aritmetică. Ideea de bază la toată această discuţie despre ponderea datoriei publice in PIB este ca şi la dvs., ca şi la mine, cand ne luăm un credit. Este capacitatea de a-ţi acoperi plata acelui credit pe care l-ai luat, prin veniturile pe care tu, in mod structural, le faci. De aceea sunt aceşti avertizori de rang, in sensul in care să nu depăşeşti 60% din PIB, să nu depăşeşti 50% din PIB - aţi văzut că sunt o serie de condiţionări şi in legea responsabilităţii fiscal-bugetare. Trebuie să fii prudent cu anumite zone pentru că, pană la urmă, e foarte uşor să te imprumuţi. Ar trebui să te gandeşti că trebuie să dai banii aceia inapoi, şi nu ii dai tu, ca stat, pentru că statul fără taxe şi fără impozite este o chestie impersonală din perspectiva financiară. Cetăţenii, economia, capitalul trebuie să plătească acele imprumuturi şi nu este corect să joci aceste lucruri fără să te uiţi prudent. Mulţumesc. Reporter: In programul de guvernare, la capitolul Finanțe apare o taxă pe poluare pentru mașini. Aș vrea să vă intreb: din moment ce ați trecut această taxă acolo, de cand ea va fi ea implementată și cui i se va adresa? Adrian Caciu: Aveți acolo și elemente cuprinse in PNRR. După cum știți, PNRR-ul a fost aprobat și sunt condiționalități care au fost stabilite și sunt anumite jaloane de atins in acest PNRR. Reporter: Nu mi-e clar de cand se va aplica această taxă. Adrian Caciu: Nu o să vă dau acest răspuns, pentru că am nevoie să am o discuție cu ministrul mediului, să văd care este asumarea și care sunt obiectivele. După cum știți, am avut o discuție impreună in negocierea programului de guvernare privind optimizarea. Eu vreau să ne asigurăm de un singur lucru cu privire la eventuala taxă de poluare, pentru că iar, la fel, sintagmele ne fac să ne ingrijorăm. O taxă de poluare trebuie să fie eficientă și să nu riște, ca de fiecare dată, să fie anulată. Și să fie, de altfel, nu privită ca un dușman, să o privească toată lumea ca un ajutor de tranziție către ceva mai bun. De aceea faci o taxă de poluare: ca noi să trăim mai bine din punct de vedere al sănătății. Dacă facem doar taxă de poluare ca bugetul de stat să fie alimentat, nu cred că și-a atins ținta. Reporter: Ciți bani ar trebui să aducă la bugetul de stat acea contribuție de 10% pentru cei cu pensiile mai mari de 4.000 de lei? Adrian Caciu: Impactul prezentat la nivelul... Eu am cerut o nouă simulare pentru că acum sunt ministrul finanțelor. Impactul prezentat in discuțiile de atunci, cand au fost, s-a ridicat această idee, a fost undeva la 500 de milioane de lei. Reporter: Mai explicați-ne puțin și cu majorarea contribuției la pilonul II. Care ar fi avantajele pentru populație? Adrian Caciu: Sunt inerente. Din păcate, mie imi pare rău că nu putem să creștem această alocație mai devreme. Această lege a pensiilor private, și mai ales pe pilonul II, cred că prevedea creșterea alocației la 6%. Cred că suntem intr-o zonă de 3,75% din 2016, nu vreau să greșesc, sau 2017. Din păcate, suntem și in zona de asumare prin PNRR a unor condiționalități, dacă reușim să creștem mai repede vom vedea. Dar beneficiile pentru populație, da, toți vom beneficia de un venit suplimentar la pensie. Pentru că trebuie să ajungem și in zona aceea de normalitate. Intotdeauna s-a discutat despre faptul că nu sunt bani pentru pensii. Intotdeauna, cand s-a ridicat problema să se crească pensiile, s-au trezit... mă rog, foarte mulți au spus: nu e sustenabil sistemul. Sistemul de pensii nu este construit pe sistem Bismarck, unii nu știu chestia asta, chiar și economiștii. Romania nu are un sistem Bismarck. Sistemul Bismarck nu mai este de mult. Țara are mulți contributori cu un volum al caștigurilor mai mare decat pensiile. Ca să ințelegeți ce vreau să zic, și imi cer scuze că vă țin, dar e bine să le clarificăm și in spațiul public: dacă pensia medie este mai mare decat salariul minim, cum poți să spui că sistemul contributiv din Romania iți va alimenta singur această zonă? Intotdeauna ne-am plans că e deficit la bugetul de pensii. Da, pentru că pensiile și legile pensiilor, dacă le citiți, o să vă recomand să citiți capitolul de finanțare, și o să vedeți că sursele de finanțare acolo sunt contribuțiile, echilibrări de la bugetul de stat și alte venituri. Deci, sunt prevăzute ca sursă, nu ca sperietoare. Dacă intotdeauna o să ne ascundem că să stați un pic, să echilibrăm sistemul de pensii pană o să avem contribuții ca volum mai mari, ar insemna ca dumneavoastră și cu mine să avem salariul minim de 1.000 de euro, iar pensionarul să aibă o pensie, dacă vreți, de 60%, rata de inlocuire, care se calculează. Vreți să așteptăm pană atunci și să vedem că nu mai avem pensionari? Sau vreți să găsim soluții pentru cei care sunt bunicii noștri, și ne-au crescut, sau părinții noștri, și care au contribuit tot timpul? Mă scuzați. Reporter: Ungaria plafonează prețul la carburanți. Dacă se poate lua in calcul o astfel de măsură și in Romania, in condițiile in care am văzut cu toții că prețurile carburanților sunt din ce in ce mai mari? Adrian Caciu: Da, mă puneți in situația să comentez deciziile altor state, deși știu, din perspectivă financiară, ce se urmărește in contextul in care faci plafonare cand scad prețurile. Este ca povestea din guvernarea din 2020 care a gandit că scade supra-acciza in contextul in care cădea prețul petrolului și ajungea la minim istoric. Vai, ce am făcut prin acest caștig al scoaterii supra-accizei, dar oricum prețul la pompă ar fi scăzut prin efectul prețului petrolului. La fel este și in Ungaria, dar eu nu vreau să comentez foarte mult. Ce pot să vă spun, că in Romania este o altă soluție de aplicat. Este o intervenție mai energică și mai atentă a autorităților de reglementare și control in acest domeniu, da? Pentru că noi ajungem să nu mai avem nicio legătură cu prețul petrolului, cu sistemul de impozitare, și avem legătură, cateodată, cu pusee conjuncturale ale celor care vand combustibil sau vand energie, după cum știți. Reporter: Dacă imi permiteţi, o investigaţie pe piaţa carburanţilor, a Consiliului Concurenţei, durează şi cinci ani. Cum aţi dori să interveniţi astfel incat lucrurile să se mişte mai repede şi efectele să se vadă? Adrian Caciu: Da, lăsaţi-mă să am discuţiile de principiu și cu Consiliul Concurenței, pentru că sunt de acord cu dumneavoastră, nu poţi să trăiești intr-o țară in care plătești instituții sau ai instituții și să stai cu anchete care durează cinci ani, in cinci ani de zile un om devine bogat sau devine sărac, o țară dispare sau apare. Ne referim puțin la realitate? Reporter: Păi, cum veţi face? Adrian Caciu: Dacă trebuie imbunătățită această legislație și tine și de mine poate, o să ajut cat se poate să imbunătățim, să intrăm in normalitate, că nu e vorba de legislație sau de instituții, e vorba de respectul față de dumneavoastră. Vă rog. Reporter: Cand vor fi alocate fondurile către administraţiile locale din ţară care au nevoie pentru subvenţiile la energia termică? Şi dacă banii vă vor ajunge, cei din fondul de rezervă, pentru că astăzi secretarul de stat Lucian Heiuș spunea, in ședința Consiliului Economic și Social, că e posibil ca acești bani să nu ajungă sau, dacă vor ajunge pentru subvenția la energia termică, o să ne trezim, in caz de, Doamne ferește, vreo calamitate, fondul de rezervă va fi gol. Adrian Caciu: Nu va fi gol. Banii vor ajunge. Pentru că există și ceea ce inseamnă legislația fiscal-bugetară. O să vedeți, acest fond o să fie, nu neapărat că a fost alimentat prin rectificare, se alimentează de drept prin retragerile de credite, in sensul in care sunt credite nefolosite la alte ministere. Mulţumesc. Reporter: Dacă imi permiteţi, două scurte intrebări. Pentru că ați spus că nu vor crește taxele, este clar atunci că trebuie imbunătățită colectarea și este spațiu destul in acest sens, aveți in vedere și schimbări la ANAF, sunteți mulțumit de cat a colectat sau cum s-a imbunătățit situația in ultima vreme? Adrian Caciu: Nu. Haideţi să vă spun, colegii care m-au cunoscut in zilele acestea, cele două zile, şi de la Ministerul de Finanţe, chestiunea asta cu schimbăm oamenii, ştiţi, este o chestiune, o marotă pe care unii... Reporter: Nu oameni, schimbări. Pentru că se dorea incă de acum doi ani, cred, suplimentarea posturilor la ANAF. Nu ştiu dacă se mai intamplă sau nu. Adrian Caciu: Bun. A, da, schimbări structurale, de sistem, de viziune. Reporter: Erau 2.500 de posturi. Adrian Caciu: Deci, nu, nu. Nu ştiu. Chestiunea cu concursuri şi cu oameni, oamenii pentru mine nu sunt ţinta, decat dacă ei nu işi fac treaba, ar trebui să se gandească de două ori că sunt plătiţi de dumneavoastră. Problema este de sisteme in Romania. Iar cu ANAF-ul o să am intalniri astfel incat să vedem de ce nu suntem in stare să colectăm pe parte structurală - atenţie, in economie există elemente conjuncturale, cum este anul acesta, ne lăudăm că avem venituri mai mari, avem venituri mai mari pentru că au fost taxele amanate, care imi vin, și am venituri mai mari pentru că am inflaţie. Pentru mine nu este o bucurie, ca ministru de Finanțe, pană cand eu veniturile acesta nu le văd in mod structural, in sensul de a deveni permanente, an de an, pe anumite componente, cel puțin veniturile fiscale. O discuție cu ANAF-ul trebuie avută, contextul digitalizării, digitalizarea trebuie accelerată, carenţele in funcţionare trebuie automat eficientizate şi vedem care sunt căile de urmat. O să ies cu nişte prezentări de genul acesta, dar vreau să am o evaluare. Reporter: Bună ziua! Dacă imi permiteți, o intrebare, o precizare legată de ce discutam mai devreme, acea intalnire care a avut loc inaintea ședinței de guvern cum s-a derulat, adică, ați discutat despre ce propuneți dumneavoastră și de ce propuneți? Și intrebarea era, de fapt, ce se va intampla mai departe, dacă vă veți consulta cu fostul premier privind modul in care veţi construi bugetul pe anul viitor? Care e relaţia? Adrian Caciu: Eu mă consult cu colegii de guvern şi cu actualul premier. Noi suntem Guvernul Romaniei. Ca și dumneavoastră, acum sunteţi curioasă să aflați ce am stabilit in ședința de guvern și eu a trebuit să vă prezint rectificarea. Dacă dumneavoastră imi puneţi o intrebare pe rectificare, este normal, in calitatea mea de ministru, să vă prezint un răspuns, asta este singura chestiune. In schimb, puteţi să spuneți o opinie, dar nu considerați că eu o să cer avizul, nu dumneavoastră, altcuiva. In calitatea mea de ministru, singurul care poate să imi aprobe sau să imi dezaprobe o propunere este premierul Romaniei. Mulţumesc. 2021-11-26 17:23:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-11-26-06-03-34big_2021-11-262021-11-26sedinta-de-guvern-3.jpgDeclaraţiile premierului Nicolae-Ionel Ciucă la începutul şedinței de guvernȘtiri din 26.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/sedinta-de-guvern-din-26-noiembrie1637926139Galerie foto Ilustrație ședință de guvern Declaraţiile premierului Nicolae-Ionel Ciucă la inceputul şedinței de guvern [Check against delivery] Nicolae-Ionel Ciucă: Bună ziua! Incepem ședința de guvern. Avem trei puncte importante pe ordinea de zi. La primul punct avem proiectul de ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui imprumut subordonat de către statul roman, prin Ministerul Finanțelor, in calitate de acționar către CEC Bank SA. Cel de-al doilea este proiectul de ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. Totodată, avem două proiecte de hotărare de guvern. Primul vizează modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la Hotărarea Guvernului numărul 1183 din 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 2 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Cel de-al doilea proiect de hotărare este cel referitor la stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă. Avand in vedere aceste activități, o să intrăm imediat in dezbatere pe fiecare subiect din agendă. Sunt două mențiuni pe care doresc să le adresez legate de proiectul celei de-a doua hotărari de guvern, și anume că data de 29 noiembrie va fi zi liberă. In cuprinsul hotărarii, sunt o serie de prevederi care vizează intreprinderile și unitățile de producție cu foc continuu și acolo se respectă prevederile de la nivelul fiecărui minister, la nivelul fiecărei structuri in parte pentru asigurarea continuității lucrului. Dar ținand cont de faptul că urmează să aibă loc această rectificare de buget, cred că este necesar ca ministrul finanțelor și ceilalți miniștri care consideră că vor avea implicații referitoare la modul in care modificările la buget impactează fiecare minister in parte, să iși mențină continuitatea activității astfel incat să nu intarziem in niciun fel asigurarea continuității fondurilor pentru structurile beneficiare. Cel de-al doilea subiect este legat de modul in care fiecare dintre dumneavoastră veți pregăti și veți fi implicați in activitățile pregătitoare și cele care urmează a se desfășura de Ziua Națională, atat la nivelul Capitalei, cat și la nivelul fiecărui județ in partener, la nivelul fiecărei prefecturi in parte. Vă mulțumesc celor de la presă! 2021-11-26 13:29:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_sedinta_lucasedinta_lucasedinta-de-guvern-36.jpgParticiparea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la ceremonia de învestire în funcție a ministrului Apărării Naţionale, Vasile DîncuȘtiri din 26.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-la-ceremonia-de-investire-in-functie-a-ministrului-apararii-nationale-vasile-dincuGalerie foto Alocuţiunea premierului Nicolae-Ionel Ciucă la ceremonia de investire in funcție a ministrului Apărării Naţionale, Vasile Dincu [Check against delivery] Nicolae-Ionel Ciucă: Domnule ministru al apărării, domnule general locotenent șef al Apărării, domnilor secretari de stat, domnilor generali, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, personal civil, soldați gradați, vine un moment in care trebuie să te desparți de ceva anume. Astăzi mă despart de instituția care a fost a doua familie pentru mine și pentru toţi cei care sunt astăzi aici in sală. De altfel, cred că nu numai eu, fiecare dintre dumneavoastră putem spune că am petrecut mai mult timp in interiorul acestei familii decat cu familiile de acasă. Nu am să vorbesc despre ceea ce am făcut, am să vorbesc despre oamenii cu care am făcut, oameni pe care, domnule ministru, i-am apreciat și ii voi aprecia toată viața mea, pentru că cu ei am realizat tot ceea ce a reprezentat obiectiv și misiunea asumată la nivelul Ministerului Apărării Naționale. Vă pot spune că am avut de fiecare dată in vedere oamenii, pentru că tehnica poate fi achiziționată, poate fi pregătită, menținută in stare de operativitate, dar asta nu se intamplă de la sine, ci se intamplă prin efortul, prin profesionalismul și prin dedicarea oamenilor, prin entuziasmul lor. Cand vorbim despre oamenii in uniformă trebuie să pornim de la cei care optează de la o varstă foarte fragedă, de la 14 ani, să imbrace uniforma elevului de liceu militar, pană la cei care, la un moment dat, pun uniforma de-o parte, trec in rezervă, dar tot militari răman. Ei vor fi militari toată viața lor și au in minte că, ori de cate ori va fi nevoie, vor răspunde prezent cand ţara ii va chema. Revenind la oameni, ne-a preocupat foarte mult sistemul de invățămant militar, de la cel preuniversitar, universitar și cel de dezvoltare in carieră. Sunteți cel care, in 2016, ne-aţi aprobat - impreună cu domnul ministru Curaj, dacă imi aduc bine aminte atunci, la dumneavoastră in birou, am discutat - ne-ați aprobat reinființarea Colegiului Militar de la Craiova. Iată că, după cațiva ani, intr-o perioadă scurtă de timp, vom putea să inaugurăm noua construcție a liceului, a colegiului militar de la Craiova, care reprezintă practic un obiectiv care s-a ridicat de la zero și va fi un model pentru ceea ce inseamnă o instituție de invățămant preuniversitar. De asemenea, s-a investit in toate celelalte colegii și, in mod deosebit, s-a investit in calitatea actului de invățămant, a procesului de invățămant. Invățămantul universitar are, de asemenea, locul lui in agenda de priorități a Ministerului Apărării Naționale și vă putem spune că avem instituţii care astăzi, de asemenea, pot fi considerate model, reuşind să modernizăm şi să transformăm ceea ce, la un moment dat, nu mai ţinea pasul cu nevoia de dezvoltare şi de inzestrare a capabilităţilor militare şi este, de asemenea, un invăţămant care funcţionează, spunem noi in conformitate cu standardele pe care noi ni l-am asumat. Tot pentru oameni, am căutat să realizăm tot ceea ce presupune echiparea şi dotarea, astfel incat să poată să işi indeplinească misiunile. Am avut discuții la nivelul conducerii Statului Major al Apărării, la nivelul Ministerului, să putem să aplicăm din lecțiile invățate in anii pe care i-am petrecut in teatrele de operații și să avem pentru militari tot ceea ce au nevoie, pentru a putea să-și indeplinească misiunile. Am căutat, de asemenea, să găsim tot ceea ce poate să insemne nivelul cel mai potrivit pentru armata romană din punct de vedere al dotării cu echipamente și tehnică militară, pentru că aveam nevoie și avem nevoie in continuare să modernizăm echipamentele și tehnica pentru a realiza capabilitățile, in conformitate cu nivelul de ambiție al țării noastre pentru creșterea capacității de apărare. Am realizat, de asemenea, o listă de standarde pe care a trebuit să le indeplinim ca țară membră NATO și să facem in așa fel incat să creștem relevanța țării noastre in interiorul Alianței şi, de asemenea, in interiorul Uniunii Europene. Practic, prin tot ceea ce s-a realizat prin acel acord al tuturor partidelor politice, de alocare a 2% din PIB pentru apărare nu este doar un răspuns la o decizie a Alianței, ci este, practic, o decizie care vine și sprijină nevoia de intărire a capacității de apărare a țării. Pentru că am vorbit despre cele două organisme, Uniunea Europeană și Alianța Nord Atlantică, aveți aici in sală oameni care sunt direct implicați in procesul de elaborare a busolei strategice in interiorul Uniunii Europene și a noului concept strategic NATO care urmează să fie aprobat anul viitor la Summit-ul Alianței. Au fost, de asemenea, și sunt in continuare activități care țin de tot ceea ce presupune partea aceasta de modernizare a capabilităților, de la inființarea și consolidarea Comandamentului de apărare cibernetică, la Comandamentul forțelor speciale - dau doar cateva exemple, pentru că armata a inceput să iși preschimbe capabilitățile și să și le actualizeze in conformitate cu provocările și nevoile de a răspunde la noile amenințări. Avem in continuare o componentă care este deosebit de importantă, cea a logisticii. Ştim foarte bine că inapoia oricărei acțiuni militare este nevoie de o logistică foarte puternică. Toate aceste chestiuni sunt foarte bine stabilite prin procedurile interne și veți vedea că aveți profesioniști, oameni care știu, au lucrat in comandamente aliate, au lucrat in comandamente internaționale, au executat misiuni in teatrele de operații și tot ceea ce au acumulat, experiența și ințelepciunea fiecăruia dintre ei vor fi folosite pentru a vă putea sprijini să luați deciziile care se cuvin. Este pentru mine, sigur, un moment de emoție pe care nu pot să il depășesc oricum. Cu toții suntem oameni și, in astfel de momente, emoția este firească. Consider, domnule ministru, că veţi prelua un minister ai cărui oameni așteaptă de la dumneavoastră doar să le spuneți ce trebuie să facă, ce misiune au, care vă este intenția și vă vor sprijini, pentru că, așa cum vă spuneam, au cu ce. Am vorbit un pic mai devreme despre entuziasm. Tot ce am putut să văd in cariera mea la oameni a fost entuziasmul și dorința de a performa. De altfel, cred că nu o să putem să atingem obiectivele dacă nu știm să punem in valoare entuziasmul oamenilor. Ei sunt cei care, de fiecare dată cand a fost mai greu, au găsit soluții și nu numai că au găsit soluții- veți fi surprins de imaginația și de creativitatea lor - și in felul acesta am reușit să trecem peste orice incercare pe care am avut-o. Ca atare, domnule ministru, pentru a nu vorbi mai mult decat trebuie, dați-mi voie să mă adresez colegilor mei, camarazilor mei, pentru a le mulțumi și a le spune cat de onorat am fost să vă fiu comandant. Vasile Dincu: Daţi-mi voie, fiind o distanță socială destul de mare, care nu se va regăsi in distanța dintre noi mai incolo, să vorbesc fără mască. Domnule prim-ministru, domnule general Petrescu, comandat al Armatei Romane, domnule secretar de stat, domnilor generali, ofițeri, subofițeri, pe vremea cand a făcut eu armata se spune personal muncitor civil, astăzi cred că nu se mai spune așa, dar eu imi aduc aminte de acum 40 de ani /.../. Este un tip de predare și preluare de mandat pe care, deși am mai fost ministru, nu l-am mai intalnit, din mai multe perspective. In primul rand, pentru că este o situație emoțională specială. M-am uitat pe fețele dumneavoastră in timp ce vorbea domnul general Ciucă și am văzut emoție, am văzut, așa, ochi umezi, am simțit și in vocea unui militar adevărat un tremur care inseamnă o dimensiune umană și afectivă extraordinară. De aceea nu pot să nu fiu emoționat și cum emoția se transmite sunt foarte bucuros să trăiesc un asemenea momente in care unul din cei mai importanți generali ai Armatei Romane preia conducerea societății noastre, conducerea Guvernului Romaniei. Pentru mine este un moment important și mă simt deosebit de onorat să fiu aici alături de dumneavoastră și să preiau o misiune foarte importantă, probabil cea mai importantă misiune din viața mea și sper să pot să mă ridic la nivelul pe care mi-l cere acest nou statut pe care il am. Mă bucur insă că șeful meu de la guvern este un om care trăiește apărarea și interesul național, si-a dedicat toată viața acestui lucru și, din această perspectivă, mă bazez foarte mult pe sprijinul domniei sale pe care cu siguranță il voi avea. Sper ca să reușească domnul premier să aducă in echipa guvernamentală o echipă compozită, să aducă spiritul de colegialitate, de fraternitate, care există in Armata Romană, emoția care inseamnă a fi impreună la bine și la rău. De asta are nevoie politica romanească. Pe de altă parte, mandatul meu va fi, vă spun de la inceput, sub semnul continuității, pentru că va trebui... și acesta știu că nu este un lucru ușor, să duc mai departe marile proiecte pe care in acest moment le are Armata Romană. Şi un proiect foarte important, dincolo de misiunile strategice, cele legate de parteneriatul cu NATO, Uniunea Europeană, pregătirea pentru Summit-ul de la Madrid, care va fundamenta un nou concept strategic in această lume care a devenit tot mai impredictibilă, deci dincolo de asta cred că va trebui să participăm in cea mai mare măsură la un proiect care inseamnă reziliența Romaniei. Reziliența Romaniei inseamnă capacitatea Romaniei de a se adapta la situații neprevăzute, de a avea o capacitate naturală de adaptare, cum spune un mare statistician, cel care a scris şi Lebăda neagră, Nassim Taleb, a construi o societate antifragil. In momentul ăsta societatea romanească nu este pregătită pentru asta. Armata Romană este in acest moment cea mai avansată componentă de modernitate in societatea noastră. Probabil că in foarte mare măsură faptul că suntem membri ai NATO a ajutat Armata Romană să meargă inaintea societății şi sperăm că vom reuși, avand in vedere că vom fi in noul guvern doi oameni care vor fi dedicați apărării naționale să facem această joncțiune cu societatea, să pregătim societatea pentru un viitor care, după cum vedem, este impredictibil și turbulent. Vreau ca in viitor să preiau toate proiectele și voi prelua toate proiectele pe care le are acest minister și sunt proiecte foarte mari şi indrăznețe. Ca sociolog, mă bazez, sigur că mă voi baza in marile proiecte pe experiența dumneavoastră ca militari, pe devotamentul pe care cu siguranță il aveți, iubirea de patrie, care este indubitabilă și simțul responsabilității pe care il aveți. Pe de altă parte, experiența mea de sociolog imi va permite să vin cu cateva proiecte care sunt și proiectele dumneavoastră in mare măsură, dar eu le voi putea urmări din perspectiva mea cu prioritate. Mă interesează foarte mult oamenii. Așa cum spunea și m-am bucurat foarte mult că spunea și domnul premier, domnul general, oamenii sunt cel mai important capital. Este importantă tehnologia, dar oamenii in primul rand. Mă vă interesa calitatea vieții și nivelul de viață al oamenilor. Va trebui să fiu, și eu așa ințeleg, legătura dintre civili și militari intr-o societate - parteneriatul. Adică, vreau să facem un parteneriat loial, in care eu voi incerca să fiu cea mai bună interfață cu societatea politică, cu societatea civilă in general, cu parlamentul și, in același timp, să pot să apăr armata așa cum armata ne apără pe noi. Uneori, din nefericire, in democrațiile noastre, este nevoie de acest lucru, pentru că societățile contemporane sunt fragmentate, există o ruptură intre politic, de multe ori, și scopurile naționale, și sper să reușim in guvernul pe care l-am creat in acest moment să unim toate țintele societății cu un program guvernamental care să sprijine și armata. Voi sprijini programele de dotare. Pentru că oamenii sunt importanți, e adevărat, cea mai important armă este mintea omului, dar dincolo de asta, pentru o situație, cum este cea de acum, avem nevoie de o dotare la cel mai inalt nivel. Cred că, și aici mă aștept să facem o deschidere mare, mai mare, in ceea ce privește relația cu universitățile civile, cu institutele de cercetare. Am fost intr-o vizită, m-a invitat un prieten să văd Universitatea Tehnică Militară, am fost foarte impresionat acum cațiva ani. Am văzut niște oameni speciali. Am avut și niște doctoranzi din zona militară in ultimii ani, care au studiat alături de mine război psihologic, au studiat soft power și alte teme importante, care țin de contemporaneitate, ţin de ultima perioadă. Sper să aducem cat mai mulți civili, să reușim să aducem cați mai mulți civili la cursurile Colegiului Național, pentru a crea, din cei care se află in administrație, chiar și la nivel local, a crea un spirit comun in ceea ce privește politica noastră de apărare națională. Pentru că va trebui să lucrăm foarte mult și la ceea ce este una din preocupările mele - m-a criticat un jurnalist, că a spus că asta nu e foarte important - cultură de securitate. Imi aduc aminte și i-am spus-o şi unui partener aseară de ceea ce a spus un fost președinte al Serbiei. A spus: dacă aș fi ințeles la timp că țara nu se apăra numai la hotare, că țara se apără și la mii de kilometri, atunci ţara mea ar fi fost intr-un alt loc acum, ar fi fost mult mai modernă și mult mai dezvoltată. Va trebui să convingem, să arătăm societății că parteneriatele, solidaritatea din interiorul NATO sunt lucruri foarte importante, sunt un nivel de civilizație, sunt o familie modernă, care se bazează pe valori, nu numai pe angajamente și pe tratate, se bazează pe valori comune și pe schimbul de valori comune. Imi place să cred că prezența noastră consistentă la NATO și in toate componentele de apărare regionale, zona europeană, inseamnă nu numai o insignă pusă in piept, nu numai un element in CV, ci inseamnă că partajăm impreună o cultură a modernității, fără să ne pierdem identitatea, fără să uităm că avem interese naționale și interesele noastre naționale sunt primul lucru, dar in interesul nostru național intră in viziunea mea acest parteneriat cu ceilalți, să ii sprijini pe ceilalți, să lucrăm impreună. Domnul premier mi-a oferit o surpriză in prima oră de ministeriat după ce am depus jurămantul, m-a aruncat direct in bazin, ca să invăț să inot, adică m-a anunțat că trebuie să mergem la Summit-ul B9 de la de la București. A fost pentru mine un șoc, dar dincolo de asta mi-am dat seama, discutand cu colegii mei, să spun așa, că dacă eu sunt... incă nu mi s-a uscat cerneala pe jurămant, mi-am dat seama cat de important este sprijinul emoțional, politic, sprijinul societății pentru o țară atunci cand se află in pericol sau cand este amenințată. Una din concluziile pe care le-am făcut publice aseară la summit-ul nostru a fost solidaritatea noastră pentru Polonia, pentru Letonia, Lituania, pentru țările care in acest moment se supuse unei agresiuni. Discuția particulară mi-a arătat incă o dată cat de important este să ințelegem să putem să trăim și pentru ceilalți, să putem să participăm la drama celorlalți atunci cand este nevoie. Mai sunt cateva lucruri pe care aș vrea să le urmăresc. Dincolo de programe de dotare cred că, sunt și senator și vreau să fac un parteneriat mai serios cu comisiile de apărare din Parlamentul Romaniei, pentru că uneori nu există un spirit orchestrat destul de bine intre politicieni și proiectele lor și proiectele pe care in mod normal le are sistemul nostru de apărare. Deci, voi incerca să fiu un foarte bun mediator. Cred că este important să restartăm, dacă se poate, să intensificăm industria noastră militară. Cred că avem oameni, prin sistemul nostru de invățămant din apărare cred că putem să producem specialiști foarte buni, de asemenea, putem să aducem specialiști din societatea civilă. Mă interesează foarte mult un subiect care s-ar putea să fie considerat de unii ca nu in prima linie. Dincolo de calitatea vieții familiilor celor care au servit patria de-a lungul intregii vieți, s-au jertfit pentru asta, mă interesează cultul eroilor. Și mă bucur că există această preocupare in Armata Romană. Așa cum spunea domnul general, domnul prim-ministru, armata este o familie cu adevărat. Vreau să vă spun un lucru de care sunt convins. Reziliența de care vorbim se bazează pe identitate și pe memorie in mare măsură. Trebuie să avem și să păstrăm momentele importante și oamenii importanți, să ii punem acolo in loc unde nu avem alte valori, ei țin loc de o anumită componentă identitară a societății, sunt pilonii identității noastre. Armata Romană ne-a furnizat de-a lungul anilor, pentru că chiar și acum intr-o perioadă să spunem de pace, cum considerăm noi civilii, că este perioadă de pace in lume in acest moment, dacă ne uităm foarte ingust doar la ce se intamplă in țara noastră, chiar și acum armata noastră a avut destule jertfe in teatrele de operații. Şi dincolo de asta vreau ca să lucrăm in acest sens pentru a păstra vie această memorie, și nu numai in familiile militarilor, vreau ca in programele educaționale ale noastre, m-am ocupat de strategia de Romania educată, am lucrat alături de specialiști, vreau să introducem, așa cum lumea vrea să introducă și alte componente ale modernității să spunem, eu aș vrea să revenim la cateva dintre valorile fundamentale, pentru că Armata Romană păstrează istoria și păstrează conștiința națională. Sunt bucuros să pot face parte din acest proiect și vă cer sprijinul, pentru ca să putem să lucrăm impreună la acest lucru. Trebuie să redăm demnitatea catorva profesii din Romania. E adevărat, Armata Romană are o incredere foarte bună. Trebuie să menținem această incredere și să o dezvoltăm, dacă se poate, pentru că au rămas puține repere de incredere in societatea noastră, și mă bazez că exemplul dumneavoastră, contribuția pe care dumneavoastră o aveți și in perioade de pace sau in perioade de criză, cum este acum, exemplul pe care Armata Romană l-a dat in această pandemie cred că este unul foarte bun și va trebui să fie consemnat ca atare, inclusiv in programele noastre culturale, programele de invățămant și toate celelalte. N-aş vrea să vorbesc foarte mult, pentru că știu că timpul este prețios, sunt la inceputul misiunii mele alături de dumneavoastră şi, in școala filosofică a lui Pitagora era un obicei: cand intrai in școala filosofică nu aveai voie să scoți niciun cuvant timp de doi ani, pană o să inveți foarte bine toate lucrurile din școala respectivă. La noi, la politicieni timpul este mai fragmentat, guvernele au perioade mai scurte de viață, dar vreau să vă spun că intrand in familia dumneavoastră și după finalul mandatului meu o să răman un fidel apropiat al dumneavoastră, ca familie, ca instituție modernă a Romaniei, ca instituție a identității noastre. Vreau la finalul acestor considerații, să-l felicit incă o dată pe domnul premier, pe domnul general Nicolae Ciucă, să-i doresc succes in misiunea grea de premier al Romaniei și să-l asigurăm de tot sprijinul nostru. Evident că nu o facem dezinteresat. Eu mă gandesc că ne așteptăm și ca domnia sa să ne sprijine, dar de acest lucru nu mă indoiesc in niciun fel. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes, vă asigur de toată deschiderea spre tot ceea ce credeți că este nou, bun, bine de făcut și sunt sigur că Guvernul Romaniei va avea de aici incolo, cel puțin in perioada guvernului nostru, o grijă față de oameni și față de Armata Romaniei pe care poate că nu a avut-o pană acum Este promisiunea și sper că voi avea intreg sprijinul dumneavoastră pentru a lucra impreună pentru a avea capacitatea de operare și capacitatea defensivă pentru Romania și de evoluția societății așa cum vă spunem. Vă mulțumesc foarte mult! 2021-11-26 09:41:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_predare_primire_mapnpredare_primire_mapninvestire-ciuca-16.jpgPrima reuniune a Guvernului condus de premierul Nicolae-Ionel CiucăȘtiri din 25.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/prima-reuniune-a-guvernului-condus-de-premierul-nicolae-ionel-ciucaGalerie foto Declarația prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă la inceputul ședinței de guvern [Check against delivery] Bună seara! A fost o zi lungă, in care au avut loc toate activităţile procedurale privind investirea Guvernului Romaniei şi, iată că, astă seară, are loc prima şedinţă a Guvernului Romaniei, după o perioadă de criză politică. Doresc să mulţumesc, incă o dată, Parlamentului Romaniei pentru că ne-a acordat votul de incredere. Doresc să mulţumesc partidelor politice care au inţeles că, mai presus de orice, sunt cetăţeanul roman şi interesul ţării. Ne găsim in acest format pentru a parcurge ordinea de zi, care are un singur punct. Este vorba de un proiect de ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Inainte de a intra in dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi, doresc să menţionez că astăzi e Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei impotriva femeilor şi consider că Guvernul Romaniei poate să transmită un mesaj prin care condamnă orice fel de violenţă impotriva femeilor. Mulțumesc! *** 2021-11-25 19:23:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_prima_reuniune_a_guvernului_condus_de_premierul_nicolae-ionel_ciucă.jpgParticiparea premierului Nicolae-Ionel Ciucă, alături de ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, la Reuniunea „Iniţiativa Bucharest 9 (B9)”, în formatul miniștrilor apărăriiȘtiri din 25.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-alaturi-de-ministrul-apararii-nationale-vasile-dincu-la-reuniunea-initiativa-bucharest-9-b9-in-formatul-mini-trilor-aparariiGalerie foto 2021-11-25 18:18:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-11-25-06-13-59big_image_3_resize.jpgCeremonia depunerii jurământului de către noul guvern condus de Nicolae-Ionel CiucăȘtiri din 25.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/ceremonia-depunerii-juramantului-de-catre-noul-guvern-condus-de-nicolae-ciucaGalerie foto 2021-11-25 16:45:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_downloadsdownloadsinvestire-ciuca.jpgDiscursul premierului desemnat, Nicolae-Ionel Ciucă, în plenul ParlamentuluiȘtiri din 25.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/discursul-premierului-desemnat-nicolae-ciuca-in-plenul-parlamentuluiGalerie foto Discursul premierului desemnat, Nicolae-Ionel Ciucă, la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru investirea noului Guvern [Check against delivery] Doamnă Președinte al Senatului, Domnule Președinte al Camerei Deputaților, Doamnelor și domnilor parlamentari, Ne aflăm, astăzi, intr-un moment mult așteptat de toți romanii, unul in care putem, in sfarșit, să oferim predictibilitate și să garantăm stabilitatea și dezvoltarea Romaniei prin toate măsurile și deciziile pe care le vom lua pentru binele cetățenilor. Imi doresc să fie prima zi a unei noi abordări in ceea ce privește guvernarea țării. Eu, alături de toți miniștrii din acest Guvern, ne angajăm să facem tot ce depinde de noi pentru ca situația economică, socială și sanitară a Romaniei să se imbunătățească. Am văzut că au fost persoane care s-au arătat surprinse de alăturarea partidelor care compun azi coaliția de guvernare. Consider că au fost mai preocupate să caute motivele care ne despart, decat motivele care ne apropie. Noi, cei care suntem azi in fața dumneavoastră pentru a vă cere votul de incredere, am trecut peste acele lucruri care ne separă și am găsit lucrurile care ne unesc. Am ințeles că mai presus de orice orgoliu și de orice adversitate politică se află interesul romanilor. Pandemia ne-a invățat un lucru, acela că timpul este prețios. Suntem determinați să ducem acest program la indeplinire și să punem capăt situației tensionate pe care țara noastră o parcurge. In vreme ce zi de zi asistăm la discursuri acide, noi am ințeles să venim in fața dumneavoastră cu un program de guvernare sustenabil, care să ofere Romaniei garanția că lucrurile vor intra in normal și că vom avea stabilitate in perioada următoare. Am venit astăzi in Parlament pentru a vă cere votul de incredere. Prin programul de guvernare propus, arătăm că punem pe primul loc interesele romanilor și ne angajăm să garantăm reușita pe mai multe direcții de acțiune. Prima se referă la investiții, cele fără de care Romania nu se poate redresa și nu poate atinge obiectivele pe care ni le dorim cu toții. Scopul nostru comun constă in modernizarea Romaniei și tocmai de aceea vom aloca 7% din PIB investițiilor, bani care vor merge preponderent către proiectele din infrastructură, dar și către unitățile administrative, pentru a reuși să reducem decalajul dintre localități, precum și decalajul dintre urban și rural. Unul dintre programele de investiții dedicate localităților din Romania, esențial pentru dezvoltarea țării este Programul - Anghel Saligny. Nu putem vorbi despre un stat dezvoltat și modern dacă in continuare vom avea localități fără drumuri, apă, canal sau gaze. Cea de-a doua direcție de acțiune a Guvernului este legată de conectarea prin infrastructură a regiunilor istorice, prin continuarea investițiilor in construcția de autostrăzi, căi ferate și mijloace de transport intermodal pană in 2024, precum și de echilibrarea geografică a infrastructurii, intărirea poziției economice și strategice a portului Constanța. Acestea sunt doar o parte din țintele principale ce se regăsesc in programul de guvernare. A treia direcție pe care o avem in vedere se referă la dezvoltarea echilibrată și coezivă a Romaniei. Nicio regiune nu trebuie să rămană in urmă din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii de transport. Acesta este un angajament pe care ni-l asumăm in fața dumneavoastră și a romanilor și reprezintă prioritatea Programului de Guvernare 2021 - 2024. Această direcție reprezintă un amplificator atat pentru creșterea nivelului de trai și a veniturilor oamenilor, cat și pentru stimularea investițiilor. Următoarea direcție are in centrul său Planul Național de Redresare și Reziliență. PNRR reprezintă axul principal in indeplinirea obiectivelor noastre. Folosirea acestor bani europeni este strans legată de respectarea unui calendar bine stabilit și de realizarea reformelor asumate in vederea imbunătățirii capacității instituționale, guvernanței corporative, digitalizării transporturilor și creșterii siguranței in domeniu, precum și atingerii țintelor europene de decarbonizare a transportului și de protecție a mediului cu atenție sporită asupra schimbărilor climatice. Procesul de modernizare a Romaniei necesită, de asemenea, măsuri concrete și urgente pentru digitalizarea serviciilor publice, in incercarea de a le aduce mai aproape de cetățeni și de a crește gradul de folosire a noilor tehnologii in țara noastră. Digitalizarea este un instrument important in fundamentarea deciziilor pe baza unor date corecte și in redactarea unor politici publice bazate pe ipoteze testate. Consumatorul se află astăzi preponderent in mediul virtual, digitalizarea transformand sectoarele economice, in timp ce platformele online vor continua să creeze noi piețe și modele de afaceri. Această perioadă de criză a dovedit cat de importantă este tehnologia și cum a ajutat ea la supraviețuirea, redresarea și reziliența diferitelor industrii afectate de pandemie. In ceea ce privește sănătatea, vom dezvolta un program echitabil privind accesul neingrădit și neintrerupt la serviciile medicale. Vom asigura reziliența sistemului de sănătate și vom accelera și incuraja vaccinarea anti-COVID 19, pentru a reduce presiunea de pe spitalele publice. Reziliența sistemului de sănătate este un obiectiv prioritar al Guvernului, pentru care se vor face investiții in 46 de spitale și secții prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență. Cetățeanul este și va fi in mijlocul actului de guvernare, fiind beneficiarul acestuia. Siguranța cetățeanului este prioritară și, așa cum am mai precizat, nu ne putem permite luxul animozităților politice care pot cauza noi crize, mai ales atunci cand o criză vine cu costul vieții cetățenilor Romaniei, al nivelului lor de trai și al bunăstării lor. Vom implementa măsuri pentru protejarea persoanelor aflate in nevoie, prin forme de sprijin decente, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, prin majorarea pensiilor, pentru garantarea unei echități in acest sens, pentru asigurarea unui trai decent persoanelor varstnice și pentru corectarea puterii de cumpărare. O atenție sporită trebuie acordată instituției familiei și sprijinirii acesteia. Mă gandesc in primul rand la familiile cu copii mici, care se confruntă cu mari presiuni financiare. Vrem să incurajăm creșterea demografică și să oferim o șansă reală tuturor romanilor aflați la inceput de drum. Obiectivul nostru este ca prin măsurile pe care le vom implementa să asigurăm dezvoltarea și prosperitatea țării noastre. Avem milioane de cetățeni romani in afara țării, oameni față de care avem datoria să le acordăm atenție și sprijin. Față de romanii din diaspora, ne angajăm să menținem un dialog deschis și transparent, să ne ingrijim de respectarea drepturilor acestora și să implementăm programe de investiții cu implicarea tuturor. Doamnelor și domnilor, Vom căuta in continuare cele mai bune soluții pentru criza generată de prețurile exagerate la energie. Am dovedit pană acum că, deși cu puteri limitate, am reușit să găsim, in ultimele săptămani, soluții la criza prețurilor din energie. A fost o colaborare Parlament - Guvern care a pus pe primul loc interesele romanilor. Imi doresc ca aceeași colaborare eficientă intre cele două instituții ale statului să aibă loc și in continuare. Știu că pentru mulți romani există temerea legată de cum vor trece iarna, cum vor putea să-și plătească facturile. Primii pași i-am făcut deja, prin adoptarea legii consumatorului vulnerabil, prin compensarea facturilor și plafonarea prețurilor. Alături de colegii din Guvern, vom căuta in continuare cele mai bune soluții pentru romani, pentru că obiectivul nostru este să trecem iarna bine cu toții. Doamnelor și domnilor parlamentari, Un stat puternic este un stat care sprijină mediul de afaceri și este un partener corect, predictibil și prietenos al acestuia. Vom păstra cota unică de impozitare și suntem impotriva creșterii taxelor și impozitelor. Rolul nostru este acela de a incuraja dezvoltarea antreprenoriatului, iar acest obiectiv nu poate fi indeplinit prin creșterea presiunii asupra operatorilor economici deja afectați major de impactul negativ al pandemiei asupra afacerilor lor. Un mediu de afaceri prosper este unul care asigură locuri de muncă. Vom incuraja prin măsuri concrete capitalul autohton și vom lucra pentru crearea unei identități de brand pentru Romania, care va contribui la creionarea unei imagini pozitive a țării noastre in raport cu potențialii parteneri. Turismul trebuie să joace un rol activ in crearea imaginii Romaniei, ca parte integrantă a procesului de creștere a atractivității țării noastre, prin punerea mai eficientă in valoare a patrimoniului natural, cultural și uman prin accentuarea valorilor, talentelor, tradițiilor și obiceiurilor romanești. Vom implementa un parteneriat funcțional, care să contribuie la asigurarea bunei colaborări intre mediul privat și cel public. Cooperarea este o piatră de temelie pentru dezvoltare, iar cooptarea tuturor părților interesate intr-un parteneriat onest va asigura implicarea acestora in implementarea unei viziuni și atingerea unor obiective comune, precum sustenabilitatea și competitivitatea mediului economic din Romania. In scopul indeplinirii tuturor obiectivelor pe care ni le propunem, este necesară reformarea statului prin revizuirea Constituției Romaniei, reformarea administrației publice prin descentralizare și reducerea birocrației, prin modernizarea marilor sisteme publice, in special in ceea ce privește pensiile și salarizarea, astfel incat să asigurăm servicii publice de calitate și la prețuri rezonabile. Astfel, ne propunem o guvernare participativă și, alături de instituțiile cele mai importante ale statului, Președinția Romaniei, Parlament, ne vom angaja intr-un parteneriat onest, transparent și de lungă durată cu societatea civilă, cu Biserica, patronatele, sindicatele și cu alte structuri asociative. Ne vom ingriji să finalizăm procesul de retrocedare a proprietății private. Stimați colegi parlamentari, Un domeniu cheie ce reprezintă o prioritate pentru Guvern și pentru mine personal, este cel al educației. Invățămantul a avut de suferit extrem de mult in ultimul an. De aceea, vom lua toate măsurile care se impun pentru ca elevii să nu mai aibă de suferit din cauza pandemiei. In programul de guvernare, punctul de plecare pentru construcția in educație pentru perioada 2021 - 2024 este operaționalizarea și implementarea Proiectului - Romania Educată, acest deziderat fiind inclus in Strategia Națională de Apărare a Țării, adoptată de Parlamentul Romaniei, și asumat de Guvernul Romaniei. In fața problemelor generate de pandemie, Guvernul Romaniei va pune un accent deosebit pe pregătirea sistemului de invățămant pe următoarele cinci paliere: conectivitate generalizată, echipamente electronice adecvate nivelului de invățămant pentru toți beneficiarii sistemului de educație, conținut digital pentru toate disciplinele și toate nivelurile, formarea tuturor cadrelor didactice pentru pedagogie digitală și platforme de evaluare dedicate și securizate. Este, insă, deosebit de important să asigurăm accesul la educație pe tot teritoriul Romaniei și să sprijinim mediile acut defavorizate. Pentru prosperitatea Statului Roman, deosebit de importante sunt integrarea socială a tinerilor și sprijinirea acestora prin accesul la studii, astfel incat să iși asigure pregătirea necesară pentru un loc de muncă. O contribuție importantă in scăderea șomajului in randul populației tinere o va avea sistemul de invățămant dual. Experiența profesională este foarte apreciată de companii, iar lipsa unei astfel de experiențe este un obstacol major pentru cei care caută să se angajeze pentru prima oară. Majoritatea tinerilor se confruntă cu dificultăți in găsirea primului loc de muncă, iar practica din sistemul de invățămant dual se poate dovedi atractivă pentru angajatori. Cand ne referim la tineri, nu trebuie să uităm importanța culturii. Cultura este un factor integrator al tradițiilor, al patrimoniului, al diversității, al creațiilor artistice şi al noilor platforme de comunicare și trebuie tratată corespunzător pentru a se crea si consolida instituţii pe măsura beneficiilor pe care doar acest liant al societății le poate oferi. Pentru protejarea și transmiterea ei către generațiile viitoare, patrimoniul cultural trebuie privit prin prisma specificului fiecărui tip de patrimoniu. Trebuie abordat simultan și complementar din punctul de vedere al celor două mari specificități ale sale: patrimoniul material și patrimoniul imaterial. Totodată, dacă vorbim despre tineri, despre educația acestora, este bine să discutăm și despre zona de sport. Pană la urmă, sportul are un rol esențial in formarea unui stil de viață sănătos. Sportivii de performanță sunt adevărați ambasadori ai țării noastre peste hotare. Ne mandrim cu ei peste tot in lume. Din păcate, mult prea puțină atenție s-a acordat infrastructurii sportive și creșterii tinerilor sportivi talentați. De aceea, un obiectiv al Guvernului va fi asigurarea infrastructurii sportive, elaborarea de reglementări care să faciliteze voluntariatul cetățenilor, respectiv finanțarea echilibrată și transparentă a activității sportive, concomitent cu crearea de legături cu mediul privat, care vor duce la o dezvoltare accelerată și sustenabilă atat a sportului amator, cat și a celui profesionist. Este necesară o schimbare a modelului de implicare a autorităților publice in sport, care să conducă la reorganizarea acestui domeniu și finanțarea transparentă și predictibilă de la bugetele publice. Doamnelor și domnilor parlamentari, In virtutea aceleiași bune colaborări intre instituțiile statului, este necesar să asigurăm respectarea statului de drept și independența justiției, avand in vedere mai ales prioritățile care decurg din obligațiile Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene. Justiția reprezintă acea putere a statului chemată să realizeze un serviciu public eficient, accesibil, imparțial și independent. Un sistem de justiție modern, eficient, accesibil și de calitate, adaptat nevoilor cetățenilor și mediului privat, reprezintă o importantă premisă pentru dezvoltarea și stabilitatea economică și socială a țării. In aceeași ordine de idei, ne propunem ca politica externă a Romaniei să fie una coerentă, predictibilă și bazată pe trei piloni fundamentali: consolidarea rolului Romaniei in cadrul Uniunii Europene, intărirea profilului in NATO și consolidarea parteneriatului strategic cu SUA. Pe dimensiunea de ordine și siguranță publică, Guvernul are drept obiectiv principal intărirea capacității de a acționa in interesul cetățenilor și comunităților, astfel incat să devină un furnizor de incredere in instituțiile statului. In plan intern, este important ca eforturile să se concentreze pe creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului, pe continuarea reformelor instituționale și pe rezolvarea unor probleme structurale care au vulnerabilizat sistemul și l-au expus unor riscuri semnificative. Totodată, transformarea digitală a serviciilor publice oferite cetățenilor de către structurile MAI reprezintă un element cheie de modernizare și transformare instituțională. In plan internațional, aderarea Romaniei la Spațiul Schengen reprezintă un obiectiv strategic cu implicații puternice asupra intregii arhitecturi de securitate a UE. De asemenea, in cadrul NATO, se va urmări consolidarea profilului de pilon de securitate regional. Rezultatul urmărit vizează creșterea credibilității strategice a Romaniei, avand ca fundament predictibilitatea, continuitatea și angajamentul pe linia obiectivelor asumate la nivel aliat privind: asigurarea parametrilor stabiliți la nivel aliat pentru finanțarea apărării, dezvoltarea capacității de apărare națională și a nivelului de reacție, participarea la inițiative și proiecte aliate vizand dezvoltarea de capabilități aliate comune; participarea la misiuni și operații NATO. In același timp, in plan extern, țara noastră va continua să susțină activ eforturile de integrare in Uniunea Europeană a Republicii Moldova și programul de reforme pro-democratice, in baza Parteneriatului Strategic pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova. Sprijinul nostru este fundamentat pe comunitatea de limbă, istorie și cultură, precum și viziunea spațiului comun din perspectiva integrării europene. Doamnelor și domnilor parlamentari, De astăzi, ne dorim să punem toți umărul și să construim o Romanie mai puternică și prosperă, aducandu-i pe romani impreună in jurul unui obiectiv comun: combaterea și atenuarea efectelor crizei actuale, dar mai ales susținerea dezvoltării și evoluției Romaniei. Sarcina Guvernului este să mobilizeze acel spirit extraordinar al romanilor, să ofere oportunitățile necesare dezvoltării unei națiuni puternice și să pună in valoare intregul potențial al poporului nostru. Pentru toate acestea, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și al tuturor romanilor! Și pentru că nu peste puțin timp urmează să sărbătorim Ziua Națională a Romaniei, dați-mi voie să urez: La mulți ani tuturor romanilor!, La mulți ani, Romania!. Vă mulțumesc! *** Intervenția premierului Nicolae-Ionel Ciucă, după votul de investire a Guvernului in Parlament [Check against delivery] Nicolae-Ionel Ciucă: Mulțumesc tuturor celor care ne-au acordat votul de incredere. De asemenea, doresc să le mulțumesc celor care nu ni l-au acordat și cred că este foarte important, atat pentru noi membrii Guvernului, cat și pentru dumneavoastră, toți membrii Parlamentului, să știți că am ințeles din tot ceea ce s-a exprimat, că ne-am asumat o răspundere foarte mare. Am ințeles și recomandările făcute de cei care au luat cuvantul din partea opoziției. Suntem un guvern al Romaniei și vom face tot ceea ce este posibil, așa cum ne-am asumat: să avem in centrul atenției noastre, cetățeanul roman, și să facem ceea ce este cu putință astfel incat să depășim toate aceste probleme pe care le avem și le intampinăm din cauza crizei COVID și de asemenea, să determinăm liniile de efort pentru ceea ce inseamnă dezvoltarea Romaniei. Mulțumindu-vă incă o dată, vă rog să ne dați voie să mergem și să ne apucăm de treabă. *** Galerie foto Declarațiile premierului Nicolae-Ionel Ciucă după investirea Guvernului in Parlament [Check against delivery] Nicolae-Ionel Ciucă: Bună ziua! S-a incheiat procedura de vot in Parlamentul Romaniei pentru guvernul pe care il conduc. A fost un moment in care am ințeles cu toții că este vorba despre asumarea responsabilității, responsabilitate centrată pe cetățeanul roman și pe asumarea liniilor de efort la nivel guvernamental, pentru a depăși situația de criză, a depăși iarna anilor 2021-2022 și să ne angajăm pe tot ceea ce inseamnă asumările pentru dezvoltarea Romaniei. Reporter: Domnule premier, incheiați anul cu un deficit de peste 7% din PIB, deși v-ați angajat, Romania s-a angajat să aibă sub 7%. Unde s-au dus acești bani, de ce e deficitul atat de mare? Pe ce au fost cheltuiți? Nicolae Ciucă: In acest moment, elementele privind rectificarea bugetară și deficitul bugetar la finele anului 2021 urmează a fi dezbătute in ședința de guvern de maine și după ce vom avea aceste elemente tehnice putem să comunicăm ce s-a intamplat și unde ne găsim cu ceea ce inseamnă asigurarea resurselor financiare. Ceea ce vă pot spune, in schimb, este faptul că nimeni nu trebuie să aibă vreo temere legată de faptul că nu sunt resurse financiare pentru plata pensiilor și a salariilor. Sunt asigurate, de asemenea, fonduri pentru toate nevoile pe care le are Ministerul Sănătății. Acestea sunt elemente certe pe care le-am discutat cu ministrul finanțelor și ministrul sănătății. Reporter: Și ne incălcăm angajamentele luate pe plan extern in privința deficitului. Nicolae Ciucă: Nu pot să vorbesc acum de incălcarea acestor angajamente, atat timp cat nu avem cifrele finale. In momentul in care vom avea cifrele finale putem să discutăm. Reporter: In condițiile in care avem acest deficit de peste 7 procente anul acesta și urmează majorări - pensii, alocații, salariul minim -, cum credeți dumneavoastră că veți reuși, anul viitor, să respectați ținta de 6% deficit, așa cum a fost stabilit de Comisia Europeană? Nicolae Ciucă: Au fost cuprinse o serie intreagă de asumări in programul de guvernare. In momentul in care ele au fost discutate tehnic, la nivelul miniștrilor de resort, s-au dezbătut și metodele și felul in care vom reuși să strangem mai mulți bani. Una dintre acestea este aceea a e-facturării, radarul mărfurilor și, de asemenea, este o discuție vizavi de ceea ce inseamnă punerea in aplicare a noii legi a vămilor și tot ceea ce inseamnă controlul mărfurilor la intrarea și la ieșirea din țară. Sigur, sunt celelalte politici fiscale la nivelul Ministerului de Finanțe și la nivel guvernamental care vor trebui asumate și aplicate de către Guvern. Reporter: Domnule premier, in faţa Parlamentului aţi vorbit despre revizuirea Constituţiei, că este nevoie de o revizuire a Constituţiei. La ce vă referiţi exact cand spuneţi revizuirea Constituţiei? Nicolae Ciucă: Urmează să discutăm și aceste elemente, nu au fost dezbătute linii specifice de modificare a Constituției. Reporter: Guvernul pe care il conduceți, care are această coaliție intre social-democrați și liberali, este o garanție că se vor putea stabili niște politici in concordanță cu angajamentele externe ale Romaniei și se va reuși respectarea PNRR, sunt niște termene la inceputul anului viitor? Nicolae Ciucă: Aşa este. A fost o discuție și o asumare vizavi de aplicarea și calendarul PNRR. Toate aceste elemente de limitare in timp vor constitui prioritățile fiecărui ministru in parte. Am mai discutat despre acest subiect, la PNRR există anexe in care sunt stipulate foarte bine termenele care trebuie respectate și, ca atare, ne vom plia agenda pe tot ceea ce inseamnă respectarea acelor termene. Este foarte clar că, dacă nu se respectă termenele respective, nu vor putea fi accesați banii. Practic, problema noastră, a Romaniei, in momentul de față este cea a absorbției banilor, nu vorbim doar despre PNRR, ci vorbim și despre celelalte fonduri de la Uniunea Europeană, fondurile structurale, care de asemenea trebuie să constituie o prioritate pentru Guvernul Romaniei. Reporter: Nu ar trebui, in acest context, o continuitate la Ministerul Fondurilor Europene, pentru că in protocolul pe care l-aţi semnat astăzi va fi o schimbare după un an şi jumătate in fruntea acelui minister. Nicolae Ciucă: Este o asumare politică, o decizie politică și modul in care se asigură continuitatea nu ţine doar de cel care conduce acel minister; practic, in interiorul ministerului există aparatul care pune in aplicare tot ceea ce inseamnă decizii și planuri și toate elementele care țin efectiv de activitatea tehnică la nivel ministerial. Vă mulţumesc. 2021-11-25 16:19:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_2021-11-252021-11-25investire-ciuca.jpgBilanțul activității Guvernului Florin Cîțu, la încheierea mandatuluiȘtiri din 25.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/bilantul-activitatii-guvernului-florin-citu-la-incheierea-mandatuluiBilanțul activității Guvernului Florin Cițu, la incheierea mandatului 2021-11-25 12:01:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-11-25-05-43-23big_sigla_guvern.pngGuvernul se alătură campaniei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilorȘtiri din 25.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/guvernul-se-alatura-campaniei-internationale-pentru-eliminarea-violentei-impotriva-femeilorPalatul Victoria va fi iluminat in această seară, in culoarea portocaliu, culoare dedicată, la nivelul Organizației Națiunilor Unite, luptei impotriva violenței asupra femeilor. Guvernul Romaniei marchează astfel Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței impotriva Femeilor și, implicit, prima zi a Campaniei Internaționale pentru Eliminarea Violenței impotriva Femeilor și Fetelor, care se va desfășura, ca in fiecare an, pană pe 10 decembrie, proclamată de Adunarea Generală a ONU Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Evenimentele organizate cu acest prilej la nivel național, prin Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse intre Femei și Bărbați, se alătură eforturilor internaționale de conștientizare asupra nocivității violenței impotriva femeilor, un fenomen care nu poate fi tolerat, dar din păcate există incă in toate țările și la toate nivelurile societății. Răspunderea pentru eliminarea oricăror comportamente abuzive asupra femeilor incepe din familie, dar rolul societății și al structurilor instituționale este determinant pentru a descuraja violențele impotriva femeilor și a veni in sprijinul victimelor. Nimic nu poate justifica agresivitatea față de ceilalți, care nu are nicio legătură cu societatea evoluată in care toți ne dorim să trăim. Este nevoie de timp pentru a vindeca tare venite din trecut, dar unindu-ne forțele in astfel de campanii de conștientizare și luptă impotriva violenței asupra femeilor, prin programe educaționale și prin parghii instituționale eficiente, intindem o mană de ajutor victimelor și putem preveni in viitor răspandirea acestui fenomen nociv pentru intreaga societate. 2021-11-25 11:06:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_whatsapp_image_2021-11-26_at_07.25.15.jpegÎntrevederea oficială a premierului Florin Cîțu cu președintele Republicii Moldova, doamna Maia SanduȘtiri din 23.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/intrevederea-oficiala-a-premierului-florin-citu-cu-pre-edintele-republicii-moldova-doamna-maia-sanduGalerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Premierul Florin Cițu a primit-o marți, 23 noiembrie 2021, la Palatul Victoria, pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia vizitei oficiale pe care aceasta o efectuează in țara noastră la invitația președintelui Romaniei. Discuțiile cu președintele Maia Sandu s-au concentrat pe măsurile de susținere aprofundată de către Romania a proceselor de modernizare și de implementare a reformelor democratice promovate de președintele și Guvernul Republicii Moldova, precum și a eforturilor de integrare europeană a Republicii Moldova. In timpul intrevederii oficiale cu premierul Florin Cițu, președintele Maia Sandu i-a mulțumit pentru sprijinul constant acordat de Guvernul Romaniei in beneficiul cetățenilor din Republica Moldova, in special in contextul pandemiei de COVID-19. In cadrul vizitei de la Palatul Victoria, ministrul Educației Sorin Cimpeanu și omologul său din Republica Moldova au semnat Acordul intre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Romaniei privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor științifice. Acordul introduce reguli care simplifică procesul de recunoaștere a diplomelor, cu impact pozitiv asupra mobilității academice și profesionale intre cele două state. Vizita președintelui Republicii Moldova este prima vizită oficială in Romania pe care aceasta o efectuează după alegerile anticipate din 11 iulie 2021 și are loc in contextul celebrării in acest an a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale. Vizita reprezintă un foarte bun prilej de reconfirmare a relației speciale, privilegiate, de Parteneriat Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, bazate pe comunitatea de limbă, cultură și istorie. Primirea oficială de către premierul Florin Cițu a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu Intrevederea oficială a premierului Florin Cițu cu președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu Participarea premierului Florin Cițu la semnarea Acordului intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice 2021-11-23 14:44:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_luk_0546.jpgConferință de presă susținută de Valeriu Gheorghiță, președintele CNCAV, și Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul SănătățiiȘtiri din 23.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/conferinta-de-presa-sustinuta-de-valeriu-gheorghita-pre-edintele-cncav-i-andrei-baciu-secretar-de-stat-in-ministerul-sanatatii1637662822Galerie foto [Check against delivery] Valeriu Gheorghiţă: Bună ziua. Vă mulțumim pentru participarea la conferința organizată de CNCAV. Incep prin a vă menționa doar că vom avea alocate 45 de minute, timpul va fi limitat. Avem confirmarea că pe 25 noiembrie, Agenția Europeană a Medicamentului va face recomandarea de autorizare. Probabil că pe data 26 noiembrie Comisia Europeană va autoriza vaccinul de la compania BioNTech Pfizer pentru a fi administrat la grupa de varstă 5-11 ani și, după cum am anunțat, cred că la jumătatea lunii decembrie și vaccinul de la compania Moderna va primi recomandarea de autorizare pentru grupa de varstă 6-11 ani. Reamintesc faptul că dozajul pentru această grupă de varstă, 5-11 ani, este de 10 micrograme intr-o schemă de administrare cu două doze la interval de 21 de zile. Sunt flacoane multidoză, flacoane cu zece doze, care au stabilitate la temperatura de 2-8 grade, timp de zece săptămani. Vă spuneam de săptămana trecută că noi am inceput pregătirile pentru organizarea din punct de vedere logistic a campaniei de vaccinare, in sensul organizării cabinetelor de vaccinare atat in unitățile sanitare, cat și in centrele de vaccinare din afara unităților sanitare și, de asemenea, optimizarea platformei de programare și a Registrului Electronic Național de Vaccinare. La acest moment, situația preliminară legată de numărul de cabinete de vaccinare adresate copiilor cu grupa de varstă 5-11 ani; sunt identificate aproximativ 45 de cabinete in unitățile sanitare și alte 135 de cabinete de vaccinare in centrele unde in momentul de față se folosește vaccin de la compania BioNTech/Pfizer. Aceste situații vor fi in dinamică și, pe măsură ce vom avea o finalizare a numărului de cabinete, o vom comunica. De asemenea, in platforma națională de programare, in fiecare centru de vaccinare se va menționa că se pot administra și vaccinuri pentru această grupă de varstă 5-11 ani. Probabil că vom asocia către fiecare centru, pe hartă, un icon care să identifice această posibilitate de administrare la copii și, de asemenea, centrul in sine va fi redenumit incat pentru populație să fie ușor de identificat și de efectuat programarea. Reamintesc faptul că, la finalul fiecărei săptămani, in Municipiul București se derulează un maraton de vaccinare care continuă pană la sfarșitul acestui an. In weekend-ul 19-21 noiembrie au fost vaccinate peste 15.500 de persoane in cadrul maratonului de vaccinare in cele opt centre destinate. De asemenea, la nivel național, in acest sfarșit de săptămană, au fost desfășurate in cinci județe alte evenimente de tip maraton de vaccinare, unde au fost vaccinate peste 4.178 de persoane. In ceea ce privește acțiunile de vaccinare din mediul rural, cu sprijinul echipelor mobile, in săptămana precedentă s-au demarat acțiuni de vaccinare in 29 de județe și au fost vaccinate in mediul rural peste 11.600 de persoane. Dacă ne uităm la evoluția vaccinărilor pe doza unu, in săptămana 15-21 noiembrie, in total au fost vaccinate 149.893 de persoane, cu aproximativ 15% mai puțin față de săptămana anterioară, cand fuseseră vaccinate aproximativ 175.647 de persoane. De asemenea, domină categoria persoanelor sub 60 de ani, in proporție de 77%. Dintre persoanele nou vaccinate au fost sub 60 de ani şi 23% peste varsta de 60 de ani. In ceea ce priveşte vaccinarea cu doza de rapel, cu doza booster, pană la acest moment, pană ieri, 22 noiembrie, s-au vaccinat peste 1.370.000 şi cu doza booster. Ce reprezintă acest lucru? Reprezintă aproximativ 44% din numărul total al persoanelor eligibile care la acest moment pot să efectueze doza de booster, adică care au cel puțin şase luni de la schema de vaccinare completă. Pană pe 22 mai, erau circa 3,1 milioane de persoane vaccinate cu schemă completă in Romania. In ceea ce privește categoriile populaționale care au beneficiat la acest moment de doza booster, de doza de rapel, cele mai multe, 57%, sunt persoane vulnerabile, persoanele peste 65 de ani și persoanele in evidență cu afecțiuni cronice. Circa 13% sunt persoane care aparțin sistemului medical și social, restul sunt persoane care deservesc activități critice și persoane din randul populației generale care, repet, indeplinesc criteriile de administrare a dozei booster. De asemenea, la nivelul unităților de invățămant sunt vaccinate 6.454 de persoane din randul elevilor prin intermediul echipelor mobile și in centrele de vaccinare din unitățile de invățămant. Practic, este o creștere cu 26% față de săptămana trecută cand erau 5.116 elevi vaccinaţi. De asemenea, avem o creștere de 31% și in randul cadrelor didactice și personalului auxiliar. Practic, la acest moment, in centrele de vaccinare din unitățile de invățămant și cu ajutorul echipelor mobile au fost vaccinate peste 4.450 de persoane. Repet, o creștere cu 31% față de săptămana trecută, cand erau 3.391 de persoane. Numărul de centre de vaccinare active la data de 22 noiembrie pentru populație sunt 762 de centre active, totalizand circa 1.120 de cabinete de vaccinare, de fluxuri pe toate cele patru tipuri de vaccinuri. Cele mai multe sunt cabinete de vaccinare care folosesc vaccinul de la compania Pfizer - 816, urmate de centre care folosesc vaccin de la compania Johnson and Johnson - 153, vaccin de la compania Moderna - 118 și AstraZeneca - 32 de fluxuri. Repet, in momentul de față nu sunt doze disponibile pentru vaccinul de la compania AstraZeneca. Urmează să recepționăm următoarea tranșă tocmai pentru a asigura completarea schemei de vaccinare la persoanele care au făcut doza unu și care trebuie să-și finalizeze schema de vaccinare. Așa cum v-am anunțat săptămana trecută, in ședinței CNCAV pe care am avut-o in săptămana precedentă, in unanimitate s-a luat decizia de a propune Ministerului Sănătății să renunțăm la vaccinul de la compania AstraZeneca din ianuarie 2022, ținand cont de faptul că este un număr foarte mic de persoane care se vaccinează cu acest tip de vaccin la nivel național, ținand cont de faptul că flacoanele sunt multidoză, cu zece doze, şi procentul de doze care sunt sacrificate este foarte mare și atunci, din punct de vedere al cost eficienței și al managementului stocurilor a fost propunerea pe care noi am adresat-o Ministerului Sănătății. De asemenea, dacă ne uităm la vaccinarea in cabinetele de medicină de familie, in momentul de față sunt 3.142 de medici de familie care vaccinează in cabinetele proprii, cu distribuție rural-urban similară, circa 50%, și, pană pe data de 22 noiembrie, au fost vaccinate peste 868.000 de persoane in cabinetele de medicină de familie, o creștere cu circa 5% față de săptămana anterioară. De asemenea, la nivelul unităților sanitare cu paturi sunt 155 de spitale publice care inregistrează activități de vaccinare pentru pacienții proprii și sunt peste 36.337 de pacienți vaccinaţi, o creştere cu circa 37% faţă de săptămana precedentă cand erau 26.300 de pacienți vaccinaţi. De asemenea, in spitalele private - sunt 26 de spitale care au activități de vaccinare, sunt peste 5.433 de pacienți vaccinaţi, și aici o creștere cu aproximativ 30% față de săptămana anterioară, cand am comunicat circa 4.171 de pacienți vaccinați. De asemenea, continuă vaccinarea cu echipe mobile la domiciliu pentru persoanele greu deplasabile sau nedeplasabile. Au fost organizate 172 de echipe mobile in săptămana precedentă și sunt peste 9.718 persoane care au fost vaccinate cu aceste echipe mobile. In ceea ce privește acoperirea vaccinală la nivel național, in momentul acesta sunt peste 7,63 de milioane de persoane care au primit cel puțin o doză de vaccin și peste 7,2 milioane de persoane vaccinate cu schemă completă. Ca atare, rata de vaccinare cu cel puțin o doză din populația totală a Romaniei de 19,3 milioane de locuitori, conform datelor de la Institutul Național de Statistică, este de circa 39,5%; din populația de peste 12 ani, rata de vaccinare in momentul de față este de 45%, iar populația adultă peste 18 ani, rata de vaccinare este de 47,5%. La nivel european, rata de vaccinare din populația adultă in țările membre ale Uniunii Europene este de circa 81% cu cel puțin o doză și de aproape 70% cu schema completă. De asemenea, dacă ne uităm la acoperirea vaccinală la nivelul municipiului București și la nivelul județelor, in momentul de față in București rata de acoperire vaccinală cu cel puțin o doză este de 65,2%; de asemenea, sunt trei județe care au peste 50% rată de vaccinare Cluj, Constanța și Sibiu. Sunt alte 23 de județe care au intre 40 și 50% rată de vaccinare, 13 județe care au intre 30 și 40% și, in continuare, avem două județe cu rată de vaccinare sub 30%, județul Covasna, care are 29,15%, și Suceava cu 28,2%. In ceea ce privește grupa de varstă, grupele de varstă și rata de acoperire vaccinală, cea mai mare rată de acoperire vaccinală este la grupa de varstă 50 - 60 de ani, unde este de circa 54% urmată de grupa de varstă 60 -70 de ani, unde este de 51,2%. Restul, la peste 20 de ani pană la 50 de ani se apropie de 50%; la 80 de ani avem 25% și 12-15 ani 15%, 16-19 ani - circa 36%. De asemenea, aș vrea să menționez in ceea ce privește profilul de siguranță și reacțiile adverse raportate, pană la acest moment sunt peste 19.260 de cazuri de reacții adverse post-vaccinale raportate, cu o rată de raportare de 1,3 la 1.000 de doze administrate. Acestea sunt datele pe care am dorit să le transmitem. O să-i dau cuvantul domnului secretar de stat Andrei Baciu pentru următoarele detalii. Mulțumesc frumos. Andrei Baciu: Mulţumesc mult, domnule președinte. Pentru inceput cateva chestiuni legate de certificatul digital european. Pană in momentul de față, au fost eliberate 9.031.038 certificate. Se păstrează proporția, mare parte dintre acestea, majoritatea, respectiv 91,8% sunt certificate COVID care atestă vaccinarea. Mai departe, legat de activitatea de vaccinare in randul operatorilor economici privați aceasta continuă, sunt 658 de companii care au desfășurat astfel de activități, dintre care 96 in domeniul HoReCa, iar, in momentul de față, această activitate este desfășurată in cadrul a 45 de companii. Continuă și partea de vaccinare in locații diferite, in locații atipice: targuri, piețe, parcări. In momentul de față, avem un număr de 197.388 de persoane care sunt vaccinate prin astfel de abordări, in astfel de locații. Mai departe, cu privire la misiunile de transport, pană momentul de față au fost organizate peste 16 misiuni de transport, in care au fost angrenate peste 50.550 de persoane din cadrul MAI și peste 14.525 de persoane din cadrul MApN. Cu privire la stocurile de vaccin pe care le avem in momentul de față: Romania a recepționat 27.644.899 de doze de vaccin, dintre acestea 17.672.999 sunt vaccinuri produse de BionTech/Pfizer. 3.182.400 sunt vaccinuri produse de Moderna. 3.374.000 sunt vaccinuri produse de AstraZeneca, iar in final 3.415.000 sunt vaccinuri produse de Johnson and Johnson. Cu privire la donații și vanzări, nu au mai fost finalizate alte demersuri suplimentare față de săptămana trecută, iar cu privire la tranșele de vaccin care urmează să sosească in țară, pentru Pfizer/BionTech a sosit deja o primă tranșă, restul vor sosi pană la 1.350.000 de doze in cursul acestei săptămani, iar in ultima săptămană din noiembrie, alte 1.350.000, cumuland un total de 4.001.400 de doze pentru luna noiembrie. Pentru Moderna și AstraZeneca, livrările sunt suspendate, pentru AstraZeneca, așa cum spunea și domnul președinte, așteptăm confirmări din partea producătorului pentru cand va fi următoarea tranșă, cel mai probabil la inceputul lunii decembrie, iar pentru vaccinul produs de Johnson and Johnson, mai sunt două livrări de 369.600 şi incă una in cursul acestei săptămani de 144.000 de doze, cumuland un total pentru luna noiembrie de 1.113.600 de doze de vaccin. Eu cam atata am avut. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule preşedinte, vă rog. Valeriu Gheorghiţă: Mulțumesc și eu! Vă propun să incepem partea de intrebări. Reporter: Bună ziua! Domnule secretar de stat, din octombrie pană acum au fost peste 700 de mii de decese raportate mai tarziu. Ce s-a intamplat, această problemă fusese rezolvată. De ce nu au fost transmise la timp? Decese COVID care au fost raportate. Am făcut un calcul sunt peste 700! Andrei Baciu: Din nefericire există in continuare chestiuni care țin de desfășurarea procesului de raportare. Deci nu vorbim de chestiuni care țin de intenție, ci vorbim efectiv de modalitatea in care se raportează toate aceste decese. Important este să avem date cat mai clare și la fel de important este să menționăm faptul că Romania nu este nici pe departe sigura ţară care face astfel de ajustări. Dimpotrivă, noi acum avem un mecanism prin care ajustăm aceste date la un timp foarte scurt. Insă, să știți că, sunt țări care au făcut astfel de ajustări la un procent semnificativ la luni distanță de la primele raportări. Deci nu este Romania singura țară in care procesul de transferare a datelor suferă modificări ulterioare. Ideea este ca datele finale să fie cele corecte și oricum, vreau să menționez incă o dată faptul că nu este vorba de o acțiune care implică intenții nepotrivite și mai degrabă chestiuni birocratice, chestiuni tehnice de transmitere a acestor date. Reporter: Au fost depistate peste 7.000 de antivirale la graniță. Iată, există această piață neagră a antiviralelor. Cand vor fi găsite in farmacii să poată fi luate pe bază de rețetă, sub urmărirea medicului, pentru că se știe că oamenii nu merg la spital. Andrei Baciu: Aici trebuie să discutăm despre două idei. In primul rand, toate terapiile, toate moleculele pe care Comisia de boli infecțioase le recomandă pentru tratamentul pacienților cu COVID-19, acestea sunt menționate in cadrul acestui protocol terapeutic. Dumneavoastră vă referiți probabil la un antiviral care nu face parte din recomandările Comisiei de boli infecțioase care sigur că este utilizat, insă nu există in Romania, din partea a experților, din partea medicilor, din partea celor care definesc tratamentul pentru pacienții COVID-19, nu există o recomandare fermă de utilizare. Dacă ar fi fost dovezi științifice in acest sens, acestea ar fi fost luate in considerare, am fi găsit o formulă prin care acest medicament să fie adus pe căi legale in Romania și utilizat așa cum se cuvine, profesional, in urma unui consult, ca urmare a unei prescripții medicale. Insă acest lucru nu este in momentul de față funcțional, din cauză că nu sunt dovezi științifice care să recomande din punct de vedere științific utilizarea respectivului antiviral și atunci cea de-a doua idee este aceea de a adresa o rugăminte tuturor care din nefericire contractează SARS-CoV-2, să avem un consult medical, fie cu medicul de familie, fie un consult la spital. Tot legat de antivirale, există posibilitatea de a se elibera Favipiravir, pentru care există stocuri suficiente, peste 25.000 de cutii in spitale, și acest medicament se eliberează pentru tot regimul terapeutic, acasă, in urma unui consult inițial in cadrul efectuat de un medic de boli infecțioase, consult la spital. Deci avem tratamentul şi pentru formele ușoare și pentru formele medii. Ideea este să ne prezentăm la spital unde beneficiem și de un set de analize inițiale, să știm cum stăm și ni se prescrie și un tratament corect pentru starea de sănătate și pentru comorbiditățile fiecăruia in parte. Reporter: Ce se intamplă cu testele de salivă pentru școli? Nu sunt bani pentru achiziționare, cand vor ajunge practic la școli? Andrei Baciu: Legat de acest subiect, eu pot să vă spun doar partea legată de Ministerul Sănătății, partea de achiziții este desfășurată de către Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate. Cele mai corecte date cu privire la livrare - bănuiesc că acest lucru vă interesează, de fapt, pe toată lumea - pot să le comunice cei care desfășoară procesul de achiziție, intrucat ei sunt in directă relație cu cei care furnizează respectivele teste și ei sunt cei care știu cand le vor furniza. Partea de instrucțiuni, cum se desfășoară efectiv testarea, aceasta a fost definită printr-o instrucțiune inițială, acum două săptămani, care a fost publicată de Ministerul Sănătății și ulterior a fost definit și un ordin comun Ministerul Sănătății - Ministerul Educației, care definește, practic, atribuțiile și rolul fiecăruia in tot acest proces de testare. In momentul care testele vor sosi, se va finaliza și partea de instructaj şi atunci toată lumea va putea să folosească toate aceste teste, tocmai in ideea de a preveni și de a identifica, de fapt, orice caz pozitiv cat mai repede, de a opri o transmitere ulterioară și de a avea condiții de educaţie definite de o siguranţă cat mai ridicată. Mulţumesc! Reporter: Bună ziua! Puteți să ne spuneţi, vă rog, incă o dată unde și cand va incepe vaccinarea copiilor, se va face in spitalele de pediatrie sau la medicul de familie? Valeriu Gheorghiţă: Vor fi trei posibilități de vaccinare: atat in cabinete de vaccinare organizate in centrele actuale, centrele care sunt adresate populației generale; de asemenea, in centre din unitățile sanitare și există, evident, posibilitatea de vaccinare inclusiv in cabinetele de medicină de familie, atunci cand se vor solicita astfel de doze. Momentul in care va incepe propriu-zis vaccinarea ține de livrarea dozelor, de cand Romania, impreună cu celelalte țări europene, va recepționa dozele care sunt special destinate pentru grupa de varstă 5-11 ani. Vă spuneam că sunt flacoane diferite față de cele care sunt astăzi folosite. Reporter: Vin sărbătorile, oamenii probabil vor incepe să se relaxeze și mai mult. La ce ar trebui să ne așteptăm, nu ştiu, poate din a doua jumătate a lunii ianuarie? Valeriu Gheorghiţă: Din ceea ce observăm in momentul de faţă, in restul țărilor europene, in cel puțin 20 de țări europene, există la acest moment o creștere a numărului de cazuri raportate. Intr-adevăr, această creștere a numărului de cazuri este urmată și de creșterea numărului de spitalizări și de decese acolo unde rata de vaccinare este scăzută și respectiv de o decuplare a numărului de cazuri grave a spitalizărilor și a deceselor in țările in care rata de vaccinare este crescută. Asta inseamnă undeva la peste 80 - 85%, fiind considerat un prag suficient pentru a limita impactul pe care varianta Delta il are la nivel populațional. Din acest punct de vedere, ne așteptăm și noi ca o creștere a numărului de cazuri să se producă probabil din a doua parte a lunii ianuarie, acest val 5, dacă il putem numi așa, și tocmai de aceea cred că vigilența noastră trebuie să rămană ridicată, să nu lăsăm garda jos, să incercam să respectăm cat putem de bine pe mai departe măsurile de prevenire a răspandirii bolii, pentru că doar in felul acesta, limitand circulația, putem să scădem presiunea la acest moment pe spitale și vedem că, din fericire, evoluția este favorabilă. Ne dorim să se mențină acest trend evolutiv. Faptul că astăzi rata de pozitivare a testelor este 5%, este cea mai mică din ultimele două luni, este un lucru foarte bun și arată, intr-adevăr, o scădere importantă a numărului de cazuri. Ca atare, cred că de această dată trebuie să invățăm din experiența de pană acum și aici cred că toată lumea are de invățat, și populația, și autoritățile, și trebuie să conștientizăm faptul că doar prin măsuri care previn răspandirea bolii putem să avem un confort și o stabilitate epidemiologică in perioada următoare. Aceste măsuri sunt, fără doar și poate, vaccinarea, ca măsură care limitează riscul de a face o formă gravă, de a ajunge la spital și să reducă numărul de decese, să prevenim acele decese evitabile și, de asemenea, o altă măsură importantă este respectarea măsurilor igienico-sanitare și nu in ultimul rand readuc in atenție importanța implementării certificatului verde digital. Reporter: Aș avea o intrebare și pentru domnul secretar de stat: ce se va intampla cu livrarea vaccinului in perioada sărbătorilor? Se va intrerupe? Și dacă va continua campania de vaccinare și atunci? Andrei Baciu: Campania de vaccinare va continua, evident, și ne dorim, dimpotrivă, să o augmentăm cat de mult se poate. Acum, sigur că e un context al sărbătorilor de iarnă, a sărbătorile creștine, insă campania va continua, dacă ne aducem aminte și anul trecut prima zi de vaccinare a fost 27, a treia zi de Crăciun, iar dozele au sosit pe 26, deci livrările au fost efectuate inclusiv in perioada sărbătorilor de iarnă. Acestea vor continuat. Acum, sigur, că noi trebuie să ne uităm puțin și la partea de program, pentru că inclusiv pentru această minivacanță de 1 Decembrie, vorbim de personalul medical care vine după o perioadă atat, atat de incărcată, cu program atat de incărcat și ne dorim să ne adaptăm, evident, programul de funcționare in funcție de solicitările populației, astfel incat toată energia și tot efortul pe care il fac toți cei care sunt implicați să poată să fie fructificat cat mai eficient cu putință, dar campania de vaccinare va continua și vom avea, dacă va fi programul ajustat, atat pentru inceputul lunii decembrie, cat și pentru sărbătorile de iarnă, noi vom anunțat din timp acest lucru, va fi programul oricum actualizat și pe platforma noastră și toată lumea care va dori să se vaccineze va putea face cu aceeași accesibilitate pe care a avut-o și pană acum. Valeriu Gheorghiță: Intr-o completare, noi am transmis deja către Direcțiile de Sănătate Publică o adresă prin care am făcut recomandările legate de vaccinarea in zilele de sărbătoare legală, in zilele libere, tocmai de a ajusta, exact cum a spus și domnul secretar de stat, programul de lucru, să reducem la un program care să permită vaccinarea celor care se află in platformă, celor care sunt programați și, de asemenea, dacă este un centru care are mai multe fluxuri să reducem la un număr cat mai mic in special in aceste zile, să asigurăm continuitatea, dar in același timp oamenii să poată să beneficieze și de zilele libere atat timp cat toată lumea beneficiază de acest lucru. Reporter: Bună ziua! In continuare există o teamă foarte mare in randul părinților cum că vaccinul ar putea face rău copiilor și se intreabă dacă ar trebui să le facă inainte cateva analize. Le e teamă de fapt că o să facă miocardită. Puteți să ne spuneți dacă trebuie să le facă copiilor anumite analize și ce inseamnă miocardita? Și dacă ar face, cat de grav este? Valeriu Gheorghiță: Aș vrea să spun pentru inceput faptul că ințeleg din toate punctele de vedere ințeleg perfect și preocuparea și ingrijorarea și ezitarea pe care părinții o au. Noi ceea ce vom face in perioada următoare este să comunicăm mai intens pe această temă, cu preponderență pe populația tanără, inclusiv copiii, tocmai pentru a oferi suficiente informații părinților, legat de profilul de siguranță al vaccinurilor, de eficacitate, de eficiență, de beneficiile directe și indirecte, dar și de această problemă particulară legată intr-adevăr de riscul de miocardită. Ce este miocardita? Pe scurt, este o inflamație a mușchiului cardiac, care nu este specifică vaccinării impotriva COVID-19, ea este regăsită ca potențială reacție adversă și la alte tipuri de vaccinuri și care este in mod obișnuit cauzată de mai mulți agenți infecțioși atat virali, bacterieni, parazitari, fungi ș.a.m.d. Deci are o cauză multiplă, sunt multiple cauze care pot să determine această inflamație a mușchiului cardiac, sunt cauze infecțioase sau neinfecțioase. In mod particular, pentru vaccinurile impotriva COVID-19, la vaccinurile pe bază de ARN mesager, s-a observat că la persoanele cu varsta sub 30 de ani, deci in general persoane tinere și mai ales persoanele de sex masculin, există o frecvență ușor mai crescută decat se regăsește in populația generală, decat frecvența intalnită in populația generală, după administrarea dozei 2 din schema de vaccinare, in general timpul de apariție este la circa două-trei zile după administrarea dozei 2, dar există o supraveghere in general de pană la 28 de zile. Dar cele mai multe cazuri raportate au fost in primele șapte zile după administrarea dozei doi. Evoluția a fost ușoară in toate cazurile, in sensul in care durata de spitalizare a fost de două-trei pană la patru zile, comparativ sunt aici din ce in ce mai multe date științifice deja disponibile și publicate și care au stat și la baza efectuării unui raport risc-beneficiu atunci cand Agenția americană pentru Alimente și Medicamente a autorizat vaccinul de la compania BioNTech/Pfizer, in sensul in care s-a comparat evoluția miocarditei după vaccinare cu evoluția miocarditei din COVID și evoluția miocarditei clasice. Şi, din acest punct de vedere, evoluția miocarditei după vaccinare a fost foarte bună, practică in toate cazurile in primele cinci zile s-a recuperat complet fracția de ejecție, adică modificările care au survenit la nivelul activității cardiace. Spre deosebire, de pildă, de miocardita clasică, unde la trei săptămani abia 70-75% dintre persoane recuperaseră această funcție cardiacă. Mai vreau să menționez un lucru și anume că in general miocardita apare la această grupă de varstă, nu vorbesc neapărat de miocardita postvaccinală, după vaccin, ci miocardita care este cauzată și de alte patologii infecțioase, de alte cauze infecțioase sau non-infecţioase. Deci este o inflamație a cordului care este specifică acestei grupe de varstă tanără. Mai mult decat atat, frecvența este rară, ea este raportată in momentul de față de unul pană la cinci cazuri raportate la 100.000 de doze administrate. Este foarte important să se facă o monitorizare corectă a persoanei care eventual se prezintă cu semne care ar putea să ridice această suspiciune. Există o triadă, există un pachet de trei semne care pot să ridice suspiciunea: in general este durerea toracică, durerea in piept, palpitații, senzație de oboseală. Toate aceste lucruri, evident, că ridică suspiciunea de miocardită, dar, repet, vorbim o evoluție ușoară autolimitată, in majoritatea cazurilor tratamentul constand in repaus la pat și supraveghere și anumite tratamente in funcție de recomandarea medicului cardiolog. Trebuie să ințelegem in schimb că miocardita după boală, după infecția cu SARS-CoV-2 este mult mai frecventă decat miocardita care a fost raportată după vaccinarea impotriva COVID-19 și evoluția a fost ușor mai..., dacă vreți, mai prelungită in cazul miocarditei in contextul bolii. Şi in mod deosebit apare la copil atunci cand dezvoltă acel sindrom inflamator multisistemic, care poate să ducă la afectare cardiacă in cel puțin jumătate din cazuri, iar frecvența acestui sindrom multiinflamator, multisistem la copil este intre unu și șase cazuri raportate la 10.000 de infecții, indiferent că vorbim de infecții asimptomatice sau de infecții care au fost cunoscute anterior, infecții diagnosticate. Se instalează undeva intre săptămana 2 și săptămana 6 de la trecerea prin boală. Ca atare, noi am discutat in cadrul Comitetului cu experți din zona medicală, medicină de familie, inclusiv pediatrie, nu se recomandă o evaluare particulară pentru această grupă de varstă față de ceea ce deja cunoaștem, adică un examen clinic in care să ne asigurăm că, la momentul prezentării, copilul nu are febră, să identificăm celelalte eventuale situații care necesită precauție, cum ar fi un istoric de reacții alergice. Deci cum acestea sunt lucrurile care se fac de rutină, nu este nimic ieșit din comun, nu este nimic particular şi nu va fi o atitudine diferită față de ceea ce s-a intamplat acum. Singurul lucru este legat de dozaj. Vom folosi alte tipuri de flacoane care sunt destinate pentru această grupă de varstă, supravegherea se face la fel, tot cu durată de 15 minute, practic procesul in sine rămane neschimbat. Reporter: Sunt oameni care işi fac testul de anticorpi pentru a vedea dacă au nevoie şi de doza trei. Văd că au anticorpi, merg la medic, medicul le recomandă să nu facă şi doza trei pentru că prea mulți anticorpi le-ar face rău, chiar ar produce boli autoimune. Sunt medici care spun asta. Trebuie să ținem cont cand facem doza trei de anticorpii care ies la aceste teste? Valeriu Gheorghiţă: Am putea să ținem cont doar in condițiile in care am știi care e nivelul prag de la care persoana respectivă este protejată. In momentul acesta, nu s-a definit o valoare prag a anticorpilor de la care să știm că persoana respectivă este protejată. Ca atare, nu putem să luăm o decizie de a ne vaccina sau de a face doza Booster pe baza valorii anticorpilor. Faptul că este o valoare mai crescută sau o valoare mai scăzută este o apreciere foarte subiectivă. Or, din acest punct de vedere, nu se pot realmente face astfel de recomandări bazate pe nivelul anticorpilor. Sub nicio formă nu sunt in momentul de față date științifice care să coreleze un nivel prea crescut al anticorpilor cu posibilitatea de apariție a unor boli, eventual cu mecanism autoimun. Lucrurile nu sunt deloc așa cum sunt, din păcate, prezentate in anumite situații. Am avut și eu persoane care, mă rog, erau ingrijorate de un nivel foarte ridicat al anticorpilor. Repet, nu este cazul, pentru că noi determinăm in primul rand prin testele actuale de laborator de rutină, sunt este teste semicantitative şi acel nivel al anticorpilor reprezintă de fapt anticorpii totali care se leagă de proteina Spike și nu reprezintă neapărat valoarea anticorpilor neutralizanți. O parte din acei anticorpi sunt de fapt anticorpii realmente protectori, neutralizanți, care asigură blocarea intrării virusului in celule. Reporter: O singură intrebare mai am. După doza trei, cat timp suntem protejați? Valeriu Gheorghiţă: Este o intrebare foarte bună. Ţinand cont de mecanismul pe care il cunoaștem de la celelalte tipuri de vaccinuri, doza de booster care se folosește, această doză de rapel, asigură practic pe de o parte o revigorare a răspunsului imun, practic o intărire a răspunsului imun și asigură protecția de lungă durată. Este posibil, in funcție de varianta virală care circulă, ca această protecție să se mențină pe termen mai lung, insă răspunsul imun pentru coronavirusuri vedem că este diferit față de răspunsul imun pe care il intalnim in alte tipuri de infecții virale, cum este virusul varicelo-zosterian care dă vărsatul de vant sau rujeola, la care imunitatea rămane durabilă pe toată viața. In această situație, ca și in gripă, vedem că imunitatea este limitată după o anumită perioadă de timp, dar rămane să se definească exact care va fi durata pe care o vom obține după administrarea dozei booster. De altfel, să știți că - cel puțin am văzut in Statele Unite - se discută ca la un moment dat să se redefinească schema completă de vaccinare, care să includă de fapt o schemă cu două doze plus booster și asta să fie schema completă de vaccinare. De altfel, dacă vreți, in Hepatita B, la vaccinarea impotriva hepatitei B, iarăși se folosesc trei doze, două doze la interval de o lună și a treia doză la șase luni și aia se consideră o schemă completă de vaccinare, pentru că altfel prima schemă nu asigură o protecție de lungă durată. Deci toate aceste date cu siguranță vor fi acumulate. Ceea ce știm in schimb este că după doza de booster nivelul de protecție crește foarte mult, la majoritatea pacienților care primesc doza booster și in felul acesta cred că, așa cum am văzut datele raportate din Israel, riscul de forma severă scade de cel puțin 20 de ori și riscul de a contracta infecția scade de cel puțin 10 ori față de persoanele care erau vaccinate cu prima schemă. Reporter: Bună ziua! Eu voiam să vă mai intreb care mai este situația cu acele tichete pentru vaccinare, in valoare de 100 de lei, pentru că nu mai știm mai nimic de ele, in sensul că sunt foarte mulți oameni care se plang că nu au fost contactați după ce s-au vaccinat, să vină să iși ridice tichetele. Andrei Baciu: Este un subiect foarte important, de foarte mare interes. Chiar astăzi am incercat să accelerăm cat de mult se poate finalizarea tuturor demersurilor, deci banii au fost alocați, vorbim de 30 de milioane de lei, mă rog, e o procedură intre Ministerul de Finanțe, care transferă banii la Ministerul Sănătății și ulterior Ministerul Sănătății la DSP-uri, care DSP-uri fac achiziția și ulterior transferă tichetele de masă la fiecare centru de vaccinare. Dar cel mai important lucru: vreau să-i asigur pe toți cei care s-au vaccinat că iși vor primi aceste tichete fără niciun fel de problemă, in valoare de 100 de lei. Am extins termenul prin care toți cei care se vaccinează să poată să beneficieze, de la 60 de zile la 6 luni de zile. Deci incă o dată: toți cei care s-au vaccinat vor putea să beneficieze de aceste etichete, evident toți cei care doresc. Reporter: Cei 30 de milioane de lei au ajuns astăzi la Ministerul Sănătății, ne spuneți. Andrei Baciu: Da, incercăm să finalizăm procedura prin care ajung efectiv banii la DSP-uri cat mai repede, pentru că DSP-urile sunt cele care achiziționează, știu efectiv nevoile locale pentru fiecare centru in parte și ele desfășoară procedura de achiziție pentru tichetele, pentru ele fizic, tichetele respective. Reporter: Ştim cate tichete au fost eliberate pană acum? Andrei Baciu: Pot să vă dau cifra exactă, pe fiecare județ in parte, fără niciun fel de problemă. Valeriu Gheorghiță: Mulțumim. Dacă nu mai sunt intrebări, vă dorim o zi bună! Andrei Baciu: Mulțumim mult! 2021-11-23 12:19:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-11-23-01-28-45big_image_6_resize.jpgDepartamentul pentru Dezvoltare Durabilă, distins cu premiul Departamentului de Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite (UN DESA) pentru inovație și excelență în serviciu publicȘtiri din 18.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/departamentul-pentru-dezvoltare-durabila-distins-cu-premiul-departamentului-de-afaceri-economice-i-sociale-al-natiunilor-unite-un-desa-pentru-inovatie-i-excelenta-in-serviciu-publicDepartamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Guvernului Romaniei va primi distincția UN DESA pentru inovație și excelență in serviciu public in cadrul galei organizate la - United Public Service Forum 2021. In fiecare an, in cadrul unei ceremonii de premiere, UN DESA recunoaște excelența in serviciul public prin răsplătirea realizărilor creative și contribuțiilor instituțiilor publice la o administrație publică mai eficientă și mai receptivă in țările din intreaga lume. Din 193 de țări membre ONU și 63 de țări inscrise la categoria - Creșterea eficienței instituțiilor publice de a indeplini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a fost desemnat caștigător, recunoscandu-i-se altfel inovația și excelența in servirea interesului public și contribuția semnificativă la imbunătățirea administrației publice din Romania. - Am indrăznit să credem intr-o Romanie Durabilă și iată cum toate eforturile noastre din ultimii 4 ani pe zona de dezvoltare durabilă sunt recunoscute oficial de cea mai importantă organizație internațională din lume. Drumul nostru spre un viitor durabil nu se oprește aici. Suntem și mai motivați să promovăm cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 in Romania. Fructificarea tuturor realizărilor Departamentului ține și de eforturile fiecăruia dintre noi, in viața cotidiană. Numai prin eforturi conjugate, alegeri conștiente și sustenabile putem ajunge la prosperitatea pe care ne-o dorim pentru generațiile viitoare, a declarat Laszlo Borbely, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. United Public Service Forum 2021 va avea loc anul acesta la Dubai, Emiratele Arabe Unite, in perioada 13-15 decembrie 2021, sub tema - Inovarea viitorului serviciu public: noi modele de guvernare pentru o nouă eră pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a fost invitat să participe la ceremonia de premiere dar și la 5 workshop-uri care au ca scop prezentarea de bune practici și dezvoltarea abilităților necesare pentru a concepe acțiuni concrete pentru accelerarea progresului in realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă in următorul deceniu. De asemenea, consilierul de stat Laszlo Borbely va reprezenta țara noastră la masa rotundă ministerială in cadrul căreia vor fi dezbătute probleme și tendințe emergente, strategii, acțiuni și abordări inovatoare pentru furnizarea de servicii eficiente și transformarea instituțiilor. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va promova inițiativa premiată și acțiunile Romaniei de a implica fiecare segment al societății in implementarea Agendei 2030 in Romania intr-o manieră holistică in cadrul unui stand de prezentare, pe parcursul celor 3 zile de forum. 2021-11-18 12:51:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-11-18-12-46-22big_sigla_guvern.pngȘedința de guvern din 17 noiembrieȘtiri din 17.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/sedinta-de-guvern-din-17-noiembrieGalerie foto 2021-11-17 14:44:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_govr6630.jpgConferință de presă susținută de Valeriu Gheorghiță, președintele CNCAV, și Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul SănătățiiȘtiri din 16.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/conferinta-de-presa-sustinuta-de-valeriu-gheorghita-pre-edintele-cncav-i-andrei-baciu-secretar-de-stat-in-ministerul-sanatatiiGalerie foto [Check against delivery] Valeriu Gheorghiță: Bună ziua! Vă mulțumesc pentru participarea la conferința organizată de CNCAV. Incep prin a aduce cateva detalii legate de vaccinarea grupei de varstă 5-11 ani, a copiilor din această grupă de varstă. Am spus săptămana trecută că se așteaptă autorizarea din partea Agenției Europene a Medicamentului la jumătatea lunii decembrie, insă ultimul calendar, practic, devansează acest termen și ne așteptăm ca in a doua parte a lunii noiembrie, sfarșit de noiembrie, să avem această autorizare, mai exact, foarte probabil că undeva pe data de 25 noiembrie vom avea opinia Agenției Europene a Medicamentului. Iar pentru vaccinul de la compania Moderna, care, de asemenea, a depus documentația pentru evaluare la Agenția Europeană a Medicamentului se așteaptă ca autorizarea să se acorde la jumătatea lunii decembrie. Sunt deja demarate campanii de vaccinare pentru această grupă de varstă in Statele Unite, in Israel. După cum știm, de pildă, in Statele Unite in prima săptămană au fost vaccinați peste 900.000 de copii cu grupa de varstă cuprinsă intre 5 și 11 ani. De asemenea, in Europa, Austria a decis debutul campaniei de vaccinare pentru 5-11 ani off-label, inainte de a se acorda autorizarea din partea Agenției Europene a Medicamentului, ca urmare a situației epidemiologice. Pot să vă spun că am demarat activitatea de organizare a campaniei de vaccinare, in sensul in care la acest moment centralizăm solicitările din fiecare județ de inființare a unor cabinete de vaccinare in unitățile sanitare cu paturi sau ambulatorii care au secții sau compartimente de Pediatrie. De asemenea, in centrele de vaccinare unde există in momentul de față vaccin de la compania BioNtech/Pfizer pentru vaccinarea persoanelor de peste 12 ani vom organiza un cabinet de vaccinare in cadrul acelui centru care va fi destinat pentru această grupă de varstă, pentru 5-11 ani, tocmai pentru că ne dorim foarte mult să incurajăm vaccinarea la nivelul intregii familii, pentru a crea acea barieră de protecție imună a familiei. Așteptăm la sfarșitul acestei săptămani colectarea informațiilor din fiecare județ şi sperăm ca pană la finalul lunii să fim gata cu pregătirile logistice. De asemenea, la cabinetul medicilor de familie va exista posibilitatea de vaccinare pentru persoanele cu varsta cuprinsă intre 5 și 11 ani. Sunt in curs de elaborare procedurile și instrucțiunile aferente. De asemenea, se lucrează la optimizarea platformei de programare și la optimizarea Registrului Electronic Național de Vaccinare, care să permită celor din grupa de varstă 5-11 ani să facă programarea, prin intermediul unui cont de adult, așa cum se face pentru grupa de varstă 12-17 ani inclusiv. Şi, mai departe, vom anunța cand va fi momentul debutului concret al campaniei de vaccinare. Evident, pe langă organizarea logistică și organizarea cabinetelor și a centrelor de vaccinare, este foarte important să avem dozele specifice pentru populația tanără, pentru copii, ținand cont de faptul că vorbim de flacoane diferite, flacoane mult doză cu 10 doze, vorbeam de o stabilitate la două grade timp de 10 săptămani, in loc de patru săptămani, cat este la acest moment, iar doza este de circa 10 micrograme, practic, reprezintă o treime din doza care se folosește in acest moment. Reamintesc faptul că datele din studiile clinice efectuate arată un profil de siguranță foarte bun și o eficacitate de peste 90% in prevenirea bolii simptomatice. Un alt element pe care aș vrea să il menționez este legat de implicarea in campania de vaccinare, mai ales in partea de promovare, de comunicare și de informare, a mediului privat, mediului de business din Romania. După cum știți, a fost demarat conceptul Oameni ca mine, Caravana Națională de informare și de comunicare, care s-a deplasat săptămana trecută in județele Dolj, la sfarșitul săptămanii trecute, și urmează, ulterior, in județele Argeș in perioada următoare, Olt și așa mai departe, și vor mai fi și alte județe din țară. De asemenea, am propus impreună cu domnul președinte al Agenției Naționale pentru Romi, vom avea o intalnire in format online cu reprezentanții comunităților rome de la nivel național, din fiecare județ. Vom anunța cand va fi această intalnire și sperăm să putem oferi toate informațiile de care comunitatea are nevoie pentru a putea decide in mod informat dacă se vaccinează. Ne dorim să prezentăm intr-o manieră cat mai accesibilă, cat mai pe ințeles, a tuturor informațiilor legate de pandemie, cat și de vaccinare. De asemenea, știm că sunt comunități rome care au o rată foarte crescută de vaccinare, tocmai prin implicarea foarte bună a comunității, a liderilor comunității și a reprezentanților autorităților locale. Deci, cred că eforturile vor avea succes din acest punct de vedere, in sensul in care trebuie să eliminăm teama și frica oamenilor legată de vaccinare. In felul acesta, foarte probabil că, ințelegand in ce constă vaccinare, care sunt beneficiile, de ce este important să ne vaccinăm, și decizia poate să fie alta. In ceea ce privește evoluția numărului de persoane vaccinate cu doza unu in ultimele patru săptămani, in total, incepand cu 18 octombrie pană pe 14 noiembrie, au fost vaccinate 1.485.000 de persoane. In ultima săptămană, săptămana 8-14 noiembrie, au fost vaccinate in total 175.647 de persoane, cu circa 38% mai puțin față de săptămana precedentă, cand erau 283.967 de persoane. Din persoanele vaccinate in ultima săptămană, aproximativ 77,5% sunt persoane cu varstă sub 60 de ani. Doar 22,5% sunt persoane peste 60 de ani. De asemenea, in municipiul Bucureşti continuă maratonul de vaccinare de la sfarșitul fiecărei săptămani. In acest weekend 12-14 noiembrie au fost vaccinate 22.104 persoane, reprezentand un total de circa 55% din numărul total al persoanelor vaccinate in municipiul Bucureşti in aceeași perioadă de timp. De asemenea, au fost organizate alte evenimente de tip maraton de vaccinare la nivel național in șapte județe din țară. Au fost organizate mai multe acțiuni de vaccinare cu sprijinul echipelor mobile in comunitățile rurale in săptămana 8-14 noiembrie și au fost practic desfășurate acțiuni in 29 de județe, fiind vaccinate peste 8.114 persoane din mediul rural. In ceea ce privește vaccinarea cu doza de rapel, cu doza booster, știm că a debutat pe 28 septembrie pentru toate persoanele care au cel puțin șase luni de la schema primară de vaccinare. La acest moment sunt peste 1.198.000 de persoane vaccinate cu doză de booster, cu doză de rapel; reprezintă aproximativ 17,5% din numărul total al persoanelor vaccinate cu schemă completă, dar reprezintă aproape 44% din numărul celor eligibili care la data de 15 mai inclusiv aveau schema completă de vaccinare și care pot să facă această doză booster. La 15 mai erau aproximativ 2,75 milioane de persoane vaccinate cu schema completă. Dintre cei care sunt vaccinați in acest moment cu doza de booster, cu doza de rapel, peste 15,5% sunt lucrători din domeniul sănătății și domeniul social, aproape 60% - 58,5% - sunt persoanele vulnerabile, persoane peste 65 de ani sau in evidență cu afecțiuni cronice, restul fiind persoane care deservesc activități critice, dar și persoane din randul populației generale care indeplinesc criteriile de eligibilitate. La nivelul unităților de invățămant unde există centre de vaccinare - sunt 50 de centre active in momentul de față in unitățile preuniversitare de invățămant - pană la acest moment sunt vaccinate 5.116 persoane din randul elevilor, și cu sprijinul echipelor mobile, ceea ce reprezintă o creștere de 63,18% față de săptămana precedentă, cand erau 3.135 de elevi vaccinați, dar o creștere mult mai redusă se observă in randul cadrelor didactice și al personalului auxiliar: sunt pană la acest moment vaccinate 3.391 de persoane in aceste centre de vaccinare. Practic, e o creștere cu circa 5% față de săptămana anterioară, cand erau 3.255 de persoane vaccinate - repet, vaccinare in centre proprii sau cu sprijinul echipelor mobile. Sunt la nivel național 760 de centre de vaccinare active deschise populației generale, cu 1.124 de fluxuri, pe toate cele patru tipuri de vaccinuri. Majoritatea sunt cu vaccinul de la compania BioNtech/Pfizer - 819, urmate de vaccinul de la compania Johnson and Johnson - 155 de cabinete, vaccinul de la compania Moderna - 118 cabinete și 32 de cabinete care folosesc vaccinul de la compania AstraZeneca. După cum știm - aici aş vrea să fac o mențiune - la 31 octombrie, ultimul lot disponibil de vaccin de la compania AstraZeneca a ieșit din perioada de valabilitate, motiv pentru care a fost retras din centrele de vaccinare. Persoanele care erau programate au fost anunțate să nu se mai prezinte la programare și vor fi rechemate in momentul in care urmează să primim un nou lot de vaccin de la compania AstraZeneca. S-au făcut deja solicitări in acest sens și așteptăm livrările cat mai repede, incat persoanele care au primit prima doză de vaccin AstraZeneca să poată să-și finalizeze schema de vaccinare. Reamintesc faptul că rapelul, această doză II, este recomandată la opt săptămani, insă există un interval acceptat pană la 12 săptămani in care se poate efectua doza II fără să fie compromisă eficiența și eficacitate. De asemenea, la acest moment sunt programate in platforma de programare peste 518.257 de persoane pe cele patru tipuri de vaccinuri. In ceea ce privește vaccinarea la cabinetele de medicină de familie, sunt 3.134 de medici de familie care inregistrează activități de vaccinare in cabinete proprii, distribuția urban-rural este similară, este asemănătoare, practic, cam 50%-50%, și pană la acest moment au fost vaccinate peste 822.000 de persoane, o creștere cu aproximativ 6% față de săptămana precedentă, aproape 55% sunt persoane vaccinate in mediul rural. La nivelul unităților sanitare cu paturi, sunt 154 de spitale publice și au fost vaccinați pană la acest moment 26.376 de pacienți, o creștere cu peste 9% față de săptămana anterioară, iar in cele 26 de spitale private au fost vaccinați 4.171 de pacienți, la fel o creștere cu aproape 10% față de săptămana precedentă. De asemenea, vaccinarea cu echipe mobile la domiciliu, au fost organizate 168 de echipe mobile, cu un număr de peste 600 de medici, asistenți și registratori care au constituit aceste echipe mobile, au efectuat 372 de misiuni de activități de vaccinare și, in total, au fost peste 8.160 de persoane vaccinate. In ceea ce privește bilanțul campaniei de vaccinare, de la debutul campaniei din 27 decembrie 2020 și pană pe 15 noiembrie, in Romania au fost vaccinate cu cel puțin o doză 7,48 de milioane de persoane și cu doză completă, practic, persoane vaccinate complet, 6,89 de milioane de persoane. Ce reprezintă acest lucru? Reprezintă circa 46,6% din populația adultă rată de acoperire vaccinală cu cel puțin o doză din populația de peste 18 ani, reprezintă 44,3% din populația eligibilă de peste 12 ani și reprezintă aproximativ 39% din populația totală a Romaniei rezidentă, de circa 19,3 milioane de locuitori. De asemenea, așa cum am anunțat, sunt circa 1,2 milioane de persoane care au primit deja și doza booster, doza de rapel. Menționez că la nivel european rata de vaccinare este de circa 61% cu cel puțin o doză și circa 57-58% cu schemă completă, practic, suntem la o diferență de aproximativ 15% față de ce se intamplă la nivel european. Aici nu vorbesc doar de țările membre UE, vorbesc de toate țările europene, este media raportată in bazele de date la nivel internațional. Sigur că avem mult de recuperat, insă trebuie să remarcăm faptul că in ultimele două luni s-au inregistrat progrese importante și sper să menținem această rată și ritm de vaccinare, să o creștem in perioada următoare și in felul acesta să putem atinge acea imunitate colectivă, imunitatea de grup, care să ne ferească față de următoarele consecințe ale valurilor următoarea. De asemenea, dacă ne uităm la rata de acoperire vaccinală pe municipiul Bucureşti şi la nivelul fiecărui județ, municipiul Bucureşti este in momentul de față la circa 65% rată de acoperire vaccinală din populația eligibilă, peste 12 ani, foarte probabil că in următoarea săptămană municipiul Bucureşti va fi primul care va trece de 70% rată de acoperire vaccinală cu cel puțin o doză. Avem alte trei județe care au o rată de acoperire vaccinală de peste 50%, și anume: Cluj, cu 57%, Constanța, 54%, și Sibiu, 51%. Avem 19 județe care au o rată de vaccinare intre 40 și 50%, 17 județe intre 30 și 40% și mai avem două județe care au o rată de vaccinare intre 27 și 29%. In ceea ce privește rata de acoperire vaccinală pe grupe de varstă sunt deja două grupe de varstă, 50-59 de ani, 60-69 de ani, care au peste 50%. Practic, la 50-59 de ani sunt 53% persoane vaccinate cu cel puțin o doză. Aici este cea mai mare rată de vaccinare, urmată de varsta 60-69 de ani, unde suntem la 50,5%. La 70-79 de ani s-a depășit 45%. Iar in celelalte grupe de varstă suntem la o medie de 45%, exceptand extremele, peste 80 de ani, unde in continuare suntem la circa 25%, și 12-15 ani, unde suntem la 13,7%. In ceea ce privește profilul de reacții adverse la nivel național, pană pe 15 noiembrie, au fost raportate aproximativ 19.044 de cazuri de reacții adverse postvaccinale, cu o rată de raportare de 1,4 reacții adverse la 1.000 de doze administrate. Cam acestea au fost datele pe care am ținut să vi le transmitem. O să ii dau cuvantul domnului secretar de stat Andrei Baciu. Andrei Baciu: Mulțumesc mult, domnule președinte. Pentru inceput cateva chestiuni legate de Certificatul digital european COVID-19. Pană la data 16 noiembrie, orele 10:00, au fost eliberate 8.493.540 de certificate. Proporția se păstrează in trendul săptămanilor anterioare, respectiv, 92% din certificatele eliberate sunt certificate care atestă vaccinarea. Cu privire la vaccinarea in randul operatorilor economici privați, in acest moment această activitate continuă in cadrul a 41 de companii, pană in acest moment fiind vaccinat personalul a 656 de companii. Din dorința de a merge mai aproape de oameni cu vaccinarea, s-au creat acele locații atipice. Aceste activități au continuat și in ultima săptămană, insă, mai mult, remarcăm o creștere cu 7,3% față de săptămana trecută a persoanelor vaccinate in cadrul acestor locații atipice, fie că vorbim de maratoane de targuri, de piețe, de parcări ale supermarketurilor, respectiv avem in momentul de față 197.388 de persoane vaccinate. Cu privire la misiunile de transport - pană in acest moment au fost efectuate aproximativ 15.900 de misiuni de transport, in care au fost angrenate 50.350 de persoane din cadrul MAI și 12.510 persoane din cadrul MApN. Cu privire la totalul dozelor de vaccin recepționate de Romania - pană la data de 15.11 vorbim de 26.585.599 de doze de vaccin, dintre care Pfizer-BioNtech - 16.865.699, Moderna - 3.182.400 de doze de vaccin, AstraZeneca - 3.374.000 de doze, Johnson and Johnson - 3.163.500 de doze de vaccin. Pentru perioada următoare, in luna noiembrie, calendarul livrărilor pentru BioNtech-Pfizer deja parțial au fost livrate dozele pentru luna noiembrie, vor mai fi livrate incă 2.000.000 de doze, cate 1.000.000 de doze in fiecare săptămană, cumuland un total de 4.001.400 de doze de vaccin. Pentru Moderna și AstraZeneca livrările sunt suspendate pentru luna noiembrie, tocmai pentru a avea un management eficient al stocurilor; pentru Moderna, așa cum am spus, avem stocuri in momentul de față. Iar pentru Johnson and Johnson, la fel, vor continua livrările in această lună, cumuland un total de 969.600 de doze de vaccin care vor fi livrate pe parcursul lunii noiembrie. Eu cam atat am avut, mulțumesc mult, domnule președinte. Valeriu Gheorghiță: Vă mulțumesc și eu. O să incepem partea de intrebări. Vă rog. Reporter: Bună ziua! Dacă pe 25 noiembrie EMA va face recomandarea de vaccinare pentru copiii intre 5 și 12 ani, cand ar putea incepe efectiv vaccinarea in Romania și ce discuții sunt despre cand va veni vaccinul pentru copii? Valeriu Gheorghiță: Sunt două intrebări, de fapt. Din punct de vedere organizatoric, noi, la sfarșitul acestei luni, ne dorim să fim pregătiți. Ce inseamnă asta? Cu organizarea cabinetelor de vaccinare atat in unitățile sanitare cu paturi, cat și in centrele de vaccinare deja funcționale, unde există vaccin de la compania Pfizer, și care vor primi suplimentar și vaccin destinat pentru grupa de varstă 5-11 ani. Platforma de programare va fi pregătită; de asemenea, Registrul Electronic Național va fi adaptat pentru a putea inregistra persoanele vaccinate. Procedurile, instrucțiunile vor fi elaborate in timp util și transmise in fiecare județ, pentru a fi cunoscute. Insă, concret cand se va putea demara activitatea de vaccinare, depindem, evident, de momentul livrărilor, care in momentul de față nu este confirmat pentru nicio țară europeană. Așteptăm aceste confirmări și, pe măsură ce vom avea mai multe informații, cu siguranță le vom transmite. Reporter: Va fi in acest an? Valeriu Gheorghiță: este posibil să fie, intr-adevăr, in decursul lunii decembrie; intr-un scenariu mai puțin probabil, in ianuarie, in luna ianuarie in 2022. Dar noi sperăm, pentru că e un interes crescut din partea tuturor țărilor europene, atat de acces, cat și de a demara mai rapid campania de vaccinare pentru această grupă de varstă, sperăm să avem acces in decursul lunii decembrie. Reporter: Spuneați că ultimul lot de AstraZeneca a expirat, a fost retras vaccinul și au fost reprogramate persoanele. Cate persoane erau inscrise? Valeriu Gheorghiță: Foarte puține. Vorbim de ordinul a cateva zeci de persoane care erau programate in platformă, nu vorbim de cei care se prezintă in mod direct. Acesta este motivul pentru care din 31 nu mai sunt persoane vaccinate cu vaccinul de la compania AstraZeneca. De altfel, pentru un management corect al stocurilor ne gandim in mod serios să propunem, poate că de la inceputul anului viitor, sistarea vaccinării cu vaccinul de la compania AstraZeneca pentru că numărul celor care in acest moment se vaccinează este foarte redus şi atunci riscul de ieșire din perioada de valabilitate a dozelor este foarte mare şi nu poți să comanzi să vină cateva zeci sau mii de doze, şi atunci foarte probabil că vom rămane cel puțin cu aceste trei vaccinuri, de la Pfizer, Moderna şi vaccinul de la compania Johnson and Johnson, cu care vom merge mai departe. Reporter: Dacă mai permiteți o intrebare, sunt in spitale tot mai mulți pacienți care spun că nu s-au vaccinat, pacienți care au cancer, care au diabet, care spun că nu s-au vaccinat pentru că aşa le-au recomandat medicii. Este un lucru asupra căruia atrag atenția inclusiv cei de la morgile spitalelor care intră in contact cu familiile persoanelor decedate. Ce puteți face in acest sens, pentru a-i convinge şi pe medici că vaccinul nu le face rău persoanelor care au aceste boli? Valeriu Gheorghiță: Cred că mesajul meu a fost şi este şi rămane foarte clar şi ferm in același timp: nu trebuie să găsim false contraindicații, trebuie să ințelegem... Acest fenomen al falselor contraindicații il cunoaștem de mult timp, la toate celelalte vaccinuri, cand se recomandă evitarea vaccinării din te miri ce alte motive medicale, care nu sunt de altfel contraindicații absolute ale vaccinării. Cred că din acest punct de vedere populaţia in primul rand trebuie să ințeleagă că in mod deosebit cei vulnerabili, cei care se cunosc cu afecțiuni cronice, cei care sunt in evidentă cu mai multe boli sunt expuși unui risc de a face o formă gravă de boală in caz de imbolnăvire şi atunci cu atat mai mult trebuie să ia in calcul vaccinarea şi cred că intrebarea nu se pune dacă trebuie să mă vaccinez, ci care e momentul potrivit la care trebuie să fac vaccinarea şi discuția cu medicul curant aici trebuie să fie, pentru că regula generală este să ne vaccinăm cat mai repede, dat fiind faptul că in continuare avem un număr suficient de mare de cazuri noi şi un risc crescut de imbolnăvire, cu impact semnificativ la nivel individual, in funcție de profilul fiecărei persoane, dar există această particularitate a celor care sunt, de pildă, cu afecțiuni oncologice, care sunt in program de chimioterapie, tratamente imunosupresoare, unde se recomandă evitarea vaccinării fix in perioada de chimioterapie nu pentru că ar constitui o contraindicație, ci pentru că şansa organismului să dezvolte in acea perioadă anticorpi la un nivel protector este mult redusă şi atunci este bine să lăsăm o perioadă de circa 14 zile după terminarea curei de chimioterapie tocmai pentru a da șansă organismului in plus să dezvolte anticorpi la un nivel protector. Toată lumea, şi există aceste discuţii in spațiul public legat de existența unor contraindicaţii faţă de vaccinare, că există o listă de contraindicaţii. Singura contraindicație absolută, cunoscută in momentul de faţă este reacția alergică anafilactică la unul dintre componentele vaccinului. In celelalte cazuri, nu există contraindicaţii. Există, poate, precauțiuni de moment sau situații temporare, care impun amanarea vaccinării, cum ar fi o stare febrilă, un pacient care are o boală acută, o boală dezechilibrată, care necesită spitalizare din cu totul alte motive medicale, dar - repet - nu sunt identificate contraindicaţii ale unor afecțiuni preexistente vizavi de vaccinarea impotriva COVID-19 şi sunt deja peste 7 miliarde de doze administrate la nivel global, aproape 50% din populaţia globului a primit cel puţin o doză de vaccin. Toate aceste date vin să intărească recomandările experților pentru că sunt date culese din viața reală, care, repet, confirmă profilul de siguranţă favorabil şi eficiența acestor vaccinuri pentru toate variantele virale circulante. Deci cred că cel mai bine este să mai cerem o a doua opinie şi asta recomand chiar şi medicilor care ezită, poate au un pacient cu un cumul de boli cronice; cred că in această situaţie este bine să ne sfătuim cu un medic epidemiolog, cu un medic infecționist, poate chiar şi cu un medic de familie care are experienţă in vaccinologie şi care poate să ne dea răspunsurile necesare. repet, şi vaccinarea este o altă specialitate medicală, este o specialitate unde oamenii se pregătesc ani şi ani de zile şi atunci este firesc să cerem acest sfat, chiar dacă suntem medic, asistent ş.a.m.d., de o altă specialitate. Inainte să ne grăbim să oferim o opinie care poate să fie poate nu foarte inspirată şi poate să schimbe complet viața unui om. Reporter: V-ați intalnit săptămana trecută cu o delegație din Israel. Valeriu Gheorghiță: Da. Reporter: Voiam să vă intreb ce aţi discutat și ce elemente concrete s-au desprins de acolo. Adică, practic, cu ce o să veniți nou in campania de promovare a vaccinării? Valeriu Gheorghiță: A fost o intalnire extrem de utilă din punctul meu de vedere, in sensul in care colegii din Israel ne-au prezentat modul in care a fost organizată campania de vaccinare, incepand cu provocările logistice - pentru că toate țările au trecut prin aceleași provocări legate de capacitatea de stocare, lanțul de distribuție ș.a.m.d.; aici, din acest punct de vedere, Romania se deosebește prin faptul că noi nu vaccinăm doar cu vaccinul de la compania Pfizer, vaccinăm cu patru vaccinuri diferite, ceea ce cumva crește provocarea din punct de vedere logistic și de respectare a lanțului de frig -, după care au fost prezentate modalitățile de comunicare și de informare pe care colegii din Israel le-au folosit și, drept concluzii, cumva nu diferă foarte mult de modalitatea in care s-a organizat campania de comunicare și de informare din Romania. Poate că sunt anumite particularități legate de adaptarea anumitor mesaje in funcție de comunitatea respectivă, care trebuia să ințeleagă mai bine mesajul. Şi in Israel există, evident, ca peste tot, persoane ezitante, dar care, prin implicarea liderilor de opinie, implicarea influencerilor, implicarea persoanelor cu credibilitate din toate categoriile profesionale, incepand de la reprezentanți ai autorităților locale, incepand de la medici, continuand cu preoți, cu pastori ș.a.m.d. Deci, practic, au fost implicați toți cei care au un rol important in societate și care sunt credibili. Şi acolo s-a incurajat foarte mult să se valorifice public momentul vaccinării, adică doctorii să-și posteze imagini in momentul in care se vaccinează, există aceste discuții permanente cu publicul legat de modalitatea de vaccinare, se incurajează foarte mult vaccinarea cu echipe mobile, din casă in casă, sau in centre sociale, in căminele de bătrani, in case de ingrijiri. Practic, modalitatea propriu-zisă de organizare nu diferă semnificativ față de ceea ce s-a efectuat in Romania pană la acest moment, și au fost prezentate rezultatele campaniei de vaccinare, faptul că Israel, știm foarte bine, a fost un deschizător de drumuri și toată lumea s-a uitat la Israel. Au debutat primii campania de vaccinare cu vaccinul de la compania Pfizer, au inceput primii administrarea dozei de booster și sunt printre primii care incep și vaccinarea copiilor intre 5 și 11 ani. Ca atare, evident că experiența colegilor din Israel este foarte importantă atat pentru noi, cat și pentru celelalte țări. Concret, sunt acțiuni care vor fi demarate și care vor fi intensificate, pentru că mare parte dintre ele sunt incepute. Acesta un motiv, de pildă, pentru care, in mod special, urmează să avem această intalnire cu reprezentanții comunității rome, tocmai pentru că am avut intalniri cu comunitatea evreiască, am avut intalniri cu cultele religioase de mai multe ori și vrem să intărim mesajul pentru toate comunitățile din Romania, chiar intr-un limbaj specific adaptat incat mesajul să ajungă intr-o manieră cat mai eficientă. Reporter: Și voiam să ințeleg mai bine, intr-un flacon am ințeles că există 10 doze care... Valeriu Gheorghiță: In cele pentru copii sunt flacoane cu 10 doze; in cele pe care le folosim acum sunt flacoane cu șase doze. Reporter: Dar nu se pot folosi...? De ce trebuie flacoane diferite? Valeriu Gheorghiță: Pentru că pe doză vorbim de 10 micrograme, este un alt dozaj care se folosește pentru copiii cu varsta cuprinsă intre 5 și 11 ani. Reporter: Și diferența de ce este necesară, adică copiii de ce trebuie să primească mai puțin? E un pericol? Valeriu Gheorghiță: Este o doză la care s-a ajuns in urmă datelor de reactogenitate, de siguranță și de imunogenitate. In general, la această grupă de varstă greutatea copilului este mult mai mică și, atunci, s-a adaptat doza incat să se mențină raportul de imunogenitate, respectiv siguranță, favorabil. Reporter: Mulțumesc. Reporter: Bună ziua. Aș vrea să vă intreb, astăzi a apărut in presa locală din Cluj-Napoca o informație potrivit căreia o elevă care are sub 18 ani ar fi fost vaccinată din greșeală cu Johnson. Vreau să vă intreb dacă informația e corectă și să ne spuneți ce s-a intamplat acolo. Valeriu Gheorghiță: Am vorbit cu directorul DSP Cluj, mi-a confirmat că intr-adevăr acest lucru s-a intamplat. A fost, din cate mi s-a transmis, o eroare la momentul triajului, in sensul in care nu s-a reușit..., pentru că la momentul la care o persoană vine la triaj, se scanează cartea de identitate și acolo se vede varsta și in funcție de tipul de vaccin se spune dacă este sau nu eligibil, dacă se poate sau nu vaccina. Persoana a trecut de triaj și a fost vaccinată. Ulterior, in momentul in care s-a incercat să se introducă in RENV vaccinul, evident că nu s-a putut face acest lucru pentru că a apărut o eroare de introducere, ținand cont că vaccinul cu Johnson in momentul de față are autorizare peste varsta de 18 ani. Din acest punct de vedere sigur că este un lucru care nu trebuie să se intample, din acest punct de vedere există proceduri, există instrucțiuni și fiecare persoană care ajunge in centrul de vaccinare trebuie să efectueze acest triaj, s-a efectuat acest triaj, dar, repet, nu s-a identificat corect varsta persoanei respective. Acum intrebarea este din punct de vedere medical dacă există vreun risc sau vreo repercusiune asupra stării de sănătate. Nu există, nu se anticipează niciun risc. De ce? Pentru că din punct de vedere al profilului biologic, imunologic, la peste 17 ani, respectiv, 18 ani, organismul nu este diferit ca reactogenitate și ca imunogenitate. De altfel, sunt, cel puțin erau deja studii in evaluare și pentru grupa de varstă sub 18 ani, tocmai de aceea nu anticipăm că nu vor fi probleme din punct de vedere medical, dar sigur nu trebuie să se intample astfel de situații. Cred că principala recomandare este să ne asigurăm că personalul vaccinator cunoaște foarte bine instrucțiunile și că le și respectă. Reporter: Astăzi au fost din nou percheziții, au fost percheziții in Vama Petea, unde procurorii au descoperit că s-au dat 3.000 de certificate de vaccinare false. Practic, cam o dată pe săptămană, o dată la două săptămani vedem astfel de percheziții și, practic, situații de vaccinare la chiuvetă, așa cum e numită ea in spațiu public. Aș vrea să vă intreb cat de tare vă ingrijorează această situație, cu atat mai mult cu cat, potrivit comunicatelor date de poliție azi, in perchezițiile de azi au fost implicați inclusiv medici DSP care sunt vizați de anchetă. Cat de tare vă ingrijorează situația asta? Practic, aproape săptămanal vedem astfel de percheziții. Valeriu Gheorghiță: Ne ingrijorează foarte mult, și nu doar că ne ingrijorează, ne și mahnește această situație pentru că este absolut rușinos, din punctul meu de vedere, pentru corpul medical care participă la astfel de acțiuni frauduloase și care incurajează astfel de acțiuni. Chiar astăzi am avut o discuție cu domnul ministru Lucian Bode legat de această temă și pot să fac garantez că in momentul de față toate structurile abilitate sunt implicate atat in identificarea celor care au și fac astfel de practici, dar și in derularea anchetelor pe mai departe, incat cei care au participat la astfel de activități să iși primească pedeapsa cuvenită Din punctul meu de vedere, toleranța față de astfel de activități este zero și cred că dacă cei care nu ințeleg in momentul de față gravitatea situației, pentru că nu este doar una medicală, că omul respectiv iși pune viața in pericol, este și una care nu face altceva decat să decredibilizeze Romania in general, la nivel mondial și in Europa, decredibilizează foarte mult corpul medical și tot efortul făcut de colegii noștri in această pandemie de aproape doi ani de zile. Și, mai mult decat atat, trebuie să ințelegem că strategia de vaccinare a fost adoptată nu doar prin hotărare de guvern, ci și in Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Deci, vaccinarea in Romania este o problemă de siguranţă națională. Și dacă cineva nu a ințeles acest lucru pană astăzi, are o mare problemă. Trebuie să ințelegem că nu ne putem juca cu lucruri care afectează grav sănătatea oamenilor și afectează grav credibilitatea Romaniei pe plan internațional. Este de neacceptat acest lucru, mai ales cand vine din partea unui cadru medical. Reporter: Mulțumesc. Mai am o intrebare, dacă imi permiteți: ministrul educației spune că instrucțiunea prezentată de Ministerul Sănătății care vizează testarea in școli nu se poate aplica. Cine va face această testare, care, nu știu, ar putea să blocheze in vreun fel procesul educațional, și aș vrea să știu dacă luați in calcul varianta de a-i testa părinții pe copii, avand in vedere că durează 15 minute, să fie testați acasă. Andrei Baciu: Cu privire la această chestiune, după cum știm, a fost demarată o analiză incă din momentul in care a fost luată decizia și ulterior cand a demarat și procedura de achiziții de teste. Acum este o decizie in lucru intre Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. A fost emisă, săptămana trecută, o primă instrucțiune cu privire la partea de testare și, in continuare, se desfășoară analize pentru a vedea cea mai bună formulă de implementare. Că, pană la urmă, este o metodă de testare, de screening, și iți dorești să fie cat mai bine implementată, astfel incat să o utilizezi cat mai bine in folosul sănătății publice, in folosul identificării tuturor cazurilor cat mai precoce cu putință. O să fie comunicări pe măsură ce lucrurile se finalizează, o să fie comunicări și din partea Ministerului Sănătății, și din partea Ministerului Educației. Știu că se lucrează, chiar și astăzi, inainte să vin aici, se lucra la acest subiect. Pe măsură ce se finalizează lucrurile, o să fie comunicări cu privire la acest subiect. Reporter: Dar luați in calcul varianta asta? Ar fi un scenariu de lucru să fie testați acasă de părinți? E o variantă posibilă? Andrei Baciu: Eu personal nu pot să vă răspund la această intrebare, pentru că nu sunt implicat in această temă de analiză. Insă Ministerul Sănătății, pe măsură ce finalizează, impreună cu Ministerul Educației, o să comunice din timp, așa cum s-a făcut și săptămana trecută, toate informațiile cu privire la acest subiect. Mulțumesc. Reporter: Aș mai avea eu o intrebare, vă rog, in legătură cu certificatul verde, dacă ați văzut ultima propunere, și aș vrea să imi spuneți ce părere aveți, pentru angajații care nu au certificat verde să poată beneficia de 10 teste gratuite pentru 30 de zile. Valeriu Gheorghiță: Cred că, in primul rand, trebuie să ajungem la concluzia că avem nevoie de acest certificat verde și cred că, așa cum am observat in ultima perioadă, se cristalizează această opinie că este nevoie de implementarea certificatului verde la nivel național. Modalitatea in care va fi implementat - sigur că aici incă sunt discuții. Dar este evident că, practic, dacă de maine, teoretic, s-ar implementa acest certificat, populația eligibilă nu ar avea timp maine să se vaccineze, să fie toată vaccinată. Și atunci trebuie să existe această perioadă de grație, in care pană incepem să ne vaccinăm, și majoritatea optează, evident, să se vaccineze, dacă vor opta pentru acest lucru, trebuie să existe o perioadă in care să menținem siguranța epidemiologică. Cum? Pentru că știm că in primele 14 zile de la prima doză persoana respectivă nu este protejată. Și atunci, cel puțin o perioadă de timp, trebuie să avem această certitudine că situația epidemiologică nu se deteriorează. Și cred că este o măsură care, sigur, este utilă, repet, pentru o perioadă limitată de timp, incat oamenii să decidă in cunoștință de cauză ce vor opta: să se vaccineze, să inceapă procesul de vaccinare sau să opteze pentru testare. Reporter: Deci, intr-o lună ar trebui să se gandească fiecare persoană dacă se vaccinează, asta considerați că este o măsură bună? Valeriu Gheorghiţă: Da, repet, ipotetic, dacă nu ar fi această variantă, ar insemna că in momentul in care intră in vigoare implementarea certificatului digital poate că foarte mulți vor fi care vor să se vaccineze. De acord? Și atunci, dacă dintre cei care vor să se vaccineze, incep să se vaccineze astăzi, evident că in primele 10-14 zile din punct de vedere medical ei nu vor fi protejați in fața bolii, pentru că nu se dezvoltă răspunsul imun protector. Şi mai știm că răspunsul imun in general se dezvoltă la circa 7-10 zile după doza II sau la 14 zile dacă vorbim de un vaccin monodoză, cum e cel de la Johnson. Deci, oricum cel puțin două săptămani este important să existe acces la testare, incat participarea oamenilor la diverse activități să se facă in condiții de siguranță, pană cand beneficiile obținute prin vaccinare ajung la valori maximale și atunci, sigur, se renunță la această perioadă de grație. Dar este logic, repet, ca minimum două săptămani, și aici acoperă doar cei care se vaccinează cu vaccinul de la Johnson, iar pentru cei care folosesc un vaccin pe bază de ARN mesager, de aici este cumva logică această perioadă de 30 de zile, tocmai pentru a avea și protecția necesară ca urmare a răspunsului imun după cele două doze de vaccin. Andrei Baciu: Mulțumim mult. Valeriu Gheorghiţă: Mulțumim mult. 2021-11-16 15:49:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_luk_0363.jpgGuvernul a aprobat primele documente pentru demararea PNRRȘtiri din 10.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/guvernul-a-aprobat-primele-documente-pentru-demararea-pnrrPrimele două documente pentru demararea Programului Național de Redresare și Reziliență al Romaniei au fost aprobate in ședința de astăzi a Guvernului. Este vorba despre două memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor să semneze Acordul privind contribuția financiară nerambursabilă și Acordul de imprumut dintre Comisia Europeană și Romania. Prin parafarea acestor imprumuturi, Romania va beneficia de o finanțare in sumă de 29,2 miliarde de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru finanțarea reformelor și investițiilor incluse in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Mai exact, prin semnarea Acordului privind contribuția financiară nerambursabilă, Romania va beneficia de un grant in valoare de 14,24 miliarde de euro, iar prin semnarea Acordului de imprumut dintre Comisia Europeană și Romania, de o finanțare in valoare de 14,942 miliarde de euro, acordată in condiții avantajoase, la nivelul costurilor Comisiei Europene. Pană la sfarșitul anului, Romania va beneficia de o prefinanțare de 3,793 miliarde euro, iar in cursul anului 2022 de o finanțare de aproximativ 6,171 miliarde euro, in ambele tranșe, prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Banii se vor acorda in tranșe, in funcție de indeplinirea unor obiective, numite jaloane și ținte. In total, sunt 507 de jaloane și ținte care trebuie realizate pană la 31 august 2026. Planul Național de Redresare și Reziliență este structurat pe cei 6 piloni prevăzuți de Regulamentul Mecanismului de Redresare și Reziliență și impărțit in 15 componente, astfel incat să acopere nevoile Romaniei și să urmărească concomitent prioritățile Comisiei Europene. Cei șase piloni sunt: tranziția verde, transformarea digitală, creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență economică, socială și instituțională, politici pentru generația următoare, copii și tineri. Versiunea extinsă a PNRR, insemnand peste 70 de documente, poate fi consultată pe pagina oficială dedicată PNRR: https://mfe.gov.ro/pnrr/ 2021-11-10 16:11:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-11-10-04-11-42big_sigla_guvern.pngBriefing de presă susținut de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ministru interimar al sănătății, Attila-Zoltán Cseke, la finalul ședinței de guvern din data de 10 noiembrie 2021Știri din 10.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-sustinut-de-ministrul-dezvoltarii-lucrarilor-publice-i-administratiei-ministru-interimar-al-sanatatii-attila-zoltan-cseke-la-finalul-edintei-de-guvern-din-data-de-10-noiembrie-2021Galerie foto [Check against delivery] Cseke Attila: Sărut mana, bună ziua! Astăzi, in şedinţa de guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat un proiect de hotărare de guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății. Este vorba despre o sumă de 332,5 milioane de lei, din care Ministerul Sănătății urmează a intreprinde următoarele demersuri: in primul rand, 120 de milioane din această sumă vor fi alocate pentru continuarea achiziției de medicamente necesare in contextul pandemic și anume, este vorba despre 70.000 de noi flacoane de Remdesivir. Vreau să fac specificarea că astăzi avem in stoc suficiente doze din acest medicament pentru următoarele săptămani, dar dorim din timp să asigurăm continuitatea tratamentului in spitalele din Romania, astfel incat după publicarea in Monitorul Oficial, imediat vom incepe demersurile de achiziție publică pentru acest medicament. De asemenea, 30 de milioane de lei sunt alocați pentru finanțarea cheltuielilor funcționării centrelor de vaccinare - aici, cu specificația că sumele pe care le-am plătit au acoperit inclusiv cheltuielile funcționării și salariile pentru luna septembrie. Centralizarea datelor se face in fiecare lună, in jurul datei de 15, ceea ce inseamnă că in 17-18 noiembrie vom trimite alocările necesare și pentru plata salariilor la centre de vaccinare pentru luna octombrie. De asemenea, 30 de milioane de lei pentru suplimentarea achiziționării de tichete de masă acordate persoanelor cu schemă completă de vaccinare - această sumă de 30 de milioane de lei - și 152,5 milioane de lei pentru continuarea programelor naționale de sănătate, din care 26 de milioane de lei pentru achiziționarea următoarei tranșe de 700.000 de doze de vaccin gripal in vederea continuării campaniei de vaccinare antigripală gratuită, 20 de milioane de lei pentru achiziția unui număr de 36.000 de doze de vaccin anti-HPV, 26,5 milioane de lei pentru achiziționarea a 135.000 de doze de vaccin hexavalent pentru imunizarea copiilor in primul an de viață, 50 de milioane de lei pentru asigurarea medicamentelor antiretrovirale și antiinfecțioase pentru tratamentul pacienților cu infecție HIV/SIDA, respectiv pentru programul de tuberculoză. Și, nu in ultimul rand, 30 de milioane de lei pentru asigurarea fondurilor pentru decontarea testelor RT-PCR realizate in unitățile sanitare conform metodologiei aflate astăzi in vigoare. Sunt 193 de astfel de laboratoare, care sunt cuprinse in schema de finanțare și sunt finanțate de la bugetul Ministerului Sănătății. Această suplimentare se adaugă la cele două suplimentări anterioare ale bugetului Ministerului Sănătății de la sfarșitul lunii septembrie, de 457 de milioane de lei, din care s-au achiziționat medicamente destinate pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 și pentru asigurarea finanțării programului de terapie intensivă derulat prin bugetul Ministerului Sănătății. De asemenea, in luna octombrie au mai fost alocate, din Fondul de rezervă, alte 10 milioane de lei pentru achiziția vaccinului diftero-tetano-pertussis, necesar in Programul Național de Vaccinare. Dacă aveți intrebări, vă rog. Reporter: Bună ziua! Ştim că a avut loc aici, la Guvern, in urmă cu o săptămană, dacă nu mă inșel, o intalnire pe criza de oxigen. Cum a rămas, dacă mai sunt așa fel de probleme in unitățile medicale și dacă ați găsit acele facilități pentru producătorii de oxigen, pentru că știm că ei au cerut anumite facilități, de exemplu, să fie ajutați de către organele Ministerului de Interne in transportul oxigenului? Cseke Attila: Nu este un domeniu care este in atribuția delegată a Ministerului Sănătății. Aici, Departamentul pentru Situații de Urgență poate să vă dea elemente mai multe. Reporter: Pe de altă parte, imi aduc aminte că mai era vorba că se va face un studiu intre Ministerul Cercetării și Ministerul Sănătății pe tema ratei de vaccinare, diferențe, mediul urban versus rural. In ce stadiu suntem cu acest studiu? Cseke Attila: Nu știu, trebuie să verific această informație, acest studiu. Pot să vă spun doar ceea ce există la nivel de Minister al Sănătății și, sigur, in acest mandat de interimat, care a fost afectat in mare parte, sută la sută aproape, de combaterea pandemiei. Avem foarte multe proiecte care se bazează pe studii și expertize, dar acestea vor trebui finalizate mult mai rapid, pentru că impresia mea este că sunt foarte multe proiecte cu foarte mulți experți și problema nu este că nu mai că-i plătim din fonduri publice, problema este că nu se prea produce sau cel puțin nu am văzut un produs finit pe strategiile care sunt finanțate din aceste programe de finanțare. Deci, aici, Ministerul Sănătății va trebui să fac o analiză după trecerea pandemiei, o analiză foarte clară, ceea ce este necesar, acela să fie menținut și acela să fie finanțat, dar cu condiția ca, intr-adevăr, să se și livreze, să se și producă ceea ce Ministerul Sănătății finanțează. Reporter: Știm cumva și cate vouchere au fost acordate pentru persoanele care s-au vaccinat pană in acest moment, cate au fost tipărite, emise? Cseke Attila: Deci pană acum au fost alocate 38 de milioane de lei pentru tichetele de masă, la care se adaugă aceşti 30 de milioane care vor veni in sistem, probabil, de săptămana viitoare. Reporter: Şi ultima mea intrebare, dacă imi permiteţi. Aveţi de gand cumva să trimiteți, să faceți niște verificări, să trimiteți Corpul de control la clinica aceea unde a murit celebrul artist Petrică Mițu Stoian? Pentru că inţelegem că sunt mai mulți oameni care s-au plans acolo că există nereguli, pacienţi... Cseke Attila: Există această posibilitate. Sigur, Corpul de control, astăzi, este ancorat in foarte multe controale, inclusiv controale legate de emiterea acelor adeverințe care, din punctul nostru de vedere, trebuie verificate, ca să nu spun că sunt dubioase, prin care o parte infimă, dar, totuși, o parte a personalului medical și-a găsit scutire de la tratamentul de a trata pacienți pe SARS-CoV-2, ceea ce mi se pare total inacceptabil. Aștept acest raport de control și cum se finalizează, sigur, putem să demarăm și alte controale. Reporter: Bună ziua! Domnule ministru, sunteți de acord cu propunerea USR de introducere obligatorie a certificatului verde pentru toți angajații din mediul privat și de la stat? Cseke Attila: Pe acest domeniu eu cred că ar trebui să ne intoarcem foarte mult pe partea de specialitate. Nu cred că comentariile și declarațiile politice ajută. Acest proiect legislativ, al cărui inițiator sunt, in mare parte a fost pregătit și a existat in Ministerul Sănătății. Nu a fost promovat de conducerea anterioară a Ministerului Sănătății, astfel incat eu cred că a veni acum și a spune: vrem, vrem, vrem, dar cand am putut nu am promovat acest proiect legislativ, cred că este puțin greșit. Oricum, in Comisia de specialitate de la Camera Deputaților vor trebui găsite formule prin care acest certificat verde să iși atingă scopul pe care ni-l dorim cu toții sau cel puțin cei care am inițiat și cred că forțele politice responsabile din Romania și, anume, acela de a facilita libera circulație a persoanei, acesta este destinația sau scopul principal al certificatului, așa cum este gandit la nivel european. Şi, pe de altă parte, sigur, să faciliteze, dacă vreți și combaterea pandemiei și aici soluțiile vor trebui găsite din punct de vedere profesional. Nu aș vrea să mă pronunț, vor fi foarte multe amendamente, pe unele dintre ele deja le-am văzut și eu, pregătesc și eu amendamente, ca și membru al Parlamentului. Reporter: Ne puteți da detalii? Cseke Attila: Cred că maine o să aveți detalii legate de amendamentul pe care il pregătesc impreună cu cațiva colegi. Reporter: Măcar unul, un amendament să ne spuneţi, ce aţi dori să schimbați? Cseke Attila: Maine, vă rog! Reporter: Bun. Și pentru că tot sunt discuții in privința alianței, aveți ceva agreat in domeniul sănătății pentru viitorul guvern? Cseke Attila: Abia astăzi au inceput discuțiile pe partea de specialitate. Reporter: Ştiu, tocmai de aceea vă intreb. Cseke Attila: In momentul in care aceste discuții pe partea de sănătate ajung la un acord, evident, veți afla acest lucru. Ar fi prea repede să vă... Reporter: O propunere a UDMR in acest sens? Cseke Attila: Colegii care sunt delegați pe partea de sănătate vor face aceste discuții. Reporter: Mulţumesc! Cseke Attila: Vă rog! Reporter: Bună ziua, domnule ministru! Banii despre care vorbeați dumneavoastră vin din Fondul de rezervă, da, adică a fost alimentat intre timp Fondul de rezervă cu anumite sume? Ştim că o parte vin de la Finanțe, o parte vin și de la Dezvoltare, de la dumneavoastră? Cseke Attila: Deci, s-a cerut tuturor ministerelor a identifica sume disponibile, avand in vedere contextul pandemic in care suntem. Sigur, Ministerul Dezvoltării va găsi și a găsit soluții pentru a ajuta și alte ministere in această luptă. Reporter: Cam care este suma de la Ministerul Dezvoltării? Cseke Attila: Deci, suma care a fost disponibilizată, cred că este cuvantul financiar cel mai bun, pentru Fondul de rezervă bugetară este de 120 de milioane de la Ministerul Dezvoltării. Reporter: Mulțumesc! Cseke Attila: Bun, vă mulţumesc! Vă doresc o zi frumoasă! 2021-11-10 15:15:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_govr4447.jpgConferință de presă susținută de Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), și Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al CNCAVȘtiri din 09.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/conferinta-de-presa-sustinuta-de-valeriu-gheorghita-pre-edintele-comitetului-national-de-coordonare-a-activitatilor-privind-vaccinarea-impotriva-sars-cov-2-cncav-i-andrei-baciu-secretar-de-stat-in-ministerul-sanatatii-vicepre-edinte-al-cncav1636465047Galerie foto [Check against delivery] Valeriu Gheorghiţă: Bună ziua! Vă mulțumim pentru participarea la conferința organizată de CNCAV. Incep conferința prin a prezenta bilanțul maratoanelor de vaccinare de la sfarșitul weekend-ului, atat din municipiul București, cat și de la nivel național. In weekend-ul 5-7 noiembrie, in municipiul București, a fost organizat maratonul de vaccinare pentru viață și au fost vaccinate, in total, peste 14.600 de persoane, practic, mai mult de 50% din numărul total de persoane vaccinate in municipiul București, in acel interval fiind peste 29.000 de persoane vaccinate in toate centrele de vaccinare. De asemenea, la nivel național, au fost 14 județe in care au avut loc astfel de evenimente de vaccinare la sfarșit de săptămană și s-au vaccinat, in total, peste 23.140 de persoane. Astfel de acțiuni vor continua in fiecare weekend, pană la finele acestui an, cel puțin in municipiul București, dar sunt deja județe care optează pentru organizarea unor astfel de evenimente. Mai mult decat atat, in perioada următoare vor fi, așa cum am spus, organizate astfel de evenimente. De asemenea, menționez că, tot la sfarșitul acestei săptămani, sambătă mai exact, a avut loc un maraton de informare derulat la Biblioteca Națională, unde au participat peste 29 de medici și cadre didactice din sistemul medical, din corpul medical, maraton care s-a desfășurat sub coordonarea Colegiului Medicilor din municipiul București, in parteneriat cu Comitetul Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare. Au fost aproximativ 12 ore de sesiuni informative in care colegi de-ai noștri, pe diverse specialități medicale, au incercat să răspundă celor mai frecvente intrebări pe care oamenii le au referitor la vaccinare și la măsurile de control a răspandirii bolii in general. De asemenea, reamintesc faptul că, incepand cu data de 8 noiembrie, adică incepand de ieri, a demarat etapa de administrare a dozei de rapel pentru persoanele vaccinate cu vaccinul de la compania Johnson and Johnson și care au mai mult de șase luni de la administrarea dozei de vaccin. Recomandarea este aceea de a efectua de primă intenție un vaccin pe bază de ARN mesager, fie de la compania Pfizer, fie de la compania Moderna, insă, opțional, se permite și administrarea aceluiași tip de vaccin de la Johnson and Johnson, la solicitarea persoanei respective, ținand cont de datele științifice care ne arată un răspuns imun suficient de ridicat după booster-ul cu vaccinul de la Johnson and Johnson. In acest sens, platforma de programare a fost optimizată, astfel incat permite persoanelor care au fost vaccinate cu vaccinul de la compania Johnson and Johnson să iși facă programarea pentru doza de rapel și să poată selecta unul dintre cele trei tipuri de vaccinuri, așa cum am menționat: Pfizer, Moderna sau Johnson and Johnson, cu condiția să avem cel puțin șase luni de la administrarea dozei de vaccin. De asemenea, colegii de la STS au optimizat platforma și din punct de vedere al posibilității de programare pentru doza suplimentară, acea doză adițională, doză trei, recomandată persoanelor imunodeprimate care au nevoie, incă de la prima schemă de vaccinare, de trei doze şi nu de două, aşa cum este prevăzut in mod obișnuit, cu posibilitatea de efectuare a unei doze de booster, doză de rapel, după minimum şase luni de la administrarea celor trei doze. De asemenea, pentru vaccinarea persoanelor din mediul rural, au fost organizate echipe mobile, au fost desfășurate 60 de activități de vaccinare in opt judeţe, fiind vaccinate peste 4.775 de persoane și, in perioada următoare, sunt planificate alte 156 de acțiuni, in 24 de județe. Este un proces dinamic. Practic, autoritățile locale solicită, la comitetul județean pentru conducerea și coordonarea intervenției, sprijin cu echipe mobile, pentru a asigura accesul populației la vaccinare. In ceea ce privește vaccinarea cu doza booster, cu doza de rapel, pană ieri, 8 noiembrie, au fost vaccinate, in total, peste 1.037.000 de persoane cu doză booster, iar din acest punct de vedere, uitandu-ne la categoriile de persoane care au fost vaccinate cu doza booster, peste 15,5% sunt persoane care aparțin de sistemul medical și social; practic, din etapa 1 a campaniei de vaccinare, peste 60,1% sunt persoane vulnerabile, persoane in varstă de peste 65 de ani sau persoane cu afecțiuni cronice, aproximativ 5,4% sunt persoane din sistemul de invățămant, iar restul provin din randul celorlalte activități considerate esențiale sau populația generală, care este eligibilă, practic, are mai mult de șase luni de la doza doi. In ceea ce priveşte vaccinarea in unitățile de invățămant, la acest moment sunt 52 de centre active in unităţile de invăţămant preuniversitare; au fost vaccinate, in ultima săptămană, 3.135 de persoane din randul elevilor, ceea ce inseamnă cu 17% mai mult decat in săptămana precedentă, cand erau aproximativ 2.677 de persoane. Aceste persoane au fost vaccinate fie in centrele proprii, fie cu sprijinul echipelor mobile trimise, care au asigurat vaccinarea la unitatea de invățămant. De asemenea, tot in ultima săptămană, au fost vaccinate 3.255 de cadre didactice in total, practic, cu peste 200% mai mult decat in săptămana precedentă, cand erau 1.020 de cadre didactice vaccinate sau personal auxiliar din randul personalului angajat. La acest moment, la nivel naţional, sunt peste 756 de centre de vaccinare active pe toate cele patru tipuri de vaccinuri, cumuland in total peste 1.117 cabinete de vaccinare sau fluxuri, așa cum sunt ele cunoscute. Practic, vorbim de 812 fluxuri care folosesc vaccinul de la compania Pfizer, 117 fluxuri folosesc vaccinul de la compania Moderna, 33 de la AstraZeneca și 155 de fluxuri folosesc vaccin de la compania Johnson and Johnson. In platforma de programare sunt, in momentul de față, peste 698 de mii de persoane programate pentru toate cele trei tipuri de doze - doza 1, doza 2, doza de booster -cumuland patru tipuri de vaccinuri pentru care se face programarea. Cele mai multe, peste 670.000, sunt persoane care sunt programate in centrele de vaccinare la compania Pfizer. In săptămana precedentă, 1-7 noiembrie, au fost vaccinate cu doza 1 peste 283.967 de persoane, majoritatea fiind persoane sub varsta de 60 de ani, aproximativ 71.850 sunt persoane cu varsta de peste 60 de ani, dar ce este important de observat este că avem o scădere cu peste 50% a numărului total de persoane vaccinate cu doza 1 in săptămana precedentă față de săptămana de dinainte, cand erau peste 575 de mii de noi persoane vaccinate. Evident că, dacă menținem acest ritm de vaccinare, de circa 25 de mii de persoane noi pe zi, numărul total de persoane pe care il putem atinge la finalul acestui an ar fi de aproximativ 8,5 milioane, deci mult mai puțin față de cat preconizam inițial, ceea ce reprezintă aproximativ 50% din populația eligibilă peste 12 ani și, după cum știți, la ritmul de vaccinare de la sfarșitul lunii octombrie, anunțasem că am putea să depășim 70% rată de vaccinare la nivel de populație eligibilă, dacă mențineam acel ritm de vaccinare. Ceea ce inseamnă că o rată de vaccinare de 50% din populația eligibilă este total insuficientă pentru a preveni un impact semnificativ al următoarelor valuri pandemice. Chiar și pentru valul 4, care incă nu este finalizat, care este in plină evoluție, această rata de vaccinare nu este suficient de ridicată incat să limiteze substanțial consecințele negative ale pandemiei și aici mă refer la forme grave: spitalizări in ATI și decese. In ceea ce privește vaccinarea in cabinetele de medicină de familie, reamintesc faptul că, pe 4 mai, a inceput vaccinarea la nivelul cabinetelor de medicină de familie. La acest moment, sunt incheiate 3.446 de contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ceea ce ne arată faptul că suntem la aproximativ 30% din totalul medicilor de familie care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și care au incheiat și contracte de prestări servicii pentru activitatea de vaccinare impotriva COVID-19. Din cele 3.446 de contracte incheiate, sunt active aproximativ 3.127, deci, practice, in 3127 de cabinete se inregistrează activități de vaccinare in registrul electronic național, din cei circa 10.500 de medici de familie. Pentru că au fost o serie de solicitări inclusiv din partea mass-media legat de numărul total de medici de familie care sunt implicați in activitatea de vaccinare, pe langă cei 3.127 de medici de familie care vaccinează in cabinetele proprii, mai sunt 1.415 medici de familie care lucrează in centrele de vaccinare fixe, centrele de vaccinare organizate atat in unități medicale, cat și cele din afara unităților medicale, ceea ce inseamnă un total de 4.542 de medici de familie angrenați in procesul de vaccinare propriu-zisă, adică reprezintă 43% din numărul total al medicilor de familie care, in momentul acesta, au contract incheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Au fost vaccinați, pană pe 8 noiembrie, peste 776.000 de pacienți, de persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu peste 11% față de săptămana precedentă, cand erau aproximativ 699.000 de persoane vaccinate in cabinetele de medicină de familie; aici vorbim doar de cabinetele de medicină de familie. Mai mult decat atat, la nivelul unităților sanitare cu paturi, la nivelul spitalelor publice, in cele 154 de spitale publice au fost vaccinați, pană la acest moment, 26.376 de pacienți. Practic, avem o creștere cu circa 9% față de săptămana precedentă și in cele 26 de spitale private au fost vaccinați 4.171 de pacienți, ceea ce reprezintă o creștere cu aproximativ 9,7% față de săptămana precedentă. Sunt organizate echipe mobile pentru a asigura vaccinarea la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile sau persoanele cu comorbidități care determină o invalidare a persoanei respective sau in centre de dializă sau in centre rezidențiale, respectiv persoane fără adăpost. In săptămana 1-8 noiembrie au fost vaccinate peste 10.056 de persoane, cu sprijinul a 183 de echipe mobile. Uitandu-mă la bilanțul campaniei de vaccinare, numărul total de persoane vaccinate la data de 8 noiembrie era de 7.321.195, ceea ce inseamnă cu cel puțin o doză, reprezintă aproximativ 43% rată de acoperire vaccinală din populația rezidentă eligibilă la acest moment, adică cu varstă de peste 12 ani; avem o rată de acoperire vaccinală de peste 45% din populația adultă rezidentă peste 18 ani, iar, dacă ne uităm la populația totală a Romaniei rezidentă de peste 19,3 milioane de locuitori, rata de vaccinare cu cel puțin o doză in momentul de față este de 38%. Uitandu-ne la acoperirea vaccinală pe județe: municipiul București, in momentul de față, are o rată de acoperire vaccinală de 63,5% din populația eligibilă de peste 12 ani, mai avem alte trei județe care au o rată de acoperire vaccinală de peste 50%, și aici vorbim de Cluj, cu 56%, Constanța, 52,3%, și Sibiu, cu 50%; avem aproximativ 18 județe care au o rată de acoperire vaccinală intre 40 și 50%, şi aici vorbim iarăşi de populația rezidentă, eligibilă; alte 18 județe care au rată de vaccinare intre 30 și 40%, și mai avem doar două județe, Covasna și Suceava, care au in jur de 27-28% rată de acoperire vaccinală. In ceea ce privește rata de vaccinare pe grupe de varstă, la grupa de varstă de la 50 pană la 70 de ani, inclusiv, avem o rată de acoperire vaccinală de peste 50%, ceea ce inseamnă că una din două persoane sunt vaccinate din grupa de varstă de la 50 pană la 70 de ani; intre 20 și 50 de ani, avem o rată de acoperire vaccinală de aproximativ 45%, in medie; in continuare grupa de varstă peste 80 de ani este undeva la 25%, deci aici incă este o valoare mică care, evident, se va regăsi in numărul de persoane care ajung in secția de terapie intensivă și care eventual pierd lupta cu acest virus. La grupa de varstă 12-15 ani și 16-19 ani, avem o creștere față de săptămana precedentă: suntem la peste 107.000 persoane vaccinate cu cel puțin o doză din grupa de varstă 12-15 ani, ceea ce reprezintă aproximativ 15%, iar 16- 19 ani sunt peste 275.000 de persoane care au primit cel puțin o doză pană la acest moment, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 35%. Practic, la 12-19 ani avem o creștere cu peste 30.000 de persoane intr-o săptămană, persoane vaccinate și din datele noastre există această tendință că, in general, persoanele sub 40 de ani au cea mai crescută adresabilitate la acest moment, la centrele de vaccinare. Profilul de reacții adverse, pană la acest moment, au fost raportate un total de 18.796 de cazuri de reacții adverse postvaccinale, ceea ce inseamnă o rată de raportare de 1,5 cazuri la 1.000 de doze administrate. Cam acestea sunt datele pe care am dorit să vi le prezentăm. O să-i dau cuvantul domnului secretar de stat, Andrei Baciu. Vă mulțumesc! Andrei Baciu: Mulțumesc mult, domnule președinte! Pentru inceput, aș vrea să prezint un proiect de hotărare de guvern, care a fost și publicat pe site, care prevede țintele de acoperire vaccinală pentru 2022 și 2023. Cateva cuvinte legate de context, in primul rand. Vaccinarea impotriva COVID-19 in anul 2021 a fost efectuată in baza unei strategii de vaccinare care a fost definită de către un grup de experți pe parcursul anului 2020 și ulterior aprobată prin Hotărare de Guvern. Tocmai pentru a continua exact in același fel, au fost stabilite și obiectivele de vaccinare care să completeze strategia de vaccinare actuală, obiective de acoperire vaccinală pentru 2022 și 2023. Dacă strategia de vaccinare pentru 2021 a fost stabilită de un grup de experți care au lucrat mai mult de cateva luni la definitivarea și la, practic, finalizarea acestei strategii, nu toți aceștia au făcut ulterior parte și din Comitetul Național de Vaccinare impotriva COVID-19 care de fapt desfășoară toate activitățile aferente vaccinării. Astfel, pentru a reintruni acest grup de experți a fost reoperaționalizat un comitet, după cum se numește Comitetul Național de Vaccinologie, la nivelul Ministerului Sănătății, care este un comitet cu rol științific. Acesta funcționa, mă rog, este inființat incă din 2009, insă in acest moment a fost reoperaționalizat și pe langă, evident, obiectivele legate de vaccinarea impotriva COVID-19, din punct de vedere științific, are rol in definitivarea politicilor de vaccinare pentru toate activitățile de vaccinare, deci nu are legătură numai cu vaccinarea impotriva COVID-19, ci și cu toate activitățile de vaccinare. Acum, legat de stabilirea obiectivelor pentru 2022 și 2023, acest comitet a fost intrunit și au analizat toate datele pe care le avem pană in momentul de față. Pentru inceput aș vrea să spun cine face parte din acest grup, tocmai din dorința de a avea o activitate cat mai transparentă. Astfel, acest Comitet Național de Vaccinologie este coordonat de un președinte, in persoana domnului profesor Mihai Craiu, un vicepreședinte și are in componență reprezentanți desemnați ai următoarelor autorități și instituții publice centrale cu atribuții in domeniul sănătății, și anume: Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, ai Moașelor și Asistenților Medicali din Romania, Colegiul Medicilor din Romania, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Ministerul Educației, bineințeles, Comitetul Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare impotriva SARS-CoV-2 și, foarte important, reprezentanți ai comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, mai precis medici din specialitățile de epidemiologie, microbiologie, pediatrie, boli infecțioase, medicină de internă, neonatologie, imunologie, sănătate publică, medicină de laborator, cu o vechime profesională efectivă și neintreruptă de cel puțin 7 ani. Acesta este colectivul care de fapt formează acest Comitet Național de Vaccinologie și care a analizat și a propus obiectivele de vaccinare pentru 2022 și 2023, acestea regăsindu-se, de fapt, in această propunere de hotărare de guvern. Am să detaliez puțin aceste obiective. De ce se face sub forma unei hotărari de guvern? Pentru că strategia de vaccinare impotriva COVID-19 a fost adoptată prin hotărare de guvern și este necesar să păstrăm același fel de a face lucrurile. Astfel, această hotărare de guvern care, cum spuneam, prevede completarea strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania prevede următoarele: se adaugă două obiective specifice - unul, obiectiv general și două specifice. Obiectivul general este reprezentat de asigurarea continuității activității de vaccinare impotriva COVID-19 in condiții de siguranță, eficacitate, echitate pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2 și limitarea pandemiei de COVID-19 in Romania. Obiectivele specifice sunt următoarele: primul, pentru anul 2022 - pe categorii de varstă - obiectivul de acoperire vaccinală este de 20% pentru copiii cu varsta mai mică de 12 ani, date fiind studiile existente ce relevă un grad crescut de reticență parentală, urmand a fi reevaluată periodic; obiectivul de acoperire vaccinală de 70% pentru populația generală cu varstă mai mare sau egală de 12 ani, iar pentru anul 2023, acesta fiind cel de-al doilea obiectiv specific, vorbim de acoperire vaccinală de 90% in populația generală eligibilă cu varsta mai mare de 12 ani, sigur, ponderată pe diverse categorii de varstă. Şi ultima prevedere, asigurarea necesarului de vaccin impotriva COVID-19 de către statul roman prin Ministerul Sănătății pentru atingerea obiectivelor de vaccinare menționate anterior. In mare, acestea sunt lucrurile care au fost analizate și propuse de către Comitetul Național de Vaccinologie pentru vaccinarea impotriva COVID-19 pentru 2022 și 2023. Incă o dată, este un grup de experți, un grup care face analize științifice și vine cu recomandări care să acopere obiectivele de vaccinare din punctul de vedere al sănătății publice. Mergand mai departe, legat de certificatul digital, pană in momentul de față au fost generate 7.940.274 de certificate. In mare, se păstrează acelaşi trend, şi anume 92,45% din certificate sunt certificate care atestă vaccinarea. La fel, continuă şi vaccinarea in randul operatorilor economici privați. Se remarcă o creştere faţă de săptămana trecută, in momentul de faţă fiind 44 de companii care desfășoară activitatea pentru personal şi pentru familiile acestora, iar cu privire la stocurile de vaccin existente şi prognozele pentru perioada următoare, in momentul de faţă avem livrate in Romania 24.104.989: BioNTech/Pfizer - 14.733.089 de doze, Moderna - 3.182.400 de doze de vaccin; AstraZeneca - 3.374.000 de doze de vaccin, iar, in final, Johnson and Johnson - 2.815.500. Pentru perioada următoare, după cum știm, livrările de vaccin Moderna și AstraZeneca sunt suspendate, pentru BioNtech/Pfizer avem o prognoză pentru luna noiembrie de 4.000.663 de doze de vaccin, iar pentru Johnson and Johnson, pentru săptămana 8-14, 348.000 ar fi livrate, iar pentru săptămana 15-21 noiembrie, avem prognozate pentru livrare 252.000 de doze de vaccin. Eu cam atat am avut. Mulțumesc mult. Dle preşedinte. Valeriu Gheorghiţă: Mulțumesc și eu! Vă propun să trecem la partea de intrebări. Reporter: După cum ați prezentat mai devreme cifrele, s-a văzut o prăbușire practic a numărului de vaccinări, intr-o singură săptămană. In ce măsură anunțurile privind certificatul verde au influențat această evoluție și ce soluții vedeți dumneavoastră, astfel incat să se atingă acele obiective de vaccinare? Valeriu Gheorghiţă: Eu cred că această scădere de 50%, intr-o săptămană, a ratei de vaccinare, a numărului de persoane noi, care au fost vaccinate, are cel puțin două motive. Unul este iarăși, din păcate, faptul că in percepția publicului există această ameliorare a situației epidemiologice care este una reală, dar asta nu trebuie să fie coroborată cu scăderea dorinței de a ne vaccina, pentru că vaccinarea in sine este un gest preventiv. Noi nu trebuie să așteptăm să ne imbolnăvim ca să ne convingem că trebuie să ne vaccinăm. Deci asta ar fi o greșeală din punct de vedere al abordării și al modului in care populația se raportează la evoluția epidemiologică favorabilă. Este foarte bine că lucrurile evoluează in direcția bună, insă nu trebuie să se asocieze cu o scădere a dorinței de vaccinare pentru că vedem ce inseamnă să avem o rată mică de acoperire vaccinală, inseamnă multe cazuri grave care ajung in spital in terapie intensivă şi din păcate foarte multe decese. Iar al doilea motiv cu siguranță este și cel legat de faptul că s-a tergiversat foarte mult elaborarea cadrului legislativ care prevede normele de implementare a certificatului digital la nivel național, pe plan intern, așa cum este reglementat in majoritatea țărilor europene. Ce este important poate de precizat este că țările care au o rată foarte mare de acoperire vaccinală, de peste 90% de pildă, nu au nevoie de acest certificat digital, pentru că el devine inutil in condițiile in care aproape toată populația este vaccinată. Tocmai țările care au o rată redusă de acoperire vaccinală au nevoie de implementarea acestui certificat digital, tocmai pentru a se menține un echilibru intre situația epidemiologică și riscul de imbolnăvire și participarea, posibilitatea de participare a persoanelor la anumite activități considerate activități cu risc suplimentar de infectare, față de cat este el estimat oricum in populația generală. Este important și cred că strategic pentru noi să adoptăm acest certificat verde digital cat mai repede cu putință, pentru că in felul acesta este o măsură care, repet, menține acest echilibru intre măsurile de sănătate publică și posibilitatea persoanelor de a-și desfășura in condiții cat mai apropiate de normal activitatea de zi cu zi și in același timp este o măsură care stimulează rata de vaccinare, pentru că obiectivul final al nostru este evident să creștem rata de acoperire vaccinală, pentru că in felul acesta atingem acel prag de imunizare colectivă și limităm in viitor, in viitorul apropiat, limităm impactul pe care pandemia il are la nivel populațional. Este evident că certificatul digital nu va rezolva toate problemele. Certificatul digital, de pildă, nu va fi un factor motivant pentru persoanele din grupa de varstă de peste 80 de ani. Aici, trebuie să găsite alte măsuri prin care să creștem nivelul de conștientizare și să creștem dorința de vaccinare a celor din grupa de varstă de peste 80 de ani, care in momentul de față știm că au o rată de vaccinare redusă, de aproximativ 25%. Şi aici cred că măsurile, practic comunicarea om cu om, prin intermediul medicilor de familie, asistenții medicali comunitari, autoritățile locale, medicii specialiști, medicii care se ocupă de tratamentul afecțiunilor cronice pe care majoritatea acestor persoane le au, cred că in felul acesta putem să generăm acest sentiment de incredere - pentru că este vorba in final de incredere - tocmai pentru că nevoia de vaccinare pentru această grupă de varstă este foarte mare din perspectiva riscului individual de a face o formă gravă și de a avea nevoie de spitalizare și internare in secția de terapie intensivă. Cred că așa trebuie ințelese lucrurile. Pentru persoanele de peste 80 de ani, cu siguranță certificatul digital nu va fi suficient de motivant, pentru că participarea la activități este in general mai scăzută a celor din această grupă de varstă. Reporter: La ritmul actual al vaccinărilor, cand vor fi atinse obiectivele din strategie? Valeriu Gheorghiță: Ați văzut că in ultimele săptămani am tot transmis: dacă se menține ritmul de vaccinare de peste 80.000 de persoane pe zi, am fi putut la finalul acestui an să depășim 70% rată de vaccinare din populația eligibilă de peste 12 ani. Este evident cred că la acest moment este imposibil de obținut acest obiectiv pană la finalul anului, pentru că avem o rată de vaccinare in momentul de față intre 26.000-28.000 de persoane noi pe zi, ceea ce inseamnă că măcar la această rată de vaccinare am putea să ajungem la finalul anului la aproximativ 8,5 milioane de persoane vaccinate. Practic, la acest moment suntem la circa 7,3 milioane de persoane şi aici vorbim de vaccinare cu cel puţin o doză. Ce inseamnă 8,5 milioane de persoane? Inseamnă aproximativ 50% rată de vaccinare din populația eligibilă de peste 12 ani, deci, practic, este insuficient pentru a spune că intr-adevăr am atins o rată de vaccinare suficient de ridicată incat impactul celorlalte valuri pandemice va fi limitat. Din păcate, nu va fi așa, dacă rata de vaccinare, repet, nu se va imbunătăți semnificativ in perioada următoare, pentru că ideea la imunitatea de grup nu este să o atingi intr-un final, adică să o atingem in 2 ani, in 3 ani, pentru că, pană la acest moment, numărul de cazuri grave şi de victime, de oameni care işi pierd viața va fi atat de mare incat, practic, prin vaccinare nu mai putem spune că am evitat foarte multe decese. Pe noi ne interesează ca această rată de imunitate de grup să fie obținută intr-un timp scurt, pentru că atunci va produce efectele benefice, de prevenire, de evitare a deceselor prin COVID-19. Reporter: Bună ziua! Pentru domnul Baciu. Voiam să vă intreb ce se mai intamplă cu acele vouchere pentru persoanele vaccinate, ştiu că urma o suplimentare. In ce stadiu suntem? Andrei Baciu: Aceasta a fost analizată, deci toate nevoile suplimentare ale direcțiilor de sănătate publică pentru centrele de vaccinare aferente fiecărui județ au fost analizate, s-a făcut o propunere financiară, este o propunere pentru a fi adoptată printr-o hotărare de guvern. Reporter: Şi in valoare de cat? Andrei Baciu: Aş putea să vă dau cifra exactă. Mă interesez şi vă dau imediat cifra exactă. Reporter: Mulţumesc! Pentru domnul Gheorghiţă. Voiam să vă cer o precizare, dacă se poate, că nu am ințeles aici exact. Ne-aţi spus la un moment dat că sunt 38% persoane noi vaccinate săptămana trecută sau nu, rata de acoperire vaccinală, dar nu am ințeles exact, pentru că știu că acum două săptămani era 45%. Valeriu Gheorghiţă: Sunt trei rate de acoperire vaccinală: raportate la populația totală, la populația de peste 12 ani și populaţia de peste 18 ani. In momentul de față suntem la 38% rată de vaccinare din populația totală, 43% populația de peste 12 ani și puțin peste 45% din populația peste 18 ani. Reporter: Tot pe domnul Baciu voiam să il intreb, proiectul de hotărare privind obiectivele de anul viitor și 2023 cand or să intre in ședința de guvern? Andrei Baciu: Nu aş putea să vă răspund acum la această intrebare, insă la nivelul Ministerului Sănătății toate procedurile pentru avizare și, mă rog, tot parcursul acestui document au fost finalizate și acum a intrat in faza următoare, ceea ce inseamnă avizarea din partea celorlalte ministere, pentru care este necesar avizul. Deci este in avizare, in procesul de avizare la celelalte ministere in perioada următoare. Reporter: Săptămana asta, nu, săptămana viitoare. Andrei Baciu: Se incearcă cat mai repede cu putință. Reporter: Voiam să vă intreb, domnule Gheorghiţă, credeți că peste două săptămani o să avem iar o creștere a ratei de infectare din cauza școlilor care au inceput? Valeriu Gheorghiţă: Da, exact la acest lucru ne gandim și acest lucru s-a intamplat de fiecare dată. Nu trebuie să credem că de această dată lucrurile vor sta diferit. Este evident acest lucru pe măsură ce interacțiunea fizică dintre persoane și mobilitatea persoanelor crește, crește și expunerea și probabilitatea de a fi expus zilnic la această infecție, și nu neapărat legat strict de momentul in care copiii sunt la școală, ci toate activitățile conexe: plecatul de acasă, ajuns la școală, activitățile de după școală și așa mai departe. Toate aceste lucruri, mersul cu transportul in comun, supraaglomerarea, nerespectarea măsurilor, toate vor conduce la creșterea riscului de infectare. Şi, aşa cum am mai spus și tot o să repet in această perioadă, să nu uităm că nu suntem intr-un sezon cald, nu e vară, dimpotrivă, ne așteaptă iarna și riscul de infectare va crește, pentru că tendința este evident să stăm din ce in ce mai mult in spații interioare decat in exterior, să nu aerisim foarte mult incăperile, vor fi supraaglomerări de persoane și din acest motiv riscul de infectare este evident mult mai mare. Deci, da, ne așteptăm și există această supraveghere, evident, epidemiologică, periodică, a numărului de cazuri noi raportate. Tocmai de aceea nu trebuie să rămană la nivel populațional mesajul că valul 4 in momentul de față este in curs de rezolvare. Cred că situația epidemiologică tinde să devină stabilă, dar in niciun caz nu este finalul valului 4. Ne-am fi dorit să fie acest lucru, dar ne uităm și ce se intamplă in Europa și vedem că sunt deja in multe alte țări, se inregistrează o creștere a numărului de cazuri, o creștere importantă. Problema este că in țările cu rată mare de acoperire vaccinală pandemia nu mai are un impact semnificativ, adică nu crește in același timp și numărul de cazuri grave, internările in terapie intensivă şi decese, ele răman la o valoare stabilă, o valoare redusă și sunt apanajul in general al persoanelor care nu au fost vaccinate sau persoane vaccinate care sunt din acele grupe de varstă inaintată, care au și foarte multe alte afecțiuni cronice asociate și la care vaccinarea in sine nu a condus la apariția unui răspuns imun suficient de protector. De aici și nevoia de booster, atenție pentru că și datele din Romania ne arată că intr-un procent ridicat de peste 35-40% din cazuri, infecțiile la persoanele vaccinate cu schemă completă apar după luna a cincea, deci practic după luna a cincea, după luna a șasea de la momentul incheierii schemei de vaccinare și din acest motiv avem acest prag de șase luni la care recomandăm ferm efectuarea dozei de rapel. Reporter: Bună ziua! Spuneați puțin mai devreme că a fost inființat acel Comitetul Național de Vaccinare in cadrul Ministerului Sănătății și aș vrea să ne spuneți cum va continua vaccinarea in anul 2022, anul 2023, tot sub această formă organizată ca in acest moment sau la un moment dat CNCAV iși va incheia activitatea? Andrei Baciu: Este o intrebare foarte, foarte bună. Lucrurile nu se suprapun, in sensul in care Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare, ceea ce facem astăzi şi ceea ce am făcut reprezintă de fapt gestionarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Acesta este rolul acestui comitet. Grupul de experți care a fost inființat, de fapt a fost reoperaționalizat, este un comitet care a fost inființat in 2009 și are de fapt rolul de a furniza o bază științifică pentru toate politicile de sănătate ale Ministerului Sănătății in toată problematica vaccinării, deci nu numai pentru vaccinarea impotriva COVID-19, ci pentru toate vaccinurile, și pentru toate campaniile de vaccinare pe care le desfășoară Ministerul Sănătății. Rolul acestui grup este acela de a furniza expertiză științifică, inclusiv pentru CNCAV poate furniza la cerere oricui și de fapt are rolul de a definitiva pe termen mai lung, asigurand o continuitate in generarea de politici de sănătate publică privind vaccinarea impotriva COVID-19, dar in general impotriva tuturor bolilor pentru care avem vaccin. Reporter: Și aș vrea să le transmiteți oamenilor un mesaj puțin mai clar in legătură cu tichetele de vaccinare pentru că aud la televizor că unele centre au, ați anunțat la un moment dat că au venit un anume... a venit un anumit număr de tichete de vaccinare. Unii oameni chiar pentru asta merg să facă vaccinul anti-COVID, dar in momentul in care ajung la centre nu le mai găsesc. Și atunci ajung să se certe cu medicii, să ii acuze chiar că le-au luat ei și sunt astfel de situații. Spuneţi-le ceva mai clar, cand le găsesc, cand nu le găsesc? Andrei Baciu: Mesajul nostru este unul foarte clar: dacă inițial aceste certificate puteau fi luate de către toți cei care s-au vaccinat cu doză completă, la două luni de zile de la efectuarea dozei care atestă vaccinarea cu schemă completă, noi am prelungit acest termen și l-am extins la șase luni. Deci oricine se vaccinează in momentul de față cu doză completă poate obține aceste vouchere, in valoare de 100 de lei, de la centrul de vaccinare unde s-a vaccinat. Dacă, in momentul in care se vaccinează, nu au in momentul respectiv, efectiv vouchere suficiente pentru toți cei care s-au vaccinat, sigur că este o chestiune neplăcută pentru care ne cerem scuze și ne pare rău, realmente, dar vom alimenta, aşa cum am spus, se alimentează, inclusiv cu proxima ședința de guvern se vor alimenta fondurile pentru achiziționarea acestor vouchere și vor fi transmise către toate Direcțiile de Sănătate Publică aceste fonduri pentru a continua achiziția, după care, după ce sunt achiziționate aceste vouchere sunt transmise către centrele de vaccinare unde, in termen de şase luni de zile, toți cei care s-au vaccinat să poate să vină să iși ridice și după vaccinare voucher-ul aferent fiecărei persoane. Reporter: Şi cum vor afla acest lucru? Cum vor afla că au venit tichetele de vaccinare și pot să meargă să le ia? Andrei Baciu: Pentru cei care, pentru astfel de situații unde există in momentul de față o lipsă de vouchere in valoare de 100 de lei, in momentul in care noi vom transmite banii către Direcțiile de Sănătate Publică o să comunicăm noi, in primul rand, și după care o să rugăm toate Direcțiile de Sănătate Publică, in momentul in care finalizează achiziția fiecare in parte și transmit voucherele către toate centrele de vaccinare, să comunice la fel, la randul lor, folosind mijloace de comunicare locală, pentru că oamenii care s-au vaccinat in centrele respective locuiesc probabil in regiunea respectivă şi atunci vom folosi inclusiv mijloace de comunicare locală cu ajutorul Direcțiilor de Sănătate Publică. Reporter: Mai am o singură intrebare pentru dumneavoastră: a fost emis ieri acel ordin de ministru cum că in farmacii se vor putea face mai multe analize. Unii farmaciști sunt nemulțumiți de acest lucru, pentru că spun că trebuie să angajeze personal, le trebuie un anumit spațiu. Ce le-aţi transmite? Andrei Baciu: In elaborarea acestor ordine noi am lucrat cu Colegiul Farmaciștilor din Romania, care este forul profesional care ii reprezintă pe toți farmaciștii. Acum era necesară efectuarea acestor demersuri... De fapt, care este rolul și care este obiectivul acestor reglementări? Definesc de fapt asistența farmaceutică și este o nevoie pentru imbunătățirea serviciilor de sănătate publică, in general, de care beneficiază populația. Acestea sunt de două tipuri: esențiale și avansate. Putem să intrăm in detalii, dar ideea este că, in elaborarea acestor norme, noi am lucrat cu Colegiul Farmaciștilor, așa cum este și normal, pentru chestiuni care țin de practică medicală clinică, lucrăm cu Colegiul Medicilor, deci forul in domeniul farmaceutic, in domeniul farmaciilor, forul care ii reprezintă pe toți cei care practică este Colegiul Farmaciștilor din Romania cu care noi am și lucrat și, dacă nu mă inşel, cred că Colegiul Farmaciștilor chiar a dat un comunicat care aprecia, de fapt, finalizarea și publicarea acestor norme. Reporter: Și mai am cateva intrebări pentru domnul doctor Gheorghiţă, dacă imi permiteţi. Am vorbit foarte mult in ultima perioadă despre certificate verzi false. Avand in vedere că sunt pacienți care au murit cu ele in buzunar, acum, anumite persoane care au aceste certificate false vor să se imunizeze, dar nu știu cum pentru că au certificatul. Ce pot să facă și totuși să nu pățească nimic? Valeriu Gheorghiţă: Da, este o intrebare foarte bună. In primul rand, trebuie să declare, evident, că au un certificat fals. Asta inseamnă să devoalezi faptul că la un moment dat ai fost părtaș sau ai solicitat un astfel de gest și că cineva ţi l-a și acordat. Din punct de vedere al modalității juridice in care să se desfășoare acest lucru, nu cred că există, la acest moment, un cadru legislativ care să te exonereze de vreo vină. Dar, da, cred că niciodată nu e prea tarziu. Persoanele respective au dreptul să se și vaccineze, nu doar să obțină un certificat fals in vaccinare, unde nu aveau acest drept, dar, totuși, l-au obținut intr-un fel sau altul prin complicitatea celor care au dat curs unor astfel de solicitări. Cred că aici și, intr-adevăr, trebuie să ne gandim foarte, foarte bine la această posibilitate, pentru că, pană la urmă, din punct de vedere epidemiologic pe noi ne interesează ca persoanele să fie vaccinate, dar, repet, acum, la acest moment nu există un cadru legal in care persoana respectivă, dacă spune: Domnule, eu m-am vaccinat, de fapt, fals, nu sunt vaccinat, dar am obținut acest certificat, sunt inregistrat in Registrul Electronic... Este foarte greu să spun cum se poate rezolva concret, pentru că asta inseamnă să intri in baza de date, in baza unei decizii a unei autorități, să ștergi persoana respectivă și ulterior să o reintroduci ca fiind intr-adevăr vaccinată. Aici este cumva greu de spus la acest moment cum e bine de procedat, pentru că foarte bine ar putea să vină o persoană care este vaccinată in mod real și să spună că eu nu sunt, de fapt, vaccinat in mod real, dar mai vreau să mă vaccinez o dată. Pentru că știți foarte bine, au fost situații in care oamenii voiau se vaccineze și a treia, și a patra oară. Tocmai de aceea trebuie gandit un sistem care să fie foarte clar, foarte transparent și care să prevadă niște lucruri de la inceput, dar nu cred că se poate absolvi toată lumea de vreo vină, in momentul in care totuși este o situație extrem de gravă care s-a produs și care a decredibilizat foarte mult toată munca sistemului medical din această perioadă și nu doar pe plan intern, ci și pe plan internațional. Vedem că sunt deja țări care se uită la Romania intr-un mod nu foarte admirativ, in condițiile in care vedem că acest fenomen din păcate s-a produs in țara noastră, fapt pentru care nu cred că ar fi trebui să dăm curs unor gesturi care sunt descalificante. Reporter: Spuneați puțin mai devreme că valul 4 este cumva sub control sau este o scădere pe care o vedem cu toții. In Europa insă a inceput deja valul 5 și vedem ce se intamplă in Franța. In Romania ce ne așteptăm să se intample, avand in vedere că vaccinarea nu a rămas la fel de crescută ca la un moment dat? Valeriu Gheorghiţă: Eu nu aș pune neapărat că vorbim de un val 5, vorbim de fapt o recrudescență, practic este o creștere din nou a transmiterii pentru că repet in toate țările s-au reluat activitățile de invățămant. Cumva era de așteptat să avem cel puțin un val 4 prelungit și ca urmare a interacțiunii crescute dintre oameni și a renunțării la marea majoritate a restricțiilor in țările cu rată crescută de vaccinare, evident că acest virus fiind adaptat, varianta Delta extrem de contagioasă va reuși să găsească acele gazde, acele persoane care sunt complet neprotejate și va duce in final la o intreținere a numărului de cazuri zilnice la o valoare critică. In Romania, evident, că pe acest fond al unei rate scăzute de acoperire vaccinală și o rată de imunizare colectivă in populație care este undeva probabil pană la 60%, pentru varianta Delta nu este suficient să prevenim o creștere importantă a numărului de cazuri sau o evoluție prelungită a acestui val 4, care la cateva mii de cazuri noi pe zi, evident că va intreține un număr de cazuri grave care vor ajunge și vor avea nevoie de internare in secția de terapie intensivă. Deci este cat se poate de clar, cred că pană la acest moment am trecut prin atatea situații triste, dramatice, incat nu ințeleg de ce trebuie să repetăm din nou, și din nou, și din nou același lucru, in condițiile in care sunt cat se poate de evidente datele care ne arată că prin vaccinare reducem posibilitatea de a ajunge la spital din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Reporter: Mai am o singură intrebare: romanii care s-au imunizat cu două doze in străinătate și vin in Romania certificatul lor este recunoscut aici? Ei pot face a treia doză in Romania și certificatul să fie actualizat? Valeriu Gheorghiţă: Sunt două situații: romanii, cetățeni romani care sunt vaccinați in țările Uniunii Europene vor solicita certificat digital din țara respectivă. In Romania pot să facă doza trei. Cetățeni romani care sunt vaccinați in țări terțe din afara Uniunii Europene vor putea solicita certificat digital din Romania, se introduc practic in Registrul Național al Vaccinărilor acele doze de vaccin efectuate și se generează certificatul digital. Acesta este cadrul european, cadrul legislativ european, nu este particular Romaniei, pentru că la nivelul spațiului european, la nivelul Uniunii Europene, este aceeași metodologie, același certificat digital care este recunoscut in toate aceste țări. Practic, persoanele vaccinate in celelalte țări cu schemă completă pot să facă intr-adevăr doza 3 doza de booster, doza de la rapel in Romania. Dar cei care sunt vaccinați in Uniunea Europeană, in țările din Uniunea Europeană vor avea din Romania certificat digital doar pentru doza 3, certificat verde doar pentru doza 3 și certificatul pentru prima schemă il vor avea in țara unde au fost vaccinați, iar cei din țări terțe vor putea face evident doza de booster și vor avea certificatul care va conține toate cele trei doze. Este posibil ca in viitor intr-adevăr să se modifice regulamentul și să se poată genera inclusiv din Romania certificatul cu cele trei doze, sper că nu greșesc. Din ce știu dar acestea sunt prevederile actuale. Dacă nu mai sunt alte intrebări, vă mulțumim mult! 2021-11-09 15:36:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-11-09-03-37-33big_image_10_resize.jpgBriefing de presă susținut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la finalul ședinței de guvern din data de 8 noiembrie 2021Știri din 08.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-sustinut-de-ministrul-educatiei-sorin-cimpeanu-la-finalul-edintei-de-guvern-din-data-de-8-noiembrie-2021Galerie foto Briefing de presă susținut de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, la finalul ședinței de guvern [Check against delivery] Sorin Cimpeanu: Bună ziua! Aş vrea să imi permiteţi să aduc o serie de clarificări la reglementările adoptate pană acum, la reglementările adoptate acum, in această ședință de guvern, ședință CNSU, de fapt, şi la reglementările care vor face obiectul viitoarei hotărari a CNSU. In primul rand, am susținut, susțin şi voi susține importanța deschiderii școlilor și grădinițelor cu prezență fizică. Am avut de optat intre două variante: varianta 1 - păstrarea tuturor grădinițelor și școlilor inchise și varianta 2 - toate școlile și grădinițele deschise. In mod evident, nu am considerat acceptabilă varianta 1, cu păstrarea școlilor și grădinițelor inchise. In același timp, nici varianta 2, deschiderea tuturor școlilor și grădinițelor fără măsuri suplimentare de protecție sanitară nu era o variantă acceptabilă, deoarece ar fi negat situația epidemiologică prezentă, situația gravă, din perspectivă epidemiologică. A trebuit un criteriu de departajare intre școlile și grădinițele pentru care putem permite prezența fizică și şcolile şi grădinițele pentru care nu putem permite prezența fizică. Acest criteriu a fost identificat ca fiind rata de vaccinare in randul personalului din școli și grădinițe. Este un criteriu care nu este ideal, care are o serie de neajunsuri, dar este un criteriu care contribuie la crearea unui mediu sigur, mai sigur, in școli și grădinițe pentru copii și elevi și, de asemenea, pentru protecția profesorilor, știut fiind faptul că cei vaccinați contactează virusul mai greu și transmit virusul mai greu. A fost propusă valoarea de 70% rată de imunizare, conform reglementărilor Organizației Mondiale a Sănătății, cu includerea persoanelor trecute prin boală. Avand in vedere dificultatea monitorizării persoanelor trecute prin boală, perioada fiind intr-o dinamică susținută, problema certificării sau a noncertificării persoanelor trecute prin boală, s-a ajuns la concluzia că se poate compensa diferența de 10%, de la 70% la 60%, prin adoptarea acestui prag de 60% fără a lua in considerare persoanele trecute prin boală. Aplicarea acestui principiu a dat deja rezultate. In doar o săptămană, exact 1.000 de școli și grădinițe, de stat și private, și vorbesc doar de unitățile de invățămant cu personalitate juridică, au făcut in așa fel incat rata de vaccinare a depășit pragul de 60% și au putut fi deschise astăzi. Astăzi s-au deschis 4.847 de unități de invăţămant, şcoli şi grădinițe de stat şi private, cu prezență fizică. Astăzi, peste două milioane de elevi și preșcolari au avut șansa prezenței fizice. Acest lucru era așteptat de elevi, de preșcolari, de profesori și de părinți. Reprezintă 68% din numărul total al școlilor și grădinițelor cu personalitate juridică. Am anunțat deja, la finalul acestei săptămani, că am solicitat raportare la nivel detaliat de structură arondată, in așa fel incat să putem compensa acel neajuns prin care o școală cu personalitate juridică intr-o comună, avand trei structuri arondate in trei sate diferite, uneori la distanță unele față de altele, in cazul in care inregistrează o rată de vaccinare sub 60%, totuși, să mergem in detaliu, dacă avem una sau două structuri in care rata de vaccinare este peste 60%, să putem permite prezența fizică. Un alt neajuns: există localități, in care rata de infectare este 0 sau tinde despre 0, in care avem foarte puține cazuri de infectare, dar avem și foarte puține cazuri de persoane vaccinate. In acele localități izolate se inregistrează și cele mai mari dificultăți din perspectiva educației, in general, şi din perspectiva specifică a predării online. Se inregistrează dificultăți din perspectiva accesului la internet, din perspectiva disponibilității de echipamente electronice, din perspectiva conținutului digital și a profesorilor care să fie formați pentru predarea online; de partea de evaluare online nici nu are rost să mai discut. In aceste condiții, in calitate de ministru al educației, am asumat să inaintez o propunere către Guvern și către Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin care să poată fi completat ordinul comun ministrul educației - ministrul sănătății, cu titlu de excepție: pentru localitățile in care rata de infectare este mai mică de 3 la mie să se renunțe la pragul de 60% persoane vaccinate in școala sau grădinița care funcționează in acea localitate. Acest lucru va face obiectul următoarei hotărari CNSU, la finalul acestei săptămani, și va ține cont de evoluția epidemiologică. Pană in prezent, știm bine, avem din fericire un trend descendent. Se așteaptă confirmarea acestui tren descendent la finalul săptămanii și imi exprim convingerea că va fi adoptată, la finalul săptămanii, această hotărare CNSU, care va abilita miniștrii educației și sănătății să elimine condiția de 60% prag de vaccinare pentru toate localitățile in care rata de infectare este mai mică de 3 la mie, mai corect spus, care va fi mai mică de 3 la mie la nivelul zilei de vineri, care este considerată zi de referinţă pentru săptămana următoare. In același timp, punctele 55, 56, 57 și 58 din Hotărarea CNSU, adoptată astăzi, reglementează atat funcționarea unităților de invățămant din perspectiva ordinului comun ministrul sănătății - ministrul muncii - ministrul educației, cat și reglementarea unităților de tip afterschool care, conform acestei hotărari de astăzi, vor intra sub incidența prevederilor ordinului comun sănătate - muncă-educație. Sper că am reușit să surprind toate aspectele. Reporter: Bună ziua! Să inţelegem că de săptămana viitoare, elevii din aceste localități cu o rată de incidență sub 3 la mie vor putea merge și ei fizic la școală? Adică se va aplica de săptămana viitoare, dacă va fi la finalul săptămanii aprobată in CNSU? Sorin Cimpeanu: Sunt convins că se va putea adopta această hotărare, sub rezerva non-agravării accentuate a situației epidemiologice. Răspunsul este da, sub această rezervă vor putea incepe cu prezență fizică elevii și preșcolarii din școli și grădinițe din localitățile in care rata de infectare este mai mică de 3 la mie. Reporter: Aveţi informații cate localități sunt acum in această situație sub 3 la mie și care ar urma să se deschidă sau cate școli, cați elevi ar fi afectați? Sorin Cimpeanu: Datele sunt disponibile pe site-ul oficial la nivelul fiecărui județ in parte, cu rata de infectare pe fiecare localitate și pot fi centralizate in acest fel. Reporter: De ce nu s-a găsit soluția aceasta inainte de revenirea elevilor la școală, in vacanța de două săptămani? Sorin Cimpeanu: Am precizat deja: un criteriu esențial este acela al vaccinării. In această perioadă, am avut o creștere masivă in doar o săptămană a vaccinării in școli. Sunt convins că toți acei profesori, invățători și educatori, pe care știu bine că ii interesează, iși iubesc elevii și ii interesează educația lor, au ințeles in acest răstimp cat de important este un simplu gest, pe care il poate face fiecare dintre ei și de care să beneficieze toți elevii lor. Dau un exemplu: intr-o grădiniță din mediul rural cu doar 10 angajați, o singură persoană dacă se vaccinează, rata de vaccinare crește cu 10%. A fost un progres important, deci această măsură și-a dovedit eficacitatea, alături de celelalte neajunsuri pe care le-am recunoscut și pe care am venit in fața dumneavoastră să precizez că există disponibilitatea de corectare, inclusiv din partea autorităților sanitare, și trebuie să precizez, aceste propuneri au făcut obiectul unor asociații de părinți, de elevi și de profesori, a se vedea sindicatele. Reporter: Intrebarea era dacă știați de aceste situații și aţi sperat ca profesorii să se vaccineze pană astăzi sau pană vineri? Sorin Cimpeanu: Incă o dată, numărul școlilor - vineri, 29 octombrie, erau 54% din școli in situația de a avea o rată de vaccinare peste 60%. O săptămană mai tarziu, vineri, 5 octombrie, am crescut de la 54% la 68%. Deci măsura și-a dovedit efectul. Mai mult decat atat, oricat de mult m-ar fi interesat deschiderea tuturor școlilor pe mine ca ministru al educației, nu aveam dreptul și nu am dreptul să fac abstracție de punctul de vedere al autorităților sanitare, dată fiind situația epidemiologică gravă, dat fiind interesul comun pentru siguranța elevilor. Astăzi au putut merge peste două milioane de elevi și preșcolari la școală și grădiniță. Reporter: Dacă imi permiteţi, ințeleg că sunt școli care au rată de vaccinare peste 60%, dar totuși s-a luat decizia ca ele să continue in online. Dacă ne puteți spune care au fost motivele pentru care directorii de școli au luat aceste decizii? Sorin Cimpeanu: Există o posibilitate legală: articolul 32 din Ordinul ministrului educației, sănătății, nr. 5.338, care dă posibilitatea Consiliilor de Administrație din fiecare școală și grădinițe să formuleze cerere către Inspectoratul Școlar Județean, respectiv, Inspectoratul Școlar al Municipiului București de intrare in regim online, chiar dacă rata de vaccinare este mai mare de 60%. Motivele trebuie să fie justificate de deficit de deficiențe resurse umane, deficiențe de infrastructură, care nu fac posibilă in accepțiunea Consiliului de Administrație al școlii protecția sanitară la un nivel cuvenit. In București, există 27 de unități care au făcut solicitare de intrare, astăzi, in regim online, deși aveau o rată de vaccinare peste 60%; toate cele 27 de solicitări au fost aprobate de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Celelalte 481 de unități de invățămant din București au mers astăzi cu prezență fizică, 27 au făcut obiectul acestor solicitări și alte 137 erau cu o rată de vaccinare sub 60%. Reporter: Şi o ultimă intrebare legată de testarea elevilor. Ințeleg că ar trebui in perioada următoare să ajungă acele teste cu salivă pe care să le aplice. Adică profesorii să ii testeze pe elevi. Dacă vor fi profesori care nu vor vrea să facă acest lucru, ce variante vor rămane? Sorin Cimpeanu: Am fost asigurat de către Oficiul Național de Achiziții Centralizate că astăzi se semnează contractele subsecvente pentru lotul 1. Maine se vor semna contractele subsecvente pentru loturile 2 și 3. De asemenea, e nevoie de o perioadă intre 1 și 5 zile pentru depunerea scrisorilor de garanție bancară, o etapă fără de care achizițiile nu ar fi derulate in legalitate. După depunerea scrisorilor de garanție bancară, caștigătorii desemnați la nivelul lotului 1 au la dispoziție o perioadă intre 1 și 5 zile pentru a livra aceste teste in școli. Departamentul pentru Situații de Urgență ne-a asigurat că in maximum 24 de ore de cand primește aceste teste, cu ajutorul Direcțiilor de Sănătate Publică din fiecare județ și cu sprijinul inspectoratelor școlare județene, va face in așa fel incat testele să ajungă in școli. Asta se va intampla săptămana viitoare, cel mai probabil in a doua parte a săptămanii viitoare. Dar săptămana viitoare. Pană atunci, Ministerul Educației a solicitat Ministerului Sănătății sprijin in elaborarea unei proceduri pentru administrarea acestor teste. Chiar dacă sunt proceduri simple de administrare a acestor teste, am văzut in țările occidentale - şi apropo, testele din lotul 1 sunt teste utilizate in Germania, in Franța și in Portugalia - am văzut că ele pot fi chiar autoadministrate de elevi și chiar de către elevi cu varstă mică. Insă acest lucru trebuie să se facă sub supravegherea unui adult. Acel adult trebuie să beneficieze de un instructaj minim și e vorba de adulți care sunt in școli. Fac apel incă o dată la colegi să aibă disponibilitate pentru a vedea aceste instrucțiuni atunci cand ele vor fi disponibile din partea Ministerului Sănătății, Ministerul Educației le va transmite, in așa fel incat săptămana viitoare, aşa acum am spus, cand vor veni testele, să știm exact de cate ori pe săptămană, de două ori pe săptămană foarte probabil, și cum vor trebui administrate. Reporter: Şi dacă profesorii dintr-o școală nu vor vrea să facă acest lucru? Sorin Cimpeanu: Sigur că nu au in fișa postului, sigur că nu pot fi obligați, dar vedeți dumneavoastră, nici vaccinarea nu este obligatorie şi, totuși, profesorii sunt cei care au o rată de vaccinare dublă față de rata la nivel național, sunt cei care au ințeles să se mobilizeze pentru vaccinare atunci cand au ințeles că vaccinarea lor e in stransă legătură cu modul de funcționare al școlilor cu prezența fizică. Imi exprim increderea in toți colegii din sistemul de invățămant. Am dat exemplul Grădiniței nr. 111. Am discutat şi am felicitat-o pe doamna director din Grădinița nr. 111 pentru abilitatea cu care a reușit să mobilizeze colegii pentru a avea o rată de vaccinare de 100%. Sunt multe astfel de persoane in invățămant și imi exprim increderea că nu vor fi situații de genul celor pe care le aduceți in discuție. Reporter: Mulţumesc! Reporter: Domnule ministru, vorbim de cele 27 de școli care au ales să continue orele in format online. Intrebarea este: verifică cineva motivele pe care aceștia le expun in acele cereri? Sorin Cimpeanu: Da. Astăzi am semnat, şi in premieră și am oareşice experiență, niciodată nu am mai semnat 42 de ordine de ministru prin care am trimis echipe de control pe tot teritoriul Romaniei. Astăzi, am făcut acest lucru, tematica de control fiind in primul rand respectarea condițiilor de protecție sanitară in școli și grădinițe, pentru că eforturile pe care le facem pentru a păstra școlile și grădinițele deschise trebuie să fie dublate de ințelegerea și cooperarea fiecărui elev, fiecărui profesor, fiecărui angajat, vom verifica acest lucru. In al doilea rand, pentru a verifica modul in care a fost raportată rata de vaccinare și nu in ultimă instanță, pentru a verifica soliditatea argumentelor prin raportare la articolul 32 din Ordinul de ministru 5.338, care prevede ca posibile motive deficiențele de infrastructură sau de resursă umană. Vor fi verificate acest aspecte. Reporter: Există posibilitatea ca examenele să fie decalate, examenele naţionale? Sorin Cimpeanu: Toată aceste lucruri pe care le-am făcut pană acum, inclusiv vacanța suplimentară de maximum două săptămani pe care, ca ministru al educației, am acceptat-o cu mare greutate, toate măsurile impopulare prin care se renunță la săptămana Școala altfel și prin care pentru elevii de gimnaziu și liceu se renunță la o săptămană din vacanța de iarnă, măsuri nepopulare, ințelegem foarte bine că niciun elev nu iși dorește micșorarea vacanței, au fost luate in ideea in care nu se modifică cu nicio zi data planificată pentru bacalaureat și evaluarea națională. Reporter: In București şi in mai multe orașe rata de vaccinare este mare. Atunci ce relevanță are rata de vaccinare, atat timp cat și cei vaccinați pot să transmită virusul? Sorin Cimpeanu: Cred că am răspuns deja acestei intrebări, dar mă repet cu plăcere: un profesor vaccinat, orice persoană vaccinată va contracta mai greu virusul, deci va fi mai sigur pentru el și va transmite mai greu virusul, deci va fi mai sigur pentru cei cu care interacționează. Cei cu care interacționează sunt elevii. Elevii au depășit 30% ponderea celor vaccinați. Elevii au un ritm de vaccinare mai susținut decat media națională, deci, iată, tinerele generații sunt mai predispuse la a ințelege avantajele științei, avantajele vaccinării. Reporter: Vă mulţumesc. Sorin Cimpeanu: Mulţumesc. Reporter: Bună ziua! Să ne spuneți cand veți finaliza controalele, eventual cand veți anunța rezultatele. Sorin Cimpeanu: Controalele vor fi de durată. Chiar dacă am extins numărul de echipe la un număr fără precedent pentru Ministerul Educației, numărul de echipe de control, gandiți-vă că este vorba de 42 de județe. Controalele vor avea un caracter de permanență. Atat timp cat va exista acest pericol epidemiologic vom verifica, de la Ministerului Educației, alături de celelalte organisme abilitate, respectarea măsurilor de protecție sanitară. Reporter: Păi cat timp și cați oameni? Şi cand vom vedea rezultate? Veţi anunța undeva public? Sorin Cimpeanu: Cu scuzele de rigoare, am spus că va avea un caracter permanent, inseamnă că nu pot răspunde cat timp. Cat timp va dura epidemia, atat timp vom verifica respectarea condițiilor sanitare. In momentul in care vor fi rezultate punctuale, care vor avea o relevanță pentru informarea publică, vă asigur că le vom face publice. Dacă vă referiți punctual la măsurile care se iau in cazul unor raportări eronate, neconforme ale ratei de vaccinare sau in cazul unor aprobări nejustificate pentru rămanere in online, măsurile vor fi dispuse de către echipele de control, aprobate de către ministrul educației, in deplin acord cu cadrul legal disponibil. Avem juriști suficient de buni, chiar foarte buni, pentru a propune acele măsuri in cadrul legal. Reporter: Aţi aprobat hotărarea de guvern cu prelungirea stării de alertă? Sorin Cimpeanu: Da, a fost aprobată prelungirea stării de alertă. Reporter: Mulţumesc. Reporter: Eu voiam doar să vă intreb dacă aveţi indicii că in anumite şcoli, spre exemplu, aveţi... Practic, datele care vin la dvs despre rata de vaccinare nu sunt cele corecte, pentru care aţi demarat aceste controale. Sorin Cimpeanu: Imi place să cred că nu există astfel de situații, dar suntem obligați să verificăm astfel de situații in care schimbările au fost spectaculoase pe parcursul unei săptămani. Mă refer indeosebi la schimbările in minus ale numărului de persoane vaccinate, pentru care, evident, e greu de găsit o explicație de ce intr-o săptămană, peste o săptămană ai mai puțini vaccinaţi decat aveai acum o săptămană. Operațiunea de devaccinare nu s-a inventat incă. Reporter: Dar ne puteți spune şi unde s-a intamplat această minune? Sorin Cimpeanu: Sunt publice și ratele de vaccinare din 29 octombrie și cele din 5 noiembrie, o să vă rog să imi permiteţi să nu particularizez, dar să mă credeți că fac obiectul acestor acțiuni de control punctual. Reporter: Vă mulţumesc. Sorin Cimpeanu: Vă mulţumesc şi eu. Doar atat? Bine. Vă mulţumesc. 2021-11-08 17:53:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-11-08-05-58-34big_image_1_resize.jpgPrima școala circulară din România și Uniunea Europeană, model de bună practică pentru educație în spiritul dezvoltării durabile. László Borbély: 76% dintre români trăiesc în orașe sau zone periurbaneȘtiri din 08.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/prima-coala-circulara-din-romania-i-uniunea-europeana-model-de-buna-practica-pentru-educatie-in-spiritul-dezvoltarii-durabile-laszlo-borbely-76-dintre-romani-traiesc-in-ora-e-sau-zone-periurbaneDepartamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului Romaniei a organizat luni, 8 noiembrie a.c, in parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău, videoconferința - Educația Viitorului pentru Dezvoltare Durabilă. Școala Circulară, model de bună practică in educația de calitate. Prin acest demers, organizatorii au dorit să supună dezbaterii necesitatea promovării educației pentru dezvoltare durabilă in economia circulară, să promoveze dezvoltarea urbană integrată și prima școală circulară din Romania ca model de bună practică. - Suntem permanent in căutare de bune practici in dezvoltare durabilă pentru a le promova și a stimula cat mai multe activități care să ne aducă mai aproape de o societate durabilă. Populația Romaniei se imparte aproape in mod egal intre mediul de rezidență urban și cel rural, insă aproape 76% trăiește in proximitatea orașelor. Prin urmare trebuie să avem o concepție bine definită care să asigure cetățenilor acces la servicii de calitate, indiferent unde aleg să trăiască. Pentru acest lucru avem nevoie de principiile economiei circulare, cunoscute deocamdată de mai puțin de 1 din zece oameni, dar care pot deveni populare prin promovarea unor exemple concrete precum școala circulară de la Buzău, a declarat Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. - Acest eveniment este chiar un moment istoric pentru Buzău, pentru că iată suntem recunoscuți și la nivel național de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului Romaniei, pentru proiectele pe care le punem in practică, astfel incat să devenim un oraș cu dezvoltare durabilă. Mulțumesc domnului Consilier de Stat Laszlo Borbely pentru inițiativa acestei conferințe, care cu siguranță ne motivează să mergem mai departe pentru atingerea viziunii de dezvoltare a orașului nostru: Buzău, oraș magnet pană in 2030, a declarat Constantin Toma, primarul municipiului Buzău. Conferința a avut trei paneluri in care au mai luat cuvantul Radu Szekely, consilierul ministrului Educației; prof Dr. Jozsef BENEDEK, Universitatea Babeș-Bolyai; Forentina Nanu, director executiv Centrul de Excelență pentru Resurse Educațional Agro-Alimentare și Dezvoltare Durabilă, Elena-Simina Lakatos, președinte al Institutului pentru Cercetări in Economie Circulară și Mediu - Ernest Lupan, profesori, reprezentanți din mediul de business și experți din administrația publică și societatea civilă. Ce inseamnă școală circulară Conceptul de Şcoală Circulară este relativ nou şi descrie un circuit economic in care, incă din faza de design, totul se proiectează in aşa fel incat ceea ce intră intr-un produs sau proces, se incadrează in două categorii: fie este o componentă biodegradabilă, fie este o componentă cu 100% potenţial de reciclare. Facilități: amenajarea unui sistem de inmagazinare a apei meteorice pentru uz menajer şi rezerva intangibilă de apă de incendiu prin reţea de captare a apei din toată incinta, inclusiv clădiri, platforme betonate, reţea apă menajeră şi reţea stingere incendiu. Concret, apa folosită la toaletele elevilor va fi asigurată din rezerva stransă din apa meteorică. Tot din acest bazin va fi asigurat şi necesarul de apă pe care unitatea trebuie să-l aibă şi să-l folosească in cazul producerii unui incendiu. De asemenea, tot cu apa meteorică colectată va fi irigată şi sera didactică, construită in ultimele luni, in cadrul acestui proiect, in curtea şcolii. Elevii vor putea invăţa care este parcursul plantelor, de la plantare şi pană la recoltare, iar pentru a fi studiate au fost alese soiuri de legume şi plante aromatice produse la Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău printre care amintim tomatele Siriana, castraveţi, vinete, ardei, dar şi busuioc şi cimbru. intregul consum de energie al unităţii de invăţămant va fi asigurat de cantitatea de energie produsă cu ajutorul panourilor fotovoltaice montate pe clădire. Numărul total de panouri fotovoltaice care vor fi instalate pe acoperişul clădirii este de 83 de bucăţi cu puterea instalată de 325 Wp / panou, rezultand o putere de 27 kWp. Instalatia fotovoltaică cu puterea instalată de 27 kWp va genera anual o energie totală de aprox. 32 MWh s-a implementat şi un sistem de gestiune selectivă a deşeurilor pe multifracţii care că va ajuta atat la educaţia copiilor, cat şi la economii la bugetul şcolii, economia circulară produce zero deşeuri. 2021-11-08 16:28:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_capture_4.pngParticiparea premierului Florin Cîțu la evenimentul "Topul Național al firmelor private din România"Știri din 05.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-florin-citu-la-evenimentul-quot-topul-national-al-firmelor-private-din-romania-quotGalerie foto [Check against delivery] Florin Cițu: Mulțumesc de invitație! Am să răspund la final acestor intrebări, cred că sunt mai mult adresate preşedintelui de partid, pentru că ele sunt in parlament, la guvern... e mai complicat cu Parlamentul... Da, este o onoare și o plăcere să fiu astăzi aici. Antreprenorii și IMM-urile, și cei mari, impreună, am trecut printr-o perioadă dificilă și incă mai avem in fața noastră cateva provocări. Dar am incercat in această perioadă, din momentul in care am preluat Ministerul Finanțelor, acum doi ani de zile, cred că exact acum doi ani de zile, și pană acum să implementăm cateva lucruri și să ne ținem de ele. Pentru că am văzut că doar așa, și nu, nu vedeam noi că o să vină această perioadă dificilă, dar doar așa puteam sau credeam că putem să trecem peste orice. In primul rand, am vrut să facem din statul roman un partener onest și de incredere pentru mediul de afaceri. Și asta insemna cateva lucruri simple: să plătești facturile la timp și să nu schimbi, prin surprindere, in special Codul Fiscal. Eu am spus din primul moment că nu vom crește taxe și pană acum m-am ținut de cuvant. Bineințeles că au fost foarte multe voci care au spus că nu se poate, nici una, nici alta. Impreună am reușit asta. Și vreau să vă felicit pentru reziliență, pentru că nu a fost ușor. Știu că nu a fost ușor și eu vă spun că in momentul in care Romania a trebuit să inchidă economia in 2020, in martie, atunci a fost un moment in care am stat și m-am gandit și nu vedeam soluții. A fost complicat, dar impreună am reușit să trecem peste asta. Acel șoc, vă spun că mi-a arătat clar că economia Romaniei poate să facă față, dar totuși mi-am dat seama că, dacă am repeta acea experiență, ar insemna un cost mult prea mare pentru noi toți. De aceea am spus că vom face orice ca să nu mai inchidem economia. Și, pană la urmă, dumneavoastră ați răspuns foarte bine la măsurile pe care le-am luat, iar astăzi Romania este țara care are cea mai rapidă sau printre cele mai rapide reveniri ale economiei după un asemenea șoc, din Uniunea Europeană, cu estimări de creștere economică care au fost imbunătățite in timpul acestui an. Am inceput cu 4% și am ajuns la o estimare de peste 7%; vom vedea unde terminăm, dar in jur de 7%. Cu un deficit in scădere, cu venituri mai mari la buget și cu un șomaj in scădere, o rată a șomajului in scădere. Toate acestea le-am făcut pentru că, impreună, am comunicat, noi ne-am ținut de partea noastră, așa cum am spus, nu am crescut taxe, nu v-am luat prin surprindere, am plătit facturile la timp, iar dumneavoastră ați putut să vă duceți sau să aveți, că continuați activitatea in acest mediu dificil. Mai mult, am reușit ceva ce nu spera nimeni: am reușit să convingem agențiile de rating, care știți cat de scrupuloase și cat de atente sunt la orice, să schimbe perspectiva Romaniei, două dintre ele deja, mari - Moodys și Standard and Poors - de la negativ la stabil. Vă dați seama că noi toți am reușit impreună, in această perioadă, să ii convingem că ceea ce facem nu numai că facem bine pentru acest moment, dar facem bine și pentru viitor. Și, iarăși, pentru acest lucru vă felicit, pentru că ați avut incredere in măsurile pe care le-am luat in această perioadă. Dar e adevărat că, pe langă șocul pandemiei și această criză in sănătate, au apărut și alte șocuri negative, in special prețul la materialele de construcții, problemă pe care am rezolvat-o pentru foarte multe companii printr-o ordonanța, astă vară, și, bineințeles, prețul pentru energie electrică și pentru gaze, un șoc cu care se confruntă toată Uniunea Europeană. Ați văzut soluțiile pe care noi le implementăm, sunt diferite, oarecum, in toată Europa, soluțiile pe care le implementăm noi, toate aceste soluții au un numitor comun, toate inseamnă resurse mai multe de la buget. Și provocarea pentru noi a fost aceea de a acomoda aceste costuri, de a nu ii face pe romani să sufere in această iarnă și, in același timp, să nu creăm dezechilibre mai mari macroeconomice, de a nu crește deficitul. Putem să facem acest lucru, avem aceste resurse pentru că am gestionat impreună economia bine anul acesta și avem resurse la buget mai mari. Cu aceste resurse mai mari la buget putem să plătim și facturile romanilor, o parte din facturile romanilor această iarnă, putem să venim și cu măsuri in sprijinul IMM-urilor ca acesta să nu fie afectate de creșterea prețurilor la energie și la gaze. Repet: toate acestea le putem face tocmai pentru că am avut o economie performantă anul acesta. Dacă nu aveam rezultate bune, și eu știu că din cauza crizei politice nu prea mai vedem ce am făcut bine impreună anul acesta, dar trebuie să vedem, pentru că, altfel, deficitul bugetar ar fi explodat și cu o creștere a deficitului bugetar, ar veni, din nou, o reducere a ratingului de țară, dobanzi mai mari și așa mai departe. Toate acestea ar fi fost consecințele unei economii gestionate prost in 2021. In continuare, vă garantez că, in orice formulă vom merge de guvernare, PNL nu va abdica de la aceleași principii. Plătind facturile la timp, statul este un partener onest și transparent al mediu de afaceri și vom milita pentru a nu crește taxele. Dar am arătat că atunci cand investești in economie, poți să ai venituri la buget mai mari fără să crești taxele. Cred că este o formulă pe care am patentat-o și Romania poate să facă acest lucru in continuare. Vă felicit pe toți, din nou, pentru reziliență. Mai avem cateva provocări in față, dar eu am incredere că, așa cum am trecut peste aceste provocări din 2020 și 2021, tot impreună vom trece și peste cele pe care le vom avea in față. Mulțumesc mult de tot și felicitări pentru tot. Referitor la ce se intamplă in Parlamentul Romaniei, este aici și preşedintele PSD, trebuie să susținem antreprenorii și, cu siguranță, vom trece aceste amendamente cat mai curand, sunt sigur că in următoarele sesiuni ale Parlamentului ele vor trece. Mai avem cateva, și cel cu certificatul verde este foarte important să treacă și, iarăși, aici, ca să nu termin, despre certificatul verde, am incercat și ați văzut, măsuri prin care să nu inchidem economia. Această măsură este cea mai non-invazivă, dacă se poate spune așa ceva, in contextul acestui val patru. O creștere a ratei de vaccinare va readuce fluxul in aceste companii de clienți și vom putea trece peste această perioadă; altfel, va fi complicat să mergem mai departe. Mulțumesc și, din nou, felicitări! Declaraţii susținute de premierul Florin Cițu după participarea la evenimentul Topul Naţional al firmelor private din Romania [Check against delivery] Florin Cițu: Să vorbim puţin despre eveniment, un eveniment foarte important, pentru că, in Romania, companiile, ca peste tot in Europa, dar şi in Romania, au trecut printr-o perioadă dificilă in ultimii doi ani de zile. Totuşi, companiile din Romania au arătat o rezilienţă. Astăzi nu am fi putut vorbi despre această creştere economică, a cărei estimare, in 2021, a fost schimbată in sus, de la 4% la peste 7%, nu am fi putut vorbi despre această creştere economică dacă nu am fi avut companii romaneşti care să facă faţă acestei perioade dificile. Le-am mulţumit pentru rezilienţă, le-am mulţumit pentru faptul că impreună am găsit soluţiile pentru a trece peste această perioadă şi, bineinţeles, le-am spus că provocările nu se vor opri aici, trebuie să fim realişti, totdeauna vor exista provocări, dar, aşa cum am inceput acum doi ani de zile, şi cred că astăzi, la Ministerul Finanţelor, am spus că statul roman va fi un partener onest şi transparent pentru mediul de afaceri, şi schimbăm paradigma in a creşte investiţiile şi apoi putem să avem resurse pentru orice altceva, mergem cu aceeaşi soluţie in viitor, pentru că s-a dovedit una caştigătoare. Intr-o perioadă de criză nu aveam o altă şansă să testăm această soluţie decat acum, s-a văzut clar că atunci cand statul işi face treaba, plăteşte facturile la timp şi nu mai hărţuieşte antreprenorii şi nu schimbă Codul Fiscal şi nu creşte taxe, poţi să ai şi venituri mai mari la buget, poţi să ai şi companii care au creşterea cifrei de afaceri, poţi să ai şi o rată a şomajului care scade şi putem să vorbim de o performanţă a economiei in această perioadă. Mai mult, le-am mulţumit pentru faptul că impreună am reuşit să convingem două agenţii de rating - Standard and Poors şi Moodys - să schimbe perspectiva de la negativ la stabil pentru această economie, care a trecut la fel ca celelalte economii, prin criză, şi totuşi am reuşit să-i convingem că ceea ce facem acum stabilizează economia astăzi şi in viitor. Doar impreună noi şi mediul de afaceri am reuşit să facem aceste lucruri şi, bineinţeles, am observat impreună că, deşi aceste performanţe există in domeniul economic, criza politică le-a pus cumva in umbră şi trebuie să le aducem inapoi in prim-plan. Reporter: Din ce spune domnul Marcel Ciolacu, astăzi, in discursul de aici, inţelegem că guvernul se va face prin alianţa PNL-PSD-UDMR, da? Florin Cițu: PNL, pentru că văd că aţi trecut direct la politică, deşi este un eveniment economic... Reporter: Păi este vorba despre discursul de aici. De asta v-am intrebat. Florin Cițu: In PNL, aşa cum ştiţi foarte bine și cum am pornit cu mandatul, am fost și am discutat cu cele două partide. Vom merge in Partidul Național Liberal cu concluziile celor două discuții, iar decizia o va lua Partidul Național Liberal, nu președintele PNL. Aceasta este o altă schimbare pe care am făcut-o după Congresul din 25 septembrie: deciziile se vor lua in partid, nu le va mai lua un singur om. Reporter: Cu preşedintele Romaniei ați vorbit despre această situație? Florin Cițu: Mergem la partid, după aceea putem să... Reporter: /.../ să revenim puțin la problemele guvernamentale, aș vrea să știu dacă ați găsit o formulă pentru a da acei bani către primării, ajutorul acela pentru subvenția la gigacalorie. Știu că se lucra la Ministerul de Finanțe; aș vrea să vă intreb dacă ați reușit și cand vor fi dați acești bani. Florin Cițu: In primul rand, amendamentele făcute la legea care plafonează prețul și așa mai departe, acolo... o mare parte din problemă e rezolvată acolo. Pentru că subvenția este plafonată pentru cei care sunt legați la sistemul de termoficare. Deci, ne uităm acum la acele măsuri, toate acele măsuri, impreună, vedem dacă mai trebuie ceva suplimentar față de acele măsuri și după aceea vom lua o decizie. Reporter: Păi, in discuția cu cei de la municipii spuneați dumneavoastră că veți da un HG... Știu că se lucrează la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul de Finanțe... Florin Cițu: Se lucrează, bineințeles. Așa cum v-am spus, există cerere de la municipii, dar trebuie să le punem in concordanță cu ceea ce a trecut prin Parlamentul Romaniei, să vedem care din acea sumă trebuie să fie susținută de la buget, dacă e nevoie de toată sau doar o parte, pentru că o parte va fi susținută prin acea lege. Reporter: Va fi o formulă pe bază de familii sau gospodării, spuneați chiar dumneavoastră. V-ați decis care va fi formula de calcul ? Florin Cițu: Da, va trebui să fie o formulă unitară, care va plafona sau va menține pentru fiecare familie legată la termoficare același preț la nivel național. Cam așa, cam asta e soluția. Reporter: Deci va fi de familie. Florin Cițu: Da. Reporter: Primarul Bucureştiului spunea ieri că ar trebui ca guvernul să intervină la ANRE să se renunțe la acea majorare a prețului de producție, pentru că deja se luase decizia privind creșterea atunci cand a fost dată legea. Se poate? Florin Cițu: Este propunerea primarului municipiului Bucureşti, vom vedea care va fi soluția finală. Repet, trebuie să ne uităm exact la ce avem in Parlamentul Romaniei, ca să aflăm mai multe măsuri și unele dintre ele sunt aceleași, și atunci nu are sens să facem aceleași măsuri de două ori. Reporter: /.../ se va lua o decizie? Pentru că e tarziu deja... e noiembrie. Florin Cițu: Ședința de guvern o să fie luni. De-abia au trecut legea prin Parlamentul Romaniei, este noiembrie, dar facturile din noiembrie vin in decembrie, deci avem timp. Reporter: Legat de discuția politică, Marcel Ciolacu spunea in cadrul acestei conferințe că singura soluție va fi terminarea acestui război dintre cele două mari partide și că iși asumă acest proiect. Ce inseamnă acest lucru? V-ați ințeles sau nu cu Marcel Ciolacu, pentru că e un semnal, vedem. Florin Cițu: Cum am spus și după discuția de aseară: a fost o discuție bună și este o discuție care, pentru noi, acum... na... nu putem peste noapte să spunem că totul este roz intre PNL și PSD, dar ce pot să spun că suntem responsabili. Dar ce pot să spun este că suntem responsabili. Am pornit la acest drum pentru a face un guvern, ne uităm la cea mai bună soluţie pentru Partidul Naţional Liberal şi pentru Romania și trebuie să găsim o formulă prin care să guvernăm Romania in următoarea perioadă. Dar, repet, decizia, decizia pentru Partidul Naţional Liberal va fi luată in Partidul Naţional Liberal. Reporter: Cand mai exact o să fie? Luni, BPN? Florin Cițu: Da. Reporter: Dumneavoastră veţi face parte din viitorul guvern? Reporter: E posibilă o rotaţie a premierilor PSD şi PNL la guvernare? Dacă veţi ajunge la această inţelegere cu PSD-ul. Florin Ciţu: Domnul Ciolacu am văzut că a dat din discuţia de ieri, şi repet şi eu, aseară nu s-a discutat aproape deloc despre portofolii sau despre funcţia de premier. Da, este pe masă această variantă, dar, bineinţeles, ea este o variantă pusă pe masă, repet, trebuie să mergem fiecare in partidul lui să vedem dacă această variantă este acceptată de partid. Realizator: Preşedintele ce recomandare v-a făcut? Reporter: O variantă de guvernare pentru următorii şapte ani PSD-PNL este posibilă? Florin Ciţu: Haideţi să facem un pas intai, să avem un guvern acum. Pentru şapte ani putem să discutăm mai tarziu. Reporter: Dar PNL ar putea accepta să cedeze funcţia de premier PSD-ului, chiar şi pentru doi ani? Florin Ciţu: Staţi să vedem care este formula la care se va ajunge. In acest moment mandatul pe care l-am avut eu şi echipa de negociere este acela de a discuta atat cu USR, cat şi cu PSD. Luăm concluziile amandouă şi mergem către partid. Reporter: Cu domnul Cioloş mai discutaţi? Florin Ciţu: Da, discut. Nu am inţeles, şi aici sunt puţin dezamăgit, am avut o discuţie bună cu cei de la USR, dar ieri am văzut o declaraţie in spaţiul public a domnului Cioloş care iarăşi pune sub umbră autoritatea preşedintelui Partidul Naţional Liberal. E complicat să negociezi cu cineva care spune că atunci cand vorbeşti de preşedintele Partidul Naţional Liberal ar fi o glumă să fie premier. Dar, menţinem dialogul şi discutăm şi cu ei. Reporter: Discuţiile au fost bune şi cu USR şi cu PNL, spuneaţi, care au fost mai bune pană la urmă? Reporter: Un procent dacă ne puteţi spune... Florin Cițu: Haideţi să vedem discuţiile la Partidul Naţional Liberal, nu aici. Reporter: In mesajele pe surse venite din informaţiile pe surse... Florin Cițu: Nu, haideţi să nu discut pe surse. Nu are sens să discutăm pe surse. Reporter: ... preşedintele v-a cerut o majoritate stabilă, domnule premier. Ce inseamnă majoritate stabilă, altfel decat cu PSD-ul? Florin Ciţu: Eu am văzut mesajele oficiale ale domnului preşedinte, pe surse nu pot să comentez, pentru că nu ştiu la ce vă referiţi. Domnul preşedinte a spus că va incepe consultările după ce se va construi o majoritate şi vom avea o majoritate. Haideţi să avem această majoritate, o majoritate asumată. Haideţi să avem această majoritate asumată şi apoi vom vedea care este... Reporter: O să faceţi parte din viitorul executiv? Florin Ciţu: Vom vedea atunci. Reporter: Nu ştiu, propunere de premier, ministru, vicepremier, in orice fel. Florin Cițu: Vom vedea atunci. Vă mulţumesc mult de tot. Reporter: UDMR va face parte din orice formulă? Florin Cițu: UDMR va face, sunt partenerii noştri, alături de noi şi vom merge cu UDMR in orice formulă. Mulţumesc mult de tot! 2021-11-05 11:42:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_brfl3699.jpgÎntâlnirea de lucru a premierului Florin Cîțu cu reprezentanții producătorilor de oxigen medicalȘtiri din 04.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/intalnirea-de-lucru-a-premierului-florin-citu-cu-reprezentantii-producatorilor-de-oxigen-medicalGalerie foto 2021-11-04 11:03:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_whatsapp_image_2021-11-04_at_10.55.10.jpegConferință de presă susținută de Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), și Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al CNCAVȘtiri din 02.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/conferinta-de-presa-sustinuta-de-valeriu-gheorghita-pre-edintele-comitetului-national-de-coordonare-a-activitatilor-privind-vaccinarea-impotriva-sars-cov-2-cncav-i-andrei-baciu-secretar-de-stat-in-ministerul-sanatatii-vicepre-edinte-al-cncav1635858456Galerie foto [Check against delivery] Valeriu Gheorghiţă: Bună ziua. Vă mulţumim pentru participarea la conferinţa organizată de CNCAV. Pentru inceput aș vrea să spun cateva lucruri legate de vaccinarea copiilor cu grupa de varstă cuprinsă intre 5 și 11 ani. După cum știm, Agenția americană pentru alimente și medicamente, FDA, a autorizat vaccinul de la compania BioNTech/Pfizer pentru administrarea copiilor cu varsta cuprinsă intre 5 și 11 ani. Schema de vaccinare constă in două doze administrate la interval de 21 de zile, insă dozajul este diferit, reprezintă o treime din doza care se folosește in momentul de față la cei cu grupa de varstă peste 12 ani și la adulți. Din acest punct de vedere, datele de siguranță şi datele de eficacitate sunt cat se poate de bune, in sensul in care vaccinarea cu schemă completă la grupa de varstă 5-11 ani s-a asociat cu o eficacitate de peste 91% in ceea ce privește prevenirea cazurilor de COVID-19. Compania BioNTech/Pfizer a depus la Agenția Europeană a Medicamentului datele studiilor clinice efectuate și ne așteptăm ca la jumătatea lunii decembrie, dar e posibil ca acest termen să fie devansat, Agenția Europeană a Medicamentului să facă recomandarea de autorizare pentru grupa de varstă 5-11 ani pentru vaccinul de la compania BioNTech/Pfizer. Vreau doar să menționez că flacoanele de vaccin sunt diferite, prevăd 10 doze per flacon, iar dozajul pe doză este o treime din doza care se folosește in momentul de față, adică 10 micrograme. Noi am avut deja o primă intalnire pe modalitatea de organizare a campaniei de vaccinare, adresată acestei grupe de varstă. Foarte probabil că vom rămane pe aceeași infrastructură logistică in sensul in care in centrele de vaccinare existente vom organiza un cabinet dedicat pentru vaccinarea copiilor din grupa de varstă 5-11 ani. Alături de această posibilitate de vaccinare va exista posibilitatea de vaccinare la medicul de familie și, suplimentar, avem in vedere organizarea de cabinete de vaccinare in spitalele de pediatrie, tocmai pentru a crea o accesibilitate mai crescută pentru această grupă de varstă. In mod deosebit, vaccinarea copiilor din grupa de varstă 5-11 ani va fi ferm recomandată celor care sunt in evidență cu afecțiuni cronice, și aici vorbim de obezitate, diabet, afecțiunile cronice renale, afecțiunile neurologice, sindromul Down, care știm că, din păcate, crește riscul de deces de 10 ori in cazul maladiei COVID-19, dar și alte afecțiuni neoplazice, cum ar fi bolile onco-hematologice, leucemiile, limfoamele și așa mai departe, copiii care sunt in evidență cu tratamente care scad răspunsul imun. Pentru celelalte grupe de varstă va fi recomandat vaccinul de la compania BioNTech /Pfizer, in funcție de rapoartele de risc/beneficiu. Aici vom vedea toate aceste date, pentru că Centrul European de Control al Bolilor va face această evaluare de risc/beneficiu, tocmai pentru a vedea cat se poate de clar care va fi impactul vaccinării asupra riscului de infecție și asupra transmiterii, pentru că acest lucru ne interesează foarte mult. Vom veni cu detalii suplimentare pe măsură ce vom ști cu precizie care va fi pe de-o parte data autorizării și pe de altă parte calendarul de livrare a dozelor pentru vaccinurile destinate administrării acestei grupe de varstă. Al doilea subiect este legat de evenimentele de tip maraton de vaccinare, pentru că ele continuă in momentul de față in toată țara. In ceea ce privește Maratonul de vaccinare pentru viață din municipiul București, in weekend-ul 29 - 31 octombrie au fost vaccinate aproape 18.000 de persoane. De asemenea, tot in acest weekend au fost desfășurate in 14 județe alte evenimente de tip maraton de vaccinare, unde au fost vaccinate peste 34.000 de persoane. De asemenea, știm că vaccinarea persoanelor din mediul rural și a persoanelor vulnerabile se efectuează in mod prioritar cu sprijinul echipelor mobile. Pană la acest moment au fost desfășurate 42 de acțiuni de vaccinare in opt județe și au fost vaccinate peste 2.900 de persoane și sunt in curs de planificare alte 89 de acțiuni de vaccinare cu sprijinul echipelor mobile, in alte 22 de județe. Pot să vă spun că avem un număr din ce in ce mai mare de solicitări din partea autorităților locale de a transmite și de operaționaliza echipe mobile, tocmai pentru a asigura vaccinarea celor care iși doresc. Vaccinarea populației cu doza de rapel/booster - pană la acest moment au fost vaccinate peste 884.000 de persoane care aveau schemă completă de vaccinare și care aveau mai mult de șase luni de la completarea schemei de vaccinare. Dintre aceste persoane mai mult de 60% sunt persoane considerate vulnerabile prin varstă, peste 65 de ani, sau persoane care sunt in evidenţă cu afecţiuni cronice şi aproximativ 17% sunt persoane care provin din domeniul sănătăţii şi domeniul social; aproximativ 5,5% sunt persoane care provin din invăţămant. Centrele de vaccinare active la nivel naţional - la acest moment sunt 746 de centre de vaccinare, cu 40 de centre mai mult decat in săptămana precedentă şi aproximativ 1.098 de fluxuri, cu aproximativ 80 de fluxuri mai mult decat in săptămana precedentă. Pe tip de vaccin sunt 795 de fluxuri pentru vaccinul de la compania Pfizer, aproximativ 115 fluxuri pentru vaccinul de la compania Moderna, 39 de fluxuri pentru vaccinul de la compania AstraZeneca şi 149 de fluxuri pentru vaccinul de la compania Johnson and Johnson. In platforma de programare sunt peste 682.000 de persoane programate pentru toate cele patru tipuri de vaccinuri disponibile, atat pentru doza 1, doza 2 şi doza 3. Cele mai multe sunt pentru vaccinul de la compania Pfizer, peste 650.000 de persoane, restul sunt pentru vaccinul de la Moderna, AstraZeneca şi Johnson and Johnson. Dar reamintesc că, in momentul de faţă, ştim că vaccinarea, in proporţie de peste 90%, se face in baza prezentării directe a persoanelor la centrele de vaccinare şi mai puţin prin programarea in platformă. Pot să vă spun că in ultimele 4 săptămani am avut o creştere progresivă a adresabilităţii persoanelor la centrele de vaccinare. Din 4 octombrie pană pe 31 octombrie au fost peste 1,4 milioane de persoane vaccinate de novo - persoane noi care s-au prezentat la vaccinare. In ultima săptămană au fost peste 575.000 de persoane vaccinate, persoane noi, faţă de săptămana precdentă, cand au fost circa 450.000 de persoane. Insă ne-am uitat la grupa de varstă a persoanelor care au fost vaccinate in ultima lună şi aproximativ 40% din cei vaccinaţi in ultima lună sunt persoane cu varstă sub 40 de ani. Aproximativ 38% sunt persoane din grupa de varstă 40-59 de ani şi restul de 22% sunt persoane cu varsta de peste 60 de ani. Aproape 70% din persoanele vaccinate in ultima lună sunt persoane active, cu varsta sub 60 de ani, ceea ce este foarte bine din punctul de vedere al riscului de transmitere şi de răspandire a infecţiei. Insă, uitandu-mă la grupa de varstă peste 60 de ani, acest procent este relativ scăzut, ținand cont de faptul că, așa cum am spus, varsta avansată reprezintă un factor de risc important pentru evoluția nefavorabilă a infecției cu SARS-CoV-2. Vaccinarea la medicii de familie, in această săptămană, cumulat - sunt peste 3.033 de medici de familie care inregistrează activități de vaccinare in Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. Distribuția rural - urban este similară. Insă pană la data de 1 noiembrie au fost peste 699.000, deci aproape 700.000 de persoane vaccinate in cabinetele de medicină de familie. Majoritatea, aproape 54%, au provenit din mediul rural, ceea ce este important, pentru că accesul populației din mediul rural la vaccinare a fost dificil și adresabilitatea la vaccinare a fost scăzută. La nivelul unităților sanitare cu paturi, din cele 153 de spitale publice care inregistrează activități de vaccinare, pot să vă spun că in ultima săptămană am inregistrat o creștere cu aproximativ 20% a numărului de persoane vaccinate in unitățile medicale cu paturi, pană la acest moment fiind peste 24.000 de pacienți vaccinați in spital. Iar in cele 26 de spitale private, pană la acest moment, au fost peste 3.800 de pacienții vaccinați - și aici o creștere cu aproape 30% față de săptămana precedentă. De asemenea, vaccinarea cu echipe mobile la domiciliu pentru persoanele imobilizate sau greu deplasabile - in ultima săptămană au fost peste 181 de echipe mobile operaționalizate și sunt vaccinate in această ultimă săptămană aproximativ 12.500 de persoane, o creștere cu peste 21% față de săptămana anterioară. Acoperirea vaccinală și bilanțul vaccinării. Pană la data de 1 noiembrie au fost vaccinate la nivel național cu cel puțin o doză peste 7.053.000 de persoane. Dintre acestea, peste 6,3 milioane de persoane sunt persoane vaccinate in momentul de față cu schemă completă. Practic, rata de acoperire vaccinală din populația totală a Romaniei de peste 19,3 milioane de locuitori este de 36,5%. Insă, uitandu-ne la populația eligibilă, peste 12 ani, această rată de acoperire vaccinală este de 42%, iar din populația adultă, peste 18 ani, rata de acoperire vaccinare este de 45%. In ceea ce priveşte acoperirea vaccinală la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti, in momentul de faţă, municipiul Bucureşti, capitala, are o acoperire vaccinală de peste 62% din populaţia eligibilă, peste 12 ani, urmat de judeţul Cluj, cu 55% şi judeţul Constanţa, cu 50%. Mai avem 13 judeţe care au o rată de acoperire vaccinală intre 40% şi 50%, 21 de judeţe care au acoperire vaccinală intre 30% şi 40% şi au mai rămas cinci judeţe care au acoperire vaccinală intre 25% şi 30%. De asemenea, s-au schimbat procentele de acoperire vaccinală la grupele de varstă. In momentul de faţă cea mai ridicată acoperire vaccinală este la grupa de varstă 50-59 de ani, unde s-a depăşit 50% la acest moment, urmată de grupa de varstă 60-69 de ani, unde se apropie de 49%; grupa de varstă 40-49 de ani este in jur de 45%, exceptand grupa de varstă peste 80 de ani, care rămane cu o rată de acoperire vaccinală redusă, la aproximativ un sfert, deci aproape 25%, in momentul de faţă, din cei cu varsta peste 80 de ani au primit cel puţin o doză de vaccin. Și mai avem grupa de varstă 12-15 ani unde acoperirea vaccinală este in momentul de faţă de aproximativ 12%, in rest, toate grupele de varstă se apropie de aproape 50% rată de acoperire vaccinală ceea ce este un progres important. Insă este in continuare insuficient pentru a reduce impactul pandemiei la nivel populaţional şi aici mă refer la numărul de cazuri grave care ajung in spital şi la numărul de decese. In ceea ce priveşte profilul de reacţii adverse, pană la acest moment, la nivel naţional, au fost raportate in sistemul de raportare peste 18.582 de cazuri de reacții adverse. Uitandu-ne la totalul dozelor administrate, vorbim de o rată de raportare de 1,46 de cazuri de reacţii adverse la 1.000 de doze administrate. Cam acestea au fost datele pe care voiam să le prezentăm astăzi. O să-i dau cuvantul mai departe domnului secretar de stat Andrei Baciu. Vă mulţumesc! Andrei Baciu: Mulţumesc mult, domnule preşedinte! Pentru inceput cateva chestiuni legate de certificatul digital european COVID-19. Pană in data de 2 noiembrie la ora 11:00 au fost generate de 7.336.530 de certificate, 93% dintre acestea fiind certificate care atestă vaccinarea. Deci se păstrează cumva trendul de pană acum. Mai departe, cu privire la vaccinarea desfășurată in randul operatorilor economici privați continuă și aceste demersuri. Pană acum au fost 644 de companii care au inițiat aceste demersuri. Mai sunt in curs de desfășurare a activității in cadrul a 33 de companii. Continuă și vaccinarea in locații atipice. Așa cum a menționat și domnul președinte, crește numărul activităților și locațiilor. In acest moment avem 172.797 de persoane care sunt vaccinate printr-o astfel de abordare, cu o creștere de 27,38% față de săptămana trecută. Cu privire la misiunile de transport, pană in momentul de față au fost efectuate 15.800 de misiuni de transport, in care au fost angrenate peste 50.000 de persoane din cadrul MAI și peste 11.700 de persoane din cadrul MApN. Cu privire la dozele de vaccin pe care Romania le-a recepționat pană in momentul de față am primit 24.105.089 de doze de vaccin. Dintre acestea 14.733.089 de doze sunt produse de BioNTech/Pfizer, 3.182.400 sunt produse de Moderna, 3.374.000 sunt produse de AstraZeneca, in final 2.815.600 sunt produse de Johnson and Johnson. Cu privire la calendarul livrărilor pentru perioada următoare, in luna noiembrie primim 4.663.000 de doze produse de către BioNTech/Pfizer. După cum știm, transportul și livrarea dozelor de la Moderna sunt suspendate temporar, intrucat avem stocuri suficiente in țară in acest moment. La fel și cu privire la dozele de la Johnson and Johnson, iar programările pentru AstraZeneca, conform calendarului inițial sunt de 1,5 milioane de doze estimate pentru luna noiembrie. Eu cam atat am avut, domnule preşedinte. Mulțumesc mult! Valeriu Gheorghiţă: Vă mulțumesc și eu foarte mult. Propun să incepem partea de intrebări. Vă rog. Reporter: Bună ziua. In legătură cu datele de astăzi din bilanț vedem că inregistrăm un record in privința deceselor și aș vrea să ne spuneți părerea dumneavoastră, avand in vedere numărul mare de pacienți din terapie intensivă, aproape 1.800, numărul mare de pacienți intubați din unitățile de primiri-urgențe și numărul mare de pacienți care in continuare vin in spitale in stare gravă, ne așteptăm să crească și mai mult numărul deceselor? Valeriu Gheorghiță: Dacă ne uităm in ultimele zile vedem că numărul pacienților din secția de terapie intensivă rămane relativ constant, dar asta nu inseamnă că nu sunt pacienți care ajung in terapie intensivă, pentru că astăzi, de pildă, au fost peste 590 de pacienți care au decedat din păcate. Locul lor a fost luat de alți pacienți care au avut nevoie de terapie intensivă. Deci, practic, in fiecare zi, chiar dacă aparent numărul celor din terapie intensivă rămane relativ constant locul celor care decedează este luat imediat, este luat de alți pacienți care sunt in așteptare, intr-adevăr, in unitățile de primiri urgențe. Sunt, de asemenea, pacienţi, și aici vă pot spune din experiența personală, pentru că fac gărzi in Spitalul Militar, sunt pacienți care vin cu insuficiență respiratorie de la domiciliu și care au nevoie incă de la momentul prezentării de internare in secția de terapie intensivă. Sunt pacienți, majoritatea, pacienți nevaccinați, pacienți cu boli cronice, in special diabet, pacienţi supraponderali sau pacienți varstnici care ajung in stare generală foarte, foarte deteriorată. Este cat se poate de evident că acest trend, din păcate, se va menține cel puțin, in ceea ce privește numărul de decese, pentru că știm foarte clar că evoluția cazurilor grave in terapie intensivă și a deceselor este parțial decuplată de evoluția numărului de cazuri noi, in sensul in care există o intarziere de două săptămani intre evoluția celor două criterii pe care noi le evaluăm zilnic. Mai mult decat atat, pot să vă spun că există o diferență uriașă intre numărul de decese pe care noi le inregistrăm, respectiv țările in care decesele inregistrate au o rată mare de acoperire vaccinală. Şi pot să vă spun că media deceselor pe ultimele șapte zile la un milion de locuitori in Romania este de peste 50 de ori mai mare decat in Danemarca, care are o rată de acoperire vaccinală de peste 80%, și este de aproape 68 de ori mai mare in Romania decat in Portugalia, țară care are o rată de acoperire vaccinală de peste 90%. Acestea sunt diferențele dintre țările cu rată mare de acoperire vaccinală și țările cu rată redusă de acoperire vaccinală și din acest punct de vedere evident că in situația actuală nu avem cum să avem o predictibilitate din punct de vedere epidemiologic, pentru că imunizarea la nivel colectiv nu este suficient de mare incat să putem, pe de o parte controla evoluţia acestui val epidemic, a acestui val 4, pentru că suntem in sezon rece şi lucrurile se vor accentua din acest punct de vedere, in sensul in care expunerea şi interacţiunea apropiată dintre persoane va creşte, vine momentul in care mai mulţi vor sta in spaţii inchise, vor fi mai puţin aerisite ca urmare a temperaturilor scăzute de afară şi, evident, din acest punct de vedere riscul de infectare se menţine, ba chiar se creează un mediu propice, care practic favorizează şi intreţine transmiterea virusului. Din acest punct de vedere, cred că este foarte important să inţelegem că prin vaccinare putem să reducem acest impact al infecţiei cu SARS-COV-2 la nivel individual, dar şi la nivel colectiv in sensul in care să prevenim cazurile grave, care au nevoie de spitalizare şi să prevenim decesele, pentru că cea mai tristă problemă este că majoritatea acestor decese erau decese prevenibile. In zilele acestea, aşa cum s-a mai spus şi accentuez şi eu, pentru că este o dramă incredibilă, dispare aproape o generaţie de bunici, o generaţie de varstnici, o generaţie de seniori, din cauza faptului că rata de vaccinare este mult prea redusă la această grupă de varstă. Ca atare cred că trebuie să ne implicăm cu toţii in a promova pe de-o parte responsabilitatea şi solidaritatea in ceea ce priveşte respectarea măsurilor igienico-sanitare şi de asemenea, in ceea ce priveşte creşterea ratei de acoperire vaccinală. Trebuie să inţelegem că nu este cazul să ne mai jucăm cu propagarea de informaţii inexacte, inutile, informaţii care nu fac altceva decat să descurajeze, să creeze panică şi să creeze confuzie in randul populaţiei, pentru că toate aceste informaţii, trebuie să acceptăm că, vin pe fondul unei neincrederi extrem de crescute a populaţiei şi, de asemenea, pe fondul unei sărăcii din punct de vedere al educaţiei medicale, pentru că sistemul de prevenţie ani de zile a fost neglijat, iar din acest punct de vedere, dacă nu ne vom implica cu toţii in jurul acestui obiectiv, şi anume să controlăm această pandemie, din păcate perioada lunilor următoare ne va fi la fel de dificilă, pentru că nu este exclus, aşa cum am mai afirmat, să se genereze o variantă virală mai bine adaptată, care să fie mai transmisibilă și poate chiar să fie mai rezistentă la activitatea neutralizantă a anticorpilor, care apar după boală sau care apar după vaccinare. Cred că obiectivul la acest moment este să reducem cat putem de mult numărul de cazuri noi și numărul de spitalizări in ATI și decese dar, să ne gandim și la perioada următoare, și anume să prevenim impactul noilor valuri de imbolnăviri. Reporter: Motivul pentru care ați reluat gărzile este numărul mare de pacienți care ajung la spital? Valeriu Gheorghiţă: Da, suprasolicitarea sistemului medical, numărul mare de pacienți. Reporter: S-a cerut sprijinul sau a fost decizia dumneavoastră? Valeriu Gheorghiţă: A fost decizia mea. Reporter: Mai am o intrebare in legătură cu copiii care fac COVID și care se vaccinează, in legătură cu miocardita. Dacă sunt cazuri la noi de miocardită după COVID şi dacă există anumite recomandări sau investigații pe care ar trebui să le facă pentru că, de exemplu, sunt medici care le recomandă copiilor care fac COVID să nu facă mișcare? Vorbesc de copiii care fac sport de performanță să ia o pauză, o lună-două. Valeriu Gheorghiţă: In Romania, pană la acest moment, sunt raportate șase cazuri de miocardită. Ele sunt raportate la cinci băieți și o fată. Grupa de varstă este intre 17 ani și 29 de ani. Toate cele șase cazuri au apărut după vaccinul de la compania BioNTech/Pfizer, trei cazuri după administrarea primei doze, trei cazuri după administrarea celei de-a doua doze. In toate cele șase cazuri evoluția a fost favorabilă, adică adolescenții, tinerii, au fost internați și s-au externat cu o stare generală foarte bună. Media timpului apărut de la administrarea dozei și pană la diagnostic a fost de maxim, practic in primele șapte zile s-au stabilit aceste diagnostice, dar repet, formele clinice au fost ușoare, evoluția a fost foarte bună in toate cazurile. Şi dacă ne uităm la numărul de doze administrate grupei de varstă intre 12 și respectiv pană la 29 de ani, inclusiv, practic rata de raportare este similară cu ceea ce s-a raportat in celelalte țări: in Israel, in Statele Unite, și anume aproximativ un caz la 100.000 de doze administrate. Reporter: Sunt anumite recomandări, adică părinții trebuie să fie atenți la ceva anume sau să le facă investigații după vaccin sau după COVID, depinde după ce fac? Valeriu Gheorghiţă: Nu, pentru că in aceste situații practic semnele clinice care ridică suspiciunea de miocardită cel mai frecvent au fost legate de durerea in piept, durere toracică, palpitații și stare de oboseală. Acestea au fost cele mai intalnite, sigur şi febra a fost relatată in anumite cazuri. Dar in absenţa acestor simptome, care sunt evocatoare şi care, repet, apar foarte rar, nu este nevoie de alte investigaţii. Şi aici mă refer după vaccinare. După infecţia cu SARS-COV-2, după COVID, ştim că există acest risc de sindrom inflamator multisistemic al copilului, care apare cu o frecvenţă, cel puţin după datele acumulate in SUA, de un caz la aproximativ 1.000 de copii care au trecut prin infecţia cu SARS-COV-2 şi aici nu are importanţă forma de boală, gravitatea bolii prin care a trecut copilul. Apare undeva intr-un interval de timp de pană la 6-7 săptămani de la boală şi care se caracterizează evident prin febră, pentru că de aia este sindrom inflamator, şi care interesează cel puţin două organe, foarte frecvent fiind interesată şi cordul, ceea ce evident in multe cazuri a necesitat internarea copiilor in secţia de terapie intensivă. Deci boala in sine, infecţia naturală are un impact semnificativ crescut inclusiv asupra copilului, chiar dacă forma in sine, forma de boală nu este una gravă la inceput. Insă sunt aceste complicaţii inflamatorii, imunologice care apar, repet, după vindecarea aparentă a bolii. Dar şi in aceste situaţii sunt studii care intr-adevăr arată o afectare silenţioasă, o afectare inaparentă a cordului, dar aceste date sunt greu de evaluat in momentul de faţă din punct de vedere al impactului pe sănătatea efectivă a copilului şi al impactului pe cord. In momentul de faţă nu sunt recomandări de o supraveghere particulară a copiilor care au trecut prin boală. Repet, in cazul in care apar modificări in starea generală, in starea clinică a copilului, evident atunci este important să ne prezentăm la medic pentru evaluare medicală, dar altfel nu se recomandă investigaţii din acest punct de vedere pentru a evalua o eventuală afectare subclinică miocardică. Reporter: Probabil aţi văzut ce s-a intamplat in parlament in urmă cu puţin timp. S-a respins urgentarea votării legii referitoare la certificatul digital. Voiam să vă intreb cum vi se pare dumneavoastră, in calitate de coordonator al campaniei de vaccinare, şi dacă la finalul lunii, cand ar trebui să se adopte, va mai fi utilă? Valeriu Gheorghiţă: Dacă s-a respins urgentarea, eu inţeleg că nu avem o urgenţă epidemiologică şi cred că ceea ce semănăm in momentul de faţă, asta o să culegem mai tarziu. Acesta este lucrul pe care eu il ințeleg ca om și ca coordonator al campaniei de vaccinare. Reporter: Şi ca medic, pentru că tocmai ce v-aţi intors in spitale și vedeți zilnic ce este acolo? Valeriu Gheorghiţă: Şi ca medic, eu cred că trebuie să luăm acele măsuri care să fie coerente și logice, incat pe de o parte să asocieze o reducere a riscului de infectare la nivel populațional, dar in egală măsură să stimuleze rata de vaccinare. Altfel, dacă măsurile noastre sunt doar pentru a scădea numărul de cazuri, cum pot să fie anumite măsuri restrictive, dar in niciun fel nu reușim să creștem rata de acoperire vaccinală, vom avea aceeași populație receptivă și susceptibilă la imbolnăvire in perioada lunilor următoare. Deci, situația nu se va schimba. Noi trebuie să avem o viziune in momentul de față nu pentru o lună, nu pentru două luni, ci pentru perioada lunilor următoare și chiar anul viitor. Reporter: Şi dacă va fi adoptată la finalul lunii noiembrie ar fi prea tarziu? Valeriu Gheorghiţă: Nu pot să spun pentru că niciodată nu este prea tarziu. Insă cred că este simplu de ințeles in momentul de față că, cu cat vom accelera rata de vaccinare, cu atat mai mult ii protejăm pe cei vulnerabili, pe cei care se infectează și ajung la spital, cu forme grave, in terapie intensivă și care iși pierd viaţa. Reporter: Aș avea o intrebare și pentru domnul secretar de stat. Care mai este situația tichetelor, voucherelor de masă, care ar trebui să ajungă in centrele de vaccinare? Ințeleg că nu sunt. Andrei Baciu: Au fost intr-adevăr pe alocuri sincope, dar, mă rog, o eventuală organizare mai bună nu ar fi stricat. Una peste alta, acestea sunt prezente de ceva timp in centrele de vaccinare. Toți cei care se vaccinează pot să meargă să și le ridice. Mai mult decat atat, se suplimentează alocările financiare pentru a ne asigura că toți cei care doresc să beneficieze de aceste tichete de masă să poată să beneficieze. Reporter: Şi aş mai avea o intrebare, vă rog. Ce se intamplă cu cei care nu au primit certificatul verde, pentru că s-a suprascris peste ei? Ce trebuie să facă, il mai pot primi? Valeriu Gheorghiţă: Cu siguranță, da. Noi avem la fiecare centru de vaccinare baza de date cu consimțămantul informat al persoanei care s-a prezentat la centru și cu chestionarul de triaj medical. Aceste documente sunt regăsite, persoanele respective au adeverința de vaccinare, se reintroduc in baza de date și iși vor putea genera certificatul digital. Reporter: Bună ziua. V-aş intreba care e procentul de persoane nevaccinate din cei care sunt internaţi acum in spitale cu COVID şi din cei care sunt pe secţiile de ATI? Valeriu Gheorghiţă: Nu am un procent exact, dar pot să vă spun că din cei care, din păcate, decedează, peste 91%-92% dintre ei sunt nevaccinaţi, iar in ceea ce priveşte pacienţii din ATI, procentul este superpozabil, majoritatea, peste 90%, sunt persoane nevaccinate. Cei grav, care ajung in ATI cu insuficienţă respiratorie, cu disfuncție de organe, sunt persoane in general varstnice sau persoane, chiar dacă sunt mai tinere, care au afecţiuni cronice asociate şi care sunt nevaccinate. Este un profil cat se poate de clar şi, in general, persoanele supraponderale, cu diabet sau care au şi alte afecţiuni sunt cele cu cel mai mare risc să facă forme severe. Reporter: Voiam să vă intreb dacă reprezentantul OMS mai e in Romania şi dacă aţi vorbit cu el, v-aţi mai intalnit? Valeriu Gheorghiţă: Din cate ştiu, da, se află incă in Romania. Eu am avut o intalnire in săptămana precedentă cu doamna doctor. După ce dumneaei face evaluarea completă a situaţiei epidemiologice din Romania, urmează să avem o intalnire dedicată pentru campania de vaccinare, in care să vedem care ar fi eventualele elemente strategice legate de comunicare. Pentru că, aşa cum am mai spus, din punct de vedere logistic, organizatoric, din punctul de vedere al accesibilităţii, al distribuţiei dozelor către centrele de vaccinare, lucrurile sunt cat se poate de clare, dar pe zona de comunicare incercăm să vedem dacă mai putem identifica aşa-numite elemente noi care să fie puse in practică. Reporter: Şi intalnirea săptămana asta, săptămana viitoare, la sfarșitul lunii? Valeriu Gheorghiţă: După ce dumneaei işi termină tot ce are de evaluat, o să luăm din nou legătura. Reporter: Vreau să vă mai intreb dacă există pericolul să apară o nouă tulpină aici, in Romania? Valeriu Gheorghiţă: S-a discutat foarte mult despre acest lucru. Sigur, din punct de vedere teoretic, am mai spus, atata timp cat ai un număr foarte mare de infecţii, in general in randul persoanelor nevaccinate, care dă această şansă virusului să se multiplice necontrolat, pot să apară aceste erori de copiere, pot să se acumuleze aceste mutaţii, care, in final, pot să genereze o nouă variantă virală, mai adaptată, pentru că tot acest proces de acumulare de mutaţii reprezintă de fapt evoluţia naturală a virusului in populaţie. Cand virusul se multiplică nestingherit, nimic nu-l oprește, se răspandește de la o persoană la alta, pentru că majoritatea variantelor virale au fost generate in țările cu rată foarte mică de acoperire vaccinală. Eu cred că această supoziție este mai degrabă teoretică decat practică, dar nu este exclus ca la nivel global să se intample acest lucru, pentru că, din păcate, chiar dacă avem aproximativ 50% din populația globului care a primit cel puțin o doză de vaccin, țările in curs de dezvoltare, cum sunt țările din continentul african, au in continuare o rată de acoperire vaccinală undeva de 5-6%, deci incă foarte puțin. Reporter: Bună ziua. V-aş ruga să ne detaliaţi un pic ce v-a intrebat și colega mea referitor la persoanele peste care au fost scrise anumite nume. Vorbim de persoanele care s-au vaccinat și in locul lor au fost inscrise in sistem alte persoane. Să le explicăm oamenilor puțin unde anume trebuie să se adreseze concret. Sunt oameni care au mers la primărie, nu au primit niciun răspuns, sunt oameni care au scris Ministerului Sănătății, nu au primit niciun răspuns, s-au dus, au făcut plangere la poliție și acum așteaptă. Ei in continuare nu-şi pot genera certificatele verzi. Valeriu Gheorghiță: Pentru această situație există un număr de call-center disponibil la nivel național: 021.414.4425. Acolo se vor obține toate informațiile. Dar, din punct de vedere practic, se trimite copie după adeverința de vaccinare și copie după cartea de identitate, acolo se verifică dacă persoana respectivă este in Registrul Electronic Național al Vaccinării, se identifică centrul, pentru că pe adeverință se menționează centrul de vaccinare unde a fost vaccinată persoana respectivă. Dacă nu figurează in Registrul Electronic Național al Vaccinării, se verifică in centrul de vaccinare documentele pe care le-am menționat, și anume, faptul că persoana a semnat consimțămantul informat, și-a efectuat chestionarul de triaj, au fost completate aceste documente care nu fac altceva decat să ateste că intr-adevăr persoana a fost in centrul respectiv. Și atunci se reintroduc aceste date in registru și se poate genera certificatul digital. Și, in felul acesta, se poate efectua și doza trei, doza de rapel/booster, pentru că nu e vorba doar de certificat. Sunt multe persoane care așa au aflat că s-au suprascris datele peste evidența lor prin faptul că nu erau recunoscute ca persoane eligibile pentru administrarea dozei de rapel/booster. Reporter: Mulţumesc. Valeriu Gheorghiță: Mulțumim și noi. Vă doresc o zi bună! 2021-11-02 15:10:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_8o1a0090.jpgÎntâlnirea premierului Florin Cîțu în format videoconferință cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, pentru identificarea unei soluții pentru subvenția la gigacalorieȘtiri din 01.11.2021https://gov.ro/ro/stiri/intalnirea-premierului-florin-citu-in-format-videoconferinta-cu-reprezentantii-asociatiei-municipiilor-din-romania-pentru-identificarea-unei-solutii-pentru-subventia-la-gigacalorieGalerie foto Intervenția premierului Florin Cițu in cadrul videoconferinței cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania [Check against delivery] Florin Cițu: Mulțumesc, domnule preşedinte. Da, am vrut să avem această discuție pentru că este o situație specială și, indiferent de situația politică, trebuie să venim cu soluții in momentul acesta. Aș vrea să avem o discuție foarte onestă și transparentă despre nevoile clare. Eu am văzut discuțiile pe care le-ați avut cu Ministerul Finanțelor și aș vrea să impărțim aceste nevoi pană la finalul anului și, după aceea, in prima parte a anului viitor pană in aprilie. Pentru că o să facem aceste alocări impreună cu cateva alocări pentru Ministerul Sănătății și vreau să am o situație reală. Știu că este o situație excepțională, dar aș vrea să profităm de această situație și să discutăm puțin și de un plan pe termen mediu și, poate, mai lung - cum putem să folosim această situație. Pentru că, ok, acum vom rezolva situația aceasta punctuală, vom subvenționa o parte din gigacalorie din banii de la buget - vedem sumele exacte, pe asta vom mai discuta - dar asta nu este o soluție pe termen lung, pentru că nu ajută dacă anul viitor o să ne aflăm in același loc. Atunci, aș vrea impreună cu dumneavoastră și cu primarii din municipiile sau orașele respective să ne gandim, in paralel, la un plan pe termen lung ca să nu mai avem această situație și anul viitor. Poate o să o mai avem anul viitor, dar sper să nu mai fie in doi, trei ani de zile. Să vedem cum putem să folosim resursele pentru investiții sau ce acte normative trebuie să treacă ca să putem să vă permitem dumneavoastră să investiți sau să nu mai ajungem aici. Referitor la sume, eu am văzut situația. Am cerut și incă nu am primit situația soldului fiecărui UAT care a cerut - să fie mai pragmatic -, dar așa, ca orizont de timp, să știți că ne vom mișca foarte rapid. Cred că in această săptămană vom aloca o parte din sume și, de aceea, voiam să discutăm exact. In special sunt cateva zone unde am văzut că sumele sunt cam mari, la Timișoara, la Iași, parcă, și mai sunt cateva, două sau trei, unde mi se par sumele puțin mai mari. Și aici aș vrea să agreăm niște principii, pentru ce facem această alocare de sumă din fondul de rezervă, din bugetul de stat. O facem pentru a susține această subvenție la gigacalorie, nu pentru plăți pentru amenzi, pentru alte plăți restante și așa mai departe. Asta nu vom face! O vom face pentru a susține o parte din subvenția la gigacalorie pentru a trece această iarnă și a vă ajuta să treceți peste această perioadă. Dar vreau să fim clari - cădem de acord asupra principiilor, după aceea, o să fie lucrurile mult mai simple. Putem să discutăm cat să dăm pentru fiecare gospodărie, avem o sumă, nu știu, x, pe care o alocăm din fondul de rezervă, sunt nu știu cate, y, familii care vor beneficia, impărțim suma la numărul de familii și atunci poate să fie echitabil. Sunt mai multe variante, dar vreau să agreăm principiile pe care le vom folosi pentru alocarea acestor sume, ca să nu avem după aceea discuții că la un UAT se duc mai mulți bani decat la altul și profităm de situația pe care o avem. Il am aici pe domnul ministru al finanţelor, langă mine; dar despre asta voiam să vorbim astăzi, despre principii - cum alocăm aceste sume. Vreau să fie clar targetate, să meargă exact acolo unde este problema. Şi ele vor face parte din pachetul mai mare pe care il avem acum discutat şi in Parlamentul Romaniei cu plafonarea la preţuri, cu supraimpozitarea profiturilor etc. Asta era tot ce aveam, domnule preşedinte. Vă ascult pe dumneavoastră şi haideţi să discutăm despre principii. 2021-11-01 17:22:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_3068.jpgPlanul Național de Redresare și Reziliență al României, evaluat pozitiv de Consiliul Uniunii EuropeneȘtiri din 28.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/planul-national-de-redresare-i-rezilienta-al-romaniei-evaluat-pozitiv-de-consiliul-uniunii-europenePlanul Național de Redresare și Reziliență al Romaniei (PNRR) a fost evaluat pozitiv de Consiliul Uniunii Europene astăzi, 28 octombrie, ultima etapă la nivelul instituțiilor europene. Astfel, Romania are la dispoziție 29,2 miliarde euro, pană in 2026, de la Uniunea Europeană, pentru modernizare prin reforme și investiții esențiale. Pasul final al aprobării se va concretiza prin decizia Consiliului de punere in aplicare, care va fi adoptată prin procedură scrisă, la scurt timp după videoconferința de astăzi a miniștrilor de finanțe ai statelor membre (ECOFIN). - Romania va avea o infuzie puternică de fonduri europene prin acest Plan și are șansa reală de a se dezvolta in următorii ani. Implementarea include 64 de reforme și peste 100 de investiții in toate domeniile. Transportul, Sănătatea și Educația vor avea parte de finanțări masive, iar asta va insemna modernizarea Romaniei, a afirmat premierul Florin Cițu. - Am plăcerea de a anunța vești bune pentru incă trei state membre. Tocmai am confirmat evaluările pozitive ale planurilor de redresare și reziliență ale Estoniei, Finlandei și Romaniei. In curand, aceste țări iși vor putea primi plata de prefinanțare din Mecanismul de redresare și reziliență. Reformele și investițiile prezentate in planurile lor sprijină ferm Agenda verde și Agenda digitală ale UE. Prin abordarea principalelor provocări, redresarea europeană generală va fi mai sustenabilă și mai rezilientă, a declarat joi Andrej Šircelj, ministrul de finanțe al Sloveniei, țară care deține Președinția Consiliului UE, in comunicatul publicat de Consiliu. In perioada următoare, primele fonduri, respectiv 13% din suma nerambursabilă alocată Romaniei, vor ajunge in țară sub forma unei prefinanțări acordate de Comisia Europeană. Planul Național de Redresare și Reziliență este structurat pe cei 6 piloni prevăzuți de Regulamentul Mecanismului de Redresare și Reziliență și impărțit in 15 componente, astfel incat să acopere nevoile Romaniei și să urmărească concomitent prioritățile Comisiei Europene. In total, prin PNRR Romania va beneficia de 29,2 miliarde euro, din care 14,2 miliarde granturi și 14,9 miliarde imprumuturi. Banii se vor acorda in tranșe, in funcție de indeplinirea unor obiective, numite jaloane și ținte. In total, sunt 507 de jaloane și ținte de realizat pană la 31 decembrie 2026. Totodată, in spiritul transparenței Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat astăzi, 28 octombrie, versiunea extinsă a Planului, insemnand peste 70 de documente. Acestea pot fi consultate pe pagina oficială dedicată PNRR: https://mfe.gov.ro/pnrr/ 2021-10-28 16:43:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_21-10-18-11-56-19d_sigla_guvern.pngParticiparea premierului Florin Cîțu în sistem online, la întâlnirea Consiliului ECOFINȘtiri din 28.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-florin-citu-in-sistem-online-la-intalnirea-consiliului-ecofinGalerie foto 2021-10-28 13:30:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_2407.jpgPremierul Florin Cîțu a vizitat două centre de vaccinare din BucureștiȘtiri din 27.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/declaratii-ale-premierului-florin-citu-dupa-vizita-la-centrul-de-vaccinare-organizat-la-palatul-copiilorGalerie foto Declaraţii ale premierului Florin Ciţu după vizita la centrul de vaccinare organizat la Palatul Copiilor [Check against delivery] Florin Ciţu: /.../ Forma care a plecat din guvern ştiţi foarte bine că a fost amendată, am avut şi eu cateva amendamente, au avut și colegii mei mai multe, și eu zic că suntem intr-o formă bună acum cu acest proiect, iar rezultatele le vedem deja in ceea ce priveşte vaccinarea. Reporter: Cei de la PSD insistă ca totuși să se facă și testare, să se poate obține certificatul verde pe baza testării, s-ar putea obține, s-ar putea face teste pe bani europeni, așa cum propun social-democrații? Florin Ciţu: Dacă există surse de finanţare, bineinţeles, dar propunerea este una, să găseşti sursa este altceva. Au mai fost propuneri şi de la colegul nostru Cristian Bușoi și el știu că a și incercat să găsească aceste soluții la Comisia Europeană și nu am găsit incă această soluție, dar, dacă sunt fonduri europene pentru aceste teste, bineințeles că le vom folosi. Reporter: In contextul acestei crize pandemice, PNL a ajuns la un acord, va putea investi un nou guvern? Aţi ajuns la o inţelegere cu social-democraţii pentru voturile din Parlament? Florin Ciţu: Incă se negociază, cu ambele, și cu USR şi cu PSD. Se negociază pentru o susținere in Parlamentul Romaniei. Eu sper să mai avem o discuție astăzi cu USR, dacă se poate. Știu că domnul Nicolae Ciucă a avut discuții telefonice și cu liderii USR și cu liderii PSD, in funcție de ce au convenit, PNL este in spatele domnului Ciucă sută la sută, vedem care sunt concluziile. Reporter: /.../ ministere pentru cei de la PSD, există varianta aceasta? Florin Ciţu: Nu. Nu, PSD a spus, nici nu știu de cate ori au spus anul acesta, că ei nu vor la guvernare. Deci, eu nu știu de unde ies... Reporter: Acum ei spun că vor la guvernare. Reporter: Dar dacă vor la guvernare, aţi agrea varitanta aceasta? Florin Ciţu: O refacere a USL nu se poate, nu este un proiect in acest moment. Reporter: Dar cum vedeţi aceste pretenţii venite din partea PSD? Florin Ciţu: Nu le ințeleg. In contextul in care acum o săptămană spuneau că nu vor la guvernare, că vor face opoziţie, acum apar aceste idei. Mie mi se pare că nu vor, de fapt, să negocieze nimic și incearcă să forțeze nota cu astfel de soluții. Reporter: Dar in discuții neoficiale liderul Dacian Cioloș și USR iși arătau disponibilitatea de a se așeza din nou la masa discuțiilor cu premierul desemnat numai dacă dumnealui vine cu un alt mandat de la partid. Cand veți avea acea ședință pentru flexibilizarea mandatului? Florin Ciţu: Aici cred că le punem invers lucrurile. Premierul desemnat bineințeles că are mandat să negocieze cu forțele politice. Poate să vină inapoi in partid şi să ceară o flexibilizare cand avem ceva pentru a flexibiliza, nu putem să discutăm pe nimic. Deci, trebuie să fie o discuție cu cei de la USR, vedem in ce direcție ar putea să meargă refacerea acestei coaliţii și, apoi, bineințeles putem să mergem in partid să cerem pe acea variantă o flexibilizare. Dar, in acest moment, lucrurile sunt puse invers. Deci, domnul premier desemnat, Nicolae Ciucă, are nu numai disponibilitatea, dar are și atributul de a discuta cu cei de la USR. Bineințeles că, dacă este nevoie și dacă cei de la USR sunt de acord, va fi insoțit de o delegație a PNL, condusă de mine, deci, nu este o problemă aici. Dar trebuie să vedem dacă cei de la USR ar accepta această variantă și, după aceea, după această discuție putem să vedem in ce formă refacem coaliția. Dar e nevoie de această discuție față in față, bărbătește, curajos, onest, să ne spunem ce avem de spus, și apoi să vedem cum refacem coaliția. Reporter: Poate să intre la guvernare USR, din nou? Florin Cițu: Bineințeles că poate să intre la guvernare. Reporter: Ca lider PNL, cei de la USR vorbeau despre șase mandate, eventual cu aceiași miniștri. Cat de disponibili sunteți să primiți... Florin Cițu: Eu nu vreau să discutăm prin presă. Haideți să avem noi discuția, noi cu cei de la USR, la aceeași masă. Punem pe masă ce probleme sunt de partea lor de rezolvat, ce soluții avem noi, din partea noastră, bineințeles că sunt și de la noi doleanțe, și apoi putem să mergem, fiecare in partidul lui, cu o soluție pe care să o agreăm. Nu avem cum să mergem in partid să cerem ceva ce nu avem. Reporter: Dar v-ați schimbat discursul... Reporter: Ieri spuneați că USR nu va intra la guvernare, că nu sunteți de acord, că partidul are o decizie. Astăzi spuneți că ar putea intra la guvernare... Florin Cițu: Partidul are această decizie, ar putea intra la guvernare după ce avem această discuție. Putem să avem o discuție cu USR; dacă vom merge in aceeași direcție, poate să intre la guvernare, dacă nu, bineințeles că nu. Deocamdată acesta este mandatul. Dar ce spun eu: este momentul să avem această discuție față in față. Și, atunci, domnul Nicolae Ciucă are atributele, prin mandatul pe care l-a primit de la domnul preşedinte, să discute, chiar să negocieze cu cei de la USR. Dacă cei de la USR sunt de acord, și eu sper să fie de acord, să avem o discuție intr-un cerc mai larg și să ne spunem fiecare ce are de spus, este posibil ca după acea discuție să zicem nu, nu mergem mai departe și asta este, dar eu zic că momentul prin care trece Romania astăzi este prea important ca să nu avem această discuție față in față. Reporter: Ce calendar vă doriți pentru investire? Cat de repede ar putea să meargă in Parlament... Florin Cițu: Cat de repede se poate. Reporter: Și incă o intrebare, vă rog, pe certificatul COVID... Florin Cițu: Da. Reporter: Sunt persoane care acuză discriminare, pentru că nu pot merge la serviciu din lipsa acelui certificat. Ce le puteți răspunde? Florin Cițu: Nu, știu foarte bine că a fost o discuție despre varianta care a plecat de la noi. Nu includea angajații din nicio companie; era vorba despre vizitatorii sau cei care vin din afara companiei, din afara instituției publice sau a companiei, nu era vorba de angajați. Nu cred că putem să vorbim despre angajați care să fie discriminați in acest moment. Reporter: Domnule premier, astăzi, foarte mulți oameni cu care noi am stat de vorbă spuneau că s-au vaccinat tocmai pentru că au fost anunțați că vor fi dați afară dacă nu prezintă dovada vaccinării. Florin Cițu: Nu știu, dar e foarte bine că s-au vaccinat, știți foarte bine că asta este singura soluție de a elimina pandemia sau de a incetini răspandirea visului. Iarăși, am vorbit acum despre acele vouchere pe care le-am introdus pentru cei care se vaccinează. Vreau să vă spun că bugetul cred că este finalizat, va trebui să luăm incă o decizie, o hotărare de guvern prin care să suplimentăm bugetul pentru aceste vouchere; vom facem azi sau maine o ședință de guvern, azi nu mai avem timp, dar maine, o ședință de guvern prin care să suplimentăm acel buget, mai sunt cateva bugete pe care trebuie să le suplimentăm. Reporter: Domnule premier, referitor la miniștrii tehnocrați in viitorul guvern, adică să nu fie toate portofoliile luate de oameni politici... Florin Cițu: Să fie toți tehnocrați. Dacă toate partidele pun miniștri tehnocrați, este acceptabil, nu poate să pună doar PNL tehnocrați. Reporter: Și dacă guvernul Ciucă nu va trece votul in Parlament, ar trebui să meargă spre anticipate, care este părerea dumneavoastră? Florin Cițu: Este o variantă, dar, bineințeles, știți foarte bine că cel care decide dacă mergem la anticipate este președintele Romaniei, dar este o variantă pe masă, pe care, din ce am văzut eu, toate partidele o iau in calcul și se pregătesc pentru aceste variante. Mulțumesc mult de tot, mai am și alt centru de vaccinare... Reporter: Mulți din care s-au vaccinat nu au primit voucherele atunci cand au mers in centrele de vaccinare. Florin Cițu: Domnul Gheorghiță, nu au primit voucherele mulți care s-au vaccinat. Reporter: La maratonul de vaccinare din Bucureşti mai mulți oameni nu au primit vouchere și situația s-a repetat și in alte centre de vaccinare. Oamenii erau nemulțumiți că s-au prezentat și totuşi ce li s-a promis nu a fost adevărat. Valeriu Gheorghiță: Urmează să se discute aceste vouchere, s-a făcut suplimentarea bugetară de la Ministerul Sănătății, DSP-urile au fondurile necesare, vor fi alocate in perioada imediat următoare. Reporter: Domnule premier, nu este un semnal prost pentru această campanie de vaccinare cand incercăm să incurajăm oamenii, totuși, ei să ajungă să fie dezamăgiți in centrele de vaccinare? Florin Cițu: Orice creștere a acestei vaccinări sau a numărului de persoane vaccinate e un lucru bun; rezolvăm celelalte probleme, celelalte sincope, dar faptul că oamenii se vaccinează e bine. Nu este suficient, să se vaccineze mai mulți, dar să vedem acest trend de creștere a numărului de persoane vaccinate este un lucru foarte bun. Celelalte le vom face! Declarații susținute de premierul Florin Cițu după vizita la centrul de vaccinare organizat la Circul Metropolitan București [Check against delivery] Florin Cițu: Bună ziua! Am vizitat, astăzi, două centre de vaccinare in București - aici, am mai fost și la inceputul anului. Imi pare bine că oamenii au inceput să conștientizeze importanța vaccinării. Avem dozele de vaccin și veţi vedea că, in perioada următoare, dozele pe care le avem le vom folosi aproape pe toate in ceea ce privește Pfizer, deci tot ce avem și pe stoc, și ce primim. Vom suplimenta resursele pentru vouchere, pentru că este nevoie de mai multe resurse. Rata vaccinării merge peste așteptările noastre și atunci vom suplimenta aceste resurse. Nu este suficient incă, oamenii trebuie să continue in acest ritm să se vaccineze, dacă vrem să depășim pandemia. Dar este bine că s-a conștientizat in acest moment acest lucru. Intre cele două centre, am aflat că, deși am votat pentru introducerea certificatul verde in forma care este acum la Senat, proiectul nu a trecut. Vom continua la Camera Deputaților. Este un proiect important, care trebuie aprobat, care ajută Romania să depășească acest moment și voi avea grijă ca la Camera Deputaților parlamentarii PNL să fie prezenți și să voteze toți. Reporter: Domnule prim-ministru, faptul că doi liberali nu au votat, ce măsuri veți lua? Florin Cițu: Stați să văd intai ce s-a intamplat. 2021-10-27 16:20:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_2129.jpgConferință de presă susținută de Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), și Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al CNCAVȘtiri din 26.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/conferinta-de-presa-sustinuta-de-valeriu-gheorghita-pre-edintele-comitetului-national-de-coordonare-a-activitatilor-privind-vaccinarea-impotriva-sars-cov-2-cncav-i-andrei-baciu-secretar-de-stat-in-ministerul-sanatatii-vicepre-edinte-al-cncav1635250781Galerie foto [Check against delivery] Valeriu Gheorghiță: Bună ziua! Vă mulțumesc pentru participarea la conferința organizată de CNCAV. In primul rand, aş readuce aminte faptul că, ieri, Agenția Europeană a Medicamentului a recomandat utilizarea dozei de booster, doza de Moderna, pentru persoanele care au primit prima schemă de vaccinare cu vaccinul de la Moderna, după minim șase-opt luni de la doza 2. O precizare este legată de faptul că pentru doza de rapel, doza booster, se recomandă o doză injumătățită față de doza care s-a folosit la schema inițială, drept pentru care in cursul acestei săptămani vom avea o ședință in cadrul Comitetului național de coordonare a activității de vaccinare și foarte probabil că vom adopta și noi aceeași recomandare, ceea ce inseamnă că probabil, cel mai devreme incepand cu săptămana viitoare vom recomanda administrarea unei doze injumătățite de vaccin de la compania Moderna pentru doza de booster, doza de rapel, după minim şase luni, ceea ce echivalează o doză de 50 de micrograme, comparativ cu 100 de micrograme, cat este doza anterioară. De asemenea, in cursul zilei de ieri a avut loc o ședință in format online, impreună cu domnul ministru al sănătății, Cseke Attila, cu domnul secretar de stat Andrei Baciu și cu reprezentanții asociațiilor de primari din Romania, in care am incercat să evaluăm care este situația actuală cu campania de vaccinare, in mod deosebit in mediul rural și care sunt soluțiile pentru a intensifica campania de vaccinare in rural. In urma discuțiilor, este evident că avem cateva variante de lucru. Pe de o parte, acolo unde sunt cabinete de medicină de familie, unde există medic de familie, ideal este să activăm acel cabinet de medicină de familie pentru accesul oamenilor la vaccinare. De asemenea, o altă variantă este să trimitem echipe mobile care să vaccineze in spații puse la dispoziție de comunitatea locală, de consiliul local, insă această solicitare să se facă in urma unor acțiuni de informare, care să fie premergătoare acțiunii de vaccinare propriu-zise. De asemenea, in perioada următoarelor două săptămani avem posibilitatea să inrolăm in echipele mobile personalul din unitățile de invățămant care in momentul de față se află in vacanță, personalul medico-sanitar din școlile care se află in vacanță și atunci am putea să venim cu o resursă umană suplimentară pe partea de echipe mobile și, de asemenea, o altă variantă este acolo unde, desigur, se poate să asigurăm transportul doritorilor către centrele de vaccinare aflate in proximitatea comunității respective. Sunt modalități care sunt folosite și in celelalte țări europene. Pentru mediul rural, sunt aceste trei variante, echipe mobile, vaccinarea in cabinetele de medicină de familie sau transportul doritorilor către centrele de vaccinare apropiate. Noi sperăm ca intenția de vaccinare și in rural să crească in perioada următoare, tocmai pentru a putea avea o rată mai bună de acoperire vaccinală și in mediul rural, acolo unde știm că sunt, in general, persoane vulnerabile, persoane varstnice care locuiesc singure și care au un acces dificil la serviciile medicale. De asemenea, tot in această săptămană, vom decide care va fi atitudinea de urmat la persoanele care au fost vaccinate cu vaccinul de la compania Johnson and Johnson in monodoză, pentru că incepand cu prima parte a lunii noiembrie sunt deja primele persoane eligibile care ar putea să primească o doză de rapel, o doză booster, avand in vedere că vaccinarea cu Johnson in Romania a inceput undeva pe data de 4 mai, la inceputul lunii. Probabil că, de primă intenție, vom recomanda tot un vaccin pe bază de ARN mesager, fie de la compania BioNTech-Pfizer, fie de la compania Moderna, insă nu este exclus să rămanem și pe recomandarea de a face un vaccin cu aceeași tehnologie, adică cu Johnson and Johnson, avand in vedere că datele de imunogenitate și de siguranță sunt foarte bune. Cel mai tarziu, vineri, vom anunța care este recomandarea in acest sens. De asemenea, vreau să trec in revistă bilanțul maratonului de vaccinare de la sfarșitul acestei săptămani din capitală. Știm că au fost organizate șase centre de vaccinare. Personalul suplimentar, personalul voluntar care a deservit, in primul rand, Centrul de la Biblioteca Națională și personalul suplimentar pentru celelalte centre care au fost activate in această perioadă provin din mediul academic, de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Colegiul Medicilor din Municipiul București, cărora le mulțumesc in mod deosebit pentru implicare și pentru faptul că am putut impreună să organizăm un astfel de eveniment. De asemenea, vreau să mulțumesc și Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, personalului medico-sanitar din centrele de vaccinare, Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale din București, precum și celorlalte structuri care au contribuit cu partea organizatorică, logistică și de resursă umană, printre care Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale. In cele trei zile, 22 octombrie pană pe 25 octombrie, au fost vaccinate in total 33.790 de persoane in aceste șase centre de vaccinare, din care 70% sunt persoane vaccinate cu prima doză. De asemenea, aș vrea să spun că ținand cont de această adresabilitate in creștere a persoanelor pentru vaccinare, am decis ca pentru Municipiul București, la fiecare final de săptămană, pană la incheierea anului, să organizăm un astfel de maraton de vaccinare intr-un centru de vaccinare din fiecare sector, practic, care să asigure o accesibilitate după un program prelungit al persoanelor la vaccinare. In următoarele zile vom anunța care sunt centrele in care vom avea un program prelungit. Ceea ce noi am propus este să avem un program de la 8:00 dimineața pană la 12:00 noaptea, iar pe perioada nopții să fie perioada in care să asigurăm igienizarea incăperilor și numărul de persoane, din ce am observat noi, care vin in intervalul 12:00 noaptea - 8:00 dimineața este semnificativ mai scăzut și atunci probabil că aceste centre vor funcționa cu program prelungit și nu vor fi 24 de ore din 24. Aceeași abordare aş lansa-o către celelalte județe, in mod deosebit către marile aglomerări urbane, către orașele mari, pentru a organiza la sfarșitul fiecărei săptămani cel puțin un centru de vaccinare care să aibă un program prelungit și care să permită vaccinarea cu un program, așa cum am spus, flexibil și a unui număr cat mai mare de persoane, mai ales in centrele universitare, unde există personal voluntar, studenții rezidenți in cadrul acestor programe și proiecte. De asemenea, in aceste două zile, 25 - 26 octombrie, așa cum s-a anunțat deja, Ministerul Apărării Naționale organizează maratonul de vaccinare Impreună pentru viață, impreună pentru viitor in cele șase spitale militare din țară: din Iași, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Brașov și Timișoara. Acest maraton se incheie in această seară la orele 20:00. Pană la acest moment sunt aproape 4.700 de persoane care au fost vaccinate in cele șase centre, așa cum am amintit. La sfarșitul săptămanii trecute, CNCAV a publicat datele de eficiență a vaccinării impotriva COVID-19 din viața reală pentru persoanele care au fost vaccinate, comparativ cu evoluția persoanelor nevaccinate. Vreau să explic in cateva cuvinte in ce a constat acest studiu și cum au fost analizate datele colectate. Setul de date a analizat peste 2,7 milioane de teste, teste cu rezultat pozitiv și negativ din aplicația Corona Forms. Aceste teste provin de la peste 1,7 milioane de persoane unice, cu varsta de peste 16 ani și care au avut și care au un istoric cunoscut de vaccinare impotriva COVID-19, precum și, evident, persoane de la care am avut o evidență a evoluției finale, adică internare in spital, internare in secția de terapie intensivă și, respectiv, deces. Am inclus persoanele cu varsta de peste 16 ani, pentru că la acel moment, persoanele cu varsta de peste 16 ani aveau indicație de vaccinare și atunci am putut să comparăm mai bine cele două seturi de persoane, persoane vaccinate, respectiv persoanele nevaccinate, iar perioada analizată a fost 1 februarie 2021 - sfarșit de mai 2021. Practic, sunt patru luni analizate, care corespund cu valul precedent, in care varianta Alfa a virusului era dominantă in Romania. Concluziile finale sunt cat se poate de evidente, noi am analizat atat protecția față de infecție, cat și protecția față de riscul de spitalizare, riscul de internare in terapie și riscul de deces. Protecția față de infecție ne arată o eficiență peste 80% a protecției față de posibilitatea de a fi testat pozitiv, ceea ce inseamnă o reducere a riscului de cel puțin cinci ori de contractare a bolii, in cazul in care o persoană este vaccinată cu schemă completă. In ceea ce privește eficiența impotriva spitalizării, ea este de peste 91,8%, ceea ce inseamnă o reducere a riscului de spitalizare de cel puțin zece ori la persoanele care sunt vaccinate cu schemă completă. Eficiența impotriva internării in secția de terapie intensivă este de 92,8%, ceea ce inseamnă, iarăși, o reducere a riscului de aproape 14 ori de spitalizare in terapie intensivă după vaccinarea cu schemă completă, iar eficiența impotriva decesului este de peste 95,1%, ceea ce inseamnă o reducere de aproximativ 20 de ori a riscului de deces la persoanele vaccinate cu schemă completă, comparativ cu persoanele care sunt nevaccinate. O concluzie pe care noi am observat-o a fost că cel puțin protecția față de spitalizare, internare in terapie intensivă şi deces apare incă de la administrarea primei doze, după primele 14 zile, cand această protecție este de peste 50%, ceea ce inseamnă, practic, o reducere la jumătate a riscului de internare in spital sau de a ajunge la terapie intensivă sau de a deceda, ca atare, este cat se poate de important să continuăm prezentarea la vaccinare, pentru că in felul acesta vom fi mai bine protejați și in perioada săptămanilor următoare, beneficiile vor fi maximale, undeva la cel puțin 10-14 zile după schema completă. Aș vrea să mai transmit un mesaj foarte ferm și anume, este important să respectăm celelalte măsuri igienico-sanitare, tocmai pentru a nu compromite eficiența vaccinului de la administrarea primei doze și pană cand avem beneficiile maximale obținute, adică să avem cel puțin două săptămani de la schema completă. De asemenea, pentru că, in acest sfarșit de săptămană, am fost in cele șase centre de vaccinare și am stat de vorbă atat cu personalul medical, cat și cu oamenii care s-au prezentat la vaccinare, am observat că una dintre intrebările incă cele mai frecvente este legată de perioada de valabilitate a vaccinului de la compania Pfizer/BioNTech și tocmai de aceea vreau să mai explic incă o dată și anume, faptul că la momentul la care vaccinurile au fost autorizate, perioada de valabilitate pentru vaccinul de la compania Pfizer/BioNTech a fost de şase luni și atunci, această perioadă de valabilitate evident că a avut in spate un studiu de stabilitate care arăta că pentru șase luni, la minus 80 de grade, vaccinul de la compania Pfizer/BioNTech iși menține toate datele de calitate și de imunogenitate. Autoritatea de Reglementare, Agenţia Europeană a Medicamentului, a analizat ulterior datele de stabilitate care au fost oferite de către compania Pfizer/BioNTech şi s-a decis prelungirea acestei perioade de valabilitate cu incă trei luni. Practic, in momentul de față, perioada de valabilitate pentru toate vaccinurile de la compania Pfizer este extinsă la nouă luni și este aplicabilă tuturor țărilor, nu doar Romaniei și nu doar anumitor loturi și nu este o decizie temporară, este o decizie definitivă. Și este foarte probabil ca pe măsură ce sunt acumulate noi date de stabilitate, termenul de valabilitate să se prelungească și in viitor pentru produsele stocate la o temperatură ultra joasă, la minus 20 de grade sau la minus 80 de grade. De asemenea, aceeași perioadă de stabilitate prelungită a fost aplicată chiar și pentru vaccinul de la compania Johnson and Johnson, cand recent a fost extinsă această perioadă de stabilitate de la 3 luni la 4,5 luni pentru regimul de temperatură intre 2-8 grade. Ştim, de asemenea, că in luna mai, vaccinul de la compania Pfizer/BioNTech a avut, de asemenea, o extensie a perioadei de stabilitate la 2-8 grade de la 5 zile la 30 de zile și, din acest punct de vedere, s-a ușurat foarte mult organizarea campaniei de vaccinare pe regimul de temperatură 2-8 grade. Ca atare, este un lucru normal ca pe măsură ce avem o perioadă mai lungă de timp in care sunt efectuate aceste teste de calitate pe loturile care sunt produse, foarte probabil ca și in viitor vom avea asemenea extensii ale perioadelor de valabilitate, care nu sunt impuse de faptul că anumite doze sunt in risc să expire. Repet, este o decizie luată in baza unor studii de stabilitate pe care companiile producătoare le depun periodic la agențiile de reglementare. In ceea ce privește bilanțul campaniei de vaccinare, pană la acest moment, cu doza booster, cu doza de rapel au fost vaccinate peste 731.586 de persoane, dintre care peste 61% sunt persoanele vulnerabile, persoane cu afecțiuni cronice și persoane cu varsta de peste 65 de ani. De asemenea, un procent de 18,7% sunt persoane care provin din sectorul medico-sanitar și din sectorul social, ceea ce inseamnă aproximativ 136.757 de persoane din domeniul medical și social care au primit și doza de booster, această doză de rapel. Cu alte cuvinte, peste 40% din persoanele care au fost vaccinate in etapa 1 au primit in momentul de față și doza booster, doza de rapel, după minim 6 luni. In ceea ce privește centrele de vaccinare active, in ultimele săptămani am deschis progresiv noi centre de vaccinare, am reactivat noi centre de vaccinare care erau cu activitate sistată temporar și am prelungit, am revenit la programul de lucru anterior, așa incat la acest moment sunt 706 centre de vaccinare active, cu 1.018 fluxuri, dintre care 725 au vaccin de la compania Pfizer, 113 - vaccin de la compania Moderna, 36 - vaccin de la compania AstraZeneca și 144 de fluxuri - vaccin de la compania Johnson and Johnson. In platforma de programare sunt in momentul de față peste 508.000 de persoane care sunt programate pentru toate cele patru tipuri de vaccinuri. Cele mai multe sunt persoane programate la vaccinul de la compania Pfizer - 477.000. De asemenea, in centrele cu Moderna sunt peste 21.000 de persoane programate, in centrele cu AstraZeneca sunt peste 1.700 de persoane programate și in centrele Johnson sunt peste 8.160 de persoane programate. Vaccinarea in cabinetele de medicină de familie - sunt 2.993 de cabinete care inregistrează activități de vaccinare, 1.500 dintre ele sunt in mediul rural, restul sunt in mediul urban. Pană la data de 25 octombrie, pană ieri, au fost vaccinate peste 588.000 de persoane in cabinetele de medicină de familie. Comparativ cu săptămana precedentă am inregistrat o creștere cu aproximativ 11% a numărului de persoane vaccinate. In săptămana precedentă erau 530.000 de persoane, majoritatea sunt persoane vaccinate in mediul rural, aproximativ 53%. Vaccinarea cu echipe mobile la domiciliu in săptămana 18-25 octombrie - au fost 163 de echipe mobile in teren, formate din 570 de medici, asistenți și registratori și au fost vaccinate peste 10.360 de persoane, o creștere cu 35% față de săptămana precedentă, cand erau vaccinate 7.650 de persoane. De asemenea, o creștere importantă a numărului de persoane vaccinate am observat și in spitalele publice, in cele 153 de spitale. Pană la acest moment au fost vaccinați 20.152 de pacienți, față de săptămana precedentă, cand aveam un număr de 15.950 de pacienți vaccinați. De asemenea, in cele 27 de spitale private au fost vaccinați 2.943 de pacienți, o creștere cu 9% față de săptămana anterioară. La nivelul de acoperire vaccinală, Municipiul București, in momentul de față, este la aproape 60% rată de acoperire vaccinală, mai exact 59,4%. De asemenea, județul Cluj are o rată de acoperire vaccinală de 52,3%. Sunt 11% din județe care au rată de acoperire vaccinală intre 40% și 50%, sunt 65% din județe care au rată de acoperire vaccinală intre 30 și 40% și 19% din județe care au intre 20 și 30% rată de acoperire vaccinală. Cea mai mică de acoperire vaccinală este de aproximativ 24%, in județul Suceava. In ceea ce privește numărul de persoane vaccinate de la debutul campaniei de vaccinare, pană la acest moment, sunt peste 6,5 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză, sunt peste 5,97 de milioane de persoane vaccinate cu schemă completă și așa cum am anunțat, peste 731.000 de persoane care au efectuat și doza booster, doza de rapel. La nivel național, rata de acoperire vaccinală in populația adultă, peste 18 ani, este de aproape 41%; populația rezidentă eligibilă de peste 12 ani, acoperirea vaccinală este de aproximativ 39%, iar din populația totală, acoperirea vaccinală este de 33%. Repet, mă refer la persoane vaccinate cu cel puțin o doză. Uitandu-ne la grupele de varstă, rata de acoperire vaccinală cea mai crescută este la grupa de varstă intre 50-59 de ani și se apropie de 47%, in momentul de față este 46,4 %, urmată de grupa de varstă 60-69 de ani este de 45,4%, grupa de varstă 40-49 de ani, peste 42%, 70-79 de ani, peste 41%, 30-39 de ani, aproape 40%, grupa de varstă de peste 80 de ani este, in continuare, redusă, de circa 22% și avem la 12-15 ani, aproape 10% acoperire vaccinală și la 16-19 ani, aproape 28%. Aș vrea să fac un scurt comentariu legat de progresia campaniei de vaccinare din ultimele cinci săptămani. Incepand cu data de 20 septembrie și pană pe 24 octombrie, in total, s-au vaccinat 1.059.538 de persoane noi. Din acestea, circa 80% sunt persoane cu varsta sub 60 de ani, restul, 20%, sunt persoane cu varstă de peste 60 de ani. Ceea ce mi-aș dori mai mult este ca, in perioada următoare, persoanele vulnerabile, persoanele cu varsta mai mare de 60 de ani să se prezinte la vaccinare, pentru că datele noastre ne arată că varsta este un factor de risc asociat cu mortalitatea. Cu cat varsta este mai inaintată, cu atat riscul de deces in cazul imbolnăvirii este mai crescut. Mediana varstei in momentul de față este intre 70 și 71 de ani. Insă doar in ultima săptămană, in perioada 18-24 octombrie, au fost vaccinate peste 450.676 de persoane noi. Este o creștere cu 110% față de săptămana precedentă, 10-18 octombrie. Acestea sunt datele in momentul actual. Am mai spus și in weekend că dacă ritmul de vaccinare actual se menține conform acestui trend, pană la finalul acestui an, am putea să depășim o rată de acoperire vaccinală de peste 70% din populația rezidentă de peste 12 ani. Asta inseamnă că in total, pană la finalul acestui an, am putea avea peste 11,8 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză. In momentul de față avem aproximativ 6,5 milioane de persoane, ceea ce inseamnă că am putea să vaccinăm pană la finalul acestui an, incă 5,3 milioane de persoane, cu o singură condiție: să avem o medie zilnică a persoanelor care se vaccinează pentru prima dată de aproximativ 80.000 de persoane. Vaccinarea din ultimele zile ne arată că avem capacitate de vaccinare, că putem să asigurăm acest ritm de vaccinare. Din acest motiv ii indemn pe toți romanii care incă nu s-au prezentat la vaccinare să se prezinte in continuare intr-un număr cat mai mare, pentru că doar in felul acesta, la finalul anului, putem să spunem că Romania și-a indeplinit obiectivele pentru limitarea acestei pandemii și anume - ce inseamnă limitarea pandemiei? Inseamnă un număr considerabil mai mic de spitalizări, un număr substanțial mai mic de oameni care ajung in terapie intensivă și un număr de decese care, așa cum am mai spus, ar trebui să fie de cel puțin 20 de ori mai mic decat ceea ce se raportează in fiecare zi la nivel național. Din păcate, astăzi ați văzut că avem un număr de peste 500 de decese. Este un număr inacceptabil de mare, in condițiile in care noi, ca societate, putem să schimbăm aceste date in perioada imediat următoare, dacă vom fi uniți şi dacă ne vom mobiliza impreună pentru același scop - să limităm această pandemie. Cam acestea au fost datele pe care eu am vrut să vi le transmit. O să ii dau cuvantul domnului secretar de stat Andrei Baciu. Mulțumesc! Andrei Baciu: Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Pentru inceput, cateva chestiuni legate de certificatul digital european pentru COVID-19. Pană pe 25 octombrie, 11:30, au fost generate 6.329.788 de certificate. Se păstrează aproximativ același la raport ca și pană in acest moment și anume, 93,64% sunt certificate COVID care atestă vaccinarea. Mergand mai departe, cu privire la vaccinarea in randul operatorilor economici privați, sunt deja 636 de companii care au desfășurat această activitate, 95 din domeniul HoReCa. Continuă această activitate. Avem in momentul de faţă 27 de companii care au in desfăşurare vaccinarea pentru angajați și familiile acestora. Cu privire la vaccinarea in locaţiile atipice, aşa cum a fost şi maratonul din acest weekend, aşa cum este şi maratonul din cele şase spitale militare aflat in desfășurare și așa cum vom continua și in perioada următoare in weekend-uri, tocmai pentru a crește accesibilitatea persoanelor la vaccinare, putem să remarcăm că pentru toate aceste locaţii care deja există, avem o creştere de 12% a numărului persoanelor vaccinate faţă de săptămana trecută. Avem acum 135.649 de persoane vaccinate comparativ cu săptămana trecută cand aveam 121.145 de persoane vaccinate. Deci vedem că astfel de evenimente au mare atractivitate. Oamenii se duc uşor şi, pană la urmă, acesta este şi rolul unor astfel de demersuri, să creăm condițiile cat mai favorabile unei vaccinări ușoare. Cateva cuvinte legate de misiunile de transport. Pană in acest moment au fost organizate aproximativ 15.600 de misiuni de transport la nivel naţional, cu forţe de la MAI - aproximativ 40.000 de persoane şi din cadrul MApN - aproximativ 14.000 de persoane, care au utilizat 500 de mijloace tehnice. Acum, cu privire la dozele de vaccin pe care Romania le-a recepționat, avem pană in acest moment recepţionate 22.282.049 de doze de vaccin, dintre care 13.981.949 sunt vaccinuri produse de BioNTech- Pfizer, 2.827.200 sunt vaccinuri produse de Moderna, 3.374.000 sunt vaccinuri produse de AstraZeneca, iar, in final, 2.098.900 de vaccinuri produse de Johnson and Johnson. Se lucrează in continuare, sunt cateva demersuri in desfăşurare pentru revanzare de vaccinuri, insă nu sunt finalizate și sperăm că o să fie finalizate in perioada imediat următoare și o să le anunțăm. Iar in final aş vrea să spun cateva cuvinte despre calendarul de livrare pentru perioada următoare. In această săptămană, după cum ştim, avem suspendate - sau livrate - vaccinurile de la BioNTech-Pfizer, dar pentru perioada următoare, pentru luna noiembrie vor sosi in totalitate, in fiecare săptămană, cumuland un total de 4.000.663 de doze de vaccin. Deci acestea vor fi vaccinurile pentru luna noiembrie de la BioNTech-Pfizer. Pentru compania Moderna, pentru luna noiembrie avem livrările suspendate, tocmai pentru că avem suficient de multe doze pentru solicitările și necesarul actual. Pentru vaccinul produs de AstraZeneca, aceștia vor livra 1.500.000 de doze de vaccin. Acesta este vaccinul despre care vă spuneam că sunt demersuri pentru revanzare, inclusiv este luat in considerare mecanismul european prin care s-a anunțat o donație de 100 de milioane de doze din partea Team Europe. Iar pentru vaccinul produs de Johnson and Johnson, la fel cum spuneam, dat fiind faptul că avem suficient de multe doze in acest moment pe stoc, livrările au fost suspendate pentru o perioadă, incluzand și luna noiembrie. Cam atat am avut, domnule președinte. Mulțumesc mult! Valeriu Gheorghiţă: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și eu! Tocmai ce am primit de la Direcția de Sănătate Publică București situația centrelor care vor avea program prelungit la sfarșitul fiecărei săptămani. Pentru sectorul 1 rămane centrul de vaccinare de la Romexpo, cu un program de la 8:00 dimineață la orele 24:00, pentru sectorul 2 sunt două centre: centrul de la Circul Metropolitan care va avea la fel program de la 8:00 la 24:00 și centrul de vaccinare Cora Pantelimon, care va avea program de la 8:00 la 24:00. Pentru sectorul 3 răman centrele de vaccinare ParkLake și Mall Vitan, insă in momentul de față se caută soluții pentru prelungirea programului, fiind in aceste locații, vom veni cu precizări ulterioare. Pentru sectorul 4 rămane centrul de vaccinare de la Palatul Național al Copiilor, pentru sectorul 5, centrul de vaccinare multifuncțional Sfantul Andrei din Liberty Mall și pentru sectorul 6, centrul de vaccinare din Drumul Taberei, situat in Aleea Lunca Cernei, numărul 6A. La fel, program de la 8:00 la 24:00. Vinerea, sambăta și duminica va fi un program prelungit, așa incat oamenii să se poată prezenta la vaccinare după un program cat mai flexibil. O să incepem partea de intrebări, vă rog. Reporter: Aș vrea să ne explicați de ce doza 3 de la Moderna se face cu doză injumătățită, pentru că sunt persoane care deja au făcut doza 3 cu doză intreagă și, cumva, sunt... Valeriu Gheorghiță: Da, este o intrebare absolut firească. In primul rand, cei care au făcut doză intreagă nu este absolut nicio problemă, nu este o contraindicație din acest punct de vedere, insă Moderna a depus date care arată că la această doză injumătățită, imunogenitatea este similară cu o doză intreagă, insă reactogenitatea este mai redusă. Practic, frecvența și intensitatea reacțiilor adverse sunt mai reduse cu doză injumătățită la booster decat cu doză intreagă. Și atunci recomandarea este să se meargă cu o doză injumătățită, avand in vedere că răspunsul imunologic, practic, efectul pe protecție va fi similar. Reporter: Și mai spuneți-mi cum veți face să ajungeți la toți oamenii de la sate care incă sunt nevaccinați. Unii vor să se vaccineze, dar nu reușesc, pentru că nu sunt centre acolo. Spuneți că - și ați colaborat pană acum și cu primarii - dar am văzut că sunt mulți primari și preoți și oameni in care acești localnici au incredere, care sunt insă impotriva vaccinului. Valeriu Gheorghiță: Da, știm cu toții astfel de situații. Din păcate, nu cred că vom ajunge intr-un moment in care să spunem că reușim să convingem sută la sută din populație de beneficiile și de importanța vaccinării, dar, concret, vom ajunge cu vaccinul mai aproape de doritori, prin echipe mobile. Este cea mai bună și practică variantă pe care am folosit-o de-a lungul perioadei de vară. De asemenea, din acest punct de vedere, avem cumva o experiență deja acumulată și singurul lucru pe care vreau să il schimbăm este ca această solicitare de echipe mobile să fie făcută de către consiliul local, de către primărie, tocmai pentru a nu fi puși in situația in care să mergem cu echipă mobilă, să nu avem pe cine vaccina și să ne intoarcem, pentru că, in momentul de față, presiunea pe resursa umană este foarte importantă. Sunt, din fericire, un număr din ce in ce mai mare de persoane care se adresează către centrele de vaccinare fixe, unde ar trebui să creștem numărul de cabinete de vaccinare, unde ar trebui să creștem numărul de persoanele care să fie in echipele de vaccinare, tocmai pentru a asigura acest ritm crescut de vaccinare. Și vă atrag atenția că in perioada următoare, cel puțin jumătate din cei care sunt vaccinați in această perioadă cu doza 1 se vor prezenta pentru doza 2 pentru completarea schemei de vaccinare, deci, categoric, capacitatea de vaccinare trebuie să depășească cel puțin 150.000 de doze pe zi, poate chiar să ajungem la aproximativ 200.000 de doze, pentru a putea să atingem obiectivele pe care altfel am putea să le indeplinim, respectiv să ajungem la peste 70% rată de vaccinare in randul populației și să sperăm că incepand cu anul viitor, impactul celorlalte valuri să fie mult, mult reduse la nivel de sănătate publică. Reporter: Dar vă gandiți ca inainte să fie făcute aceste liste să vorbească - și dacă există posibilitatea - să vorbească acești oameni cu un medic? Pentru că dacă ii lăsăm la nivelul de informare de acum, probabil că răspunsul nu va fi unul foarte bun. Valeriu Gheorghiţă: Eu pot să vă spun că sunt două elemente care au modificat comportamentul oamenilor din această perioadă, așa cum cred că toată lumea poate să sesizeze. Primul și cel mai important este schimbarea percepției asupra riscului de imbolnăvire și asupra situației realității epidemiologice in care ne aflăm. Al doilea motiv care a schimbat comportamentul oamenilor față de vaccinare este evident legat de anticiparea unor restricții. Tocmai de aceea cred că - și, in speță, implementarea certificatului verde - tocmai de aceea cred că, inclusiv in mediul rural, este modificată percepția asupra riscului de boală. Incă, din păcate, sunt suficiente cazuri de imbolnăvire și chiar de decese din mediul rural și atunci oamenii au aflat și s-au convins că intr-adevăr ne confruntăm cu o situație epidemiologică extrem de gravă, că nu este nimic de glumit in toată această situație, pentru că, in speță, vorbim de pierderea de vieți omenești şi, da, vrem ca aceste echipe să fie trimise după ce există o perioadă anterioară de informare. Cum facem informarea? Cu ajutorul asistenților medicali comunitari, care sunt, practic, arondați către primării, către consiliile locale și care deja au activitate in teren și vorbesc cu oamenii prin sprijinul și cu ajutorul colegilor din rețeaua primară de medicină de familie, precum și cu implicarea celorlalte persoane care au o credibilitate crescută in comunitatea respectivă. Sigur că vor fi comunități unde va fi foarte greu să ii angrenăm in acest mecanism de informare și de incurajare pentru vaccinare, dar vor fi cu siguranță comunități in care lucrurile se vor desfășura, categoric, mult mai bine şi pană la urmă, in beneficiul oamenilor care se vor vaccina. Reporter: Puteţi să ne spuneţi care este acum procentul medicilor de familie implicați in procesul de vaccinare? A mai crescut? Valeriu Gheorghiţă: Sunt aproximativ 32% din medicii de familie care au incheiat contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru vaccinare, din care sunt 2.993, așa cum am spus, de cabinete de medicină de familie care au activități de vaccinare. Dar, trebuie să ințelegem că, cea mai mare parte a colegilor din rețeaua de medicină de familie au lucrat și lucrează in cabinetele de vaccinare ori in centrele de vaccinare fixe, organizate atat in orașe, cat și in rural. Practic, majoritatea persoanelor din listele proprii sunt vaccinate in aceste centre de vaccinare fixe. Totuși, cele peste 6,5 milioane de persoane sunt persoane care se află pe listele medicilor de familie din această țară, majoritatea, și atunci pe langă activarea in centrele de vaccinare fixe, sunt aproape 3.000 de medici de familie, de cabinete de medicină de familie care vaccinează și in cabinetele proprii. Deci, cumva, dacă pe viitor se va face o trecere progresivă către vaccinarea doar in cabinetele de medicină de familie - și aici vorbim intr-un an, doi, cand, dacă se va pune problema de a face un booster periodic, atunci lucrurile probabil că vor sta diferit, dar in momentul de față, cand este extrem de important să avem o accelerare a campaniei de vaccinare și o capacitate de vaccinare crescută, aceasta este structura care este cea mai eficientă și pe care o folosesc toate celelalte țări. Reporter: Ce puteţi să ne spuneţi de vaccinul Valneva? Va ajunge și in Romania? Ştiu că e in faza trei de studii. Valeriu Gheorghiţă: Da, datele se află in evaluare continuă in momentul de față. Nu am exact datele contractuale ale Comisiei Europene, dar dacă domnul secretar de stat Baciu are mai multe informaţii legat de contract, vă rog. Andrei Baciu: Atat despre acest vaccin, cat şi despre cel produs de Novavax şi mai sunt și alte tipuri de vaccinuri care au fost luate in considerare și care au potențial. Pe măsură ce se acumulează date, mecanismul din partea Comisiei Europene rămane acelaşi. Acela de a avea acorduri, iar in momentul in care vaccinurile primesc, dacă primesc recomandare şi ulterior autorizație de punere pe piaţă, Romania este parte la aceste demersuri europene, dar trebuie parcurse exact aceleaşi etape care au fost parcurse de către toate celelalte vaccinuri. Iniţial erau șase contracte, şase acorduri, dintre care doar cinci vaccinuri au rezultat, o companie neajungand să aibă un vaccin care să primească recomandare. Deci, dacă nu se implinesc toate etapele, evident că nu va ajunge să fie utilizat, dar sunt mai mulți pași care trebuie parcurși. Reporter: Şi aş mai avea o intrebare, sunt situații in care in anumite județe, cei de la DSP le spun medicilor să facă doar cate 10 vaccinuri, medicilor de familie, știţi ceva de asta? Valeriu Gheorghiță: Nu. Eu am incurajat şi incurajez ca toate persoanele care se prezintă pentru vaccinare și care solicită acest lucru să se onoreze aceste solicitări. In momentul de față avem suficiente doze, avem capacitatea și logistica necesare pentru distribuția lor către centrele de vaccinare și cabinetele de medicină de familie. Din acest punct de vedere, incurajez toate centrele de vaccinare să solicite un număr corespunzător de doze, chiar peste capacitatea de vaccinare, pentru că stabilitatea in momentul de față atat pentru Pfizer, cat şi pentru Moderna este de 30 de zile la două grade, iar pentru vaccinul de la Johnson and Johnson este de patru luni jumătate la 2 grade, deci in nici un caz nu vom fi puși in situația unor expirări de doze in centrele de vaccinare, avand in vedere solicitările din ultima perioadă. Reporter: Dar există un cadru legal prin care DSP ar putea să limiteze numărul? Valeriu Gheorghiță: Nu. Reporter: Mulţumesc! Reporter: Bună ziua! Am cateva intrebări pentru domnul Baciu mai intai. Aveți date științifice care arată că trimiterea copiilor din școlile de stat in vacanță reduce rata infectărilor și mai exact, aveți date care arată că vacanța reduce, de fapt, mobilitatea copiilor? Andrei Baciu: Toate aceste decizii sunt luate in felul următor: există Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgență, care are un Grup tehnico-științific care primește propuneri de la INSP şi de la alte instituții, se fac recomandări care au la bază evidențe şi analize ştiinţifice, iar in urma unei decizii la nivelul Comitetului, se adoptă decizia cu privire şi la cele pe care le-aţi menționat dumneavoastră. Ulterior, acestea sunt adoptate și de către guvern printr-o hotărare de guvern. Aceasta este mecanismul prin care se ia o astfel de decizie, nu fac parte din Comitetul Naţional pentru Situații de Urgență, din Grupul tehnico-științific, insă o conferință de presă pentru acest subiect unde putem să avem un răspuns destul de clar şi detaliat este cea de vineri de obicei, care se ţine chiar la Ciolpani, pentru managementul pandemiei, unde astfel de intrebări pot să aibă un răspuns mult mai detaliat, fix de la cei care au generat şi au conceput toate aceste soluţii. Reporter: O a doua intrebare, care sunt scenariile pe care le aveți in vedere pentru redeschiderea școlilor peste două săptămani, unde ar trebui să fim? Pentru redeschiderea școlilor cu prezență fizică. Valeriu Gheorghiță: Aş vrea să ne limităm la intrebări care vizează campania de vaccinare, pentru că măsurile legate de pandemie sunt discutate, așa cum domnul secretar de stat a anunțat, vineri, in fiecare săptămană, la conferința de presă. Pentru că noi nu facem parte din decidenții pe aceste măsuri și atunci nu este corect să dăm astfel de răspunsuri. Reporter: Ok, atunci, legat de vaccinare. Ce observații aveți pentru grupa de varstă 12-19 ani, deci, elevii, in privința vaccinării, dacă se inregistrează o creștere sau este o stagnare? Valeriu Gheorghiță: Da, este o creștere chiar importantă. In momentul de față, așa cum am spus, la grupa de varstă 12-15 ani, acoperirea vaccinală se apropie de 10%, iar la 16-19 ani se apropie de 28%, in condițiile in care săptămana precedentă eram undeva, de fapt, acum două săptămani, eram undeva la 6% la 12-15 ani și 22% la 16-19 ani. Deci, practic și din experiența din acest sfarșit de săptămană, pot să vă spun că din ce in ce mai mulți tineri sunt prezenți in centrele de vaccinare, iși doresc să se vaccineze, avand ca obiectiv, evident, protecția față de de boală și posibilitatea să participe la cursuri, la universitate, la școală, cu prezență fizică, avand in vedere că au in familie persoane vulnerabile, persoane cu risc să dezvolte forme grave de imbolnăvire. Tendința este ca, intr-adevăr, de asta am și menționat că din cele peste 1 milion de persoane noi vaccinate in ultimele cinci săptămani, aproape 80% sunt persoane sub 60 de ani, deci există o tendință mai mare de vaccinare in randul celor activi, in randul celor tineri. Reporter: Aveţi in vedere pe viitor, in şcoli, să desfășurați campanii de informare sau de imprietenire a copiilor cu știința? Valeriu Gheorghiță: Pot să vă spun că in ceea ce privește strict campania de vaccinare, sunt peste 800 de acțiuni desfășurate sau care sunt in curs de derulare - in momentul de față, fiind vacanță, evident că s-au sistat - legat de informare pe tema vaccinării. Sunt 51 de centre de vaccinare inființate in unități de invățămant; de asemenea, sunt centre de vaccinare care sunt inființate in campusurile studențești și tot această activitate va continua in perioada următoare. Reporter: Care este rata de vaccinare la care sperați in mod realist să se ajungă in şcoli? Valeriu Gheorghiță: Este greu de spus - vă referiți la copii sau vă referiți la personalul din invăţămant? Reporter: La copii, in special. Grupa de varstă 12-19 ani. Valeriu Gheorghiță: Eu pot să vă spun ce se intamplă in celelalte țări europene, unde rata de acoperire vaccinală a depășit 50% la grupa de varstă 12-15 ani și peste 65-70%, 16-19 ani. Intr-o pandemie, in care varianta virală dominantă este cu o contagiozitate atat de ridicată, practic, similară cu a bolilor virale ale copilăriei, varicela, vărsatul de vant și celelalte afecțiuni, va fi foarte greu să limităm răspandirea virusului fără să avem o acoperire vaccinală crescută și la grupa de varstă tanără, pentru că știm foarte bine că doar prin vaccinarea unui număr suficient de mare de persoane și cu acoperire vaccinală crescută, vom avea aceste beneficii legate de limitarea transmiterii și de numărul de cazuri noi. Reporter: Și tot legat, oarecum, de treaba asta, voiam să vă intreb dacă aveți date privind numărul de teste rapide și test PCR făcute in școli? Valeriu Gheorghiță: Nu avem aceste date. Reporter: Ok, mulțumesc. Reporter: Bună ziua! Avand in vedere noile cifre privind vaccinarea, cum estimați că va evolua epidemia in perioada următoare? Numărul celor care ajung la spital, numărul celor de la ATI. Cum vedeți că va urma? Valeriu Gheorghiță: Am văzut foarte multe discuții in spațiul public legat de cand ajungem in faza de platou, la ce valoare, la ce număr de cazuri vom fi in faza de platou, cand o să inceapă să scadă și așa mai departe. Ne uităm la celelalte țări care deja trec prin valul 4, care au o rată mare de acoperire vaccinală. Ceea ce se observă este că acest val 4 nu seamănă cu valurile anterioare și este explicabil acest lucru, pentru că varianta Delta este de cel puțin două ori mai contagioasă față de varianta inițială, față de variantele virale precedente. Ceea ce inseamnă că are această capacitate de a genera incontinuu noi cazuri, sute și mii de cazuri care, evident, provin, in general, din randul persoanelor care nu sunt sub nicio formă protejate, pentru că nu au fost vaccinate, pentru că nu au trecut prin boală și din acest punct de vedere, vedem, Marea Britanie, in continuare, are un număr crescut de cazuri noi. Beneficiul vaccinării se va regăsi in faptul că, chiar dacă avem un număr mare de cazuri noi, numărul de spitalizări, numărul de cazuri din terapie intensivă și numărul de decese va fi foarte, foarte redus, va fi foarte, foarte scăzut. Și, din acest punct de vedere, putem să spunem că, intr-adevăr, transformăm o boală, care astăzi generează cateva sute de decese in fiecare zi, intr-o banală răceală, intr-o banală viroză respiratorie, care nu va mai avea impact pe mortalitate și pe sistemul de sănătate. La acest lucru ne va ajuta foarte mult vaccinarea și de asta spun că este greu de prezis care va fi evoluția acestui val, pentru că varianta Delta, vedem, se transmite, se răspandește mult, mult mai ușor. Și ori de cate ori vorbim de o densitate populațională crescută, de interacțiune, de expunere frecventă la infecție, atunci evident că vom avea un risc crescut de cazuri noi. Reporter: Cum vă explicați faptul că experții au fost contraziși, chiar şi cele mai negre scenarii au fost depășite? Spuneau că 4.000 de cazuri o să fie in septembrie şi cam acesta ar fi varful valului patru, dar de fapt... Valeriu Gheorghiţă: Dacă ne uităm la estimările și predicțiile făcute, una este că imi fac acum o estimare pentru următoarele două săptămani și alta este dacă fac astăzi estimare pentru următoarele trei luni. Este evident, cu cat estimarea se face pe o perioadă mai scurtă de timp, cu atat nivelul de incredere va fi mai ridicat. De altfel, chiar s-a și spus că pentru perioada mai mare de două săptămani sau o lună, nivelul de incredere in această estimare este mediu sau chiar scăzut. Tocmai de aceea, la interval de două săptămani se refac aceste estimări, aceste modelări, care să fie ajustate cu ceea ce se inregistrează in viața reală, cu numărul de cazuri, cu incidența, se corectează, pentru că doar in felul acesta putem să avem, evident, o imagine mult mai aproape de ceea ce urmează să se intample. Insă estimările colegilor de la Institutul de Sănătate Publică, cel puțin ultima a fost cat se poate de concretă și estimările făcute pe intervale de două săptămani s-au potrivit aproape 100% pe realitate. Reporter: /.../ Pentru perioada următoare, pentru următoarele două săptămani... Valeriu Gheorghiţă: Ultima estimare este cea pe care o știm de la sfarșit de septembrie, care ne arată că, intr-adevăr, la mijlocul lui octombrie, unde și suntem, ajungem la peste 15.000-17.000 de cazuri medii raportate in fiecare zi, deci, practic, numărul mediu de cazuri la șapte zile. Ajungem la o capacitate de internare in terapie intensivă foarte mare și, de asemenea, la cateva sute de decese inregistrate in fiecare zi. Este evident că la acest nivel de număr de cazuri, presiunea pe sistemul sanitar este in continuare una foarte, foarte ridicată și asta se traduce, din păcate, in decese. Reporter: O precizare, dacă ați putea. Cate persoane au făcut booster-ul cu doza trei deja și cate au in total, pană acum, cate sunt vaccinate? Valeriu Gheorghiţă: Sunt peste 730.000 de persoane care au făcut și doza de booster, așa cum am spus, sunt peste 40% din persoanele vaccinate in etapa 1 au primit deja și doza Booster, iar din tot ce s-a vaccinat cu doza booster in acest moment, peste 61% sunt persoanele vulnerabile, persoane cu varste de peste 65 de ani sau cu afecțiuni cronice. Reporter: Cate persoane cu booster cu Moderna? Valeriu Gheorghiţă: Nu le-am stratificat in funcție de tipul de vaccin, dar le putem scoate in perioada următoare. Da, le avem. 37.000 de persoane sunt cu Moderna și restul cu Pfizer. Reporter: Bună ziua! Dle Gheorghiţă, in aceste zile este in țara noastră un specialist al Organizației Mondiale a Sănătății. Dacă ne puteți spune concret, dacă a avut recomandări pentru țara noastră și ce recomandări? Valeriu Gheorghiță: Eu am avut o intalnire cu doamna doctor vineri, la debutul, in deschiderea maratonului de vaccinare din București. Dumneaei, in momentul de față, este in țară, este, practic, se deplasează in mai multe spitale, de asemenea, cabinete de medicină de familie, pentru a evalua situația la fața locului. Strict pe campania de vaccinare, urmează să avem o intalnire in zilele următoare, in funcție de disponibilitatea dumneaei, insă din discuțiile preliminare, pot să vă spun că ceea ce s-a făcut pană la acest moment este compatibil cu abordarea pe care și celelalte țări au avut-o. Probabil că mai sunt lucruri care pot fi optimizate, pot fi imbunătățite, pe strategia de comunicare și de informare, care să fie adaptată pe grupe populaționale, pe persoane vulnerabile, practic, mesajul să fie adaptat și din acest punct de vedere vom avea mai multe intalniri in acest sens. Reporter: Eram curioasă dacă pentru zonele din rural a avut vreo recomandare in mod excepțional. Valeriu Gheorghiță: Nu, pentru că este, repet, o abordare pe care au avut-o toate celelalte țări și, anume, vaccinarea cu sprijinul echipelor mobile sau in cabinetele medicale preexistente sau transportul persoanelor care iși doreau să se vaccineze la centrele aflate in apropiere. Practic, mai mult de atat, nu avem alte posibilități de vaccinare. Singurul lucru este, intr-adevăr, de a informa, inainte să ai acțiunea propriu-zisă de vaccinare, să informăm mai bine oamenii, ca să știe că urmează să vină o echipă, de ce trebuie să se vaccineze, care sunt beneficiile, de ce e important și așa mai departe. Iar, aici, mesajele au existat și in perioada anterioară, in perioada verii. Am colaborat foarte bine cu colegii de la Crucea Roșie și de la celelalte organizații profesionale medicale, care s-au implicat in mod voluntar pe partea de informare, insă evident că percepția asupra riscului de boală, cel puțin in rural, a fost foarte, foarte diminuată, oamenii nu au sesizat pericolul legat de riscul de imbolnăvire și de infectare. Reporter: Și ați precizat dumneavoastră că vă gandiți la o variantă prin care persoanele care iși doresc să se imunizeze, din rural, să fie transportate către un centru apropiat. Cum s-ar putea face acest transport și ce costuri ar presupune? Valeriu Gheorghiță: Legat de costuri, nu aș putea să vă spun exact care va fi impactul bugetar, insă pot să vă spun că cel puțin acum, cand copiii sunt in vacanță - și știm că există anumite comunități care au mijloace de transport puse la dispoziția elevilor pentru a fi transportați la școală, prin implicarea comunității locale, aceste mijloacele de transport pot să fie folosite, cel puțin in această perioadă de două săptămani, pentru a transporta eventualele persoane către centrele de vaccinare din apropiere. Nu este o singură soluție care va rezolva această situație, de asta abordarea trebuie să fie integrată in funcție de situația de la fața locului, care, repet, este cel mai bine cunoscută de cei care coordonează activitatea din comunitatea respectivă, in speță de primari, de comunitatea locală. Reporter: De asemenea, aș vrea să vă aduc in atenția o situație: sunt destul de mulți romani care pe rețelele de socializare precizează că medicii lor de familie ii sfătuiesc să nu se vaccineze. Dacă aveți un mesaj pentru acești romani care de multe ori merg chiar la medicii de familie pentru a cere acceptul pentru vaccinare? Valeriu Gheorghiţă: Sunt situații de acest gen, le cunosc și eu, le cunoaștem cu toții. Trebuie in schimb să ințelegem că aceste situații sunt foarte, foarte rare. Ele nu reprezintă regula din punct de vedere al recomandărilor medicale și al comportamentului personalului medical față de vaccinare. Acele persoane, totuși, trebuie să ințeleagă că atat timp cat de la nivel central și majoritatea doctorilor, da, cea mai mare majoritate, recomandă ferm vaccinarea, pentru că doar in felul acesta, vedem, reducem riscul să ajungem la spital și să pierdem lupta cu această boală, cred că trebuie să mai ceară o altă părere, adică să nu ne limităm doar la o singură părere atunci cand avem dubii că, intr-adevăr, nu am primit o recomandare corectă. Sunt persoane care avand in vedere că au foarte multe boli, evident că poate sunt un pic mai precaute, mai reținute in a se vaccina, dar mesajul este că tocmai acele persoane au cea mai mare nevoie de vaccinare, pentru că sunt, prin condiţiile pe care le au, la risc să dezvolte o formă gravă de boală şi să ajungă la spital. Reporter: Şi o ultimă intrebare din partea mea: cum anume se face că putem intra in instituţiile publice cu un test antigen rapid negativ, in condițiile in care foarte multe dintre aceste teste au erori la rezultat? Valeriu Gheorghiţă: Eu pot să mă refer la erori de rezultat şi din acest punct de vedere, pot să vă spun că din datele analizate pe cele 1,7 milioane de persoane care au fost evaluate in perioada februarie - mai 2021, rata de pozitivare a testelor PCR, respectiv a testelor rapid antigen, era similară. Nu au fost diferențe semnificative statistic intre cele două metode. Intr-adevăr, in ultima perioadă, noi nu am făcut această evaluare de eficiență și de rata de pozitivare, dar vom completa acest date și pentru valul 4, pentru varianta Delta, dar din studii preliminare, intr-adevăr, rata de fals-negativitate, adică de rezultate fals-negative pentru testele antigel pare a fi ceva mai mare comparativ cu ce se intamplă la testele PCR. Singura explicație pe care o avem este, foarte probabil, că au intrat in uz teste antigen rapid care nu au suficientă validare din punct de vedre al sensibilității și al specificității metodei folosite. Deci, aici, trebuie să avem grijă la tipul de test care se folosește. Pentru că, repet, este singura explicație logică pe care o avem de ce la acest moment avem mai multe teste antigen care dau mai frecvent rezultate fals-negative. O altă explicație este legată de tehnica recoltării. Dacă nu se recoltează corect, evident că probabilitatea de a avea un rezultat eronat este mai mare. Și cam acestea sunt. Sau dacă persoana este asimptomatică, dacă nu are niciun simptom, iarăși, testele antigen rapid au o sensibilitate ușor mai redusă, pentru că perioada in care ele sunt frecvent pozitive, sunt in faza maximă de multiplicare a virusului, cand, in general, persoana are și simptome. Reporter: Voiam să vă intreb: a treia doză cum este trecută in certificatul verde? De exemplu, in cazul in care un muncitor roman face cele două doze in Italia, vine in Romania și o face pe a treia, trebuie să se intoarcă in Italia pentru a trece pe certificatul verde această doză? Sau invers, dacă in Romania face cele două doze și a treia intr-un stat european, cum este trecut? Valeriu Gheorghiță: Să răspundă domnul secretat de stat, mulțumesc. Andrei Baciu: Lucrurile sunt in felul următor. Pentru romani, are obligația să ofere posibilitatea eliberării certificatelor digitale europene pentru COVID, oricărui cetățean roman. La fel, poate să facă lucrul acesta și pentru ceilalți cetățeni europeni. Deci pentru prima ipoteză, aceea in care un cetățean roman și a făcut primele două doze de vaccin in străinătate și face doza de boost in Romania, in momentul in care face doza de boost in Romania, pentru a-i fi recunoscute și celelalte două doze, trebuie să ne trimită un e-mail in care să prezinte dovezile celor două doze deja aferente, acestea vor fi introduse in Registrul Electronic Național de Vaccinare ca fiind efectuate pentru persoana respectivă, iar imediat persoana respectivă ar putea să-și elibereze certificatul care va prevedea toate cele trei doze. Altfel, mecanismul pentru Italia nu știu dacă prevede lucrul ăsta sau nu, de introducere sau cum s-ar putea face chestia asta și, aici, la fel, sunt mai multe variante, dacă persoana respectivă este sau nu și cetățean european, cetățean italian sau are drept de ședere sau nu. Deci asta este prima variantă. Pentru celelalte variante in care se cere eliberarea in străinătate, adică cineva se vaccinează in Romania și călătorește și iși face cea de-a treia doză in străinătate, are documentele și certificatul eliberat pentru ceea ce a făcut in Romania. La fel, dacă dorește să fie introdus in baza aceluiași certificat și să fie inregistrat in Registrul Electronic Național de Vaccinare și cu altă doză, același mecanism. Există constituit incă de la bun inceput un grup de experți de la Ministerul Sănătății, INSP, care de fapt rezolvă astfel de situații atipice și funcționează și am impresia că sunt deja - poate mă ajută colegii - dar cred că sunt destul de multe solicitări, cred că vorbim de zeci de mii de solicitări deja rezolvate de acest tip, de astfel de situații. Reporter: Şi unde trebuie să trimită dovada de vaccinare? Andrei Baciu: Se poate apela la acelaşi număr de call center pentru că acolo sunt mare parte din probleme, acolo şi găsesc rezolvarea, insă dacă este o altă speță şi se indică, mă rog, o altă rezolvare, dar este numărul de telefon clasic pe care il cunoaștem, 021.414.4425. Reporter: Mulţumesc! Andrei Baciu: Colegii de la STS dacă mai doresc să completeze cu ceva. Cătălin Chirca: Şi adresa de e-mail, toate datele de contact sunt in platforma de generare a certificatelor digitale, iar adresa de e-mail este certificat-covid@ms.ro. Se transmit acolo ambele adeverințe efectuate in cealaltă țară, documentele de identitate, iar apoi se fac modificările in registrul de vaccinări. Reporter: Dacă se poate o precizare: spuneați că trebuie avută grijă la testele rapide folosite. Cum să işi dea seama oamenii dacă sunt bune sau nu? Te duci la farmacie și cumperi un test rapid. Valeriu Gheorghiţă: Există o listă cu aceste teste rapide publicată pe site-ul Ministerului Sănătății, dar, in general, testele care sunt in farmacie au acea certificare de la Comisia Europeană, deci sunt ok. Important este, repet, tehnica recoltării și momentul la care facem recoltarea. Reporter: Aveţi date noi privind persoanele din sistemul de invățămant care s-au vaccinat pană acum? Valeriu Gheorghiţă: Ultima evaluare era făcută de Ministerul Educației și arăta undeva o rată de vaccinare de 61%. Reporter: Mulţumesc! Valeriu Gheorghiţă: Mulțumim frumos! 2021-10-26 15:18:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_1786.jpgBriefing de presă susținut de șeful DSU, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, la finalul ședinței de guvernȘtiri din 25.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-sustinut-de-eful-dsu-secretar-de-stat-in-cadrul-ministerului-afacerilor-interne-raed-arafat-la-finalul-edintei-de-guvern-din-25-octombrie-2021Galerie foto [Check against delivery] Raed Arafat: Bună ziua! Doresc să vin cu unele clarificări in privința hotărarii de guvern care a fost emisă săptămana trecută și care astăzi a fost clarificată și completată printr-o nouă hotărare de guvern. Inainte de asta, fiind ora 13:00, ora in care, de regulă, anunțăm situația din ultimele 24 de ore, o să clarific, adică, o să prezint care sunt cifrele la acest moment. Deci, cazuri noi in ultimele 24 de ore: 9.187. Comparativ cu aceeași zi din săptămana trecută, există o ușoară scădere, ce inseamnă că probabil menținem un platou la acest moment la acest nivel, dar cum am zis este incă devreme de spus și o să vedem in restul acestei săptămani ce cifre vom avea. Persoane vindecate: 7.518. Decese: 301 dintre care două anterioare, iar teste RT PCR au fost realizate 11.604 și 19.694 - teste antigen. Persoane spitalizate la acest moment: 20.962 din care 1.855 in secțiile de terapie intensivă, dintre care copii - 515, dintre care 41 in secțiile de terapie intensivă. Deci 20.962 de adulți, 515 copii, 1.855 de adulți in terapie intensivă și 41 de copii in secțiile de terapie intensivă. La acest moment, izolați la domiciliu avem 149.696 și izolați in mod instituționalizat 19.634. Carantinaţi la domiciliu 57.972 și carantinaţi instituționalizat - 91 și au fost 6.325 de apeluri la 112. Dintre cei 301 decedați, 272 au fost nevaccinaţi și 29 raportați ca vaccinaţi. Cei 29 de pacienți vaccinați, care au decedat, aveau varste cuprinse intre grupele de varstă 50 și 59 de ani și grupei de varstă de peste 80 de ani. 28 dintre pacienții vaccinați, care au decedat, prezentau comorbidități, iar pentru un pacient nu au fost raportate comorbidități. Asta este situația la acest moment. O să revin acum la hotărarea de guvern. Intre hotărarea CNSU de săptămana trecută și hotărarea de guvern care s-a emis au fost unele diferențe care pot să spun că au fost pe baza unor neințelegeri juridice și modul in care s-au translatat unele măsuri nu a fost foarte clar, plus că am mai sesizat anumite chestii care trebuie să fie clarificate. Astfel, dacă imi permiteţi, o să explic hotărarea care s-a emis astăzi și care va intra in vigoare imediat cand se publică, măsurile care se vor schimba. In primul rand, in centrele comerciale, nu veți găsi cuvantul mall nicăieri, pentru că nu există o definiție juridică, nu există cuvantul mall in legislație, ci există centre comerciale și parcuri comerciale, așa că dacă ne referim la mall-uri le vom regăsi sub această titulatură. Au existat și in hotărarea trecută la articolul 6, alineatul 3, dacă nu mă inșel, dar unde din nou cum am zis din cauza acestor aspecte juridice, erau incadrate intr-o categorie care trebuie să fie cu 50% din persoane, numai că nu putem să vedem la mall cum intră 50% sau sută la sută, noi avem o regulă clară de intrare la mall, controlată prin certificatul verde, vaccinare sau trecere prin boală. Astfel, a fost corectată această situație, clarificată. La mall-uri, la intrare, la centrele comerciale este obligatorie verificarea certificatului verde, de vaccinare sau trecere prin boală. Se va permite accesul, prin excepție, in centrele și parcurile comerciale, a persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare, in vederea administrării unei doze de vaccin și numai dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire din mall. Adică, se va putea intra la un centru de vaccinare, dar trebuie organizat astfel: se intră, se vaccinează, se iese din mall. Mai e o excepție pentru centrele, mall-urile, unde există servicii publice, administrative, cum este, de exemplu serviciul public de pașapoarte. Acolo se poate intra cu test valabil și cu dovada programării la centrul de pașapoarte sau la centrul de servicii comunitare, care există in interiorul mall-ului. Referitor la accesul la alte magazine, cu excepția celor alimentare: atenție, in mall, la magazinele alimentare nu se poate intra decat pe baza certificatului verde, adică vaccinat sau trecut prin boală! Insă, in afara mall-ului, se poate intra la magazinele alimentare, la centrele care vand alimente doar cu masca, deci respectand regulile sanitare. La orice alt magazin sau operator economic, care comercializează alte produse, aici exceptand farmaciile, acolo se intră doar cu certificatul verde. Deci magazinele care sunt pe șosele, pe Calea Victoriei, cu tot, in afara celor alimentare care vand alimente, se intră acolo numai cu certificatul verde, vaccinat sau trecut prin boală. Dacă sunt centre comerciale cu magazine cu acces direct din stradă, cu excepția celor care vand alimente, magazinele respective au obligația să verifice certificatul verde la intrare. Acestea sunt regulile pe linie legislativă, o să citiți și hotărarea de guvern, sper să fie clare pentru toată lumea. Pe langă acest lucru, activitatea de cazare in structurile de primire turistică va fi permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate sau trecute prin boală, adică, certificat verde, vaccinat sau trecut prin boală pentru cazare in hoteluri, pensiuni și așa mai departe. La nivelul școlilor private, acesta a fost unul dintre subiectele foarte importante de clarificat, a fost prevăzută in hotărarea CNSU pe care ați primit-o dată trecută, nu s-a translatat in hotărarea de guvern. Hotărarea de guvern acum prevede că activitatea cu prezență fizică se suspendă pentru preșcolari și elevi, in perioada de 25 octombrie - 5 noiembrie, in unitățile particulare de invățămant, inclusiv cele cuprinse in Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul Romaniei activități de invățămant corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară. Cu alte cuvinte, prezența fizică este interzisă, nimeni nu-i oprește să facă online, pentru școlile private, dar nu cu prezență fizică in școală pe perioada respectivă; aplicabil imediat de la ieșirea hotărarii de guvern. Din punct de vedere al accesului la instituțiile publice și la cele private au fost prevăzute unele excepții, care ni s-au ridicat de către mai multe persoane. Pensionarii care trebuie să ridice pensia, de exemplu, nu vor avea restricție să intre să ridice pensia, cei care merg pentru prestații sociale, alocații pentru copii etc pot să intre să ridice aceste prestații. Pe partea de justiție sunt excepțiile necesare, astfel incat actul de justiție și de ordine publică să poată să continue normal, fără să fie afectat de măsurile respective. In rest, intrarea in clădirile publice pentru angajaţi, de la acest moment pană va trece legea, nu este controlat de certificatul verde, dar pentru alte persoane care intră in clădirile respective este controlat pe certificatul verde complet, adică inclusiv testarea, poate să fie trecut prin boală, vaccinat sau testat. La fel, in entitățile private, unde sunt peste 50 de persoane. Restul prevederilor cu reducerea la 50%, și cu telemunca sau sosirea in etape la locul de muncă, și lucrul in schimburi, asta rămane valabilă. Cam astea sunt modificările care au fost aduse astăzi. Dacă aveți intrebări, acum vă pot răspunde. Vă rog! Reporter: Spuneați că ați adus lămuriri, clarificări legate de mall-uri. In hotărarea de guvern pe care am primit-o acum nu este clar in continuare cu centrele comerciale și cu obligația prezentării certificatului digital la intrarea in mall. Sunt doar excepții de la cei care /.../ Raed Arafat: Dacă aveți excepție cine să poată să intre fără, inseamnă că tot restul intră cu. Iar eu am să citesc... Staţi un pic... Reporter: Staţi puţin, ca să inţelegeţi intrebarea... Raed Arafat: Staţi un pic, vă rog, staţi un pic... Reporter: Eu stau, dar... Raed Arafat: Activitatea cu publicul in centrele și parcurile comerciale este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru cei care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare in vederea administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire in și din centre și parcurile comerciale. Ce nu este clar la acest articol, vă rog? Reporter: Nu știu, cred că citiţi altceva. Eu... Raed Arafat: Nu, dumneavoastră nu ştiu ce hotărare de guvern aveți. Reporter: /.../ Raed Arafat: Dumneavoastră citiți din altceva cred. Hotărarea de guvern este foarte clară. Deci avem clar că activitatea se face numai dacă intri cu certificatul cu vaccinat sau trecut prin boală. Eu ce v-am citit este un articol din hotărarea de guvern care a fost emisă acum. Reporter: Problema este că acest haos a apărut din cauza faptului că una este in decizia CNSU, alta se adopta in Guvern şi altceva se publică in Monitorul Oficial. Cum e posibil? Raed Arafat: Nu, eu v-am zis de la inceput aspectul că au fost anumite neințelegeri juridice, așa pot să le spun acum. Hotărarea CNSU este una foarte simplă și directă și vine cu propunerea măsurilor. Hotărarea de guvern, juriștii trebuie să o translateze in limbajul juridic și acolo, uneori, se mai intamplă o situație in care: intre ce vrem să zicem in hotărarea CNSU şi ce apare acolo nu este 100% compatibil. La acest moment au fost corectate, nu pot să vă spun unde s-a intamplat, cum s-a intamplat, cine, asta nu am cum; decat să vă spun că au fost corectate, au fost clarificate și la acest moment vor fi publicate ca să fie aplicate, așa cum le-am anunțat și acum cateva zile. Reporter: Da. Nu știu dacă m-ați ințeles. Ceea ce ați adoptat dumneavoastră in guvern, noile restricții aplicabile de astăzi, hotărarile de guvern, nu deciziile CNSU diferă de ceea ce s-a publicat in Monitorul Oficial. Cu alte cuvinte, ceea ce ne anunțați dumneavoastră acum că s-a aprobat in guvern, noi va trebui să verificăm in Monitorul Oficial dacă așa. Raed Arafat: Eu nu știu dacă a fost diferență intre hotărarea de guvern și Monitorul Oficial. Diferență intre hotărarea de guvern și CNSU da, a fost, aici nu avem ce ascunde, dar intre hotărarea de guvern și Monitorul Oficial nu știu să fi fost modificări. Nu am văzut astfel de modificări, dar v-am citit acum hotărarea care completează și vedeți că are in ea toate prevederile, nu stau să o citesc complet, că asta inseamnă să vă citesc hotărarea. O să o vedeți publicată și o să vedeți măsurile astea. Reporter: La ANAF, la primărie, oamenii care vor să iși plătească taxele vor putea intra fără certificat de vaccinare? Raed Arafat: Plata taxelor nu cred. Vor trebui să fie totuși fie să plătească online, fie așteaptă. Deci la acest moment am vorbit doar de prestațiile sociale, adică să ridice pensie, să ridice orice, dar nu că să intre să plătească alte chestii și aici chiar la orice chestie putem să găsim 100 de excepții necesare, nu vom aplica aceste excepții acum, adică nu am dorit să facem un lockdown total intr-o parte și toată lumea - unii bineințeles ziceau faceți lockdown total, acuma că se iau măsuri care totuși restricționează anumită mișcare și incearcă să protejeze suntem intrebați de ce nu dăm 100 de excepții. Nu avem cum. Sunt date excepții pentru a funcționa lucrurile normal in următoarele 30 de zile. Restul poate fi amanat sau peste tot se poate plăti online, deci toate aceste dări, toate aceste taxe sunt accesibile. Cred că este ghiseul.ro și acolo găsiți cum să le plătiți. Reporter: Şi in zonele unde nu sunt digitalizate aceste servicii? Adică vă intrebăm altfel: in momentul in care cineva nu-și plătește taxele și vine acasă notificare că nu și-a plătit taxa și poate să... Raed Arafat: La acest moment. Or, să știe toate toate instituțiile care sunt cu incasarea de taxe care este situația. Reporter: Putem vorbi de o amanare? Raed Arafat: Asta trebuie discutat la nivelul ANAF-ului și o să se discute cu ei. Din nou vă spun: la acest moment astea sunt măsurile care se iau. Nu se vor mai da alte excepții pentru intrare in clădiri publice. Şi la noi la minister și oriunde, cine intră prezintă certificatul verde. Vă dau exemplu și l-am mai dat: la Comisia Europeană am fost, secretar de stat, pașaport diplomatic cum au secretarii de stat, programat la o intalnire foarte importantă, nu aveam certificat verde, nu mă lăsau să intru. Primul lucru care m-au intrebat este certificatul verde. Puteam și eu să spun: excepție pentru cei care vin din altă țară și care au pașaport diplomatic și care sunt secretari de stat sau miniștri. Nu există! Deci au cerut certificatul verde inainte incă să mă intrebe cum mă numesc. Nu aveam certificat verde, nu mă lăsau să intru in clădire. Reporter: La fel, la piețe? Raed Arafat: Piețele sunt numai cu mască, nu este certificat verde pentru piețe. Raed Arafat: Am ințeles. La aeroport, pentru cei care trebuie să plece? Raed Arafat: Cei care trebuie să plece, in mod normal in ziua de astăzi oricum, nu ai certificat verde, nu ai asta, nu te lasă să pleci nicăieri. Reporter: Deci la acest moment și pentru /.../ Raed Arafat: Deci, la aeroport nu poți pleca din aeroport dacă nu ai așa ceva, nicio țară nu te mai primește. Aproape tot, este aproape blocaj complet pentru certificatul verde și... adică condiționat de certificatul verde și de testare in acest moment. Reporter: Aveți... in momentul acesta intr-un aeroport nu putem intra? Raed Arafat: In aeroport, la acest moment nu puteți urca in avion dacă nu aveți certificatul verde. Orice avion vrem să plecăm cu el, ne cere cel puțin testare, care este parte din certificatul verde. Reporter: De ce școlile private in acest moment au dreptul să funcționeze in online? Raed Arafat: Pentru că problema epidemică este prezența fizică. Noi nu putem să le interzicem să funcționeze online. Acolo nu mai este risc epidemiologic. Nu se infectează prin tabletă. Noi nu avem cum... Acolo e decizia la nivelul Educației și tot să fie vacanță, pentru că oricum incepea vacanța la o parte și s-a hotărat să fie vacanța de două săptămani. La școlile private se interzice prezența fizică, dar pentru protecția pandemică nu am cum să ii spun, să le spun școlilor private să nu țină cursuri online dacă vor, pentru că asta nu are nimic cu protecția epidemică, nu am... nu se infectează prin calculator copiii. Mulțumesc! Reporter: Legat de școlile private, am vrea să știm cine a modificat hotărarea de guvern și a scos articolul care privea școlile private? Raed Arafat: Nu era modificat, era doar nepreluat, pentru că au fost discuții juridice. Au venit diferite păreri și nu s-a inclus. In hotărarea CNSU era acolo articolul. Din cauza asta noua hotărare CNSU nu se referă la școlile private, că rămane valabilă cea care a fost. In hotărarea CNSU școlile private erau prevăzute și ele ca și școlile publice, cel puțin să se oprească activitatea fizică. La acest moment, faptul că nu s-a preluat, au fost discuții juridice, s-au clarificat acuma și s-au preluat in hotărarea de guvern. Reporter: Şi voiam să vă mai intreb legat de asta: articolul era in hotărarea de guvern care a ieșit in ședința de vineri sau nu? Raed Arafat: Era doar in hotărarea CNSU și nu a fost translatat in ședință, in hotărarea de guvern. Reporter: Şi există vreo anchetă in legătură cu această situație? Raed Arafat: Asta nu spun eu, dacă se fac anchete sau... Asta... deci eu vă spun, asta a fost situația și acuma s-a corectat, deci astăzi de la publicarea hotărarii vor fi corectate. Reporter: Dar totuși pe ce considerente pot cei din privat să facă școală online și cei de stat nu? Raed Arafat: Pentru că noi facem protecție. Nu este discriminare, este abordare diferită și privatul poate să abordeze, să dea vacanță sau să meargă online. Dacă dă vacanță va trebui să hotărască cand face recuperarea, dacă merge online nu face recuperare - același lucru pe partea publică. Deci, unde este decizia Ministerului Educației in acest sens, aici. Reporter: Dar nu ar fi fost mai logic să continue cu şcoală online decat să schimbe toată structura. Raed Arafat: Aici nu intru in acest amănunt, asta se discută, vă rog, cu Ministerul Educaţiei. Mulțumesc. Reporter: Bună ziua! Vă rog să ne spuneți dacă angajații din mall-uri trebuie să fie vaccinați, avand in vedere paralela cu instituţiile publice. Raed Arafat: Aceeași intrebare pe care am avut-o pe toate liniile. Din păcate, nu avem cum să obligăm, pentru că afectăm raporturile de muncă care trebuie reglementate printr-o lege. Deci, trebuie reglementate la nivel de Parlament, nu putem să reglementăm la nivelul hotărarii de Guvern. Reporter: In acelaşi timp, obligativitatea pentru angajați de a prezenta să spunem un test negativ a fost luată in discuție la momentul prezentării la locul de muncă? Raed Arafat: Aici poate să facă acest lucru inclusiv angajatorul, dacă le plătește, dacă vrem să facă din banii lor, va trebui din nou să fie treaba asta la nivelul legii și nu la nivelul hotărarii de Guvern. Reporter: Păstrand in continuare paralela cu accesul exclusiv pentru persoane vaccinate sau trecute prin boală, dacă este cazul unei școli private, să spunem așa, in care toți participanții sunt vaccinați, ei pot susține astfel de cursuri? Raed Arafat: Nu. Numai, la acest moment, online sau vacanța. Deci, la acest moment, hotărarea de guvern interzice prezența fizică. Mulţumesc. Reporter: Revin cu două intrebări. De ce se permite invățare online in școlile private, iar in cele de stat nu? Raed Arafat: Am răspuns acum. Reporter: Şi de ce mall-ul e deschis și școlile nu? Aţi spus că școlile se vor inchide ultimele. Raed Arafat: Deci, așa s-a zis, s-a luat decizia de a da vacanță la școlile publice și la acest moment oprirea prezenței fizice, inclusiv la școlile private. Vedeți, noi am zis școlile ultimele, dar noi am luat măsuri foarte dure și pe părțile celelalte, cu certificatul verde, cu limitarea accesului, cu tot, doar pentru persoanele la acest moment vaccinate sau trecute prin boală și in unele zone și pentru persoanele testate. Prezență la școală, prezența fizică s-a considerat că este bine să fie limitată o perioadă de timp, ca să controlăm acest val, printre alte măsuri. Nu se ia o singură măsură, se iau un grup de măsuri impreună, aşa că la acest moment explicațiile le-am dat pe această linie. Așteptăm să vedem dacă rămanem pe un platou, dacă continuă să crească; dacă incepe să scadă, cu ce viteză scade, ca să vedem cum reușim să ieșim, paralel, bineințeles. Am zis-o și in altă situație, singurul lucru pozitiv din tot ce se intamplă este că mai multă populație merge la vaccinare și cred că asta va fi, de fapt, pasul care ne va proteja de un alt val și care poate chiar să ducă la limitarea, la un anumit moment, a acestui val, dacă este, dar asta este ce pot să spun acum. Reporter: Vă rugăm o clarificare, cum mai merge lumea la starea civilă, la evidența populației, acolo de unde ridică certificatul de deces? Raed Arafat: Deci, certificatul de deces face parte din prestațiile sociale și vor intra acolo. Reporter: Iar starea civilă şi... Raed Arafat: La starea civilă, să știți, cel mai bine o să meargă probabil testați acolo ca să intre și nu cred... E o problemă. Ni se cere să fim testați cand plecăm din țară, ni se cere tot... dacă mergem la starea civilă, putem să ne testăm, pentru că certificatul verde de intrare in aceste spaţii merge și pe testare. Deci noi nu interzicem, noi condiționăm la acest moment că dacă nu ai anumite activități, celelalte activități te testezi, ești testat te lasă să intri in spațiile respective fără nicio problemă. Reporter: Așadar, pentru căsătorie: buletin... Raed Arafat: Buletinul și pașaportul... pașaportul v-am zis, de exemplu, in anumite spații este permis accesul pentru el, dar pentru alte prestații, este permis accesul dacă eşti testat și in clădirile... dacă vrei să intri in clădirile care nu sunt mall-uri şi asta trebuie să fii testat - și la pașaport, intri in mall unde este Biroul de Pașapoarte, arăți testul ca să intri acolo. Reporter: Fără test, fără vaccin sau fără să fi trecut prin boală nu ai cum să mergi... aceste servicii? Raed Arafat: Nu, numai cele sociale: pensie, ajutor de copii și așa mai departe. Reporter: Și aș dori să ne mai spuneți dacă după această lună de restricții mai dure, vedem totuși că ritmul imbolnăvirilor nu incetinește pe cat ne-am fi dorit, am putea să mergem mai departe cu impunerea certificatului verde și am putea chiar să il vedem obligatoriu in toate mijloacele de transport /.../? Raed Arafat: Nu, nu aș dori să speculez pe asta. Așteptăm să vedem cum evoluăm. Noi sperăm să reușim să controlăm situația, dar orice chestiune in viitor depinde de analiza care se face de mai multe persoane, de specialiști, să vedem cum evoluăm. La acest moment aceste măsuri sunt cele care sunt luate pentru următoarele 30 de zile și vedem cum evoluăm in aceste 30 de zile. Reporter: Vă intreb acest lucru pentru că așa cum a fost cazul in celelalte valuri de pandemie unul dintre factorii care au dus la creșterea cazurilor a fost acel transport in comun cu microbuze, nu in autobuze neapărat, oameni care merge la muncă impreună, care nici nu prea purtau măștile de protecție. Poate s-au schimbat lucrurile intre timp, dar vă intreb dacă am putea totuși să ajungem la măsuri extinse de obligativitate? Raed Arafat: Nu vreau să speculez pe măsuri, la acest moment astea sunt măsurile care le avem. Peste vreo 10 -15 zile, o să incepem să facem analize. Peste 21 de zile din nou, să vedem care este trendul și să vedem care e momentul potrivit ca să incepem să ieșim din aceste măsuri, dar asta trebuie să meargă paralel și cu acțiunile de vaccinare care, din fericire, incep să se intensifice. Reporter: Şi cu cele de control la capitolul sancţiuni... Raed Arafat: ... aici forțele de ordine publică, da, pot aplica sancțiunile care sunt prevăzute prin lege și hotărarile de Guvern. Mulțumesc! Reporter: Vă rog, in contextul in care nu există incă o lege referitoare la certificatul verde și in contextul in care Curtea de Apel din Cluj a decis că nu este legală adoptarea certificatului verde, e legal să vorbim in momentul de față de certificatul verde? Raed Arafat: Decizia Curții de Apel din Cluj nu este definitivă. Curtea de Apel din Cluj a mai avut și o precizare că vaccinurile nu sunt... cel puțin nu ințeleg... Nu imi aduc aminte exact ce zice acolo despre vaccinuri, dar oricum că ele nu sunt sau efectul lor nu este probat. Noi suntem acum impotriva acestei sentințe la Inalta Curte. Așteptăm să vedem ce zice Inalta Curte. Pană atunci, incercăm să controlăm situaţia sau facem pe linie medicală. Deci, dacă undeva ni se spune că nu este bine... Totuși, toată Europa le folosește. Există deja precedente, inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aşa că așteptăm să vedem ce zice Inalta Curte și apoi discutăm. Hotărarea nu este definitivă și nu este aplicabilă la acest moment. Reporter: Bun, dar in momentul de faţă nu există adoptată o lege referitoare... Raed Arafat: Există o hotărare de guvern, o aveți acum, iar legea are niște prevederi care ne permit să luăm măsuri de limitare a accesului, de limitare a circulației. Astea sunt prevăzute in lege. Noi, hotărarile de guvern le emitem in baza legii și Legea 55 prevede aceste lucruri. Reporter: Aţi spus mai devreme că prin tablete nu se infectează copiii de la privat. Am ințeles că dvs ziceți că trebuie să vorbim la Ministerul Educației de ce s-a luat decizia să avem vacanță două săptămani, insă intrebarea este atat timp cat anul trecut s-au putut inchide toate școlile, s-a făcut in online, acum de ce au rămas doar cele private? Raed Arafat: Pentru că la Ministerul Educației era o vacanță deja programată pentru o parte din copii și atunci s-a luat decizia să se meargă pe vacanță pentru o perioadă, după care să vedem, după analiză, ce se intamplă. La unele școli private deja vacanța a fost luată și, ca să nu o prelungească, i s-a lăsat dreptul să decidă: vor să rămană acasă, să prelungească vacanța sau să vină să facă online. Dar mai multe școli private au luat deja vacanța in care acum au intrat in ea copiii din sectorul public. Reporter: Am ințeles. Cine a fost de vină pentru transpunerea hotărarii CNSU greșit? Raed Arafat: Nu intrăm cu cine a fost de vină, că nu decid eu asta. V-am zis că au fost anumite aspecte de neințelegere intre partea de hotărare CNSU și aplicarea ei in hotărarea de guvern. Dacă vrem să arătăm cine e de vină sau ce s-a intamplat, nu o spun eu, asta trebuie să o spună cineva care face o cercetare administrativă pe această linie. Reporter: Dar ar trebui să fie cineva tras la răspundere? Raed Arafat: Nu eu decid acest lucru, să ştiţi. Reporter: Am ințeles. Şi o ultimă clarificare: in acest moment, la starea civilă, nu se poate intra decat cu certificat verde, cu test, vaccin sau....? Raed Arafat: Sau test. Dar credeți-mă că nu e o crimă că se cere un test, dacă intri acolo. Eu nu văd crimă in a cere un test dacă intri intr-un spațiu și poate că vei fi și fără mască. E un test. Deci se permite să se intre. Am exceptat din testele de intrare in clădiri numai chestiile care sunt efectiv cu impact direct pe om: pensia lui, ajutorul care il primește și aspectele care necesită ca omul să poată să intre fără să-i fie limitat accesul. Reporter: Tot legat de şcolile private, aţi avut discuții cu reprezentanții școlilor private? Raed Arafat: Eu nu am avut. Reporter: La nivel de guvern, mă refer, şi ce v-au cerut? Raed Arafat: Eu nu am avut. Nu ştiu dacă s-a discutat pe altă linie. Reporter: Şi pentru părinţi şi pentru şcoli, am vrea să ştim, peste 14 zile cu ce scenarii lucrați, in ce condiții se pot intoarce fizic la școală copiii? Raed Arafat: Cum v-am zis, nu vin acum cu asta. O să vedem ce o să facă și INSP-ul și toate analizele și o să revenim cu ele. Nu am acum ce suplimenta pe acest subiect. Nu am ce să adaug la asta. Vă rog. Reporter: Eu doar o clarificare aş vrea. Inţeleg că in momentul de faţă pentru zborurile interne nu ar fi nevoie de certificatul verde. Aşa este? Se discută dacă cumva ar trebui să fie introdus şi pentru zborurile interne? Raed Arafat: Nu am luat asta in considerare, dar o să verific care este situația. Deci intr-adevăr pentru zborurile interne nu este prevăzut un certificat verde, dar noi le tratăm ca și pentru transportul in comun, unde nici pentru autobuz sau un autocar nu este prevăzut certificat verde, e prevăzut să porți mască și să fii protejat. Şi așa este și pentru transportul intern aerian. Este aceeași regulă folosită. Reporter: Bun. Şi ca o clarificare pentru angajații din mall-uri, practic, ei trebuie să vină mereu cu hartie că sunt... Raed Arafat: Nu angajații. Angajaților nu li se aplică. Reporter: Nu! Că sunt angajați, asta zic. Ei ca să nu aibă certificat verde, ei trebuie să arate că sunt angajați. Raed Arafat: Normal! El trebuie să aibă legitimație de serviciu de acolo sau de undeva hartie că este angajat in mall. Reporter: Numai aşa poate să intre. Şi dacă ne puteți clarifica un pic la spitale. Care este exact situația acolo? Raed Arafat: La spitale nu sunt restricții, serviciile medicale sunt exceptate. Deci ca și la Justiție, unde avem acțiuni care sunt exceptate, și la Sănătate nu sunt limite. Reporter: Deci la fel? Raed Arafat: Da. Reporter: O ultimă clarificare, pentru că v-am intrebat despre sancțiuni și ințeleg că ele au rămas aceleași: vă rugăm să ne spuneți, cu cateva exemple, dacă, de exemplu, la primărie, la un ghișeu al statului, nu se respectă această regulă, ce pățește omul? Raed Arafat: O să vi le comunicăm, că nu le știu. Astea chiar sunt organele de ordine publică și organele de control care le au. Chiar nu le știu acum să vi le recit. Așa că putem să vi le comunicăm, dacă solicitați la noi, la minister, putem să vi le comunicăm exact așa cum ele sunt prevăzute in lege. Reporter: Din ce ştiţi dvs, au inceput deja să fie făcute controale la instituţiile de stat...? Raed Arafat: Au fost controale şi or să se facă. Deci garantat se vor face controale, pentru că aici suntem, cum am zis-o și altă dată, la ceasul al 12-lea. Trebuie implementate măsurile cat mai repede și trebuie respectate de toți. Reporter: Să zicem că omul care vrea să meargă la un ghișeu, vrea să forțeze intrarea in instituția de stat, fără să respecte regulile, dar, pe de cealaltă parte, funcționarul de la stat care i-ar permite, să zicem ipotetic, accesul, ce riscă? Raed Arafat: Astea sunt chestii ipotetice care, in primul rand, acela care vrea să forțeze, deja incalcă legea și, dacă se cheamă poliția, este imediat sancționat sau chiar are dosar penal, depinde despre ce este vorba, iar pentru angajatul care incalcă regula se iau măsuri in interiorul instituției impotriva lui, automat, pentru că a incălcat regula. Deci astea sunt legi, se aplică și asta este. Reporter: O ultimă intrebare, v-am adresat-o și data trecută: soluții pentru părinții care trebuie să stea acasă. Dumneavoastră spuneați că există, dar 75% din salariu se dă doar in cazul in care e predare online. Acum e vacanță. Ce soluții sunt pentru părinții care stau cu copiii? Raed Arafat: Aici, să ştiţi, nu am răspuns, trebuie să revenim cu el. Nu am răspunsul, trebuie să discutăm la alt nivel, impreună cu Ministerul Muncii să vedem și cu Ministerul Educației dacă sunt prevăzute soluții cu excepția cand este online. Dar acum, in acest moment, nu am cum să vă răspund la asta. Reporter: La inmormantări vom avea nevoie de certificat verde? Raed Arafat: La inmormantări!? Dar inmormantările unde se fac? Inmormantările se fac in aer liber, la cimitir. Deci acolo nu cred... Reporter: Şi in biserică... Raed Arafat: Pentru accesul in biserică, aveți regulile: se intră cu mască și distanță pentru credincioși de doi metri pătrați. Așa este prevăzut in hotărarea de guvern. Mulțumesc. Reporter: Putem vorbi de un lockdown de Crăciun in cazul in care situaţia...? Raed Arafat: La acest moment v-am zis: nu speculăm nimic, așteptăm să vedem evoluția. Mulțumesc mult. 2021-10-25 14:59:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_1754.jpgȘedința de guvern din 25 octombrieȘtiri din 25.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/sedinta-de-guvern-din-25-octombrieGalerie foto 2021-10-25 13:19:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_1658.jpgMesajul premierului Florin Cîțu cu ocazia Zilei Armatei RomâneȘtiri din 25.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-florin-citu-cu-ocazia-zilei-armatei-romaneGalerie foto Ziua Armatei Romane reprezintă un omagiu adus peste timp eroilor care au luptat pană la ultima suflare pentru țară, dar și un prilej de a le mulțumi tuturor celor care astăzi se dedică obiectivului de apărare a țării. Mereu la datorie, militarii și intreg personalul din structurile Ministerului Apărării ne fac cinste prin modul ireproșabil in care iși indeplinesc jurămantul de credință față de țară și ne reprezintă in diferite misiuni desfășurate alături de partenerii noștri internaționali. Curaj, profesionalism, responsabilitate și dăruire sunt calitățile prin care acești oameni se remarcă in fiecare dintre misiunile la care participă, fie că este vorba de asigurarea capacității de apărare a țării, reprezentarea Romaniei in teatre de operații sau misiuni desfășurate in sprijinul populației atunci cand situația o cere. In cei aproape doi ani de cand și țara noastră se confruntă cu pandemia, Armata Romană s-a implicat constant in efortul național de prevenire și combatere a răspandirii noului coronavirus și de vaccinare anti-COVID-19. Salut inițiativa Ministerului Apărării Naționale de a organiza in aceste zile un maraton de vaccinare sub deviza Impreună pentru viaţă, Impreună pentru viitor!. Le mulțumesc militarilor și personalului din structurile de apărare pentru că sunt alături de medici in această luptă pentru viață și imi doresc ca eforturile lor să fie ințelese și susținute de cetățeni. Florin Cițu, Prim-ministru al Romaniei 2021-10-25 13:12:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_1137.jpgBriefing de presă susținut de șeful DSU, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, la finalul ședinței de guvernȘtiri din 22.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-sustinut-de-eful-dsu-secretar-de-stat-in-ministerul-afacerilor-interne-raed-arafat-la-finalul-edintei-de-guvernGalerie foto [Check against delivery] Raed Arafat: Bună ziua! Astăzi o să vă prezint un briefing asupra situației din ultima săptămană, avand in vedere că nu vom mai ține conferința de presă pe care, de regulă, o țin in fiecare vineri după-masă, şi după aceea o să prezint şi hotărarile care au fost luate in cadrul guvernului in urma propunerilor date de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Deci, in intervalul 21 octombrie ora 10:00 - 22 octombrie ora 10:00 au fost inregistrate 15.410 cazuri de persoane nou-pozitivate, rezultate din 66.076 teste efectuate, dintre care 25.032 RT-PCR și 41.044 teste antigen. Dintre cei 357 de pacienți decedați, 324 au fost nevaccinați și 33 inregistrați ca vaccinați. Cei 33 pacienți vaccinați care au decedat aveau varste cuprinse intre 40 și 49 de ani și peste 80 de ani. Dintre pacienții vaccinați care au decedat, 27 prezentau comorbidități iar 6 nu prezentau comorbidități. Este raportat un deces anterior intervalului de referință, produs in luna septembrie 2021, al unui pacient din Maramureș. In intervalul de referință din ultimele 24 de ore au fost inregistrate in total 356 de decese. Astfel, au fost raportate de către Direcțiile de Sănătate Publică, 356 de decese in județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dambovița, Dolj, Gorj, Galați, Giurgiu, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea, Ilfov și municipiul București. Patru dintre decese au fost inregistrate la categoria de varstă 30-39 de ani, 14 la categoria 40-49 de ani, 39 la categoria 50-59 de ani, 78 la categoria 60-69 de ani, 128 la categoria 70-79 de ani și 93 la categoria de peste 80 de ani. Cele patru persoane decedate din categoria 0-39 de ani sunt un pacient de sex masculin din județul Maramureș de 38 de ani, nevaccinat, care nu prezenta comorbidități, un pacient de sex masculin din județul Galați de 35 de ani, nevaccinat, comorbiditățile nu au fost incă raportate, un pacient de sex feminin din județul Bacău de 38 de ani, navaccinată, comorbiditățile nu au fost incă raportate și un pacient de sex masculin din județul Sibiu de 33 de ani, nevaccinat, care prezenta comorbidități. Din totalul deceselor in ultimele 24 de ore, 261 prezentau comorbidități, 18 fără comorbidități și pentru 77 comorbiditățile incă nu au fost raportate. La cest moment avem 18.223 de persoane internate pe secții, dintre care 437 de copii, iar persoane internate in secțiile de anestezie-terapie intensivă sunt 1.848, dintre care 44 de copii. La acest moment, la nivel național, conform datelor furnizate de Ministerul Sănătății, avem alocat un număr de 1.689 de paturi; bineințeles, numărul internaților e ceva mai mare, dar uneori internații sunt in UPU, dar sunt internați pe secția de ATI, pentru a primi medicamentele și a fi urmăriți și de medicii de la ATI. La nivel național, incă există o rezervă operațională de 154 de paturi, din care 70 in Bucureşti, dar aici normal că trebuie să asigurăm și personalul și să asigurăm mutarea de personal pentru a le activa mai departe. La momentul la care vorbim, paturi libere in țară sunt zero și paturi libere de ATI, vorbim aici, la Bucureşti, sunt zero. Cel mai important lucru care se intamplă astăzi pe linia activării paturilor de ATI: a sosit o echipă de doi experţi din Danemarca, se află deja pe teritoriul Romaniei, la București. Ei vor analiza situația la Matei Balș in privința creșterii numărului paturilor de ATI, urmand ca la inceputul săptămanii viitoare să vină prima echipă medicală din Danemarca și care va activa in cadrul Spitalului Matei Balș, dacă vor considera că toate situația este ok. Ştim că avem și o echipă medicală din Republica Moldova, care lucrează la Iași. Și suntem in discuții cu alte țări pentru echipele medicale, așteptăm confirmări. De altfel, ieri am avut o videoconferință cu Centrul de coordonare a situațiilor de urgență din cadrul Comisiei Europene, cu toate țările membre, unde s-a discutat despre nevoile Romaniei și ale altor țări care sunt acum cu probleme și unde s-a stabilit cam ce ajutor urmează să ajungă in cel mai scurt timp și in Romania. Dintre ajutoarele deja sosite in Romania. Vorbim de Italia: 5.206 fiole de anticorpi monoclonali, care au fost distribuite de Ministerul Sănătății. Au ajuns medicamentele la 134 de unități sanitare cu paturi pentru tratarea unui număr de 2.603 pacienți. Ssprijinul care ni l-a acordat Ambasada Elveției, pe langă firma fabricantă de Tocilizumab, și aici vorbim de un număr de doze care urmează să ajungă - este, din păcate, unul limitat dar, cum știți, Tocilizumabul este una din problemele majore in toată lumea, nu numai in Romania, din cauza lipsei de livrare din partea firmei. Se găsesc alternative, acum se discută de alternative care pot să le inlocuiască. Austria a trimis mai multe medicamente de terapie intensivă și chiar acum aterizează in Austria un avion militar cu un echipaj SMURD, cu doi pacienți care au fost transferați in cursul zilei de astăzi in Austria. Incă mai suntem in discuții cu Ambasada Austriei și pentru alte categorii de sprijin, care la momentul potrivit vor fi anunțate. Germania - deja s-a finalizat partea oficială pentru dozele de anticorpi monoclonali și urmează să ajungă in Romania in următoarele zile, vom anunța cand vor sosi. Organizaţia Mondială a Sănătăţii - vor sosi intai un număr de teste de antigen, dar se lucrează și pe aducerea concentratoarelor de oxigen, care urmează să sosească și vă vom anunța cand vor sosi. Totodată pot să spun că Polonia, pe langă ajutorul pe care l-a acordat, incă ne-a mai oferit anumite echipamente și materiale, analizăm nevoia pentru ele, iar astăzi se face al doilea transfer de pacienți către Polonia, care sunt, din ce știu, pe drum deja, din Iași de data asta, către localitatea /Loţ/. Continuă și sprijinul Ungariei, cu preluarea de pacienți. Sunt peste 30 de pacienți acolo deja și acest sprijin continuă, sunt in discuții cu colegii noștri de la Centrul de coordonare și de la județele limitrofe frontierei pentru trimitere de pacienți, la nevoie. Deci, cam astea sunt situaţiile la acest moment. Apelul nostru pentru diferite categorii de materiale, inclusiv pentru echipe medicale, pe langă faptul că a fost afișat la Uniunea Europeană, noi acum mai multe zile l-am afișat și pe site-ul de sprijin pentru dezastre al NATO. Și de acolo, de fapt, unele țări au aflat și au revenit să se intereseze pentru a acorda sprijinul. Dacă imi permiteți, o să intru in detaliile despre ultima săptămană și evoluția pe săptămana trecută. Deci, știm bine că in 10 septembrie aveam doar 2.520 de cazuri, astăzi, 22 octombrie, avem 15.410 cazuri. Dar in perioada săptămanii trecute am atins inclusiv 18.000, şi este o cifră extrem de mare. Acum vedem că suntem undeva pe la 15.000-16.000, 14.000. Chiar dacă ne vom stabiliza momentan la această cifră, cifra este una foarte mare, ceea ce inseamnă un impact major pe sectorul sanitar. Pacienții in ATI. In 16 octombrie, am avut 1.739 de pacienți, acum avem 1.848 de pacienți in Secțiile de ATI. Și reamintesc că in 10 septembrie aveam 543. Pacienții decedați, cifrele le-ați văzut, s-au atins chiar cifre record, din păcate, astăzi fiind la 353. Dar am și depășit recordul de 500 de cazuri, recent. Din raportul INSP-ului pe perioada 11 - 17 octombrie, 92,1% din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate; in săptămana 11 - 17 octombrie, 72,3% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate și, de la inceputul pandemiei pană in prezent, 85,7% din totalul deceselor a fost la persoane de peste 60 de ani varstă. Ca și evoluție, localități care se situează intre 1 și 3 la mie in continuare scad, dar crește numărul localităților care sunt peste 3 la mie. Deci, intre 1 și 3 la mie scade numărul, dar crește numărul celor peste 3 la mie. Și dau exemple: 37 in Alba au fost săptămana trecută, acum sunt 63; 46 - Arad, acum sunt 65; 42 - Argeș, acum sunt 86; Bacău - 24, acum sunt 44; Covasna erau trei, acum sunt 17; Dambovița erau 33, acum sunt 77. Cifrele astea arată că incă este o creștere a incidenței pe ultimele 14 zile, in toate localitățile, in toate județele din țară. Localitățile monitorizate peste 3 la mia de locuitori: in 9 septembrie monitorizam doar 49 de localități, iar in 21 octombrie, astăzi, monitorizăm 2.021 de localități care sunt cu incidență peste 3 la mie. Localități carantinate la acest moment avem in județele Bihor, Maramureș, Botoșani, Iași, Ialomița, Dambovița și Mehedinți. Pe linia medicală, solicitări de transfer intre 24 septembrie și 1 octombrie au fost de 1.012 cazuri; solicitări de transfer intre 2 octombrie și 7 octombrie au fost 714 cazuri - deci, numărul solicitărilor de transfer a crescut semnificativ; solicitări de transfer intre 8 octombrie și 14 octombrie sunt 1.086 de cazuri și solicitări de transfer intre 15 octombrie 21 octombrie - 953 de cazuri. Personalul medical detaşat intre 9 septembrie şi 21 octombrie a ajuns la 1.861 de persoane de diferite categorii, care au fost detaşate intre spitale pentru acordarea sprijinului colegilor lor care lucrează in secţii sau spitale cu puţin personal. La asta se adaugă inclusiv studenţii la medicină, unde am mobilizat un număr semnificativ de studenţi de la facultăţile de medicină din ultimii ani, care ştiţi că, prin lege, se consideră că ei au, pe durata stării de alertă, dreptul de liberă practică, ca asistenţi medicali, şi care activează in diferite unităţi medicale. Situaţia comparativă in Unităţile de Primiri Urgenţe. Intre 8 şi 14 octombrie am avut 11.000 de cazuri, din care 7.802 confirmate; intre 15 şi 21 octombrie am ajuns la 14.563 de cazuri, din care 9.991 de cazuri confirmate COVID-19 pozitiv. Și aici este problema: că o parte importantă din aceste cazuri rămane in UPU pană se găsesc locuri pentru internarea lor, o parte pleacă acasă, fiind in stare uşoară, şi o parte, chiar fiind ingrijiţi la nivel de terapie intensivă, din păcate totuşi decedează, fiind ajunşi tarziu şi fiind in stare critică. In lumina datelor pe care le avem aici, acum a fost aprobată hotărarea de guvern care modifică hotărarea prelungirii stării de alertă, aflată in vigoare, şi vine cu anumite măsuri suplimentare, dintre care o să le menţionez pe cele mai importante - hotărarea deja vi s-a comunicat. Sunt interzise evenimentele private - nunţi, botezuri, conferinţe, workshopuri - pe durata de 30 de zile. Atrag atenţia, aici, că hotărarea de guvern este valabilă pană la data in care a fost emisă ea original, aşa că hotărarea CNSU este pe 30 de zile, dar acum s-a prelungit pană la finalul actualei hotărari şi se prelungeşte din nou cand prelungim hotărarea de stare de alertă in următoarea perioadă. Doi. Restricţii la magazine, limitarea programului intre 5:00 şi 21:00. Iar de la ora 22:00, pe intreg teritoriul ţării va fi interzisă circulaţia, cu excepţiile pe care le cunoaşteţi, la care se adaugă persoanele vaccinate sau trecute prin boală şi care trebuie să prezinte organelor de control certificatul respectiv. Și atenționăm că folosirea unui certificat care este fals, care este imprumutat sau care nu este al persoanei respective duce la deshiderea uni dosar penal, se consideră infracțiune. Așa că, atenționăm oamenii care vor ieși să folosească doar certificatele lor proprii cand le prezintă organelor de control. Totodată, accesul in toate zonele care nu sunt esențiale - nu intră aici farmaciile, magazinele alimentare - se face numai folosind certificatul verde pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală. Pentru magazinele esențiale se intră cu măsurile de sănătate publică, dar fără certificat verde, in rest se intră pe certificat verde, persoane vaccinate sau trecute prin boală. Copiii care sunt sub varsta vaccinării nu pot intra in spațiile respective decat dacă sunt insoțiți de un adult care este cu certificat valabil de vaccinuri sau trecut prin boală. Pentru magazinele alimentare din interiorul centrelor comerciale, adică mall-uri, se va intra numai cu certificatul verde, pentru că in mall nu se va putea intra decat cu certificatul verde, cum am zis, vaccinat sau trecut prin boală. S-a abilitat Ministerul Educației să emită ordinul pentru introducerea vacanței pe 14 zile in tot sistemul școlar. Aici vorbim inclusiv de after-school-uri, care sunt menționate in hotărarea de guvern, și rămane doar la nivelul de creșe, ele sunt singurele care vor rămane deschise. Da, se aplică la toți regula și va fi comunicat acest lucru la toată lumea. Rămane valabilă livrarea la domiciliu, valabilă după orele 21:00 și pe durata nopții, deci, asta nu se oprește. Iar la intrare in clădirile publice, in clădirile oficiale este obligatorie prezentarea certificatului verde pentru vaccinat sau trecut prin boală sau testat pentru toți care sunt din afara sistemului care lucrează in clădire respectivă, adică, vizitatori, oameni care vin cu orice treabă vor trebui să prezinte certificatul, asta la nivelul clădirilor publice. Iar la nivelul clădirilor private, pentru organizațiile care sunt cu peste 50 de persoane, atunci se va prezenta, la fel, certificatul verde pentru vaccinați, trecuți prin boală sau testați. Pentru introducerea acelorași reguli angajaților din clădirile respective, aici nu se poate acest lucru să se realizeze prin hotărare de guvern și va fi realizat prin modificare legislativă, propunerea legislativă fiind, din ce am ințeles, trimisă deja la Parlament. Cam astea sunt măsurile din următoarea perioadă. Activitățile competițiilor sportive, să nu uit asta, vor fi desfășurate fără public in următoarea perioadă. Sunt interzise bineințeles concertele, spectacolele in aer liber, iar la nivel de cinematografe, la nivel de teatre, capacitate de 30%, dar cu certificat verde, testat sau trecut prin boală. La fel restaurantele, vor continua să funcționeze in condițiile in care funcționează doar pentru persoanele cu certificat verde sau cu trecere prin boală, dar cu limitarea programului pană la orele 21:00. Cam asta sunt măsurile. Vă răspund la intrebări. Vă rog! Reporter: Bună ziua! Domnule doctor, ne puteţi explica cum vor merge romanii să-şi plătească taxele la primărie, să intre intr-o instituţie publică, dacă aceştia au nevoie de certificat verde? Raed Arafat: Să organizeze primăria primirea lor printr-un ghișeu sau altceva. Deci, la acest moment, pentru următoarele zile, asta este regula. Dacă este vorba de taxe, mai poate să aștepte plata taxelor, poate, sau primăria poate organiza un ghișeu sau o altă soluție dacă este ceva de urgență, astfel ca persoana să poată să obțină ce are nevoie. Dar regula de intrare in clădiri este stabilită, și soluția cea mai bună, bineințeles, rămane ca persoanele respective să ajungă să obțină certificatul verde de vaccinat fără să treacă prin boală, sper, şi atunci bineințeles nu vor mai avea probleme - cel puțin in această perioadă, in care cu toții vedem prin ce trecem și care este rezultată, de fapt, din procentul foarte mic al persoanelor vaccinate in Romania. Reporter: Şi referitor la centrele comerciale: in mall-uri sunt și farmacii și alimentare... Raed Arafat: Tot ce este in mall numai cu certificat verde. Dacă n-ai certificat verde, te duci la o farmacie care nu este in mall; este plin. Dacă nu ai certificat verde, te duci la magazine care nu sunt in mall, adică la magazine alimentare. Haideți să fim serioşi! Adică intră pe ușa intrării de la mall și imi spune că merge la supermarket, după care te trezești cu el in cinematograf! Deci, nu va merge acest lucru. Reporter: Din punctul dumneavoastră de vedere, hipermarketurile sunt centre comerciale sau se incadrează la magazine esenţiale? Raed Arafat: Esențiale sunt magazinele de alimente și tot ce vinde partea alimentară, care este esențială. In rest, mall-uri etc., se intră cu certificat verde. Mulțumesc! Reporter: Domnule Arafat, urmează o perioadă in care romanii au niște zile libere - discutăm despre Sfantul Andrei, 1 Decembrie. Este o minivacanță acolo și mulți probabil că au planuri de a pleca in concediu. Raed Arafat: Dacă ii primesc alte țări! Reporter: In Romania se mai poate pleca in concediu? Raed Arafat: Părerea mea este că cel mai bine acum este să stăm unde am fost - pentru că, atenție, ce n-am zis: și la unitățile de cazare vor trebui să fie prezentate certificatele verzi; inclusiv in hoteluri. Reporter: Dar nu test, da? Raed Arafat: Nu test, da. Reporter: Deci, numai certificatul /.../. Raed Arafat: Da, exact. Adică, e clar: n-ai certificat de vaccinat sau de trecut prin boală, nu poţi să te cazezi in hotel. Şi asta cred că este aplicat deja in foarte multe țări din Europa. Eu am văzut acest lucru mergand la o ședință la Ljubljana, la președinția slovenă, și primul lucru care s-a cerut la hotel, la cazare, a fost certificatul verde. Adică, nu suntem singurii care aplicăm astfel de reguli la acest moment. Reporter: Cei care vor să plece din localitate vor putea face acest lucru in perioada de interdicţie? Raed Arafat: In orele de interdicție numai dacă au un motiv care este stabilit printr-o declarație pe proprie răspundere sau dacă sunt vaccinaţi sau trecuți prin boală. Reporter: Şi aş vrea să vă rog să mă lămuriți puțin: era specificată telemunca acolo... Raed Arafat: Ăsta este un aspect pe care nu l-am menționat și intr-adevăr o să-l subliniez: deci, toate instituțiile, publice, private, să treacă dacă se poate la telemuncă pentru 50% din personal. Acolo unde nu se poate, atunci activitate in schimburi pentru persoanele care activează acolo. Adică și activitate decalată, dacă nici in schimburi nu se poate. Adică trebuie analizat, dar preferabil in următoarele 30 de zile. Și acum incepem cu perioada Hotărarii de Guvern pe următoarele 14 zile. Important este să reducem cat mai mult mobilitatea și interacțiunea intre noi. Și, poate, cea mai importantă chestiune pe care nu am menționat-o și o să o spun acum, dacă imi permiteți: masca devine obligatorie peste tot; se anulează toate excepțiile pentru mască, gen: birou cu 5 persoane vaccinate, cu 10 persoane vaccinate. Iar in exterior singurele activități care răman fără mască sunt activitățile sportive individuale sau dacă se practică sport in condițiile pe care le prevede Hotărarea, atunci este ok; in rest, masca devine obligatorie in următoarea perioadă. Reporter: Și atunci cand suntem singuri pe stradă, mai există această excepție? Raed Arafat: Nu mai există, acum masca este obligatorie, cum am avut-o candva, ne-am intors la situația pe care am avut-o. Iar dacă ești, bineințeles, intr-o activitate de sport, jogging, una, alta, acolo poți fără mască, dar asta este excepția care există. Reporter: Ați dat niștre cifre dumneavoastră: 16 octombrie - 2.500 de noi cazuri, astăzi avem peste 15.000. V-aș spune și că pe 16 martie 2020, cand s-a instituit stare de urgență in Romania, aveam zece noi cazuri, 168 in total. Acum, in această situație, nu credeți că ar fi necesară stare de urgență? Raed Arafat: Lucrurile au evoluat și noi am explicat intotdeauna că măsurile pe care le luăm acum nu neapărat să fie identice cu măsurile care se luau la inceput, pentru că s-a aflat mai mult despre virus, știm care este problema, știm cu ce se poate preveni, știm cum se poate preveni și, in același timp, cand se analizează la nivelul CNSU-ului, se analizează inclusiv impactul asupra altor sectoare, nu numai pur și simplu asupra sectorului sanitar, adică, și sectorul economic și tot. Măsurile care se iau acum sunt menite să limiteze accesul celor care nu sunt vaccinați. De ce? Pentru că ei dacă se imbolnăvesc, mai ales dacă ei sunt cei care se imbolnăvesc, ei ajung la spital și la Terapie Intensivă, după cum vedem, și, in final, este una din soluțiile pentru a atenționa oamenii că este o soluție care există la acest moment, bineințeles este dreptul lor să o refuze, dar atunci să respectăm regulile care sunt aici. Reporter: Și o singură intrebare, atat: nu credeți că am depășit acel punct, suntem in situația in care nu există oxigen in spitale, nu există medicamente, nu există medici, nu există paturi, suntem țara cu cea mai mare mortalitate din lume in acest moment, discutăm despre un dezastru? Raed Arafat: Eu mă bucur că se sesizează acest lucru. Noi am zis foarte mult despre această posibilitate cand se vorbea peste tot despre faptul că măsurile sunt exagerate și că ce facem este exagerat și că oamenii nu trebuie să respecte măsurile de sănătate. Așa că eu mă bucur că la acest moment sesizăm in ce situație suntem, măsurile care se iau sunt măsuri care sunt menite să reducă, cum am zis, contactul și să reducă mobilitatea și vedem cum evoluăm mai departe. In același timp, pentru sistemul sanitar facem absolut tot posibilul să rezolvăm toate problemele. Dar cum ați zis dumneavoastră, suntem intr-o situație de dezastru; definiția unei situații de dezastru este că cererea este mult mai mare decat posibilitățile care există la indemană la momentul respectiv. Din păcate, am văzut alte țări care au trecut prin această situație, cand nu aveau armă de luptă, și anume, vaccinul. Noi am intrat in situația asta in prezența vaccinului, pentru că majoritatea noastră a refuzat să se vaccineze. Puteam să evităm această situație. Acum, rolul nostru este să facem tot posibilul să trecem cu cel mai mic impact posibil prin această situație, pe care n-a dorit-o nimeni. Reporter: Aș avea nevoie de o precizare pentru inceput. Persoanele testate, deci, nu au voie pe stradă după ora 22:00, cele care nu sunt vaccinate. Raed Arafat: Nu, nu. Reporter: Și știm și care e explicația pentru acest lucru? Raed Arafat: Da. Deci, explicația este că vor ieși numai persoanele care sunt vaccinate sau trecute prin boală, care au imunitate, nu persoanele testate, care pot să se infecteze dacă ajung undeva și să ajungă la spital mult mai ușor decat cei care sunt vaccinați sau trecuți prin boală. Reporter: Păi, și persoanele vaccinate pot să ajungă la spital, și ele se pot infecta. Raed Arafat: Mult mai puțin. Citiți, vă rog, cifrele și vedeți că procentele sunt elocvente și arată foarte clar care este procentul celor care ajung in spital, care ajung in ATI și care și decedează, fiind vaccinați. Și am spus la un moment, inregistrați ca vaccinați, că știm foarte bine că unii sunt cu certificatele cum sunt obținute și cu vaccinarea cum este făcută; chiar am avut recunoașterea unuia inainte, din păcate, să decedeze, unui tanăr la Sibiu care a zis foarte clar că certificatul lui de vaccinat nu este unul real. Dar e foarte greu să depistăm aceste chestii, la acest moment. Nu vanăm pacienții care vin, noi incercăm să le rezolvăm problema. Dar testații sunt vulnerabili, dacă se infectează, să facă forme grave, să ajungă la ATI. Ei nu sunt identici cu vaccinații sau trecuții prin boală, care au un sistem imunitar care are memorie, este activat și care poate reacționa la virus altfel decat o persoană care nu este vaccinată sau trecută prin boală. Reporter: Cursurile de instruire sunt și ele interzise, la fel ca workshop-urile? Raed Arafat: Da. La acest moment, toate aceste activități se pot trece pe online și pe programele europene s-au acceptat cursurile care sunt finanțate de programele europene să se facă inclusiv online, astfel incat, in astfel de situații, cum suntem acum, să poată să treacă pe online. Nu să se intalnească la conferințe, la cursuri etc., care se organizează in hoteluri și in diferite locuri, și cu aglomerație și după ce stai 5-6 ore in incăpere; unii mai lasă masca, alții nu mai respectă regulile. Așa că toate aceste activități trec la online, dacă se dorește, sau se amană, dacă se dorește. Reporter: Voiam să vă mai intreb dacă ne-am putea confrunta cu o criză de seringi, pentru că ințelegem că s-a intamplat asta la un centru de vaccinare dintr-un mall... Raed Arafat: La cest moment nu știu să existe criză de seringi, știu că avem stocuri și am distribuit pană acum tot ce s-a solicitat. Stocurile se verifică, de regulă, Comitetul Național de Vaccinare, dacă sesizează orice problemă, ne solicită să realizăm achiziții pentru a completa. Reporter: Pentru că vine iarna, instalațiile pe cablu ar trebui să aibă acces cu certificat verde? Raed Arafat: Adică? Reporter: Cele de la munte... Raed Arafat: Stați să ajungem acolo, dar e posibil că da, nu pot să spun acum. Nu este decisă treaba asta incă, să vedem cum evoluăm, să vedem dacă reușim să controlăm situația cat mai repede și cat mai mult să se vaccineze, pentru că singurul lucru pe care pot să il spun, pe care il vedem - cel puțin pozitiv, din ultima perioadă - este creșterea semnificativă a numărului persoanelor care se vaccinează cu prima doză. Deja am trecut de 60.000 intr-o zi. Eu sper ca acest lucru să continue și să crească și cu asta poate reușim să prevenim un alt val mai tarziu și să limităm situația actualului val in următoarele săptămani. Reporter: Și voiam să vă intreb dacă aveți cumva o opinie pe următoarea situație, din punctul dumneavoastră de vedere, că sunteți specialist: parlamentarii canadieni sunt obligați să se vaccineze. La noi ar trebui să se intample asta cu parlamentarii romani? Raed Arafat: Nu am ințeles. Reporter: Parlamentarii canadieni sunt obligați să se vaccineze. In opinia dumneavoastră, ar trebui... Raed Arafat: Este legea la parlament. Credeți-mă că vaccinarea obligatorie s-a discutat mult. La noi, legea noastră nu vorbește de vaccinare obligatorie, vorbește de vaccinare sau testare obligatorie. Cand se va dezbate la parlament, se va decide acolo. Cum am zis, este o lege care la acest moment urmează să fie dezbătută la parlament. Reporter: Și aș mai vrea o precizare, ultima: dacă toate aceste restricții se vor aplica de luni. Raed Arafat: Da, exact așa este. Deci, de luni intră in vigoare. Reporter: Bună ziua! Apropo de mall-uri voiam să vă intreb, referitor la cei nevaccinați care vor să se vaccineze in centrele din mall-uri, cum pot intra ei acolo? Raed Arafat: Deci, dacă intră la centrul de vaccinare din interiorul mall-ului nevaccinați, poate că va intra insoțit la centrul de vaccinare, o să vedem care va fi soluția. Dar asta nu va fi ca scuză pentru că iți spune că mă duc să mă vaccinez, el este oricum nevaccinat, adică, nu are nici imunitate, nici nimic, așa că cel mai bine e să evite mall-urile pentru centrele de vaccinare și să meargă la centrele clasice, care nu sunt in interiorul mall-urilor. Reporter: Și dacă totuși merge, doar insoțit, spuneți. Raed Arafat: Deci, acolo se va reglementa situația asta impreună cu CNCAV, dacă avem centre in interiorul mall-urilor. Dar, repet, mall-urile, intrarea in ele la acest moment va fi controlată prin certificatul verde la intrare. Și, repet, copiii care sunt sub varsta de vaccinare nu pot intra decat insoțiți de o persoană adultă, părinții, bunicul, cineva care prezintă certificat de vaccinare sau de trecere prin boală, deci, certificat verde cu aceste caracteristici. Reporter: O precizare referitor la birourile cu mai puțin de 50 de persoane, acolo tot va trebui certificat? Raed Arafat: Nu, la privat... Deci, atenție, la public, indiferent, va trebui; la privați, la entitățile private, de la 50 in sus va trebui. Reporter: Pentru activitățile religioase, pentru că am văzut că acolo nu e nicio mențiune nouă, vă gandiți... Raed Arafat: Se menţionează faptul că va trebui să fie doi metri pătrați asigurați. Reporter: Dar adeverință de vaccinare, nu neapărat certificat... Raed Arafat: Nu, la acest moment, nu, acolo nu. S-a decis să nu fie condiționare, dar va trebui mască, bineințeles, și doi metri pătrați pe persoană. Reporter: Dar cum se explică, pentru că in aer liber... Reporter: Exact, sunt foarte multe probleme acolo, oamenii nu respectă măsurile, am văzut și imaginile. De-asta vă intrebam, dacă cumva luați in calcul...; Raed Arafat: Deci este o decizie luată la nivelul CNSU. Au fost discuții in acest sens, este o decizie luată la nivelul CNSU, din acest punct de vedere. Reporter: Ne puteți spune și argumentele științifice care au fost invocate? Raed Arafat: Cum v-am zis, sunt măsuri care se iau, nu e neapărat să ai argument științific pentru această măsură. E o măsură decisă. Nu inchidem activitățile religioase, dar punem condiția de doi metri, mască, distanță. E o decizie luată la nivelul CNSU și este o decizie votată la nivelul CNSU. Sunt mai multe aspecte care se iau in considerare, pe langă baza științifică care se oferă de către medici. Asta este decizia luată la acest moment. Reporter: Și apropo de asta, o opinie, dacă imi permiteți, cumva intre cele două zone: am văzut cazul Episcopului Devei și Hunedoarei, care a incetat din viață in urma unui stop cardiorespirator la a treia doză, avand a treia doză. Este o situație care ii ingrijorează pe oameni și ii face cumva să nu se mai vaccineze. De aceea, vă intreb care este opinia dumneavoastră? Raed Arafat: Dar cum a intrat in stop cardiorespirator? Mă intrebați ceva despre care eu nu știu, nu știu cum s-a intamplat. Poate că nu are nicio relație a treia doză cu ce s-a intamplat acolo. Faptul că a luat a treia doză, după care i s-a intamplat ceva, poate să fie total disociat. Nu are rost să le asociem, să le legăm una de cealaltă. Cum am zis altădată, sunt peste patru miliarde de oameni vaccinați in lume și lumea merge mult mai bine in multe zone decat mergem noi acum, unde s-a ales ca 70% să nu se vaccineze. Dar, cum am zis, mă bucur că crește și să vedem cu cat va crește mai departe /numărul persoanelor care se vaccinează/. Reporter: Bună seara! Aș vrea să lămurim o chestiune: există anumite centre comerciale care nu sunt mall-uri, sunt hipermaketuri, există un magazin mare de unde vor să iși cumpere oamenii alimente, iar pe hol, la intrare, există un culoar in care sunt mai multe magazine - de haine, de diferite lucruri, hipermaket. Asta intră in categoria mall-uri? Raed Arafat: Dacă este fără control la intrare, atunci fiecare magazin se controlează singur. Asta inseamnă că atunci cand se intră in magazinul respectiv, trebuie să fie controlat certificatul verde. Reporter: Adică și acestea intră. Raed Arafat: Normal. Deci, trebuie să fie controlat certificatul verde oriunde. Excepție - doar cand se intră in magazinele care sunt de alimentație, magazinele esențiale, farmacii și așa mai departe. Reporter: Și aș mai vrea să lămurim o chestiune cu accesul in instituțiile publice. O persoană care nu lucrează in instituție, dar vrea să iși plătească o taxă, vrea să intre, poate să intre și cu test? Raed Arafat: Instituția poate să organizeze modul in care va face acest lucru, dar nu se poate intra fără certificat verde, dacă in instituție lucrează peste 50 de persoane, dacă este o instituție privată. Dacă este o instituție publică, este aplicabil certificatul verde și instituția găsește soluție pentru a rezolva problema celor care trebuie să plătească ceva de urgență. Altfel, instituțiile respective, primăriile știu că această regulă este pe următoarele 30 de zile și amană pentru oamenii respectivi plata pană vedem cum vom evolua. Reporter: Dar intr-o instituție a statului omul poate să intre... Cand spuneți certificatul verde vă referiți că poate și prin vaccin, și prin teste, și prin trecere prin boală? Raed Arafat: La clădirile respective, da. Reporter: Adică se acceptă testul in instituțiile... Raed Arafat: La aceste clădiri, da. Nu la magazine. Reporter: Pe banii cui trebuie să... Raed Arafat: Pe banii persoanei. Pentru că persoana alege să nu se vaccineze gratuit, atunci testul, măcar, este plătit de către persoana respectivă. Și poate să fie test antigen pe 48 de ore sau test RT-PCR pe 72 de ore. Reporter: Iar la mall nu e voie cu test, la mall trebuie dovada vaccinării sau a trecerii prin boală. Raed Arafat: Exact, da. Reporter: Spuneați că se poate cumva prelungi/amana plata unor taxe. Au fost discuții deja cu Ministerul Finanțelor? Raed Arafat: Nu, asta decide fiecare autoritate. Deci, in ceasul al 12-lea să ințelegem că sunt reguli pe 30 de zile, pe care le vom respecta și le vom aplica. Reporter: Mulțumesc. Raed Arafat: In rest, va găsi fiecare soluții să respecte aceste reguli și să faciliteze ce trebuie rezolvat pentru fiecare persoană, dacă este ceva urgent. Iar, cum am zis, la intrarea in clădiri, și testul merge. Adică persoana, dacă e testată cu un test antigen, poate să meargă acolo, dacă are ceva de obținut. Acolo nimeni nu oprește persoana respectivă să facă testul și să meargă. Reporter: Bună ziua! Domnule Arafat, s-au făcut niște calcule, niște scenarii cu cat vă așteptați să scadă rata de infectare după aceste 30 de zile de măsuri? Raed Arafat: E foarte greu de spus. O să vedem, poate in primele zile la 14 zile, dacă măsurile sunt respectate. După care INSP, normal, va face analiză in acest sens. Dar ca să obținem măsuri, nu ne așteptăm inainte de 14 zile. Și ca să le menținem și să continue să scadă, probabil că va fi nevoie de incă 7-14 zile. Din acest motiv, măsurile din hotărarea CNSU sunt pentru 30 de zile. Reporter: Scenariile dvs., cifrele pe care le analizaţi ce vă spun, ne aşteptăm după aceste 30 de zile la incă 30 de zile de restricţii sau speraţi să...? Raed Arafat: Nu ştiu acest lucru, e foarte greu să prezicem acum. Să sperăm că vedem un impact la aceste 30 de zile, după care să vedem ce va urma şi sperăm că in perioada asta, de 30 de zile, oamenii, cum am zis şi altădată, să se gandească foarte serios să meargă la centrele de vaccinare, să se vaccineze. Reporter: Aţi pomenit, aţi menţionat sintagma dezastru sanitar, aţi spus zero paturi la ATI in toată ţara, zero paturi la ATI in Bucureşti, echipă de specialişti din Danemarca, care vine să analizeze situaţia, să vadă ce se poate face, echipe de specialişti din alte ţări, care sunt aşteptate. Domnule Arafat, aş vrea să vă mai intreb: de astă vară toată lumea ţipa că ne vom aştepta la un val care ne va năuci - ne uitam la Untold, ne uitam la plaje, ne uitam la tot ce se intamplă, nu s-au pus restricţii la momentele respective. De ce nu s-au chemat, după informaţiile dvs., aceste echipe de specialişti din Danemarca sau de unde vin ei mai devreme, de ce nu s-au luat măsuri mai din timp? Raed Arafat: Astea sunt echipe care vin să ajute in perioada unei suprasolicitări a sistemului, nu se cheamă inainte preventiv. Reporter: Nu era previzibilă această suprasolicitare a sistemului? Raed Arafat: Preventiv nu se cheamă. Cand activăm astfel de mecanisme... Protecţia civilă europeană se activează in timpul unui dezastru, nu se activează inaintea unui dezastru. Preventiv nu avem cum, nu există. Reporter: Nu, mă refer la specialişti, care puteau fi invitaţi... Raed Arafat: Şi specialiştii, la fel. Echipamente acum există, ştiţi că am preluat de la Unifarm, printr-o hotărare a CNSU, peste 300 de ventilatoare suplimentare, deja am inceput să le distribuim, deci creşterea numărului paturilor este posibilă. Dar normal că personalul nu e suficient şi din cauza asta am apelat şi la echipe suplimentare din afară. Reporter: In opinia dvs. de specialist, putea fi prevenit acest dezastru dacă se luau măsuri? Raed Arafat: Da, dacă mergea lumea să se vaccineze, sută la sută. Mulţumesc! Vă rog! Reporter: Bună ziua! In condiţiile in care doar creşele private şi publice vor rămane deschise, ce soluţie au părinţii care trebuie să stea acasă cu copiii? Raed Arafat: Se poate şi trece online la activitatea de muncă. Astea sunt aspecte care vor fi explicate şi există soluţii pentru ele, deci nu avem altă soluţie. Ştiu că sunt multe intrebări, am mai trecut prin aceste situaţii şi intotdeauna au fost soluţii. Normal, cine stă acasă, din ce ştiu, are o anumită compensare. Și, mai mult decat atat, poate să treacă pe muncă online, avand copii acasă, din momentul in care 50% din personalul unei entităţi noi cerem să fie transferat in muncă online, dacă se poate. Am mai trecut prin aceste situaţii, nu e o premieră ce facem. Cum am trecut şi altădată, vom trece şi acum. Reporter: Există reglementări in vigoare spuneţi? Raed Arafat: Da. Există reglementări. Aici, Ministerul Muncii, dacă nu sunt, o să le reglementeze. Dar eu, din ce ştiu, există reglementări pentru persoanele care stau acasă in aceste situaţii. Reporter: Şi aceste reguli adoptate astăzi cand vor intra mai exact in vigoare? Raed Arafat: Luni. Reporter: Luni. Raed Arafat: Da. Reporter: Mulţumesc! Raed Arafat: Mulţumesc! Reporter: O primă rugăminte, ţine de telemuncă, o completare, dacă se poate. Spuneaţi că ar fi vorba de cel puţin 50% dintre angajaţi, acolo unde se poate, să lucreze acasă - e o recomandare sau e obligatoriu? Raed Arafat: Nu, asta e obligatorie. Doar acolo unde nu se poate, din motive explicabile, se trece la aplicarea celorlalte reguli. Reporter: Bun, şi presupun că vor urma şi controale de la /.../... Raed Arafat: Obligatoriu, deci există... Reporter: Care sunt sancţiunile pe care le riscă cei... ? Raed Arafat: Nu ştiu sancţiunile. Dar, normal, nerespectarea acestor reguli aduce sancţiuni şi sunt prevăzute aceste lucruri, există organe care pot controla - inclusiv ITM, sau mai ales ITM, in acest sens, poate să facă controale. Reporter: Erau vehiculate sancţiuni la nivelul a 50.000 de lei de persoană. Raed Arafat: Nu ştiu, nu pot să vă spun acum. Reporter: Eventual, sancțiuni in ceea ce privește nepurtarea măștii la birou? Raed Arafat: Există sancțiuni la toate astea prevăzute și asta se aplică de către cei care controlează, dar nu știu sancțiunile să vi le spun pe de rost, cați sunt, care e valoarea lor. Va trebui să termin, vă rog, că cei care m-ați intrebat deja... Reporter: Doar o precizare, dacă imi permiteți. Pentru firmele la privat și, de asemenea, pentru instituțiile publice, dar pentru firmele cu mai mult de 50 de angajați, ar trebui ca personalul să fie vaccinat? Adică ei mai pot veni la muncă dacă nu sunt vaccinați? E o nelămurire. Raed Arafat: Deci angajații, nu putem, la acest moment, să stabilim nicio regulă pentru ei, decat prin lege. Reporter: Și spitalele, pentru că sunt și ele instituții publice, le diferențiați cumva in această hotărare? Raed Arafat: Deci, spitalele, in primul rand, nu poți intra să vizitezi in ele. La acest moment nu există vizite. Spitalele sunt inchise vizitatorilor, iar pacienții vor avea acces și, de regulă, pacienții sunt testați in spital. Reporter: Și referitor la universități... Raed Arafat: Autonomia este o recomandare pentru ei, dar sunt, este autonomia universitară și există o recomandare pentru universități. Totuși să treacă la vacanță sau la online, din ce știu, dar asta e doar recomandare, universitățile decid. Reporter: O singură rugăminte mai aveam eu. Recomandați insistent vaccinarea, dar un sfert din angajații Ministerului Sănătății nu sunt vaccinați. Raed Arafat: Da, eu sunt la Interne și, din păcate, și acolo sunt mulți nevaccinați. Deci, se reflectă ce este in randul populației. E adevărat, eu pot să vorbesc la Ministerul de Interne că rata vaccinării e mai mare decat rata generală a populației, dar tot este redusă şi este destul de redusă și noi am recomandat și personalului Ministerului de Interne să se vaccineze, de altfel, pentru legea propusă in parlament. Cel puțin cei care au contact cu pacienții și anume personalul pompierilor și personalul aviației Ministerului de Interne vor fi tratați identic cu personalul medical, adică fie vaccinat, fie testat. Reporter: O singură precizare, vă rog. Pentru angajații din sistemul public sau de la privat, care trebuie să aibă acest certificat, ințeleg că n-ați reglementat acum, dar... Raed Arafat: Am recomandat in hotărarea CNSU, dar se reglementează la nivel de lege, nu la nivel de hotărare de guvern. Reporter: Ok. Și cine va face acest lucru in Parlament? Raed Arafat: Este depus un proiect legislativ, din ce știu eu. Trebuie intrebat la nivelul fie al domnului ministru Cseke, sau al domnului ministru Bode. Știu că s-a depus ceva, dar nu pot să vă spun cand sau care sunt detaliile. Reporter: Mulțumesc! Raed Arafat: Mulțumesc! 2021-10-22 17:51:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_0606.jpgȘedința de guvern din 22 octombrieȘtiri din 22.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/sedinta-de-guvern-din-22-octombrie1634916844Galerie foto 2021-10-22 17:48:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-10-22-06-34-04big_1.jpgIntervenția premierului Florin Cîțu la videoconferință cu prefecții, pe tema pregătirii sezonului receȘtiri din 21.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/interventia-premierului-florin-citu-la-videoconferinta-cu-prefectii-pe-tema-pregatirii-sezonului-receGalerie foto [Check against delivery] Florin Ciţu: Bună ziua, domnilor miniştri, bună ziua, tuturor! Vă mulţumesc pentru prezenţa la această videoconferință. Este, de fapt, o conferinţă care are loc după ce am avut alte videoconferințe in trecut, in care am inceput pregătirea pentru lunile iarnă. Cred că este primul an in care acest lucru se face așa devreme. Aș vrea astăzi să avem, de fapt - acesta este scopul intalnirii - să avem un bilanț, să vedem cum suntem pregătiți pentru acest sezon. In primul rand, aş vrea să aveți discuții cu primarii, in județele dumneavoastră, cu responsabilii companiilor care livrează agent termic. Este clar că in această iarnă vreau să mă asigur că nu va fi o problemă. Am tot auzit discuții, am vorbit cu primari, am vorbit cu responsabilii acestor companii și pană acum am rezolvat toate problemele pe care le-au ridicat. Vreau să mă asigur că nu există sincope in această iarnă in ceea ce privește livrarea agentului termic. In același timp, am in vedere orice alte probleme - și văd acolo și pe ministrul interimar de la Transporturi - legate de pregătirile pentru sezonul de iarnă in ceea ce privește transportul rutier și transportul in general. Aș vrea ca anul acesta să fie, poate, primul an in care iarna nu ne ia prin surprindere, știm că vine iarna, suntem in luna octombrie și in fiecare an vine iarna și e bine să fim pregătiți. Trebuie să verificați că aveți și contractele făcute și tot ce trebuie ca anul acesta să nu sufere nimeni. Şi, in acelaşi timp, aș vrea să vă apucați serios de treabă şi să ignoraţi situația politică. Oricine va fi la guvernare, vă asigur că veți avea resursele necesare pentru a gestiona cat mai bine această iarnă. Cam acestea sunt mesajele pe care voiam să vi le transmit. Sunt sigur că vom vedea cum v-aţi pregătit pentru şedința de astăzi. Eu sunt sigur ca aţi ţinut cont de ceea ce v-am spus in lunile precedente şi trebuie să fim pregătiți pentru sezonul rece. Vă mulțumesc! 2021-10-21 17:06:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_0266.jpgMesajul premierului Florin Cîțu cu ocazia Zilei Europene a Luptei împotriva Traficului de PersoaneȘtiri din 18.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-florin-citu-cu-ocazia-zilei-europene-a-luptei-impotriva-traficului-de-persoaneAstăzi marcăm Ziua Europeană a Luptei impotriva Traficului de Persoane și a angajamentului pe care statele Uniunii Europene l-au luat incepand din 2007 pentru a preveni și combate acest fenomen de criminalitate organizată extrem de grav. Deși situația pandemică din Romania ocupă in prezent prim-planul agendei publice, nu trebuie să uităm faptul că fenomenul traficului de ființe umane există și, in noul context, imbracă forme de exploatare din ce in ce mai sofisticate, inclusiv prin mediul virtual. Sute de romani, copii și adulți devin anual victime ale rețelelor de traficanți, fiind de cele mai multe ori exploatate sexual, prin muncă sau cerșetorie. Din păcate, femeile și copiii ocupă un loc preponderent in statisticile naționale. Nu este prima dată cand spun că lupta impotriva traficului de persoane reprezintă o prioritate pentru acest Guvern, iar această asumare a fost insoțită de acțiuni concrete, așa cum am făcut de fiecare dată. In primul rand, am vrut să mă asigur că avem o coordonare solidă de la nivelul Guvernului pentru ca măsurile intersectoriale pe care le presupune adresarea acestui fenomen complex să fie implementate eficient. Nu trebuie să uităm faptul că este nevoie de prevenire la firul ierbii, trebuie să avem timpi de intervenție rapidă in depistarea, prinderea și anchetarea traficanților, dar și capacitate sporită de identificare proactivă a victimelor, servicii sociale și medicale adaptate nevoilor lor. In lumina acestor priorități, Romania are astăzi o secție de procurori dedicată anchetării cazurilor de trafic și o bază de date unitară la nivel național privind victimele traficului. Am alocat peste 13 milioane de lei pentru dotarea Poliției Romane cu un sistem de criminalistică informatică de ultimă oră pentru depistarea infractorilor sexuali online și crearea camerelor de ascultare a copiilor victime in toată țara prin Programul Național - Din grijă pentru Copii. In plus, am incurajat constant cooperarea cu partenerii din sectorul neguvernamental pentru formarea specialiștilor și servicii de calitate acordate victimelor. Mă bucur că avem o rețea de organizații neguvernamentale active, care sprijină inclusiv cea mai recentă inițiativă guvernamentală de creare a unui Plan de Acțiune destinat serviciilor medicale adaptate nevoilor victimelor și identificării proactive a acestora prin intermediul serviciilor medicale. Ii incurajez pe toți cei implicați să acorde o maximă atenție acestui fenomen, să fie responsabili și serioși in toate demersurile lor pentru că scopul nostru este zero toleranță față de sclavia modernă. Florin Cițu, Prim-ministru al Romaniei 2021-10-18 11:53:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-10-18-11-55-16big_sigla_guvern.pngAgențiile de rating Moody’s și Standard & Poor’s, semnale importante pentru economia româneascăȘtiri din 16.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/agentiile-de-rating-moody-s-i-standard-amp-poor-s-semnale-importante-pentru-economia-romaneascaCOMUNICAT DE PRESĂ Agenția internațională de evaluare financiară Standard and Poors a reconfirmat ratingul Romaniei pentru datoria pe termen lung şi scurt in valută şi in moneda națională la BBB minus/A-3. In același timp, agenția de rating Moodys a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/P-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt in monedă locală şi valută şi a imbunătățit perspectiva din negativă in stabilă. ,,Vreau să felicit echipa guvernamentală şi oamenii profesioniști care m-au susținut in implementarea măsurilor de răspuns la criză, vreau să mulțumesc mediului privat, care a răspuns la aceste măsuri şi le-a implementat foarte rapid, un mediu privat care şi-a arătat potențialul şi resursele de inovație in vremuri extrem de dificile. Am spus mereu că antreprenorul roman este un erou şi aceste rezultate arată foarte clar că in Romania mediul privat a răspuns şi a reușit să facă faţă mai bine decat estimau cam toți analiștii. Am livrat ceea ce așteptau de la noi toți romanii, dar şi partenerii internaționali: o puternică creștere economică şi o reducere treptată a deficitelor., a declarat premierul Florin Cițu in cadrul unei conferințe de presă, organizate la Palatul Victoria. Factorii cheie care au stat la baza deciziilor luate de cele două agenții de rating sunt perspectivele solide de creștere economică și de implementare a reformelor asumate prin PNRR. In același timp, foarte importante sunt așteptările de imbunătățire a poziției fiscale a Romaniei in următorii ani. 2021-10-16 14:56:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_21-10-09-09-52-07d_sigla_guvern.pngConferință de presă susținută de premierul Florin Cîțu pe teme economiceȘtiri din 16.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/conferinta-de-presa-sustinuta-de-premierul-florin-citu-pe-teme-economiceGalerie foto [Check against delivery] Florin Cițu: Bună ziua! Astăzi avem două vești foarte bune pentru Romania, in acest context de criză economică globală. In primul rand, Standard and Poors, agenţia de rating americană, a reconfirmat ratingul de țară al Romaniei şi a menținut perspectiva la stabilă. Dar vestea foarte bună vine de la cealaltă agenție de rating, tot americană, Moodys, care imbunătățește perspectiva Romaniei de la negativ la stabil - şi, bineințeles, reconfirmă ratingul de țară. Deci, in acest context dificil, in acest context in care avem o criză economică la nivel global, Romania şi echipa guvernamentală au reușit această performanță, să convingă agențiile de rating americane să arate o perspectivă pentru o economie stabilă. La baza deciziei agenției de rating Moodys stau două lucruri: perspective solide de creștere economică bazată pe sectorul privat dinamic - şi cred că este pentru prima oară cand auzim aşa ceva de la o agenție de rating despre Romania - şi, bineințeles, utilizarea fondurilor din NextGenerationEU. In același timp, pe partea cealaltă, agenția de rating Standard and Poors iși bazează evaluarea pe implementarea programului de reformă ancorat in Planul de Redresare şi Reziliență. Faptul că am inclus reforme in PNRR - și am spus de atunci că reprezintă o garanție că aceste reforme vor fi făcute - este apreciat de agențiile de rating. Ambele agenții de rating apreciază incă un lucru, şi işi bazează evaluarea pe faptul că această strategie de consolidare fiscală, adică de reducere graduală a deficitului bugetar, este una credibilă, bazată pe măsurile pe care le-am luat pană acum, şi este susținută in următorii trei ani de zile. Vreau să felicit echipa guvernamentală şi oamenii profesioniști care m-au susținut in implementarea măsurilor de răspuns la criză, vreau să mulțumesc mediului privat, care a răspuns la aceste măsuri şi le-a implementat foarte rapid, un mediu privat care şi-a arătat potențialul şi resursele de inovație in vremuri extrem de dificile. Am spus mereu că antreprenorul roman este un erou şi aceste rezultate arată foarte clar că in Romania mediul privat a răspuns şi a reușit să facă faţă mai bine decat estimau cam toți analiștii. Am livrat ceea ce așteptau de la noi toți romanii, dar şi partenerii internaționali: o puternică creștere economică şi o reducere treptată a deficitelor. Acestea au fost promisiunile cu care am inceput acest mandat, promisiuni pe care le-am adus in faţa romanilor: o creștere economică sustenabilă, care să se mențină in următorii ani - şi dacă citiți analizele, rapoartele celor două agenţii de rating americane, veți vedea că acolo se arată o creștere economică care continuă şi in anii următori, alături de o reducere a deficitelor. Am reușit să facem acest lucru in ultimii doi ani de zile chiar dacă am trecut, impreună cu restul economiilor la nivel global, prin cea mai dificilă perioadă din ultima sută de ani. Aceste două agenţii văd parcursul bun pe care a intrat economia Romaniei in această perioadă, dar mai ales - şi asta e foarte important - văd perspective stabile. Suntem inconjurați de atatea știri şi dezinformări, şi știri alarmiste, analizele acestor agenţii de rating independente arată clar că măsurile pe care le-am luat şi ceea ce arătăm că vrem să facem in perioada următoare sunt bune şi duc la stabilizarea economiei. Această creștere de la perspectiva negativă la stabilă este o confirmare că lucrurile merg intr-o direcție bună. Bineințeles că acest lucru ne obligă - ne obligă să continuăm in această direcție și ne mai obligă la ceva, să nu lăsăm Romania și guvernarea Romaniei să intre pe mana populiștilor, a demagogilor, care in ultimii 30 de ani de zile doar au mimat reforme și nu a avut curajul să facă aceste reforme. In aceeași timp, este adevărat, criza din sănătate nu a fost depășită, știți foarte bine că ne concentrăm și folosim toate resursele pentru a avea cele mai bune soluții in acest moment și v-am prezentat in aceste zile cate lucruri s-au făcut in ultima lună pentru a reduce din acest impact al pandemiei. Dar, astăzi, cel mai important lucru este că vorbim despre incredere. Am caștigat increderea investitorilor străini, a agențiilor de rating. Asta inseamnă că mesajul pe care il transmit aceste agenții tuturor celor care se uită astăzi la Romania este unul că in Romania se poate investi, in Romania merită să investești, in Romania s-au găsiți soluțiile pentru a avea o guvernare stabilă. Aşa cum am spus, in ciuda tuturor știrilor alarmiste, pe care le tot vedem, aceste agenții de rating, carte sunt independente, ne spun că Romania merge in direcția bună și nu in direcția greșită. Este mesajul pe care il dau aceste agenții. In același timp, se confirmă faptul că schimbarea de paradigmă pe care am făcut-o anul trecut, intai să investești și să ai creștere economică, după aceea să ai ce să imparți, să ai bunăstare, perspectiva aceasta de stabil arată că suntem foarte aproape de momentul in care toți romanii vor simți și beneficiile creșterii economice. Pentru că trecem la perioada de stabil, după care urmează partea de pozitiv. Mai inseamnă ceva această perspectivă de stabilitate, inseamnă dobanzi mai mici, care răman mici, imprumuturi mai ieftine, inseamnă că agențiile de rating nu se așteaptă la derapaje ale inflației in Romania in perioada următoare sau la alte probleme și alte crize, cand vorbim de o economie stabilă. Deci, este clar că agențiile de rating spun că această echipă guvernamentală a găsit soluțiile pentru a stabiliza economia, despre asta era vorba. Intr-o perioadă de criză am găsit cele mai bune măsuri pentru a stabiliza economia. Şi am făcut rost de resurse şi, pentru că avem incasări mai mari la buget, intr-o economie stabilă, o economie care crește, am făcut rost de resurse pentru a cheltui suplimentar și in special in domeniul sănătății. V-am spus că sănătatea este o prioritate anul acesta și ne-am ținut de cuvant, resurse alocate record pentru acest domeniu. In același timp nu puteam să facem acest lucru dacă nu găseam echilibru să menținem şi economia deschisă. A fost lucrul pe care l-am spus de la inceput, /.../ ca economia să fie deschisă, dar să avem şi măsuri prin care să impiedicăm răspandirea virusului. Pană acum, pentru Romania această măsură, acest lucru a funcționat. Am găsit soluții pentru fiecare problemă şi astăzi avem această confirmare. Aşa cum am spus, aceste agenţii de rating atestă că in Romania economia este gestionată bine, merită să fie investiți bani. Pană acum, eu şi echipa mea guvernamentală, căreia ii mulțumesc, ne-am făcut treaba bine şi am livrat ce am promis romanilor şi continuăm la fel, cu profesionalism şi responsabilitate. Eu am intrat in politică pentru romani, iar rezultatele se văd şi astăzi ele confirmă acest lucru. Astăzi, intrebările, vă rog, despre economie. Ştiţi foarte bine că eu zic că este un lucru foarte important şi ar trebui să discutăm mai mult, să explicăm aceste rezultate romanilor. Vă rog. Reporter: Bună ziua! Domnule premier, in ciuda creșterii economice, anunțate atat de agențiile de rating, cat şi de FMI, iată că această creștere nu se vede insă in nivelul de trai al romanilor, pentru că este pentru prima dată cand creșterea este acoperită aproape in totalitate de inflație, cel puțin in ultimii zece ani. Ce măsuri ar putea să ia guvernul in acest context şi dacă vă gandiți poate la o creștere a salariilor, pentru ca romanilor să le mai rămană totuși ceva. Florin Ciţu: Vedeți dumneavoastră, acest an a fost anul in care am spus că stabilizăm economia. Deja am inceput să arătăm dintre măsurile pe care vrem să le luăm pentru perioada următoare. Salariul minim deja este o decizie să crească cu 11% pentru anul viitor. Am venit cu acele măsuri de compensare, amanare a ratelor, a plăților, a facturilor şi vom mai avea cateva măsuri prin care să reducem costul sau povara asupra cetățenilor in perioada de iarnă. Mai urmează şi altfel de măsuri. Bineințeles, vom discuta şi despre evoluția sau despre salarii, pensii şi alocații la construcția bugetului. Dar lucrurile arată bine, arată că atunci cand gestionezi economia bine, ai resurse suplimentare. Anul acesta, din resurse suplimentare și din creșterea economică, o mare parte din bani s-au dus către investiții și către sănătate, cele două priorități pe care le-am arătat anul acesta. Continuarea creșterii economice ne permite nouă să vedem o dinamică a creșterii pensiilor, salariilor ș.a.m.d. diferită, poate, de ce am avut pană acum. Reporter: Ați spus că lucrurile merg bine, că avem incasări mai mari la buget, dar și deficitul de la pensii, de exemplu, știm că s-a micșorat in acest an... Florin Cițu: Corect. Reporter: ..in acest context vă intreb dacă ați hotărat procentul cu care ar urma să crească aceste pensii de la 1 ianuarie 2022? Doamna ministru a spus că vor crește cel puțin cu rata inflației, insă vedem că rata este destul de mare. Florin Cițu: Nu s-a stabilit incă procentul, dar eu spun că, avand in vedere rezultatele economice pe care le avem pană acum, vom discuta să vedem și, bineințeles, contextul economic pe care il avem acum, s-ar putea să fie o dinamică diferită de ceea ce aveam preconizat in acest moment. Reporter: Și tot in acest context, vreau să vă intreb despre acele pensii speciale ale primarilor, pentru că am văzut zilele trecute in Parlament că parlamentarii PNL au votat cot la cot cu pesediștii un raport de respingere a acelei legi prin care se abrogau pensiile speciale ale primarilor. Dacă ne puteți spune ce facem, le mai amanăm un an, le abrogăm și dacă ne permitem plata acestor pensii, pentru că am văzut că ar insemna cateva sute de milioane de lei? Florin Cițu: Aici, eu aș vrea să fim foarte pragmatici. In fosta coaliție aveam un grup de lucru care se uita sau trebuia să găsească soluții exact pentru sistemul de pensii. Noi vrem să trecem toate pensiile pe contributivitate. Nu are sens să avem in Parlamentul Romaniei și asta i-am rugat pe parlamentarii PNL să nu avem tot felul de proiecte in Parlamentul Romaniei care merg impotriva a ceea ce facem noi sau a ceea ce am agreat să facem in programul de guvernare. Există o reformă a sistemului de pensii, acolo vom lua măsuri pentru toate tipurile de pensii și aceste pensii vor fi incluse acolo. Nu are sens să luăm decizii in Parlamentul Romaniei care merg impotriva a ceea ce vom face in viitor. Mulțumesc. Reporter: Bună ziua! Domnule premier, una dintre agențiile de rating, care, de altfel, vine cu această apreciere pentru țara noastră, afirmă, totuși, că ar putea reduce ratingul dacă eforturile Romaniei de a-și reechilibra bugetul deraiază din cauza blocajului politic persistent. In acest context, vă intreb cand credeți, in opinia dumneavoastră, că am putea scăpa de acest blocaj politic? Florin Cițu: Eu sper cat de curand, dar in același timp eu ințeleg ingrijorarea agenției de rating, am discutat despre acest lucru. Foarte mici șanse să vedem un derapaj datorită acestei crize politice, pentru că bugetele sunt făcute, cheltuielile sunt făcute, nu, nu se poate, sunt deja in buget, nu ar exista; doar un guvern nou și dacă cumva Romania ar intra pe mana populiștilor, demagogilor, care 30 de ani au promis reforme și nu au făcut, atunci am avea o problemă, pentru că ar putea să schimbe politicile pe care le-am adoptat. Deci, in acest moment, nu există acest risc, depinde ce guvern vom avea. Această guvernare a arătat, in jurul PNL, a arătat că poate să stabilizeze economia intr-o perioadă de criză, să aibă incasări mai bune. Riscul este dacă apare o guvernare populistă, care doar pe baza unor promisiuni, va incepe să cheltuiască fără să aibă nicio bază, nimic fundamentat. Reporter: Spuneați mai devreme că avem o puternică creștere economică, in ciuda tuturor știrilor alarmiste, Romania merge in direcția bună. Pe de altă parte, este vorba despre o comparație cu anul trecut, atunci cand știm că țara a fost intr-un blocaj din cauza intreruperii economiei, asta o dată, și doi, cand credeți dumneavoastră că această creștere economică foarte bună, puternică se va resimți in buzunarele romanilor? Florin Cițu: In primul rand, noi avem două comparații: una cu anul trecut, cealaltă cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Toate am trecut prin aceeași criză anul trecut, doar că Romania este una dintre țările care va avea cea mare creștere economică din Uniunea Europeană. Deci, Romania este țara care iși revine cel mai mult. Eu nu cred că sunt foarte multe țări in Uniunea Europeană astăzi cărora li s-a schimbat perspectiva de la negativ la stabil, veți găsi foarte puține evaluări ale agențiilor de rating. In ceea ce privește bunăstarea pe care o vom simți, deja incepem să simțim. Avem resurse suplimentare pe care le-am folosit in investiții, avem resurse suplimentare pe care le-am folosit in sănătate, fără să creștem deficitul. Avem resurse pentru a reduce costul cu facturile la iarnă, fără să creştem deficitul - toate acestea se văd. Ne permitem să creştem in economie şi a fost acceptată de mediul privat creșterea salariului minim cu 11%, fără să creăm dezechilibre majore. Toate acestea arată că economia incepe să primească inapoi din creşterea economică. Dacă nu am fi avut aceste venituri suplimentare, resursele suplimentare la sănătate pe care le-am alocat, 4 miliarde de lei, ar fi insemnat creşterea deficitului bugetar. Toate aceste costuri cu amanarea facturilor sau cu compensarea facturilor ar fi insemnat resurse suplimentare, ceea ce ar fi insemnat un deficit mai mare şi o povară mai mare. De aceea incepem să vedem, iar oamenii vor resimţi, prin faptul că vor avea facturi mai mici la iarnă, faptul că avem o creștere economică mai puternică. Reporter: Şi pentru că vorbiți despre facturi, v-aş intreba despre plafonarea prețului la gaze, mai exact ce presupune acest plafon, la ce preț ar fi şi cand... Florin Ciţu: Forma exactă a amendamentelor va fi prezentată luni, la comisii; am vorbit şi in această dimineață cu ministrul Energiei, am discutat şi lucruri suplimentare, să știți, pentru că au mai venit cu cateva idei cu care sunt de acord, in special pentru SMI (Intreprinderi mici si mijlocii). Dacă Ministerul Finanțelor este de acord, s-ar putea ca, doar temporar, pentru o perioadă de șase luni de zile sau pană la sfarșitul lui martie, să reducem TVA pentru IMM-uri - sunt 500.000 de companii - deci temporar, dacă Ministerul Finanțelor spune că este in regulă să facem acest lucru, am putea să reducem TVA de la 19 la 5% pentru IMM-uri in această perioadă. Este o măsură care ne-a fost prezentată, am spus că este bună, acum să vedem dacă putem să facem acest lucru temporar, doar pană la sfarșitul lui martie, şi, dacă ne permite, dacă şi Ministerul Finanţelor este de acord. Deci, pană la urmă, căutăm şi vedem aceste soluţii. Dacă nu am fi avut această creştere economică, dacă nu am fi avut mai multe resurse la buget nu am fi avut ce să implementăm. Pentru că, de exemplu, reducerea de TVA inseamnă o gaură la deficitul bugetar, chiar pe cinci luni de zile. Ar insemna o creştere a deficitului. Noi luăm aceste măsuri, care inseamnă creşteri de cheltuieli, fără să afectăm deficitul. Ba mai mult, agenţiile de rating ne spun că știu de aceste măsuri deja, că ele au incredere că putem să reducem deficitul bugetar in perioada următoare. Acest lucru se poate face doar pentru că avem venituri mai mari la buget. Mulţumesc. Reporter: Bună ziua! Spuneați că vor fi amendamente in Parlament la acea ordonanță care prevede compensarea facturilor, vor fi amendamente legate de plafonare, dar şi de amanarea plății facturilor... Florin Ciţu: Şi acesta pe care vi l-am spus deja. Reporter: Spuneți-ne, vă rog, cateva detalii despre această amanare a plății facturilor pană cand ar putea romanii să plătească facturile care vor veni in această iarnă? Florin Ciţu: Ne interesează această perioadă de iarnă, cand facturile sunt mai mari. Vom vedea care e formula optimă şi aici l-am rugat pe ministrul Virgil Popescu să vină cu formula optimă, după ce are cateva discuții, să vedem dacă se amană pană la jumătatea verii, dacă se amană pană la finalul anului viitor, dacă se imparte pe mai multe perioade, deci sunt mai multe scenarii cu care lucrăm. Haideți să vedem care este cel mai bun scenariu. Anul trecut, cand am inceput cu amanarea ratelor la credite, tot aşa am inceput, nu aveam o formulă inițială cea mai bună, am mers pe o formulă maximă după aceea am revenit. Nimeni nu a făcut acest lucru pană acum, dar este intre soluțiile pe care le propune şi Comisia Europeană şi o luăm in calcul. Formula finală o vom vedea luni. Reporter: Iar plafonarea pentru prețul la energie electrică şi la gaze se va face la producător, se va face la consumator şi care ar putea totuși să fie plafonul? Insist pe intrebarea colegei mele. Florin Ciţu: Vă spun că şi aici iarăși sunt discuţii, pentru că era vorba de un consum parcă de o mie... sunt mai mult variante. Ceea ce a fost greu a fost să agreăm că mergem in această direcție, pentru că inseamnă costuri pentru bugetul Romaniei, inseamnă costuri de aproape un miliard, pentru anul acesta, pentru anul viitor cateva miliarde; ne permitem, nu ne permitem, deci de aici a inceput toată discuția. Acum, forma finală vom vedea exact care va fi pentru că trebuie să fie discutată şi cu partenerii de coaliţie care vor agrea acest fond şi vor vota in Parlamentul Romaniei. Reporter: O singură intrebare, dacă imi permiteți, legată de guvern. Expiră in următoarea perioadă mandatele miniștrilor interimari. Vorbim aici despre ministerele care au fost ocupate pană acum de USR. Spuneţi-ne ce se va intampla, cine va conduce aceste ministere pană cand vom avea un guvern plin? Florin Ciţu: Am intrebat şi eu. După ce a fost demis guvernul, este un nou calendar, deci ceea ce era inainte nu mai este valabil. Mulţumesc. Reporter: Secretarii de stat vor prelua atribuțiile miniștrilor interimari? Florin Ciţu: După ce a fost demis guvernul este alt calendar. Deci, nu mai este calendarul inițial. Reporter: Bună ziua! Ați vorbit despre stabilitate și despre dobanzi mici, despre credite ieftine și despre inflație mică, cumva in contradicție cu ce se intamplă acum. Ne amintim, luna aceasta BNR a majorat dobanda cheie și cel mai probabil urmează și alte majorări, ROBOR a depășit pragul de 2%, IRCC va crește cu siguranță in trimestrul viitor, in același timp și inflația a ajuns deja la 6,3%, mult peste prognoza BNR și nici leul nu o duce prea bine, pierde teren in fața euro. Cum vedeți situația in lunile următoare? Florin Ciţu: Aici este vorba de perspective. Dumneavoastră ne arătați o imagine la zi. Eu aș vrea să vă uitați, de exemplu, la dobanzile la credite, că sunt la minime istorice, ele au continuat să scadă tot anul acesta, ceea ce inseamnă că cine iși ia un credit in lei, cu o inflație mai mare, are rată negative, cumva caștigă bani, nu pierde bani. Deci, pe partea de dobanzi lucrurile sunt clare, ele, e adevărat că pe piața interbancară sunt volatile, in fiecare zi mișcă dar, dacă ne uităm la tendință, ele au fost in jos și această creștere a Băncii Centrale, de 0,25, se va vedea intr-un an de zile in economie. Reporter: Trimestrul viitor, nu? Florin Ciţu: Nu. Impactul maxim. Studiile Băncii Centrale ne spun că impactul maxim al unei creșteri de dobanzi se vede pană la un an de zile. Deci, gradual va dura un an de zile să majorezi această creștere de 0,25%, care este foarte mică. Oricum, avem dobanzi la minime istorice. Referitor la dinamica prețurilor și la inflație, aici, bineințeles, că există această cocoașă, această creștere temporară, dar toate analizele pe care le vedem de la Banca Centrală arată că este doar o creștere tranzitorie. Inflația va intra pe o traiectorie descrescătoare, incepand cu luna decembrie, ințeleg, și Banca Centrală estimează să revină sub 3%, care este ținta in Romania, o țintă de inflație este de 2,5%, dar intre 3% și 1,5% in perioada următoare, intr-un an de zile. Deci, este doar un moment acum și, apoi, iși va reveni. Deciziile de investiții nu le luăm pentru o lună, două, sunt luate pe termen lung. Agenția de rating spune că se uită la ceea ce se intamplă astăzi și spune că măsurile pe care le-am luat, chiar in aceste condiții, nu vor duce la o creștere a mai mare a prețurilor, nu vor duce la o creștere mai mare a dobanzilor, iar economia se va stabiliza. Este un moment temporar acum, cand avem această problemă. De aceea, e nevoie de resurse suplimentare de la buget pentru a-i ajuta pe romani să treacă peste această perioadă pe care o avem acum și, pentru că am avut o creștere economică puternică, ne putem permite aceste resurse suplimentare care să meargă către romani. Reporter: Bună ziua! Pentru că vorbeați și despre alte măsuri pe care le-ar putea lua guvernul, vă gandiți cumva să-și amane romanii și plata ratelor, cum s-a mai intamplat și anul trecut? Florin Ciţu: Atunci am intervenit cu acea măsură, pentru că am inchis economia. Eu, in această perioadă, deși am văzut in spațiul public iarăși discuții despre lockdown, am luptat tot timpul să nu inchidem economia. Doar așa putem să ne permitem să avem resurse suplimentare. In momentul in care inchidem economia, trebuie să avem și alte măsuri. Referitor la măsurile suplimentare, am inclus deja cateva, pe care le-am luat anul trecut. Șomajul tehnic a fost prelungit, pentru că, dacă sunt sectoare unde se va inchide activitatea, există acest șomaj tehnic. In ceea ce privește măsura prin care ii plăteam pe părinții care răman acasă ș.a.m.d. Deci, aceste măsuri sunt luate de anul trecut. Măsura care vizează amanarea ratelor la plată pentru creditele la bancă face sens doar atunci cand inchidem economia și oamenii toți trebuie să stea acasă. In acest moment, nu are sens, pentru că economia funcționează. Dar, dacă se ajunge acolo, deși eu nu vreau și nu cred că se va ajunge acolo, bineințeles că această măsură este una dintre ele. Reporter: Pentru că vedem și prețuri foarte mari la carburanți, peste șapte lei litru pentru benzina Premium, de exemplu, in Capitală, aveți de gand să faceți ceva in sectorul ăsta? Florin Ciţu: Referitor la prețurile la carburanți, in primul rand poate că ar trebui să facă o anchetă Consiliul Concurenței, să ne spună din cand in cand dacă lucrurile sunt ok acolo și ele sunt determinate chiar de piață. Florin Cițu: Pentru că, altfel, este o piață liberă, dar și eu, ca și dumneavoastră, văd că atunci cand prețul petrolului crește, imediat crește prețul la pompă, dar atunci cand prețul petrolului scade, nu scade prețul la pompă. Deci, este cumva o asimetrie și sper ca această asimetrie să nu fie dată de vreun cartel sau ceva, ci este cumva un lucru in piață determinat de cererea care nu scade. Dacă prețurile nu scad deoarece există cerere mare, pot să ințeleg; dar dacă ele nu scad pentru că există un cartel, atunci Consiliul Concurenței ar trebui să ne spună. E nevoie de o investigație, e nevoie ca oamenii să știe. Consiliul Concurenței are datoria să vină cu un raport și să le spună romanilor: se intamplă acest lucru pentru că avem o cerere prea mare in economie - ceea ce inseamnă că economia funcționează - sau se intamplă pentru că avem un cartel și trebuie sancționați. Ei sunt cei care vin și ne spun exact ce se intamplă. Eu vă spun doar din perspectiva unui economist. Cand mă uit la aceste lucruri observ, ca și dumneavoastră, că in momentul in care crește prețul petrolului, dintr-o dată crește prețul la motorină, dar cand scade e mai greu să scadă prețul la pompă. Reporter: Și o să vreau să vă mai intreb ce se intamplă cu subvenția pentru partidele politice, pentru că ați avut o promisiune pe care ați făcut-o de anul trecut că această subvenție o să scadă; iată insă că ea nu a scăzut, ci a crescut, inclusiv la ultima rectificare bugetară ați dat cu 100 de milioane de lei mai mult decat ar fi trebuit să dați, așa cum ați promis. De ce? Florin Cițu: Este la același nivel ca anul trecut. Subvenția nu este mai mare față de anii trecuți, este exact la același nivel. Reporter: Dar de ce nu a fost redusă, dacă aşa aţi promis? Florin Cițu: A fost o cerere la rectificarea bugetară de la Agenția Electorală. Ei au venit cu o cerere justificată, prin care s-au suplimentat resursele. Acolo trebuie intrebat exact care a fost motivația pentru care s-a cerut suplimentarea. Reporter: Păi, da, dar dumneavoastră ați aprobat-o. Florin Cițu: După ce se primesc toate avizele de la toate ministerele, vin la mine pentru aprobare. Dar discuțiile pe: ce, de ce- se fac cu Ministerul Finanțelor și ei sunt cei care aprobă inaintea mea. Dacă Ministerul Finanțelor a spus că este ok și se acceptă in guvern, putem să mergem. Dar haideți să ne uităm, aș cere rectificarea, să vedem ce s-a intamplat acolo. Reporter: Și o singură precizare, pentru că vorbeați de un TVA redus pentru IMM-uri: pentru toate IMM-rile sau doar pentru cele din energie? Florin Cițu: Pentru toate ne gandim, sunt cele 500.000 de IMM-uri, acesta este scenariul la care ne uităm. Dar, repet, dacă se intamplă, este temporar, pană la 31 martie, și va fi o scădere de la 19 la 5. Ați văzut că și Comisia Europeană recomandă această măsură. Ei o acceptă pentru că se poate implementa. Dacă se poate implementa, o susțin 100%. Realizator: Și cat va fi la buget? Cați bani ar mai veni practic? Florin Cițu: Impactul este mare, dar partea bună este că ne putem permite pentru că avem creștere economică anul acesta și pentru că am investit. Am avut creștere economică și ne putem permite acest lucru. Mulțumesc! Reporter: Domnule premier, ne vorbiți de aproape 30 de minute de o creștere economică și de cat de bine o duce Romania. Cu toate acestea, indatorarea guvernamentală se apropie de 50%. Aș vrea să vă intreb: dacă reușim anul acesta să inchidem anul fără să atingem acel prag de 50%. Florin Cițu: Vom vedea care va fi, dar, in același timp, vreau să ne uităm la indatorare in contextul european. Romania, e adevărat, s-a indatorat anul acesta, dar are una dintre cele mai mici rate de indatorare din Uniunea Europeană. Deci, avem loc, și de aceea avem și creștere economică. Și, in același timp, dinamica, cu cat s-a indatorat Romania față de alte țări, este una dintre cele mai mici in Uniunea Europeană. Toate țările din Uniunea Europeană au trecut printr-o criză economică. Cand ai un deficit, anul trecut, de 9%, banii aceia trebuie să ii iei de undeva; și nu poți să ii iei decat din imprumuturi. Așa s-a intamplat in toată Uniunea Europeană. Suntem una dintre țările care reduce deficitul și are o traiectorie clară, asumată și acceptată de Comisia Europeană de reducere a deficitului. Asta inseamnă că in perioada următoare ne vom imprumuta din ce in ce mai puțin, iar dacă dinamica economică, creșterea economică se menține, și datoria publică va scădea ca procent din PIB. Reporter: Aș vrea să ne spuneți sau să le spuneți romanilor, mai degrabă, ce se intamplă in momentul in care trecem de pragul de 50% datorie publică. Florin Cițu: Este o recomandare. Nu trebuie neapărat să se intample, trebuie să fim mai atenți cu cheltuielile bugetare, cu dinamica cheltuielilor bugetare, in special cheltuielile de personal și așa mai departe. Reporter: Adică asta inseamnă o inghețare a salariilor. Florin Cițu: Stați puțin, intotdeauna există și lucruri excepționale, și dacă este un moment excepțional putem să facem derogare, așa cum se face derogare de la mai multe articole din Legea responsabilității fiscale, pentru o perioadă, pentru anul acesta, dacă este un an excepțional. Deci, eu nu aș merge direct la acel scenariu, cred că trebuie să așteptăm să vedem cum va evolua economia și poate că anul acesta discuțiile despre dinamica salariilor, și dinamica pensiilor, și dinamica alocațiilor trebuie să o avem puțin mai tarziu, cand avem și datele pentru tot anul pe incasări și perspectivele pentru anul viitor. Dar nu aș merge la acest scenariu, pentru că se poate face derogare. Reporter: Pentru că ați vorbit in termeni foarte tehnici, aș vrea să le spuneți romanilor de rand cand vor simți in buzunarele lor această creștere economică despre care dumneavoastră vorbiți. Florin Cițu: Repet ce am spus și mai devreme. Romanii vor simți beneficiile creșterii economice printr-o factură mai mică in iarna aceasta. Ne putem permite atat să reducem TVA-ul la aceste IMM-uri, cat și să plătim o parte din facturile romanilor la energie in această iarnă pentru că avem creștere economică. Dacă nu aveam creștere economică nu ne permiteam. Trebuia să creștem deficitul bugetar și trebuia să ne imprumutăm. Dar, pentru că avem aceste resurse, am avut o creștere economică bună, am gestionat economia bine, putem să luăm aceste măsuri. Mulțumesc! Reporter: In privința prețurilor la alimente? Florin Ciţu: Dinamica prețurilor este politică monetară. Eu citesc și incerc să traduc ceea ce văd eu că spune banca centrală. Aceasta ne spune că acum trecem printr-o perioadă in care prețurile au crescut, dar tot banca centrală ne arată că este doar o perioadă pe termen scurt și inflația va reveni sub 3% in orizontul de politică monetară, care este pană la doi ani de zile. Acestea sunt datele pe care ni le spune banca centrală și aș merge exact pe ce spune banca centrală. Reporter: Adică prețurile vor scădea in următorii doi ani? Florin Ciţu: Vor scădea sub 3%; dar ei arată că această creștere va incepe să fie accentuată după luna decembrie. Dinamica prețurilor va incepe să fie mai mică după luna decembrie. Mulţumesc! Reporter: Bună ziua! Citați dumneavoastră BNR, banca centrală. Perspectiva absorbției fondurilor europene alocate Romaniei prin PNRR, precum și a celor aferente noului cadrul financiar 2021-2027, reprezintă un grad ridicat de incertitudine. Florin Ciţu: Dvs citați din minuta băncii centrale. Reporter: Exact, din minuta publicată ieri. Florin Ciţu: Bineințeles că și eu, dacă mă uit la istoricul Romaniei pană astăzi, in ceea ce priveşte absorbția fondurilor europene, aș fi și sunt de acord 100% cu această concluzie. Dar noi am arătat anul acesta că am modificat multe dintre legile, actele normative care impiedicau o absorbție mai rapidă a fondurilor europene. In ceea ce privește PNRR este un alt tip de program care are ținte clare de reformă. De aceea, să știți că această apreciere a agențiilor de rating vine prin faptul că avem in PNRR ținte de reformă și, dacă vrem acei bani, trebuie să le atingem. Pe partea de fonduri europene, știți foarte bine că am modificat legea achizițiilor publice ca să fie mult mai ușor să faci licitații, să nu mai fie intarziate aceste proceduri, deci deja umblăm la simplificarea ghidurilor pentru a face această absorbție mai rapidă. Dar sunt 100% de acord cu banca centrală: dacă ne uităm la trecut și eu aș spune la fel. Dar dacă ne uităm la ce s-a intamplat anul acesta și ce vrea să facă acest guvern, este clar că acea concluzie poate să fie imbunătățită la următorul raport al băncii centrale. Reporter: Apropo de PNRR, cine va merge la ECOFIN să susțină PNRR? Florin Ciţu: Ministrul Finanțelor este desemnat. Reporter: Adică in noiembrie, acum? Florin Ciţu: In noiembrie va merge, ministrul finanțelor este membru ECOFIN. Reporter: Am ințeles. Mai mulți primari din țară dau in judecată, de fapt, atacă hotărarea de guvern privind alocarea fondurilor din Fondul de Rezervă al Guvernului. Florin Ciţu: Am explicat și l-am rugat pe ministrul Cseke să vină cu explicații. Cererile pentru nevoile primarilor intr-un an dificil sunt de aproape 11 miliarde de lei; fondul de rezervă avea doar un miliard. Ințeleg că s-au făcut compensări in funcție de ce s-a intamplat. Din trei surse s-au dat primăriilor bani anul acesta. Şi acum eu știu că primăriile toate cer bani, dar pană la urmă ar trebui să ne uităm și la partea cealaltă, cu cat au redus cheltuielile anul acesta și cum au gestionat ei propriile cheltuieli și administrative ca să facă rost de bani. Dar, revenind la partea despre care spuneți dvs.: in rectificarea bugetară au fost alocate resurse către primării printr-o formulă. Acele resurse s-au dus mai mult către acele primării care aveau o colectare proastă; după aceea, au fost alocate resurse din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului pentru calamități. S-au dus acolo unde au fost cereri pe calamități - deci s-au dat in toate localitățile unde au fost cereri, celelalte nu au primit nimic. La ultima, s-a alocat in funcție de niște criterii pe care le-au trimis prin prefecți către primării și apoi au venit inapoi banii. Acestea sunt criteriile, sunt transparente, sunt pentru toată lumea. Referitor la termie, am spus și spun: da, şi acolo ne vom ocupa de această situație, dar trebuie să fie o soluție unitară, pentru toate UAT-urile care au cu termie, nu doar pentru un UAT din orașul X sau orașului Y; trebuie să fie pentru toate UAT-urile o soluție unitară, care, bineințeles, va insemna resurse de la bugetul de stat. Deși, dacă suntem onești, ar trebui să ne uităm la aceste primării cum și-au gestionat bugetul pană acum și ce economii au făcut in acest an, că este ușor să vii să ceri de la buget acum bani - și vom avea resurse să dăm, pentru că avem această creștere economică - dar aș vrea să văd ceea ce eu am cerut de la inceput: și o reformă in aceste instituții, să vedem acolo unde sunt salarii plătite, dar primăria nu are măcar nici venituri să-și plătească salariile. Cum poate acea primărie să-și justifice activitatea dacă din veniturile pe care le are nu poate nici măcar să-și plătească salariile? Măcar să reducă din salarii, să vedem un efort acolo și, bineințeles, restul bugetului va veni și va suplimenta. Reporter: Dar ei invocă faptul că majoritatea sunt de la PSD. Florin Cițu: Nu. Asta, să știți, criteriile politice nu au nicio legătură. Vă spun că asta nu intră in calcul. Reporter: O ultimă intrebare, vă rog. Dumneavoastră anunțați un control al Corpului de Control la Ministerul Finanțelor in legătură cu alocarea, de fapt, hotărarea prin care Romania s-ar angaja să investească, spuneați dumneavoastră, să investească milioane de euro intr-o bancă a rușilor. Florin Cițu: Da. Reporter: Un rezultat aveți? Florin Cițu: Nu a mai fost nevoie, știți foarte bine că ministrul respectiv a părăsit și politica noastră a rămas aceeași pe care o aveam, nu am băgat niciun ban in acea bancă. Reporter: Ok, mulțumesc. Reporter: Domnule premier, cele două agenții țin cont de banii care vin prin PNRR, insă, in momentul de față, guvernul nu poate să emită acea ordonanță care stabilește fluxurile financiare astfel incat in țară să ajungă banii. Este un risc major. Ce soluție aveți in acest sens? Florin Cițu: Soluția este să depășim criza politică. Era mai bine să nu avem criză politică și să avem aceste discuții inainte de a avea criză politică, dar este singura soluție. Eu am incredere că vom depăși și vom reuși să luăm acești bani la timp. Reporter: Adică să luați banii in timp util? Discutați și cu Parlamentul, faceți un proiect de lege... Cum? Florin Cițu: Sunt și aceste variante. Ați văzut că atunci cand vedem că, in această perioadă, multe dintre lucrurile pe care puteam să le facem prin ordonanță de urgență, le facem in Parlamentul Romaniei. Deci, ne uităm și la proiecte de lege in Parlament. Reporter: Oamenii care vor opta pentru amanarea plății facturilor vor avea costuri suplimentare? Florin Cițu: Nu, nu, nu. Aici nu, că nu este ca la un credit la bancă ș.a.m.d. Este vorba de a amana o perioadă aceste facturi. Bineințeles că pentru companiile respective s-ar putea să fie un cost. Nu s-ar putea, sigur este un cost. Și atunci, ne gandim cumva la o compensare și la companiile respective, să nu trebuiască să plătească impozite o perioadă și așa mai departe. Deci, există un efect in lanț pe care incercăm să-l identificăm și, apoi, să-l atenuăm. Reporter: S-a vorbit despre reforma pensiilor incă de anul trecut, insă nu am văzut in momentul de față niciun proiect concret. Aveți un orizont de timp in care veți putea prezenta o nouă lege a pensiilor? Florin Ciţu: In PNRR avem, exact, milestone; noi, anul viitor, trebuie să venim cu proiectul de lege, toate, aceste borne sunt in PNRR și pentru legea salarizării, și pentru reforma pensiilor, și pentru reforma administrației, și pentru Romania educată, toate sunt in PNRR. Reporter: Şi pană acum aţi reușit măcar să accesați acea consultanță internațională care ar fi trebuit să vină pentru Legea pensiilor? Cam in ce stadiu este proiectul? Florin Ciţu: Ministerul Muncii știu că a făcut eforturi in acest sens, a primit şi resurse de la buget pentru aşa ceva. Va trebui să luăm un update de la ei. Reporter: Şi aţi verificat cu doamna Turcan? Aţi avut o discuție pe această temă? Florin Ciţu: Nu, pe această temă nu. De asta spun, verificăm cu ei. Eu m-am asigurat că au resurse de la buget să facă toate demersurile. Mulțumesc. Reporter: Bună ziua! Aş vrea să incep cu o clarificare, intai, referitor la reducerea TVA-ului pentru IMM-uri, vă referiți la TVA-ul pe care il plătesc in factura la energie sau TVA-ul pe care il plătesc IMM-urile in general? Florin Ciţu: Nu, factura la energie, factura la energie. Reporter: Deci, TVA-ul din factura de la energie. Florin Ciţu: Da. Ca să fie o măsură care să ajute IMM-urile, da. Reporter: Ok. Referitor la PNRR, spuneați in momentul in care a venit şi președinta Comisiei Europene că primii bani ar putea ajunge in Romania la sfarșitul lui noiembrie, inceputul lui decembrie, in momentul de față, neavand acel act normativ... Florin Ciţu: Suntem in calendar, suntem incă in calendar. Reporter: Incă am putea vedea acei bani? Florin Ciţu: Incă suntem in calendar, da. Reporter: Cand ar trebui insă să fie adoptate acele măsuri care sunt necesare pentru a atrage acești bani efectiv? Florin Ciţu: Intai, trebuie să fie ECOFIN-ul, in care să meargă PNRR-ul, și după aceea, după ECOFIN; deci, incă suntem in calendar, ECOFIN-ul o să fie la sfarșitul lunii octombrie, deci, avem timp. Reporter: Concret, cand ar trebui adoptat acel proiect? Florin Ciţu: In luna noiembrie. Reporter: In luna noiembrie, pană la sfarșitul lunii... Florin Ciţu: Pană la jumătatea lunii noiembrie, cam aşa. Reporter: Aţi vorbit şi despre buget. Florin Ciţu: Da. Reporter: Vreau să vă intreb cand credeți că va putea fi elaborat proiectul de buget? Florin Ciţu: Vă dați seama că este la inceput, noi am inceput deja să ne uităm la buget și să construim un schelet al bugetului pentru anul viitor. Intenția mea era să avem un buget anul acesta cat mai rapid, să nu stăm cu el pană in decembrie. De aceea ne pregătim pentru ca să avem un buget cat mai rapid. Reporter: Un guvern interimar pană la sfarșitul anului, nu este exclus să ne aflăm in această situație cu un guvern interimar pană la sfarșitul anului. Cum va funcționa anul viitor fără un buget, pe acea regulă de 1 la 12, cat poate fi impinsă? Florin Ciţu: Pe regula de la 1 la 12. Şi anul trecut am avut bugetul aprobat, știți foarte bine, in martie, in februarie. Reporter: Dar veți avea şi alte măsuri adoptate, cele de care vorbiți, care vor fi introduse prin parlament, cum vor fi acoperite cheltuielile pentru aceste măsuri? Florin Ciţu: Există un mod de a acoperi aceste cheltuieli, putem să facem prin alocarea de resurse din fondul de rezervă și, apoi, din fondul de rezervă către ministerele respective. Reporter: Vă așteptați să avem un guvern interimar pană la sfarșitul anului? Florin Ciţu: Sper că nu. Reporter: Care ar fi soluția să nu? Florin Ciţu: Era cel mai bine să nu fim in această situație astăzi aici, pentru că nu aveam o problemă de rezolvat. Acum, știți foarte bine, dar discuțiile politice le facem in fiecare zi in altă parte. Mulțumesc mult de tot. 2021-10-16 12:18:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_image_9.jpgBriefing de presă susținut de premierul Florin Cîțu, la finalul ședinței de guvern din 14 octombrieȘtiri din 14.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-sustinut-de-premierul-florin-citu-la-finalul-edintei-de-guvern-din-14-octombrieGalerie foto [Check against delivery] Florin Ciţu: Bună ziua! In şedinţa de guvern de astăzi, am suplimentat bugetul Ministerului Sănătăţii cu 10 milioane de lei, bani ce vor fi folosiți pentru achiziționarea vaccinului DTPa pentru copiii de 14 ani şi pentru gravide, prevăzut in calendarul naţional de vaccinare, pentru implementarea Programului național de vaccinare. Aceste fonduri sunt necesare pentru deblocarea și finalizarea contractului de 71.000 de doze de vaccin pentru care Ministerul Sănătății are incheiat un acord-cadru. Tot in ședința de guvern de astăzi, referitor la spitale, pentru că știm foarte bine că avem nevoie spitale și ele trebuie construite, am aprobat un Memorandum privind negocierea contractului de finanțare dintre Romania și BEI, semnarea acestuia și acordarea imputernicirii de semnare a ministrului finanțelor. Contractul de finanțare este in valoare de 305 milioane euro și are in vedere susținerea obiectivului de investiții Spitalul Regional de Urgență Cluj. Tot pe sănătate, am cerut o situație a ceea ce s-a intamplat in perioada 8 septembrie-12 octombrie la Ministerul Sănătății, ce măsuri am luat pentru a lupta cu pandemia. In primul și in primul rand, in această perioadă au fost suplimentate paturile in ATI cu 1000; deci am suplimentat numărul de paturi cu 1000. Prin Hotărarea de Guvern nr. 1017 din 29 septembrie 2021, bugetul Ministerului Sănătății a fost suplimentat cu 386 de milioane de lei pentru achiziționarea de Remdesivir și, pentru optimizarea derulării acțiunilor prioritare necesare ingrijirii şi acordării tratamentului pacienților critici din secțiile ATI, suma de 70 de milioane de lei. Mai mult, activități care sunt acum in derulare: repartizarea celor 5.206 fiole de anticorpi monoclonali neutralizați, primiți de Romania prin donație din partea statului italian; s-au demarat procedurile pentru incheierea contractului de furnizare a 10.000 de tratamente anticorpi monoclonali in baza acordului-cadru incheiat de Comisia Europeană și incheierea unui nou contract pentru furnizarea cantității de 139.200 flacoane de Remdesivir. La inceputul lunii septembrie au fost plătite toate plățile restante către medicii vaccinatori din centrele de vaccinare pentru perioada mai-august. Deci, in septembrie, am plătit pentru trei luni de zile toate părțile restante in sumă de 91,4 milioane de lei, pentru lunile mai-august - 91,4 milioane de lei și pentru luna septembrie - 24,5 milioane de lei. Pentru asigurarea procesului de testare, Ministerul Sănătății a repartizat către DSP un număr de 509.000 teste rapid antigen, testate, pentru unităţile școlare 280.000, centre rezidențiale 144.900 și farmacii 85.000. A fost deblocată campania de vaccinare antigripală gratuită - știți foarte bine, şi, bineințeles, am implementat cele două măsuri de schimbare a campanie de vaccinare impotriva COVID-19 ordinul ministrului sănătății privind acordarea alocației de hrană sub formă de tichete de masă persoanelor care se vaccinează și, bineințeles, Loteria vaccinării. Acestea sunt cateva dintre măsurile pe care le-am luat in această perioadă pentru a ne asigura că in sistemul sănătății ne luptăm cu toate resursele, punem toate resursele impotriva pandemiei; pentru a sprijini personalul medical in depășirea dificultăților create de pandemie și pentru a identifica soluții pentru asigurarea accesului pacienților cronici la serviciile sănătate ANMCS a reluat vizitele de suport și indrumare metodologică in spitale, deci am reluat aceste vizite in spitale. Un lucru mai puțin plăcut, dar ar trebui să il știți. A existat in luna iulie, Comisia Europeană a lansat o linie de finanțare destinată statelor membre in vederea asigurării accesului la certificatele verzi COVID, in cadrul instrumentului de finanţare ESI. Au fost solicitate depuneri de aplicații pentru finanțare către statele membre interesate. Ministerul Sănătăţii a depus o aplicație pentru obținerea de fonduri in data de 2 iulie, care a fost analizată de Comisia Europeană şi aprobată pentru suma de 4,7 milioane de euro pentru asigurarea decontării unui număr mare, in număr de 88.350 teste PCR şi 89.760 teste rapid antigen. Decontarea, rambursarea testelor se poate realiza doar in corelare cu eliberarea certificatelor verzi pentru persoane solicitante pentru perioada iunie-octombrie 2021. In ceea ce priveşte semnarea contractului de finanţare menționăm următoarele: acesta a fost transmis spre avizare internă in prima jumătate a lunii august, Direcția Juridică a discutat de mai multe ori despre necesitatea semnării urgente a acestuia cu ministrul de la acel moment, insă contractul a fost returnat Direcției Juridice neavizat in 7 septembrie. Deci, acești bani au fost pierduți pentru că ministrul de la momentul respectiv nu a dat curs acestui lucru. Tot astăzi, alături de patru membri din guvern, dl Kelemen Hunor, dl Cseke Attila şi dl Lucian Bode am semnat un proiect de lege pe care il vom depune in Parlamentul Romaniei. Pe scurt, persoanele, angajații care nu sunt vaccinaţi sau și nu au trecut prin boală, din sistemul de sănătate public şi privat, vor trebui să se testeze pe banii proprii. Este un proiect de lege pe care il depunem astăzi in Parlamentul Romaniei, și cei din IGSU și Aviație. Această propunere a venit de la domnul ministru Bode. Acest proiect de lege este astăzi depus. Dacă nu am fi avut moțiunea de cenzură săptămana trecută, am fi avut acest proiect de lege aprobat in şedinţa de guvern şi apoi transmis Parlamentului in procedură de urgență. Şi, nu in ultimul rand, cred că ați văzut cu toții, ieri, informații despre evoluția prețurilor, informații ingrijorătoare, dinamica prețurilor a depășit estimările Băncii Naționale și, aici, bineinţeles, politica monetară in Romania este independentă, deciziile, bineinţeles, sunt ale Băncii Naționale, dar aș vrea să menționez un lucru: cred că este nevoie de un comitet de macrostabilitate, de aici decide domnul guvernator cand să il facă. Dacă această inflație este doar temporară, deci dacă o vedem ca pe un eveniment temporar, tranzitoriu, lucrurile sunt ok și vom merge pe ceea ce estimează Banca Centrală. Eu sper doar că nu am ratat o măsură in trecut și acum să ne grăbim să reducem prețurile prin măsuri de politică monetară restrictivă, care ar putea să pună in pericol creșterea economică, dar sunt sigur că Banca Națională ia cele mai bune măsuri și le va lua pentru a asigura că inflația va scădea in perioada următoare și va reveni pe trend descrescător, așa cum arată estimările Băncii Centrale. Acestea au fost informațiile din şedinţa de guvern şi cele mai noi informaţii pe care le avem. Dacă sunt intrebări. Reporter: Bună ziua! Domnule premier, am văzut că in ultima perioadă crește numărul cazurilor de COVID-19, numărul pacienților internați pe secțiile de terapie intensivă este mult mai mare, iar astăzi incidența pe Capitală a depășit 15,42 de cazuri la mia de locuitori. In acest context, am văzut un epidemiolog care vine cu recomandarea de a fi carantină in Capitală și județul Ilfov pentru următoarele 14 zile. Dumneavoastră luați in calcul o astfel de măsură? Florin Ciţu: Nu in acest moment, nu luăm această măsură aţi văzut că şi anul trecut a fost această discuție despre carantinarea Bucureștiului și a Ilfovului și nu a funcționat. Dar ne uităm la alte măsuri care să impiedice răspandirea virusului. Un lucru pe care l-am discutat cu domnul ministru al sănătății ar fi acela de a impune sau de a cere certificatul verde pentru toate activitățile pe care le avem in Romania, pentru orice activitate unde intrăm in contact cu persoanele, să avem acest certificat verde in activităţi economice. Dacă dorim in continuare să avem economia deschisă, cred că aceasta mai este o măsură care ar ajutat foarte mult. Incă n-am discutat despre a reduce de exemplu numărul orelor de funcționare in weekend pentru activități economice, acest lucru nu s-a discutat, dar ne uităm la toate măsurile. Eu spun că a avea certificatul verde pentru orice activitate economică este un pas important și ne gandim la acest lucru. Reporter: Referitor la discuțiile pe care le aveți cu premierul desemnat, Dacian Cioloş, am văzut că a fost o primă intalnire fără nicio concluzie, iar astăzi cei din USR spun că prioritatea ar fi refacerea coaliției de guvernare, insă, dacă nu se reface coaliția pană duminică, vor veni cu o listă de miniștri din partea USR, vor rămane inclusiv miniștrii care au făcut parte din guvernul dumneavoastră. Intrebarea este: in acest context, maine aveți o nouă intalnire, credeți că există această variantă ca Partidul Național Liberal să susțină, dacă nu ajungeți la un punct de vedere comun, să susțină acest cabinet al lui Dacian Cioloş? Florin Ciţu: Deciziile, bineinţeles, le luăm in forurile de conducere ale Partidul Național Liberal. Noi avem deja o decizie BEx care spune foarte clar că nu putem să fim la guvernare cu partidul care a votat moțiunea impotriva noastră. Și aici aș vrea... că trecem foarte ușor peste modul in care am ajuns astăzi aici și aud foarte mult in spațiul public cuvantul responsabilitate, aruncat foarte ușor in spațiul public de la cei care au votat sau au depus o moţiune alături de AUR, de la cei care au votat o moțiune cu AUR şi PSD, moțiunea PSD alături de AUR și PSD, de la cei care acum o lună de zile au luat ministrul sănătății, l-au scos din guvern și au lăsat Romania fără ministru intr-o perioadă dificilă. Este complicat să iei in serios acest cuvant responsabilitate care vine de la aceşti oameni, dar unde suntem de acord cu toții - că pentru Romania importantă este stabilitatea și refacerea coaliției este un lucru important, dar, bineințeles, refacerea coaliției in jurul Partidului Național Liberal este soluția pe care noi o avansăm. Din punctul nostru de vedere este soluția viabilă - refacerea coaliției in jurul Partidului Național Liberal. Dar, repet, nu aş trece foarte ușor peste modul in care s-a ajuns astăzi aici. Nu poți să spui azi că ești responsabil cand ai fost iresponsabil acum o săptămană, cand ai fost iresponsabil acum o lună. De o lună și ceva avem un atac la acțiunile Guvernului, avem o semnare de moțiune cu cei de la AUR, o majoritate cu AUR și PSD și acum să spună că sunt responsabili. Dacă vrem să trecem peste acest moment, trebuie să recunoască o greșeală şi apoi putem să mergem mai departe. Reporter: Refacerea coaliției in jurul Partidului Național Liberal presupune, in contextul declarațiilor venite din partea liderilor USR, că ar putea Partidului Național Liberal să renunțe la o eventuală numire a dumneavoastră, mă rog desemnare, pentru funcția de premier? Florin Cițu: Eu văd foarte mult că lumea se uită la PNL și nu prea vrea să ne ia in serios. PNL este cel mai mare partid de dreapta din Romania, a avut un congres unde s-au exprimat 5.000 de oameni, deciziile sunt luate in context statutar, putem să discutăm dar vom vedea care sunt condițiile. Pentru PNL este important să trecem peste această perioadă și cand vorbim de responsabilitate să ne asumăm unele decizii pe care le-am luat, să asumăm public că am greșit și apoi să mergem mai departe. Reporter: Domnule premier, aș dori să revin puțin la măsurile anunțate de dumneavoastră. Poate Guvernul să ia noi măsuri in contextul in care sunteți un Guvern demis de către Parlament? Florin Cițu: Nu sunt noi măsuri, sunt măsuri pe care le luăm in contextul de astăzi care sunt pe bugetul de acum, nu sunt politici noi, nu sunt măsuri care implică bugetul in perioada următoare. Reporter: Poate Guvernul să modifice hotărarea de guvern privind prelungirea stării de alertă, că promovați o nouă politică publică pe viitor ? Florin Cițu: Aici experții Ministerului Justiției au spus că este legal și s-au făcut toate procedurile legale. Dacă cineva o contestă, vom vedea. In acest moment Ministerul Justiției a spus că este ok. Reporter: De asemenea, de ieri demisia domnului Adrian Oros a devenit definitivă și irevocabilă de la conducerea Ministerului Agriculturii. Pe cine veți numi in această poziție sau cine va asigura conducerea Ministerului? Florin Cițu: Vom vedea pe cine, cum vom asigura conducerea ministerului, vom comunica in momentul cand avem o decizie. Reporter: In momentul de faţă nu avem o conducere la minister, Adrian Oros nu mai este ministru. Florin Cițu: Şi-a delegat atribuțiile domnul Oros de mai mult timp secretarului de stat, deci atribuțiile sunt deja delegate. Mulţumesc! Reporter: Bună ziua! Vorbeați despre o guvernare in jurul Partidului Național Liberal. Cătălin Drulă, care este acum vicepreședinte al USR PLUS, a inaintat un scenariu in cazul in care Partidul Național Liberal vine cu o nouă propunere de premier, alta decat dumneavoastră, atunci Dacian Cioloş este dispus să iși depună mandatul și să negocieze cu PNL. Sunteți președintele Partidului Național Liberal, cum vedeți aceste scenariu? Florin Cițu: Știți dumneavoastră, vorbim despre scenarii. Pană acum nu s-au discutat aceste scenarii. Noi spunem că suntem de acord să trecem peste acel moment și să refacem coaliția in jurul PNL, dar să discutăm. Ceea ce spun eu foarte clar este - și aș vrea să ne amintim că astăzi suntem aici și revenim la responsabilitate, suntem aici pentru că cei care vorbesc de responsabilitate au fost iresponsabili, s-au dus și au semnat o moțiune cu AUR, au votat o moţiune a PSD, impreună cu AUR, au demis un guvern cu puteri depline suntem astăzi aici și vorbim despre responsabilitate. N-aş vrea să trecem foarte ușor peste acest lucru, pentru că dacă nu ar fi fost această moţiune săptămana trecută, voturile USR nu s-ar fi dus către PSD și impreună cu AUR, ci doar către PSD, nu am fi avut această problemă astăzi și puteam să discutăm mai multe lucruri in acel context. Astăzi, acum, putem să discutăm, dar după ce vor ințelege public să iși asume această greșeală și să mergem mai departe. Noi, in continuare ințelegem de fapt- cum inţelegem noi și vreau să vă spun din nou, cum ințelegem această nominalizare: credem că domnul Dacian Cioloș a avut in spate voturile AUR și PSD cand s-a propus la Cotroceni pentru funcția de premier. Deci credem că ăsta a fost raționamentul. Dacă era altul, ar fi bine să ni-l comunice, ca să știm și noi. Reporter: Şi ca o completare, domnul Dacian Cioloș - au apărut cel puțin informații - că a discutat aseară cu președintele Klaus Iohannis. Dumneavoastră ați mai discutat intre timp cu președintele? Florin Ciţu: Eu niciodată nu vă spun despre discuțiile mele cu dl preşedinte. Mulţumesc. Reporter: Şi aş mai avea o intrebare despre prețuri, pentru că cei de la Comisia Europeană au venit cu cateva recomandări pentru statele membre, inclusiv pentru Romania... Florin Ciţu: La energie, vă referiți? Reporter: Da, printre care plata facturilor să mai fie amanată, dar și o scădere temporală a taxelor și impozitelor. Cum vedeți dumneavoastră aceste măsuri, pe langă măsurile deja luate de către guvern? Florin Ciţu: Să știți că sunt măsuri pe care le putem lua in calcul. Anul trecut am făcut şi acest lucru cu taxele. Anul trecut am amanat plata taxelor o perioadă pentru companii; nu aș vedea de ce nu am putea să facem acest lucru și anul acesta pentru persoane fizice sau pentru companii, impreună. Deci, sunt măsuri pe care eu le consider bune, le vom lua in calcul și putem să le folosim. Deci, nu văd aici o problemă. Deja am avansat cu acea compensare, am vorbit de plafonare, de amanare a facturilor... este ceea ce deja am făcut anul trecut, deci nu aș vedea o diferență față de situația excepțională de anul trecut. Reporter: Bună ziua! Au existat aseară discuții in cadrul acestor intalniri, le-aţi cerut celor de la USR să iși retragă mandatul și să susțină un guvern al Partidului Național Liberal? Florin Ciţu: Nu. Nu am cerut așa ceva. Noi am spus doar că refacerea coaliției se poate face doar in jurul PNL. Reporter: Ieri vorbea Ludovic Orban despre o conducere a Partidului Național Liberal instalată cu forța. Spunea că şi-a dat demisia, pe de o parte, din funcția de președinte al Camerei, pentru că nu mai este o funcție legitimată de cetățeni, și că nu mai poate continua in acest fel in direcția in care merge Partidul Național Liberal. Se vorbește totuşi despre o rupere a lui Ludovic Orban de Partidul Național Liberal și aș vrea să vă intreb cum vedeți atat declarațiile, cat și acest presupus nou partid? Florin Ciţu: In primul rand, noua conducere a PNL a venit după votul in congres, un congres cu 5.000 de oameni la care au participat cei mai mulți oameni din istoria congresului PNL. Deci este cel mai legitim, am putea spune, congres al PNL. Să spui că votul acestor oameni, membrii PNL, a fost unul fraudat este o jignire pe care o aduci membrilor PNL. Sunt oameni care au venit acolo, şi-au exprimat votul independent. Au fost 40% care au votat cu dl Ludovic Orban, 60% care au votat pentru mine şi echipa mea. Florin Ciţu: Deci, a fost o competiție transparentă pe care a văzut-o toată lumea patru luni de zile, care la final a avut un rezultat. In continuare, ințeleg supărarea fostului preşedinte, care este membru al Partidului Naţional Liberal şi continui să cred că va trece peste acest moment, pentru că experiența domniei sale, experiența politică este una care poate să ajute Partidul Naţional Liberal in perioada următoare. Sunt sigur că poate să aibă intervenții constructive in ceea ce privește conducerea Partidului Naţional Liberal in perioada următoare. Reporter: Bună ziua! Domnule prim-ministru, aş vrea să ne spuneți ce se intamplă cu 50 de pacienți care ar urma să fie transferați in străinătate. Cand vor fi transferați și in ce condiții, cand vor ajunge exact acolo? Florin Ciţu: Toată comunicarea despre cei 50 de pacienți o să fie făcută de Ministerul Sănătății. Am vorbit cu domnul Cseke, el va face comunicarea, cum vor avea informaţii, vor veni şi le vor face publice. Reporter: Inţelegem că spitalele din ţară sunt pline, cele de stat. V-aţi gandit la o variantă de parteneriat cu spitalele private pentru a mai exista locuri? Şi ce demersuri ați făcut pană acum? Florin Ciţu: Există o discuţie şi in acest sens, de parteneriat cu spitale din sectorul privat. Mai sunt și spitale de stat care pot să mai ofere in perioada următoare. Noi am spus şi ne indreptăm...am spus că 2.000 de paturi ATI este ţinta unde vrem să mergem. Deja am alocat mai mult de 1.000 de paturi de la inceputul acestui val 4, din septembrie. Erau 600 şi ceva de paturi, acum sunt 1.700 de paturi. Aţi văzut că de fiecare dată suplimentăm. Ne uităm la toate variantele pentru a ne asigura că avem totul. Spitalul Pipera deja are cred că 30 de persoane acolo. Vom vedea care sunt variantele cele mai bune şi le vom folosi pe toate. Dar, repet, soluția...deci acum noi incercăm să /.../ in mijlocul valului 4 şi sistemul de sănătate este sub presiune, dar ca să reducem presiunea pe sistemul de sănătate, trebuie să ne vaccinăm. Este singura soluţie pe care o avem, vaccinarea este singura soluție care va reduce presiunea de pe sistemul de sănătate. Reporter: Sunt voci din societatea civilă care spun că in aceste spitale modulare, cum e cel de la Leţcani, de pildă, sau de la Pipera, nu ar fi respectate normele sanitare. Este chiar și o postare a doamnei Oana Gheorghiu pe Facebook. Florin Ciţu: Eu am văzut spitalul, să ştiţi că am vorbit cu oameni care au fost acolo și in primăvară și au spus că de multe ori condiţiile de acolo sunt mai bune decat in alte spitale. Să ştiţi că oamenii aceia au lucrat, au lucrat foarte mult, condiţiile sunt bune. Sunt 100 de paturi acum, fiecare cu oxigen, camere in care există persoane individuale, un singur pat, o singură persoană, oxigen. Sunt ok pentru acest moment. Mulţumesc! Reporter: Bună ziua! Domnule premier, voiam să vă intreb ce se intamplă cu administrațiile locale unde nu sunt suficienți bani pentru sistemele centralizate de incălzire. Ințeleg că foarte mulți primari, inclusiv liberali, cel de la Mangalia, de exemplu, Radu Cristian, anunță că vor tăia toate investițiile pentru anul viitor, pentru că bugetele sunt construite in funcție de niște prețuri și efectiv nu ajung să acopere costurile necesare cu sistemele centralizate de incălzire. Ce se poate face in acest caz? Florin Cițu: Va fi o soluție prin care va trebui - de la bugetul de stat - să suplimentăm subvenția pentru aceste primării. Altă soluție nu există in acest moment. Reporter: Deci, doar la rectificarea bugetară? Florin Cițu: La rectificare... se poate face și pană atunci, ne uităm la mai multe variante, dar, e adevărat, sunt in toată țara, această problemă a apărut in toată țara. Repet, soluția pentru prețul la energie va trebui să fie una pentru toate entitățile, vorbim de consumatorul casnic, consumatorul non-casnic, avem aceste autorități locale unde au o subvenție pe gigacalorie ş.a.m.d. Pentru toate vom găsi o soluție. Deja putem să gandim amanarea facturilor etc. Avem aceste soluții dacă ne uităm. Reporter: Şi banii necesari de unde ii mai ia guvernul, că ințelegem că nu mai sunt atat de mulţi, nici măcar in Fondul de Rezervă. Florin Cițu: Fondul de Rezervă poate alimentat, sunt venituri suplimentare... Reporter: Dar doar la rectificarea bugetară. Florin Cițu: Nu. Se poate pană atunci. Art.54 din Legea 500 spune foarte clar, dar o să vedeți, veniturile la buget sunt mai mari decat am estimat și de acolo putem să suplimentăm. In plus, avem dividendele companiilor de stat din energie care anul acesta vor fi folosite pentru a susține acest efort. Reporter: Da. Şi aş fi vrut să vă mai intreb: cate medicamente a achiziționat Ministerul Sănătății pană in luna octombrie, de la inceput de an, pentru a trata pacienții cu coronavirus? Florin Cițu: O să rog pe cineva acum să vă dea toate informațiile de la inceput de an. Eu le am, v-am dat cele din luna septembrie, cate au fost in septembrie. Reporter: Da. Aş fi vrut să ne mai spuneți de cand, o precizare aici, pentru că ne vorbeați puţin mai devreme despre reducerea programului in weekend pentru activitățile economice, de cand s-ar putea aplica măsura asta? Florin Cițu: Nu o luăm in calcul. V-am spus că nu o luăm in calcul. Sunt propuneri, dar in acest moment eu cred că pasul următor este să cerem folosirea certificatului verde pentru circulație. Reporter: De cand s-ar putea aplica? Florin Cițu: Propunerea ar trebui să fie cat mai rapidă. Am vorbit cu domnul ministru al sănătății și trebuie să vorbesc şi cu dl Arafat, cu CNSU, dar eu aș propune acest lucru cat mai rapid. Reporter: Am ințeles. Și vorbeați despre prețuri, spuneați, citez, sper doar că nu am ratat o măsură in trecut, ca să reducem acum prețurile. La ce vă refereați? Florin Cițu: Da. Mă gandesc, pentru că am văzut estimările Băncii Centrale, eu vă spun acum, mă uit la evoluția inflației. Este clar că este o surpriză și vreau să știu, adică Banca Centrală ne va comunica dacă este o surpriză temporară sau dacă este ceva permanent. Dacă este ceva permanent, era mult mai bine să fie atacat din trecut, decat acum, pentru că e efortul ar fi mult mai mare acum să reduci inflația, dar cu siguranță Banca Centrală are cele mai bune măsuri și le va lua in perioada următoare. Mulțumesc. Reporter: Bună ziua. Dacă nu se reface coaliția, iar PNL pierde guvernarea, vă este teamă că veți plăti cu funcția de președinte pentru acest lucru? Florin Ciţu: Aveți foarte multe scenarii acolo. Haideţi să mergem in primul rand, avem acum o situaţie, incercăm să o rezolvăm in acest moment şi vom vedea care sunt pașii următori. Reporter: Iar dacă președintele face o a doua nominalizare in persoana dumneavoastră, nu credeți că se deschide astfel calea către anticipate? Florin Ciţu: Ştiți foarte bine că noi, in momentul in care USR a decis să meargă alături de PSD și AUR, am spus foarte clar că toate variantele sunt pe masă, toate variantele sunt pe masă și noi am spus că vom face ceea ce este mai bine pentru PNL şi pentru romani. In momentul acesta in continuare guvernăm Romania și venim cu măsuri pentru romani, pentru că suntem responsabili, noi nu am plecat de la guvernare și in continuare facem acest lucru. Vom vedea care sunt deciziile in perioada următoare şi vom lua cele mai bune măsuri pentru PNL și pentru romani, dar, e adevărat, toate scenariile sunt pe masă. Reporter: Şi v-aş mai intreba ca o clarificare legată de certificatul verde și de ce spuneați dvs, să fie folosit in toate activitățile economice, aici mă gandesc și la magazine. Asta ar insemna o restricționare a accesului cumpărătorilor in baza acestui certificat verde? Florin Ciţu: Asta nu este restricționare, este doar o triere. Dacă te vaccinezi, dacă ai trecut prin boală, dacă ești testat, deci sunt trei variante simple. Așa și cand mergi la doctor, să știţi, trebuie să testezi pe propriii bani dacă vrei să mergi la spital. Reporter: Deci aţi merge pe ideea de impunere... Florin Ciţu: Aş merge pe ideea de a folosi certificatul verde și in magazine, da. Reporter: Supermarketuri, hypermarketuri? Florin Ciţu: Da. Aş merge pe această idee, da. Reporter: Şi aş mai dori tare mult să ne explicați situația de la Ministerul Sănătății din luna iulie pană in septembrie spuneați că nu s-a dat acel aviz, astfel incat... Florin Ciţu: Da, o să-i rog pe colegi să vină... Am, toată procedura este mai lungă, ce s-a intamplat, o să-i rog pe colegi să comunice, de la Ministerul Sănătăţii, exact ce s-a intamplat cu acea procedură, este mai lungă și nu are sens să o citesc aici, dar o să ii rog pe colegi să vă prezinte exact toți pașii care au fost făcuți in acea perioadă. OK, există birocrație, dar rolul unui ministru este acela de a rezolva probleme. Reporter: Dar dacă măsura certificatului verde folosit in supermarketuri ar fi luată, va fi luată această decizie doar de un guvern cu puteri depline, așadar după... Florin Ciţu: Putem să o luăm in Parlamentul Romaniei şi putem face amendamente, sunt mai multe lucruri. Reporter: Bună ziua! Eu vin iarăşi cu clarificările. Apropo de ce spuneați, această măsură cu certificatul, eu imi aduc aminte pe domnul Bode explicand că un guvern interimar nu poate să dea noi restricții prin hotărarile CNSU care să treacă de guvern, deci practic toate aceste modificări se duc in parlament, la acea lege de aprobare a ordonanţei... Florin Ciţu: Am făcut astăzi o propunere... Exact, acolo sunt modificări pe care le facem la aprobarea ordonanței, dar eu spun uitandu-mă la măsuri aceasta ar fi una dintre cele mai bune măsuri, cred eu, de punctul meu de vedere, folosirea certificatului verde. Reporter: Asta inseamnă că săptămana viitoare, din ce știm, la Cameră săptămana viitoare ar trebui să treacă acel proiect, săptămana viitoare se impune certificatul verde. Se reintroduce testarea, pentru că știu că este o decizie pe care aţi luat-o și in partid, și asta inseamnă că trebuie să aibă certificat verde şi cei care merg la serviciu? Practic, un fel de testare obligatorie? Florin Cițu: Nu. Noi am făcut acest proiect de lege doar pentru sistemul de sănătate, public şi privat şi IGSU şi aviație, celelalte nu sunt incluse, celelalte instituţii. Dar pentru privat, nu... certificatul verde nu este pentru angajați, știţi foarte bine că asta a fost și pană acum situația. Reporter: Ştiu. Mă intrebam dacă cumva urmează să fie? Florin Cițu: Dacă specialiștii... Sunt comisii de sănătate in Parlamentul Romaniei și ar trebui să vorbim cu ei, dacă ei consideră că este oportun acest lucru, vom vedea și vom analiza. Dar in acest moment nu este o propunere. Reporter: Şi iarăși o clarificare, spuneați că puteți alimenta fondul de rezervă, chiar dacă vorbim despre un guvern interimar, practic pană acum noi am văzut că doar prin rectificări bugetare s-a intamplat acest lucru. Dacă da, cand și ce sumă va fi dată către fond, ințeleg că acum mai sunt 38 de milioane? Florin Cițu: In funcție de nevoi, dacă sunt nevoi vom suplimenta fondul de rezervă. Există o diferență... Reporter: Prin HG se poate face treaba asta? Florin Cițu: Se poate face prin mai multe modalități este in Articolul 54 din Legea 500/2002. Reporter: Deci urmează, așteptăm... ? Florin Cițu: Dacă este nevoie. Deocamdată azi am avut, avem bani in bugetul, in fondul de rezervă, am suplimentat Ministerului Sănătății. Reporter: Acum mai sunt 28 din ce inţelegem... Florin Cițu: Da. Şi dacă e nevoie să suplimentăm, suplimentăm. In acest moment nu este nevoie. Mulţumesc! Reporter: O completare dacă se poate, in legătură cu certificatele verzi. In primul rand dacă ați avut o discuție pe subiect cu deputații liberali și ce amendamente ar fi față de varianta adoptată in Senat? Florin Cițu: N-am auzit intrebarea... Reporter: Pe subiectul certificatelor verzi. Florin Cițu: Nu. Este o propunere pe care am discutat-o cu ministrul sănătății, Cseke Attila, o vom duce să o discutăm și in grupurile parlamentare, este doar o propunere pe care am făcut-o eu, am discutat-o cu domnul ministru și vom merge cu ea in grupurile parlamentare. Reporter: Şi aţi discutat-o și cu deputații liberali? Florin Cițu: Nu. Am spus că o ducem in grupurile parlamentare. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc. 2021-10-14 13:56:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_1634218608big_image_1_resize.jpgȘedința de guvern din 14 octombrieȘtiri din 14.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/sedinta-de-guvern-din-14-octombrie1634209659Galerie foto 2021-10-14 13:11:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-10-14-02-07-54big_image_13_resize.jpgConferință de presă susținută de Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), și Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al CNCAVȘtiri din 12.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/conferinta-de-presa-sustinuta-de-valeriu-gheorghita-pre-edintele-comitetului-national-de-coordonare-a-activitatilor-privind-vaccinarea-impotriva-sars-cov-2-cncav-i-andrei-baciu-secretar-de-stat-in-ministerul-sanatatii-vicepre-edinte-al-cncav1634043455Galerie foto [Check against delivery] Valeriu Gheorghiţă: Bună ziua! Vă mulțumim pentru participarea la conferința organizată de CNCAV. Aş vrea să incep prin a face cateva clarificări legate de administrarea dozei 3 de vaccin impotriva COVID-19. In primul rand, ştim că in 28 septembrie, in Romania, s-a demarat administrarea unei doze de rapel care se face la cel puțin 6 luni de la prima schemă de vaccinare, indiferent că acea schemă de vaccinare a fost efectuată cu vaccinul de la compania Pfizer, vaccinul de la compania Moderna sau vaccinul de la compania AstraZeneca. Era important să avem minim 6 luni intre doza 2 și această doză de rapel. In primul rand, este ferm recomandată persoanelor care sunt in categorii vulnerabile și aici sunt cei cu varstă de peste 65 de ani, cei cu afecțiuni cronice și cei care au un risc crescut de imbolnăvire prin natura profesiei pe care o desfășoară: personal medico-sanitar, personal din centre rezidențiale, personal din invățămant și așa mai departe, dar sunt eligibile, adică se pot vaccina, și celelalte categorii de persoane din populația generală, care au minim 6 luni de la doza 2, fără să fie nevoie de o recomandare medicală specială in acest sens. Ştim că pe 4 octombrie Agenția Europeană a Medicamentului a finalizat analiza datelor științifice și a recomandat posibilitatea de administrare a acestei doze de rapel, la minim 6 luni, sau doză booster, cum mai este numită, pentru categoriile populaționale care, repet, au minim 6 luni de la doza 2 din prima schemă de vaccinare. Deci, in situația asta vorbim de o schemă doi plus unu, două doze la prima vaccinare și un rapel după minim 6 luni. Există o altă recomandare a Agenție Europene a Medicamentului, din aceeași dată din, 4 octombrie, care vizează persoanele sever imunocompromise, sever imunodeprimate, și aici vorbim de persoanele post-transplant, fie transplant de organe solid, fie transplant de celule stem hematopoietice, pacienții cu neoplazii, pacienții oncologici, fie in tratament activ, fie pacienți oncologici care se află in stadii avansate de evoluție a bolii, și alte categorii de persoane care au un status imun precar, care au imunitate foarte slăbită, din cauza unor tratamente, sau din cauza unor boli, sau așa s-au născut, sunt acele imunodeficiențe primare. In aceste situații, datele științifice ne arată că după primele două doze de vaccin procentul celor care dezvoltă anticorpi in valoare protectoare este undeva estimat la circa 40%, ceea ce este mult sub valoarea pe care noi o regăsim, sub procentul pe care il regăsim la restul populației care se vaccinează cu două doze. Și atunci datele au arătat că adăugarea unei doze suplimentare, unei doze trei, la aceste două doze inițiale, duce la creșterea răspunsului imun cu un procent intre 35 pană la 50% din cei care nu au răspuns după primele două doze. Astfel incat la aceste persoane cu imunodepresie severă schema inițială de vaccinare va avea trei doze, deci, in situația asta vorbim de 3 doze de la inceput, spațiată doza trei la minim 28 de zile, deci la o lună după doza 2, și tot aceste persoane este foarte probabil ca, după cel puțin şase luni, sau aibă și ele nevoie de un rapel. Deci in situația aceasta particulară vorbim de o schemă de 3+1. Pentru aceste categorii de persoane, sever imunodeprimate, este nevoie de recomandarea medicului specialist, a medicului curant care supraveghează și ingrijește boala respectivă - fie că vorbim, repet, de transplant, de cancer sau de alte tipuri de tratamente. Pacientul se prezintă cu acea recomandare la centrul de vaccinare, recomandarea este păstrată la fișa de triaj medical și pacientul va beneficia de trei doze de vaccin. Pentru vaccinul de la compania BioNTech/Pfizer, schema cu trei doze constă in prima administrare, a doua doză, care se efectuează la trei săptămani, și a treia doză, care se efectuează după incă patru săptămani. Pentru vaccinul de la compania Moderna se efectuează prima doză, a doua după patru săptămani și a treia după incă patru săptămani. Aceasta este de fapt o schemă de vaccinare care include de la inceput trei doze, și asta se numește doză 3 sau doză suplimentară, doză adițională, cum este trecută in recomandările oficiale. Pentru că s-a creat această confuzie la nivel populațional: doză 3 - același lucru cu doză de rapel, același lucru cu doză /.../ este cea care se administrează după șase luni la restul categoriilor de persoane, la restul populației. Pentru doza 3 care se include in prima schemă, la categoriile sever imunocompromise, repet, este nevoie de o recomandare specială de la medicul specialist care se ocupă de bolile respective. Pentru doza de rapel, cea care se efectuează după minim şase luni, nu este nevoie de o recomandare specială in acest sens. Noi am postat astăzi pe pagina RO-Vaccinare cateva imagini in acest sens care să simplifice ințelegerea acestor două recomandări. Ca atare, populația trebuie să continue procesul de vaccinare pentru administrarea dozei de rapel care - vedem din toate datele științifice - după minim şase luni restabilește eficiența vaccinurilor la nivelurile cunoscute anterior, și anume peste 95% protecție față de infecție și peste 97% protecție față de formele severe. Un alt subiect pe care aș vrea să-l aduc in atenția dumneavoastră este legat de persoanele care au fost vaccinate in afara țării cu vaccinuri neautorizate de Agenția Europeană a Medicamentului - de pildă Sinovac, Sinopharm, Sputnik ș.a.m.d. Deci, practic, vaccinuri care nu au fost autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului și, ca atare, nu sunt recunoscute și folosite in Romania. In aceste situații, la cerere, persoanele respective se pot revaccina, deci practic iși reiau schema de vaccinare, după minim 30 de zile de la completarea schemei pe care au efectuat-o cu acele tipuri de vaccinuri. Practic, se pleacă de la principiul unei persoane care are istoric de trecere prin boală și care se poate vaccina cu schemă completă. De ce am luat această decizie? Pentru că am primit mai multe solicitări in acest sens de la persoane vaccinate in alte țări, cu vaccinuri, repet, neautorizate și nerecunoscute in Romania, nefiind supuse autorizării Agenției Europene a Medicamentului, și față de care incă nu avem suficiente date de eficacitate și de eficiență. Și, atunci, este absolut firesc ca aceste persoane să poată beneficia de vaccinare, cu vaccinurile autorizate și recunoscute in Romania. De asemenea, vreau să readuc aminte și să explic poate mai bine un aspect care s-a tot discutat in spațiul public in ultima perioadă, legat de perioada de valabilitate a vaccinului de la compania BioNTech/Pfizer, și anume: pe data de 10 septembrie, Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat extinderea perioadei de stabilitate pentru vaccinul de la compania BioNTech/Pfizer, care este stocat la temperaturi cuprinse intre -90 de grade și pană la -60 de grade. De ce? Pentru că toate studiile de stabilitate au arătat că, timp de nouă luni, vaccinul iși menține toate calitățile și generează aceleași date de imunogenitate. Ca atare, pe 10 septembrie, decizia Agenției Europene a Medicamentului a fost de a extinde perioada de valabilitate a loturilor de vaccin de la compania BioNTech/Pfizer care se produc și care sunt stocate la această temperatură ultra-scăzută, decizie care se aplică retroactiv și loturilor recepționate și care au fost stocate la acest regim de temperatură. Evident, nu se aplică pentru loturile de vaccin care au ieșit din acest lanț de frig. Este o decizie comună tuturor țărilor Uniunii Europene și nu se aplică particular pentru loturile recepționate de Romania. Așa incat, in momentul de față, in 27 septembrie, in Romania, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, la solicitarea Ministerului Sănătății, a autorizat, avand la bază, repet, decizia Agenției Europene a Medicamentului, extinderea perioadei de valabilitate cu incă trei luni pentru toate loturile de vaccin care sunt deja recepționate in Romania și care se află la regimul de stocare de -80 de grade. In niciun caz nu se aplică pentru vaccinurile care au fost scoase din acest lanț de frig sau pentru care s-a intrerupt, intr-un fel sau altul, lanțul de frig. Au fost șase loturi de vaccin, și aici vorbim de situația de la 24 septembrie, care aveau in totalitate 371.000 de doze care expirau la data de 30 septembrie, conform valabilității inițiale, două loturi de vaccin avand un număr de aproximativ 999.000 de doze care expirau la 31 octombrie și un lot de circa 436.000 de doze care expiră la 31 decembrie. Din acestea, din primele șase loturi care au expirat in 30 septembrie, aproximativ 137.000 de doze, la momentul deciziei ANM, 27 septembrie, nu mai erau pe lanț de frig de -80 de grade și atunci ele au fost retrase, avand in vedere că la 30 septembrie a expirat perioada de valabilitate. Iar celelalte, aproximativ 200.000 de doze, 230.000 de doze care erau la -80 de grade, au perioada de valabilitate extinsă cu trei luni, așa incat, in momentul de față, in Romania, toate dozele recepționate de la compania BioNTech/Pfizer care au fost stocate in permanență la -80 de grade au cel mai devreme termenul de expirare sfarșitul lunii decembrie. Mai mult decat atat, vom reimprima din nou pe certificatul de vaccinare, pe adeverinţă, data expirării. In momentul in care s-a introdus şi doza trei pe adeverinţa de vaccinare, avand in vedere că in prima etapă au fost foarte multe confuzii, populaţia a inţeles că data expirării inseamnă data expirării protecţiei vaccinului sau data expirării adeverinţei, am considerat că poate nu mai este util să imprimăm această dată a expirării lotului de vaccin. Am revenit asupra acestei decizii şi ea va fi in zilele următoare reimprimată pe adeverinţă, aşa incat pentru fiecare lot in parte să existe această dată de expirare, pentru ca oamenii să ştie cat se poate de clar că nu este vorba de vaccinarea cu vaccinuri care sunt expirate. Repet, această decizie a Agenţiei Europene a Medicamentului este una care se aplică tuturor țărilor UE şi care vizează atat vaccinurile care se produc din 10 septembrie, cat şi celor care deja au fost recepţionate. Ştim, de altfel, că au mai fost decizii similare, in baza studiilor de stabilitate, cand, de pildă, inițial vaccinul de la compania BioNTech/Pfizer era păstrat la temperatura camerei, două grade, timp de cinci zile. Ulterior, studiile de stabilitate au permis extinderea acestei perioade la 30 de zile, tocmai pentru că datele științifice au arătat menținerea proprietăților vaccinului. Cam acestea sunt, in momentul de faţă, datele legate de această variație de extindere a perioadei de valabilitate. De asemenea, pană la acest moment, cu doză de rapel - şi aici vorbesc doză de rapel după minim şase luni - au fost vaccinate in total circa 386.632 de persoane. Din acestea, persoane vulnerabile, insemnand persoane cu boli cronice, persoane cu varsta de peste 65 de ani sau pacienți care se află internați in centre sociale reprezintă 63,5%, in valoare absolut 245.487 de persoane din grupa de risc vulnerabilă - a fost vaccinată şi cu această doză de rapel. Personal medico-sanitar, care a primit şi doză de rapel, sunt 92.956 de persoane, reprezentand un procent de circa 24% din numărul de persoane vaccinate şi cu doza de rapel. De asemenea, persoanele din invăţămant, angajații din invăţămant, aproximativ 20.439 de persoane, care au primit şi această doză de rapel, ceea ce inseamnă un procent de circa 5,2% - restul categoriilor insumează un procent de 7,2% persoane care deservesc activităţi esenţiale şi care au primit şi această doză de rapel. Legat de vaccinarea la nivelul unităților de invăţămant, pană la acest moment au fost derulate sau sunt in curs de derulare aproximativ 800 de acțiuni care au ca scop informarea privind beneficiile şi importanța vaccinării la nivelul școlilor, toate aceste intamplandu-se in aproximativ 34 de judeţe. De asemenea, sunt 48 de centre de vaccinare inființate in unităţile de invăţămant preuniversitar, in şcoli; au fost vaccinaţi in aceste facilități dar şi cu echipe mobile aproximativ 1.012 elevi şi circa 348 de cadre didactice sau personal auxiliar sau aparținători. Activitatea, aş vrea să spun, de vaccinare in unităţile de invăţămant ştim că va fi desfășurată pe o perioadă de circa două luni, atat pentru invățămantul preuniversitar, cat şi pentru invățămantul universitar, pentru doza unu, continuand ulterior pentru doza doi, pentru doza care completează schema de vaccinare. In ceea ce priveşte activitatea centrelor de vaccinare la acest moment, pot să vă spun că aproximativ 70% din centrele de vaccinare active care aveau programul de lucru redus au revenit la programul normal, ca urmare a creșterii adresabilității persoanelor la vaccinare. De asemenea, aproximativ 36% din centrele care au avut activitate suspendată temporar și-au reluat activitatea, ceea ce inseamnă aproximativ 88 de centre din 246 care au avut activitatea suspendată temporar; iar aproximativ 48,5% din fluxurile care au fost sistate in momentul de față și-au reluat activitatea. Practic, vorbim la acest moment de un număr de 668 de centre de vaccinare active in total, cu un număr de 895 de cabinete de vaccinare pe cele 4 tipuri de vaccinuri. Pentru vaccinul de la compania Johnson and Johnson, pentru care vedem că există o creștere a adresabilității, sunt in momentul acesta 97 de centre active, cu 120 de cabinete de vaccinare. Chiar din această săptămană Ministerul Apărării Naționale a operaționalizat 11 centre de vaccinare cu vaccinul de la compania Johnson and Johnson in 10 spitale militare, acolo unde există și centre de vaccinare cu vaccin de la compania BioNTech-Pfizer, iar in București la Policlinica Cobălcescu, la Centrul Medical de Diagnostic. De asemenea, vaccinarea la nivelul cabinetelor de medicină de familie, sunt 2.939 de cabinete de medicină de familie care inregistrează activități de vaccinare, este un număr in creștere față de perioada anterioară, și au fost vaccinați pană la acest moment aproximativ 488.895 de pacienți, de persoane, majoritatea, 53%, din mediul rural. In ceea ce privește vaccinarea in unitățile spitalicești, in spitalele publice, sunt 153 de spitale publice, in care au fost vaccinate pană la acest moment 13.472 de persoane. Pot să vă spun că aici in această săptămană am observat o creștere cu 41,4% a numărului de pacienți vaccinați, comparativ cu săptămana trecută, in care numărul total era de 9.525 de pacienți. De asemenea, sunt 27 de spitale private in care s-au vaccinat pană la acest moment 2.429 de pacienți și aici este există o creștere față de săptămana precedentă, cu circa 5%. In ceea ce privește numărul de persoane vaccinate cu doza 1, in săptămana precedentă, in săptămana 4-10 octombrie, numărul total al celor vaccinați cu doza 1 este de aproximativ 169.865 de persoane, cu circa 20% mai mult față de săptămana anterioară, cand au fost vaccinate 137.118 persoane. Acoperirea vaccinală la nivel național, din total populație, adică, 19,3 milioane de locuitori populație rezidentă, conform Institutului Național de Statistică, rata de acoperire vaccinală este de circa 30%, iar din populația eligibilă de peste 12 ani rata de acoperire vaccinală este de circa 34%. In ceea ce privește acoperirea vaccinală la nivelul municipiului București și la nivelul județelor, in municipiul București astăzi rata de acoperire vaccinală este de circa 54,03%. Sunt trei județe care au rată de acoperire vaccinală peste 40%, Cluj 48,75%, Sibiu 41,87% și Constanța 41,3%. Sunt 20 de județe care au rată de acoperire vaccinală intre 30 și 40% şi restul de 18 judeţe care au acoperirea vaccinală intre 20 şi 30%. Aşa incat pană la acest moment au fost vaccinate cu cel puţin o doză 5,79 de milioane de persoane, cu schemă completă de vaccinare fiind 5,54 milioane de persoane; iar acoperirea vaccinală pe grupe de varstă, la grupa de varstă 50-59 de ani, acoperirea vaccinală este de 41,14%, la grupa de varstă 60-69 de ani, 41,3%, avem o creștere ușoară și la grupa de varstă peste 80 de ani, este de 20,3%, iar la grupa de varstă 12-15 ani avem aproape 7% ca nivel de acoperire vaccinală, iar la 16-19 ani procentul de acoperire vaccinală este de circa 23,5%. Practic, avem o creștere față de săptămana precedentă cu cateva procente. Sunt 190.343 de adolescenți și tineri cu varsta cuprinsă intre 16 şi 19 ani care au cel puțin o doză de vaccin administrată şi aproximativ 58.000 de copii cu varsta cuprinsă intre 12 şi 15 ani care au primit cel puțin o doză de vaccin. In ceea ce privește profilul de siguranță la nivel național, pană la data de 11 octombrie au fost raportate circa 17.566 de cazuri de reacții adverse, cu o rată de raportare de 1,6 la 1.000 de doze administrate. Cu acestea eu inchei și ii dau cuvantul domnului secretar de stat Andrei Baciu. Andrei Baciu: Mulţumesc mult, domnule preşedinte! Pentru inceput, cateva chestiuni legate de certificatul digital european pentru COVID. Sunt 4.930.589 de certificate eliberate pană pe data de 12 octombrie; la fel, aproximativ 95% sunt certificate eliberate care atestă vaccinarea. Cu privire la vaccinarea in randul operatorilor economici privați, această activitate continuă. A fost finalizată de către 627 de companii, dintre care 95 in domeniul HoReCa, iar in momentul de față sunt incă 30 de companii care desfășoară această activitate. La fel, vaccinări in locații atipice, din dorința de a merge mai aproape de oameni - fie că vorbim de targuri, fie că vorbim de piețe, de parcări are supermarketurilor. Sunt 117.651 de persoane vaccinate prin astfel de abordări, in mai multe județe: in Galați, drive-thru-ul din Galați a vaccinat pană acum 26.541 de persoane. Cu privire la misiunile de transport: de la inceputul campaniei de vaccinare pană in acest moment au fost efectuate aproximativ 15.300 de misiuni de transport, cu ajutorul a aproximativ 40.000 de persoane din cadrul MAI și aproximativ 13.000 de persoane din cadrul MApN. In legătură cu dozele de vaccin pe care Romania le-a recepționat: avem un total de 20.716.589 de doze de vaccin distribuite astfel: BioNTech/Pfizer - 13.071.689 de doze, Moderna - 2.472.000 de doze, AstraZeneca - 3.374.000 de doze şi, in final, Johnson and Johnson - 1.798.900 de doze. Cu privire la acțiunile și activitățile de donație și revanzare: sunt in lucru cateva acțiuni din acest sector, insă nu a fost finalizat nimic suplimentar față de data trecută, de săptămana trecută, iar cu privire la calendarul de livrare pentru perioada următoare: in această lună vom mai primi, in cursul acestei săptămani, 303.030 de doze BioNTech/Pfizer şi același număr săptămana viitoare - 303.030 de doze Pfizer. Pentru Moderna sunt dozele din această săptămană, 355.200 de doze, iar livrările pentru sfarșitul lunii sunt incerte. La fel și pentru vaccinul produs de Johnson and Johnson: in afară de livrările de săptămana trecută, livrările din această săptămană, de 300.000 de doze, iar pentru finalul lunii livrările sunt incerte. Pentru vaccinul produs de AstraZeneca știm că aceste livrări au fost suspendate pentru moment. Eu cam atat am avut. Mulțumesc mult, domnule preşedinte! Valeriu Gheorghiţă: Vă mulțumesc foarte mult și eu! Vă propun să incepem partea de intrebări. Reporter: Bună ziua! Ați venit cu cateva lămuriri in legătură cu acele doze de vaccin expirate; sunt incă foarte multe persoane care refuză vaccinarea in momentul in care cer să vadă data de pe flacon. Ce le sfătuiți să facă și in cat timp vor fi retipărite aceste etichete? Valeriu Gheorghiţă: In primul rand, nu este vorba de doze care erau expirate. Sunt doze care erau in valabilitate și pentru care s-a extins perioada cu incă trei luni, ele aflandu-se, repet, la o temperatură de -80 de grade, stocate, fără să existe intreruperea acestui lanț de frig. Acest lucru s-a aplicat și se aplică in toate celelalte țări și este un lucru care se așteaptă și in viitor - să se extindă perioadele de stabilitate pentru majoritatea vaccinurilor. Știm, de pildă, că Johnson and Johnson are o stabilitate de doi ani, la -20 de grade. Foarte probabil că, in viitor, vom avea astfel de extensii ale perioadei de stabilitate, și implicit, de valabilitate, pentru că trebuie să treacă suficient timp ca să vedem că vaccinurile iși păstrează stabilitatea. Deci, in niciun caz, nu vorbim de doze care erau expirate. Sigur că loturile care erau deja recepționate au venit cu un termen inscripționat, pentru care se cunoștea perioada de stabilitate, și implicit, de valabilitate, dar este extrem de greu să retragi loturile respective, pentru că asta inseamnă o intrerupere a lanțului de frig. Tocmai de aceea, această perioadă de valabilitate a fost corectată conform deciziei Agenției Europene a Medicamentului, in Registrul Electronic Național al vaccinărilor, unde se face acest management al stocurilor, pe baza căruia noi putem ști care sunt dozele, din ce lot care urmează să iasă din valabilitate și așa mai departe. Iar această dată de valabilitate va fi imprimată in perioada următoare, cred că zilele următoare se va rezolva, din punct de vedere tehnic, această situație, pe adeverința pe care fiecare om o are, o primește la momentul vaccinării. Deci, in niciun caz, nu vorbim de doze care erau expirate. Cele care au fost scoase din acest regim de temperatură de -80 de grade la momentul la care s-a dat decizia Agenției Europene a Medicamentului și ulterior a ANM-ului, și-au pierdut valabilitate și au ieșit deja din uz. Sunt cele 137.000 de doze care au fost retrase. Deci, in niciun caz, nu vorbim de doze care au fost administrate in centre de vaccinare și care să fie in afara perioadei de valabilitate. Reporter: Vă gandiți ca in Capitală să mai fie centre de vaccinare nonstop? Pentru că sunt, de asemenea, mulți oameni care intreabă dacă se pot vaccina la orice oră. Valeriu Gheorghiţă: Eu pot să vă spun că avem in plan, in perioada următoare, să organizăm un maraton de vaccinare in mai multe centre de vaccinare din Capitală, insă trebuie să definitivăm, in acest moment, toate detaliile logistice, legate de personalul medical care trebuie să deservească o activitate de acest gen. Vom identifica să avem un centru de vaccinare care are o capacitate mai mare in fiecare sector și, simultan, să avem acest tip de activitate. Nu pot să vă dau, la acest moment, perioada in care se va desfășura acest eveniment, dar, cat se poate de repede, in următoarele două săptămani, probabil că vom face acest eveniment. Este in pregătire. Stabilim toate detaliile și vom transmite, din timp, informațiile necesare pentru a fi cunoscute. Fiecare centru de vaccinare și fiecare județ, impreună cu Direcția de Sănătate Publică, poate să extindă perioada de lucru, programul de activitate al centrului, in funcție de adresabilitatea pe care persoanele, populația o are in respectivele centre. Deci, există, din acest punct de vedere, suficientă libertate incat să adaptăm programul de lucru la solicitările pe care oamenii le au. Suplimentar, oamenii se pot vaccina in cabinetele de medicină de familie, in spitale, atunci cand se internează și cand ajung la spital, și este un lucru important, și, de asemenea, in centrele de vaccinare, care au in momentul de față program extins, majoritatea, și unde ne putem prezenta direct, cu buletinul sau cu programare in platformă. Reporter: Pe ce perioadă de timp va fi maratonul? Valeriu Gheorghiţă: Probabil că va fi la sfarșit de săptămană, tot așa, vineri, sambătă, duminică. Reporter: In weekend. Reporter: Bună ziua! Știm că sunt foarte mulți oameni care stau acasă, pozitivi fiind, pană in ultima clipă. Avem astăzi record absolut de decese. Ce se intamplă, de ce stau oamenii acasă, nu știu, poate ați discutat cu colegii medici, și schemele de tratament au rămas aceleași; in valul trecut, stăteau acasă formele ușoare sau medii. Acum avem oameni cu forme grave care nu ajung la spital. Valeriu Gheorghiţă: Aici cred că mesajul către oameni trebuie să fie unul foarte clar, și anume, in momentul in care suntem diagnosticați cu infecție SARS-CoV-2, fie că facem singuri acasă acest test, fie că il facem la un laborator, trebuie să anunţăm medicul de familie, care trebuie să evalueze factorii de risc, adică, varsta pe care o avem, ce alte boli cronice avem in evidenţă, ce tratamente luăm pentru bolile respective şi, in funcţie de situaţia in care ne aflăm, suntem o persoană in varstă, mai avem și alte boli asociate, este foarte bine să ne prezentăm la spital pentru evaluare, să știm exact cum suntem, să avem un consult de specialitate, să avem o radiografie făcută și analizele de sange și, dacă nu e cazul de internare, să meargă acasă cu o recomandare de tratament și, ulterior, monitorizare prin medicul de familie. De asemenea, medicul de familie, in supravegherea pe care o face pentru fiecare pacient in parte, poate să identifice, din timp, acele semne de alarmă la care pacientul trebuie să se adreseze din nou unui serviciu medical in spital, in vederea reevaluării și, eventual, reconsiderarea indicației de internare sau nu. Dar dacă stăm și ne tratăm singuri acasă, fără să ţinem legătura cu medicul de familie, atunci este foarte posibil să ignorăm anumite semne de alarmă, să nu le recunoaștem și, intr-adevăr, să ajungem la spital cand boala este deja agravată și cand disfuncțiile respiratorii și cele ale celorlalte organe sunt deja sever afectate. Deci, mesajul este foarte simplu: după diagnostic, trebuie să luăm legătura cu medicul de familie și, in felul acesta, putem să luăm deciziile cele mai ințelepte, dacă ne prezentăm la spital sau dacă rămanem acasă, doar cu tratamentul pe care ni-l recomandă și supraveghere. Reporter: De asemenea, sunt tratamente care nu sunt recunoscute in Europa, inclusiv in Romania, dar pe care medicii le recomandă pacienților să și le ia din afară, cu precădere din Republica Moldova. Sunt in siguranță pacienții care iau astfel de tratamente? Valeriu Gheorghiţă: Sunt medicamente care sunt autorizate și sunt puse pe piață, deci, sunt medicamente care au făcut dovada unui profil de siguranță și unui profil de eficiență pentru alte infecții, in general pentru virusurile gripale sezoniere sau pentru alte coronavirusuri, măsura in care s-a probat eficiența pentru infecția cu SARS-CoV-2, aici, intr-adevăr, există o serie de date, care provin din studii, care arată, in general, o eficiență mai crescută atunci cand aceste tratamente sunt luate devreme, după debutul bolii, și nu foarte tarziu. Pentru că atunci cand le luăm tarziu, eficiența antiviralelor este redusă. De asemenea, beneficiile sunt mai ridicate la persoanele care sunt la risc, la persoanele vulnerabile, care au un risc mai crescut de a face o formă severă de boală. Dar aș vrea să mai spun un element important, in momentul de față, indiferent de tipul de tratament de care vorbim pentru COVID-19, nu există o componentă a terapiei care să fie asociată intr-o măsură foarte mare cu reducerea riscului de deces. Tocmai de aceea, prevenția este foarte importantă și reducerea riscului de a face o formă gravă și asta o putem face doar prin vaccinare, și, de asemenea, o evaluare rapidă a unui pacient aflat la risc, pacient varstnic sau pacient cu boli cronice, tocmai pentru a incepe din timp un tratament, incat să reducem riscul de a face o formă severă și de a ajunge ulterior la spital. Cam aceasta este abordarea, cand venim foarte tarziu la medic, cand boala este foarte avansată, indiferent de mijloacele de tratament pe care le avem la indemană, beneficiile sunt reduse. Reporter: Şi o intrebare pentru domnul secretar de stat, puteți să ne spuneți ceva despre tichetele, voucherele care ar trebui să ajungă in centrele de vaccinare, cand se va intampla acest lucru? Mulţumesc. Andrei Baciu: Legat de voucherele pentru cei care se vaccinează cu schema completă in această perioadă, vestea bună este că au inceput să fie deja livrate, cred că sunt in jur de opt județe care au livrat deja către centre de vaccinare și, astăzi, cred că se livrează și la nivelul municipiului București, in jur de 15.000 de vouchere. In jur de alte 20 de judeţe sunt in curs de livrare a acestor vouchere către centre de vaccinare şi alte 10-12 judeţe vor livra in perioada imediat următoare. Este un proces in desfăşurare, dar cert este că s-a finalizat achiziţia de către DSP pentru aceste vouchere. Pe această cale, fac incă odată un apel către toţi cei care işi doresc să beneficieze de aceste vouchere, pentru toţi cei care se vaccinează cu schema completă in această perioadă, cinci vouchere de 20 de lei, in total 100 de lei. Mulţumesc şi eu. Reporter: S-a făcut, in ultima perioadă, o analiză privind intenția de vaccinare actuală in randul populaţiei şi care sunt principalele motive pentru care incă se mai refuză vaccinarea, dată fiind informarea care a fost făcută in ultimele luni, astfel incat mă gandesc să ne adaptăm cumva mesajele pe nevoia pe care oamenii o au? Valeriu Gheorghiţă: Principalele motive invocate in momentul de faţă legate de ezitarea sau de refuzul de vaccinare sunt teama de reacţii adverse, informaţii insuficiente - oamenii răspund la aceste chestionare că incă nu au suficiente informaţii pe baza cărora să decidă dacă se vaccinează sau nu; alte persoane doresc să mai aștepte, deci incă nu sunt convinse de eficiența, de utilitatea şi de beneficiile vaccinului şi, desigur, sunt persoane care, in mod asumat, nu doresc să se vaccineze, practic, sunt impotriva ideii de vaccinare in general, a conceptului de vaccinare şi nu in mod particular faţă de COVID-19, iar, din acest punct de vedere, ceea ce am observat noi in ultima perioadă a fost o creştere a dorinței de vaccinare - probabil că vorbim de acel segment populaţional care, in perioada in care numărul de cazuri a scăzut foarte mult, a amanat decizia de vaccinare. De asemenea, sunt o altă parte din randul celor ezitanți, care, in momentul de faţa, au o altă percepție a riscului de imbolnăvire şi teama de boală şi cu tot ce asociază boala şi complicațiile ei pe termen lung. Acestea sunt motivele pentru care, in general, oamenii aleg să se vaccineze. Recomandarea noastră este foarte clară, in mod deosebit, repet, cei vulnerabili, cei la risc, să meargă să se vaccineze cat mai repede, chiar dacă, pentru vaccinurile care presupun administrarea a două doze, este nevoie de minim o lună ca să ajungem la o protecție maximală; chiar şi in felul acesta, chiar după prima doză, după primele două săptămani de la doza unu, avem deja niște beneficii, chiar dacă ele nu sunt atat de mari, şi, mai mult decat atat, avem şi schema de vaccin cu o singură doză, de la compania Johnson and Johnson, care ne oferă o protecție intr-un timp mai scurt. Deci, din acest punct de vedere, vaccinarea rămane una dintre măsurile foarte importante prin care reducem numărul de cazuri grave, care au nevoie de spitalizare şi, mai mult decat atat, se reduce şi numărul de infectări, numărul de persoane care sunt diagnosticate zilnic cu infecție SARS-CoV-2. Vă dau un exemplu foarte clar: ştim, in momentul de faţă, că vaccinarea completă, vaccinarea cu schemă completă, reduce riscul de infectare de aproximativ cinci ori la persoanele care au schemă completă de vaccinare, pentru Delta. Dacă ne uităm la cate cazuri sunt in fiecare zi, dacă impărțim la cinci, vedem cate cazuri am fi avut in realitate, in condiţiile in care am fi avut o rată de vaccinare de peste 80%. La fel, riscul de deces se reduce de peste zece ori, ceea ce inseamnă că astăzi, in loc să avem peste 440 de cazuri, am fi putut să avem cel mult 44 de cazuri de decese. Astea sunt beneficiile pe care vaccinarea, intr-un procent mai mare, ni le-ar fi adus la nivel de sănătate publică şi la nivel de populație. Doar in felul acesta noi putem, repet, să reducem presiunea pe sistemul sanitar, pe spitale, să dăm posibilitatea tuturor celor care au nevoie de asistență medicală atat pentru COVID, cat şi pentru non-COVID, să beneficieze de servicii medicale de specialitate. Cu cat inţelegem mai repede acest lucru şi importanța, şi beneficiile vaccinării, şi eficiența vaccinurilor, cu atat ne va fi mai bine, atat individual, dar şi la nivelul comunității din care facem parte. Reporter: Bună ziua. Aş fi vrut să vă intreb cam de caţi bani aţi avut nevoie, de exemplu, pentru a promova campania de vaccinare, pentru că am văzut că a fost o temă lansată de dvs. in spațiul public, că nu au fost suficienți bani sau că nu au fost deloc bani pentru promovarea acestei campanii. Reporter: Bună ziua! Aș fi vrut să vă intreb cam de cați bani ați fi avut nevoie, de exemplu, pentru a promova campania de vaccinare, pentru că am văzut că a fost o temă lansată de dumneavoastră in spațiul public că nu au fost suficienți bani sau nu au fost deloc pentru promovarea acestei campanii. Valeriu Gheorghiţă: Mulțumesc pentru intrebare. Chiar voiam să clarific acest lucru. Ceea ce vreau să spun este că activitatea Comitetului este una de coordonare. Este una de coordonare a implementării strategiei de vaccinare. Și știm că in implementarea strategiei de vaccinare sunt implicate mai multe ministere și instituții care se află in subordinea sau in coordonarea acestor ministere, incepand de la Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării și continuand cu toate structurile, direcțiile de sănătate publică și așa mai departe. Practic, tot ce inseamnă acțiuni logistice, acțiuni organizatorice, rețea de stocare, de distribuție, inclusiv parte de comunicare, fondurile aferente provin din fondurile instituțiilor respective. Eu ceea ce am vrut să spun este că nu a fost un fond special alocat pentru campania de vaccinare, ci tot ceea ce s-a făcut a fost din fondurile și resursele, atat umane, cat și materiale, ale instituțiilor statului. Și vă dau un exemplu foarte elocvent: platforma de programare - a fost operaționaliză 100% cu sprijinul și de către colegii de la Serviciul de Telecomunicații Speciale. Platforma de descărcare a certificatului verde digital, de asemenea, Registrul Electronic Național al Vaccinării, care era deja implementat la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică. Toate aceste facilități care ne-au permis să derulăm campania de vaccinare s-au făcut in totalitate cu sprijinul instituțiilor statului, așa incat eu ceea ce am spus că nu au fost fonduri directe, ci sunt fondurile indirecte care au provenit de la aceste instituții. Mulțumesc. Reporter: Da, și aș mai fi vrut să vă intreb cate doze de vaccin au expirat in total de cand Romania a inceput să achiziționeze vaccinurile. Valeriu Gheorghiţă: Cred că avem o situație, imediat vă prezentăm. Am găsit, sunt aproximativ 245.381 de doze pierdute, ceea ce inseamnă 2,28% din numărul total de doze recepționate. Reamintesc faptul că pentru vaccinurile care sunt in flacoane multidoză riscul de irosire sau de sacrificare a dozelor este mult mai mare, tocmai de aceea știm că Organizația Mondială a Sănătății prevede un procent intre 10 și 25% doze care pot să fie pierdute la vaccinurile care sunt in flacoane multidoză. De altfel, o statistică internațională arată că, din totalul dozelor de vaccin care sunt in general distribuite ca flacoane multidoză se pot pierde pană la 40-50%. Deci, riscul de irosire este foarte mare, iar in situația in care avem persoane care se adresează pentru vaccinare și ai un flacon cu 6 doze sau cu 10 doze este cat se poate de evident că primează beneficiul persoanei care dorește să se vaccineze in detrimentul unor doze care se sacrifică, fiindcă raportul de cost/eficiență este in favoarea persoanelor care se vaccinează. Reporter: Vreau să clarific puțin legat de a treia doză, care se face după șase luni. Se tot vorbește in spațiul public că persoanele care au și doza completă și au trecut prin boală nu trebuie să mai facă a treia doză. Așa că vreau să vă intreb clar: o persoană care are vaccinul cu ambele doze, a trecut prin boală și de la ambele au trecut șase luni, mai face sau nu mai face a treia doză? Valeriu Gheorghiţă: Pot să vă spun că aceste persoane nu au contraindicație de vaccinare. Ele se pot vaccina. Intrebarea pe care evident, firesc, ne-o punem: cate beneficii vom avea dacă facem sau nu această doză de rapel după minim șase luni? Și aici datele ne arată că, intr-adevăr, persoanele care au istoric de trecere prin boală și care au și o schemă completă de vaccinare cu două doze au un răspuns imun mult mai ridicat și care se menține pe o perioadă mai lungă de timp. Deci, in cazul acestor persoane se poate amana decizia de a-și face această doză de rapel, dar asta nu inseamnă că nu vor avea nevoie la un moment dat. In momentul de față nu știm care e acea valoare-prag a anticorpilor de la care să fim convinși că omul nu mai are protecție sau, dimpotrivă, să fim convinși că el este protejat, ca atare, persoanele respective nu sunt restricționate dacă doresc să fac această doză de rapel. Dar, intr-adevăr, răspunsul imun la o persoană vaccinată complet și care a şi trecut prin boală este mult mai robust și de durată mai lungă. Reporter: Am două intrebări. Prima: dacă vor fi organizate maratoane de vaccinare in județe, in afara Bucureștiului, indeosebi in județele cu rată sub 30%. Valeriu Gheorghiţă: Problema nu este de organizare a activităților de vaccinare. In momentul de față noi avem o monitorizare permanentă, periodică a adresabilității persoanelor către centrele de vaccinare și in felul acesta, impreună cu Direcțiile de Sănătate Publică, fie redeschidem activitatea centrelor care au fost suspendate - și, repet, aproximativ 37% dintre cele care au avut activitatea suspendată și-au reluat in momentul de față activitatea -, iar pentru organizarea unor acțiuni de tip maraton de vaccinare ele pot să fie desfășurate - sigur, la propunerea Direcțiilor de Sănătate Publică - in anumite locații, chiar in centre de vaccinare deja active. Dar pentru acest lucru trebuie să avem resursa umană necesară și să nu impiedicăm derularea celorlalte activități medicale - activitatea de testare și, evident, celelalte activități legate de ingrijirea pacienților cu COVID-19. In momentul de față, pot să vă spun că, de pildă, se vaccinează aproximativ 57.000 de persoane, cate au fost ieri - 51.000 de persoane vaccinate -, avem o capacitate de vaccinare de aproximativ 100.000 de persoane pe zi, deci in niciun caz nu am depășit capacitatea pe care noi o avem, iar ea va fi dimensionată progresiv cu creșterea adresabilității. Reporter: A doua intrebare se referă la medicii de familie, mai ales că aţi spus că persoanele imunodepresive au nevoie de recomandare: cum veți reuși să-i implicați, mai mult decat in modul de acum, in activitatea de vaccinare, știind că multe dintre aceste persoane nu sunt vaccinate? Aţi spus chiar procent din personalul medical, 24%, nu? Valeriu Gheorghiţă: Aici, legat strict de activitatea colegilor din rețeaua de medicină de familie, in momentul de față intr-adevăr sunt aproximativ 3.000 de cabinete de medicină de familie, aproape 3.000, care inregistrează activități de vaccinare, dar pot să spun că o altă parte importantă a colegilor medici de familie /este că/ sunt implicați in centrele de vaccinare, deci ei lucrează in centrele de vaccinare active și acolo se vaccinează și pacienții din lista proprie. Mai mult decat atat, strict legat de această recomandare, de administrarea unei doze III la persoanele sever imunocompromise, prin intermediul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale s-a transmis o informare către profesioniștii din domeniul sănătății din majoritatea specialităților care ingrijesc astfel de pacienți, inclusiv medicină de familie, prin care să fie informați despre această recomandare și de necesitatea elaborării și emiterii unei recomandări pacienților care se află in aceste categorii. Deci, in prima etapă vorbim de informarea profesioniștilor din sănătate, s-a elaborat această instrucțiune care reglementează activitatea de vaccinare pentru doza III la cei imunodeprimați, iar suplimentar, impreună cu colegii din rețeaua de medicină de familie - și am și transmis o adresă oficială in săptămana precedentă -, dorim o intensificare a activității legate de conștientizarea importanței vaccinării, in sensul in care mi-am dorit și am propus ca fiecare medic de familie să sune toți pacienții care se află in lista proprie și să le recomande, in urma evaluării istoricului medical, vaccinarea celor care sunt eligibili din punct de vedere medical. Or, din aceste motive, cred și sper ca in perioada următoare să avem o implicare mai mai mare a medicilor de familie inclusiv in acest proces de a aduce mai mulți oameni la vaccinare. Suplimentar, impreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am agreat un model de informare pentru asigurați care va fi transmis fiecăruia, tocmai pentru a beneficia de acele informații de care au nevoie pentru a se decide dacă se vaccinează sau nu. Insă cel mai important este să ne informăm din surse oficiale, din surse validate științific și să vorbim cu medicii care se ocupă de bolile noastre, fie cu medicii specialiști, fie cu medicul de familie, legat de vaccinare. Trebuie să ințelegem că sunt foarte puține contraindicații legate de vaccinare. Reporter: Mai am eu două intrebări, dacă imi permiteţi, pentru dumneavoastră mai intai. Spuneți-mi dacă am putea atinge varful valului 4 in luna octombrie sau această perioadă se va prelungi și in luna noiembrie? Şi cum vedeți că vor fi sărbătorile de iarnă in acest an? Valeriu Gheorghiţă: Dinamica numărului de cazuri este greu de estimat in această perioadă, pentru că depinde foarte mult de măsura in care reușim să respectăm măsurile care au ca obiectiv limitarea răspandirii infecției și măsura in care vom reuși să ne vaccinăm intr-un număr mai mare. Din ceea ce am observat in datele raportate zilnic, nu este exclusă posibilitatea să ne apropiem deja de un platou, insă chiar și in felul acesta un platou la peste 15.000 de cazuri este mult prea mare, pentru că, evident, numărul de cazuri grave va fi atat de crescut incat, evident, va depăși capacitatea sistemului medical. Deci, in momentul de față trebuie să reducem numărul de cazuri noi, prin măsurile deja cunoscute și prin vaccinare, să reducem numărul de cazuri grave și acest lucru se poate face, pe de o parte, prin vaccinare, pe de altă parte, printr-o monitorizare corectă a pacienților care se află acasă să nu intarzie prezentarea la medic și să ţină legătura cu medicii de familie, tocmai pentru că in felul acesta putem să identificăm din timp acele semne de alarmă, semne de gravitate, care trebuie să ne ducă la spital, și, de asemenea, in felul acesta cred că putem să avem un control mai bun al presiunii pe spitale. Sigur că, din ce am văzut, se fac eforturi pentru creșterea capacității de preluare a pacienților, dar, repet, lupta, foarte important, se duce in prespital, acolo unde putem să controlăm numărul de cazuri noi. Reporter: Deci, de sărbători va fi liniștite sau nu? Valeriu Gheorghiţă: Depinde de cat de mult ne vom implica fiecare dintre noi. Este evident, pe de o parte, vorbim de rolul autorităților, dar, pe de altă parte, este important ca oamenii să se informeze din surse oficiale și să ințeleagă că doar prin respectarea măsurilor igienico-sanitare și prin vaccinare, avand exemplul celorlalte țări, putem să ținem sub control efectele negative ale acestei pandemii, și aici mă refer la numărul de cazuri grave și la spitalizări și, evident, la deces. Reporter: Mulțumesc. Și aș mai vrea o completare de la domnul Baciu, o completare la intrebarea cu voucherele, tichetele de vaccinare: cine va intra in posesia lor, cei care deja s-au vaccinat, cei care urmează să se vaccineze? Andrei Baciu: Beneficiarii acestor vouchere sunt toți cei care se vaccinează cu schemă completă, din momentul in care ordonanţa de urgență prin care a fost reglementat acest lucru a apărut in Monitorul Oficial, nu știu exact data, dar pot să verific, e sfarșitul lunii august, inceputul lunii septembrie, ultima săptămană din august sau prima săptămană din septembrie. Practic, toţi cei care s-au vaccinat cu a doua doză imediat după ce a intrat in vigoare, cat şi cei care fac schema completă in acest moment beneficiază de aceste vouchere. Cei care s-au vaccinat pană in acest moment sau pană in momentul in care ajung voucherele la medicii de familie sau la centrele de vaccinare se intorc la punctul in care s-au vaccinat pentru a-şi recolta voucherele respective, deci, nu trebuie să meargă in alte părţi, merg la centrele de vaccinare respective. Mulţumesc şi eu. Reporter: Pentru domnul Gheorghiță, dacă se poate, o precizare. Dumneavoastră mi-aţi spus că sunt 245.000 de doze care au fost pierdute, insă mă uitam acum pe hotnews.ro, ei citează state de la Ministerul Sănătății care arată că sunt, de fapt, 750.000 de doze de vaccin care au expirat şi sunt date de luna trecută. Valeriu Gheorghiță: Acestea sunt dozele care se află in carantină. După cum știți, doze din loturile de la compania AstraZeneca, care in momentul de faţă sunt carantinate, sunt păstrate la regimul de temperatură corect şi pentru care se aşteaptă, la fel, aceste recomandări de stabilitate, noi nu am scos dozele respective din regimul de temperatură corect, tocmai pentru a fi siguri că nu vom introduce intr-o procedură de distrugere doze care sunt de altfel absolut in regulă din punct de vedere calitativ. Reporter: Da. Şi voiam să vă mai intreb ce inseamnă in bani cele 245.000 de doze pierdute, e 25 de euro o doză sau cum o calculăm? Valeriu Gheorghiţă: Nu am cum să vă dau această estimare la acest moment, pentru că sunt mai multe tipuri de vaccinuri, sunt toate cele patru tipuri de vaccinuri care sunt irosite și prețurile știu că sunt variabile, de la o doză de AstraZeneca in jur de 2 euro pană la o doză de Moderna in jur de 20-25 de euro. Deci, aici nu am să pot face această estimare, dar, repet, sunt pierderi absolut normale, sunt din motive neimputabile, legate de toate lucrurile care s-au menționat, și anume: pot să iasă din perioada de valabilitate pentru că nu au fost folosite, au fost scoase de pe lanțul de frig de minus 80 de grade și știm că au doar 30 de zile stabilitate la două grade sau sunt flacoane care s-au deteriorat, sunt motive, sau doze sacrificate pentru că nu au fost suficiente persoane care să se vaccineze dintr-un flacon și așa mai departe. Sunt lucruri care se intamplă in toate celelalte țări și este un mecanism care este, repet, acceptat. Obiectivul nostru evident că este de a face un management cat mai bun al stocurilor. Tocmai de aceea am și solicitat la un moment dat, cand numărul de persoane vaccinate a fost in scădere, să stopăm livrările sau să amanăm anumite livrări, tocmai pentru a nu recepționa doze care ulterior să expire prin nefolosire. Reporter: Mulţumesc. Valeriu Gheorghiţă: Mulţumesc şi eu. Andrei Baciu: Este vorba de data de 31 august pentru momentul de la care demarează posibilitatea recoltării voucherelor pentru toţi cei care s-au vaccinat. 31 august, deci, după 31 august. Valeriu Gheorghiţă: Mulţumim frumos. Andrei Baciu: Mulţumim mult. 2021-10-12 15:56:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_dscf6509.jpgParticiparea miniștrilor Muncii, Raluca Turcan, și Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, la evenimentul de lansare a studiului “Costul educației: Investiție, randament, impact”, realizat la solicitarea Fundației World Vision România, de către Deloitte RomâniaȘtiri din 12.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-mini-trilor-muncii-raluca-turcan-i-educatiei-sorin-cimpeanu-la-evenimentul-de-lansare-a-studiului-costul-educatiei-investitie-randament-impact-realizat-la-solicitarea-fundatiei-world-vision-romania-de-catre-deloitte-romaniaGalerie foto [Check against delivery] Sorin Cimpeanu: Bună ziua! Vă mulţumesc pentru invitație. Este un eveniment extrem de important pentru că transmite acel mesaj pe care şi eu, şi Ministerul Educaţiei il transmitem in permanență: o educație de calitate fără resurse este imposibil de imaginat. Pe de altă parte, nu noi, ci OECD a spus că Romania işi va atinge țintele de dezvoltare socio-economică doar atunci cand va reuși să ridice nivelul de educație al tuturor. Acest lucru este o recunoaștere a faptului că principala problemă a sistemului de educație din Romania, dincolo de multe alte probleme cunoscute, este echitatea, este accesul la o educație de calitate pentru toţi. Sigur, nu neglijăm problema de performanță, nu neglijăm nivelul de adaptare la cerințele mediului socio-economic, la așteptările societății, nu neglijăm decalajele din ce in ce mai mari din perspectiva vitezei de dezvoltare şi de adaptare a sistemelor de educaţie la evoluțiile tehnologice şi la evoluțiile societății. Mulţumesc! Provocarea a venit din din ambele părţi. Aş vrea să vă spun că nu ştiu că se transmite. Poate nu mă pricep la multe lucruri, dar la cifre mă pricep. Afirm lucrul acesta cat se poate de clar şi atunci cand imi voi căuta o modalitate de a sprijini sistemul de educație, altele decat cele pe care le am acum, cred că o să-mi ofer serviciile World Vision pentru aceste studii, pentru a prezenta cu claritate şi cu dovezi cifrele: 2,5% din PIB, cat a fost avansat in studiu, nu este indeajuns. Nu este indeajuns nici măcar 3,64% din PIB, care este valoarea reală a investițiilor in educaţie, in anul 2021. S-ar putea să nu fie de ajuns nici 4,6% din PIB, cat este ţinta pe termen scurt de investiţii in educaţie a Romaniei, țintă asumată prin Programul Romania educată. Este vorba de media alocărilor pentru educaţie in UE, 4,7% din PIB. O să vă explic de ce. In Romania, finanţarea educaţiei se face pe mai multe căi. Ne focusăm pe bugetul Ministerului Educaţiei. Bugetul Ministerului Educaţiei este, intr-adevăr, 2,55% din PIB. Este o raportare falsă. Ştiţi cat era bugetul Ministerului Educaţiei din PIB, in urmă cu 3 ani? 0,56%. 0.56%, nu 2,55% pentru simplul motiv pentru că finanţarea salariilor profesorilor din invățămantul, angajaților din invățămantul pre-universitar nu trecea prin bugetul Ministerului Educaţiei, ci era plătit direct de autorităţile locale prin cote defalcate de TVA. Deci, in primul rand, nu avem cea mai mică alocare pentru educaţie din ultimii 30 de ani, ci suntem exact ca la Radio Erevan, avem cea mai mare alocare din ultimii 30 de ani atat in valoare absolută, cat şi procentual. Asta nu inseamnă că este suficient. Am inceput prin a spune că este nevoie de mult mai mult şi in timpul pe care il am la dispoziție o să incerc să detaliez sintetic. De ce spun ca e cea mai mare alocare din ultimii 30 de ani? O să vă pun la dispoziție bugetul educaţiei, incepand din anul 2005, cand aveam, o să vă dau valorile in euro, aveam 2,75 miliarde de euro, procentual aveam 3,5% din PIB. Maximum procentual a fost inregistrat in anul 2008, 4,24% din PIB, doar că in valoare absolută acest 4,24 insemna 6 miliarde de euro. In anul 2021, bugetul educaţiei este peste 8 miliarde de euro. A crescut din 2005 pană in 2021 de la 2,75 miliarde de euro la peste 8 miliarde de euro. Nu există in niciunul din anii anteriori un buget care să fie mai mare de 8 miliarde de euro, deci e cel mai mare din ultimii 30 de ani, in valoare absolută. De asemenea, procentual este cel mai mare din ultimii 12 ani, 3,64% din PIB. Am inceput cu 3,55% din PIB, acest an 2021 şi, după rectificări şi alocări suplimentare, mai mult sau mai puţin observate, am ajuns la 3,64% din PIB. In anul 2020, am avut 3,6, in anul 2019 am avut 3,44, in 2018 - 3,06, in 2017 - 2,86-2,85, 3,24 am avut in anul 2015, 3,09 in 2014, deci vă puteți uita pe cifre, vi le pun la dispoziție. Deci procentual este cel mai mare buget al educaţiei din ultimii 12 ani, in valoare absolută este cel mai mare buget al educaţiei in ultimii 30 de ani. Aceasta este situaţia şi cifrele pe care vi le prezint sunt cifrele oficiale, garantate de Ministerul de Finanţe, garantate de cele mai autorizate surse, inclusiv Institutul Naţional de Statistică şi cu voia dumneavoastră garantate şi de către cel care, interimarul care ocupă poziția de ministru al educaţiei. Odată ce am clarificat acest lucru, haideți să vă explic diferența. Peste bugetul Ministerului Educaţiei, spre exemplu, avem bugetul de burse pentru elevi, care nu intră in bugetul Ministerului Educaţiei, dar sunteți de acord cu mine că este o investiţie in educaţie, o investiţie serioasă in educaţie. In anul 2020, bugetul burselor elevilor din toată Romania era 270 de milioane de lei. Anul acesta este 540 de milioane de lei, dublu. Am inițiat recent o Hotărare de Guvern prin care, in anul 2022, bugetul pentru bursele elevilor va fi peste 1 miliard de lei, 1,31 miliarde de lei. Este o componentă importantă care nu trece prin bugetul Ministerului Educației, care nu intră in acei 2,5% din PIB. Cheltuielile pentru bunuri și servicii, și pentru pregătirea profesională pentru fiecare elev din Romania care se adaugă peste costul standard per elev, in valoare de 6.111 lei destinat cheltuielilor salariale, avem o componentă dedicată cheltuielilor cu bunuri și servicii. Această componentă, iarăși nu trece prin bugetul Ministerului Educației, merge de la autorități locale din cotele defalcate de TVA. Anul acesta am avut o creștere majoră semnificativă pentru inceput a acestui cost care ține seama de diferențele dintre urban și rural, pentru că această creștere a fost direcționată mai ales către mediul rural, acolo unde situația ne arată că sunt școli in care sunt cinci, șase, șapte, opt, nouă elevi in clasă pentru că nu sunt mai mulți. Şi atata vreme cat vom finanța invățămantul pre-universitar exclusiv prin finanțare per elev, in acea clasă o să avem o finanțare de patru, cinci, poate chiar de șase ori mai mică decat finanțarea unei clase din mediul urban, cheltuielile fiind aceleași. Care este soluția? Schimbarea sistemului de finanțare in invățămantul pre-universitar printr-o combinare intre costul per elev și costul per formațiune. E de datoria noastră să clarificăm in așa fel incat să nu naștem abuzuri, dar să facem ceva concret pentru finanțarea mediului rural in care invață aproape jumătate din elevii Romaniei. Este un exemplu de soluție. In invățămant universitar sigur că trebuie schimbat sistemul de finanțare, pentru că este un deficit de resursă umană din perspectiva cadrelor didactice. Pentru a atrage tineri pentru cariera didactică este nevoie de o salarizare atractivă. Pană la salarizare atractivă e nevoie de o finanțare mai atractivă a universităților pentru a forma profesori, deci, o finanțare privilegiată pentru cariera didactică, alături de o finanțare privilegiată a statului roman pentru domeniul IT, spre exemplu, și alte domenii care contribuie intr-adevăr la dezvoltarea Romaniei. Aceste lucruri se vor intampla. Aceste lucruri sunt prinse in proiectul Romania educată, sunt prinse in memorandumul pe care guvernul l-a adoptat cu privire la implementarea Romania educată și se vor intampla. Nu se pot rezolva de azi pe maine. Toate problemele cronice ale sistemului de educație peste care s-au suprapus problemele generate de criză. Dar vă asigur că avem in vedere toată aceste lucruri incepand poate cu finanțarea, cu investiția in educație, pentru că, indrăznesc să vă reamintesc, nu demult, in Planul Național de Redresare și Reziliență aveam un miliard de euro destinați educaţiei. Odată cu o finalizarea proiectului Romania educată și cu apariția unui segment dedicat finanțării Romania educată prin PNRR, investițiile in educație, și deja fac obiectul unei asumări intre Romania și Comisia Europeană, au crescut de la 1 la 3,6 miliarde de euro. Acest lucru se transformă intr-o oportunitate fără precedent pentru finanțarea educației pentru că aceşti 3,6 miliarde de euro, in măsura in care vom avea ințelepciunea și puterea de a-i gestiona așa cum ne dorim cu toții, se vor adăuga bugetului național, care deja este in creștere, și să vor adăuga fondurilor europene clasice să spun, Fondul Social European. Important este să putem să facem intr-o manieră coerentă această investiție in educație, pentru că repet, dincolo de bugetul național și fondurile europene clasice avem și această oportunitate. Şi imi place să spun că, din perspectiva investițiilor in educație, cel care ocupă in această perioadă poziția de ministru al educației, dacă nu va face ce trebuie pentru investiții in educație, nu va avea nici măcar scuza pe care ultimii 30 de miniştri ai educației au avut-o pană acum. Nu au avut resurse financiare. Este un lucru care te obligă. Aș vrea să vă mai dau un exemplu. Am vorbit de bursele pentru elevi. Predarea online a distorsionat - știu că supără afirmația asta, dar eu o realitate bazată intotdeauna pe cifre - a distorsionat foarte mult rezultatele elevilor. 53% dintre elevi au obținut medii atat de mari, de top, incat ar fi trebuit, pe sistemul din anii precedenți, să-i incadrăm in elevi de top, care să primească bursă de merit. Dacă cineva mă poate convinge, ne poate convinge că invățămantul din Romania este atat de performant incat 53% din elevi sunt de top inseamnă că nu mai avem nici o problemă in sistemul de educație. Este fără doar și poate o realitate falsă, pe care trebuie să avem curajul să o recunoaștem. Drept urmare am decis la nivelul guvernului ca bursele să crească semnificativ. Deci, in primul rand e vorba de un buget de patru ori mai mare in 2022 față de 2020, dar și la nivel individual cuantumul minim să crească de la 100 la 500 de lei, de cinci ori pentru bursa de performanță, acea bursă destinată elevilor cu rezultate in concursuri naționale, olimpiade, să crească de la 100 la 200 de lei bursa de merit. Aș vrea să vă spun că după mediile anului școlar 2020 - 2021, 753.000 de elevi aveau peste 8,50, dintre care 346.000 peste 9,50. Deci, in această situație, peste 9,50 merit, ar trebui să ia bursă 346.000 de elevi. Eu cred că e un procent care justifică titulatura de bursă de merit la limită; sunt cam mulți, dacă nu dorim să inversăm scara de valori și inversarea valorilor cred că nu face bine nimănui. Am pus accentul pe bursa socială, mai importantă in această perioadă pentru elevi decat in alte perioade, intotdeauna este importantă, și atunci am propus și dublarea cuantumului minim al bursei sociale de la 100 la 200 de lei. Iar in ceea ce privește bursa de studiu ea poate fi obținută de la nota 7 sau 7,50, vom vedea. Suntem in discuții pe acest palier, și, de asemenea, va avea o creștere de 50%. Toate aceste burse care inregistrează creșteri semnificative pentru inceput, pentru că ele vor trebui să crească incă și mai mult, se vor acorda cu o condiție de bază: maximum 10 absențe nemotivate per semestru. Este o modalitate prin care intenționăm să avem o politică cat se poate de clară și de eficientă pentru reducerea abandonului școlar. Pentru a putea să acumulezi competențe avem o primă condiție: să mergi la școală. Iar creșterea masivă, semnificativă a acestor cuantumuri minime ale burselor dorim să fie un instrument serios in sprijinul prezenței la școală și frecvenței la școală, practic, in sprijinul reducerii abandonului. Haideți să facem un mic exercițiu: o familie cu mai mulți copii care conștientizează - a, și bursa socială poate fi cumulată cu orice altă categorie de bursă - care conștientizează că pentru fiecare copil poate obține 5, 6, 7, 800 de lei pe lună bursă şi se inmulțește cu numărul de copii pe care ii trimite la şcoală, s-ar putea să inceapă să devină atat de atractiv incat părinții vor insista să meargă copiii la şcoală. Este un mic exemplu dintr-o serie de instrumente pe care dorim să le punem in aplicare nu numai la nivelul Ministerului Educaţiei, ci şi la nivelul Ministerului Muncii şi apreciez foarte mult intalnirea pe care am avut-o cu ministrul muncii, săptămana trecută, şi cu sindicatele din educaţie, prin care am agreat de comun acord că susținem o salarizare atractivă in educaţie, susținem, de asemenea, importanța preluării creșelor in sistemul de educaţie, lucru care iarăşi s-a intamplat şi lucru care ar trebui să fie adăugat in studiul dumneavoastră, pentru că alături de costul standard per elev, 6.111 lei pe an şi elev pentru salarii, de costul standard per preșcolar, copil in grădiniță, care este de 7.431 de lei per copil in grădiniță cu program prelungit şi variază intre 4.000 şi 4.500 de lei per copil in grădiniță, pentru grădinițe cu program normal, v-am dat aceste valori nu intamplător, a apărut pentru prima oară şi costul standard per copil in creșă, care este 15.000 de lei. Comparațiile cu 4.000, cu 4.500, cu 7.431 program prelungit grădiniță şi 6.111 lei, deci este 15.000 de lei. Semnificația unei astfel de abordări este foarte clară: este mai ușor să construiești corect de la bun inceput, decat să intervii ulterior cu tot felul de măsuri remediale mai mult sau mai puţin eficiente. Aş vrea să inchei - imi cer scuze că nu am reușit să sintetizez mai bine - cu prioritățile pe care Romania educată le are şi care vor fi finanțate in PNRR. Mă opresc la o singură prioritate, aceea a susținerii invățămantului profesional in forma lui cea mai bună de organizare, invățămantul dual care se face in parteneriat intre şcoală şi agenţi economici. Există 338 de milioane de euro pentru finanţarea a cel puţin zece campusuri pentru invăţămant dual. Acolo unde agentul economic există şi doreşte să intre in parteneriat cu școala, invățămantul dual este soluția caștigătoare. Acolo unde agentul economic şi din păcate avem zone de dezvoltare in Romania in care nu există agenţi economici suficient de puternici pentru a intra in parteneriat cu școala, invățămantul profesional trebuie să rămană o responsabilitate a statului, unde nu există sau nu doreşte să intre in parteneriat cu şcoala. Pentru a dori să intre in parteneriat cu şcoala, in PNRR avem această finanţare, care este atractivă, zic eu, 33 de milioane de euro, in medie, pentru un campus de invăţămant dual, in care vom avea şcoala, vom avea agentul/agenții economici şi vom avea in premieră şi o universitate, care va trebui să fie cel puţin una in acest parteneriat. De ce? Pentru a putea continua invățămantul profesional dual sau nu şi la nivel universitar, pentru a avea o rută completă, care să nu fie o poartă inchisă in faţa elevilor, să le poată permite accesul inclusiv spre invățămantul universitar organizat in sistem dual atunci cand ei decid să aleagă această rută profesională. Şi inchei prin a spune că invățămantul profesional va fi, dincolo de toate eforturile noastre de reglementare şi de susținere a invățămantului profesional, in forma lui cea mai bună de organizare, invăţămant dual, va putea să aibă succes doar atunci cand el va fi o soluție şi pentru copilul tău, nu numai pentru copiii altora. Nu vreau să spun că avem printre problemele cronice şi o problemă de ipocrizie in sistemul de educaţie. Mulţumesc pentru această oportunitate de a mă concentra pe partea de investiţii in educaţie, dar investițiile trebuie să fie făcute pentru obiective. Avem in lucru programul de implementare a proiectului Romania educată cu o intarziere pe care, in calitate de ministru al educaţiei, am asumat-o, intarziere care a fost decisă in urma alegerii intre două variante: a avea pe repede inainte un program, care să nu acopere așteptările societății, deși avem aceste oportunități de finanţare, dar să-l avem la timp, şi a avea un program de implementare, care să fie rodul consultării cu toţi cei indreptățiți să se pronunțe, inclusiv cu partidele politice, şi care să poată fi susținut de noi toţi in vederea investițiilor in educaţie. Am ales cea de-a doua variantă, cu costurile personale pe care le asum pentru intarziere. Programul de implementare cuprinde obiectivele strategice din Romania educată şi măsurile necesare pentru indeplinirea acestor obiective. In proiectul de HG este o precizare foarte importantă, măsurile nu sunt numai acelea din HG, este o ușă deschisă din dezbateri și orice măsură va rezulta ca fiind necesară in vederea indeplinirii obiectivelor va putea să fie adăugată. Dincolo de măsuri vom avea acțiunile specifice, vom avea termenele, bugetele, iată, bugetele necesare și, desigur, și termenele de realizare. Acest proces trebuie să fie abordat cu maximă răspundere - acum chiar inchei - din cauză că timpul și societatea nu mai au răbdare cu noi, pe bună dreptate, așteptările sunt foarte mari, din cauză că avem aceste oportunități și de finanțare, din cauză că am ajuns la un nivel minim şi dacă nu vom reuși acum să redresăm sistemul de educație mă tem că acel obiectiv socio-economic de dezvoltare a Romaniei este puternic periclitat, pentru că fără educație nu vom putea face nimic, nici prosperitate, nici securitate și vedeți nici siguranță sanitară nu putem să avem fără educație. Mulțumesc, incă o dată! Raluca Turcan: Bună ziua tuturor! Stimate gazde, stimați participanți am acceptat din prima discuție pe care am avut-o cu doamna Mihaela Nabar să mă alătur demersului dumneavoastră de a discuta rezultatele acestui studiu. Pentru că fiecare cifră pe care dvs. o prezenți acolo are in spate un destin, un destin care pe mine, ca ministru al muncii, mă provoacă in fiecare zi și mă provoacă in prezent /.../. De aceea, poate că nu e total intamplător, ca după ce mulți ani de zile cat am fost in serviciul public și m-am ocupat de partea de educație, cu prioritate pe lucruri care se intamplă - și mă refer la finanțarea pe elev, mă refer la predare și evaluare transdisciplinare, la intărirea invățămantului profesional, la alimentație sănătoasă in școală și diversificată - am acum ocazia să lucrez in completarea sistemului de educație, dar in același timp să și gestionez probleme pentru ca in sistemul de educație să intre cat mai mulți copii. Vedeți dumneavoastră, Ministerul Muncii este undeva inaintea sistemului de educație, prin sistemul de educație și suport pentru toți cei care trebuie să aibă grijă de copii și să ii susțină in sistemul de educație. Şi atunci, la aceste provocări complexe, dacă nu ai o viziune despre ceea ce trebuie să se intample riști să te pierzi in foarte multe detalii. Iar dacă tot subiectul principal a fost finanțarea educației, vă spun din punctul meu de vedere: finanțarea educației nu poate fi privită separat de calitate și echitate in educație, pentru că altfel ne uităm doar la cifre, care sunt din ce in ce mai bune. Problema este: acele cifre se dispersează in societate echitabil? Reprezintă la modul real sprijin pentru cei care participă la intregul sistem de educație? Dacă mă uit la partea de asistență socială și la aceste nivele pe care vi le-am spus inainte de sistemul de educație - suport pe sistemul de educație și post-sistemul de educație - pot să confirm și să intăresc ideea că există un clivaj uriaș intre ceea ce se pregătește in sistemul de educație și ceea ce iese din sistemul de educație. Este o fractură intre ceea ce se predă și ceea ce așteaptă piața muncii. De aceea, in parteneriat cu ministrul educației, unul dintre proiectele prioritare pe care le-am avut și inainte, și il am și acum, este intărirea invățămantului profesional, care să nu mai fi văzut ca debușeu pentru nereușită, ci pur și simplu un culoar pe care poți să mergi și să ai in perspectivă așteptarea unei profesii bine plătite, fără să mergi pe calea academică. De asemenea, pentru cei care urmează calea academică, parteneriatul intre mediul de afaceri şi sistemul universitar este vital. Pentru că rişti ca, uneori, din această preocupare de menţinere a catedrelor de materii de studii şi aşa mai departe, de sisteme de evaluare, să vezi că mediul de afaceri nu primeşte ceea ce are nevoie la modul real pentru a-şi dezvolta investiţiile. Şi eu afirm lucrurile acestea nu doar pentru că m-a preocupat partea de educaţie, că am gestionat ca vicepremier şi legătura dintre educaţie şi piaţa muncii, ci şi pentru că in acest mandat am stat de vorbă cu mii de angajatori şi angajaţi, tocmai pentru a vedea cum orice investiţie in educaţie, mai mică sau mai mare, intr-un final ajunge in piaţa muncii şi piaţa muncii ajunge, la randul ei, să fie din ce in ce mai bine plătită, mai atractivă şi mai competitivă. Am avut o perioadă in care Romania a beneficiat de avantaj competitiv prin plata forţei de muncă. Adică forţă de muncă ieftină, veneau investitorii, dezvoltau mai multe locuri de muncă şi, in felul acesta, caştiga toată lumea, iar oamenii care nu erau adpataţi, să spunem, pentru competiţia internaţională işi găseau loc de muncă in ţară, veneau investiţii şi Romania supravieţuia din punct de vedere economic. Ei, acum, această competiţie globală şi costul din ce in ce mai ridicat al forţei de muncă, pe bună dreptate necesar, face ca Romania să nu mai poată fi satisfăcută cu locuri de muncă prost plătite şi /să nu mai fie/ pol de investiţie in care forţa de muncă slab plătită devine avantaj. De aceea, şi in acest mandat am susţinut locuri de muncă din ce in ce mai bine plătite. Dinolo de creşterea gradului de ocupare, locurile de muncă trebuie să fie din ce in ce mai bine plătite, pentru că altfel ai migraţia forţei de muncă, ai o slabă performanţă, pentru că oamenii nu sunt motivaţi, şi ai o fluctuaţie a forţei de muncă care pune in pericol angajatorii. Aş vrea să mai expun un lucru. Cine intră in sistemul de educaţie? Intră copii care au şanse diferite şi acces diferit la sistemul de educaţie. Un copil ajunge, la randul lui, susţinător de familie in viață activă sau in afara pieții muncii și, ulterior, o persoană varstnică /.../. Deci, dacă noi nu ne dozăm bine eforturile acum, exact cum demonstrează și studiul dumneavoastră, ajungem ca toate cheltuielile sociale să fie din ce in ce mai impovărătoare. In mandatul de ministru al muncii, partea de ocupare este pilon principal, pentru că altfel eu nu pot să susțin pe termen lung, coerent și consecvent, toate celelalte cheltuieli cu asistența socială, șomajul și partea de pensii, plus salarizarea in sistemul public. Acestea sunt toate cheltuieli și presiuni, pe care, dacă nu te concentrezi pe ocupare, nu ai cum să le suporți la modul credibil. Poți doar să blufezi in perioade electorale, poți doar să blufezi in dezbaterile publice, dar la modul credibil de sustenabilitate nu ai cum, dacă nu te concentrezi pe locuri de muncă și investiții. Ca atare, ce am făcut noi pentru această componentă extrem de importantă? Studiul dumneavoastră arată foarte curat faptul că o persoană cu studii primare, gimnaziale, ajunge să caștige mult mai puțin și, evident, și beneficiul și statului și familiei este mic, in comparație cu o persoană absolventă de studii superioare. Şi atunci, in parteneriat cu Ministerul Educației, una dintre primele măsuri pe care le-am căutat a fost pentru cei care sunt in asistență socială, dar pot munci, insă nu au nivelul de educație necesar pentru a intra pe piața muncii, să oferim posibilitatea de cursuri, a doua șansă, să le plătim transportul, să prelungim asistența socială pentru incă șase luni pentru cei care iși găsesc loc de muncă, astfel incat să fie in permanență incurajați să intre pe piața muncii. Asistența socială a fost privită ani la rand, din nefericire, doar printr-o lupă politicianistă, ca un rezervor de manipulare, și in nici un caz ca o situație care trebuie gestionată corect, in sensul in care să dai sprijin celor care, intr-adevăr, nu pot să se dezvolte singuri și să ii incurajezi să iasă din asistență socială pe cei care pot să iși ia viața in propriile maini. Așa mi-am inceput mandatul de ministru al muncii, cu o radiografie pe asistența socială in Romania. Şi ce să vezi? Şi ajungem la prima problemă: cei mai vulnerabili sunt cei cu varsta de 65+ de ani, deci varstnici, eventual cu dizabilități, și copiii din familii monoparentale sau din familii cu foarte mulți copii. Acei copii intră in sistemul de educaţie. Intrebarea este: resursele pe care noi le vedem pentru copii sau pentru sistemul de educaţie in general ajung la toţi acei copii? Răspunsul meu, ca ministru al muncii, este că nu! De aceea, pe fonduri europene, pe partea de incluziune şi dezvoltare socială, pe partea de parteneriat in servicii sociale cu societatea civilă, incercăm să dezvoltăm programe de sprijin pentru copiii din comunităţi dezavantajate, din nuclee de sărăcie acută. Şi Romania are nuclee de sărăcie acută. Mergand mai departe, cei din asistenţa socială au primit acest ghidaj din partea noastră. Intrebarea este, evident pentru toată lumea, pentru ce se pregătesc? Atat timp cat nu ai un anumit nivel de educaţie, pregătirea ta nu poate să fie decat pe un nivel de calificare mic sau mediu? Aici pregătim deja dezvoltarea unei platforme in care tot ceea ce inseamnă calificare redusă sau medie să fie cuantificată la nivel national, iar cursurile pe care o agenţie din subordine, dar care pană acum nu şi-a dovedit menirea, ANOFM, să fie focalizat pe aceste cursuri de pregătire cu un nivel de calificare redus. Dupa aceea, aceste cursuri de calificare pe care noi le oferim prin ANOFM trebuie adapatate noilor cerinţe de pe piaţa muncii. Exact ce spuneaţi şi dumneavoastră şi ceea ce am spus şi eu la inceput, Romania se dezvoltă, intră intr-o competiţie internaţională, nu mai poţi să mergi doar cu dulgheri şi cu tamplari, cu toate că sunt meserii foarte bine plătite in străinătate. Dar apar meserii ale viitorului pe care dacă noi nu le acceptăm şi nu le pregătim, o să ne prindă viitorul nepregătiţi. Vreau să vă dau nişte cifre aici: in ceea ce priveşte competenţele digitale ale tinerilor intre 16 şi 24 de ani, Romania se află la 56% faţă de media europeană de 80%, iar la nivelul intregii populaţii competenţele digitale sunt de 10%, in timp ce, la nivel European, sunt de 33%. Ei, asta inseamnă meserii noi, calificări noi, pe care noi incepem să le pregătim prin actualizarea Codului Ocupațiilor din Romania, unde deja am identificat aproximativ 100 de meserii noi, din care 50 de ocupații vin să răspundă evoluțiilor din domeniile IT și digitalizare. De exemplu: analist de testare software, auditor de securitate cibernetică, investigații digitale, expert in securitate cibernetică, sunt meserii noi, iar pe altele care nu se mai folosesc de cel puțin nouă ani de zile, le scoatem din Codul Ocupațiilor, pentru că nu are rost să focalizezi resurse pe lucruri care nu mai au legătură cu piața muncii. Aș vrea să inchei spunandu-vă că noi mai avem o provocare uriașă, și anume: dacă educația este cu o calitate scăzută, atunci oamenii care nu reușesc, prin sprijinul companiilor, al organizațiilor non-guvernamentale, al familiilor, ajung să meargă spre șomaj, spre asistență socială sau dacă intră pe piața muncii să aibă o salarizare slabă, să aibă un comportament slab in raport cu angajatorii, pentru că nu iși pot negocia contractul de muncă, ajung să accepte plata la gri sau plata chiar la negru, pentru că nu au această forță in raport cu angajatorul, din cauza proastei educații sau lipsei de educație și a slabelor calificări. Ce este mai grav este migrația forței de muncă, Romania confruntandu-se cu flagelul pe care il conștientizăm cu toții, de migrațiune a forței de muncă. La aceste vulnerabilități cronice pe care am ajuns să le avem in aceste două domenii cheie, sistemul de educație și piața muncii, doar o conexiune reală intre piața muncii și sistemul de educație ne poate ajuta. Am spus de intărirea invățămantului profesional dual, am vorbit despre partea de calificări, care trebuie să fie in permanență la nivelul cerințelor angajatorilor, dar nu mai puțin important este unde se intalnesc aceste așteptări - cei care vor să intre in piața muncii și cei care au nevoie de forță de muncă. Vreau să știți că in momentul de față in Romania avem o solicitare de aproximativ 480.000 de locuri de muncă, avem șomeri inregistrați, indemnizați sau neindemnizați, aproximativ 263.000 ceea ce inseamnă că undeva, dincolo de faptul că șomerii nu au toate pregătirile necesare pentru a intra pe piața muncii, există un gol de 200.000 de oameni de care mediul de afaceri, spațiul antreprenorial are nevoie, dar nu ii găsește. Aici am venit cu o propunere de creștere a contingentului, pentru că așa cum și Romania a fost resursă de forță de muncă pentru alte țări, ajungem să beneficiem de forță de muncă din țări din spațiul non-european, inclusiv prin simplificarea procedurilor pentru aducerea de lucrători din spațiul non-european. Inchei, spunandu-vă că fiecare zi contează şi așa cum am văzut și din studiul dumneavoastră, așa cum discut și cu parteneri din mediul de afaceri, cu angajați din societatea civilă, dacă nu reușim să facem acest cuplaj intre sistemul de educație, dar un sistem de educație in care resursa să fie focalizată pe calitate și pe echitate, cu privire pe termen lung spre piața muncii și ceea ce se intamplă la modul real pe piața muncii și ceea ce așteaptă angajatorii de la noi, nu vom ajunge decat ca peste cațiva ani să tragem linie și să constatăm că a trecut timpul peste noi. Acest cuplaj se poate realiza și in spațiul digital, iar pe Planul Național de Redresare și Reziliență, și aici vă ofer și o privire de perspectivă, avem o investiție solidă, consistentă, pe partea de digitalizare a ceea ce inseamnă funcționare intre instituțiile din subordinea Ministerului Muncii, intre Ministerul Muncii și celelalte instituții și beneficiari și Ministerul Muncii, tocmai pentru ca intalnirea dintre cerere și ofertă să se realizeze, ca tot ceea ce inseamnă răspuns la piața muncii să se producă in timp real, și nu după ce se centralizează niște date, niște dosare, și in felul acesta Romania să poată să devină o țară competitivă, din toate perspectivele pe care le poate avea: educație, forță de muncă, forță de muncă bine plătită, mediul antreprenorial, dezvoltare investițională. Mulțumesc! 2021-10-12 14:13:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_dscf6408.jpgParticiparea premierului Florin Cîțu la videoconferința cu prefecții, reprezentanții Direcțiilor de Sănătate Publică, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, și cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat Știri din 09.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-florin-citu-la-videoconferinta-cu-prefectii-reprezentantii-directiilor-de-sanatate-publica-ministrul-afacerilor-interne-lucian-bode-i-cu-eful-departamentului-pentru-situatii-de-urgenta-raed-arafatGalerie foto [Check against delivery] Florin Ciţu: Bună ziua, doamnelor şi domnilor! Era momentul să mai avem o astfel de intalnire să vedem exact cum stăm cu obiectivele pe care ni le-am propus acum cateva săptămani, la inceputul acestui val, și dacă avem şi alte lucruri pe care putem să le folosim in această luptă. In primul rand, aş vrea să anunţ, pentru că este foarte important să ştiţi, astăzi, in CNSU, a fost aprobată achiziţionarea testelor noninvazive pentru elevi. E vorba de 70 de milioane de teste. Ele vor constitui stocuri medicale de urgenţă. Trebuie să ştiţi - am inceput această achiziţie - astăzi a fost decizia CNSU. Este clar că ne aflăm incă in acest val, numărul de cazuri creşte, numărul de pacienţi creşte şi numărul deceselor este in continuare in creştere. De aceea, sunt două lucruri pe care vreau să ne concentrăm astăzi: in primul rand, paturile ATI. Din primul moment am discutat despre paturi ATI. Felicitări! Pană acum lucrurile au mers bine, in direcţia bună. Totuşi, incă nu suntem la acea ţintă de 2.000 de paturi pe care ne-am propus-o, dar măcar să le avem, să ştim că putem să ajungem la 2.000 de paturi cat mai rapid, aici este foarte important să vedem care sunt resursele şi apoi, bineinţeles, să vorbim puţin despre Mecanismul European de Protecţie Civilă. In primul şi in primul rand, totuşi, felicitări pentru cum v-aţi comportat in această perioadă tuturor celor de la CNCCI, DSP, cadre medicale şi aşa mai departe. In acelaşi timp, trebuie să spun că incă sunt dezamăgit de faptul că in randul medicilor există un procent atat de mare de persoane nevaccinate şi ar trebui să vedem ce facem cu această situație. Aici, puterea exemplului, in această perioadă, este foarte importantă. Mai sunt cateva lucruri pe care vreau să le menţionez. In ultimele două săptămani au fost avizate mai multe paturi de terapie intensivă, este clar că incă nu este suficient. Avem acum 1.537 de paturi avizate de DSP, 335 in Bucureşti şi 135 de paturi suplimentare la nivel naţional, din care 70 in Capitală. Asta era o parte - avizarea paturilor sau să avem paturi, ştiţi foarte bine că era o componentă. Cealaltă era personalul. Şi aici fac un apel la tot personalul medical. Ştiu că reprezintă un disconfort şi este o problemă să fiţi detaşaţi in această perioadă, să lucraţi in alte zone, inţeleg că este un sacrificiu, dar nu o faceţi nici pentru mine, nici pentru ministrul Cseke, nici pentru domnul Arafat. Asta este situaţia in acest moment şi avem nevoie de toată lumea să se mobilizeze. Trecem printr-o situaţie dificilă și este clar că trebuie să inţelegem cu toţii acest moment şi trebuie să facem un sacrificiu, dar vă inţeleg şi apreciem toate eforturile pe care le faceţi in această perioadă. Sunt sigur că domnul ministru Cseke şi domnul Arafat ne vor spune astăzi situaţia celor două spitale modulare, cel din Pipera şi cel din Leţcani. Vrem să știm exact cate paturi vor fi disponibile, cand pot să fie trimiși pacienţi acolo; toată lumea trebuie să aibă aceste informaţii ca să fim toţi la curent cu ele. Referitor la Mecanismul European de Protecţie Civilă, ieri am văzut că a fost transmis că avem 200 de concentratoare de oxigen care vor fi trimise din stocurile rescEU ale Olandei şi 50 de echipamente din Polonia. Ceea ce trebuie să aflăm este exact cand vin aceste echipamente și cred că Ministerul Sănătăţii sau domnul Arafat ar trebui să ne spună astăzi. Şi, nu in ultimul rand, doamnelor şi domnilor, vreau să vă spun să cereţi orice resurse aveţi nevoie in această perioadă, doar spuneţi ce este nevoie! Ne vom mobiliza şi vom căuta să putem să facem faţă tuturor acestor probleme, dar trebuie să ne spuneţi exact ce aveţi nevoie. Aceasta a fost intervenţia mea la inceput. Acum aş vrea să văd exact unde sunt problemele. Din nou, apreciem ceea ce faceţi in această perioadă și este nevoie de toţi şi de efortul tuturor ca să putem să trecem peste acest val 4. Vă mulţumesc. 2021-10-09 14:22:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-10-09-02-57-35big_1.jpgMesajul premierului Florin Cîțu cu ocazia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului Știri din 09.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/mesajul-premierului-florin-citu-cu-ocazia-zilei-nationale-de-comemorare-a-victimelor-holocaustuluiAstăzi, 9 octombrie 2021, marcăm opt decenii de la inceputul deportărilor evreilor romani din Sudul Bucovinei in Transnistria, episod care face parte din evenimentele intunecate ale Holocaustului in care autoritățile romane din anii 40 sub coordonarea regimului Antonescu au fost pe deplin implicate. Romania are o datorie morală fundamentală să păstreze vie, pentru eternitate, memoria victimelor, să ofere sprijin urmașilor victimelor, dar și supraviețuitorilor, acei ultimi martori ai Holocaustului din Romania. Mai mult decat atat, autoritățile și societatea in ansamblu au datoria să inlăture ignoranța, uitarea și dezinteresul față de evenimentele tragice din istoria națională. Holocaustul a fost posibil prin folosirea instituțiilor statului impotriva propriilor cetățeni, prin cultivarea antisemitismului și a discursului urii, pe care le-au promovat și transmis inclusiv intelectuali și oameni politici romani inaintea celui de-al doilea Război Mondial. Dar in același timp, ignorarea răului sau pasivitatea in fața abuzurilor și a fărădelegilor au contribuit la cea mai mare tragedie prin care a trecut umanitatea. Totodată, au existat in acele clipe teribile, unde moartea era la tot pasul, conaționali care au ințeles, riscand totul, că viața oricărui semen este neprețuită, indiferent de etnia sau religia sa. Și ei, - Drepții intre Popoare ai Romaniei, recunoscuți de statul Israel, trebuie astăzi onorați! Astăzi, sunt cu atat mai revoltat cand văd partide extremiste in Parlamentul Romaniei, cand constat cum simboluri ale victimelor Holocaustului sunt trivializate in protestele publice și cand istoria Holocaustului este relativizată sau chiar negată. Toate aceste derapaje inadmisibile sunt un semnal că efortul instituțiilor statului pentru a proteja memoria victimelor Holocaustului și combaterea extremismului trebuie să continue hotărat. Sunt decis să fac tot ce-mi stă in putință in această direcție! Avem nevoie astăzi de mai multă coordonare și consolidare instituțională, dar și de noi instrumente pentru a stimula educația despre Holocaust. Astfel, in scopul de a proteja memoria victimelor Holocaustului și a lupta impotriva fenomenelor care au la bază ura, am numit in ultimul an un Reprezentant Special al Guvernului pentru combaterea antisemitismului, iar Executivul a adoptat in luna mai prima Strategie națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură pentru perioada 2021 - 2023. Incepand din aceste zile un nou comitet interministerial format din reprezentanți din instituții și organizații ale societății civile va incepe să lucreze pentru punerea in aplicare a strategiei pentru a educa generația tanără despre pericolul antisemitismului și xenofobiei, pentru a promova toleranța față de alții, și pentru a preveni ori sancționa actele de antisemitism, xenofobie, sau cele asociate cu radicalizarea și discursul instigator la ură. La 80 de ani distanță de la deportările din Bucovina, trebuie să ințelegem că asumarea propriului trecut și păstrarea memoriei victimelor răman o datorie profundă. Trebuie să ne amintim mereu despre ei, despre visele și speranțele lor și despre contribuția comunității evreiești la dezvoltarea Romaniei. Să ne amintim așadar de toți cei care au pierit in Holocaust și să ne rugăm in fiecare zi pentru ca memoria lor să rămană neștearsă! Amintirea victimelor nu va dispărea niciodată! Ele vor trăi prin noi! Florin Cițu, Prim-ministru al Romaniei 2021-10-09 09:51:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-10-09-09-52-07big_sigla_guvern.pngParticiparea premierului Florin Cîțu la videoconferința cu reprezentanții Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) Ciolpani (șeful DSU, Raed Arafat, reprezentanții Ministerului Sănătății, directorul CNSCBT, dr. Adriana Pistol)Știri din 08.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-florin-citu-la-videoconferinta-cu-reprezentantii-centrului-national-de-conducere-i-coordonare-a-interventiei-cncci-ciolpani-eful-dsu-raed-arafat-reprezentantii-ministerului-sanatatii-directorul-centrului-national-de-supraveghere-si-control-al-bolilor-transmisibile-dr-adriana-pistolGalerie foto [Check against delivery] Florin Ciţu: Bună ziua. Haideţi să incepem această videoconferinţă. Aş vrea doar să am o intervenţie la inceput şi după aceea vom face prezentarea dumneavoastră. Am vrut să intervin astăzi pentru că voiam să văd cum au fost puse in aplicare măsurile pe care le-am luat recent şi dacă vedem deja efecte. In primul rand, aş vrea să discutăm despre Mecanismul European pentru Situaţii de Urgenţă, şi aici aş vrea doar ca la final, dacă se poate, domnul Arafat să ne spună exact ce se intamplă cu medicamentele solicitate - cat trebuie să aşteptăm, cum aşteptăm, să avem totul la zi. Aici, iarăși, aș vrea pentru Ministerul Sănătății, pentru că suntem in ancheta pentru valul patru, cum a fost pregătit. Tot referitor la medicamente, informațiile pe care le am acum, și aș vrea să prezentați public situația, se pare că a fost o licitație care a inceput in aprilie pentru Tocilizumab. Din aprilie și pană acum o săptămană această licitație a tot fost tergiversată. Dintr-o dată ne-am dat seama că nu avem acest medicament. Aş vrea să știu cine din Ministerul Sănătății a ținut și a tergiversat această achiziție pentru acest medicament atatea luni zile, din aprilie pană acum o săptămană, cand a fost finalizată. Şi este foarte important ca această informație să fie prezentată public, să știm exact cine este responsabil. In același timp, pentru DSU, ştiţi foarte bine, in fiecare zi trebuie să ţineţi legătura cu managerii spitalelor. Este un moment important să vedem clar stocul de medicamente, cine ce are nevoie ca să putem să ne mobilizăm. Nu vreau să avem situații ca aceasta, să stăm din aprilie pană in septembrie cu licitații, și acum să căutăm peste tot acest medicament. A doua temă, procesul de achiziție a concentratorilor de oxigen pentru care s-au alocat deja fonduri in această săptămană. Iarăși va trebui, domnul Arafat, la final, după ce avem această prezentare, să ne spună puțin care este situaţia. Mai mult, să discutăm puţin despre operaţionalizarea spitalelor din Pipera și din Lețcani, cum stăm, care este stadiul. La fel, tot la finalul intalnirii. Tot din ancheta pentru pregătirea valului patru, mai am o informație care iarăşi trebuie prezentată public și responsabilii trebuie să plătească pentru acest lucru. Au fost spitale care au făcut solicitări pentru a li se repartiza sau dona ventilatoare incă din luna august. Ministerul Sănătății avea un stoc de 40 de bucăți, primite prin donaţie, la sfarşitul lunii decembrie 2020, din partea Germaniei. Totuși, Ministerul Sănătății nu a luat act de aceste solicitări ale Spitalului de Boli Infecțioase, care tratează pacienți pozitiv COVID-19 de 18 luni de zile. Deci au fost solicitări, aveam ventilatoare și cineva din Ministerul Sănătății nu a răspuns. Aș vrea să știu exact ce s-a intamplat şi cine nu a răspuns. Și cine nu a răspuns ar trebui să răspundă, chiar cu funcția. In acelaşi timp, pentru reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, trebuie să comunicam situația in care sunt spitalele - cu sistarea internărilor și intervențiilor care nu sunt urgente. Şi aici trebuie explicat mai bine public ce se intamplă, pentru că noi nu vorbim să sistăm neapărat internări sau proceduri unde viața pacientului este in pericol. E vorba de sistarea internărilor pentru pacienții al căror tratament poate fi asigurat ambulatoriu sau la domiciliu. Deci, mai multă comunicare, trebuie să le explicăm oamenilor ce se intamplă cu această decizie. In acelaşi timp, pentru că suntem la CNCCI, şi cu dumneavoastră de la Centrul Naţional şi din judeţe, vreau să vă spun că sunt la curent cu efortul uriaş pe care il depuneţi dumneavoastră, nu doar medicii din spitale şi din circuitul COVID. Ştiu prin ce treceţi in fiecare zi pentru a găsi locuri noi şi paturi pentru pacienţi şi vreau să ştiţi că şi dumneavoastră, şi medicii, şi toţi cei implicați in această luptă aveți aprecierea mea. Trebuie să vă continuați treaba in același ritm și să găsim resurse pentru a ne asigura că toți pacienții sunt bine tratați. Tot din această anchetă, pentru final, mai avem aici o situaţie care trebuie neapărat remediată. S-a ajuns in luna septembrie ca, in anumite judeţe, timpul de răspuns pentru urgenţe majore să fie de cinci sau respectiv opt ore la ambulanță, iar pentru solicitările de testare COVID sunt judeţe in care ambulanța cu echipajele sale se prezintă la solicitanți şi cu cinci zile intarziere. Nu se poate așa ceva, așa ceva este inadmisibil. Vă rog să remediați foarte rapid această situație. Asta arată că nu a fost pregătit valul patru, cand, in iunie, timpul de răspuns era mult mai mic, chiar și pentru testare se ajungea imediat. Cam acestea au fost intervenţiile mele. O să avem prezentarea dumneavoastră, după aceea, domnul Arafat, dacă revine, să ne răspundă la cele cateva intrebări. Mulţumesc mult! 2021-10-08 14:23:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_9530.jpgBriefing de presă susținut de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, și șeful DSU, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, la finalul ședinței de guvernȘtiri din 06.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-sustinut-de-ministrul-educatiei-sorin-cimpeanu-i-eful-dsu-secretar-de-stat-in-ministerul-afacerilor-interne-raed-arafat-la-finalul-edintei-de-guvern1633546378Galerie foto [Check against delivery] Sorin Cimpeanu: Bună ziua. In această ședință de guvern au fost adoptate patru hotărari de guvern in domeniul educației. In primul rand, cel mai important, a fost adoptată hotărarea de guvern privind stabilirea cuantumului minim al burselor, diferențiate pe categorii. Astfel, bursele de performanță cresc de cinci ori, de la 100 de lei la 500 de lei per elev. Bursele de merit se dublează, de la 100 la 200 de lei. In același timp, crește plafonul de la care acestea vor putea fi acordate, de la media 8,50 la media 9,50. Aș vrea să vă reamintesc faptul că, urmare a predării online, urmare a renunțării la teze, rezultatele au fost foarte mult distorsionate, in așa fel incat 50% din elevii Romaniei s-ar fi incadrat la burse de merit, urmare a rezultatelor inregistrate la nivelul anului școlar 2020-2021. Bursele de studiu au inregistrat o creștere cu 50%, de la 100 de lei la 150 de lei per elev, iar bursele de ajutor social, ințelegand nevoia de sprijin a elevilor din medii defavorizate, a fost dublată la nivelul cuantumului minim de la 100 de lei la 200 de lei. Cu titlu informativ, in anul școlar 2020-2021, un număr de 533.000 de elevi au inregistrat medii peste 8,50, iar un număr de 347.000 au inregistrat medii peste 9,50. Această Hotărare de Guvern este inițiată in baza articolului 82 din Legea Educației Naționale, care prevede obligativitatea inițierii acestei hotărari de guvern. Este un act de administrare care pune in aplicare o normă deja existentă, aceea prevăzută la articolul 82, Legea Educației Naționale, deci nu este o politică nouă. Mai mult decat atat, aceste cuantumuri vor fi valabile incepand cu semestrul 2 al anului școlar 2021-2022, care va incepe in data de 10 ianuarie, deci semestrul intai are bursele prevăzute in Legea bugetului pentru anul 2021. Este vorba de o imbinare a celor două reglementări - anul școlar care se intinde pe doi ani calendaristici și Legea bugetului, care se face in același an. De asemenea, aș vrea să vă spun că această Hotărare de Guvern se incadrează in articolul 110 din Constituția Romaniei, Ministerul Educației a prezentat acest lucru, iar Ministerul Justiției a a opinat in același mod. Cea de-a doua hotărare de guvern inițiată prevede actualizarea nomenclatorului studiilor de licență și de master, conform deciziilor care au fost luate de către Consiliul General al ARACIS, in data de 31 august. Cea de-a treia hotărare de guvern prevede adoptarea costului standard pentru copil in creșă, pentru unitățile de invățămant privat și confesional, in valoare de 15.000 de lei per copil in creșă, la care se adaugă costul destinat cheltuielilor materiale și pregătirii profesionale, in valoare de 585 de lei per elev. Cea de-a patra hotărare de guvern pune in aplicare un acord semnat intre Romania și Republica Chineză, un acord prin care se vizează recunoașterea diplomelor și recunoașterea perioadelor de studiu. Acestea sunt cele patru hotărari de guvern in domeniul educației adoptate in ședință astăzi, 6 octombrie. Dacă sunt intrebări. Reporter: Bună seara. Dle ministru, in urmă cu o lună afirmați că aceste burse vor fi legate de prezența elevilor la școală. Aceștia să nu depășească 10 absențe per semestru. Rămane această caracteristică, că am văzut că in hotărarea de guvern nu este specificată această condiție pentru a primi bursele de merit și bursele școlare. Sorin Cimpeanu: Da, este foarte adevărat. Ceea ce am declarat atunci mențin acum. Această creștere semnificativă a burselor de pană la 5 ori inseamnă, pe de o parte, o incurajare a performanței, dar pe de altă parte, foarte important, inseamnă o măsură menită să reducă abandonul școlar. In momentul in care mai mulți copii din aceeași familie au șansa acestor burse, deja venitul din burse devine atat de atractiv, incat părinții să susțină activitatea in școală a propriilor copii. Da, este o măsură care vizează ambele planuri, pentru că la 10 absențe nemotivate pe semestru, deci dacă nu mergi la școală, aceste burse se pierd. Reporter: Dar unde scrie acest lucru, că in hotărarea de guvern nu este prevăzut acest lucru. Ați amendat-o, in transparență decizională nu apărea... Sorin Cimpeanu: Articolul 82 din Legea Educației Naționale obligă inițierea acestei hotărari de guvern pentru stabilirea cuantumului. Condițiile se stabilesc prin ordin al ministrului educației. Se vor stabili. Reporter: De asemenea, astăzi ați anunțat că doar 7% din părinți sunt de acord cu vaccinarea copiilor. Aceștia au fost chestionați de către Ministerul Educației impreună cu Ministerul Sănătății. Ne puteți spune ce măsuri concrete aveți in vedere pentru a determina părinții să iși lase copiii să fie vaccinați? Sorin Cimpeanu: Da, este adevărat, astăzi au fost centralizate 290.000 de chestionare. Din cele 290.000 de chestionare, 22.000 au fost răspunsuri afirmative pentru vaccinarea propriilor copii, 44.000 au fost răspunsuri indecise, iar 234.000 au fost răspunsuri negative, adică 7,5% au fost cu da, 15% au fost indecişi și 77,5%, din păcate, au răspuns cu nu. Pe de altă parte, tot astăzi am făcut publice rezultatele vaccinării elevilor in ultima săptămană. Dacă in prima săptămană de școală am avut o medie de 1.000 de elevi vaccinați pe zi, in cea de a doua săptămană, această media a crescut la 1.700 de elevi vaccinați pe zi, iar in cea de-a treia săptămană am avut aproape 2.500 de elevi vaccinați pe zi. Asta arată că, in pofida acestor răspunsuri ingrijorătoare completate de către părinți in aceste chestionare, totuși, in randul elevilor există o dorință de vaccinare. Reporter: Intrebarea a fost ce măsuri concrete aveţi in vedere pentru a face părinții să lase copiii să fie vaccinați, ţinand cont că aţi distribuit puțin peste 250.000 de formulare? Sorin Cimpeanu: 290.000 de formulare. Reporter: Ştim foarte bine că sunt peste 3 milioane de elevi in Romania. Cand vor fi aceste formulare și către ceilalți părinți? Sorin Cimpeanu: Ştim foarte bine că sunt 2.930.000 de preșcolari și elevi in Romania. Dintre elevii și preșcolarii din Romania, doar 1.230.000 au varsta peste 12 ani, deci se pot vaccina. Din 1.230.000, intr-adevăr, au răspuns doar 290.000 in structura de răspuns pe care v-am dat-o. Ministerul Educaţiei impreună cu Ministerul Sănătății, impreună cu coordonatorul campaniei naționale de vaccinare vor face in continuare eforturi pentru conștientizarea importanței și necesității vaccinării. Acest lucru il susținem zi de zi in teritoriu, in fiecare școală. De asemenea, pentru a veni in sprijinul celor 22.000 de elevi care doresc să se vaccineze, am luat legătura chiar astăzi cu colonelul Valeriu Ghiorghiță și are disponibilitate de a trimite echipe mobile de vaccinare in școlile in care invață acești 22.000 de elevi. De asemenea, fereastra de oportunitate va dura pană la finalul lunii noiembrie. Nu va fi o oportunitate deschisă.... Reporter: Cand ar putea incepe vaccinarea propriu-zisă a copiilor? Sorin Cimpeanu: CNCAV răspunde, impreună cu DSP, de organizarea acestui lucru. Ministerul Educației are datoria să comunice CNCAV caţi elevi doresc să se vaccineze in fiecare din școlile Romaniei, lucru pe care il face chiar astăzi. Reporter: De asemenea, referitor la testarea elevilor, cand vor ajunge testele pe bază de salivă in școli? Inţelegem că aţi inceput procedura de licitație sau au fost autorizate aceste teste pe bază salivă de către Agenția Națională a Medicamentului. Cand vom vedea testele in școli? Sorin Cimpeanu: Daţi-mi voie să mă prezint incă o dată. Sunt ministrul educației, aici de față este și şeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Ministerul Educației a comunicat, la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, numărul de beneficiari, precum și numărul de săptămani de școală rămase din acest semestru, in număr de 11, și rămase din acest an școlar, in număr de 30. Este vorba de numărul total de beneficiari, preșcolari, elevi, personal didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic. De asemenea, sunt convins că vă va informa domnul doctor Arafat, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a elaborat deja cerințele minime de performanță și cerințele minime de reglementare, in așa fel incat, coroborat cu numărul de beneficiari estimat, acest proces se va desfășura cu celeritate. Pană atunci, in școli există teste antigen rapide, care pot și trebuie să fie folosite. Astăzi am avut o completare a Ordinului comun de ministru, prin care am clarificat acele aspecte. Elevii care doresc să revină in ziua a opta de la apariția unui caz confirmat in clasă la școală vor putea fi testați fie in cabinetul medical școlar, dacă există in acea școală, dacă nu, a doua categorie - vor fi testați pe banii de DSP-urilor de către echipe mobile DSP și a treia categorie, cei care au făcut deja teste in alte părți - vor fi luate in considerare pentru a putea reveni la școală incepand cu ziua a opta. Au fost suplimentate, subliniez suplimentate, cu 280.000 de teste, numărul de teste disponibile in şcoli. Este o suplimentare adăugată peste cele deja existente prin grija Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Mai sunt intrebări? Reporter: Mă uităm că tocmai s-a publicat in Monitorul Oficial cred că ordinul privind obligativitatea măștii de protecție și voiam să vă intreb ce se intamplă in cazul elevilor care fac ore de sport in aer liber, dacă sunt exceptați sau nu. Sorin Cimpeanu: Ordinul comun de ministru prevede in continuare posibilitatea derulării orelor de educație fizică in spații interioare dacă rata de incidență in localitate este sub 2 la mie; peste 2 la mie, doar in spații exterioare fără mască de protecție. Avand in vedere și condițiile climatice, care sunt din ce in ce mai evidente, este clar că nu vor putea fi derulate orele de educație fizică in exterior din cauza condițiilor climatice nefavorabile. In acest sens, fiecare director de școală poate să suplinească aceste ore de educație fizică cu ore din disciplina Educație pentru viață, spre exemplu. Reporter: Da. Şi incă o precizare aş mai dori. Ce se intamplă in cazul in care un cadru didactic care a intrat in contact cu mai mulți colegi sau cu elevi din mai multe clase e confirmat pozitiv: intră toată școala in online? Pentru că pană acum ințeleg că nu ne-aţi specificat foarte clar. Ce se intamplă? Realizator: Eu cred că regulile sunt foarte clare, pot să le reamintesc, dacă doriți: la apariția unui caz confirmat, automat intreaga clasă trece in sistem online, deci incetează prezența fizică pentru 14 zile, fără a mai fi nevoie de hotărarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la solicitarea Consiliului de Administrație al școlii, cu avizul Inspectoratului Școlar. In situația in care apar mai mult de jumătate din clasele unei școli in scenariu online, atunci decizia se ia de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență de suspendare a activității in intreaga școală. Datele de astăzi ne arată că sunt 125 de școli din Romania cu activitatea complet suspendată in intreaga școală din cauza cazurilor de imbolnăviri. De asemenea, sunt 11.090 de clase care au activitatea suspendată din această cauză. Dacă, separat de aceste două reguli, care sunt cat se poate de clare, ancheta epidemiologică reliefează, evidențiază și alte situații, DSP ia decizia de rigoare in consecință. Ordinul comun de ministru prevede și această posibilitate. Cazurile clare, automate, sunt apariția unei caz intr-o clasă, apariția suspendării unui număr de cel puțin jumătate din clasă, astea sunt clare, mai departe, ancheta epidemiologică se face caz cu caz in funcție de contacții direcți. Reporter: Deci inclusiv in cazul profesorilor, că este nu era clară, dacă doar pentru elevi se aplică. Sorin Cimpeanu: Evident, poate fi şi personal didactic auxiliar și personal nedidactic, pentru că multe situații au fost in randul acestui personal. Reporter: Legat de veniturile profesorilor, ce se mai intamplă? Pentru că există o promisiune din partea dumneavoastră, pe cand erați ministru cu puteri pline, să zic aşa, prin care profesorii ar trebui să aibă veniturile mărite de la data de 1 ianuarie. Inţelegem că și ministrul muncii a avut o intalnire astăzi cu sindicatele din invățămant... Sorin Cimpeanu: Intalnirea a fost comună, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, sindicatele din invățămant, iar poziția mea este aceeași și inainte de a fi ministru și cat am fost ministru cu puteri depline și cat sunt ministru interimar și cand nu o să mai fiu ministru interimar. Este nevoie de salarizare atractivă in educație, este nevoie de recunoașterea muncii profesorilor. Reporter: Şi cum majoraţi veniturile profesorilor, in contextul in care avem un guvern interimar? Se mai poate intampla acest lucru? Sorin Cimpeanu: Eu cred că, și in perioada in care avem un guvern interimar, salariile se plătesc, iar bursele se plătesc, de asemenea, ca dovadă că am avut această hotărare de guvern pentru burse. Iar majorarea salariilor, discutată astăzi impreună cu Ministerul Muncii și sindicatele, vizează creșterile de 8%, incepand cu 1 ianuarie. O nouă lege a educației, alături de o nouă lege a salarizării, va implementa un sistem de salarizare fără doar și poate mai atractiv și diferențiat in funcție de performanța profesorilor, diferențiat in funcție de mediul in care activează, mediul rural avand nevoie de un sistem de salarizare mai atractiv pentru a avea profesori. Mulţumesc. Reporter: Ne puteţi spune in ce stadiu se află noua lege a educației, ţinand cont că trebuia să o prezentați in urmă cu șase zile. V-aţi asumat. printr-un memorandum in Guvern. cand aveaţi puteri depline. Sorin Cimpeanu: Imi asum această intarziere și intotdeauna, atunci cand voi fi pus să aleg intre două variante, intre a asuma o intarziere - și o asum in calitate de ministru al educației - , și a avea răbdare pentru rezolvarea unor probleme ce trenează de peste 30 de ani in sistemul de educație din Romania, o să aleg varianta a doua, in care e nevoie de timp, e nevoie de consultare, pentru a avea un proiect al legii educației stabil, care să nu mai poată fi modificat, să nu se mai dorească a fi modificat la orice schimbare de guvern. Reporter: Va fi adoptată această lege pană la inceputul anului școlar viitor? Sorin Cimpeanu: Asta e dorința noastră, da. Mulțumesc. Reporter: Bună seara. Despre ordinul despre care ați vorbit și dumneavoastră, domnul Alexandru Rafila, deputat din partea PSD, a avut astăzi o conferință de presă și a spus că vă invită, la inceputul săptămanii viitoare, in parlament, să daţi explicații despre acest ordin. Dacă ne puteți spune, veți răspunde la această invitație? Raed Arafat: Doamnă, cand sunt invitat, și mai ales dacă nu avem probleme care necesită intervenții de urgență, mă duc. Și sigur o să iau manualul de medicină de dezastre cu mine. Reporter: Deci nu aveți de gand să retrageți ordinul, așa cum vă cerea. Raed Arafat: Deci, la acest moment, retragerea ordinului și revenirea la situația in care spitalul este plin de cazuri ce pot fi amanate - și știe foarte bine lumea medicală ce vorbesc, știu foarte bine ce spun- și, in același timp, avem presiune pe spital, pe cazuri care nu pot aștepta, măsura pe care am luat-o este măsura pe care o ia orice manager care se ocupă de o situație de dezastru, de o situație de catastrofă medicală, pe care nu putem să nu o recunoaștem, ea există. Manualele descriu acest lucru, prioritizarea există, noi nu spunem că un bolnav care trebuie să fie operat dintr-un un motiv, de exemplu oncologic, care nu suportă amanare, să nu fie operat. Medicul poate să-l opereze, dar un pacient care are o problemă care necesită investigații și mai poate fi amanată sau poate fi făcută in ambulatoriu, deci acest lucru se face, ca să lăsăm loc pentru ce acum inseamnă salvarea de vieți. Deci, salvarea de viață intotdeauna are cum se spune prioritate, și asta este un principiu in medicină de dezastre, toți care au făcut pregătire in acest domeniu cunosc foarte bine. Reporter: Si aş mai avea o intrebare, după ce guvernul a fost demis prin această moțiune de cenzură, v-aţi gandit vreo clipă să vă dați demisia sau vrei să continuați și alături de viitorul guvern? Raed Arafat: Doamna, eu sunt secretar de stat, sunt numit de prim-ministru. Prim-ministrul, cand consideră, poate să mă demită; dacă consideră, poate să mă țină, eu imi fac treaba cat sunt in această poziție. Reporter: Vă mulțumesc. Raed Arafat: Şi eu mulţumesc. Reporter: Domnule Raed Arafat, aș vrea să vă intreb dacă este normal ca romanilor care merg la restaurant să li se ceară un certificat verde pentru a intra in restaurant și pentru a consuma acolo, in timp ce angajații din restaurantul respectiv nu sunt vaccinaţi și nu le cere nimeni /.../ Raed Arafat: Nu, nu este normal, vă dau dreptate, numai că sunt două chestii care reglementează. Una este problema pe care o reglementăm pe acces, pe problemă de sănătate publică, cealaltă este pe raportul de muncă; problema cu angajații are două soluții: soluția bunului simț, ceea ce inseamnă ca patronul restaurantului trebuie să se asigure că angajații lui cel puțin sunt testaţi; și, a două soluție, este soluția prin lege, care să impună aceste reguli, dar numai prin lege, și prin adoptare de către Parlament, nu prin hotărari de guvern sau alte modalități care implementează măsurile de sănătate publică generală. Deci, problema raportului de muncă nu putem să o afectăm, decat dacă va veni o lege care să aprobe acest lucru. Reporter: Dar să le permiteți romanilor să meargă in restaurante fără a folosi certificatul verde, mai există această variantă şi peste şase mie? Raed Arafat: Să nu folosească certificatul verde la restaurante și peste tot. Dacă aveam persoanele care merg, dacă aveam procentul de vaccinare destul de mare in sensul in care să știm că cei care se infectează, mult mai puțini dintre ei ajung la terapie intensivă, poate că ajungeam să facem ce a făcut Danemarca, ce au făcut alte țări. Dar, la acest moment, nu ai cum și vedem care este, de fapt, impactul. Vedem impactul pe sectorul sanitar, care este unul foarte serios la acest moment. Motivul acestui impact, in mod deosebit, este că avem un teren prielnic de răspandire și de impact al variantei Delta. Ea se răspandește repede, foarte ușor, are impact mai ales asupra persoanelor care nu au beneficiat de vaccinare. Acesta este motivul pentru care se ajunge in terapie intensivă, se ajunge la nevoi mari de oxigen, se ocupă paturile din spital. Altfel, marea majoritate a celor vaccinați au simptome foarte ușoare. Intr-adevăr, au ajuns unii vaccinaţi să aibă nevoie de asistență avansată, dar erau in varstă foarte inaintată și cu foarte multe probleme medicale asociate, cum zicem noi, comorbidități. Reporter: Din punctul dvs. de vedere, ca specialist, la ce procent de persoane, cetăţeni romani vaccinaţi, ar trebui să ajungem ca să renunţăm la restricţii, la certificat verde? Raed Arafat: Ţările din afară nu prea au renunţat la certificatul verde, tot il folosesc - in mare parte dintre ele, să zicem, țările europene - dar pentru a avea liniște, să zicem, şi să știm că nu avem impact serios pe sistemul sanitar, procentul rămane de 70%. Cu cat varianta e mai ușor de răspandit, cu cat procentul trebuie să fie ceva mai ridicat. Noi suntem, totuși, incă la aproximativ 30%. Impreună cu Bulgaria, reprezentăm chiar in coada clasamentului privind numărul vaccinaților și cred că plătim, la acest moment, prețul pentru acest lucru. Reporter: Aş dori să vă intreb dacă ordinul privind prioritizarea pacienţilor COVID-19 in spitale a fost transmis către spitale? Raed Arafat: Normal. A fost transmis din momentul in care a fost semnat. Astăzi, l-am prelucrat din nou, ca să nu fie interpretări greșite. Pentru că am primit informația privind un sanatoriu pe care managerul vrea să-l inchidă. Nimeni nu a zis să inchidă sanatoriile... Ordinul e foarte clar. Să ne obișnuim cu un lucru numai. E un lucru foarte simplu. Inainte să comentăm ceva, să citim ordinul cap-coadă. Să il citim, o dată, de două ori. Dacă nu ințelegem, să intrebăm, şi după aceea să comentăm. Problema la noi este că citim titlul, eventual citim cine a semnat şi apoi incepem să comentăm, dar nu citim ordinul. Cine citește ordinul, vă asigur că va ințelege foarte clar că nu este cum se zice și că este un ordin care permite prioritizarea fără un impact major asupra sănătății pacienților care au nevoie de ingrijiri; mai ales cei care au nevoie de ingrijiri imediate, nu vor suferi. Cei care nu pot fi amanați, nu vor suferi. Da, cei care şi-au planificat: mă operez de hernie de disc azi și i se spune că peste trei săptămani, poate că e un disconfort, dar asta nu inseamnă un impact asupra sănătății sale. Reporter: Avocatul Poporului a avut astăzi o reacţie şi spune că acest ordin este unul neconstituţional şi că nu l-aţi publicat in Monitorul Oficial şi nu este transparent şi nu este vizibil pentru opinia publică. Raed Arafat: Este un ordin care este publicat deja pe toate site-urile de mass-media și peste tot. Nu face parte din ordinele despre care mi s-a spus că trebuie să fie publicate in Monitorul Oficial. Plus, este un ordin de management și de triaj intr-o situație de dezastru și imi pare foarte rău dacă medicina de dezastre nu este in concordanță cu Constituția. Eu, ca medic, pană mi se spune să mă opresc din cauza Constituției, trebuie să respect salvarea vieții și principiile pe care le-eram invățat in acest domeniu. Reporter: Avocatul Poporului nu poate ataca un ordin al Departamentului pentru Situații de Urgență, dar Avocatul Poporului spune că pacienții se pot indrepta in justiție și pot ataca in contencios-administrativ acest ordin dat de dumneavoastră. Raed Arafat: Am ințeles. Normal, este dreptul oricăruia să se indrepte in justiție. Vom explica in justiție ce am făcut. Sperăm să ințeleagă lumea. Medicina are reguli și are principii. Cine vrea să vadă ce am aplicat, dacă respectă principiile internaționale ale medicinei și, mai ales, ale situațiilor de dezastre medicale, o să ințeleagă că noi nu am ieșit deloc din normalitate și din ce s-ar face in orice țară. Asta este ce am făcut noi. Reporter: De asemenea, in urmă cu cateva minute, a fost publicat un ordin in Monitorul Oficial privind mască obligatorie in spațiile publice. Ne puteţi da dumneavoastră cateva exemple unde masca e obligatorie? Raed Arafat: Stațiile de autobuz, locurile care sunt aglomerate, orice zonă in care sunt mai multe persoane care nu locuiesc impreună, deci care sunt in risc să se apropie mai mult decat, să zicem, distanța de siguranță. Deci, in orice zonă dacă stai la rand, vrei să cumperi ceva și stau la rand 10 persoane, trebuie să fie cu mască, dacă te duci singur in parc, dacă te duci singur pe strada sau dacă faci o activitate sportivă individuală, acolo nu trebuie să fie purtată mască. Reporter: Deci şi pe stradă este mască obligatorie, in cursul zilei cand se inregistrează fluxuri mari de persoane? Raed Arafat: Normal, asta este și ideea. Da. Mulțumesc! Reporter: Bună ziua. Am văzut că astăzi au fost 330 de decese de COVID. Raed Arafat: Din păcate, da. Reporter: De ce această creştere, dacă are vreo legătură cu faptul că spitalele sunt foarte aglomerate şi dacă mai sunt soluţii, pe care le vedeţi? Raed Arafat: După cum cunoașteți, cu cat crește mai mult presiunea pe sistemul sanitar, există risc că unele cazuri care sunt la limită să sufere de presiunea pe sistemul sanitar, s-a văzut asta și in alte țări. Da, soluții, le luăm, activarea mai multor paturi de terapie intensivă, detașarea personalului care nu se mai ocupă de cazurile care sunt elective către cazurile care necesită ingrijiri, intenție pe partea COVID-ului, deschiderea unor facilități noi. Mai sunt și alte soluții care sunt in discuții. In același timp, pe partea medicației, noi am lansat apelul către Protecția Civilă Europeană, pentru Tocilizumab. Ieri s-a pus, tot pe Protecția Civilă Europeană, o solicitare pentru un număr de 400 de concentratoare de oxigen individuale de 5 și 10 litri; așteptăm să vedem de unde vine răspunsul și cat ne va permite să creștem numărul paturilor, să putem să dăm oxigen bolnavilor in paturile respective. Ideea transferului pacienților este una foarte sensibilă și o tratăm și cu seriozitate, dar noi, și in țară, cand transferăm bolnavii, știm noi cu ce ne confruntăm. De exemplu, ieri, ca să ducem cei șase pacienții la Targu Mureș, cu un zbor care nu durează mai mult de 50 de minute. Acțiunea a durat, organizarea ei și realizarea ei, peste șase ore, cinci ore şi am avut pacienții care au fost nominalizați pentru transfer; ulterior, medicii au revenit și au solicitat să nu ii mai transferăm, pentru că nu consideră că starea lor permite transferul și că riscăm să ii pierdem in avion. Apoi au fost luați alți pacienți mai stabili, tot de terapie intensivă, care au fost transferaţi. Deci, problema asta de transfer e una foarte sofisticată și vreau să ințeleagă lumea că ne uităm la și aceste aspecte, le luăm in considerare, dar sunt și considerente medicale foarte importante in acest sens; să nu creadă cineva că putem să mergem să spunem 1,2,3,4 gata, ii punem in avioane, plecăm cu ei. Așa ceva nu există. Plus, bineințeles, sunt și alte considerente de a face un transfer in masă, care e greu cand ai distanțe foarte mari. Luăm in considerare, cum am zis, toate soluțiile sunt pe masă, nu anulăm nicio soluție. Incercăm să le rezolvăm prin creșterea resurselor, creșterea locurilor, achiziționarea, dacă trebuie, și a unor echipamente suplimentare sau obținerea lor din stocurile Uniunii Europene care sunt in Romania, de ventilatoare sau stocurile care sunt in alte țări și care pot să ni le pună la dispoziție, intr-un timp foarte scurt. Raed Arafat: Bună seara! După cum a fost anunțat de domnul prim-ministru, astăzi a fost adoptatată hotărarea de guvern prin care se prelungește starea de alertă incepand cu data de 10 octombrie. Hotărarea prevede continuarea măsurilor, asta vreau să precizez, că, de fapt, hotărarea nu prevede nimic nou, ea prelungește doar măsurile actuale. La momentul in care incetează actuala hotărare, intră automat hotărarea de prelungire. Vreau să subliniez că măsurile de fapt sunt prevăzute in Legea 55 din 2020, care stabilește măsurile adoptate in perioada stării de alertă ce presupun limitarea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale in scopul asigurării unei protecții adecvate a dreptului la viață, la integritate fizică și psihică și la ocrotirea sănătății. Prin hotărare, noi nu facem decat să prelungim măsurile și să adoptăm ce a fost prevăzut in lege. Noi nu legiferăm, ci doar stabilim care sunt măsurile care se implementează din ce este prevăzut in Legea 55. Cum am zis, proiectul de hotărare nu vine cu nimic nou, este doar prelungirea situației care este pană acum pentru incă 30 de zile. Astfel, experții juridici pe care-i avem și Ministerul Justiției au considerat că proiectul se incadrează in situațiile prevăzute la articolul 110 alineatul 4 din Constituția Romaniei, republicată, și reprezintă un act de administrare a treburilor publice necesar bunei administrări a guvernului. Deci asta este in ce privește hotărarea de guvern. Măsurile nu se schimbă, răman aceleași incidențe, răman aceleași măsuri care se cunosc și răman implementate mai departe pe incă 30 de zile. Mai vreau incă o dată să subliniez ca să clarific o situație, să subliniez anumite aspecte in privința ordinului de limitare a activității medicale in spitale in ce privește cazurile cronice sau cazurile elective, cum spunem noi. Din nou vreau să subliniez și am zis și data trecută la briefing și am zis in mai multe declarații. Ordinul nu inchide spitalele, ordinul nu inchide serviciile ambulatorii care răman deschise și nici nu sunt menționate in ordin. Persoanele care au nevoie de investigații, care au probleme și vor să fie consultate, merg pe același mod in care au mers: medic de familie, ambulatoriu de specialitate, pot fi investigaţi. Ordinul ce face, este să pună o prioritizare intre cazurile ce pot fi amanate și situația in care ne aflăm și unde avem cazuri care au nevoie de resursa umană, suficientă, dedicată lor, cu specialitate in domeniul terapie intensivă, anestezie, urgenţă, toate aspectele care sunt legate de acest tip de cazuri care sunt cazurile COVID-19 și decizia ce caz poate fi amanat și ce caz nu poate fi amanat este a medicului. Nu se face nici prin ordin, nici de către emitentul ordinului, nici de către șeful spitalului și este medicul care decide că un pacient poate fi amanat. Am dat exemple și le dau din nou. In loc să am resurse, un anestezist, pe langă chirurgul care operează, un anestezist, un asistent de anestezie, resurse oxigen, una, alta pentru o operație de hernie de disc, care poate foarte ușor să fie făcută peste două, trei săptămani, prefer ca anestezistul să fie la terapie intensivă să ingrijească un bolnav care poate peste o oră sau două să fie in stop cardiac. Este prioritizarea resurselor ce am făcut. Este un principiu foarte cunoscut in domeniul medicinii de dezastre și se aplică cand avem limitare de resurse și avem nevoie de resurse in acest sens. Nu suntem nici prima, nici ultima țară care ia astfel de măsuri. Se iau temporar, măsura e temporară - acum este prevăzută pe 30 de zile - și este o măsură ca reacţie la situația pe care o avem și care necesită anumite măsuri speciale intr-un moment special, care inseamnă cifrele care le vedem, inseamnă cifrele care le avem in terapie intensivă, cifrele care avem in Unitățile de Primiri Urgență și, bineințeles, toate măsurile care se iau pentru creșterea numărului paturilor și care are nevoie de resursa umană, iar resursa umană, una din modalitățile de disponibilizare a ei este limitarea activităților ce pot fi amanate fără afectarea sănătății pacientului. Deci cu asta am terminat. Vă rog dacă aveți intrebări. Reporter: Și o clarificare, dacă se poate, in hotărarea CNSU din această seară, in cazul nunților organizate, evenimentelor private, organizate in localități cu peste 6 la mie de cazuri COVID, regulile care sunt in interior ar fi impuse și in exterior, in spații deschise. Am văzut că in hotărarea precedentă de prelungire a stării de alertă erau doar pentru spații interioare. Raed Arafat: Nu, nu am schimbat nimic, deci ce astăzi a apărut a fost și inainte și clar că la nunți este o activitate fără mască. Se știe că la o nuntă lumea nu stă cu mască, așa că sunt măsuri mai serioase pentru limitarea riscului de infectare. Reporter: Valabile doar in interior? Raed Arafat: și exterior unde scrie in hotărare şi in hotărarea de guvern. Reporter: Aș mai avea o intrebare. De ce nu folosim spitalele modulare pe le are Romania in prezent, la capacitate maximă? Raed Arafat: Deci legat de spitalele militare modulare, astăzi am avut discuție cu domnul ministru Ciucă și sunt la capacitatea lor maximă. Spitalul de la Ana Aslan este la capacitate maximă, sunt activate și cele două spitale de la Constanța și de la Timișoara, iar la Lețcani. Veți vedea că incepand cu sfarșitul acestei săptămani o să se reia activitatea și o să se ajungă și acolo la capacitatea maximă, care poate fi gestionată acolo. Deja avem lista personalului pe care il asigură Iașiul și mai este o completare la personalul respectiv pe care o să o rezolvăm prin detașare și va incepe cu un număr de paturi și va crește in 48 de ore la un număr de paturi mai mare. Se așteaptă un stocator de oxigen să ajungă, care să permită o capacitate mai mare de oxigen pentru spitalul respectiv. Astăzi și ieri au fost discuții in acest sens și va fi pus in funcțiune spitalul din nou și va permite sistemului să funcționeze la capacitatea maximă. Reporter: Şi ca o completare, acestea sunt toate spitalele pe care le are Romania? Raed Arafat: In acest moment, acestea sunt spitalele modulare şi avem unitățile mobile de terapie intensivă, dintre care sunt două operaționale și trei pe care putem să le trimitem la solicitare oriunde este nevoie, cu condiția, bineințeles, să le asigurăm personalul, din nou revenim la detașarea de personal. De altfel, și aceasta este bine de subliniat, cu acordul Ministerului Sănătății a fost emis un ordin care amană examenul de specialitate pentru aproape 120 de rezidenți de terapie intensivă. Il amană pană in luna ianuarie, partea practică a examenului, astfel incat să putem să detașăm rezidenții in teren acolo unde este nevoie de ei, urmand să susțină proba practică către sfarșitul anului, prin luna decembrie - ianuarie, cand sperăm că trecem de acest val. Aceasta a fost o soluție pentru a găsi incă aproximativ 100 - 120 de rezidenți cu care putem să lucrăm și care sunt medici, aproape specialiști. Lipsește doar ultima proba de examen. Rezidenții ne vor fi de mare folos in lupta cu efectele acestui virus. La Iași au stabilit o parte din acești rezidenți ce vor fi distribuiți in cadrul Spitalului Lețcani. Reporter: Domnule Arafat, voiam să vă intreb in ce stadiu suntem acum cu acele tiruri de ATI, cate dintre ele sunt operaționale Raed Arafat: Am zis tocmai acum. Două sunt operaționale și trei sunt disponibile pentru cine le solicită. Nu pot să ascund Reporter: Aţi zis spitale terapie intensivă şi nu am... Raed Arafat: Da, terapie intensivă, acestea sunt. Nu pot să ascund că unele spitale sunt speriate de comentariile publice și de alte probleme și atunci preferă să nu le solicite, decat să stea să dea explicații. Din punctul nostru de vedere, intr-o situație de acest fel, mai ales că aceste tiruri nu au avut ele probleme - unul a avut o alarmă de incendiu care a fost falsă, dată de cineva, știm povestea și din păcate, la unul a fost vorba de o manevrare greșită a instalației de oxigen din exteriorul tirului - ele au funcționat și au avut aproape de 900 de pacienți in ele, nu au avut probleme din punctul de vedere al asigurării asistenței pacienților. Tirurile sunt disponibile și este foarte posibil să le distribuim, mai ales că acum vom avea personal, ca să putem să le operaționalizăm cu personalul pe care putem să il detașăm. Reporter: Bun, și voiam să mai cer şi o opinie din partea dumneavoastră legat de faptul că Agenția Națională a Medicamentului abia acum omologhează acele teste salivare. De ce atat de tarziu? Raed Arafat: Nu, ei au dat testele salivare, au dat deja specificațiile către ONAC, din ce ştiu. ONAC urmează să organizeze achiziția, deci din acest punct de vedere nu pot să spun că a fost intarziere. A fost de fapt amanat momentul de a lua decizia, cand le vom folosi, pentru că ele nu sunt autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului. Dar cum alte țări l-au folosit pentru screening, cum ar fi Franța, de exemplu, noi am decis să le folosim in același mod, așa că ele acum au specificațiile transmise către ONAC, urmand ca ONAC să realizeze achiziția in regim de urgență. Reporter: /.../ Raed Arafat: Tocmai pentru asta ANMDM-ul (Agenția Națională a Medicamentului) a dat specificațiile , ONAC va vedea ce e in piață și normal, după ce vedem cați respectă aceste specificații. Prețul și timpul in care pot fi livrate vor juca un rol in aceste decizii. Reporter: Și voiam să vă mai intreb dacă aveți cumva și o evaluare acum, după primele două zile de cand ați anunțat acest ordin cu detașările, cați medici au fost detașați? Raed Arafat: Noi avem semnături de detașare continue. Cifrele nu le am acum, cu siguranță vineri, la conferința de presă o să vă dăm cifrele de detașare. Deja astăzi colegii, care răspund de aspectele cu detașarea, au identificat și mi-au zis că au identificat medici in anumite spitale care iși reduc activitatea electivă, pe care putem să-i detașăm. Sunt spitale care au cinci anesteziști. Dacă iți reduci activitatea, nu ai pacienți in terapie intensivă, non COVID, poți să iei unu, doi din acești anesteziști și să ii duci in altă parte, rămanand o parte să facă operațiile ce nu pot fi amanate. Deci se reduce activitatea, să zicem, și o parte din ei pot să plece la alt spital, la altă unitate sanitară. Din nou, știu că nu e acceptată, această modalitate, dar așa se gestionează o situație cand ai o presiune pe sistem, din păcate. Trebuie să găsim resursele ca să asigurăm, salvarea a cator mai mulți pacienți posibil care afectează sistemul și care sunt pacienții COVID pozitiv. Mulțumesc Reporter: Dle Arafat, suntem intr-o criză sanitară profundă, vedem cifrele zi de zi. Ce se intamplă? Dacă va fi nevoie... Unii specialiști vorbesc chiar că ar fi cazul instituirii unui nou lockdown. Dar ce se intamplă dacă va fi nevoie de noi măsuri, de noi restricții, ținand cont de faptul că avem un guvern interimar care nu poate să facă acest lucru? Raed Arafat: Deci acum,eu consider că dacă am respecta măsurile pe care le avem și dacă fiecare dintre noi ar respecta măsurile complet am putea să controlăm situația. Dar, din păcate, am văzut imagini chiar in weekendul trecut, la anumite cluburi, care țineau festivități cu dansuri; chiar am primit video-ul pe la ora 2:00 că uite ce s-a intamplat la cutare club, care nu respecta absolut nicio regulă. Asta este responsabilitatea la momentul acesta din partea unora și din cauza cărora am ajuns in această fază. Clar că aici se sesizează poliția, dă amendă, dar pentru unii amenzile care se dau sunt mai mult o mică atenționare, pentru că ei fac suma respectivă foarte rapid, in prima oră dintr-o noapte de acest gen. Deci ne revine nouă responsabilitatea să respectăm regulile și poate că ne oprim cand apar anumite măsuri. Să căutăm cum putem să le eludăm, ci mai degrabă să vedem cum putem să le respectăm. Măcar cateva luni să trecem de situația aceasta in care suntem. Reporter: Considerați că sunt suficiente măsurile și restricțiile care se iau, chiar dacă cifrele vor creste in perioada următoare? Raed Arafat: Chiar dacă s-ar respecta măsurile, așa cum ele sunt, consider că o mare parte din ele vor putea să oprească creșterea. Problema este că nu toți respectăm aceste măsuri. Reporter: Dle doctor, dacă-mi permiteți o ultimă intrebare. Alexandru Rafila spunea in weekendul trecut la un post de televiziune, că spitalele și managerii de spitale nu iși pot ei asuma pe proprie răspundere lipsa unui aviz de la IGSU și aici vorbim despre Spitalul Matei Balș, pavilionul 5, pavilionul groazei, unde s-a intamplat incendiul din luna februarie. IGSU şi DSU are in vedere elaborarea unui act normativ privind derogarea privind acest aviz de funcționare la incendiu? Raed Arafat: Dacă vorbim de măsuri de siguranță in unitățile sanitare, clar că nu putem să le derogăm. Dacă vorbim de sisteme de alarmă in spital, de sisteme de alarmă pentru incendiu, de stingătoare, de hidranți, de toate aceste aspecte, clar că nu putem să le derogăm. Ce se cere la acest moment nu este deloc complicat. Nu sunt lucruri complicate. Da, sunt lucruri care trebuie să fie respectate. Să ai un sistem de avertizare că este un incendiu, o centrală de avertizare, un sistem de monitorizare este minimul care poate să existe și cred că deja discutăm de ceva timp de aceste aspecte și deja spitalele ar fi trebuit să aibă astfel de sisteme instalate. Mulţumesc. 2021-10-06 21:52:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-10-06-10-24-22big_image_7_resize.jpgDeclarații susținute de premierul Florin Cîțu la finalul ședinței de guvern din 6 octombrieȘtiri din 06.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/declaratii-sustinute-de-premierul-florin-citu-la-finalul-edintei-de-guvern-din-6-octombrie1633543662Galerie foto [Check against delivery] Premierul Florin Cițu: Bună seara! In ședința de guvern de astăzi au fost luate mai multe decizii, mai multe hotărari de guvern au fost aprobate, printre care prelungirea stării de alertă - dl Arafat o să explice detaliile - și cateva de la Ministerul Educației. Aș vrea doar să fac un anunț. Am avut mai multe discuţii in ultima perioadă referitor la prețul la energie, am văzut și evoluția prețurilor in ultima perioadă și am luat decizia ca PNL și Guvernul să susțină plafonarea prețurilor la energie in Romania. Va fi o decizie luată in prima ședință de guvern după ce se va rezolva criza. Deci vom susține plafonarea prețurilor la energie la prețurile pe care le vedem in această perioadă. De aceea, avertizez toate companiile care vor să profite de acest anunț in perioada următoare să nu se chinuie, pentru că vom folosi plafonarea la prețurile actuale. Vă mulțumesc! 2021-10-06 21:07:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_01_2_resize.jpgȘedința de guvern din 6 octombrieȘtiri din 06.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/sedinta-de-guvern-din-6-octombrie1633547320Galerie foto 2021-10-06 21:00:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_image_18_resize.jpgConferință de presă susținută de Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), și Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al CNCAVȘtiri din 06.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/conferinta-de-presa-sustinuta-de-valeriu-gheorghita-pre-edintele-comitetului-national-de-coordonare-a-activitatilor-privind-vaccinarea-impotriva-sars-cov-2-cncav-i-andrei-baciu-secretar-de-stat-in-ministerul-sanatatii-vicepre-edinte-al-cncav1633522277Galerie foto [CHECK AGAINST DELIVERY] Valeriu Gheorghiță: Bună ziua! Vă mulțumim pentru participarea la conferința organizată de CNCAV. In cele ce urmează, o să readuc aminte faptul că ieri Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat cele două recomandări pentru administrarea fie de o doză suplimentară de vaccin in cadrul primei scheme pentru persoanele imunodeprimate, care va cuprinde atat vaccinul de la compania BioNTech/Pfizer, cat și vaccinul de la compania Moderna, ceea ce inseamnă că vom avea o schemă de trei doze inițial, plus, la un moment dat, un rapel la minim şase luni de la schema inițială, iar la persoanele care au un răspuns imun normal, persoanele imunocompetente, vor avea schema de două doze la primă vaccinare și un rapel după minim şase luni, așa cum se recomandă in momentul de față, acea doză booster, care, ştim, a fost deja demarată in Romania din data de 28 septembrie. Această doză suplimentară in cadrul schemei inițiale care se recomandă persoanelor cu răspuns imun scăzut se administrează la 28 de zile, atat pentru vaccinul de la compania BioNTech/Pfizer, cat și pentru vaccinul de la compania Moderna. In momentul de față, noi am consultat comisiile de specialitate de la Ministerul Sănătății și avem deja o centralizare a categoriilor de pacienți care pot beneficia de trei doze de vaccin incă de la prima schemă. Maine vom avea o intalnire in cadrul grupurilor de lucru CNCAV, unde vom definitiva aceste categorii de pacienți care pot să beneficieze de trei doze de vaccin, atat de la compania BioNTech/Pfizer, cat și de la compania Moderna. Se va face ulterior o informare a Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Romania și ulterior vor fi informați profesioniștii din domeniul sănătății, tocmai pentru a cunoaște care vor fi indicațiile pentru trei doze de vaccin de la prima schemă. Așa incat, persoanele care vor eligibile pentru trei doze in cadrul primei scheme de vaccinare, vor primi recomandare de la medicul specialist, fie medicul care supraveghează starea post-transplant a unui pacient, fie medicul care supraveghează o anumită afecțiune oncologică și așa mai departe. Pacienții se vor prezenta la centrele de vaccinare cu această recomandare și vor primi practic o schemă de vaccinare cu trei doze. In următoarea perioadă vom definitiva și instrucțiunea in baza căreia se va aplica această recomandare și, evident, va fi updatat atat registrul electronic național al vaccinărilor, care să permită introducerea unei scheme de vaccinare cu trei doze, și de asemenea platforma de programare va fi și ea updatată in aceste sens, insă vom reveni cu detalii, in momentul in care avem fixate datele de la care se pot deja prezenta pacienții in vederea vaccinării. De asemenea, ştim că avem in momentul de față pacienții, persoanele care au fost vaccinate cu vaccinul de la compania Johnson and Johnson, pentru care am anunțat că incă nu se recomandă doza de rapel. Din ceea ce știm, compania Johnson and Johnson a depus deja la FDA datele din studiile efectuate in vederea obținerii autorizării pentru o doză booster tot cu vaccinul de la compania Johnson and Johnson. Se așteaptă ca la jumătatea lunii octombrie să se facă o recomandare din partea comisiei de experți pe această doză booster. In Romania, readuc aminte, sunt peste 840.000 de persoane care au primit o schemă de vaccinare cu Johnson and Johnson, tocmai de aceea, cu siguranţă, in perioada următoare și Agenţia Europeană a Medicamentului va primi aceste date științifice și vom avea, cu siguranţă, recomandări in acest sens, care vizează persoanele vaccinate cu vaccinul de la compania Johnson and Johnson. In ceea ce priveşte administrarea dozei booster, a dozei de rapel care a demarat in Romania pe 28 septembrie, știm că pană la acest moment au fost vaccinate 228.865 de persoane, iar pe tipuri de categorii de persoane vaccinate aproximativ 52,3% dintre cei care au primit deja doza booster fac parte din categoria persoanelor vulnerabile, ceea ce inseamnă persoane peste 65 de ani sau persoane cu afecțiuni cronice sau persoane care sunt internate in centre rezidențiale. Aproximativ 21,7%, ceea ce inseamnă 49.632 de persoane fac parte din categoria personalului medico-sanitar, care a primit această doză booster; 4,1% sunt persoane angajate in invățămant, in sistemul educaţional, ceea ce inseamnă 9.569 de persoane, iar restul de 21,9% sunt persoane care deservesc activități critice, cum sunt cei care sunt angajați in sectorul economic, centrale electrice, comunicații, HoReCa, industrie extractivă, personal navigant, maritim, fluvial, domeniul procesare-distribuţie alimente, servicii de curierat, domeniul poștal, culte religioase, salubrități şi deșeuri și așa mai departe. Ştim că această doză booster este ferm recomandată celor vulnerabili, cei cu varstă de peste 65 de ani, cei care se află in evidenţă cu afecțiuni cronice, precum și cei care sunt expuși unui risc crescut de imbolnăvire, cum este personalul medical, personalul din invăţămant, dar şi alte categorii de persoane, care prin natura profesiei au acest risc suplimentar. Mai mult decat atat, in ceea ce privește activitatea centrelor de vaccinare, după cum știm, in perioada sezonului de vară, o parte din centrele de vaccinare au avut activitate suspendată temporar, iar alte centre de vaccinare rămase active, au avut programul de lucru redus. In momentul de față, ca urmare a cererii in creștere pentru vaccinare și a adresabilității crescute, 88 din cele 246 de centre de vaccinare care aveau activitatea suspendată temporar, și-au reluat activitatea, ceea ce inseamnă 35,7% din centrele care au avut activitatea suspendată și-au reluat programul de lucru. De asemenea, centrele care au avut programul de lucru redus, 70% dintre ele au revenit la programul normal de 12 ore și, de asemenea, centrele de vaccinare care au avut fluxurile reduse, adică numărul de cabinete reduse, aproape 48% dintre ele au revenit la starea inițială, practic și-au crescut capacitatea de vaccinare. Ceea ce inseamnă că, in acest moment, avem in săptămana 27 septembrie - 3 octombrie persoane vaccinate in total cu doza 1 aproximativ 137.118, ceea ce inseamnă o creștere cu aproximativ 47% față de săptămana 20 septembrie- 26 septembrie, cand au fost vaccinate cu doza 1, 93.068 de persoane. Mai mult decat atat, in ceea ce privește vaccinarea in cabinetele de medicină de familie, pană la acest moment, aproximativ 2.893 de cabinete de medicină de familie inregistrează activități de vaccinare și s-au administrat doze care reprezintă vaccinarea a 449.915 persoane, majoritatea in mediul rural, 53,34%. Sunt 6 județe, inclusiv municipiul București, in care au fost vaccinate peste 20.000 de persoane in cabinetele de medicină de familie. De asemenea, la nivelul unităților sanitare cu paturi in spitalele publice și private, sunt 153 de spitale publice in care au fost vaccinați 9.525 de pacienți și 27 de spitale private in care au fost vaccinați 2.326 de pacienți. Acoperirea vaccinală la nivelul municipiului București și județelor, in București, in momentul de față, acoperirea vaccinală din populația eligibilă peste 12 ani este de 52,77%, urmat de Cluj cu 47,85% și Sibiu - 40,96. Practic, avem trei județe care au rată de acoperire vaccinală de peste 40%, incluzand și municipiul București. Sunt alte 17 județe care au rată de acoperire vaccinală intre 30 și 39,9% și 22 de județe care au rată de acoperire vaccinală intre 20 și 30%. Nu mai avem niciun județ cu rată de acoperire vaccinală sub 20%. Centre de vaccinare active la acest moment: sunt 655 de centre active cu 895 de fluxuri, practic la capacitatea fiecărui flux in momentul de față se pot asigura aproximativ 90.000 de persoane care se pot vaccina in fiecare zi in centrele de vaccinare fixe, la care se adaugă posibilitatea de vaccinare in cabinetele de medicină de familie, in unitățile sanitare sau cu echipele mobile in unitățile de invățămant sau in alte locații. In ceea ce privește bilanțul campaniei de vaccinare, pană pe data de 5 octombrie la ora 17:00 s-au vaccinat peste 5,64 de milioane de persoane cu cel puțin o doză, 5,45 de milioane de persoane au schemă completă și așa cum am menționat deja, 228.865 de persoane au efectuat și doza booster, doza de rapel. In ceea ce privește acoperirea vaccinală pe grupe de varstă, avem deja două grupe de varstă cu rată de acoperire vaccinală de peste 40%, 60-69 de ani, unde avem 40,6% și 50-59 de ani, 40,1%. In ceea ce privește varsta cuprinsă intre 12-15 ani, sunt 51.726 de copii, elevi care au primit cel puțin o doză de vaccin, ceea ce inseamnă o rată de acoperire vaccinală de circa 6,2% și grupa de varstă 16-19 ani, rata de acoperire vaccinală este de 22,07%, ceea ce inseamnă peste 180.942 de adolescenți și tineri care au primit cel puțin o doză de vaccin. Rămanem in schimb cu o rată de acoperire vaccinală incă scăzută, insuficientă la grupa de varstă peste 80 de ani, unde este de 20%. Aici, cred că mesajul nostru este unul foarte clar, foarte ferm, ca persoanele vulnerabile, cei varstnici și cei cu afecțiuni cronice să se vaccineze cat mai repede cu putință pentru că riscul de infectare in condițiile creșterii accelerate a numărului de cazuri este foarte crescut şi doar in felul acesta ne putem proteja de riscul de a face o formă gravă și de a ajunge la spital. In ceea ce privește profilul de reacții adverse, pană la acest moment au fost raportate 17.307 cazuri de reacţii adverse post-vaccinale, indezirabile, cu o rată de raportare de 1,7 la 1.000 de doze administrate. Mai sunt cateva elemente legate de comunicare. Pot să vă spun că in cadrul CNCAV am agreat să transmitem săptămanal un mesaj prin sistemul RO-Alert, in care să transmitem importanța respectării măsurilor de prevenire a răspandirii infecției cu SARS-CoV-2 și de informare din surse oficiale, precum și recomandarea foarte fermă de vaccinare. Mai mult decat atat, vor fi transmise mesaje și prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate către pacienții cu afecțiuni cronice, pacienții care se află in evidența Casei Naționale de Asigurări Sănătate cu afecțiuni cronice. Fac un apel şi voi avea intalniri in perioada următoare şi cu reprezentanții asociațiilor de pacienți cu boli cronice, pentru a susține acest demers și a transmite un mesaj foarte clar și foarte ferm de adresabilitate către vaccinare a celor vulnerabili. De asemenea, prin intermediul asistenților comunitari, iar colegii din rețeaua primară de medicină de familie, am avut o intalnire cu reprezentanții medicilor de familie in CNCAV şi am căzut de comun acord că una dintre modalitățile prin care putem să creștem conștientizarea importanței și a beneficiilor vaccinării ar fi contactarea individuală oamenilor, a pacienților din listele proprii, in mod deosebit a celor vulnerabili, care să se facă in perioada următoare prin intermediul medicilor de familie, prin toate canalele de comunicare pe care dumnealor le au şi cu care țin legătura in mod uzual cu pacienții. Este o perioadă extrem de dificilă, extrem de complicată. Cred că ințelegem beneficiile, importanța vaccinării și este momentul să ne vaccinăm, repet, in mod deosebit cei vulnerabili, cei cu afecțiuni cronice, pentru că in felul acesta putem să reducem mortalitatea. Astăzi avem pană peste 330 de cazuri de decese din cauza COVID-19. Este un lucru de neacceptat in momentul de față, in care avem vaccinuri peste tot, ne putem proteja şi putem să reducem in felul acesta mortalitatea. Eu cam atat am vrut să vă spun. O să ii dau cuvantul domnului secretar de stat, Andrei Baciu. Vă rog! Andrei Baciu: Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Pentru inceput cateva cuvinte legate de certificatul digital european pentru COVID. Pană in acest moment, au fost generate 4.541.456 de certificate, in mare se păstrează distribuția, mare parte dintre acestea fiind eliberate pentru a atesta vaccinarea, respectiv 94,82%. Cu privire la vaccinare in cadrul operatorilor economici privați, această activitate continuă, avem 627 de companii care au finalizat acest lucru, mai sunt incă 30 de companii care desfășoară in continuare vaccinare pentru angajații proprii. Continuă și activitățile de vaccinare in locații atipice, avem pană in acest moment peste 105.856 de persoane care s-au vaccinat in drive-through-uri, in aeroport, in piețe și așa mai departe. Cu privire la misiunile de transport, pană in acest moment au fost efectuate circa 15.300 de misiuni de transport, in care au fost angrenate peste 40.000 de persoane din cadrul MAI și peste 13.000 de persoane din cadrul MApN. Cu privire la dozele de vaccin recepționate pană pe data de 5.10.2021, Romania a recepționat 20.502.989 doze de vaccin, 13.071.000 doze de vaccin produse de BionTech/Pfizer, produse de Moderna - 2.472.000, AstraZeneca - 3.374.000, iar Johnson and Johnson - 1.585.300. Cu privire la vaccinurile donate sau revandute, s-a finalizat in cursul zilei de vineri o vanzare către Coreea de Sud de aproximativ 436.000 de doze de vaccin Pfizer/BionTech. Iar o ultimă completare, săptămana trecută a avut loc o primă ședință la care au participat toți actorii importanți și toate instituțiile pentru dezvoltarea obiectivelor strategice de vaccinare pentru 2022 și 2023. Acest lucru va continua in perioada imediat următoare, iar pe măsură ce vor avansa lucrurile și o să avem obiective strategice definite, le vom face publice și pe acestea. Eu cam atat am avut, vă mulțumesc mult, domnule președinte. Valeriu Gheorghiţă: Mulțumesc frumos, propun să incepem partea de intrebări, vă rog. Reporter: Bună ziua! Aş vrea să-mi spuneți ce așteptări aveți după aceste discuții pe care le-ați avut cu medicii de familie, după ce veți trimite aceste mesaje pe RO-Alert, avand in vedere că, in continuare, sunt medici, chiar și medici de familie, care ii sfătuiesc pe pacienți să nu se vaccineze. Valeriu Gheorghiţă: Cred că situația actuală este suficient de relevantă pentru toată lumea să inţelegem că avem nevoie, in perioada următoare, de incredere in corpul medical. Este foarte important. Eu ințeleg foarte bine faptul că populația are un nivel redus de incredere in autorități și așa mai departe, insă, in momentul de faţă, corpul medical duce o luptă incredibil de grea in spitale, zi de zi, cu mii și mii de pacienți care se prezintă in unitățile de primiri urgenţe. Este imposibil de caștigat această luptă doar in spital. Avem nevoie de implicarea tuturor celor din pre-spital, și aici mă refer la oameni, la autoritățile locale, la colegii din rețeaua de medicină de familie și la orice altă persoană care poate să aducă un plus de credibilitate și de mesaj, pentru că un singur lucru s-a dovedit eficient in prevenirea mortalității și a formelor grave şi acesta este vaccinarea. Doar in felul acesta, prin vaccinare, putem să reducem decesele și cazurile grave care au nevoie de spitalizare. Cred că așteptările sunt ridicate atat in ceea ce privește populația, pentru că avem experți la nivel național in domeniul sănătății publice de talie internațională - și nu exagerez cu nimic cand spun acest lucru. Trebuie să dăm credibilitate acestor oameni care și-au pus viața in slujba sănătății publice și a salvării de vieți omeneşti. Nu mai este cazul să dăm crezare tuturor informațiilor care provin din tot felul de surse nevalidate, tot felul de teorii care nu fac altceva decat să lărgească această falie a increderii intre oameni și corpul medical. Sigur, admit că există situații punctuale - şi mie mi-au fost aduse la cunoștință - de cazuri, de personal medical, medici sau asistenți care nu au ințeles. Eu cred că nu au ințeles principiile vaccinării și ce rol are un vaccin in general. Nu este vorba doar despre vaccinul impotriva COVID-19. Sigur că acest lucru este foarte important din punctul de vedere al reticenței față de vaccinare, dar trebuie să ascultăm, pană la urmă, vocile credibile și ceea ce spune corpul medical in totalitatea lui, şi nu situațiile particulare, individuale. Adevărul este unul singur: doar prin vaccinare putem să reducem riscul de a face o formă gravă, riscul de a ajunge la spital in terapie intensivă și riscul de a ne pierde viața. Cred că acestea sunt mesajele clare din perioada aceasta și din perioada următoare. Nu avem cum să depășim acest val patru cu pierderi mici, dacă nu ne vom vaccina. Ne asumăm un risc mult prea mare de a pierde persoane dragi, persoane pe care le cunoaștem, din cauza unei boli pe care, altfel, am putea și am fi putut s-o controlăm mult mai bine dacă ințelegeam din timp cat de important este să ne vaccinăm. Reporter: Astăzi a fost semnat ordinul prin care masca redevine obligatorie in spațiile deschise după incidența de 6 la mie. Aș vrea să-mi răspundeți și dumneavoastră, domnule doctor și doamna doctor Pistol. Această măsură, cat de mare efect are, ar putea să aibă, dacă ar putea reduce amplitudinea valului 4 și, daca nu cumva, este luată tarziu, avand in vedere că Bucureștiul este la 6 la mie de o săptămană? Adriana Pistol: După cum știm deja, in experiența aceasta de un an și jumătate, masca și-a dovedit utilitatea. Sigur că nu este un mijloc perfect, sigur că nu ne-am fi dorit să ajungem aici, mizand pe o populație protejată prin vaccin și nu printr-un lucru de genul acesta cum este masca, dar masca va avea in mod sigur o influență, chiar dacă nu foarte mare, asupra evoluției bolii. Sigur că nu este singurul lucru care poate să influențeze această evoluție, este doar unul dintre lucrurile care pot să aducă un aport la reducerea numărului de cazuri. Primul, in mod evident, este vaccinarea, al doilea, sigur că este distanțarea fizică, evitarea aglomerațiilor, al treilea, sigur, igiena personală. Este un cumul de măsuri care sunt necesare dacă vrem să vedem efecte foarte serioase asupra evoluției pandemiei, dar masca este una dintre ele. Valeriu Gheorghiță: Eu aș sublinia exact ce a spus foarte bine doamna doctor, Adriana Pistol, și anume că vorbim, de fapt, de un pachet de măsuri care reduc, pe de-o parte, riscul să ne infectăm și, pe de altă parte, riscul să transmitem infecția celor din jur. Iar acest pachet de măsuri este compus din vaccinare care, in mod individual, mie imi reduce riscul de a face o formă gravă de boală, dar, implicit, se reduce și riscul de a transmite mai departe infecția. Chiar dacă acest risc nu se reduce foarte mult, el se reduce și, suplimentar, se reduce și riscul de a ne infecta. Prin vaccinare avem beneficii importante in plan individual, dar și față de cei din jur și, respectand celelalte măsuri de prevenție, - mască, igienă, distanțare fizică - asigurăm condiții cat mai bune pentru a limita răspandirea bolii. Aș adăuga incă un aspect și anume responsabilitatea individuală. Dacă suntem simptomatici in această perioadă, trebuie să stăm acasă și să ne testăm, dacă avem copilul simptomatic nu o să il trimitem la școală, nu o să ne gandim prima oară că a făcut o răceală obișnuită, nu, o să ne gandim că, in contextul acesta de transmitere comunitară exponențială, accelerată, prima posibilitate este să fie de fapt Covid și să facilităm in felul acesta răspandirea bolii. Trebuie să incurajăm oamenii, pe cei din jurul nostru și pe cei din familie, pe cei apropiați să respecte măsurile de prevenție. Nu avem o altă cale in acest moment. Reporter: Vom depăși 20000 de cazuri? Adriana Pistol: Am mai spus și o repet - depinde de noi. Depinde de ce ne dorim. Depinde de ce facem in fiecare zi, de cat de serioși suntem in autoprotecție și protejarea celor din jur. Depinde dacă mergem acum să ne vaccinăm, depinde de toate acestea. Reporter: Dar datele din acest moment ne arată că vom ajunge acolo, avand in vedere că deja am depășit 15.000 de cazuri și suntem la inceputul lui octombrie. Adriana Pistol: Dacă vom păstra același trend in care nu facem nimic, da, nu suntem departe de 20.000. Reporter: Bună ziua! Spuneați că mulți dintre cei care nu sunt vaccinați, persoane peste 80 de ani și in general persoane in varstă. Ştim că vorbim de oameni care merg des sau merg la biserică. Credeți că ar trebui ca reprezentanții bisericii să se implice mai mult in promovarea campaniei de vaccinare? Valeriu Gheorghiţă: Da, cred că da. Cred că un mesaj pe care eu l-aş aștepta in perioada următoare ar fi: populația să aibă incredere in medici şi doi, oamenii să işi iubească mai mult aproapele, atat, nimic mai mult. Mulţumesc. Reporter: Dar Colegiul Medicilor, aţi stat de vorbă cu cei de la Colegiul Medicilor, ar putea să facă, nu ştiu, eventual mai multe mesaje, să transmită, pentru că sunt foarte mulţi medici care nu incurajează campania de vaccinare. Valeriu Gheorghiţă: Nu aş zice că sunt foarte mulţi medici care nu incurajează, sunt şi situaţii, intr-adevăr, de medici care ei inşişi nu au inţeles, repet, care este rolul vaccinului in general. In momentul in care nu inţelegi un fenomen, mai bine te abţii să faci recomandări sau suni un coleg care poate ştie mai multe. Şi medicina este o ştiinţă care se invaţă şi se şi uită. In felul acesta, cred că atata timp cat vedem toate datele ştiinţifice, pentru că aici vorbim de date ştiinţifice care susţin aceste recomandări, trebuie să ne raportăm la ele. Avem obligaţia ca medici, pentru că toată profesia de medic se bazează pe ştiinţă şi pe rezultate ştiinţifice, pe nimic altceva, nu pe crezul personal, ci pe date ştiinţifice. In felul acesta trebuie să ințelegem că avem un rol foarte important in societate - de educație sanitară primară. Vaccinarea este singura măsură pe care o avem la indemană să ne protejăm de bolile transmisibile, de bolile contagioase și, mai nou, faţă de afecțiunile oncologice, cum e cu vaccinul HPV sau alte tipuri de vaccinuri. Nu pot să inţeleg de ce colegi de-ai mei, dar, repet, sunt cazuri izolate, nu ințeleg cum funcționează un vaccin și care este rolul unui vaccin, in general, pentru prevenirea bolilor. Reporter: Sunt mulţi oameni care spun că te poţi imbolnăvi şi dacă te vaccinezi. Să mai explicăm, vă rog, incă o dată, ce se intamplă cu o persoană vaccinată care se imbolnăvește și ce se intamplă cu o persoană nevaccinată? Valeriu Gheorghiţă: Cred că putem să ne rezumăm la datele actuale pentru varianta Delta, și anume, o persoană vaccinată cu schemă completă, care are minimum zece zile de la doza 2 sau de la completarea schemei de vaccinare, are un risc de cinci ori mai mic să se infecteze, de cel puțin de zece ori mai mic să ajungă la spital și de cel puțin 14 ori mai mic să moară din cauza COVID-19. Acestea sunt datele actuale. Persoanele care sunt in general vulnerabile, cei varstnici, cei cu afecţiuni cronice, care sunt la mai mult de şase luni de la schema iniţială de vaccinare işi recapătă protecția atat față de infecție, cat și față de formele grave, după doza booster, ceea ce inseamnă că avem o protecție față de infecție de peste 95% la cei care primesc și doza booster şi o protecţie de peste 97% faţă de forme grave, faţă de spitalizare și deces la cei care primesc doza booster. Acestea sunt datele actuale, sunt date științifice, validate de experți, un număr foarte mare de persoane. La ele trebuie să ne raportăm și la nimic mai mult. Reporter: Aş mai avea o intrebare, dacă imi permiteţi. Mergem la restaurant pe baza certificatului verde, dar se poate intampla ca cei care ne controlează certificatul să nu fie vaccinați. Ar trebui obligată industria HoReCa sau industria alimentară să-şi vaccineze oamenii? Valeriu Gheorghiţă: Nu vorbim neapărat de obligativitate, ci de responsabilitate, iarăși. Pană la urmă, trebuie să fim responsabili cu toții şi, dacă avem pretenţie de la cei din jurul nostru, trebuie să incepem cu noi, in primul rand, să facem acest prim pas, să avem incredere, pană la urmă, repet, pentru că totul se rezumă la incredere. In cine am incredere? Am incredere in ce ne recomandă medicul sau in ce scrie pe o pagină de socializare. Aceste lucruri sunt de fapt esenţiale din punctul meu de vedere. Atata timp cat nu am incredere in medic, nu o să fac niciodată ce imi recomandă medicul şi o să aleg să fac ceea ce imi spune altcineva, care nu are niciun fel de expertiză in acest domeniu. Repet, informarea din surse neoficiale in momentul de față, duce la vieţi pierdute in fiecare zi. Sunt oameni care mor in spitale pentru că nu au avut incredere să se vaccineze și care regretă in momentul in care ajung la terapie intensivă. Este mult prea tarziu. Reporter: Nu am inţeles bine maine ce urmează să definitivaţi. Trei categorii ale persoanelor vulnerabile deja le administraţi a treia doză, am inţeles, sau ce anume exact? Valeriu Gheorghiţă: Aici, ca să reluăm un pic recomandările, sunt doza trei. De fapt, se divide in două recomandări, și anume, o schemă cu trei doze de la inceput pentru persoanele care se vor vaccina de azi inainte pentru prima oară şi se adresează in general celor imunodeprimaţi, adică persoanelor care au un sistem imun foarte slăbit atat din cauza unor boli, cat şi din cauza unor tratamente, cum sunt in general pacienţii cu transplant, pacienţii oncologici in tratamente, pacienţii cu imuno-deficienţe primare, pacienţii cu HIV, pacienţii care care sunt foarte varstnici și care au un răspuns imun slăbit şi aşa mai departe. Aceşti pacienţi şi aceste categorii de pacienți vor primi, vor avea recomandare de trei doze de la inceput in loc de două, iar ei vor putea să primească o doză booster, o doză de rapel, după cel puţin şase luni. Şi această categorie de pacienţi urmează să fie definită in perioada următoare. Noi avem o centralizare a recomandărilor comisiilor de specialitate pe fiecare tip de afecţiune in parte. Vom centraliza aceste date, le vom pune in acord cu recomandările internaţionale, atat ale CDC, cat şi ale Centrului European de Control şi Prevenire a Bolilor şi vom updata toate procedurile in acest sens incat o persoană care este, de pildă, post-transplant şi vrea maine sau de săptămana viitoare să se vaccineze să ştie că va avea recomandare de trei doze de la inceput, şi nu de două doze plus rapel, trei doze insemnand la momentul zero, pentru doza unu, peste trei săptămani, dacă vorbim de vaccinul de la compania Pfizer şi peste incă patru săptămani. Asta este schema iniţială cu trei doze. Aceeași persoană după şase luni, cel puţin, va primi o doză booster, va primi o doză de rapel... Reporter: A patra? Valeriu Gheorghiţă: A patra, exact. Noi pentru asta trebuie să updatăm atat platforma de programare, cat şi Registrul Naţional de Vaccinare şi suplimentar, pentru că persoanele care au aceste diagnostice nu ştiu dacă au nevoie sau nu de trei doze şi, de asemenea, nici personalul din centrele de vaccinare nu are nici expertiza, nici timpul să discearnă, in baza unor analize sau diagnostice, dacă se incadrează sau nu pentru această recomandare. Atunci, cei care se cunosc cu astfel de afecţiuni vor primi o recomandare de la medicii curanţi, de la medicii specialişti. Tocmai de aceea vom face o informare prin intermediul Agenţiei Naţionale a Medicamentului către toţi profesioniştii din domeniul sănătăţii, cu recomandările pentru schema cu trei doze şi, atunci, pacientul va primi recomandare de la medicul specialist, cu care se prezintă fie la un centru de vaccinare, fie la medicul de familie, unde se poate vaccina. Reporter: Dar măcar teoretic aceste persoane nu trebuiau deja să fie vaccinate cu o schemă cu două doze? Valeriu Gheorghiţă: Ieri a fost autorizată această schemă. Reporter: Nu, dar de cand s-a inceput vaccinarea, ele deja trebuiau să fie, teoretic, zic. Valeriu Gheorghiţă: Dacă s-ar fi ştiut, sigur că da. Teoretic, da. Franţa, de pildă, are de cateva luni această recomandare de a administra trei doze la pacienţii post-transplant. Reporter: Nu, nu, zic cu două doze, că deja ar fi trebuit să fie vaccinate aceste persoane. Valeriu Gheorghiţă: Parte dintre ele, da. Reporter: De cand s-a inceput fac parte din categoriile vulnerabile, deci ele trebuiau de la inceput să fie... Valeriu Gheorghiţă: Ei sunt vaccinaţi, dar au primit două doze şi, in perioada asta, vor primi doza de rapel. Noi vorbim de cei care se vor vaccina de aici inainte, pentru că nu sunt sută la sută vaccinaţi. Sunt şi persoane care au ezitat, mă rog, nu s-au vaccinat. Reporter: Mulţumesc! Valeriu Gheorghiţă: Important este să armonizăm cadrul naţional şi recomandările naţionale cu recomandările Agenţiei Europene a Medicamentului. Reporter: Bună ziua! Am văzut astăzi 330 de decese de COVID-19, ieri 252. Au legătură aceste numere cu faptul că in spitale nu mai sunt suficiente locuri pentru tratarea bătranilor? Valeriu Gheorghiță: Este greu de spus la acest moment, nu am aceste date, dar au legătură cu faptul că mult prea multe persoane vulnerabile se infectează, sunt nevaccinate și ajung la spital. Și evoluția bolii, din păcate, este una mult mai agresivă la aceste categorii de persoane. Sunt date științifice, iarăși, care ne spun următorul lucru. In contextul infecției cu varianta Delta, riscul de spitalizare este de cel puțin de două ori mai mare. De aici ințelegem că evoluția bolii este, posibil, mai virulentă, mai agresivă la persoanele vulnerabile. De asta este nevoie să ne vaccinăm, nu avem o altă modalitate prin care să reducem riscul să facem o formă gravă. Reporter: Și, dacă imi permiteți, cat de departe suntem de un varf al acestui val 4? Cand să ne așteptăm la o scădere a numărului de cazuri inregistrate de la o zi la alta? Valeriu Gheorghiță: Aici aș relua ceea ce a spus doamna doctor Adriana Pistol - ține foarte mult de noi. Și aici se vorbește despre același concept pe care l-am invățat la inceputul pandemiei și anume, de aplatizarea curbei. Ține de comportamentul individual, de implementarea măsurilor de prevenire a răspandirii bolii și de vaccinare - cat de repede vom face toate aceste lucruri și procentul de oameni care vor adera la aceste recomandări, așa incat să aplatizăm curba, să nu fim in continuare pe o curbă ascendentă. Ține foarte mult de măsura in care populația se va mobiliza in sensul respectării acestor recomandări medicale. Reporter: Dar pe datele actuale că, e puțin probabil, ca schimbările să se facă. Valeriu Gheorghiță: E puțin probabil ca in următoarele 10-14 zile să se schimbe trendul de evoluție a numărului de cazuri. După două săptămani incolo, posibil, intr-adevăr, dacă vom fi mult mai implicați și mai responsabili să observăm o aplatizare. Reporter: Faptul că avem de ieri un guvern interimar cu puteri reduse, care nu poate să introducă restricții noi, vă ingrijorează, va avea efecte asupra a ceea ce se intamplă? Valeriu Gheorghiță: Nu mă ingrijorează, trebuie să ințelegem un singur lucru. Acest lucru l-am perceput și l-am tratat ca atare incă de la inceput. Pandemia este o problemă medicală. Corpul medical este cel care, in momentul de față, transmite mesaje ferme și de respectare a măsurilor de prevenire a răspandirii bolii și de vaccinare. In doctori trebuie să avem acum incredere pentru că la ei ajungem la spital. Adriana Pistol: Dacă imi permiteți, aș sublinia și eu ceva. Suntem așa de obișnuiți să vină cineva să ne spună fă la stanga, fă la dreapta, fă-o p-aia, p-aia n-o face. Suntem un popor suficient de inteligent care să ințeleagă că are de făcut una, două, trei chestii să se protejeze. Haideți să o facem noi, fără să așteptăm să vină cineva cu ordine, hotărari sau mai știu eu ce. Eu cred că este momentul să ințelegem că nu alții, nimeni de pe Terra nu ne va scăpa de această pandemie. Noi ne vom scăpa pe noi. Acesta este efectiv mesajul meu pentru toți cetățenii. Este boala noastră, printre noi, noi trebuie să scăpăm de ea, impreună. Reporter: Da, dar se pare că acest mesaj nu ajunge la mulți dintre romani, asta.. Ce putem face in această situație totuși? Adriana Pistol: Să il comunicați dumneavoastră cat mai des, da? Eu ce pot să vă spun mai mult? Noi trebuie să facem ceva. Nu ne plac restricțiile, nu ne plac impunerile, nici mie nu imi plac! Hai să facem noi de la noi. Reporter: Bună ziua! In opinia dumneavoastră, domnule Gheorghiță, e nevoie de un proiect de lege prin care angajații Ministerului Sănătății, cei din Ministerul de Interne, de exemplu, să trebuiască să prezinte acel certificat digital pentru coronavirus la locul de muncă și dacă da, cine l-ar putea face in condițiile in care guvernul nu mai are atribuții in acest sens? Valeriu Gheorghiţă: Da, este foarte complicat contextul actual. Aici iarăși eu m-aș intoarce pană la urmă la niște principii pe care noi, cel puțin ca medici, ca personal medical, le-am invățat de cand am intrat in această nobilă profesie și anume că, in primul rand, nu trebuie să facem rău celor pe care vrem să ii diagnosticam sau să ii tratăm și anume pacienților. Pentru acest lucru avem nevoie să ne protejăm pe noi de această boală, de infecția cu Sars-Cov-2. Cum facem asta? Respectăm măsurile de prevenție și după ce plecăm de la spital, cu atat mai mult cu cat suntem la spital, unde riscul de expunere la boală este foarte crescut, pentru că in momentul de față toate spitalele sunt asaltate de cazuri de imbolnăvire. Trebuie să ne vaccinăm, pentru că, in felul acesta, ne reducem riscul de a face o formă gravă de boală sau chiar riscul de infecție, ceea ce duce la invalidare cel puțin pe o perioadă de timp. Deci nu mai putem să fim la spital să ne sprijinim colegii care in momentul de față sunt implicați. Și, mai mult decat atat, acolo unde, mă rog, nu se dorește sub nici o formă vaccinarea sau celelalte măsuri - să ne testăm periodic. Nu știu dacă acest lucru trebuie transpus sub forma unui certificat digital. Aceasta, așa cum am spus de mai multe ori, este doar o metodă prin care se autentifica faptul că intr-adevăr se respectă una dintre cele trei condiții, fie istoricul de trecere prin boală, fie vaccinare, fie testare. Dar ne intoarcem, repet, la un element esențial al activității medicale și anume, in primul rand, să nu facem rău celor pe care vrem să-i ingrijim, iar pentru acest lucru noi, ca și corp medical, trebuie să fim foarte bine protejați. Vaccinarea face parte din cele mai importante mijloace prin care putem preveni răspandirea bolilor contagioase. Repet, inseamnă rezultatul unui progres științific, un demers global fără precedent. Este un lucru extraordinar faptul că oamenii au acces, in momentul de față, la vaccinuri sigure și eficiente, dar vaccinurile nu produc nici un efect dacă nu vorbim despre vaccinare. Reporter: Aș vrea să știu ce soluții mai răman autorităților in contextul in care avem un guvern interimar, in contextul in care spuneți că spitalele sunt asaltate de pacienți și ne mai gandim și la faptul că avem peste 15.000 de cazuri cred că a doua zi la rand, atat de multe raportate. Spuneți că nu vedeți o aplatizare și atunci cine ar mai putea introduce restricții sau ce măsură ar mai putea lua autoritățile? Ce aveți in vedere ca să opriți pană la urmă această creștere de care vorbeați? Valeriu Gheorghiţă: Noi, personal, nu avem in vedere implementarea unor măsuri, nici nu putem, nici nu este obiectul nostru de activitate, dar avem o singură misiune și anume aceea de a transmite un mesaj cat se poate de clar că avem soluții de limitare a acestei pandemii. Avem soluțiile disponibile: să ne vaccinăm, să respectăm celelalte măsuri igienico-sanitare, să purtăm mască, să incercăm să evităm zone supraaglomerate, să fim mai responsabili și mai solidari cu cei care respectă măsurile de prevenție, să incercăm să transmitem și celor din jurul nostru să respecte măsurile pentru că este o chestie de bun simț și de responsabilitate, să incercăm să reducem ignoranța, toate lucrurile acestea sunt cele care vor salva viețile oamenilor dragi de langă noi. Nu facem asta, ne asumăm consecințele, pentru că nu există altă cale de a ieși cu bine din această pandemie. Reporter: Nu m-ați lămurit ce soluții mai răman la dispoziția autorităților pentru a opri creșterea numărului de cazuri. Ne spuneți doar că dumneavoastră nu puteți să luați soluțiile. Valeriu Gheorghiță: Păi nu pot. Reporter: Am ințeles asta, dar ce soluții mai răman autorităților? Sunt convins că domnul Arafat și alți... Adriana Pistol: Eu v-aș răspunde, dar de ce să fie soluții la autorități? Tocmai v-am.. Reporter: Dar cine să vină cu ele, doamnă? Adriana Pistol: De la dumneavoastră, de la fiecare dintre noi. Reporter: Noi, jurnaliștii, să găsim soluții? Adriana Pistol: Nu, dumneavoastră ca cetățean, toți cetățenii acestei țări care se confruntă cu o situație in care viața li s-a schimbat in totalitate. Nu trebuie să vină cineva să le dea soluții, soluțiile se află la indemana fiecăruia dintre noi, da, și masca și să mă spăl pe maini și să nu mă duc in aglomerații și să mă duc să mă vaccinez. Acestea sunt soluțiile. Haideți să le aplicăm. Valeriu Gheorghiță: Suplimentar, știm că pandemia ne afectează pe toți, nu afectează doar autoritățile. Tocmai de aceea avem nevoie, pană la urmă, pe de-o parte, de ințelegere, să nu ne mai divizăm intre oameni pro și contra pentru că, deopotrivă, suntem afectați. Indiferent dacă credem sau nu in beneficiile vaccinării, in importanța respectării măsurilor igienico-sanitare, dacă credem in rolul măștii. Este cat se poate de evident că, in momentul de față, nu avem alte soluții. Nu avem o soluție miraculoasă. Singurul lucru pe care il putem face este să respectăm ce am invățat pană acum și ceea ce ni s-a transmis de către medici. Este un război pe care il vom pierde prin neimplicare și prin neințelegerea importanței vaccinării și a respectării măsurilor de prevenire a răspandirii bolii. Reporter: Eu aș mai vrea cateva lămuriri in legătură cu schema de vaccinare pentru persoanele cu imunitate scăzută. Deci, cine se va vaccina pentru prima dată de acum incolo, obligatoriu, trebuie să facă 3 doze și asta va insemna schemă completă, plus, după 6 luni, cea de-a 4-a? Valeriu Gheorghiță: Da, asta va fi recomandarea. Dar avand in vedere faptul că Agenția Europeană a Medicamentului a transmis in cazul recomandării de 3 doze că se pot recomanda 3 doze de la inceput, pentru că toate studiile au arătat că efectul imunogen - creșterea nivelului de anticorpi - este mult mai bun in cazul celor 3 doze, comparativ cu două doze. Cred că schemă completă, cel puțin pentru moment, va rămane schema cu două doze și, ulterior, va fi modificată. Adriana Pistol: Hai să definim ce inseamnă schemă completă. Din punctul de vedere al certificatului verde, probabil, intrebi sau din ce punct de vedere - schemă completă? Reporter: Da. Și din punctul acesta de vedere. Adriana Pistol: Pentru că una este din punctul de vedere al certificatului verde. Deocamdată Regulamentul Uniunii Europene prevede două doze, da. Nu s-a schimbat deocamdată nimic. Este posibil să se schimbe. Ne aşteptăm la aşa ceva. Din punct de vedere medical şi in beneficiul acelei persoane, o schemă completă care să ajute o persoană imunodeprimată ar trebui să fie inţeleasă in acest pachet de trei doze, da, schemă completă din punctul de vedere al eficacităţii vaccinului pe un organism cu anumite boli. Valeriu Gheorghiţă: Ce vreau să mai adaug este că intre 35% și pană la 50% din cei care nu dezvoltă anticorpi după primele două doze vor dezvolta anticorpi la un nivel protector după doza trei, după doza booster. După această doză suplimentară, cei imunodeprimați nu dezvoltă anticorpi la un nivel protector, intr-un procent de 40-50%. Dintre cei care nu dezvoltă anticorpi protectori, cei care vor efectua și această doză suplimentară, doza trei, 35 pană la 50% dintre ei vor dezvolta anticorpi intr-un nivel protector. De-asta este important să creștem, incă de la prima schemă, probabilitatea de a dezvolta un răspuns imun protector, pentru că, astfel, aceste categorii de pacienţi vor fi mai bine protejate după prima schemă de vaccinare. Reporter: Dar dumneavoastră maine, in CNCAV, veţi lua această hotărare, să oferiţi acestor categorii schema aceasta, cu trei plus patru? Valeriu Gheorghiţă: Categoric, da. Este dreptul acestor persoane in baza recomandării Agenției Europene a Medicamentului, dar noi centralizăm datele care ne-au sosit de la comisiile de specialitate. Le vom defini, le vom incadra in categorii prioritare și vom anunța, probabil săptămana viitoare, cand incepem și modalitatea sub care se va desfășura acest tip de activitate. Reporter: Care sunt aceste boli? Spuneaţi că există o listă. Cateva exemple... Valeriu Gheorghiţă: Le avem. Eu vă spun categoriile de afecțiuni. Sunt in general pacienţii oncologici atat cu tumori maligne solide şi tumori hematologice, neoplaziile hematologice. Sunt pacienţii post-transplant de organ solid sau celule stem hematopoietice, sunt anumite categorii de pacienți cu boli cronice, cum, de pildă, sunt bolile reumatismale, care sunt in terapie biologică sau alte boli care primesc tratament imunosupresor. Sunt pacienţii care au imunodeficienţe primare, moderate sau severe sau pacienţii, de pildă, cu infecţie HIV şi mai sunt alte categorii de pacienţi care fie au diverse afecţiuni, fie sunt, de pildă, persoane varstnice, care din cauza varstei au acest grad de imunosupresie, de slăbire a răspunsului imun, şi aici urmează să definim şi grupa de varstă şi exact care vor fi categoriile de diagnostice pentru care medicii specialişti să aibă in vedere recomandarea celor trei doze de vaccin de la prima schemă. Mulţumim frumos! Andrei Baciu: Mulţumim mult! 2021-10-06 15:14:00https://gov.ro/fisiere/stiri/21-10-06-04-14-04big_image_11_resize.jpgParticiparea premierului Florin Cîțu la şedinţa comună a Camerei Deputaţilor și Senatului privind dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzurăȘtiri din 05.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/participarea-premierului-florin-citu-la-sedinta-comuna-a-camerei-deputatilor-i-senatului-privind-dezbaterea-i-votul-asupra-motiunii-de-cenzuraGalerie foto Declarații de presă susținute de premierul Florin Ciţu la Palatul Parlamentului [CHECK AGAINST DELIVERY] Florin Ciţu: Dacă sunt intrebări, că aşa declarații tot fac. Reporter: Ne puteți spune ce veţi face in perioada următoare? Veţi veni cu propuneri de premier de sacrificiu? Şi după aceea, dvs ca al doilea nume? Florin Ciţu: Sunt discuţii pe care le vom avea in PNL. Ştiţi foarte bine, după aceea vom veni şi vom prezenta public decizia noastră, dar acum mergem, mai avem cateva lucruri de făcut la guvern, urmează ședință de guvern, cred că maine sau vineri. Deci sunt lucruri de făcut. Reporter: /.../ să deblocați criza politică? Florin Ciţu: Care funcţie? Reporter: Funcţia de premier. Veţi face o nominalizare in calitate de preşedinte PNL? Florin Ciţu: Suntem la moţiune aici! Reporter: Da, da. Veţi face o nominalizare in calitate de preşedinte PNL pentru a debloca această criză politică şi mergeți totuşi cu o propunere ca să vină un guvern plin? Florin Ciţu: PNL va lua o decizie şi cand vom lua acea decizie o vom prezenta public. Reporter: Dar dvs veţi face un pas in spate sau veţi insista să fiți in continuare nominalizați? Florin Ciţu: PNL are deja luate decizii cu cine mergem de obicei, dar vom avea o discuţie in PNL şi vedem cu ce decizie venim. Reporter: Dle premier, există această variantă ca inainte, la primele consultări, să ii lăsați pe cei care au depus moțiunea şi care au votat-o să vină cu propuneri in contextul in care ar putea avea propuneri... Florin Ciţu: Asta puteţi să-i intrebaţi pe ei, ei sunt cei care au făcut această coaliţie, nu noi! Reporter: In sensul să nu mergeţi la primele consultări cu o propunere concretă? Florin Ciţu: Nu. PNL va merge cu propria strategie la consultări, atunci cand vor fi consultările. Nu ştim noi ce vor să facă coaliția USR-PSD-AUR. Asta-i treaba lor! Reporter: Aţi discutat cu preşedintele Klaus Iohannis in ultimele ore? Reporter: Cu cei de la USR PLUS mai vedeţi posibilă recrearea coaliției de guvernare? Florin Ciţu: Este o decizie a Biroului Executiv al PNL de a nu mai avea discuţii in ceea ce priveşte guvernarea cu partidul care votează astăzi alături de PSD şi AUR. Reporter: Spuneați că vreți să faceți o majoritate in jurul valorilor liberale. Cu cine veţi face acea majoritate? Florin Ciţu: Cu cei care nu sunt mai socialiști ca socialiștii şi mai extremiști ca extremiștii. Reporter: /.../ matematică in parlament care să susţină aceste valori liberale. Deci cu cine faceți această majoritate? Mai clar. Florin Ciţu: Repet, cand vom avea o decizie a PNL vom veni cu ea şi o vom prezenta public. Reporter: Vedeţi PSD capabil să susțină aceste valori liberale din umbră sau chiar la guvernare? Florin Ciţu: Toate opțiunile, după votul de astăzi, sunt pe masă. Toate scenariile sunt pe masă. Discutăm atunci cand avem o decizie a PNL. Reporter: Cand vorbiţi despre toate opțiunile, luați in considerare faptul că ați putea totuși să aveţi negocieri şi cu cei din USR sau cu o parte dintre ei? Florin Cițu: Vom negocia, bineinţeles, pe proiecte, repet, pe proiecte cu toată lumea. Sunt proiecte PNRR, PNI ş.a.m.d. Reporter: /.../ Florin Cițu: Sau inainte... Reporter: Veţi respecta decizia Curții Constituționale care spune că nu puteţi fi desemnat din nou premier? Florin Cițu: Respectăm toate deciziile Curții Constituționale. Reporter: Ați acuzat inţelegeri intre USR şi cei de la AUR şi PSD. Pe de altă parte, in spaţiul public a ieşit o inregistrare cu un parlamentar PNL promiţand funcții? Florin Cițu: Acum, haideţi să fim serioşi! Nu. A ieşit o inregistrare unde cei de la... extremişti spun că a fost un parlamentar de-al nostru. A ieşit o inregistrare. Eu vreau intai să văd că sunt dovezi şamd. Inregistrări apar multe peste tot. Aţi văzut, şi filmuleţe cu Superman au apărut, aşa că... Reporter: Va fi o decizie responsabilă a PNL să vă nominalizeze din nou ca prim-ministru? Florin Cițu: PNL va lua cea mai bună decizie in interesul romanilor şi in interesul PNL. Reporter: Este o decizie responsabilă de a vă propune din nou pe dumneavoastră prim-ministru? Florin Cițu: PNL va lua cea mai bună decizie, in interesul romanilor şi a PNL. Reporter: Este ziua cu cele mai multe cazuri inregistrate şi raportate - un record negativ... Florin Cițu: Ar trebui să spuneți asta celor din Parlament. Reporter: /.../ avem moțiune de cenzură, o criză economică, o criză pandemică. Care este mesajul dumneavoastră pentru romani, cei care stau şi văd ce se intamplă pe scena politică? Florin Cițu: Mesajul pentru romani a fost şi cel care l-am dat la moţiune: noi nu plecăm, nu ne predăm. In continuare, şi acum, in timp ce eram aici, am votat online hotărarea CNSU pentru a avea acces la medicamente din străinătate şi incă alte cateva lucruri. Deci nu lăsăm Romania pe mana acestor hrăpăreți care vor să distrugă stabilitatea din Romania. Reporter: Astăzi aţi discutat cu preşedintele Klaus Iohannis? Florin Cițu: Ştiţi foarte bine că nu vă spun cand discut cu preşedintele Klaus Iohannis. Reporter: Domnule premier, de ce nu deblocați această criză şi propuneți in acest moment un guvern plin care să ia votul Parlamentului? De ce așteptați şi nu veniți cu o soluție, in calitate de preşedinte al PNL? Florin Cițu: Repet, venim cu o soluție in interesul romanilor şi in interesul PNL. Criza... putea să nu se ajungă aici, dacă cei de la USR ar fi nominalizat o persoană in locul ministrului incompetent. Aţi văzut şi dumneavoastră astăzi că ei consideră toţi că au fost incompetenți. Deci era foarte simplu, era foarte ușor să nu ajungem azi aici, dacă cei de la USR ne dădeau o singură persoană, un nume la Ministerul Justiţiei şi mergeam mai departe. Reporter: Cei de la USR ar spune că n-am fi ajuns aici dacă dumneavoastră aţi fi demisionat. Florin Cițu: Adică cădea Guvernul şi eram exact aici... Reporter: /.../ posibilitatea ca PNL să pună un alt premier? Florin Cițu: PNL va lua cea mai bună decizie in interesul PNL şi al romanilor. Reporter: /.../ un posibil premier, ar putea fi susținut de PNL? Florin Cițu: PNL va lua cea mai bună decizie in interesul PNL şi al romanilor, după ce vom avea aceste discuţii. Incă nu am avut discuțiile, dar de aia suntem aici. Reporter: Există o mare parte din societate şi au postat mesajele pe reţele de socializare... Florin Cițu: Să fim serioși, partea de societate nu e pe Facebook. Romanii sunt mult mai mulți decat cei de pe Facebook. Reporter: Există o mare parte din romani şi din cei din Parlament care susţin că dumneavoastră sau preşedintele, in acest moment, vă agățați de această funcţie de prim-ministru. Deci cum combateți acest argument, aparența că PNL se agață de această funcţie de prim-ministru prin persoana dumneavoastră? Florin Ciţu: PNL este cel mai mare partid de dreapta. PNL vrea să facă o guvernare de dreapta, in jurul valorii liberale. Este normal ca Partidul Naţional Liberal să dea premierul in această coaliție şi... Reporter: Aveţi un alt nume, domnule premier? Florin Ciţu: Partidul Naţional Liberal... Reporter: /.../ faptul că nimeni nu vrea să facă alianţă cu PNL in acest moment. Florin Ciţu: Haideţi să vedem, să ajungem acolo. Să ajungem acolo şi vom vedea. Pană la urmă, dacă - şi aici trebuie să fim foarte fermi - in iarna, USR a venit şi a zis: Nu vrem cu X, vrem cu Y, acum, USR vine şi spune: Nu vrem cu Y, vrem cu X. Nu merge aşa. Partidul Naţional Liberal merge mai departe şi va găsi cea mai bună soluție pentru romani şi pentru Romania, dar, pană la urmă, astăzi avem o decizie a celor de la USR, PSD şi AUR. Vrem să vedem şi planul lor, pentru că astăzi impreună au dat jos guvernul şi vrem să vedem planul acestora, deși am văzut că in sală se certau. Reporter: Domnule premier, aveţi vreo speranță că astăzi moțiunea nu trece? Florin Ciţu: Am văzut că votează toată lumea. Reporter: Excludeți varianta unui guvern tehnocrat? Florin Ciţu: Am văzut vum a fost guvernul tehnocrat in 2016, guvernul 0. Romania nu mai are nevoie de o astfel de experienţă. Reporter: Domnule premier, credeți că se va ajunge, in cele din urmă, la alegeri anticipate, in contextul in care...? Florin Ciţu: Toate scenariile sunt pe masă, toate scenariile sunt pe masă. Reporter: Şi guvern de uniune națională? Florin Ciţu: Nu cu PNL. Noi nu vom face guvern cu extremiștii niciodată. Reporter: Şi cum vedeţi organizarea unor astfel de alegeri in acest context de criză? Vedem că sunt cele 15.000 de cazuri... Florin Ciţu: Ar trebui să puneți aceste intrebări celor care au dat guvernul, astăzi, jos, să vedem ce plan au ei și cum vor să facă alegeri anticipate, vor să vină la negocieri, in contextul in care avem 15.000 de cazuri, in contextul in care preţul la energie crește și gandiți-vă că dacă nu dădeam ordonanța de ieri in care avem grijă ca acele prețuri, o parte din prețuri să fie compensate, am fi avut mari probleme peste o lună de zile. Nu ştim cum se va rezolva situaţia, vom vedea. Partidul Naţional Liberal este un partid responsabil. Pană atunci, PNL conduce in continuare Romania cu guvern interimar şi vom avea grijă ca toate resursele să fie alocate, in aşa fel incat nimeni să nu sufere in Romania. Reporter: Credeți că in aceste momente mai aveţi susținerea preşedintelui Romaniei, Klaus Iohannis? Florin Ciţu: Nu ştiu, trebuie să intrebați pe domnia sa. Reporter: Spuneați că aveţi o relație instituțională foarte bună. Florin Ciţu: Partidul Naţional Liberal are un parteneriat puternic cu președinte Klaus Iohannis, Partidul Naţional Liberal va lua cea mai bună decizie pentru romani şi pentru Partidul Naţional Liberal. Reporter: Ar putea preşedintele să nominalizeze un premier din partea altui partid decat PNL? Florin Ciţu: Partidul Naţional Liberal este cel mai mare partid de dreapta, nu poate să iși permită să fie intr-o coaliție in care nu dă premier. Reporter: /..../ Florin Ciţu: Vedeţi, acestea sunt intrebări pentru cei care au votat astăzi moțiunea şi au aruncat Romania in haos, ar trebui să le adresați lor. Noi, Partidul Naţional Liberal, suntem la guvernare, nu am fugit de la guvernare, am alocat resursele pentru toate, și pentru sănătate incă /.../ in acest moment. Pentru ceea ce urmează, responsabilitatea situației care urmează, trebuie să mergeți la USR, AUR şi PSD. Reporter: Credeți că mai rămane UDMR alături de dumneavoastră? Florin Ciţu: UDMR este alături de noi şi va merge in continuare. Reporter: Dacă trece moțiunea, credeți că vor mai fi alături de dvs? Florin Ciţu: Da. Reporter: Veţi putea asigura finanţarea deficitului bugetar, veţi avea ceva probleme..., vedeţi ceva probleme? Florin Ciţu: Nu, buffer este ok, am văzut că şi pe pieţe suntem OK, pană la urmă ştiu că urmează decizia Băncii Centrale, incă nu ştiu dacă a fost dată decizia Băncii Centrale, vom vedea şi acolo care este decizia. Da, este un context economic dificil, in care unii au ales să se joace cu stabilitatea economică a Romaniei. Reporter: Ce veţi face cu ministerele unde avem interimari şi cu ministrul agriculturii, Oros? Florin Ciţu: Ministrului agriculturii, Oros, incă nu i-a fost acceptată demisia, dar la celelalte ministere sunt interimari, asta e. Reporter: Veţi veni cu propuneri? Florin Ciţu: Repet, PNL va lua cea mai bună decizie pentru romani şi pentru PNL. Reporter: Avand in vedere că ştiţi sau cel puţin luați in calcul că astăzi moțiunea trece, este foarte greu să credem că practic nu aveţi un pas după ziua de astăzi. Florin Ciţu: Da, dar pașii pe care ii vom face, ii vom prezenta după ce am discuţii in partid, nu inainte. Reporter: Adică n-aţi avut nicio discuţie pană acum cu niciun coleg, cu niciun membru, nici cu domnul Vilceanu, cu absolut nimeni despre pasul următor? Florin Ciţu: Vom prezenta după aceea deciziile, după ce sunt toate chestiunile pe masă. Reporter: Nu aveţi un nume pregătit in cazul in care nu veţi fi nominalizat dvs...? Florin Ciţu: Vă mulţumesc mult de tot. *** Intervenția premierului Florin Cițu la şedinţa comună a Camerei Deputaţilor și Senatului privind dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură [CHECK AGAINST DELIVERY] Florin Ciţu: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Eu zic că a fost o dezbatere care a arătat clar cum stă Romania. USR se ceartă cu PSD in timpul moţiunii, ceea ce arată clar că nu au un plan de guvernare după, nu se ştie ce se intamplă. Intrebarea rămane pentru USR: pană la urmă votați moțiunea care spune că ați fost incompetenți sau mergeți cu varianta imaginară că ar exista o altă moţiune in care se spune că sunteţi competenți? Votul de azi arată clar că sunteți de acord cu PSD și asta va rămane in istorie. Doamnă Gabriela Firea, puteaţi să găsiți un alt autor, nu cel care a fost implicat in falimentarea unei bănci, de pe urma căreia au suferit foarte mulți romani. Dragi colegi, așa cum am spus, guvernarea va fi făcută tot in jurul valorilor liberale și mergem mai departe. Mulțumesc. *** Discursul premierului Florin Ciţu la şedinţa comună a Camerei Deputaţilor și Senatului privind dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură [CHECK AGAINST DELIVERY] Florin Ciţu: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am văzut gestul domnului Romaşcanu la inceput: populist şi ipocrit. Ar fi fost mult mai important pentru romani să retrageţi moțiunea de azi, cand avem 15.000 de cazuri şi 250 de decese. Dumneavoastră vreţi să mergeţi mai departe, să distrugeţi Romania. Atunci insemna ceva acel gest pe care l-aţi făcut la inceputul şedinţei de azi. Curios că colegii dumneavoastră de la USR nu vă aplaudă la această moţiune. Nu ştiu ce se intamplă, dar azi vă votează. Domnule preşedinte al Senatului, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, doamnelor şi domnilor parlamentari, dragi romani, astăzi a murit moralitatea. Moţiunea PSD, cel mai mare inamic al vostru şi al nostru, este susţinută şi votată de USR. Aşa-zişii reformişti s-au aliat cu PSD şi cu extremiștii. Dragi romani, ați fost trădați. USR, partidul pe care l-aţi votat să facă bine, vrea să dea jos guvernul din care face parte, guvern in care au ajuns datorită increderii dumneavoastră. Se poate să fie mai josnici de atat liderii acestui partid? S-au făcut frați cu PSD și cu extremiştii neofascişti pentru a-l inlătura pe singurul om care i-a pus la treabă și care i-a impiedicat să se joace cu viețile romanilor. Le-am arătat foarte clar, cu mine prim-ministru guvernarea nu e un joc de copii răsfățați. Ai maturitate politică și eşti dispus să faci bine pentru romani, rămai in echipă. Nu acționezi in interesul romanilor, ci in cel personal sau de partid, pleci acasă. Datorită romanilor suntem la guvernare şi trebuie să ne facem treaba pentru că ni s-a acordat increderea. Sunt dezamăgit. USR joacă alba-neagră cu guvernarea, după ce a complotat să dea jos guvernul, vrea să revină la guvernare, dar cu un şef mai indulgent, cineva impus de ei, care să inchidă ochii cand il loc de calea dreaptă ei aleg stanga. In 30 de ani de politică nu a existat o alianţă mai toxică şi mai iresponsabilă decat cea pe care o vedem astăzi: alianţa USR-PSD şi extremiştii. Oare ce caștigă USR din faptul că aruncă Romania in haos? Probabil vrea să reconfirme că este mai socialist decat PSD şi mai extremist decat extremiştii. Dragi romani, vă cer scuze că am crezut in USR, că am crezut că este un partid care vrea reformă, care crede in valorile pro-europene, care nu susţine discursul extremist, neofascist, antisemit. Adevărata faţă a USR este cea pe care o vedem astăzi și am văzut-o incă din 2016, dar nu am dat atenția meritată iminentei fuziuni PSD-USR. Socialism is strong in this once. Tovarăşul cu spirală și Vasile Dancu - ce imagine - nu e așa? Apropo de prieteniile vechi, simt in randurile parlamentarilor USR o nostalgie după Guvernul zero. Not going to happen - nu se intampla asta pentru domnul Ciolacu. Totuși, poate ne lămuresc şi ce plan au după moţiune, pentru că PSD spune că nu vrea la guvernare. Aruncă scenariul alegerilor anticipate, deşi acum un an făcea sesizări la CCR cu privire la alegeri anticipate. Dragi romani, cu regret vă spun că aţi votat un partid bipolar. USR spune că ar continua la guvernare, dar votează impotriva Guvernului in care are portofoliile păstrate. Cheia pentru rezolvarea crizei politice este la USR. Putea să vină cu nominalizări pentru portofoliile din guvern şi se termina spectacolul, dar preferă să voteze cu PSD, să dea jos Guvernul, să lase Romania fără guvern in plină criză sanitară și acum, cand urmează o iarnă grea pentru toți romanii. Să fie foarte clar, responsabilitatea pentru tot ceea ce urmează: dobanzi, curs, prețuri, pandemie, este a USR. La PSD este de ințeles, e un partid de opoziție iresponsabil, dar USR votează o moțiune cenzură care spune despre proprii miniști că sunt incompetenți, adică USR achiesează la criticile pe care le face PSD cu privire la miniştrii USR. PSD arată in moțiune că domeniile transporturi, fonduri europene, sănătate și economie au fost un dezastru. Au avut la conducere miniștri incompetenți și au fost coordonate de un vicepremier, la acel moment președinte al partidului. Citez din moțiunea PSD. In același timp, Romania mai are de atras incă 16 miliarde de euro din exercițiul financiar 2014-2020, iar peste 3 milioane de euro proiecte ce vizează infrastructură, apă, canal stau necontractate, riscand să fie pierdute prin dezangajarea fondurilor. Incompetență la Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene? USR zice că da, din moment ce votează moțiunea. Să fie clară poziția USR față de ministrul Ghinea: un incompetent și trebuie să meargă acasă. Firmele romanești au fost ingenuncheate. Blocarea programelor de sprijin pe timp de pandemie a falimentat mii de IMM-uri. Antreprenorii au fost efectiv păcăliți, au cheltuit bani aplicand pentru măsura trei, care apoi a fost anulată. HoReCa n-a primit nici acum sprijinul promis. Am citat din moţiunea PSD. Incompetență la economie? USR zice că da şi Năsui zice că da. Năsui votează astăzi pentru moţiunea care-l prezintă ca incompetent. USR il trimite pe Năsui acasă pentru incompetenţă.Nu ați inaugurat niciun km de autostradă și nu ați lansat niciun proiect de la zero că să inceapă lucrările, ci doar v-ați asumat marile proiecte de autostrăzi și poduri lăsate moștenire de PSD. Aceasta spune PSD in moțiune. Nimeni nu o să uite cum zeci de copii au stat in caniculă, cum domnul de la CFR călători, Ovidiu Vizante, sfida o țară intreagă la telefon. Iar citat din moțiunea PSD: ,,Incompetență la transporturi, USR zice da,văd că Drulă zice tot da. Cum era aia cu zombii politic, astăzi votez cot la cot cu PSD pentru un test care spune că ești incompetent și mai vrei să faci parte din următorul guvern. După ce ai recunoscut singur că nu te-ai descurcat și ai fost incompetent, not going to happen - . Spitalele sunt la fel de nepregătite ca la debutul pandemiei, iar după un an de zile, romanii nu au acces in continuare la consultații, operații și tratamente. Chiar și bolnavilor cronici le-a fost interzis accesul la tratament și servicii de prevenție in numele unei iluzorii protecți. ,,Incompetență la sănătate, USR zice că da, bine, eu zic că da, romanii zic că da. Ministerul sănătății un incompetent, nu a pregătit valul 4, asta spune PSD, asta spune USR. Prin votul de astăzi USR recunoaște că a avut miniștri incompetenți in domeniile pe care le-au gestionat.E bine să recunoaștem greșelile, dar să nu le mai repetăm. Acești oameni care au recunoscut ei inșiși că sunt incompetenți nu mai au ce căuta la guvernare. Acesta este USR, dragi romani, un partid iresponsabil și imatur, care nu a făcut niciuna dintre reformele promise. Concluzia este una simplă. Am fost prea indulgent, nu intransigent cu incompetența și amatorismul acestor miniștri. Trebuia să ii fi demis pe toți mult mai devreme și poate, astăzi, aveam un sistem de sănătate pregătit pentru valul 4, aveam absorbția fondurilor UE mai bună, aveam cațiva km de autostradă făcuți. Am tolerat o echipă de incompetenți la guvernare mai mult decat era cazul din respect pentru dumneavoastră, dragi romani, pentru că i-ați votat să facă reforme. Pană la urmă, și-au dat seama că nu pot și au plecat singuri. Nu voi mai permite așa ceva. Măcar astăzi, USR este transparent față de romani. Stă langă PSD unde ii este locul, dar, mai ales, recunoaște public că a avut miniștri incompetenți și n-a făcut nimic la guvernare. Dar ce mă supără cel mai tare, e că și-au bătut joc de sistemul de sănătate. Au avut bani, au avut tot ce-au dorit și nu au pregătit valul 4.Ar trebui să iasă să-şi ceară scuze romanilor. Au lăsat Ministerul Sănătății fără ministrul in plină criză de sănătate, după opt luni in care au gestionat acest domeniu. Acesta este un atentat la sănătatea romanilor, un gest criminal. Foști colegi de guvernare de la USR, prin fuga voastră ați arătat lașitate și iresponsabilitate și veți răspunde in fața romanilor. In timp ce spitalele nu erau pregătite de valul patru, USR se tot gandea cum să facă o agenție cu salarii de 75.000 de euro pe lună. Stați umăr la umăr cu extremiștii care susțin campania de anti-vaccinare. Să știți că v-au văzut toți romanii in piață langă extremiști, neofasciști şi antisemiți. Ați mințit și ați trădat atat in coaliție, cat şi pe romani. V-ați victimizat și ați ajuns in cele din urmă să vă aliați cu partide extremiste, cand tot ceea ce avea nevoie Romania de la voi era responsabilitate. Ați sabotat șansa dreptei de a avea o guvernare stabilă. Le-ați arătat clar romanilor că vă plasați impotriva modernizării Romaniei, impotriva stabilității politice, impotriva seriozității in politică. Foarte bizar, ceea ce USR numea penali ieri au devenit parteneri azi pentru USR. Spuneați odată fără corupție ajungem departe. Azi vă spun că alături de corupți nu veți ajunge nicăieri. V-a fost frică să vă asumați guvernarea, așa că ați găsit un inamic comun: pe mine. Nu au mai contat promisiunile din campanie făcute romanilor, măsurile din programul de guvernare, criza generată de pandemie, necesitatea urgentă a reformelor și investițiilor. I-ați dezamăgit pe romani. Politica, să știți, nu este despre Florin Cițu și despre cum să-l doborați pe Florin Ciţu. Politica din Romania este pentru romani, iar romanii nu vă vor uita niciodată că in plină pandemie ați acționat in propriul interes, in detrimentul lor. Eu am fost sincer mereu cu romanii, indiferent de riscurile politice, chiar dacă am fost criticat şi s-au creat controverse. Și aici vreau să fac o precizare pentru colegii de la USR care nu cunosc sensul acestui cuvant. Vă citesc din DEX: sinceritate - insușire de a fi sincer, lipsă de prefăcătorie sau de viclenie, franchețe, loialitate. Astăzi v-ați arătat adevărata față plină de vorbe goale și ipocrizie. Nu se termină totul aici. Romanii trebuie să știe in continuare ce fel de politicieni sunt şi nu mă voi opri din această luptă grea. Acum am să vă spun despre performanţele guvernului pe care il conduc şi de care sunt mandru. Felicitări, colegi de la PNL şi de la UDMR, şi mulțumesc că lucraţi din greu pentru a livra rezultate romanilor. Acest guvern a pus Romania pe traiectoria unei creșteri economice de peste 10%, in ciuda pandemiei. Redresarea economiei, ieșirea din recesiune este azi o misiune indeplinită. Am redus risipa in administraţia publică, am oprit sifonarea banilor publici. Am majorat puternic investițiile, iar creşterea economică are loc datorită investițiilor, și nu consumului. Am luat măsuri pentru a proteja romanii vulnerabili in contextul creșterii preţurilor la energie. Chiar ieri am aprobat acea ordonanţă. Am arătat că un guvern liberal știe să intervină la nevoie pentru categoriile defavorizate. Protecția socială nu este monopolul stangii. Am aprobat programul Anghel Saligny, de 50 de miliarde de lei, cu riscuri politice serioase pentru guvern. Am reușit adoptarea PNRR in termenul propus și pregătim, in ritm alert, condițiile pentru implementare. Am făcut toate eforturile pentru a menține deschise școlile și grădinițele la maximum posibil. Educația, foarte importantă, nu abandonăm elevii. Am creat condiţiile pentru creşterea salariului minim cu 250 de lei, peste trei luni de zile. Am făcut acest lucru in condițiile unui consens social. Ştim să creăm linişte socială, chiar in condiţiile in care unii provoacă scandal politic. Am creat condițiile pentru a mări in curand pensiile și alocațiile. Romania va avea un buget bun pentru 2022, un buget al dezvoltării. Cred in munca permanentă in folosul cetăţenilor și nu dau inapoi de la deciziile dificile. Să construiești un buget realist ţinand cont și de consolidarea fiscală - știu, acum sunt termeni mai complicați, dar aveți răbdare - ajustarea deficitului bugetar de la 9,4% din PIB la 7,1% din PIB, precum şi alocări de sume record pentru proiecte de investiții, de 69,7 miliarde de lei, cu 15 miliarde mai mult decat in 2020, aceasta inseamnă să fii un guvern responsabil. Jumătate din sumele alocate pentru investiții se duc in proiecte finanțate din fonduri europene. Vedeţi, aveaţi ce să lăudați la acest guvern, dragi colegi de la USR. In sectorul din invăţămant s-au alocat sume in valoare de 40,7 miliarde de lei, cu 4,2 miliarde de lei mai mult decat in 2019 și cu 11,5 miliarde de lei mai mult decat in 2018. Asta intr-o perioadă de criză am reușit acest lucru. Alocări de sume fără precedent s-au realizat in sectorul de sănătate: 63,1 miliarde de lei, cu 6,1 miliarde de lei mai mult decat in 2020, cu 11 miliarde de lei mai mult decat in 2019, cu 21 miliarde de lei mai mult decat in 2018. Ministerul Transporturilor a primit in anul 2021 cele mai mari alocări, acestea fiind in sumă de 14,9 miliarde de lei, cu patru miliarde de lei mai mult decat in 2019 şi dublu față de 2018. Păcat că şi ministrul Transporturilor recunoaşte astăzi că a fost un incompetent. De asemenea, impactul măsurilor temporare cuprinse in bugetul pe anul 2021, determinate de efectele pandemiei de COVID-19, sunt in sumă de 7,4 miliarde de lei. Acestea sunt lucruri pe care le-am făcut in acest an. Mai mult, estimările la nouă luni arată că incasările veniturilor din economie au crescut cu 33,8 miliarde de lei, fără să creştem o singură taxă, mai mult față de perioada similară a anului 2019, crescand cu 0,9 puncte procentuale din PIB. In plină criză economică mondială, in plină pandemie, fără să creştem taxe, reuşim să incasăm mai mult decat făceau pesediştii pe timp de pace. Rambursările de TVA au crescut cu 36% faţă de anul 2019, fiind reintroduse in circuitul economic aproape cinci miliarde de lei in plus. Aceste rezultate se datorează aplicării unui set integrat de măsuri adoptate la nivel guvernamental, care au avut in vedere asigurarea lichidităților necesare continuării afacerilor și susținerii locului de muncă pentru romani. Vă mai dau cateva exemple. S-a generalizat rambursarea TVA cu control ulterior. Caţi spuneaţi că nu se poate face acest lucru? Am făcut-o, au crescut şi incasările. Extinderea eşalonării simplificate a obligaţiilor fiscale restante, introducerea de noi servicii electronice in administraţia publică - 30 de ani aţi stat fără să faceţi acest lucru, noi am reuşit să o facem. Toate deciziile luate de Guvernul Romaniei au fost adoptate pentru a veni in sprijinul cetăţenilor, pentru reducerea evaziunii fiscale şi consolidarea unui cadru concurenţial corespunzător, adică o economie liberală. Digitalizarea sistemului public a devenit realitate, factura electronică este gata, se conectează deja sute de mii de case de marcat electronice fiscale. SAF-T este gata. Nu prea ştiţi dumneavoastră ce inseamnă asta, domnul Simion, dar vă explic eu. Am realizat in cateva luni ceea ce nu au făcut alţii in 30 de ani de zile. Pe partea de cheltuieli, investițiile la nouă luni sunt la 33,7 miliarde de lei, cu 3,9 miliarde de lei mai mult faţă de perioada similară anului 2020 şi dublu faţă de aceeaşi perioadă din anul 2018. O guvernare bazată pe investiții aduce venituri la buget, fără să crești taxele. Asta inseamnă guvernare liberală. Dragi romani, realitatea este că Romania e afectată de un trend regional, european și mondial in privința celor două probleme mari: revenirea COVID-19 și prețurile la energie. Nu ne putem sustrage acestor trenduri oricat am dori, dar facem eforturi zi de zi pentru a le combate. Aţi văzut ieri deciziile luate de guvern. Chiar şi astăzi sunt decizii luate prin CNSU pentru a ne asigura că avem toate medicamentele şi resursele necesare pentru a ne bate cu pandemia. Chiar dacă unii au fugit de la guvernare şi au lăsat ministerul nepregătit. Dar, din păcate, nu am fost singuri pe fondul combaterii campaniei antivacciniste. Partidul extremist a fost vector direct de dezinformare şi manipulare. PSD a fost complice, a incurajat tacit antivacciniştii şi a refuzat să combată minciunile. USR a fost inert. Nu a făcut nimic la guvernare impotriva campaniei antivacciniste. Am fost cei care am venit cu soluţii concrete pentru protejarea consumatorului vulnerabil. Abia după ce am vorbit de asumarea angajării răspunderii guvernului a trecut in parlament Legea consumatorului vulnerabil. Bineinţeles, in parlament, mai sunt şi alte legi care nu trec; conducerile TVR şi Radio sunt incă provizorii, mai avem ICR şi aşa mai departe. Parlamentul este ocupat, are o competiţie de moţiuni, cand oamenii au probleme reale. In ciuda acestui context dificil, alianţa toxică PSD-USR plus extremişti vrea să dărame fără să construiască. Şi-a iniţiat o moţiune a frustrării; frustrarea unora că nu le-a mers şantajul, frustrarea altora că dreapta a fost mai puternică decat stanga in alegeri, frustrarea celorlalţi că nimeni nu ii ia in serios. O moţiune a absurdului, pro-vacciniştii stau alături de antivaccinişti, pro-europenii alături de anti-europeni. Trebuie să vă spun, Kafka ar fi mandru de voi. Ii mai văd pe colegii PSD că se uită prin telefoane; căutaţi detalii despre Kafka, nu-i aşa? Succes! Este trist cum PSD, USR şi extremiştii propun o aventură din care pierd doar romanii. Criza politică va avea efecte asupra capacităţii de a lupta contra pandemiei, dar și asupra economiei, unde nevoia de predictibilitate este esenţială. Au ştiut bine romanii de ce au trimis stanga in opoziţie şi nu are dreptul moral să revendice azi guvernarea, pentru că guvernele PSD au inăbuşit justiţia şi au adus Romania intr-o coliziune violentă cu valorile europene. O guvernare PSD-istă e in continuare un pericol pentru democraţie şi pentru drumul european a Romaniei. Vă daţi seama cum ar fi această combinaţie cu extremiştii, partid care inseamnă doar violenţă, scandal, dezordine şi al cărui unic proiect este prăbuşirea Romaniei. Dragi romani, PNL nu este un partid perfect, dar este un partid responsabil. (...) Şi nouă ne-ar fi ușor să trecem in opoziţie, in această perioadă dificilă, plină de incertitudini şi crize mondiale, de creşteri globale ale preţurilor. Nu o facem insă, rămanem in picioare, luptăm pană la capăt, nu dezertăm, nu suntem lași. Am fost votați să dezvoltăm Romania și asta vom face, indiferent cat s-ar opune domnul Ciolacu, tovarășul cu spirala și căpitanul extremiștilor. Dacă acest guvern va pica azi in parlament, vom face altul, tot in jurul valorilor liberale. Nu voi permite ca Romania să ajungă sub controlul stangii corupte ori sub controlul reformiştilor de fațadă sau al extremiștilor antivaccinişti și antieuropeni. Dragi romani, aveți incredere. Ne vom uita cu toţii la ziua de azi ca la un moment important din istoria Romaniei. Astăzi se separă apele in politica din Romania. Extremiştii, socialiștii, antieuropenii, reformiştii de fațadă, antivacciniştii au legalizat concubinajul lor și răman in opoziție. Nu este loc de imaturitate și iresponsabilitatea politică la guvernare. Eu ştiu că voi vreți să repetați guvernarea din 2016 alături de PSD, acea guvernare zero. Sunteți nostalgici după o cafea și un croissant cu Dancu dimineața și primiţi ordine seara de la Ciolacu, aşa cum primeaţi de la Dragnea. Ați auzit de sindromul Stockholm? Guvernarea zero rămane in 2016. Dragi romani, vom construi o majoritate parlamentară in jurul valorilor liberale, o guvernare in interesul romanilor. Vă mulțumesc! 2021-10-05 15:04:00https://gov.ro/fisiere/stiri/big_img_9122.jpgBriefing de presă la finalul ședinței de guvern din 4 octombrieȘtiri din 04.10.2021https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-la-finalul-edintei-de-guvern-din-4-octombrie1633369993Galerie foto [CHECK AGAINST DELIVERY] Virgil Popescu: Bună seara! Bine v-am găsit in această seară! In şedinţa de guvern de astăzi am aprobat ordonanța de guvern cu privire la compensarea preţului la energie electrică şi gaze naturale. Vorbim de o compensare pentru 5,2 milioane de gospodării la energie electrică, aproximativ 13 milioane de romani, ce inseamnă peste 65% din populaţia Romaniei şi 2,2 milioane de gospodării conectate la reţeaua de gaze dintr-un total de 3,6 milioane, aproximativ peste 65% din totalul populaţiei conectate la reţeaua de gaze. Mecanismul va fi unul foarte simplu, va fi un mecanism prin care oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, doar trebuie să urmărească să se incadreze in tranşele de consum. Pentru energia electrică vorbim de un consum mediu lunar intre 30 de kW şi 200 de kW lunar. Practic, in perioada de 5 luni vorbim de un consum intre 150 de kW pe perioada de 5 luni şi 1.000 de kW pe o perioadă de cinci luni maxim. Vorbim de o abatere atat lunară, cat şi pe perioada de iarnă de 10%, deci dacă cumva cineva consumă mai mult de 200 de kW, consumă 210-220 de kW, se va incadra, nu suntem absurzi, inţelegem că totul este estimat şi atunci avem o abatere de 10% atat la perioada lunară, cat şi la perioada celor cinci luni de zile. Vorbim de o compensare de 21 de bani pe kW, practic 210 lei pe MW, care reprezintă media aritmetică a tarifelor reglementate de transport şi de distribuţie şi de sistem a energiei electrice pe toate cele 8 regiuni ale Romaniei. Practic, de la bugetul de stat, din dividendul suplimentar al Hidroelectricii compensăm tariful de transport, de distribuţie şi de sistem al energiei electrice. Compensarea atat la energie electrică, cat și la gazele naturale se va face faţă de un preţ de referinţă de 68 de bani pe kW, deci orice preţ care este mai mare decat 68 de bani pe kW va beneficia de compensare. Să vă dau un exemplu: la un consumator de 100 kW, pe care l-am mai dat, un consumator - ca să fie mai uşor de ințeles - dacă are un tarif de 90 de bani pe kW, atunci 100 kW inseamnă 90 de lei, 21 de bani pe kW inseamnă o compensare de 21 de lei, va plăti in total 90 minus 21, va plăti 69 de bani pe kW, asta inseamnă că este cu un ban peste acel preţ de referinţă. Dacă preţul este mai mic de 90 şi este 80 de bani pe kW, atunci minus 21 va inseamnă 59 de bani, dar este sub 68 şi va plăti 68 de bai. Practic sub prețul de referință, care este cel mai mic preț din piață, mai mic decat anul trecut, este prețul cel mai mic din piață, nu se va face o compensare. Vor fi avantajați cei care au un preţ in jurul preţului de referinţă să se mute de la un furnizor care are preţul mai mare pentru că compensarea va fi in sumă fixă. La gaze naturale vorbim de acelaşi lucru, prețul de referință este de 125 de lei al gazului, care este cel mai mic preț, este același preț ca cel de anul trecut pentru anumiți furnizori. Vom compensa 25% din valoarea gazului. Dacă această compensare va depăși 125 lei, atunci va lua intreaga compensare, dacă va fi sub 125 de lei, atunci evident vom plafona la 125 de lei. Mai mult, pentru consumatorul vulnerabil, dacă din schema de compensare a consumatorului vulnerabil aceasta este mai defavorizată decat această schemă de funcționare, diferența pe care ar pierde-o clientul vulnerabil, pe care ar pierde-o romanul va fi suplimentată prin această schemă. Nimeni in această iarnă nu va fi defavorizat. Dacă cumva o schemă de consumator vulnerabil aduce mai puține beneficii decat această schemă. Prin această lege, de asemenea, reparăm o greșeală care s-a strecurat și care a fost votată și in Parlament, acele compensații de 50% pentru energia electrică, gazele naturale și energia termică pentru locuitorii din satele izolate din Biosfera Deltei Dunării și din Munții Apuseni, am reintrodus-o prin această ordonanță, iar acei oameni care trăiesc in acele zone vor beneficia de ce au beneficiat și in anii precedenți, separat, in afara acestei ordonanțe. Mai mult, dacă vom asista pe piaţă la modificări esențiale ale prețului dăm posibilitatea să intervenim nu prin lege, prin o hotărare de guvern in așa fel incat să putem modifica aceste tranșe, aceste ajutoare de 21 de bani și 25% in cazul cand situația la fața locului o va permite. Cam acestea ar fi pe scurt principalele lucruri. Aţi observat, vorbim de o altă cifră, vorbim de 21 de bani, nu 18 bani, pentru că am gandit să fie un sistem şi mai simplu decat l-am propus prima dată, practic tariful de distribuție și tariful de transport și alte sisteme adunate impreună dau o sumă mai mare decat 18 bani și am zis să vină in beneficiul cetățenilor. Reporter: Bună seara! Domnule ministru, vă intreb şi pe dumneavoastră, l-am intrebat și pe domnul premier astăzi, de ce compensare și nu plafonare? Am văzut că sunt mai multe țări in Uniunea Europeană care au decis să plafoneze prețurile: am văzut Spania, acum se pregătește și Franța. Noi de ce nu putem să aplicăm o asemenea măsură? Virgil Popescu: Plafonarea prețului la producător este exclusă. Nu a făcut-o nicio țară și nu o va face absolut nicio țară. Plafonarea prețului la producător inseamnă excluderea investițiilor sau intarzierea acestora. Spania, care nu este producător de gaze naturale, a plafonat prețul la gaz natural pe piața spaniolă, diferența de preț dintre prețul plafonat şi prețul pieței va fi suportată de la bugetul de stat. Romania este producător. Cred că trebuie să vedem specificul fiecărui stat. Putem spune că inclusiv sistemul pe care il avem şi l-am aplicat in acest moment este un fel de plafonare indirectă, trage in jos prețul și permite un mecanism și mai abrupt, in cazul cand prețurile se duc in sus, de tragere in jos a acestui preţ, de a pune un capac, să spunem așa, pe preț. Haideți să vedem cum evoluează lucrurile. Eu am citit mecanismul din Spania, știu și ce măsuri au luat Franța și Italia pană acum. In afară de mecanismul spaniol, alt mecanism de plafonare nu există. Franța are un mecanism de acordare a unor vouchere pentru energie, in acest moment, practic, tot o compensare. Haideţi să vedem cum evoluează. Vreau să vă zic că mecanismul pe care l-am propus și l-am aprobat astăzi in ședința de guvern vine exact cu indrumările pe care Comisia Europeană le va elabora. Ele trebuiau să apară maine. S-a mai prelungit cu o săptămană. Acest lucru a fost deschis și pus pe masa Comisiei Europene la Consiliul de miniștri de la Ljubljana de către mine. Am fost primul dintre miniștrii de energie care a ridicat această problemă la acel Consiliu și să știți că inclusiv metoda pe care am prezentat-o le-a plăcut colegilor mei din alte state. Haideţi să vedem cum evoluează lucrurile și, desigur, dacă trebuie, vom lua măsuri suplimentare. Cu ceea ce nu o să fiu niciodată de acord: nu o să fiu de acord cu luarea unor măsuri care să blocheze investițiile pentru că, pană la urmă, sistemul energetic și sistemul de extracție a gazelor naturale necesită noi investiții. Reporter: Şi, totuși, există un proiect al Partidului Social Democrat in Parlament privind această plafonare. Ce efecte ar fi pentru Romania, benefice sau nu, dacă proiectul va trece? Care sunt efectele? Virgil Popescu: Eu am evitat să vorbesc despre proiectul Partidului Social Democrat, pe care cu adevărat l-am citit și credeţi-mă că l-am ințeles şi l-am văzut foarte bine. Prin proiectul Partidului Social Democrat se presupune o plafonare la media preţurilor in ultimele 6 luni, din martie pană in septembrie, o medie care ajunge undeva la peste 85 de bani pe kilowatt la energie electrică. V-am dat un exemplu de preţ ca să vedeţi exact despre ce vorbim, in comparaţie cu sistemul nostru. Tot ce trece peste această medie de 85 de bani nu se mai vinde, furnizorii vor fi despăgubiţi de la producători. Se ia din profitul producătorilor, se duce către furnizor să fie despăgubit, iar romanul va plăti 85 de bani. In sistemul pe care vi l-am propus sunt puţin romani care vor plăti 85 de bani. Ca să plătească 85 de bani inseamnă ca preţul să fie cu 21 de bani mai mare, adică să depăşească 1 leu şi ceva şi, deocamdată, nu avem preţuri de acestea in piaţă. Se mai spune că romanii vor primi o singură compensare pentru consumul de energie electrică din ultimele 6 luni de zile, dacă preţul a fost mai mare decat preţul mediu. Absolut niciun preţ din piaţa romanească in ultimele 6 luni n-a fost mai mare, deci nu vor primi absolut nicio compensare. Aş vrea să ne uităm. Nici in Comisia de Anchetă n-am vrut să discut acest lucru, evident că o să discutăm in Parlament şi la masa comisiilor şi in Comisia de industrii, cand se va discuta acest proiect. Mă voi duce să inţeleg, poate n-am inţeles eu bine, dar din ce am văzut eu şi făcand calcule cu datele pe care le-am avut la dispoziţie, acest proiect ridică un preţ de 85 de bani in jurul cifrei de 80 şi ceva de bani peste care furnizorii sunt despăgubiţi din profitul producătorilor, iar romanii nu vor plăti mai puţin de această sumă. Realizator: Vă mulţumesc. Reporter: Bună ziua! Puteţi să ne spuneţi care va fi impactul bugetar al acestei scheme, pentru că aţi inclus acum şi consumatorul vulnerabil? Virgil Popescu: Despre consumatorul vulnerabil şi impactul consumatorului vulnerabil, o să vă rog să o intrebaţi pe doamna ministru Turcan. Impactul schemei pe care v-am prezentat-o este undeva la un miliard trei sute - un miliard patru sute de milioane de lei, dacă nu mă inşel. Este trecut in nota de fundamentare pe toate cele 5 luni de zile. Reporter: Bună ziua! Domnule ministru, ce se va intampla cu preţul la energie, după luna aprilie? Ce estimaţi dumneavoastră, după ce aceste scheme de ajutor vor expira? Virgil Popescu: In funcţie de evoluţia certificatului de CO2 şi de evoluţia pieţei de energie electrică, vom vedea ce măsuri vor fi luate in continuare. Eu nu aş mai vrea să văd pe piaţa europeană o speculaţie pe piaţa certificatelor de CO2, in aşa fel incat preţul să crească atat de abrupt cum a crescut de anul trecut pană anul acesta, de la 22,30 şi 60 de euro. Deci pană la urmă piața europeană de energie electrică e influențată de doi mari factori: unul este prețul certificatului de CO2 și celălalt este prețul gazului natural, pentru că din gaz natural foarte multe state, inclusiv Romania, produc energie electrică. Eu estimez că la gaze naturale prețul din aprilie dacă vorbim de luna aprilie va incepe să coboare. Am explicat de multe ori acest lucru, prețul fiind influențat de politica Federației Ruse, de creșterea pe piață asiatică a necesarului de LNG, de reducere a tranzitului prin Ucraina, practic totul pentru a demara cat mai repede in viziunea celor de la Gazprom conducta Nord Stream 2, deci preconizez a scădere a prețului gazelor naturale. Asta inseamnă că, evident, energia produsă din gaze naturale nu va mai fi atat de scumpă, ci ceva incepe să iși revină, in funcție de evoluția prețului pe energie. Cert este că nu cred că energia electrică va mai ajunge la nivelul anului trecut, asta cu certitudine, energia electrică ieftină ca anul trecut, cand a fost probabil cea mai ieftină energie. nu vom mai avea. Reporter: Domnule ministru, foarte probabil guvernul va pica maine prin moțiune de cenzură in parlament. In ce stadiu se află schema de compensare pentru IMM-uri, pentru utilizatorii non-casnici? Veți merge cu un proiect de lege in parlament pentru a promova și pentru a ajuta și companiile in această iarnă? Virgil Popescu: Haideţi să vedem cum evoluează lucrurile in parlament. Noi avem pregătită, aproape finalizată schema pentru IMM-uri și cum dorim să fie aplicabilă totul de la 1 martie eu sunt de fire o persoană optimistă și cred că o să o aprobăm tot prin ordonanță de urgență. Reporter: Dar sunteţi dispus să discutaţi cu toţi factorii politici din parlament... Virgil Popescu: Tot timpul. Reporter: ...pentru a promova acest proiect de lege? Virgil Popescu: Sigur că da, sunt dispus să discut cu absolut toate forțele politice din parlament, pentru a discuta ce este mai bine pentru romani, inclusiv legea offshore, am spus că imi doresc o majoritate mai mare decat majoritatea guvernamentală.Sigur că sunt dispus, dar v-am zis, sunt o fire optimistă și cred că o vom aproba tot prin ordonanță de urgență. Reporter: Deci sunteţi sigur că maine moțiunea de cenzură va pica, dacă spuneţi că va fi aprobată prin ordonanţă de urgenţă. Virgil Popescu: V-am spus că sunt optimist şi cred că va fi aprobată prin ordonanţă de ugenţă. Reporter: Bună seara, domnule ministru. Vreau să vă intreb referitor la acel semnal de alarmă, cele 27 de municipii pe sistem centralizat care spun că nu vor mai avea bani să plătească iarna aceasta. Există vreo măsură? Virgil Popescu: Deci referitor la gigacaloria centralizată, furnizată populației in sistem centralizat, am spus că sistemul subvențiilor de la bugetele locale parțial de la bugetul de stat va trebui să rămană, pentru că acolo nu vorbim numai de subvenționarea unui preț al gigacaloriei, ci de subvenționarea pană la urmă a neputinței, să zicem așa, a administrației, a administrațiilor locale de a repara, de a-şi reabilita rețelele termice. Sunt foarte mari pierderi in sistemul centralizat de transport și de distribuție a agentului termic, și nu e normal ca aceste pierderi să fie plătite de către oameni. Deci, cred in continuare intr-un sistem și pentru această iarnă de subvenție a gigacaloriei cu bani parțial veniți atat din bugetele locale, cat și din bugetul de stat, aşa cum s-a intamplat in fiecare an. Ca să știţi, in fiecare an, bugetul local a fost alimentat din diverse surse locale și centralizat. Reporter: Mulțumesc! Virgil Popescu: Vă mulțumesc! Raluca Turcan: Bună ziua! Guvernul a adoptat astăzi un set de măsuri care pe de-o parte sprijină oamenii să facă mai ușor față problemelor economice și creșterilor de prețuri și pe de altă parte să corectăm probleme de sistem care au fost acumulate in timp, cum ar fi sistemul de asistență socială sau chiar sistemul de sănătate. Așadar, astăzi, guvernul a adoptat majorarea salariului minim in plată la nivelul anului 2022. Majorarea a rezultat in urma consultărilor pe care le-am avut cu consiliul tripartit, ceea ce inseamnă că la aceeași masă au stat și patronatele, și sindicatele. Aceasta majorare va fi cu 10% in valoare netă, iar ca valoare brută salariul minim in plată la nivelul anului 2022 va ajunge la 2.550 de lei pe lună. Sunt rezultate pozitive intrucat această majorare a salariului in plată la nivel brut reprezintă o majorare cu aproximativ 250 lei față de nivelul actual, cu 138 de lei la nivel net, iar impactul va fi asupra a aproximativ 1.970.000 de oameni. Menționez că in momentul de față există la nivel de țară aproximativ 1,2 milioane de angajați plătiți cu salariul minim, ceea ce inseamnă 22,9% din cei 5.600 de salariați activi. Această majorare a salariului brut și a salariului de bază in plată la 2.550 de lei va impacta asupra a 1.970.000 de salariați. Măsura majorării salariului brut este strans legată de o altă măsură pe care am adoptat-o astăzi, și anume de modificare a Codului Muncii prin care definim munca subdeclarată și introducem ca și contravenții folosirea muncii subdeclarate. In Romania există un fenomen ingrijorător cu privire la munca la gri care pe de-o parte disimulează contractele pe termen lung cu contracte pe termen scurt și aceste contracte care conțin și alt fel de plăţi, in plic, cum s-ar spune, și cum se folosește in momentul de față, dăunează tuturor părților implicate in contractul de muncă: angajator, angajat și, de asemenea, bugetul statului. Aşadar, am definit noțiunea de muncă subdeclarată. Sancţiunea aplicabilă pentru depistarea muncii subdeclarate este intre 8.000 şi 10.000 de lei pentru fiecare salariat. In același timp am extins perioada de compensare a muncii suplimentare prin zilele libere plătite de la 60 la 90 de zile pentru a bloca, a evita, de fapt, blocarea desfășurării raporturilor de muncă a agenților economici şi a flexibiliza raporturile de muncă. In cazul in care angajatorul depășește cu mai mult de o lună termenul stabilit in contract pentru plata salariului, sancțiunea prevăzută este intre 5.000 şi 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul şi, de asemenea, sancționăm şi intarzierea la plata salariului din partea angajatorilor. O altă măsură pe care a adoptat-o guvernul astăzi se referă la adoptarea normelor metodologice pentru punerea in practică a legii consumatorului vulnerabil. In felul acesta am definit atribuțiile tuturor părților implicate in implementarea legii consumatorului vulnerabil. Ţin să menționez că legea de protecţie a consumatorului vulnerabil se completează cu ordonanța de compensare a facturilor pentru consumatorii casnici, pe care am inițiat-o impreună cu Ministerul Energiei. Am majorat nivelul de venituri pană la care au acces la legea consumatorului vulnerabil, persoanele aflate in risc de sărăcie energetică. Astfel că pană la 1.386 lei per persoană in cadrul unei familii sau 2.053 pentru persoană singură pot să acceseze legea consumatorului vulnerabil, ceea ce inseamnă pe de o parte subvenționarea facturilor şi pe de altă parte, un supliment la energia consumată care, de asemenea, se scade din factură. Am mai adoptat astăzi şi o hotărare de guvern care prevede aplicarea Legii nr. 56/2000 şi anume, sprijinul pentru persoanele urmașe ale medicilor sau persoanelor care au exercitat activități medicale in combaterea răspandirii epidemiei COVID. Această hotărare de guvern acoperă pe de o parte sursa de finanțare in aplicarea Legii 56/2000 şi, de asemenea, reglementează ajutorul de deces, sprijinul pentru părinți sau ajutorul pentru familie. Nu in ultimul rand, am adoptat o hotărare de guvern prin care sprijinim victimele incendiului din Constanța, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Dacă aveți intrebări. Reporter: /.../? Raluca Turcan: Cinci mii de lei este plafonul pe care l-am acordat de fiecare dată. Reporter: Doamna ministru, voiam să vă intreb legat de salariul minim, pentru că tocmai aţi aprobat această majorare in guvern. In primul rand, cum vi se pare faptul că angajatului ii revin doar 138 de lei, iar statului 112 lei? Raluca Turcan: Acesta este sistemul de contribuții in momentul de faţă in Romania. Impreună cu Ministerul Finanțelor avem deja discuții cu privire la un calendar de reducere a contribuțiilor, insă atat timp cat menținem actualul nivel de taxare şi contributivitate, acesta este rezultatul majorării salariului brut. Dar, vreau să rețineți un lucru: am crescut salariul net cu 10% şi este cea mai mare creștere care s-a făcut in ultimii ani pe salariul net, de patru ori mai mare decat cea de anul trecut. Reporter: Am ințeles, dar faptul că aşa este sistemul, nu este o scuză, doamnă ministru! Dumneavoastră puteți schimba lucrurile din poziția in care vă aflați şi tocmai asta aţi şi promis, nu, că angajații plătiți cu salariul minim vor avea venituri mai mari, că veți scădea aceste taxe pe muncă. Iată că nu se intamplă asta. Raluca Turcan: Modificarea sistemului de taxare şi de contributivitate nu se face de azi pe maine, mai ales atunci cand vorbim de o economie aflată in dificultate. Economia Romaniei este in dificultate, venim după cea mai severă criză economică generată de criza sanitară. Faptul că in PNRR avem deja angajate măsuri care să ajusteze sistemul de contributivitate in Romania este un lucru pozitiv, insă nu voi susține niciodată măsuri pe picior. Pe de altă parte, tocmai am anunțat majorarea salariului minim net cu 10%, de patru ori mai mare decat a fost anul trecut. Este un lucru pozitiv pe care acest guvern il face şi care s-ar fi putut face şi in alt context. Pe de altă parte, trebuie să ințelegeți că oamenii au nevoie, unu: de incredere că acest guvern lucrează. Guvernul a lucrat şi a adoptat, astăzi, o serie de măsuri extrem de importante. Majorarea salariului net cu 10% este o măsură importantă. Reporter: Ne așteptăm să scadă numărul de contracte de muncă de la data de 1 ianuarie, pentru că asta s-a mai intamplat de fiecare dată cand a fost majorat salariul minim? Cei plătiți cu venitul minim s-au trezit fără contracte de muncă şi se vede asta in statistici, numărul contractelor a scăzut. Raluca Turcan: Pe noi ne preocupă creșterea numărului de contracte de muncă. De altfel, de la inceputul anului, avem 120.000 de noi contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. Este o realitate. In același timp, vreau să menționez că din cele 120.000 de noi contracte de muncă inregistrate de la inceputul anului, 40% dintre ele sunt plătite cu salariul minim. Creșterea salariului minim nu doar că sprijină oamenii intr-o perioadă dificilă economic, ci reprezintă şi un instrument prin care putem preveni migrația forței de muncă, un fenomen care zdruncină profund Romania. Reporter: Ultima intrebare, dacă-mi permiteți, cand zero taxe pe salariul minim? Este in programul de guvernare. Raluca Turcan: Nu am discutat această măsură. Reporter: Dar cand ar putea fi totuși implementată? Raluca Turcan: Nu există o decizie politică pentru adoptarea acestei măsuri. Reporter: Adică nu există o decizie in coaliție, asta ne spuneți, intre dumneavoastră şi UDMR. Raluca Turcan: In momentul de faţă avem parteneriat doar cu UDMR in guvern şi aceasta este o măsură care venea de la USR. Aşadar, nu mai are cine să o susțină in guvern, iar noi pană in momentul de faţă nu am discutat-o. Reporter: Deci nici dumneavoastră nu sunteți de acord cu măsura asta. Raluca Turcan: V-am răspuns. Mulțumesc Reporter: Doamna ministru, dacă tot aţi majorat salariul minim de la 1 ianuarie, știm că astăzi la guvern a fost o intalnire extrem de importantă cu cei de la consiliul tripartit. Am vrea să știm dacă aţi discutat şi despre un procent prin care ar urma să crească şi pensiile de la 1 ianuarie, pentru că vedem cat au crescut de exemplu prețurile? Raluca Turcan: Avem discuții cu privire la modul in care vor evolua pensiile incepand cu anul viitor, insă ca ministru al muncii am responsabilitatea ca orice majorare legată de pensii să fie anunțată atunci cand ea este deja decisă.Nu voi susține niciodată speculații cu privire la un procent sau altul legat de majorarea pensiilor. Sistemul de pensii este mult prea afectat și situația pensionarilor in Romania la nivelul celor aproximativ cinci milioane de pensionari este in mare parte dramatică. Dacă ne uităm la nivelul pensiei medii de 1.500 de lei in sistemul public de pensii, realitatea este dramatică. Așadar vom anunța cu cat vom indexa pensiile la inceputul anului viitor. Reporter: Dar aţi discutat sau poate chiar ați stabilit o formulă după care ar urma să crească de la 1 ianuarie in fiecare an pensiile, pentru că oamenii iși doresc predictibilitate? Raluca Turcan: Pentru anul viitor suntem in aplicarea legii actuale. Așadar, pensiile pot să fie indexate cu rata inflației și parte din creșterea caștigului salarial mediu brut. Așadar, aceasta este formula de majorare a pensiilor. Vom decide procentul cu care vom indexa pensiile. Reporter: Poate 50% din creșterea salariului mediu, vă gandiți la acest procent? Raluca Turcan: Vom anunța. V-am zis, chiar nu voi incuraja niciodată speculații cu privire la majorarea pensiilor. Reporter: Bună seara! Am văzut legea consumatorului vulnerabil, voiam să vă intreb dacă au fost făcute și modificări in privința modului in care va fi aplicată această lege, pentru că la ajutorul de incălzire, așa cum il știe toată lumea, am văzut trebuie completat un formular de 14 pagini cu detalii de genul dacă aveți rute in străinătate care au locuit in străinătate in ultimii doi ani sau vechimea mașinii pe care o deține familia, poate că sunt multe persoane care nu ar avea timp sau nu ar ști să completeze un astfel de formular și spunea tot astăzi premierul că toate persoanele aflate in această situație vor beneficia de ajutor fără să fie nevoite să completeze acest formular? Pană la urmă ce s-a decis, cum se va aplica? Raluca Turcan: Acum vorbim de o măsură de sprijin pentru persoane beneficiare de sprijin social. Toate persoanele care au beneficiat de ajutorul de incălzire pană acum sau alte forme de asistență socială au completat pană acum formulare care să incadreze beneficiarii in condițiile legii. Puțină lume a citit cu adevărat acel formular. Unii probabil s-au grăbit să primească informații din alte părți că el este stufos. Vreau să știți că o mare parte din acel formular se referă la situația membrilor familiei, pentru că e vorba de o măsură de asistență socială. In același timp, prin legea consumatorului vulnerabil am mai venit cu o măsură in plus, și anume stimulentul de energie in afara sezonului rece, care, de asemenea, trebuie accesat de către persoane eligibile. Vorbim de bani pe care statul ii dă și trebuie să existe o garanție mai ales că capacitatea noastră de a face controale nu este una extrem de ridicată, trebuie să existe o garanție că intr-adevăr aceste măsuri sunt accesate de persoane care au nevoie de această măsură de sprijin. Aș vrea să vă mai zic un lucru: in momentul de față suntem in Planul Național de Redresare și Reziliență cu două proiecte mari de digitalizare prin care vom digitaliza tot ceea ce inseamnă relație, beneficiari, instituțiile din subordinea Ministerului Muncii, inclusiv relații intre autorități. Deci, această procedură va fi simplificată in timp. Pană acum suntem pe formularul pe care l-au completat și pană acum pentru ajutorul de incălzire, cu o componentă nouă in plus, pentru că reprezintă un sprijin in plus pe care oamenii il primesc. Reporter: Mulțumesc. Reporter: Doamna ministru, aţi anunțat la inceputul conferinței că salariul minim va crește cu 10% de la 1 ianuarie 2022. Sigur cu 10% și nu cu 10,9%? Puteți să ne spuneți cifra exactă? Raluca Turcan: Ştiţi, majorarea este de 10,9% cu 250 de lei in sumă brută, in sumă brută. Pe net, majorarea este cu 10%. Reporter: Mulţumesc! Reporter: Bună ziua! Doamna ministru aş dori să vă intreb dacă s-a finalizat concursul pentru ocuparea celor 1.000 de posturi pentru recalcularea pensiilor, ținand cont că legea in vigoare nu mai permite organizarea de concursuri pentru angajarea de personal in instituțiile publice. Raluca Turcan: Nu doar că s-a finalizat procedura, ci acei oameni deja lucrează. Reporter: Sunt angajați toţi o mie? Raluca Turcan: Am finalizat concursurile pentru cei 1.000 de oameni, au fost angajați, deja lucrează. De asemenea, am pus la dispoziție echipamente noi şi s-a intensificat simțitor procesul de digitalizare a dosarelor de pensii. Reporter: Cate dosare avem digitalizate in momentul de faţă? Raluca Turcan: Aproximativ 700.000. Mulţumesc. Dan Vilceanu: Bună seara, doamnelor şi domnilor! Astăzi a fost adoptat proiectul de ordonanță privind implementarea, administrarea şi funcționarea sistemului național de factură electronică. Este un proiect la care, aşa cum ştiţi, ţinem foarte tare, un proiect strategic pentru Romania, este un proiect care urmărește trei mari direcții, pe de o parte oferă un serviciu public pentru achiziții, derularea achiziţiilor publice, contractelor de achiziţii publice, pe de altă parte, coerenţa in realizarea politicilor fiscal-bugetare ne va permite să controlăm şi să verificăm mult mai uşor modul in care se realizează execuţia bugetară la diverse instituţii şi companii şi, pe de altă parte, creşterea eficienţei şi eficacităţii in reducerea evaziunii fiscale şi de asemenea o consolidare a gradului de colectare a TVA. Practic, prin intermediul OUG se reglementează structura facturii electronice in strictă concordanță cu standardul european pentru factură electronică şi, de asemenea, se creează specificațiile tehnice de bază ale facturii electronice in Romania. Este pentru inceput funcțional numai in relație B-to-G, adică companie-stat, dar reprezintă o bază pentru dezvoltările ulterioare către relaţia B-to-B, adică companie la companie. De asemenea, aș vrea să mai specific un aspect. Tot in această ordonanță am modificat Ordonanţa nr. 78/2000 privind, o să vă citez exact, omologarea, eliberarea C.I. a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere. Ce inseamnă asta? Inseamnă că atunci cand cineva aduce o mașină rulată in Romania, cel care aduce, cel care achiziţionează mașina din străinătate este și cel care o prezintă la Registrul Auto Roman. Este necesar să facem acest lucru pentru a preveni eventuale fraude cu TVA, pentru că, știți foarte bine, cel care aduce un vehicul rulat beneficiază de acea scutire pentru bunuri intracomunitare și, din verificările pe care le-am făcut pană acum, impactul bugetar ar fi fost, in ultimii cinci ani, de 1,4 miliarde de lei. Şi atunci, practic, prin această prevedere, că cel care achiziţonează autovehiculul este și cel il prezintă la RAR și face un schimb de documente cu Registrul Auto Roman, vom realiza o prevenție pentru ca asemenea fenomene să nu se mai intample. Dacă dumneavoastră aveți intrebări, vă stau la dispoziție. Reporter: Bună seara! Domnule ministru, aș vrea să vă intreb, revenind tot la salariul minim. O să crească de la 1 ianuarie 2022, insă am vrea să ne spuneți dacă, cel puțin estimativ, știți care este impactul bugetar, pentru că știm că de anul viitor noi trebuie să reducem și mai mult deficitul bugetar față de cat il avem in acest an, de 7,1? Dan Vilceanu: Impactul bugetar la creșterea salariului minim este unul pozitiv pentru bugetul de stat. Așa cum știți, sunt puține salarii minime pe care statul le plătește. Reporter: Dar o cifră exactă, dacă aveți? Dan Vilceanu: Un miliard şi ceva este impactul bugetar pozitiv din creșterea salariului minim. Nu știu să vă spun exact cat e, dar este peste un miliard. Reporter: Bună seara! Pentru că sunteţi ministrul finanțelor, voiam să vă intreb ce măsuri ar putea lua guvernul in perioada următoare, pentru a opri creșterea prețurilor? Mă uit aici inspre inflaţie. Cei de la BNR urmează să anunțe maine o nouă rată și, din informațiile noastre, aceasta va depăși 6%. Suntem in continuare campionii Europei la inflație. Dan Vilceanu: Da, m-aţi mai intrebat odată și mi-aţi spus că suntem campionii Europei la inflație și am generat o știre. Ne uităm și noi atent la fenomenul ăsta. Acesta a este un fenomen pe care il vedem in toată lumea, in general provocat de aceste creșteri la energie electrică și gaze, dar, bineințeles că, așa cum spuneaţi și dumneavoastră, Banca Națională are niște instrumente și, așa cum spuneați, e posibil să vedem o creștere dobandă, dar sunt convins că atunci cand situația o cere, Banca Națională va interveni și va lua măsuri. Reporter: Deci, vom rămane in continuare cu acet nivelul ridicat al inflaţiei şi guvernul nu are nici un instrument la dispoziţie? Dan Vilceanu: Noi ne uităm atent să nu avem politici prociclice care să genereze și mai tare o presiune inflaționistă, dar, așa cum știți, principalul gestionar al problemei este Banca Națională. Reporter: Şi voiam să vă mai adresez şi o intrebare in calitatea dumneavoastră de ministru interimar al transporturilor. Ințelegem că trenurile de metrou ar putea să vină la un interval de 15 minute, acum, in plin val 4 al pandemiei, timpul se dublează, de la 4- minute la 7-15 minute pentru toate orele, nu doar orele de varf sau in afara lor. Cum vedeți lucrul ăsta? Ințelegem că acolo nu mai sunt bani pentru fondul de salarii. Dan Vilceanu: Nu, nu. Am alocat 118 milioane la metrou la rectificarea bugetară. A fost un blocaj generat de faptul că, de exemplu, cand am venit la Ministerul Transporturilor, nu aveam buget la Metrorex, nici măcar nu era propus in dezbatere publică și l-am urcat in dezbatere publică, am incercat o rectificare bugetară. Din păcate, cei din Consiliul de Administraţie s-au opus măsurilor pe care conducerea le-a propus acolo in consiliul de administraţie și astăzi trebuiau să fi revocați. Reporter: Astăzi trebuiau să...? Dan Vilceanu: Să fie revocaţi. Nu ştiu dacă s-a intamplat, dar... Reporter: Au şi fost revocaţi intre timp, dar ce se intamplă cu fondul de salarii? Există bani pană la urmă sau nu? Dan Vilceanu: Intotdeauna vor fi bani pentru fondul de salarii. Problema este alta la Metrorex. Ştiţi foarte bine că, anul trecut, şi-au majorat salariile cu 18%, in plină pandemie, ceea ce nu a fost un lucru corect. Pe de altă, parte există o lege care nu-ţi permite să creşti fondul de salarii şi nici salariul mediu pe salariat cand ai pierderi. Toate lucrurile astea trebuie luate in considerare şi de acolo trebuie găsită o soluţie. Este uşor să te uiţi la guvern şi la minister şi să ceri soluţii. Păi, anul trecut, cand ai majorat salariile in plină pandemie, ştiind că obţii pierderi, a fost un lucru absolut de neconceput şi totuşi l-au făcut. Incercăm să găsim soluţii, dar vă garantez că nu se va ajunge să nu fie plătite salariile. Reporter: A mai fost schimbată astăzi şi conducerea de la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Consiliul de Administraţie de asemenea. Cum vi se pare revenirea Georgetei Bumbac cunoscută ca fiind fină a unui lider PSD. Dan Vilceanu: Să ştiţi că intodeauna există discuţii in momentul in care se schimbă sau se cooptează intr-un asemenea organism diverse persoane. Sunt persoane care şi-au manifestat intenţia de a face parte din aceste organisme de conducre la diverse companii. Au fost selectaţi acolo. Vreau să vă spun că eu, deja, am discutat cu colegii din Ministerul Transporturilor ca la aceste companii să fie incepută procedura de selecţie pe Ordonanţă 109, cat mai repede. Vorbim de numiri pe 30 de zile. Reporter: Adică, in opinia dumneavoastră, nu este nicio problemă că o persoană care a fost in consiliul de administraţie de la mai toate companiile din subordinea MT şi care sunt pe pierderi, cum spuneaţi puţin mai devreme vizavi de Metrorex, a fost numită la CNAB? Dan Vilceanu: Sincer să fiu nu o cunosc foarte bine pe doamna Bumbac şi nici nu incerc să fac un istoric al fiecărui om care intră acolo. V-am spus, sunt persoane care au fost selectate de AGA, nu de mine, şi, bineinţeles, fiecare işi asumă răspunderea pentru ce face. Reporter: Domnule ministru, intr-o scrisoare transmisă de către directorul Metrorex, Ştefan Paraschiv, către sindicatul de la metrou, acesta spune că va reduce programul de lucru al angajaţilor cu zi şi o oră pe zi. In contextul actual, cand va fi aprobat bugetul Metrorex de către guvern şi de către Ministerul Transporturilor, pe care il conduceţi in calitate de interimar, cum se spune? Dan Vilceanu: Cand va fi adoptat? Este pus in dezbatere publică. Au discutat o variant, să se rectifice bugetul iniţial şi, in cel mai scurt timp, cand vor veni cu această rectificare, sigur el va intra in circuit de avizare, trebuie să vină şi la finanţe, deci vor da tot de mine şi acolo. Dar vreau să vă spun următorul lucru: indiferent cat de binevoitor aş fi eu, nu pot niciodată să fac abstracţie de faptul că avem nişte legi in ţara asta şi acele legi nu-ţi permit să creşti salariile atunci cand ai pierderi şi nici salariul mediu pe salariat. Reporter: Domnule ministru, vi se pare normal ca in luna octombrie să se aprobe bugetul pe anul in curs? Dan Vilceanu: Nu ştiu, intrebaţi-l pe domnul Drulă despre asta. Reporter: Premierul a condus acest guvern, adică nu a fost condus de nimeni, este o companie foarte importantă pentru Romania, nu are buget in octombrie 2021. Dan Vilceanu: Premierul nu este ministru la toate ministerele. Vă rog să-l intrebaţi pe domnul Drulă de ce n-a adoptat bugetul la Metrorex şi o să vă spună, sunt convins. Reporter: Foarte multe companii au bugetul neaprobat in luna octombrie 2021. Mai sunt cateva luni pană la finalul anului. Vorbiţi de investiţii şi dvs., şi şeful Guvernului. Cand vin aceste investiţii, cand aceste companii nu au buget? De abia s-a aprobat bugetul şi la CFR Călători in urmă cu trei săptămani, la CFR Marfă. Dan Vilceanu: Vorbim de investiţii pe execuţie bugetară şi este un an record de investiţii. Reporter: Deci nu o să crească trimpul de așteptare in stație. Dan Vilceanu: Eu nu cred că se va intampla asta. Mai mult decat atat, orice discuţie am avea, trebuie să se facă cu respectarea standardului de siguranţă a călătorilor. Mulțumesc. Cseke Attila: Bună ziua. Aş vrea să vă prezint două măsuri, prin două proiecte de acte normative adoptate astăzi de guvern. Ambele sunt promovate la iniţiativa Ministerului Sănătăţii. O hotărare de guvern pentru prelungirea cu durată determinată a celor 2.000 de posturi, care au fost prevăzute in timpul pandemiei, din care 1.000 pentru DSP-uri judeţene, respectiv 1.000 de posturi pentru serviciile de ambulanţă judeţene. Aceste posturi sunt in vigoare din 1 aprilie 2020 și au fost mai multe prelungiri succesive. In ceea ce priveşte cel de-al doilea act normative, este vorba despre OUG prin care s-a completat Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri in domeniul sănătăţii publice in situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Practic, este vorba despre faptul că, in protocolul de tratament al bolilor infecto-contagioase, pot fi eliberate, in regim ambulatoriu, de farmacia cu circuit inchis din spitale, la recomandarea medicului specialist din cadrul acestui spital. Vorbim aici in principal despre posibilitatea eliberării medicamentului Favipiravirină, pentru bolnavii COVID cu forme ușoare. Este vorba despre un medicament care are autorizație temporară, din India, și care nu este pe lista de compensate in Romania, drept urmare nu poate fi acordat gratis in sistemul farmaciilor. De asemenea, acest medicament este introdus in Romania pe o autorizație de nevoi speciale, deci nu are autorizație de punere pe piață solicitată de către producător. Vă spun acestea ca să evit intrebarea, dar sigur vă răspund, de ce nu se poate regăsi și se va putea regăsi acest medicament in farmacii? Deci, nu are autorizație de punere pe piață, ceea ce trebuie să ceară producătorul, nu este pe lista de compensate, adică nu s-ar putea da compensat. Practic, la prezentarea in unitatea sanitară cu paturi, in spital, medicul specialist, medicul de boli infecțioase, are două posibilități: evaluează dacă pacientul trebuie să rămană in spital și să primească medicamentele asigurate in tratamentul spitalicesc pe diverse forme, in funcție de stadiul pacientului, ori, dacă constată că acest pacient are forme ușoare, pentru că acest medicament, Favipiravir, poate fi folosit numai pentru bolnavii COVID cu forme ușoare, și consideră că tratamentul poate continua in afara spitalului, in sensul in care pacientul poate părăsi spitalul, atunci poate prescrie și se poate livra, din farmacia cu circuit inchis a spitalului, acest medicament și, practice, pacientul in acest caz pleacă acasă și urmează tratamentul la domiciliu, ceea ce inseamnă, din acest punct de vedere, o degrevare a sistemului spitalicesc. Deci vorbim de aceste medicament, Favipiravir. Aș vrea să specific faptul că, Comisia de Specialitate a Ministerului Sănătății, și anume Comisia de Boli Infecțioase, a recomandat in mod expres ca acest medicament să poate fi folosit numai in spitale, maxim in ambulatoriu, exact ceea ce am făcut pană acum. Această posibilitate exista pentru tratament in spitale, de acum incolo va exista și acest tratament prin ambulatoriu, incă odată, cand medicul specialist consideră că pacientului i se poate elibera acest medicament și poate pleca acasă. Dacă aveți intrebări, vă rog. Reporter: Bună seara, domnule ministru. Am văzut ieri imaginile de la Institutul Marius Nasta, probabil le-ați văzut și dumneavoastră, cu pacienți ţinuţi pe holuri pentru că nu mai sunt locuri la terapie intensivă. Ieri, de exemplu, in București, mai erau doar două locuri libere, aici, in Capitală, situația este la fel de gravă la nivelul intregii țări. Ce face guvernul in acest sens, aţi identificat paturi? Cseke Attila: Guvernul lucrează și Ministerul Sănătății cu Departamentul pentru Situații de Urgență lucrează in fiecare zi la creșterea numărului de paturi ATI pentru bolnavii COVID. Aţi văzut această dinamică a creșterii numărului de paturi. Pot să vă spun că, după trei săptămani ,acel Plan de Reziliență despre care am vorbit, de 1.522 de paturi este aproape realizat, suntem aproape de 1.500 de paturi funcționale, din păcate pline cu pacienți critici pe ATI. Ceea ce pot să vă spun ce am făcut astăzi, pentru că in fiecare zi, cum vă spuneam, este de lucru şi in fiecare zi incercăm să generăm şi să găsim soluţii pentru a creşte acest număr de paturi. In primul rand, am trimis inspectorii DSP Bucureşti. Am avut o discuţie cu doi manageri de spitale şi vă spun extrem de deschis şi direct, cum am spus şi celor doi, mi se pare nepermis ca să ai un număr de paturi, pe o autorizaţie sanitară de funcţionare non-COVID, de 631 de paturi şi să ceri avizare pentru tratament COVID pe 224, in condiţiile in care spitalul se transformă complet in COVID. Drept urmare, inspectorii DSP din Bucureşti au fost la faţa locului, după această conferinţă de presă am rezultatul, sper, şi vom creşte numărul de paturi. Este vorba de Spitalul Sf. Ioan. De asemenea, pentru Spitalul Malaxa, am discutat cu directorul structurii care administrează din partea Primăriei municipiului Bucureşti acest spital şi am cerut creşterea numărului de paturi, pentru că şi acolo sunt avizate 91 de paturi pentru COVID, in timp ce structura in mod normal este de peste 200. Incă o dată, specific, sunt două spitale, care s-au transformat complet in COVID, deci altceva nu mai avem acolo. Este ilogic să nu avem, să nu putem să folosim aceste paturi şi o să avem aceste paturi. De asemenea, in paralel, impreună cu DSU şi cu Primăria municipiului Bucureşti, se lucrează la operaţionalizarea platformei de la Pipera, care ne va da şansa a incă 300 de paturi cu oxigen şi acest lucru in această săptămană se va intampla. Deci, in fiecare zi lucrăm la această operaţionalizare, aţi văzut că in fiecare zi numărul de paturi a crescut. Din păcate, este nevoie. Reporter: Dar, concret, astăzi, la nivelul ţării, cate paturi libere avem? Cseke Attila: Deci, astăzi, la ora 11:00, cand aţi primit datele, am avut trei paturi libere şi acest lucru vom vedea maine cate paturi libere vor fi. Pană acum, dacă bine imi aduc aminte, in aceste 3 săptămani, in fiecare zi a fost un număr de paturi libere, mai mic sau mai mare de acest număr, dar am pornit de la 630, la preluarea mandatului de interimar al sănătaţii, şi suntem la aproape 1.500. Reporter: Trei la nivelul intregii ţări? Cseke Attila: Da, și maine vom avea o creștere a numărul de paturi, o să vedeți, evident, și acelea ocupate. Reporter: Mulţumesc! Reporter: Bună seara! Domnule ministru in ce stadiu a rămas proiectul de lege pe care l-ați pus in dezbatere publică săptămana trecută, legat de acea obligație prin care medicii, personalul din Ministerul Sănătății ar trebui să prezinte pașaportul digital pentru coronavirus la serviciu? Cseke Attila: Este vorba despre un proiect de lege care prevede trei posibilități pentru personalul medical: acest certificat verde european, digital, care atestă vaccinarea unei persoane; o altă posibilitate, aceea de a fi trecut in boală și să nu fi trecut 180 de zile și, a treia variantă, dacă aceste prime două nu există, atunci personalul medical o să trebuiască să prezinte un test pentru a putea să-și continue raporturile de muncă. Acest proiect legislativ a fost pus in dezbatere acum o săptămană, dacă nu mă inșel. Conform legii, pe procedura legală, cel puțin 10 zile trebuie să stea in transparenţă decizională și vom respecta acest termen. Au fost, din cate știu, mai multe solicitări pentru o dezbatere publică și vom organiza și dezbaterea publică, după care vom trage consecințele. Dacă sunt modificări de făcut le vom face, dacă nu, vom porni procedura de avizare interministerială. Reporter: Deci, mai durează pană ar fi aprobat? Cseke Attila: Procedura legală trebuie respectată. Reporter: Ştim ce categorii ar mai putea fi incluse in acest proiect de lege sau vor fi făcute proiecte de lege separat pentru categoriile care ar urma să se supună acestei măsuri? Cseke Attila: Din ceea ce știu, Ministerul Muncii dorește pentru personalul din centrele rezidenţiale, de protecție social, dacă vreți. De asemenea, dacă sunt alte domenii de activitate care doresc acest lucru, Ministerul Sănătății este suport de specialitate și putem să includem, dar, evident, propunerea trebuie să vină din partea ministerelor. Reporter: Aţi primit deja propuneri in acest sens din partea celorlalte ministere? Cseke Attila: Incă nu am primit propuneri. Reporter: Mulţumesc. Reporter: Domnule ministru, sambătă, Guvernul a luat o decizie prin care certificatul verde privind testarea cetățenilor a fost eliminat privind accesul la restaurante, cluburi, dacă rata de infectare este foarte mare. Vedem, de atunci pană astăzi, o scădere cu peste 25.000 de teste rapide. Măsura de sambătă a descurajat cetățenii să se testeze? Cseke Attila: Nu cred că este o legătură intre ele. In primul rand, la sfarșitul săptămanii, intotdeauna sunt mai puține teste, puteți să... Reporter: Au fost foarte multe sambătă, au fost... Cseke Attila: In fiecare sfarşit de săptămană, sunt mai puține teste decat in cursul săptămanii, puteți să verificați această afirmație. Și nu cred că există o legătură intre această decizie și numărul de teste. Reporter: De asemenea, işi permite Romania să adopte acest proiect de lege, ţinant cont că noi avem un deficit foarte mare de personal in zona de ATI, cardiologie, neurologie, foarte multe specialități, avem un deficit foarte mare, potrivit site-ului Ministerului Sănătății foarte multe posturi scoase la un concurs? Cseke Attila: Din punctul meu de vedere - și am să susțin acest punct de vedere și atunci cand nu o să se exercit această funcție interimară de ministru al sănătății - , medicina nu se face prin punerea mainii. Medicina se bazează pe știință medicală, pe crezul in tehnologie medicală, crezul in medicamente, inclusiv in vaccinuri. Acest lucru se invață la universitățile de medicină și farmacie, atat de cei care vor fi medici, cat și de personalul medical, in liceele sanitare. Dacă este așa, atunci, mie, cel puțin, mi se pare absolut normal și logic, așa cum au făcut și alte țări europene, trebuie să vă uitați, vedeți, in alte țări europene aceste sisteme funcționează, mi se pare perfect logic ca personalul medical să fie un promotor al vaccinării, al ştiinței medicale. Şi nu văd niciun fel de problemă aici. Ați văzut exemple in alte state, ați văzut că in alte state numărul persoanelor vaccinate din acest domeniu este mai ridicat decat la noi şi ați văzut și exemple in care unele state, la un moment dat, au și desfăcut contracte de muncă. Reporter: Romania nu se află in poziția acelor state. Noi avem un deficit foarte mare in momentul de față de personalul medical, sunt transferați medici de la o unitate la alta. Cseke Attila: Dumneavoastră credeţi că Italia, care a trecut prin ceea ce a trecut anul trecut, nu are deficit de personal? Eu cred că Italia a avut mari probleme de deficit de personal, anul trecut, cand au fost in plină criză. Şi totuşi, anul acesta, nu demult, au luat o decizie de desfacere a contractelor de muncă pentru 3.000 de salariaţi din domeniul medical. Noi nu ne dorim acest lucru. Deci, ca să fie clar, noi nu asta urmărim, nu ne dorim acest lucru, dar credem că personalul medical trebuie să fie primul promotor al vaccinării. Este practic meseria lor, este crezul lor, este ceea ce trebuie să dea mai departe tuturor membrilor societăţii. Reporter: Ar putea guvernul să susţină testarea medicilor şi a personalului din centrele rezidenţiale? In momentul de faţă proiectul de lege prevede că testarea se face din banii proprii. Cseke Attila: In momentul acesta pot să vă spun, v-am spus că sunt solicitări pentru dezbatere publică şi, evident, vom respecta legea şi vom face această dezbatare publică. Soluţia, de la nivelul specialiştilor şi de la Ministerul Sănătăţii, este aceasta, pe care eu astăzi o susţin. Reporter: Vorbeaţi de ştiinţă, de restricţii luate pe exemplul altor ţări. Noile restricţii intrate in vigoare sambătă sunt cu ceva probleme, zic eu. Spre exemplu, permiteţi activităţile recreative şi sportive in aer liber pentru maxim 10 persoane din familii diferite care sunt fie vaccinate, fie trecute prin boală, dar pe de altă parte in biserici, spre exemplu, nu aţi pus nicio restricţie privind certificatul digital acolo şi la pelerinaje la fel. Care este explicaţia, din punct de vedere medical, pentru care in biserici se poate intra şi in aer liber, spre exemplu, iţi trebuie certificat digital pentru mişcare? Cseke Attila: Legat de accesul la unităţile de cult este in vigoare un ordin comun, dacă nu mă inşel, Ministerul Sănătăţii-Ministerul Culturii sau Secretariatul de Stat pentru Culte, care prevede foarte clar care sunt criteriile şi care sunt măsurile de protecţie care trebuies respectate in biserici. Reporter: Sunt doar măsuri de protecţie, repectiv mască şi distanţare, nu ţi se cere să prezinţi certificat de vaccinare sau că eşti trecut sau testat. In toate activităţile, in toate locurile inchise acum aţi impus certificatul digital, mai puţin in biserici. Care este explicaţia? Cseke Attila: Nu cred că in toate este impus certificatul. Reporter: Peste tot unde este spaţiu inchis sunt condiţii... Cseke Attila: O să vedem cu actualizarea ordinului comun cu Secretariatul de Stat pentru Culte. Reporter: Mulţumesc! Reporter: Ne puteţi spune, referitor la acel ordin cu Ministerul de Interne? /.../ pentru masca in exterior? Cseke Attila: Maine o să-l aveţi in Monitorul Oficial. Mulţumesc! O seară bună! Tanczos Barna: Bună seara! Am avut o şedinţă de guvern extrem de importantă din punctul de vedere al Ministerului Mediului. Am avut pe ordinea de zi suplimentară mai multe teme. Prima temă şi printre cele mai importante se referă la actul normativ prin care modificăm Legea 171 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Este o ordonanţă de urgenţă prin care ne asigurăm, prin aprobarea căreia ne asigurăm că legea este respectată de utilizatorii SUMAL 2. Este o măsură de descurajare pentru toate tentativele de fraudă şi furt de masă lemnoasă. E bine ştiut faptul că avem, poate, cel mai modern şi cel mai bine pus la punct sistem de trasabilitate al materialului lemnos din Uniunea Europeană. Este un model care se va recomanda probabil şi altor state membre. SUMAL 2 este un sistem la care s-a muncit foarte mult cu ajutorul STS-ului şi un sistem care, poate, nu este perfect 100%, dar este un sistem modern, util pentru a descuraja transportul şi exploatarea nelegală a masei lemnoase. Totodată, prin aprobarea acestui act normativ, asigurăm sancţiuni dure pe principiul proporţionalităţii, un principiu cerut şi de Uniunea Europeană, cerut şi in acel infringement care a fost deschis la adresa Romaniei. Ne respectăm angajamentele asumate in relaţia cu Comisia Europeană şi aducem aceste modificări in baza acestor angajamente. De asemenea, introducem cateva contravenţii silvice, care vor fi sancţionate cu avertisment sau cu o amendă de la 1.000 de lei pană la 3.000 de lei pentru faptele de efectuare de fotografii care nu sunt concludente sau nu sunt in corelare directă cu mijlocul de transport şi cu incărcătura care se transportă. Tot aşa, pentru transportul materialelor lemnoase fără fotografie a mijlocului de transport incărcat şi utilizarea tipurilor de pastă și cerneală termosensibile, care au fost folosite de mai multe ori pentru a frauda, pentru a eluda legea. De asemenea, transportul de materiale lemnoase fără conexiune permanentă Internet şi SUMAL2 se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 de lei şi transportul materialelor lemnoase fără receptorul GPS al dispozitivului mobil pornit pe toată perioada transportului pană la destinaţie, de asemenea se sancţionează cu amendă. Sunt măsuri care vin in sprijinul echipelor de control de la Ministerul Mediului, Gărzile Forestiere, Ocoalele Silvice, Poliţie, Jandarmerie şi Ministerul de Finanţe prin ANAF. A fost o dezbatere lungă de cateva luni de zile, impreună cu MAI, Ministerul Finanţelor şi am ajuns la acest act normativ, care s-a aprobat astăzi. Un alt element important din punctul nostru de vedere, al Ministerul Mediului, este acea hotărare de guvern prin care, impreună cu MAI, am modificat legislaţia privind inmatricularea mijloacelor de transport, autoturismelor şi introducem numerele verzi pentru mijloacele de transport nepoluante. Este o măsură care vine in sprijinul celor care fac un efort in plus pentru a proteja mediul, in special in marile oraşe, unde poluarea aerului a generat deja infringement impotriva Romaniei. Aceste numere verzi vor funcţiona ca un fel de paşaport verde pentru aceste mijloace de transport şi vor putea sta la baza asigurării unor facilităţi in marile oraşe in ceea ce priveşte parcarea, accesul in anumite zone sau impozitarea. Am lăsat la urmă o hotărare de guvern extrem de importantă, la care lucrăm de nouă luni de zile. Este vorba despre hotărarea de guvern privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pe ambalajele primare nereutilizabile, o hotărare de guvern care implementează acel sistem de garanţie-returnare, acel SGR despre care s-a discutat foarte mult in ultima perioadă. Este o obligaţie in primul rand a producătorilor, care prin acest sistem SGR indeplinesc responsabilitatea pentru preluarea transportului şi reciclarea ambalajelor in condiţiile prezentei hotărari de guvern. Am reglementat obligaţiile producătorilor, tuturor producătorilor de produse care intră in sistemul SGR, produse de tip băuturi bere, băuturi alcoolice, spirtoase, vin, ape minerale, sucuri, nectar şi alte produse similare. Fiecare producător are obligația de a se inregistra in sistemul SGR și prin realizarea obligațiilor legale trebuie să ajungem ca, in primul an, să avem o rată de recuperare a acestor ambalaje de 65% la sticlă, 65% la plastic și 65% la metal, urmand ca in anul trei să ajungem la un procent de 85%-90% incepand cu 1 ianuarie 2025. Data de pornire a acestui sistem este in continuare cea pe care ne-am asumat-o in timpul verii cu ocazia dezbaterilor dintre ministere, 1 octombrie 2022, este un termen ambițios. Sper să reușească producătorii, comercianții și statul roman să se incadreze in acest termen. Obligațiile comercianţilor sunt legate in primul și in primul rand de realizarea acelor puncte de preluare. Trebuie să organizeze punctele de returnare in condițiile oferite de guvern, in mod automat sau manual, trebuie să se inregistreze in sistemul SGR și să asigure, pentru consumatori, posibilitatea predării ambalajelor contra acelei garanții de 0,5 lei. Unitățile administrative primesc și ele un rol in sistemul SGR. In parteneriat cu comercianții care au structuri de vanzare sub 200 mp pot realiza impreună aceste puncte sau pot constitui aceste puncte de returnare astfel incat in mediul rural, in primul și in primul rand, dar nu numai, in zonele unde sunt unități de vanzare mici cu suprafețe mici, aceste puncte să fie realizate impreună cu autoritatea publică locală. Incepand cu 1 octombrie, cum am spus, devine obligatoriu. Toate produsele care se vand din aceste categorii trebuie să fie vandute in ambalaje care au inscripționată această marca unică, a SGR, și care vor fi identificate prin codul de bare. Rambursarea garanției se va face in cash sau prin transfer electronic, respectiv voucher in cazul sistemelor automate care pot fi valorificate in cadrul acelor unități de comercializare. Producătorii vor plăti un tarif de administrare, contra sumei respective sistemul SGR va asigura recuperarea din piață a ambalajelor, iar tariful de gestionare va fi plătit de către comercianți, astfel incat serviciile prestate de comercianţi să fie achitate, să fie plătite de sistem. Administratorul va fi o societate pe acțiuni. Acționarii acestei societăți vor fi asociațiile producătorilor, asociația sau asociațiile comercianților. Am propus, de asemenea, că statul să facă parte din structura acționariatului cu un procent de 20%. In ultimele luni am asistat la o dispută sau discuții interminabile intre producători și comercianți in ceea ce privește inființarea acestei societăți, procentele din cadrul societății care să fie deținute de cele două entități, producător şi comercianţi, am decis ca statul să vină și să fie un fel de mediator in cadrul acestei companii, astfel incat succesul să fie garantat. Pornim la drum cu această hotărare de guvern și cu convingerea că acest sistem va curăța natura, va curăță apele, paraurile, raurile și lacurile de pet, de ambalaje, care astăzi poluează și ne oferă această imagine absolut jenantă. Vă rog, intrebări. Reporter: Do