Ședinte de guvern

Joi, 23 Iulie 2020

Briefing de presă susținut de șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, la Palatul Victoria

[Check against delivery]

Ionel Dancă: Bună ziua! Principalele acte normative aprobate în ședința de guvern de ieri au vizat implementarea măsurilor de sprijin în domeniul economic din Planul Național de Investiții și Relansare Economică. În această perioadă, obiectivul principal al Guvernului condus de premierul Ludovic Orban este operaționalizarea programelor de sprijin, atât cele pe termen scurt, pentru a stimula relansarea economică, cât și Planul Național de Investiții, pe termen mediu și lung.

Principalele acte normative adoptate în acest sens sunt următoarele. A fost adoptată, în forma finală, după obținerea tuturor avizelor necesare, Ordonanța de Urgență privind implementarea noului program IMM Leasing. Este vorba despre un program de facilitare a accesului pentru întreprinderile mici și mijlocii la finanțare pentru achiziția de echipamente și utilaje, o finanțare non-bancară, complementară Programului IMM INVEST, aceasta fiind o opțiune în plus pentru întreprinderile mici și mijlocii care doresc să contracteze credite pentru achiziția de echipamente și utilaje. Principalele coordonate ale acestui program vizează un nivel al garanțiilor de până la 80% pentru creditele pentru achiziția de echipamente IT și 60% pentru creditele pentru achiziția de echipamente, alte echipamente și utilaje. În cadrul acestui program, sunt eligibile atât societățile din categoria întreprinderilor mici și mijlocii, dar și întreprinderile cu peste 250 de angajați. Valoarea finanțării garantate pentru o astfel de achiziție este de maxim 5 milioane de lei pentru un beneficiar și beneficiază de condiții avantajoase de creditare, precum: dobânda subvenționată în proporție de 50%, avans zero și comisioane de administrare zero.

Tot din categoria programelor prevăzute în Planul Național de Investiții și Relansare Economică, pentru asigurarea accesului la capital de lucru și la credite de investiții în această perioadă pentru companiile din România, este și un nou produs, aprobat printr-un memorandum în ședința de guvern, IMM Factor. Este vorba despre garantarea instrumentelor de plată în relațiile comerciale dintre întreprinderi. Despre ce este vorba în acest caz. Având în vedere condițiile dificile din economie, riscul major în această perioadă, ca urmare a efectelor crizei provocate de epidemia cu coronavirus, este riscul de neplată a furnizorilor, a contractelor comerciale, a livrărilor de bunuri și servicii. Riscul acesta de neplată poate crea un blocaj în economie, prin acumularea de datorii neplătite între comercianți și arierate între diverse societăți comerciale. De aceea este important și Guvernul a adoptat un astfel de program pentru a veni și stimula instrumentele de garantare a unor facilități de plată între comercianți, numite factoring sau scontare. Despre ce este vorba în cazul acestor produse. Atunci când un comerciant a contractat o livrare de bunuri şi servicii, cu planta facturii la un anumit termen, el poate merge către un finanțator, către o bancă comercială şi să ceară, prin aşa-numitul produs de factoring, plata imediată a acelei  facturi. Se duce cu factura la bancă şi cere plata în proporție de până la 80% a facturii, până la plata acesteia de către furnizori. Pentru a stimula o astfel de practică în economie, care funcționează în economiile dezvoltate din Uniunea Europeană și nu numai, Guvernul României vine cu acest produs și garantează în proporție de 50% finanțatorului plata acestei facturi. Dacă un comerciant are o livrare de bunuri și servicii cu un preț de 1 milion de lei, cu termen de plată la trei luni de zile, el poate merge imediat la bancă și să ceară, până primește banii de la client, 80% din valoarea acestei facturi, respectiv, 800.000 de lei. Statul, Guvernul României, vine și îi garantează finanțatorului 50% din această valoare, respectiv, 400.000 de lei. Astfel, banii circulă în economie mult mai repede și se evită riscul de neplată și de acumulare de arierate. În mod similar, scontarea funcționează pentru valoarea acestor creanțe la valoarea lor nominală, respectiv, atunci când un comerciant are de încasat de la un client o anumită sumă, aceasta poate fi cumpărată, ca un credit, de către un finanțator, de către o bancă comercială, la valoarea nominală, în întregime sau parțial; și în acest caz, produsul pe care l-am aprobat în ședința de guvern de ieri, IMM Factor, garantează în proporție de 50% recuperarea acestor creanțe de către finanțator și, ca și în cazul celorlalte produse, precum IMM Leasing, beneficiază de aceleași avantaje din punct de vedere al costurilor de administrare, respectiv, dobândă subvenționată 50% și costuri de administrare subvenționate în proporție de 100%, adică costurile de garanții, comisioane de administrare. Plafonul maxim pentru un astfel de produs per beneficiar este de 12 milioane de lei.

Un alt program de sprijin din cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică așteptat de mediul de afaceri, similar programului IMM Invest, este programul de facilitare a accesului la credite pentru capital de lucru și investiții pentru companiile mari, companiile care nu sunt IMM-uri. Astfel, a fost adoptată ordonanța de Urgență de modificare a Legii de organizare și funcționare a EximBank, care transformă această bancă în administrator de schemă de garantare pentru un astfel de produs. Practic, se creează cadrul legal prin care EximBank poate să administreze această schemă de garantare pentru credite pentru investiții și capital de lucru pentru companii mari, cu cifră de afaceri de peste 20 de milioane de lei. Numărul estimat al beneficiarilor care pot avea acces la acest produs - care inițial a fost notificat la Comisia Europeană cu un plafon de garanții de 8 miliarde de lei și cu posibilitatea de suplimentare a acestui plafon până la 8 miliarde de lei, numărul estimat al beneficiarilor este de aproximativ 600.600 de companii, cu o cifră de afaceri de aproximativ 580 de miliarde de lei și un număr de salariați de 1,7 milioane.

Alte programe de sprijin prevăzute în Planul Național de Investiții și Relansare Economică adoptate în ședința de guvern: a fost adoptat Memorandumul pentru supracontractarea proiectelor aflate în lista de rezervă în cadrul apelurilor de proiecte pentru granturi prin Programul Operațional Regional Axa 2.1 și 2.2. În acest caz, la inițiativa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a fost alocată o sumă suplimentară din cadrul Programului Operațional Regional, prin acest mecanism al supracontractării, negociat și acceptat de Comisia Europeană în această perioadă, prin care, practic, în cazul apelurilor de proiecte deja desfășurate, unde au fost selectate companiile care pot beneficia de aceste granturi, acest ajutor nerambursabil, și care îndeplinesc condițiile în ceea ce privește cheltuielile eligibile care ar putea fi decontate de către Comisia Europeană și nu s-au încadrat în bugetul alocat inițial, Guvernul vine în acest moment și suplimentează bugetul alocat acestor apeluri de proiecte și, practic, acele companii aflate în lista de rezervă au acces imediat, fără a mai fi nevoie de derularea unui noua apel de proiecte, fără a fi nevoie de un alt Ghid al Solicitantului, fără a fi nevoie de o nouă evaluare sau alte etape intermediare, au acces imediat la un contract de finanțare pentru perioada următoare, pentru a primi un ajutor nerambursabil pentru derularea investițiilor eligibile la decontare din fonduri europene. Este un instrument extrem de important, prin care România nu numai că se asigură că nu pierde fondurile europene alocate în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, dar asigură imediat companiilor care au nevoie și îndeplinesc aceste condiții accesul la o finanțare nerambursabilă extrem de utilă în această perioadă. Sunt trei mari categorii de granturi prevăzute în cadrul acestui Program Operațional Regional, finanțate, așa cum spuneam, prin acest instrument al supracontractării sumelor alocate inițial. Vorbim despre granturi între 50.000 și 100.000 de euro pentru investiții, pentru microîntreprinderi - aici, bugetul inițial a fost de 117 milioane de euro și prin memorandumul adoptat ieri, în ședința de guvern, acest buget a fost suplimentat cu încă 130 de milioane de euro. Deci, suma totală pentru aceste granturi se ridică la aproximativ 250 de milioane de euro. De asemenea, o altă categorie de granturi pentru întreprinderi mici și mijlocii este cuprinsă între 200.000 de euro și 1 milion de euro, iar în acest caz, bugetul total alocat acestei măsuri, ca urmare a memorandumului adoptat, este de 450 de milioane de euro. La aceste două categorii de granturi, repet, care au fost deja în desfășurare, cu procedurile de selecție în desfășurare, se adaugă o nouă categorie de granturi, granturi pentru investiții mari, cu valori cuprinse între 1,5 milioane euro și 6 milioane de euro și în acest caz avem un buget alocat de 550 de milioane de euro. Aceste granturi pentru investiții mari, urmează să fie lansat în dezbatere publică Ghidul Solicitantului și Apelul de Proiecte în perioada imediat următoare, la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. În total, prin acest memorandum, se disponibilizează o sumă de aproximativ 1,25 miliarde de euro în perioada următoare pentru investiții la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii și pentru investiții mari. Acest program este diferit de programul de granturi pentru repornire care va fi desfășurat prin Ministerul Economiei, inițiat de Ministerul Fondurilor Europene și derulat prin Ministerul Economiei, care a fost dezbătut în primă lectură în ședințele de guvern, în ședința de guvern de ieri și care în acest moment este în procedură de avizare. El este finalizat, este, de altfel, în dezbatere publică pe site-ul Ministerul Fondurilor Europene și ca urmare, a numeroaselor observații primite în cadrul acestei proceduri de consultare publică, acestea urmează a fi integrate și, ulterior, forma finală a proiectului să fie adoptată într-o ședință de guvern ulterioară, cât mai curând.

În ceea ce privește măsurile de sprijin pentru salariați în această perioadă, la inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale a fost propusă o ordonanță de urgență pentru a reglementa situații punctuale ivite ca urmare a deciziilor locale privind suspendarea activităților economice pentru unii agenți economici, fie în totalitate, fie parțial, ca urmare a apariției unor cazuri de infecții cu coronavirus în cadrul întreprinderilor respective. Sunt cazuri recent apărute în țară, de companii care și-au întrerupt activitatea ca urmare a unor decizii administrative ale autorităților locale. Pentru aceste situații, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a inițiat un proiect de ordonanță de urgență, astfel încât, și în cazul acestor companii, salariații companiilor respective care își suspendă activitatea pentru o perioadă de 14 zile sau în funcție de decizia autorităților locale să beneficieze de indemnizația de șomaj tehnic de 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Indemnizația se acordă proporțional cu numărul de zile de activitate suspendată de către operatorul economic, în baza deciziilor, repet, ale autorităților locale și se aplică până la 31 decembrie 2020.

Un alt proiect de act normativ, de aceasta dată, atât pentru dezvoltarea sectorului construcțiilor, dar și pentru modificarea modului de aplicare a programului de stimulare a achizițiilor imobiliare ”Prima casă” a fost modificat şi adoptat în ședința de guvern de ieri. Programul se va denumi ”Noua casă” şi se modifică în sensul în care se creează posibilitatea pentru familiile tinere care îşi doresc să achiziționeze o locuință cu un spaţiu mai mare decât putea achiziționa prin programul Prima casă în limita plafonului de 70.000 de euro, respectiv locuințe de până la 120 de metri pătrați, în funcţie de oferta imobiliară, desigur, prin acest proiect de ordonanță de urgenţă se creează posibilitatea ca aceștia să beneficieze de garanții de stat pentru achiziția unei locuințe de până la 140.000 de euro, garanții de stat în proporție de 60% din valoarea finanțării garantate şi cu un avans de 15% din valoarea achiziției. Practic, programul ”Prima casă” devine ”Noua casă” şi extinde aria beneficiarilor care pot accesa la această facilitate de garanții de stat pentru achiziția de locuințe în două categorii principale. Avem, pe de o parte, plafonul de 70.000 de euro, cu garanții de stat de 50% şi avans 5% din valoarea achiziției, ceea ce a funcționat şi în cadrul programului ”Prima casă” şi va funcționa în continuare şi se adaugă o nouă categorie de beneficiari. cei care doresc să achiziționeze locuințe cu valoare până la 140.000 de euro, cu garanții de stat în proporție de 60% din valoarea finanțării garantate şi un avans de 15% din valoarea achiziției.

Alte acte normative adoptate în ședința de guvern, care fac parte, de asemenea, din Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, vizează lansarea unor noi apeluri de proiecte pentru stimularea inițiativei antreprenoriale în mediul rural. Astfel, a fost adoptat un program de stimulare a antreprenorialului rural pentru dezvoltarea de activități economice în zona de procesare, distribuție, ambalare şi ambalare produse agricole. Este vorba despre o schemă de ajutor nerambursabil pentru investiţii de maxim 200.000 de euro pentru un proiect de afaceri în această zonă şi minim 40.000 de euro. Valoarea totală a bugetului alocat este de 200 de milioane de euro şi funcționează pe principiul administratorilor schemelor de granturi. Cu alte cuvinte, Ministerul Fondurilor Europene, prin autoritatea de management, pune la dispoziție acest buget de 200 de milioane de euro, iar în cadrul acestui program diverse asociații reprezentative sau entități care doresc să aplice în cadrul acestui program se angajează în baza unui buget să identifice, să sprijine şi să asiste dezvoltarea unor proiecte de afaceri de către persoanele din grupurile țintă în mediul rural. Noutatea importantă în cadrul acestui program este că administratori de schemă de grant pot fi în acest caz şi asociațiile de fermieri, având în vedere specificul acestui apel de proiecte. Cu alte cuvinte, asociațiile de fermieri pot solicita un buget din cadrul acestui program pentru identificarea, încurajarea, stimularea unor inițiative antreprenoriale - identifică un tânăr fermier care dorește să dezvolte o astfel de activitate economică în zona de procesare, distribuție sau ambalare de produse agricole și îl asistă în realizarea planului de afaceri, în realizarea investițiilor, în decontarea cheltuielilor eligibile. Este un mecanism prin care se instituie o consultanță intermediară între diverse entități care au competențe și cunoștințe în domeniu care să îi ajute pe cei care nu pot, nu știu, nu au mai avut de-a face cu zona aceasta a accesării fondurilor europene și, practic, sunt ajutați să își realizeze planul de afaceri, documentațiile necesare.

Tot în zona fondurilor europene, au fost adoptate două hotărâri de guvern pentru sprijinirea dobândirii de competențe digitale pentru angajații din întreprinderile mici și mijlocii și din întreprinderile mari. Astfel, pentru întreprinderile mari, bugetul alocat este de 10 milioane de euro, iar valoarea finanțării este de maxim 500.000 de euro pentru un beneficiar, iar în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, bugetul total este de 20 de milioane de euro, iar valoarea finanțării pentru un beneficiar este de maxim 100.000 de euro. Prin această măsură, operatorii economici, întreprinderile mari sau întreprinderile mici și mijlocii pot angaja cursuri de formare profesională pentru dobândirea competențelor digitale pentru angajații care au nevoie de aceste competențe. Această măsură face parte din Planul Național de Investiții și Relansare Economică în ceea ce privește capitolul de programe pentru digitalizarea economiei românești, în vederea asigurării unui nivel de competitivitate crescut în raport cu celelalte economii europene și în același sens a fost dezbătută, în primă lectură, o altă propunere de la Ministerul Fondurilor Europene, respectiv o hotărâre de guvern pentru Programul de sprijin pentru digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii. Această hotărâre de guvern a fost dezbătută în primă lectură și urmează a fi adoptată în ședința de guvern următoare. În acest caz, sunt finanțate achizițiile de echipamente, tehnologie atât hardware, cât și software pentru digitalizarea companiilor. Valoarea finanțării este cuprinsă între 30.000 și 100.000 de euro pe proiect, iar bugetul total, de 150 de milioane de euro. Deci, pe de o parte, avem măsuri care ajută la dobândirea competențelor digitale de către angajați pentru a crește productivitatea acestora și pentru a crește competitivitatea companiilor în care aceștia lucrează, iar pe de altă parte, companiile, angajatorii pot beneficia de ajutor nerambursabil, granturi pentru achiziția de echipamente și tehnologie în cadrul proceselor de producție din cadrul companiilor respective.

Alte acte normative adoptate în ședința de guvern de ieri:

Ordonanța de urgență privind modul de realizare și de contractare a activităților sanitar-veterinare. Este o ordonanță de urgență aflată în dezbatere publică de mai mult timp și așteptată de practicienii, profesioniștii din domeniul sanitar-veterinar. Prin această ordonanță de urgență se creează cadrul legal prin care aceștia pot avea acces la contracte de 10.000 de lei pe lună pentru activități sanitar-veterinare și se modifică, de asemenea, cadrul legal al acestor contracte, în sensul în care contractele de concesiune pe cinci ani de zile sunt înlocuite cu acorduri-cadru de servicii pentru o perioadă de patru ani de zile. De asemenea, prin această ordonanță de urgență, practicienii, profesioniștii, tehnicienii în domeniul sanitar-veterinar, medicii veterinari pot și sunt în situația în care trebuie să participe alături de alte autorități publice la intervențiile în situații de urgență.

Tot în domeniul agricol, a fost adoptată hotărârea de guvern pentru suplimentarea bugetului alocat în vederea decontării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină. Astfel, a fost suplimentat bugetul acestei scheme cu 101 milioane lei, până la 629 milioane lei pentru acest an 2020, pentru decontarea acestui tip de cheltuieli.

De asemenea, din fondul de rezervă al guvernului a fost suplimentat bugetul Ministerului Lucrărilor Publice și Dezvoltării pentru programele, pentru proiectele desfășurate prin PNDL 1 și PNDL 2 cu suma de 260 de milioane de lei și, în fine, au fost adoptate trei acte normative în ceea ce privește calendarul, modul de desfășurare și bugetul campaniilor pentru alegerile locale, bugetul pentru cheltuielile legate de organizarea alegerilor locale, respectiv acestea fiind organizate la data de 27 septembrie. Acestea au fost principalele acte normative adoptate în ședința de guvern de ieri. Vă mulțumesc pentru atenție! O zi buna!

 

 

 

 

 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe