Actualitate

Marți, 11 Octombrie 2022

Briefing de presă susținut de secretarul de stat în MAE, coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE, Luca Niculescu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, și directorul adjunct al Directoratului pentru Guvernanță Publică al OCDE, Janos Bertok

Galerie foto

[Check against delivery]

Dan Cărbunaru: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la briefingul de presă organizat la Guvernul României! După cum știți, în toată această perioadă, aproape un an de zile, alături de gestionarea seriilor de crize care au afectat întreaga regiune odată cu invazia rusă din Ucraina, adăugându-se peste aceasta criza energiei, criza prețurilor, întreruperile de lanțuri de aprovizionare, foarte multe provocări pe care și România, ca și partenerii și aliații săi, a trebuit să le gestioneze și a fost una dintre principalele sarcini pe care Guvernul și le-a asumat, în același timp însă guvernul a continuat să urmărească și consolidarea profilului României în structurile democratice, în structurile occidentale în care românii au decis să intre, mă gândesc aici la aderarea la NATO, aderarea la Uniunea Europeană, obiective importante de țară, alături de aderarea la Spațiul Schengen sau de aderarea la OCDE - Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, un reper pentru funcționarea unei societăți democratice, atât din perspectiva relației dintre cei care guvernează și cei care sunt guvernați, dar și din perspectiva relațiilor economice și a funcționării pieței libere. Ca atare, îmi face o deosebită plăcere să vă anunț că astăzi, după cum știți, continuând procesul de aderare la OCDE, revigorat odată cu întâlnirea dintre conducerea OCDE, dintre domnul Cormann, și premierul României, Nicolae Ciucă, aici, la Palatul Victoria, și continuată apoi cu vestea bună a primirii Foii de Parcurs pentru aderarea României, astăzi, la Palatul Victoria a avut loc un eveniment care face parte din această procedură de pregătire a României pentru acest moment important și îmi face o deosebită plăcere să vă spun că alături de noi se află ambasadorul Luca Niculescu, coordonatorul național al efortului de aderare a României la OCDE, dar și un invitat special, domnul János Bertók, director general adjunct pentru guvernanță publică. Domniile lor vă vor da mai multe detalii legate de evenimentul de astăzi și despre evoluția pe care România o înregistrează în demersul de aderare la OCDE. Pentru început îi voi da cuvântul domnului ambasador Luca Niculescu. Domnule ambasador, aveți cuvântul.

Luca Niculescu: Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a lua cuvântul şi mulțumesc pentru găzduirea de astăzi a acestui eveniment, pentru că este un eveniment important și vor fi multe pe parcursul drumului nostru de aderare. Dacă îmi permiteți, voi prezenta câteva idei din perspectiva procesului de coordonare a aderării României la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică. După cum știți şi după cum a spus-o şi  domnul Cărbunaru, România a primit statutul de candidat la OCDE în ianuarie 2022, 25 ianuarie este o dată foarte importantă pentru noi, şi, apoi, Foaia de Parcurs aferentă în iunie. Este un obiectiv de ţară, este un obiectiv strategic, cel mai important aș spune obiectiv de sistematizare şi de transformare a României după aderarea la NATO şi la UE. Iar parcurgerea acestui obiectiv va permite o modernizare suplimentară a României în direcția statelor cu economii consolidate. Aderarea la OCDE implică un efort administrativ, larg și de durată. Va fi un test foarte important pentru administrația noastră, având în vedere că România este evaluată în 26 de domenii și va trebui să internalizeze peste 230 de instrumente juridice la nivelul legislației, politicilor și practicilor interne. Vorbim așadar despre un efort de transformare pe termen lung, nu numai pe perioada de aderare, dar și după ce România va deveni membru OCDE, ceea ce se întâmplă pentru toate statele membre. Deci, toate trec prin procese de transformare și după ce sunt membre ale organizației. Aș spune că avem marea șansă de a folosi acest proces de aderare ca pe o oportunitate pentru reforme, ca pe o pârghie de a moderniza administrația, prin abordări inovatoare, sistemice, așa cum indică și Raportul OCDE, care este lansat azi. Sunt aspectele esențiale pentru funcționarea noastră viitoare, fie că vorbim despre inovare, transparență, integritate sau eficientizarea sectorului public. Iar seminarul de azi a fost un foarte bun exemplu - și este un bun exemplu, pentru că el continuă - de racordare a administrației românești la dezbaterea comunității statelor dezvoltate în domeniul guvernanței publice și la schimbul de expertiză cu acestea. Analizele experților OCDE sugerează că una dintre modalitățile de a consolida încrederea în actul public de guvernare este îmbunătățirea calităților serviciilor publice, consolidarea instituțiilor publice - cu alte cuvinte, avem nevoie ca administrația să producă rezultate, iar proiectele derulate de centrul guvernului, precum cele care sunt discutate azi, contribuie la fundamentarea priorităților de guvernanță publică ale României. OCDE este un forum participativ prin excelență, care nu impune atât reguli, ci dezbate experiențe naționale, cu obiectivul de a determina cursul cel mai potrivit de acțiune pentru o chestiune dată, fie că vorbim despre digitalizare, educație sau despre implicarea tinerilor în societate, și este în același timp un for cu o vastă expertiză de consiliere privind aproape toate politicile publice din toate domeniile, privind modul lor de implementare și, aş spune, poate chiar mai ales atunci când vine vorba despre domeniul guvernanței publice. Ca să închei, aş spune că este o șansă extraordinară a României de a colabora cu cei mai buni - și unul dintre ei se află azi alături de noi, domnul director Bertók, care ne va spune mai mult despre ce se întâmplă azi și care sunt cele două proiecte. Domnule director!

Dan Cărbunaru: Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador! Domnule director general!

János Bertók: Vă mulțumesc. Este un mare privilegiu să particip la acest briefing. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că reforma administrației publice reprezintă o prioritate nu numai pentru România, ci la nivelul statelor membre ale UE și OCDE. OCDE este o bancă de cunoaștere. Aș vrea să vă ofer acest exemplu: în UE, peste 80% dintre statele membre plasează reforma în administrația publică centrală ca reprezentând o prioritate în PNRR. Reforma administrației publice este critică pentru a putea face față tuturor acestor provocări, așa cum le-ați subliniat: criza energetică, confruntări la nivel global sau inflația ridicată. Administrația publică este, de asemenea, esențială pentru creșterea nivelului de încredere și este subiectul avut în vedere pe parcursul dimineții - creșterea încrederii în actul guvernamental, în instituțiile publice, în deciziile luate  de guvern. Dezbaterile de pe parcursul dimineții și sesiunile următoare s-au concentrat pe aceste principale elemente pe care le avem la dispoziție, domenii care încurajează creșterea nivelului de încredere în instituțiile publice și în guvern. Am avut discuții pe marginea rolului guvernării deschise, implicarea actorilor relevanți, a cetățenilor, de asemenea, și cu privire la rolul inovației, modul în care transformarea digitală și serviciile digitalizate la nivel guvernamental au capacitatea de a furniza servicii online imediate publicului. De asemenea, am avut dezbateri pe marginea dezvoltării durabile și a rolului autorității centrale în stabilirea priorităților și în coordonarea implementării la nivelul diferitelor sectoare de activitate. Aș dori, de asemenea, să menționez că un element critic este legat de integritate. Am discutat și  despre măsurile anticorupție din  anumite sectoare precum educație, întreprinderi de stat sau sănătate. De asemenea, ca organizație economică, considerăm că guvernanța publică este benefică nu doar pentru societate, ci și pentru economie. Este necesară asigurarea unui teren competitiv și din acest punct de vedere dorim să consolidăm rezultatele obținute, evaluările și de asemenea, să ne asigurăm că implementarea planului de accedere a României este în conformitate cu recomandările. Doresc să reiterez încă o dată faptul că OCDE este de partea dumneavoastră. Reamintesc, vizita din luna martie a secretarul general al OCDE, domnul Cormann, reuniunea interministerială din luna iunie, care a marcat deschiderea procesului de accedere a României. Așteptăm cu nerăbdare semnarea Memorandumul Inițial pentru aderarea României la OCDE și începerea procesului de examinare din cadrul comitetelor cât mai curând posibil.

Dan Cărbunaru: Domnule János Bertók, mulțumim pentru aceste precizări. Dacă aveţi întrebări pentru invitaţii noştri de astăzi, vă rog doar să spuneţi numele, instituţia de presă şi cui i-aţi adresat respectiva întrebare. Vă mulţumesc.

Reporter: /.../

János Bertók: Nivelurile alarmante ale încrederii, am menționat de altfel că  studiul OECD arată că patru din zece oameni chestionaţi au încredere în guvern, este așadar un nivel redus de încredere.  Nivelul este chiar mai redus în România şi în unele ţări din regiune, dar şi în țări de pe alte continente. Este pentru prima dată când am cercetat care sunt factorii care influențează construirea încrederii iar transparenţa și implicarea cetăţenilor au cel mai mare impact în această privință. În acest sens, nu doar calitatea serviciilor, nu doar livrarea produsului finit, dar şi cum serviciile, deciziile guvernamentale sunt pregătite, construite, cum cetăţenii, utilizatorii serviciilor și factorii de decizie sunt implicaţi în acest proces contează foarte mult. De asemenea, am dat un exemplu foarte concret, anume că România este într-un grup fruntaș al ţărilor OECD care implică cetăţeni, dar şi factori de decizie şi departamente diferite, aşadar, instituţiile publice, în  pregătirea strategiei anticorupţie. Această incluziune completă asigură nu doar o viziune extrem de solidă în strategia anticorupție, dar şi de apartenenţă. Apartenenţă pentru implementare. Asta ajută la eficientizarea şi maximizarea impactului acestei strategii anticorupţie, dar acesta este doar un exemplu concret.

 Dan Cărbunaru: Mulțumesc! Aș adăuga aici faptul că inclusiv evenimentul de astăzi îl putem considera ca fiind inclus în această linie de recomandări privind transparenţa şi modul în care, la nivelul Guvernului, toți factorii interesați, toți factorii implicați sunt conectați la mize precum aderarea la OCDE şi nu numai. Aş vrea doar să vă reamintesc faptul că de la preluarea mandatului premierul Nicolae Ciucă a avut zeci de întâlniri cu reprezentanți, poate chiar de ordinul sutelor, cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ai societății civile, ai tuturor celor care sunt conectați şi sunt interesați de ceea ce se întâmplă la nivelul guvernării, în sensul în care este nevoie de o relație transparentă şi deschisă între cei care guvernează şi cei care sunt guvernați. Acesta este şi sensul demersului în care, la finalul acestei prime părţi a zilei, cu amabilitatea coordonatorului naţional pentru aderarea la OCDE şi a domnului director general Bertók, am dorit să venim în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta ceea ce s-a întâmplat, mizele aderării la OCDE. Şi trebuie să vă spun că alături de oficiali guvernamentali, dar şi OCDE, s-au aflat astăzi în sală pentru dezbateri şi reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ceea ce confirmă faptul că este un efort comun, pe care Guvernul înțelege să-l așeze în acest context important pentru dezvoltarea economică şi socială a ţării, care poate contribui cu siguranță şi la ridicarea acelui procent de încredere în actul de guvernare la care făceați referire şi dumneavoastră în întrebare. Vă rog, dacă aveți alte chestiuni.

Reporter: Bună ziua! Ați menționat, domnule director, integritatea. Ce ar trebui să facă mai mult România din acest punct de vedere şi care este poziția ţării noastre comparativ cu alte state membre OCDE cu privire la acest aspect?

János Bertók: Vă mulţumesc foarte mult. Ați menționat o foarte importantă pârghie. Aş vrea să subliniez că este o diferenţă între indicatorii existenţi din societatea civilă, de exemplu, indexul de percepţie al corupţiei al Transparency International. OCDE adună informaţii despre obiective, este vorba de experienţa oamenilor, dar, de asemenea, obiectivele implementării şi asta arată - mă refer la unul dintre indicatorii integrităţii publice - că, desigur, în dezvoltarea instituţiilor oficiale, adoptarea legislaţiilor, unele dintre acestea sunt referitoare la umărirea penală, la cazuri concrete, România este destul de avansată. Construirea unei culturi a integrităţii necesită mult mai mult timp şi, desigur, vă putem oferi perspective, informaţii specifice, cum să susţineţi, cum să vă concentraţi mai mult pe riscuri, identificarea şi gestionarea riscurilor, cum să implicaţi mediul de afaceri şi poate, ca să combin cu întrebarea anterioară, cum să implicaţi sectorul de afaceri în consultări, deoarece experienţa şi statisticile arată că implicarea sectorului de afaceri nu generează doar reacţii pozitive, ci şi o creştere semnificativă în nivelul de conformitate. Când mediul de afaceri a fost implicat în legi sau măsuri specifice, nivelul de conformitate a fost mai mare cu 10-15%. Deci, acesta este de asemenea un factor economic care produce nu doar conformitate în sensul integrităţii sau anticorupţiei, dar şi un factor economic care reduce costurile, crescând eficienţa, reduce costurile pentru afaceri şi pentru administraţia publică. Deci, OECD are această abordare holistică, să aducem toate aceste elemente laolaltă.Susţinem cu date orice măsuri care trebuie luate, condițiile și modalitatea în care pot fi implementate.

Dan Cărbunaru: Mulţumesc foarte mult! Dacă nu mai sunt alte întrebări, v-aş mulţumi foarte mult pentru prezenţă, atât dumneavoastră, domnule ambasador Luca Niculescu, cât şi dumneavoastră, domnule director general adjunct, János Bertók! Mult succes în continuare pe acest drum al pregătirilor pentru aderarea României la OCDE, un important obiectiv de ţară despre care vom mai avea ocazia să vorbim pe măsură ce asistăm la progrese în acest sens. Vă mulţumesc încă o dată şi dumneavoastră, pentru faptul că ne-aţi urmărit.  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe