Ședinte de guvern

Marți, 24 Iulie 2018

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 24 iulie 2018


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene


II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 793/2016 pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România
2. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bistriţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York
4. HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii "Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor" precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
5. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
6. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Pianu, judeţul Alba
8. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-teren aflat în administrarea Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
9. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a corectării valorii unor bunuri mobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul General de Aviaţie
10. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ''General de brigadă Anton Berlescu'' Bihor în domeniul public al municipiului Oradea şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007
13. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, în domeniul public al Municipiului Constanţa
14. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Okhlopkov Nikolai"
15. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Kapraev Zurab"
16. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi, ca urmare a reevaluării şi transmiterea unei părţi din acesta, în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
17. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
18. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului Cultural Român
19. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale 
20. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Sibiu, judeţul Sibiu 
21. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare a unor imobile aparținând domeniului public al statului, transmiterea acestora din administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în administrarea Penitenciarului Focşani, precum şi pentru achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar în comuna Unguriu, judeţul Buzău


III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: "Măsuri pentru îmbunătățirea activității în punctele de trecere a frontierei şi/sau a calității acestora, în scopul reducerii timpilor de așteptare"
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
3. MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2018 şi 2019 cu privire la contribuția UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane


IV. NOTE
1. NOTĂ privind stadiul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanşate de Comisia Europeană împotriva României


V. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanțelor în temeiul Legii nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe


VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 219/2018, L.431/2018) 
2. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Bp. 234/2018) 
3. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Bp. 285/2018) 
4. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  (Bp. 671/2017, Plx. 323/2018) 
5. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A.  ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare (Bp. 294/2018) 
6. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată (Bp. 283/2018) 
7. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx.368/2018) 
8. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu (Bp.159/2018) 
9. Punct de vedere al Guvernului referitor la Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 51 din 7 iunie 1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 98 din 7 februarie 2011, respectiv a dispozițiilor art. 62 alin. (1) (Bp. 228/2018) 
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe