Actualitate

Joi, 18 August 2022

Ședința de guvern din 18 august

Galerie foto

 

Declarații susținute de premierul Nicolae-Ionel Ciucă și de ministrul finanțelor, Adrian Câciu, la începutul ședinței de guvern

[Check against delivery]

 

Nicolae-Ionel Ciucă: Bună dimineața! Înainte de a intra în agenda ședinței de guvern de astăzi, doresc să fac mențiunea că ieri am constituit Comitetul interministerial pentru asigurarea rezilienței energetice și implementarea proiectelor de infrastructură energetică. A fost o decizie pe care am luat-o în urma analizei datelor și prognozelor, precum și a perspectivei asigurării energiei pe timp de iarnă. Totodată, am considerat că este un moment oportun, în urma desfășurării activității Grupului de lucru pentru securitate energetică pe care l-am convocat în luna iunie, si toate perspectivele pe care noi le-am identificat la vremea aceea ne-au determinat să procedăm la constituirea acestui Comitet interministerial, ținând cont de situația energetică a țării noastre, desigur, privită în context european.
La finalul activităţii, am decis ca Ministerul Energiei să prezinte până luni situaţia concretă a proiectelor de investiţii, folosind toate pârghiile de finanţare atât pe bugetul de stat, cât şi cele provenite prin PNRR şi Fondul de modernizare. De asemenea, tot Ministerul Energiei, împreună cu celelalte ministere, vor pune la punct toate elementele de plan pentru iarna 2022-2023.
Avem o prognoză pe termen scurt de la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, am discutat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor despre evoluția hidrografică și a reieșit foarte clar că este nevoie de coordonare, astfel încât să putem să echilibrăm tot ceea ce înseamnă sursele de energie și, de asemenea, să ne îngrijim de modul în care asigurăm consumul la nivelul întregului sistem energetic. Am decis ca acest plan de măsuri să fie prezentat Comitetului pe data de 31 august, iar la nivelul Agenției Naționale de Reglementare am solicitat o analiză a evoluției situației energetice, inclusiv a pieței, de la începutul anului și până acum, precum și efectele pe care le-au produs deciziile pe care le-am luat, în mod deosebit Ordonanța 27, având în vedere faptul că, deja, primul pachet de sprijin a populației și protejare a economiei pentru perioada noiembrie-aprilie se apropie de final. Primim deja datele conform cărora, până în acest moment, 97% din sumele solicitate pentru compensare au fost achitate, iar din perspectiva aplicării prevederilor Ordonanței 27, luna aprilie, care este prima lună de impact, în conformitate cu prevederile acestei ordonanțe, nu a fost încă închisă; este foarte important ca, odată ce avem aceste date, să putem să venim cu măsuri concrete, așa cum ne-am angajat, prioritară pe masa guvernului fiind decizia de a continua să sprijinim populația vulnerabilă, industria alimentară, IMM-urile, astfel încât să ne asigurăm că economia va funcționa în continuare și ne vom îndeplini obiectivele așa cum ni le-am asumat.
În acest fel, fac trecerea și la agenda de astăzi, agendă care are în prim-plan aprobarea rectificării bugetare, care este una pozitivă, bazându-se pe o majorare a Produsului Intern Brut. Discutăm de o creștere a veniturilor bugetare cu aproximativ 30 de miliarde de lei la bugetul general consolidat. Avem și cifrele furnizate de către Institutul Național de Statistică pe primele șase luni, care vin să confirme că măsurile pe care guvernul le-a luat au reușit să genereze o creștere a economiei românești, în pofida crizelor pe care le traversăm și a cheltuielilor neprevăzute generate atât de criza energetică, cât și de criza de securitate de la granița țării noastre. Practic, din datele de la Institutul Național de Statistică putem să observăm o creștere economică, pe al doilea trimestru al acestui an cu 5,3% față de primul trimestru al anului 2022, și o creștere, în prima jumătate a anului, de 5,8% față de primul semestru al anului 2021. Vreau să fiu cât se poate de clar în acest sens, sunt date care ne determină să rămânem ancorați la realitate și care nu ne dau voie să ieșim din aceste limite impuse de situația deosebit de complexă și de complicată pe care o traversăm. Au fost măsuri și eforturi pe care le-am resimțit cu toții, atât instituțiile statului, cât și populația, și avem datoria ca, în continuare, să identificăm și să lucrăm pe soluții care să asigure în continuare măsuri de sprijin pentru populație și pentru economie. Economia trebuie să funcționeze și o să vedem din alocările la rectificarea bugetară că acestea sunt prioritățile pe care am fundamentat această rectificare.
Un al treilea element pe care l-am avut în vedere este atragerea de fonduri europene și accesarea acestora într-un volum cât mai mare, aspect care se va vedea foarte concret și în repartițiile bugetare, pentru ca noi să putem să asigurăm cofinanțarea pentru toate proiectele care deja sunt aprobate. Ceea ce doresc să menționez este că au fost asigurate fonduri suplimentare la Ministerul Sănătății. Sănătatea reprezintă o prioritate pentru Guvernul României și, în felul acesta, în baza analizelor de la Ministerul Sănătății, am alocat fonduri suplimentare, care au vizat toate proiectele de modernizare și de susținere a serviciilor medicale, coroborate, bineînțeles, cu proiectele pe care le avem în derulare din fonduri europene și care urmează să fie accesate și puse în aplicare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Doresc să subliniez un aspect pe care l-am agreat în coaliție și care este cât se poate de important: au fost alocate sumele necesare astfel încât să poată să fie asigurată plata concediilor medicale și avem garanția că, până la finele anului, la următoarea rectificare, toate aceste sume să poată să fie asigurate fără să mai avem întârzieri în acest sens. De asemenea, pentru învățământ, au fost suplimentate fondurile în conformitate cu prioritățile ministerului și apreciem că avem nevoie ca, în continuare, să asigurăm fundamentarea inclusiv cea bugetară pentru ceea ce urmează să reprezinte, pentru ceea ce urmează să însemne aprobarea și intrarea în vigoare a noilor Legi ale educației.
Cred că este important să subliniem și faptul că, pe baza deciziilor luate până în acest moment și analizelor la nivelul Ministerului de Finanțe, am reușit ca, la finele lunii iulie, să asigurăm rambursarea de TVA. Deși am plecat de la o valoare neasigurată în buget de peste două miliarde de lei, în acest moment, rambursările de TVA pe luna iulie sunt achitate și avem garanția și fondurile necesare pentru ca, în luna august, să fie plătite conform solicitărilor la nivelul ministerului. Am subliniat acest lucru pentru că sunt ani mulți de când nu s-a mai ajuns la un asemenea nivel de echilibrare în ceea ce privește rambursarea de TVA, dovadă că, în continuare, guvernul acordă atenția cuvenită susținerii mediului de afaceri și, dincolo de măsurile pe care le-am luat prin pachetul „Sprijin pentru România”, dincolo de măsurile pe care le-am luat pentru asigurarea ajutoarelor de stat, continuăm ca și ceea ce revine în sarcina guvernului să poată să fie îndeplinit la timp, pe baza discuțiilor și întâlnirilor avute cu mediul de afaceri și cu mediul asociativ. Domnule ministru, nu am dat cifre legate de alocările pe fiecare minister în parte, pentru că am considerat că este important ca acestea să fie furnizate de către dumneavoastră. Sunt cifrele pe care le-am decis și le-am discutat cu fiecare minister în parte.
Doresc să mai subliniez încă un aspect foarte important, și anume acela că am ținut cont și de execuția bugetară de la nivelul fiecărui ordonator de credite, din perspectiva cheltuirii acestor fonduri, ținând cont că, în momentul de față, unul dintre pilonii importanți ai Programului de guvernare este realizarea Planului de Investiții, pe care l-am anunțat ca fiind unul cu cea mai mare finanțare din ultimii 30 de ani. La sfârșitul lunii iulie, eram sub 30% din îndeplinirea acestui program de investiții, execuţia era de peste 25 de miliarde de lei din cele 88 de miliarde lei alocate. Știm foarte bine că, de regulă, în cea de-a doua jumătate a anului se intensifică toată activitatea de investiții la nivelul ministerelor de linie, dar și la nivelul autorităților locale, pe toate proiectele de infrastructură şi au fost alocate fondurile necesare. La Ministerul Dezvoltării au fost alocate fondurile pentru continuarea programelor prin Planul Național de Dezvoltare Locală și am convingerea că fiecare dintre ordonatorii de credit vor urmări, așa cum am stabilit, ca programul de investiții să poată să fie îndeplinit în conformitate cu sumele alocate. Domnule ministru, vă rog să ne furnizați datele pe care le avem cuprinse în acest plan de rectificare.
Adrian Câciu: Da, mulțumesc, domnule prim-ministru. În principal, trebuie specificat că, pentru această rectificare, s-a avut clar în vedere, pe de o parte, modul în care sunt finanțate pachetele de măsuri pe care guvernul le-a aprobat după începerea acestui an, pachetele de sprijin pentru economie și pentru cetățeni, și, în mare parte, ceea ce vedem în această rectificare este finanțarea acestor pachete. Cheltuielile pentru investiții, odată cu această rectificare, cresc cu 3,4 miliarde de lei, ajungând la 93,1 miliarde de lei, în creștere cu 0,1 puncte procentuale de la 6,7% din PIB la 6,8% din PIB. Deficitul bugetului general consolidat se menține ca procent în PIB la același nivel în bugetul inițial, respectiv 5,84% din PIB, iar ca valoare nominală crește de la 76,9 miliarde de lei la 80,1 miliarde de lei. Principalele sume care sunt suplimentate pentru ordonatorii de credite se regăsesc la: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cu o suplimentare per sold cu 5,25 miliarde de lei, din care titlul ”Asistență socială” primește 7,3 miliarde de lei destinate drepturilor de asistență socială pentru familii și copii, sumelor pentru compensarea plăților la energie, indemnizațiilor și drepturilor cu caracter reparatoriu ca efect al măsurilor aprobate în acest an. De asemenea, aici avem și o creștere a veniturilor din contribuții de asigurări sociale ale bugetului asigurări sociale de stat față de estimarea inițială, ceea ce a determinat diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 1,94 miliarde de lei, și au fost majorate transferurile din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de 418,7 miliarde de lei. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene primește în plus 2,72 miliarde de lei pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și pentru derularea proiectelor cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut ale PNRR. Ministerul Sănătății primește 2,53 miliarde de lei per sold în principal pentru majorarea transferurilor acordate bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, și aici avem două elemente-pilon, pe de-o parte ceea ce ați spus și dumneavoastră, acoperirea sau necesarul de finanțare pentru plata concediilor medicale restante de la Casa de Asigurări de Sănătate, dar, pe de altă parte, pentru continuarea programelor de sănătate și finanțarea cheltuielilor pentru achiziția de medicamente sau de la partea de bunuri și servicii. Știm cu toții că, atunci când am discutat această rectificare, a existat această diminuare la bunuri și servicii la toți ordonatorii de credite, cu excepția - fac această mențiune - cu excepția Fondului Național de Asigurări de Sănătate, pentru că acolo este vorba de sănătate pentru cetățeni.  
Nicolae-Ionel Ciucă: A fost o decizie pe care am discutat-o și am stabilit că nu vom reduce absolut deloc alocările pe partea de bunuri și servicii la Casa de Asigurări de Sănătate.
Adrian Câciu: Ministerul Energiei primește per sold suma de 2,5 miliarde de lei în principal pentru compensarea prețurilor la energie electrică și gaze pentru economie. Ministerul Transporturilor primește per sold suma de 2 miliarde de lei în principal pentru investiții din fonduri de împrumut pentru PNRR, pentru acordarea subvențiilor pentru CFR și Metrorex și pentru a întreține infrastructura de transport. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației primește per sold 1,28  miliarde de lei, fonduri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru Programul Național de Construcții de Interes Public Social, pentru Programul Construcții Locuințe pentru Tineri și pentru Compania Națională de Investiții. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului primește per sold suma de 1,15 miliarde de lei, fiind asigurate fondurile necesare pentru programul „Agri-Food”, pentru programul „Start-up Nation”, de asemenea, creditele de angajament pentru inițierea unor alte programe pe care Ministerul Antreprenoriatului le are în vedere, în această jumătate de an. Ministerul Justiției primește per sold suma de 864 de milioane de lei, în special pentru plata hotărârilor judecătorești. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale primește per sold suma de 720 de milioane de lei, în principal pentru acordarea subvențiilor la motorină și pentru, foarte important, pentru dezvoltarea infrastructurii de irigații. Secretariatul General al Guvernului, suma de 251 de milioane de lei, iar sumele sunt mai mici de aici. Trec în revistă: Ministerul Cercetării - 203 milioane de lei, în special pentru achitarea contribuțiilor restante ale României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene, Ministerul Public - 200 de milioane de lei, Ministerul Economiei - 125,6 milioane de lei per sold, Ministerul Educației -64 de milioane de lei per sold pentru majorarea cheltuielilor și a transferurilor între unitățile administrației publice, în principal pentru finanțarea de bază a instituțiilor de învățământ superior. Ministerul Sportului primește o sumă de 33,7 milioane de lei. Le-am trecut în revistă pe cele care au o suplimentare mai mare, să spun să spun așa. Avem și redistribuiri și diminuări de credite bugetare, unde s-au identificat economii sau sume care pot fi redistribuite, am mai spus, pentru acoperirea finanțării pachetelor de sprijin pentru economie și pentru cetățeni.
Nicolae- Ionel Ciucă: Vă mulțumesc, domnule ministru. Ce aș dori să subliniez este legat de faptul că au fost avute în vedere toate solicitările ministerelor. Analiza s-a făcut, așa cum am spus, pe baza execuției bugetare și a perspectivei derulării programelor la nivelul fiecărui ordonator de credite și, desigur, am avut în vedere prioritățile generate de actualul context. Așa cum ați subliniat, au fost bani alocați la Ministerul Agriculturii pentru plata subvențiilor la motorină și pentru dezvoltarea sistemelor de irigații; am văzut cu toții care a fost impactul secetei pedologice din acest an și încă ne confruntăm cu aceste probleme. Au fost alocate fondurile necesare la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pentru derularea programelor „Start-up Nation” și, desigur, „Start-up Nation” pentru cetățenii români care, în acest moment, își desfășoară activitatea în alte țări și pot beneficia de sprijin financiar pentru începerea unei afaceri în țară. Am avut în vedere ca toate aceste fonduri să contribuie la sprijinirea demarării tuturor programelor operaționale din cadrul financiar 2021-2027 pe care noi ne-am propus să le demarăm până la finele anului. Este foarte important să ținem cont de acest aspect, pentru că deja a trecut un an și mai bine de jumătate din acest cadru financiar și trebuie să avem ca obiectiv, așa cum ne-am asumat, să accesăm o sumă în procent cât mai mare, până în anul 2027. Am convingerea că programul se va derula în funcție de cum îl așezăm noi acum, din punct de vedere al instrumentelor și proceselor de derulare a lui. Ceea ce doresc să mai subliniez este să aveți în vedere ca, în perioada imediat următoare, să nu pierdem din lista de priorități țintele și jaloanele din PNRR. Mai avem o lună pentru că, așa cum am spus la finele lunii iunie, în acest trimestru închidem jaloanele la jumătatea lunii septembrie. În ultimele două şedințe de guvern nu vom aproba niciun fel de jalon sau țintă, ca atare, vă rog să rețineți acest aspect și, de asemenea, să continuăm să lucrăm la implementarea primelor elemente din foaia de parcurs pentru OCDE. Știm cu toții că, în luna septembrie, urmează să primim vizita unei delegații de la nivelul conducerii OCDE și, totodată, noi trebuie să livrăm memorandumul prin care ne angajăm în implementarea tuturor măsurilor prevăzute în foaia de parcurs. Sunt activități care angajează un efort susținut la nivelul fiecărui minister, la nivelul fiecărei instituții guvernamentale. Ca atare, fiecare ministru rog să asigure ca planificarea acestor activități să fie una cât se poate de coerentă și coordonată cu celelalte ministere, pentru că aici nu discutăm de responsabilități și acțiuni unilaterale, ci există un ansamblu de măsuri și responsabilități coordonate pentru fiecare proiect în parte. Vă mulțumesc! Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe